Page 1

www.fryslanmarkant.nl

2018 PRIJS € 2,50

ng i k r e w In be


Vaar op zeker U kunt pas écht zorgeloos van uw schip genieten als u daarvoor een goede verzekering heeft. Door onze

zeer ruime ervaring in het verzekeren van pleziervaar-

tuigen zijn wij specialisten op dit vakgebied. Wilt u een

passende offerte? Bel ons, of bezoek onze website www.kuiperverzekeringen.nl

Postbus 116

8440 AC Heerenveen

Tel. (0513) 61 44 44 Fax (0513 ) 62 37 42

www.kuiperverzekeringen.nl

SKÛTSJEBEHANG Een mooie skûtsjefoto als behang! Tover een saaie muur om in een prachtige fotowand. Het fotobehang is geen gewoon behang, maar bestaat uit één deel, is supersterk, scheurt niet en is gemakkelijk af te nemen. Eenvoudig zelf aan te brengen.

MAATWERK MOGELIJK TOT OP DE CENTIMETER!

Voor formaten en prijzen ga je naar: www.thomasvaer.frl ‘afdruk bestellen’

Een foto van je eigen/favoriete skûtsje aan de muur?

www.thomasvaer.frl

Volg Thomas Vaer op Facebook: www.facebook.com/thomasvaerfotografie 2


DE ONGESCHOREN MAN Op de wadden kun je mensen verdelen in de liefhebbers van de Noordzeekant en de Waddenzeekant. Ik behoor tot de Waddenzeekanters. De geur van het Wad, het droogvallend slib, het opkomende water, de vaarbewegingen van klippers, tjalken, botters en andere schepen en bij helder weer het zicht op de walkant, ze drijven mij elke keer eerder naar de zuidkant dan de noordkant van een Waddeneiland. Henk Tameling Op Vlieland heeft de Waddenzeekant iets bijzonders in de aanbieding als je het dorp uitloopt via de Postweg. Na een paar honderd meter blijf ik uit een vorm van respect stilstaan bij de moestuinen aan de rechterkant van de weg. De eilanders met groene vingers hebben hier heel wat obstakels te overwinnen voordat zij een struikje spruiten of boerenkool op het fornuis kunnen zetten. Wind, zand en zout doen een behoorlijk beroep op het doorzettings-en uithoudingsvermogen van de moestuiners. De tuinen van de oprechte amateurs zijn uitbundig versierd en aangekleed met het resultaat van jarenlang noest jutterswerk. In alle vroegte zie je hem over het verlaten strand rijden. De noordwesten wind trekt al lekker aan. De ongeschoren man laveert in zijn SUV op het strand tussen aangespoeld plastic, netten, hout, touw en zeehondjes. Deze jutter verlangt in stilte heimelijk naar storm, hevige storm. Schepen in nood, voorraad over boord, wie weet hoeveel timmerhout, sigaretten, speelgoed, borrelnootjes, sterke drank of schoenen er straks weer aanspoelen. Is het verslaving, sport, hobby of dat extra zakcentje? De jutter zwijgt. Het toerisme is nog maar zo’n vijftig jaar oud op de Wadden, anno nu leeft zo’n 90% van de bevolking van de welvarende toerist. Jaren geleden

was jutten voor de ongeschoren mannen bittere noodzaak om het geringe inkomen aan te vullen met wat de zee en de windstorm brengen. Op de wal staan de kranten vol over ZZP’ers die het hoofd moeilijk boven water kunnen houden in de ratrace van de 24-uurseconomie. De eilander heeft altijd het hele jaar door zichzelf voorzien in zijn onderhoud met vissen op het wad, met eieren rapen, konijnen vangen, een paar stuks vee, wat kippen en met zijn moestuin. De ongeschoren man geniet van zijn vrijheid, van het strand, van de oerelementen vuur, water, licht en aarde. Alleen turen, kijken, mijmeren, misschien zoiets als Nescio beschreef in De uitvreter: “…Niks doen. Jelui kerels zijn zoo akelig wijs: alles moet een reden en

een doel hebben. Ik ga naar Friesland, niks doen. Zonder reden.” Diep in mijn hart ben ik stinkend jaloers op de ongeschoren man. Hij gaat zijn eigen gang, rijdt over het eiland als ik in de file sta, hij geniet van de ondergaande zon in de zee als mijn horizon rood en groen kleurt van de verkeerslichten. Ik laat al een tijdje mijn baard staan, maar veel verder kom ik ook niet als burgerman van de wal. Ik geniet ondertussen wel van het verlangen om weer met mijn kop in de wind op de Postweg te lopen. Te beginnen aan de Waddenzeekant bij de moestuin van de ongeschoren man. Uit: Over ’t wad. Drieëntwintig belevenissen. (Flevomedia, 2016)

