Page 1

Skyltar

-

Skyltars placering För att en skylt ska fungera som informationsbärare/hänvisning är det viktigt att den placeras på rätt ställe. Tänk på detta: • Lämplig höjd/läge i siktlinjen med hänsyn tagen till eventuella hinder. • Placera vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av särskild fara eller särskilt föremål. • Platsen ska ha bra ljusförhållanden, ska vara lätt att se och nå. • Om dagsljuset är otillräckligt på platsen ska efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning användas • Skyltar som inte längre behövs ska tas bort.

Montering av skyltar Dubbelhäftande tejp: Skruvad skylt: Mässing: Rostfritt stål: Aluminium:

Rengör fästytan först Anv rätt skruv, se nedan (då minskar man risken med angrep på skyltyta) Mässings skruv Rostfri skruv Rostfri skruv

Köparen ansvarar för skador uppkomna på skylten vid montering av köparen. Detta gäller även skador på skylt och annat material vid eller efter montering.

Skötsel av skyltar

Att sköta om sin skylt regelbundet ger skylten längre livslängd, en ren skylt lyfter också ditt företagsnamn och varumärke på ett positivt sätt. Rengör din skylt minst en gång varje år. Mässing, lackad, olackad: Behövs inte rengöras Mässing blankpolerad: Putsa med mjuk trasa, men inte i gravyren Rostfritt stål: Behöver inte rengöras Plast: Rengöres med lätt fuktig trasa Vägmärken: Rengöres med trasa och vatten

Läsavstånd Vid framtagning av en informationsskylt är det viktigt att veta hur stora bokstäverna/symbolerna behöver vara för att kunna läsas från ett visst avstånd. Enligt Svensk Standard 030011 ska en person med normal syn kunna se en 10 cm hög text/symbol vid 20 meters avstånd. Nedanstående tabell visar på vilket avstånd en person med normal syn kan läsa olika texters höjd. Max läsavstånd meter Teckenhöjd cm 5 10 10 20 12 24 15 30 17 34 20 40 22 44 25 50 30 60 35 70 Observera att skyltens synbarhet påverkas av miljön runtomkring. En skylt i en stor lagerlokal eller i en smal hotellkorridor upplevs helt olika och det påverkar läsavståndet. Läs mer på www.fsn.nu om rekommendationer och regler om informationsskyltar.

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Innehåll

Aluminiumprofilsystem konvexa

sid

13

Aluminiumprofilsystem plana

sid

14

Aluminiumramar/Snapframes

sid

25

Bordsskyltar

sid

14

Brandsskyltar

sid

22

Dörrskyltar

sid

6

Emaljskyltar

sid

18

Fasadbokstäver

sid

17

Fasadskyltar

sid

16

Flaggskyltar

sid

14

Gatupratare

sid

27

Gjutna skyltar

sid

8

Graverade mindre metallskyltar

sid

7

Graverade skyltar aluminium

sid

5

Graverade skyltar mässing

sid

4

Graverade skyltar rostfritt

sid

6

Informationsskyltar

sid

20

Informationstavlor inomhus

sid

25

Informationstavlor utomhus

sid

26

Kanalplastskyltar

sid

10

Lasergraverade plastskyltar

sid

11

Lasergraverade träskyltar

sid

11

LED skyltar

sid

25

Ljuslådor

sid

17

Maskinskyltar

sid

15

Mäklarskyltar

sid

10

Paneler

sid

15

Parkeringsskyltar

sid

24

Plexiglasskyltar

sid

9

Skjutpaneler

sid

14

Skummade PVC plast skyltar

sid

10

Standardskyltar

sid

19

Taktila skyltar

sid

21

Tryckta metallskyltar

sid

12

Tryckta plastskyltar

sid

10

Utrymningsskyltar

sid

22

Vägmärken

sid

23

Vägvisare

sid

18

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

3


Skyltar - Graverade Mässing

Graverade skyltar Lyft helheten med en graverad skylt om du vill ha en liten exklusivare skylt. Vi graverar i olika metaller som mässing, aluminium och rostfritt stål, därefter färgfyller vi texten. Vi kan också lacka skyltarna i olika färger och ”slipa” fram texten se bild ”Fam. Andersson”. Kontakta oss för mer information och pris