HENK TAMELING (GRONINGEN, 1952) Studeerde Nederlandse taal-en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, was jarenlang docent Nederlands en (interim-) schoolleider in Groningen, Friesland en Noord-Holland. Tameling was directeur van de Waddenvereniging, uitgever en hij publiceerde twee bundels over zijn liefde voor de Waddeneilanden: Geluksvogel (2015, Brave New Books)en Over ’t wad (2016, Flevomedia). In 2018 verschijnt bij Flevomedia van zijn hand De zwaardschede, waddenfeuilleton. Hij is bestuurslid van de Stichting Vrienden van het West-Fries Museum in Hoorn. Henk Tamling schrijft wekelijks over de Waddeneilanden op www.beleefdewadden.live.

FM18 - 2

3


PAREL IN HET SNOER KUNSTMAAND OP AMELAND Parel in het snoer van Waddeneilanden langs onze noordelijke kust. Vroeger, in de jaren vijftig, toen de lichtexplosie van stad en platteland nog niet tot uitbarsting was gekomen, zagen wij vanuit ons huis aan de Stationsweg in Grouw, door het dakvenster ’s avonds de lichten van de vuurtorens. Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, ieder eiland in zijn eigen ritme. Voor mij lonkende lichtbundels in het verre noorden. Nu sta ik op het einde van de pier, bij de aanlegsteiger van de veerboten naar Ameland. Over het blikkerende water voor mij ligt het eiland, links Hollum met de hoge vuurtoren, rechts Buren en dan een heel eind niks, en dan Het Oerd met op de achtergrond, in de Noordzee, het silhouet van een boortoren. Vlakbij Buren, net oostelijk, moet camping Klein Vaarwater liggen. Nu een enorm recreatiecomplex, eind zestiger jaren van de vorige eeuw een kampeerterreintje met wat eenvoudige huisjes

Zonsondergang met Kieviten

4

Steenloper Voor een strandloper heeft de steenloper opvallend korte poten en een stevige snavel. De vogel zoekt het voedsel, in tegenstelling tot veel andere strandlopers, dan ook niet in het water of in de modder, maar tussen rotsen en steentjes.Tijdens het foerageren beweegt de vogel zich enigszins waggelend voort, terwijl met de snavel steentjes omgedraaid worden op zoek naar schelpdieren en kleine kreeftachtigen. In de zomer verlaat de vogel de kust en dan worden voornamelijk insecten en zaden gegeten. naar het Oerd. Hij deed zijn werk als en ruimte voor tentjes, gewoon tussen toezichthouder, ik leidde gasten rond de duintjes. De konijnen huppelden op excursies langs de vele nesten en speelden toen nog tussen de in de Zilvermeeuwenkolonie en van accommodatie. Ik reed om de zomer de Scholekster, en naar een goed van ‘65 met de opzichter Timmer van verborgen nestplek van de bijzondere It Fryske Gea mee, achterop zijn BataVelduil. Ook toen had ik al oog voor vus-brommer, over het schelpenpad de natuur, sterker, ik werd onstuitbaar naar de natuur getrokken. Op Ameland is november jaarlijks de Kunstmaand, afgelopen jaar voor de twintigste maal. Ons vaste patroon is een driedaags verblijf op het eiland, met Nes als uitvalsbasis, om met vrienden te genieten van de rust van het eiland, de late natuur en van de aangeboden kunst in de Amelander dorpen. Onze eerste stop is de eendenkooi en zijn omgeving aan de Kooiweg, oostelijk van Buren. Dit gebied leent zich fantastisch als decor voor fraaie vormen van kunst. Staande op de hoge duinen rond de kooi is bij helder weer Holwerd aan de overkant van het Wad goed te ontdekken. Heerlijk onderdeel is de fietstocht –ja, toegegeven: elektrisch aangedreven- op de tweede dag naar Hollum, door de duinen. De stops die we dan maken om de fraaie paddenstoelen


riet en gagel, of het horen van het merkwaardige, hoge gillen van de geheimzinnige Waterral, boven de aanzwellende en weer aflopende bas van de nabije Noordzeebranding. De Kunst wordt ook aangeboden bij de overgangen (‘slagen’) naar die Noordzee.

DRUK GEDOE

Paddenstoel Aardster Aardsterren hebben een bol in het centrum van de stervormig openspreidende vruchtlichamen, waaruit bij rijpheid door opvallende regendruppels of aanraking, door één centrale of meerdere verspreid staande openingen, droge, bruine sporen in wolkjes worden verspreid. In Nederland komen 20 soorten Aardsterren voor. onderweg te bewonderen liggen net zo vast in het programma als de Kunstmaand zelf. Een bijzondere is de opvallende Forse aardster, vaste begeleider van schelpenpaadjes in de duinen. Een vast onderdeel is de tussenstop halverwege Ballum, naar een lichte verhoging links van het fietspad, de Ballumer Blinkert, die een fraai uitzicht biedt over de kletsnatte Zwanewaterduinen. Bijna even zeker is het zien van de imposante Blauwe kiekendief op doortrek, jagend boven dit uitgestrekte natuurgebied met

Hollum is ook zonder Kunstmaand van een grote schoonheid met zijn straatjes die ver teruggaan in het verleden, bijvoorbeeld naar de markante historie van de walvisvaart. Vanaf het westelijke uiteinde van het eiland aan de zoom van het Borndiep, de historische verbinding van Waddenzee naar Noordzee en met een naam die verwijst naar de oer-rivier de Boorne die vanaf het Drents Plateau smeltwater vervoerde dwars door het oude Friezengebied, heeft men de keus eenvoudig rechttoe, rechtaan ‘binnendoor’ terug te fietsen naar Nes, of langs de buitenkant van de Waddendijk, met de westenwind mee, genietend van de vogels die foerageren op de Feugelpôle of de aangeslibde wad-kwelder. Daar is het gedurende het hele jaar een interessant en druk gedoe van vogels. In voorjaar en vroege zomer met broedvogels, nu met wintergasten en doortrekkers. In ondiepe plasjes vlakbij de dijk scharrelen Bergeenden rond, vaak paarsgewijs. Wulpen en Kanoeten zoeken Kokkels en Nonnetjes, tere schelpjes in de slikbodem. Steenlopers keren steentjes om, Turnstone noemen de Engelsen hem dan ook. Kieviten staan

w w w. s t a a t s b o s b e h e e r. n l vaak te slapen, in groepen. En, als de motoren van de vissersschepen niet teveel herrie maken, hoort men van alle kanten de kleine geluidjes van

Vuurtoren Hollum het verborgen leven van de honderdduizenden wad-beestjes: zeepieren die in hun U-buis het water naar binnen slurpen of juist weer uitblazen, krabben en schelpdieren die hun zachte smakgeluid maken dat miljoenvoudig wordt versterkt. En met een beetje geluk, dan beleeft men onderweg, in het westen, de betoverende kleuren van een prachtige zonsondergang boven een bladstille, vogelrijke Waddenzee. Dit is Waddeneiland-beleving op z’n best, in een setting van stille natuur gecombineerd met de Kunstmaand November. Een prachtig, duurzaam initiatief van de eilanders.

Holwerd over het Wad, met eendenkooi op voorgrond

FM18 - 2

5


6


FM18 - 2

7


SCHIPPERS VAN DE IFKS KAMPIOENEN VAN 2017 A-klasse 1. Emanuel – Merijn Olsthoorn (Lemmer) 2. ’t Swarte Wief – Jaap Hofstee (De Tynje) 3. Eelkje II – Jeroen de Vos (Heeg)

2018

a-klein 1. Engelina Smeltekop – Pieter-Jilles Tjoelker (Earnewâld) 2. Eemlander – Bernd de Cneudt (Eemnes) 3. Tiid Sil’t Leare – Harm van der Weiden (Amsterdam) B-klasse 1. Jonge Jan – Fonger Talsma (Warten) 2. Waaksdom – Ulbe Zwaga (Joure) 3. Singelier – Daan van der Meer (Stavoren) C-klasse 1. Ut en Thús – Gerrit Huisman (Galamadammen) 2. Ale – Ron Syperda (Heeg) 3. Raerder Roek – Sijmen Kalsbeek (Raerd)