Exempel på graverade mässingsskyltar

Graverad färgfylld mässingsskylt

Graverad färgfylld mässingsskylt monterad på valnötsplatta

Graverad mässingsskylt

Graverad färgfylld mässingsskylt Graverad mässingsskylt med UV-tryck monterad på ekplatta

Graverad färgfylld mässingsskylt

Graverad färgfylld mässingsskylt

Graverad mässingsskylt

å: Tänk p ller för

gler gä lamOlika re av rek ttning heter i uppsä fa å stig p dr a lt sky lla fasa den. A å r . v m lo o g byg olika kräver skyltar

Graverade färgfyllda mässingsskyltar

Graverad polerad mässingsskylt

Graverade färgfyllda mässingsskyltar

Graverad färgfylld aluminiumskylt

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

4

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar - Graverade Aluminium Exempel på graverade aluminiumskyltar

Graverad målad aluminiumskylt Graverad aluminiumskylt

å: Tänk p ller för

gler gä lamOlika re av rek ttning ri uppsä tighete på fas r ada s lt y fa k a s en. All d å r . m ygglov olika o räver b k r a lt y sk

Graverad färgfylld aluminiumskylt

Graverade färgfyllda aluminiumskyltar

Graverade färgfyllda aluminiumskyltar

Graverad färgfylld aluminiumskylt

Kontakta oss för mer information och pris

Graverad färgfylld aluminiumskylt

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

5


Skyltar - Graverade Rostrfria/Dörrskyltar Exempel på graverade rostfria skyltar

Landvetter Airport Hotel AB, skyltar 500 x 80 mm

Graverad färgfylld skylt i rostfritt stål

Graverade färgfyllda skyltar i rostfritt stål

Pyramiden Arkitekter i Göteborg, skyltar 500 x 1000 mm Kontakta oss för mer information och pris

Dörrskyltar Välkomnande stilrena graverade dörrskyltar i olika material och storlekar av hög kvalitet med färgfylld svart text.

Dörrskylt Borstad Mässing 166 x 78 mm Art nr 6700145

Dörrskylt Borstad Mässing 160 x 60 mm Art nr 6700146

Dörrskylt Blank Mässing 155 x 60 mm Art nr 6700147

Dörrskylt Rostfritt Stål 119 x 54 mm Art nr 6700148

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

6

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar - Graverade mindre metall

Graverade mindre metallskyltar

Diamantgraverade

Skylt till pokal, max 10 cm 2-rader text Aluminium Diamantgravyr Art nr 6700086

Skylt till pokal, max 10 cm 2-rad text Aluminium Guld Diamantgravyr Art nr 6700096

Skylt till pokal, max 10 cm 1-rad text Aluminium Guld Diamantgravyr Art nr 6700095

Lasergraverade

Skylt max 75 cm2 Aluminium Guld lasergravyr Art nr 6700081

Skylt max 75 cm2 Aluminium lasergravyr Art nr 6700080

Skylt max 75 cm2 Aluminium Svart lasergravyr Art nr 6700079

Skylt till pokal, max 10 cm 1-3 rader text Aluminium Guld lasergravyr Art nr 6700092

Skylt till pokal, max 10 cm 1-3 rader text Aluminium Silver lasergravyr Art nr 6700091

Skylt max 25 cm2 Aluminium Guld lasergravyr Art nr 6700084 Skylt max 25 cm2 Aluminium lasergravyr Art nr 6700083 Skylt max 25 cm2 Aluminium Svart lasergravyr Art nr 6700082

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

7


Skyltar- Gjutna

Gjutna skyltar Brons- och aluminiumskyltar är hållbara med hög kvalitet som framhäver företagets varumärke med klass. Bronsskyltarna mörkoxideras för att få fram en snygg yta och aluminiumskyltarna målas. Kontakta oss gärna för mer information.