GEPROMOVEERD Naar A-klasse Fonger Talsma Ulbe Zwaga Daan van der Meer Naar B-klasse Gerrit Huisman Ron Syperda Sijmen Kalsbeek Kees van der Kooij zer)

De Jonge Jan Waaksdom Singelier (2018: Westenwind) Ut en Thús Ale Raerder Roek Stêd Dockum (2018: Ebenhaë-

Gedegradeerd Naar B-klasse Walter de Vries Wytse Heerschop

Goede Verwachting Woeste Ånne

Naar C-klasse Koos Lamme Jehanne Prins

Oude Zeug (2018: Singelier) De Lege Wâlden

GESTOPT Arnold Veenema Cees Riezebos Sint Bekkema

Zeldenrust (gedegr. A-klasse) Nooit Volmaakt (gedgr. B-klasse) De Verandering

NIEUW

WAPENHANDEL M. BOXUM

Telefoon: 0514 - 522145

88

C-klasse Jeroen Sytsma Jan Visser Pieter-Jilles Tjoelker Johannes de Vries Thomas de Boer Jelle Bekkema

Brijbek Zeldenrust Sterke Jerke Friesland Oude Zeug De Verandering

a-klein Herke Boskma Brandt de Vries Martijn Kleintjens

Lytse Famke Swanneblom Tiid Sil’t Leare


A-klasse

Tony Brundel Lytse Lies Gaastmeer

B-klasse

Froukje Osinga-Meijer Jonge Jasper Franeker

Merijn Olsthoorn Emanuel Lemmer

Lucas Bouma Grutte Pier Jorwert

Jilles Bandstra Lonneke Stavoren

Erik Jonker Jonge Rein Wytgaard

Paul de Koe Hoop op Zegen Heerenveen

Remy de Boer De Eenvoud Harlingen

Arend Wisse de Boer Drie Gebroeders Gorredijk

Geale Tadema It Doarp Eastermar Eastermar

Fonger Talsma Jonge Jan Warten

Siebo Zijsling Striidber IJlst

Jan Sipko van der Veen Sinnekening Leeuwarden

Wytse Heerschop Woeste Ånne Dubai VAE

Bas Krom Verwisseling Yndyk

Arjen de Jong Grytse Obes Koudum

Jaap Hofstee ’t Swarte Wief Tynje

Klaas Kuperus Zes Gebroeders Makkum

Sikke Heerschop Wylde Wytse Rotterdam

Tim Roosgeurius Wâldwiif Kootstertille

Wietse Bandstra Redbad Workum

Walter de Vries Goede Verwachting Sloten

Rein Wiebe Leenstra Dageraad Gaastmeer

Floriaan Zwart Ut en Thús Sneek

Daan van der Meer Westenwind Amsterdam

Sietse Broersma Ora et Labora Heeg

Ron Syperda Ale Heeg

Sijmen Kalsbeek Raerder Roek Raerd

Gerrit Huisman Ut ‘e Striid Galamadammen

Kees van der Kooij Ebenhaëzer Dokkum

Jeroen de Vos Eelkje II Heeg

Z

Ulbe Zwaga Waaksdom Joure

a-klein

C-klasse

Koos Lamme Singelier Stavoren

Rutger Boonstra Hoop op Welvaart Sneek

Bernd de Cneudt Eemlander Eemnes

Herke Boskma Lytse Famke Lemmer

Sjoerd Kleinhuis Lytse Earnewâldster Earnewâld

Martijn Kleintjens De Tiid Sil ’t Leare Amsterdam

Tsjibbe van der Veer Welvaart Elahuizen

Henk Frankena It Abbegeaster Skûtsje Abbega

Age Bandstra Avontuur Heeg

Bouke van der Vaart Goede Verwachting Lemmer

Lisanne Thie Zorg en Vlijt Heeg

Sikke Tichelaar Stad Harlingen Harlingen

Pieter Jansma Twa Famkes Drachten

Brandt de Vries Swanneblom Earnewâld

Riemer de Graaf Doeke van Martena Drachten

Simon van der Lingen Galamadammen Galamadammen

Alisa Stekelenburg Gerrit Ynze Galamadammen

Jochum van der Vaart Jr. Nooit Volmaakt Lemmer

Chris van den Berg Hoop op Zegen Leeuwarden

Koos van Drunen Hoop doet Leven Nij Beets

Johannes de Vries Friesland Sneek

Hartman Witteveen Freonskip Blauwhuis

Jelle Bekkema De Verandering Boornbergum

Gerrit de Vries Gerrit de Vries Sneek

Jeroen Sytsma Brijbek Workum

Floris Bottema Harmonie Bolsward

Jan Visser Zeldenrust Heeg

Ha Jan Overwijk Pieter-Jilles Tjoelker Twee Gebroeders Sterke Jerke Top & Twel Earnewâld