Gjuten oxiderad bronsskylt Art nr se prislistan sidan 1

Gjuten målad aluminiumskylt Art nr se prislistan sidan 1

Gjuten oxiderad bronsskylt Art nr se prislistan sidan 1

Gjuten bronsskylt Art nr se prislistan sidan 1

Gjuten målad aluminiumskylt Art nr se prislistan sidan 1

å: Tänk p ller för

gler gä lamOlika re av rek ttning heter i uppsä å fastig p r ada lt y sk Alla fas råden. v. m lo o g a g k oli ver by ä r k r a skylt

På golfbanan

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

8

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar -Plexiglas

Plexiglas skyltar Plexiglas skyltar Vi printar i 4-färg på baksidan för att få en snygg skylt med djup i som också gör att trycket skyddas från direkt åverkan. Vill man ha skylten med en frostad baksida löser vi det. Skyltarna kan monteras med distanser för att få ytterligare en snygg effekt. Vi kan även skära ut plexiskyltar i olika figurer. Kontakta oss för mer information och pris

Skylt 3 mm plexi Art nr se prislistan sidan 2

Skylt 3 mm plexi Art nr se prislistan sidan 2

Skylt 5 mm plexi Art nr se prislistan sidan 2 Skylt 5 mm plexi Art nr se prislistan sidan 2

Skylt 5 mm plexi Art nr se prislistan sidan 2

Skylt 3 mm plexi Art nr se prislistan sidan 2

Väggdistanser

1.

2.

Skylt 5 mm plexi Art nr se prislistan sidan 2 3.

4.

5.

Skylt 8 mm plexi Art nr se prislistan sidan 2

6.

1. Väggdistanser, Brons Inkl. Skruv och Plugg Art nr 6705150

4. Väggdistanser, Stål Inkl. Skruv och Plugg Art nr 6705153

2. Väggdistanser, Guld Inkl. Skruv och Plugg Art nr 6705151

5. Väggdistanser, Silver Inkl. Skruv och Plugg Art nr 6705154

3. Väggdistanser, Krom Inkl. Skruv och Plugg Art nr 6705152

6. Väggdistanser, Matt Koppar Inkl. Skruv och Plugg Art nr 6705155

Skylt 10 mm plexi Art nr se prislistan sidan 2

Interiör från NK-butiken i Göteborg

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

9


Skyltar- Tryckta plast

Tryckta plastskyltar Skummad PVC plast Skummad PVC plast är under tillverkningen expanderad, vilket innebär att den får 50% lägre densitet än homogen PVC som gör den väldigt lätt. Den är slagtålig och lätt, dessutom har den god väderbeständighet.Finns i standardtjocklek 5 mm och 10 mm men går naturligtvis i andra tjocklekar. Vi kan också fräsa ut olika former. Art nr se prislistan sidan 4

Skummad PVC skylt med fot

Kanalplastskyltar Kanalplast är ett lätt material och billigt som är lämpligt för kampanj eller eventskyltar både inom och utomhus. Vi printar med 4-färg på 1 eller 2 sidor. Tjocklek 3- 5 mm. Art nr se prislistan sidan 5

Mäklarskyltar i kanalplast Tåliga och prisvärda mäklarskyltar i kanalplast för utomhusbruk. Tillval skylthållare, se bild längst ned till vänster. Vi printar med 4-färg på 1 eller 2 sidor. Tjocklek 5 mm. Art nr 6706000 Art nr 6706004 Art nr 6706005 Art nr 6706006 Art nr 6706007

Skylthållare till Mäklarskylt och kanalplastskylt i vit metall. Storlek: 19 x 56 cm. (Ange om du vill ha skylthållare för anpassning av skyltyta) Mäklarskylt 5 mm tjock 50 x 17 cm 4+0 färger (Tryck på en sida) Mäklarskylt 5 mm tjock 50 x 17 cm 4+4 färger (Tryck på två sidor) Mäklarskylt 5 mm tjock 50 x 34 cm 4+0 färger (Tryck på en sida) Mäklarskylt 5 mm tjock 50 x 34 cm 4+4 färger (Tryck på två sidor)

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 10 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar - Lasergraverade plast/trä

Lasergraverade plastskyltar Lasergraverade skyltar i laminat används t ex till elskåp, märkning av rör, bryggor, skåp mm. Plastlaminat finns i många olika färger och former och kan fås både med logo eller löpnummer om man vill. Tjocklek: 1,6 mm Art nr se prislistan sidan 9

Standardfärger på lasergraverade plastskyltar

Art nr se prislistan

Graverade plastskyltar Art nr se prislistan sidan 9

Lasergraverade träskyltar Lasergraverade träskyltar i lackad massiv bok i valfri storlek och tjocklek. (Om ni har egna ämnen kan vi hjälpa er att lasermärka dem) Texten lasergraveras och blir brun/svart. Kontakta oss gärna för mer information och pris Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

11


Skyltar - Tryckta metall

Tryckta metallskyltar Med en skylt kan du på ett snyggt sätt visa upp ditt företag eller produkt/tjänster. Vi tillverkar dem i valfri form, levereras med hållare, hål eller dubbelhäftande tejp. Vi trycker på många olika material som aluminium, mässing och flera olika sorters plaster.

Exempel på metallskyltar Välj mellan olika typer av metall såsom aluminium, mässing eller koppar, blank eller matt. Finns både i borstat eller obehandlat utförande.Vi har materialet som passar just din skylt och kan montera den på träplattor i olika typer av trä. Kontakta oss gärna för mer information och pris

Tryckt natureloxerad 1,5 mm aluminiumskylt

Tryckt aluminiumskylt monterad på valnötsplatta

Tryckt aluminiumskylt monterad på valnötsplatta

Tryckt 1,3 mm blank mässingsskylt

Tryckt 1 mm borstad matt aluminiumskylt

Tryckt 1,5 mm naturelexerad aluminiumskylt

Tryckt 1,5 mm obehandlad mässingsskylt

Tryckt 1 mm borstad lackad mässingsskylt

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 12 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar - Aluminiumprofilsystem konvexa

Aluminiumprofilsystem konvexa Konvexa stilrena skyltar lämpar sig bra för visuell kommunikation överallt där ditt budskap behöver synas. Hos oss finner du ett användarvänligt och snyggt profilsystem för det dagliga informationsbytet. Vi trycker ditt budskap för för instick på plast eller direkt på aluminiumskylten, och kapar skyltprofilen i önskad längd för väggmontering med skruv eller dubbelhäftande tejp. Profilerna finns i många olika storlekar och monteras enkelt direkt på väggen eller som hängande skylt eller flaggskylt. Finns både som enkelsida och dubbelsida.

Konvex hängande dubbelsidig skylt Storlek: 600 x 210 mm

Konvex dubbelsidig flaggskylt inkl. väggfäste. Finns i 4 olika höjder, valfria längder (På bild visas 148 x 148 mm) Art nr 6702227

Konvex hänvisningsskylt Storlek: 500 x 850 mm

Konvex A4 hänvisningsskylt Art nr 6702244

Konvex A5 skylt Art nr 6702243

Konvex 700 x 150 mm bred

Konvex bordsskylt Storlek: 150 x 52 mm Art nr 6702224

Konvex A3 skylt Art nr 6702245

Konvex namnskylt Storlek: 210 x 52 mm Art nr 6702230

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

13


Skyltar - Aluminiumprofilsystem plana mm

Aluminiumprofilsystem plana Inomhusskyltsystem i aluminium som är lätt utbytbara och tillverkas med 4-färgs tryck.Sidostycken i svart plast. Levereras med dubbelhäftande tejp men kan även fästas med skruv.

Dörrskylt 1-rad 210 x 31 mm Art nr 6700116

Dörrskylt 2-rad 210 x 62 mm Art nr 6700117

Dörrskylt 3-rad 210 x 62 mm Art nr 6700118

Öppetskylt 5-rad 210 x 93 mm Art nr 6700114

Dörrskylt 3-rad 210 x 93 mm Art nr 6700119

Skjutpaneler Skjutpanel med 4-färgstryck, levereras med dubbelhäftande tejp men kan även fästas med skruv. Art nr 6705115 Skjutpanel 200 x 80 mm Art nr 6705116 Skjutpanel 200 x 40 mm.