Jehanne Prins De Lege Wâlden Terherne

Thomas de Boer De Drie Haringen Enkhuizen

Bagger- en aannemersbedrijf Zijsling en Zonen BV Riperwei 3 8623 XR Jutrijp

www.uitgeverijpenn.nl FM18 - 2

99


STRONTRACE: DÉ ZEILMARATHON EEN CHEMISCHE REACTIE IN JE BREIN

22 - 26 OKTOBER 2018 VOORBEREIDINGEN

Het wedstrijdzeilvirus heb je of je hebt het niet. Je hebt het al, als je even een schip over vaart en er iemand harder dreigt te gaan dan jij: toch de piek iets verder doorzetten en vooral kijken of het je lukt om voor te blijven….. De IFKS gaat natuurlijk een stapje verder. Sommige ploegen trainen het hele seizoen door, sommige schepen worden voorzien van nieuw materiaal, dat net vlakker getrimd kan worden of zwaarden die net beter sporen. Vervolgens vaar je met de hele vloot verschillende meren langs om rond boeien zo snel mogelijk weer bij de finish te zijn. Goeie start, maar niet te laag; scherpe kruisrakken, maar niet te hoog; snel naar de finish, liefst over bakboord. Het is een schitterend evenement, uniek in zijn vorm, opzet en uitvoering. Van een heel ander kaliber is het ‘marathon’ zeilen. De Mattenschippersrace en de SLAK zijn al lange afstand wedstrijden, maar dé marathon voor skûtsjes, tjalkjes en klippertjes is natuurlijk de Strontrace: een ‘Oefe-

10

ning onder zeil’. Elk jaar in de herfstvakantie van het Noorden vanuit Workum naar Warmond en terug. De lading bestaat heen uit gedroogde koemest en op de terugweg krijg je bloembollen mee. Zeilend, bomend, jagend en soms zelfs roeiend leg je de route af. Bij de Strontrace draait het allemaal om het ‘varen zonder motor’ en als je dan ook nog als snelste terug bent, is dat natuurlijk wel onwijs gaaf….

Ook nu beginnen de voorbereidingen al eerder dan in oktober. Een goed team, een goed schip en zo nodig wat aanpassingen. Er zijn lange lichte vaarbomen nodig, een strijkbare mast (liefst) met een contragewicht en jaaglijnen. Je moet weten hoe de route loopt. Wat is de slimste tactiek, heen over Haarlem of juist niet. En natuurlijk het eten. Er is geen hulp van de wal toegestaan, dus je zal ervoor moeten zorgen, dat je in ieder geval vijf dagen selfsupporting bent. Een goede (warme) hap na uren jagen of bomen is iets waar je heel gelukkig van wordt! En dat had je voordat je aan dit avontuur begon nooit ge-


dacht.

GRENZEN ZOEKEN De route gaat ver buiten de ­Friese meren over het IJsselmeer, het Markermeer en het binnenwater van Noorden Zuid Holland. Waar normaal gewacht moet worden voor bruggen en sluizen wordt nu alle medewerking verleend om op de hand of gewoon vol tuig te kunnen passeren. Onder luid gejuich los je zo snel mogelijk de stront in Warmond, om daarna te proosten op een behouden terugreis. Wie boomt er nu midden in de nacht dwars door Amsterdam, terwijl je wordt gadegeslagen door een enkele zeer late (of vroege) kroegbezoeker?! En wat te denken als je met je halfwinder omhoog langs mensen op de fiets zeilt, die vervolgens verbaasd bijna het water inrijden?! Het geeft je de vrijheid om je met de rauwe herfstige weersomstandigheden en de uitdagende route te meten en uiteindelijk een nog betere zeiler te worden. Het ‘échte schipperen’. Eén van de weinige marathon zeilavonturen die je in Nederland kunt beleven…