Flaggskyltar Art nr 6700710 Flaggskylt Silver plast 213 X 50 mm. Art nr 6700720 Flaggskylt Guld Plast 213 X 50 mm. Art nr 6700711 Flaggskylt Silver plast utan hållare 213 X 50 mm. Art nr 6700712 Flaggskylt Guld plast utan hållare 213 X 50 mm.

Bordsskyltar Snygg och enkel bordsskylt i aluminium. 4-färgs tryck på båda sidor om så önskas. Art nr 6700172 Bordsskylt 150 x 40 mm aluminium Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 14 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar - Paneler/Maskin

Paneler Vi har under många år tillverkat paneler för olika användningsområden. Panelerna tillverkas i aluminium eller plast och vi kan färgfylla texten i panelerna med olika nyanser. Kontakta oss gärna för mer information och pris.

Maskinskyltar Extra hållbara maskinskyltar med färger av absolut högsta kvalitet, för att förlänga livslängden på skylten och för högre kemisk och mekanisk beständighet. Kontakta oss gärna för mer information och pris.

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

15


Skyltar - Fasad

Fasadskyltar Att synas och visa var man finns på ett proffsigt sätt utomhus är ett måste för de flesta företag. En snygg skylt framhäver och förstärker företagets image, visar var man finns och hjälper till att bygga varumärket. Vilken typ av skylt som passar bäst beror på fastigheten, logotypens utseende och prisklassen. Vi guidar dig så att du känner dig trygg hela vägen.

Kantbockad plåt 1200 x 300 mm Art nr 6702707

Aluminiumskylt slät 420 x 300 mm Art nr 6702742

å: Tänk p ller för

Kantbockad plåt 1200 x 300 mm Art nr 6702706

gler gä lamOlika re av rek ttning ri uppsä tighete på fas ads fa a skyltar en. All d å r . m ygglov olika o räver b k r a lt y sk

Hängande skylt Pris på begäran

Belysning till fasadskyltar

Aluminiumskylt A3 lackad Art nr 6702742

Aluminiumskylt slät 1500 x 500 mm Art nr 6702746

Marknadens mest sålda skyltstrålkastare nu med LED 45 W, 3000lm, 4300K. DAY-LED är 970 mm långa och finns med två armtyper (rak och svanhals) De tillverkas i färgerna svart, vit och silver. Alla modellerna levereras färdigmonterade för 230V installation. Överkopplingsbar. Fungerar upp till 4 meter höga skyltar och monteras med c/c mått 1,7 m. DAY-LED har en lång livslängd (LED >50 000 timmar) vilket innebär lite underhåll och låg energiförbrukning. Klass 1, IP30/33 (driftdon IP65). Art nr se prislistan sidan 11

Aluminiumskylt slät 600 x 400 mm Art nr 6702744

Aluminiumskylt slät 600 x 400 mm Art nr 6702744

Kantbockad plåt 1200 x 575 mm Art nr 6702710

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 16 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar - Ljuslådor/Fasadbokstäver

Ljuslådor En skylt med invändig belysning ger en snygg och proffsig exponering dygnet runt. Skylten kan tillverkas i olika storlekar. Skyltlådan kan tas fram i valfri form och storlek. Invändig belysning med lysrör. En ljusskylt kan användas både inom- och utomhus. Placeras på vägg, som dubbelsidig hängande eller utstående från vägg. Art nr se prislistan sidan 11

Fasadbokstäver Med fasadbokstäver får du en snygg och effektfull skyltning med djup. Livslängden på dessa garanteras genom rätt materialval och noggrann produktion. Kan monteras på ett snyggt sätt med stift på baksidan av logos/bokstäver/ emblem, detta innebär att man inte ser några skruvar eller fästen. Profilerna kan tillverkas i olika tjocklekar 3 – 100 mm och finns i olika material som plast, aluminium m.m. Beroende på vad du vill ha så anpassar vi material och tjocklek. Levereras med borrmall för enkel montering. Kontakta oss för mer information och pris

å: Tänk p ller för

gler gä lamOlika re av rek ttning ri uppsä tighete på fas r ada s lt y fa k s en. Alla d å r . m ygglov olika o äver b r k r a lt sky

Älmhults församling

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

17


Skyltar - Emalj/Vägvisare

Emaljskyltar Skyltar i emalj har en lång livslängd, man brukar säga att de håller i en mansålder. Det är emaljen som gör att skylten inte bleknar eller oxiderar. Därför får du en skylt som är vacker och hållbar livet ut. Art nr se prislistan sidan 11

Vägvisare

Knopp

Massivt gjutna skyltar av återvunnen aluminium med handmålad text i relief. Pulverlackerad stolpe och fot. Skyltarna tillverkas i olika färger. De används i flertalet skandinaviska städer som turistvägvisning, men används även på hotell, golfanläggningar, friluftsanläggningar som exempel. Art nr se prislistan sidan 12

KAPELL

Vägvisare Original

EXPEDITION

Vägvisare Multi Rak stolpe

Classic

å: Tänk p ller för

gler gä lamOlika re av rek ttning ri uppsä tighete fa på s ads fa a skyltar ll den. A å r v. m lo o bygg olika kräver r a lt y k s

Fläns

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 18 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar - Standard

Standardskyltar Unigraphics har ett stort utbud av standardskyltar. Det kan t ex vara skyltar som varnar för en risk eller fara, påbudsskyltar som påbjuder ett visst beteende eller någon annan typ av informationsskylt.

å: Tänk p a krav, änn m ll a s eter n Det fin och skyldigh r e ar. ft lt y ri föresk r av sk å a type k p li o in r å fö g säker, ida. Är du o erkets hems v jö 3 il m 2008:1 Arbets r AFS e ft e k Sö

Art nr 6705413 Art nr 6705414 Art nr 6705415

TV/video bevakning A6 Plast TV/video bevakning A5 Plast TV/video bevakning A4 Plast

Art nr 6705416 Art nr 6705417

Kameraövervakning A5 Plast Kameraövervakning A4 Plast

Art nr 6705411 Art nr 6705412

Privat område A4 Aluminium Privat område A4 Plast

Art nr 6705422

I denna lokal får vistas högst 50 personer A5 Plast

Art nr 6705426 Art nr 6705427

Tillträde Förbjudet A4 Aluminium Tillträde Förbjudet A4 Plast

Art nr 6705429

Obehöriga äga ej tillträde A4 Aluminium

Art nr 6705428

Nödutgång får ej blockeras A4 Aluminium

Art nr 6705418 Art nr 6705419 Art nr 6705420 Art nr 6705421 Art nr 6705430 Art nr 6705431

Rökning förbjuden A6 Plast Rökning förbjuden A5 Plast Rökning förbjuden A4 Plast Rökning förbjuden A3 Plast Rökning förbjuden A5 Aluminium Rökning förbjuden A4 Aluminium

Art nr 6705407 Art nr 6705408 Art nr 6705409 Art nr 6705410

Risk för snöras A4 Aluminium Risk för snöras A4 Plast Risk för snöras A3 Aluminium Risk för snöras A3 Plast

Art nr 6705425

Branddörr A4 Aluminium

Art nr 6705406

Varning för hunden A4 Aluminium

Art nr 6705424

Ögonskydd måste användas A4 Plast

Art nr 6705400 Art nr 6705401 Art nr 6705402 Art nr 6705403 Art nr 6705404 Art nr 6705405

Varning Gasflaskor A6 Aluminium Varning Gasflaskor A6 Plast Varning Gasflaskor A5 Aluminium Varning Gasflaskor A5 Plast Varning Gasflaskor A4 Aluminium Varning Gasflaskor A4 Plast

Art nr 6705423

Hörselskydd måste användas A4 Plast

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

19


Skyltar - Information

Informationsskyltar

Toalett

Skyltar i 1 mm tjock aluminium med svart tryck. Med 4 st fästkuddar. Storlek: 225 x 80 mm.