SUCCESSEN Al 45 jaar strijden verschillende schepen om de eeuwige roem en de felbegeerde zilveren brijlepel, waaronder inmiddels ook veel IFKS-ers. Beroemde schepen zoals de ‘Lutgerdina Smeltekop’, ‘Swanneblom’ en de ‘Eelkje 2’ hebben de Strontrace al op hun palmares bijgeschreven. De ‘Eenvoud’, nu van Remy de Boer, destijds van Kees Koornstra, houdt altijd nog het record van de allersnelste tijd. In 1987 hadden zij slechts 34 (!) uur nodig voor de route van Workum

EEN KLEINE VRAGENRONDE ONDER EEN AANTAL SCHIPPERS LEVERT DE VOLGENDE ‘QUOTES’ OP. - Wat trekt je aan in de Strontrace: ‘Prachtige traditie waarbij je met je team non-stop varen combineert met goed schippers schap, rekening houdend met ieders energie, de juiste beslissingen nemend snel moet schakelen tussen de elementen in de verschillende situaties.’ - Hoe zou je de Strontrace omschrijven: ‘De perfecte combinatie van traditie en wedstrijdzeilen in één race, zowel mentaal als fysiek.’ - Als je iets van een andere deelnemer zou willen lenen, en dat mag alles zijn, wat zou je dan meenemen: ‘WIND! Een maststrijklier waar je je mast snel omlaag en omhoog mee kunt doen en natuurlijk Jelmer’s hardloop broek (bemanning van de Verwisseling, winnaar 2017).’ - Wat is jouw uitdaging tijdens de race: De 10de pannenkoek weg krijgen, nee geintje. Zo goed mogelijk zeilen zo dat je zo weinig mogelijk hoeft te lopen. En het timen van de bruggen zó dat je er vol tuig door heen kan. - Wat zou je nog beter willen doen of zou je hebben willen doen in de stront­race: We verbeteren elk jaar wel wat dingetjes, maar met een kletsnatte Breafok met windkracht 1 proberen te zeilen en er achter komen dat ie dan zo zwaar is dat ie niet eens bol gaat staan en we dus totaal niet voor uit gaan, is wel wat een jammer puntje! En dat ie dan 3 uur later aan flarden scheurt, omdat het veel te hard waait…’ naar Warmond en terug. En uiteraard zonder het gebruik van hun motor. Maar ook schepen als ‘De Lege Wâlden’, de ‘Rust na Arbeid’ en de ‘Verwisseling’ en nog vele anderen, hebben een rijke historie in de ­Strontrace. Soms met successen, maar altijd met een enorme hoeveelheid aan ervaringen bij de finish in Workum. De geest van de wedstrijd is om zeemanschap

te vergroten, daarbij hoort respect en saamhorigheid met en voor andere deelnemers. Na de finish worden de verhalen uitgewisseld. Materialen worden vergeleken. Tips en trucs worden gedeeld om mee te nemen naar het volgende jaar.

FM18 - 2

11


SKÛTSJEBEHANG Een mooie skûtsjefoto als behang! Tover een saaie muur om in een prachtige fotowand. Het fotobehang is geen gewoon behang, maar bestaat uit één deel, is supersterk, scheurt niet en is gemakkelijk af te nemen. Eenvoudig zelf aan te brengen.

MAATWERK MOGELIJK TOT OP DE CENTIMETER!

Voor formaten en prijzen ga je naar: www.thomasvaer.frl ‘afdruk bestellen’

Een foto van je eigen/favoriete skûtsje aan de muur?

www.thomasvaer.frl

Volg Thomas Vaer op Facebook: www.facebook.com/thomasvaerfotografie

HET JUISTE ADRES VOOR RVS

Uni e Slij k in de pen in e Benelu igen x hui ! s!

Ons assortiment • RVS buis DIN / ASTM / Food / Balustrade • RVS koker vierkant- en ongelijk zijdig • RVS platovaal- en elips buis • RVS strippen geslit / wgw / koudgetrokken • RVS rond- en vierkant massief wgw / blank • RVS fittingwerk; Bochten, nippels, sokken, flenzen etc. • RVS specials

12

Lorentzstraat 9 8606 JP Sneek T: +31 (0)515 - 435350 F: +31 (0)515 - 416416 E: info@fisheredelstaal.nl W: www.fisheredelstaal.nl

Fryslân Markant 2018 Zomer-editie  
Fryslân Markant 2018 Zomer-editie  
Advertisement