Toalett

Toalett

Toalett

Toalett Herr Art nr 6705300

Toalett Dam Art nr 6705301

Toalett Dam/Herr Art nr 6705302

Omklädning

Garderob

För ytterkläder ansvaras ej

Omklädning Herr Art nr 6705305

Garderob Art nr 6705306

Lekrum

Vilorum

Lekrum 6705310

Vilorum Art nr 6705311

Cafeteria

Restaurang

Lunchrum Art nr 6705312

Cafeteria Art nr 6705313

Restaurang Art nr 6705314

Information Art nr 6705316

Reception Art nr 6705317

Ej hundar

Privat

Skötrum

Lunchrum

Motionsrum Art nr 6705315

Städrum Art nr 6705321

Bastu

Skötrum Art nr 6705309

Reception

Barnvagnar Art nr 6705320

Omklädning Dam Art nr 6705304

Bastu Art nr 6705308

Information

Städrum

Omklädning

Toalett Handikapp Art nr 6705303

För ytterkläder ansvaras ej Art nr 6705307

Motionsrum

Barnvagnar

Toalett

Garage

Garage Art nr 705318

Cykelrum Art nr 6705319

Rökning tillåten

Rökning förbjuden

Soprum Soprum Art nr 6705322

Cykelrum

Rökning förbjuden Art nr 6705324

Rökning tillåten Art nr 6705323

Endast personal

Telefonfritt område

Tack för vänligheten

Ej hundar Art nr 6705325

Privat Art nr 6705326

Endast personal Art nr 6705327

Telefonfritt område Art nr 6705328

Tack för vänligheten Art nr 6705329

Torkrum

Mangelrum

Tvättstuga

Förråd

Pannrum

Torkrum Art nr 6705330

Mangelrum Art nr 6705331

Tvättstuga Art nr 6705332

Förråd Art nr 6705333

Pannrum Art nr 6705334

Fjärrvärme

Fläktrum

Hissmaskinrum

Elmätare

Elcentral

Fjärrvärme Art nr 6705335

Fläktrum Art nr 6705336

Hissmaskinrum Art nr 6705337

Elmätare Art nr 6705338

Elcentral Art nr 6705339

Grovsoprum

Kontor

Expedition

Verkstad

Vaktmästare

Grovsoprum Art nr 6705340

Kontor Art nr 6705341

Expedition Art nr 6705342

Verkstad Art nr 6705343

Vaktmästare Art nr 6705344

Konferensrum

Trapphuset är utrymningsväg Får ej blockeras

Dörren skall hållas låst

Dörren är larmad

Dusch

Dörren skall hållas låst Art nr 6705347

Dörren är larmad Art nr 6705348

Dusch Art nr 6705349

Konferensrum Art nr 6705345

Trapphuset är utrymningsväg Får ej blockeras Art nr 6705346 Toalett Herr Utfräst mässing 125 mm Art nr 6700801

Toalett Dam Utfräst mässing 125 mm Art nr 6700802

Toalett Handikapp Utfräst mässing 95 mm Art nr 6700803

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 20 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar - Taktila

Taktila skyltar å: Tänk p a krav, nn ä m ll eter ns a Det fin och skyldigh r e ft yltar. föreskri typer av sk å a k li o in för gå p a. säker, id Är du o erkets hems v jö 3 il :1 m 8 ts 0 20 Arbe er AFS Sök eft

Max 160 cm

Ca 145 cm

En taktil skylt har förutom ett pictogram uppstående punkter som kan läsas av synskadade. Syftet med det är att alla ska kunna orientera sig på en plats. Alla skyltar kan fås svarta med vit text eller vita med svart text.

Damer 150 x 150 mm Art nr 6705350 svart Art nr 6705351 vit

Herrar 150 x 150 mm Art nr 6705352 svart Art nr 6705353 vit

Toalett 150 x 150 mm Art nr 6705354 svart Art nr 6705355 vit

WC 150 x 150 mm Art nr 6705356 svart Art nr 6705357 vit

Rullstol/Toalett 150 x 150 mm Art nr 6705358 svart Art nr 6705359 vit

RWC 150 x 150 mm Art nr 6705360 svart Art nr 6705361 vit

HWC 150 x 150 mm Art nr 6705362 svart Art nr 6705363 vit

HWC/Skötrum 150 x 150 mm Art nr 6705364 svart Art nr 6705365 vit

Skötrum 150 x 150 mm Art nr 6705366 svart Art nr 6705367 vit

Omklädning 150 x 150 mm Art nr 6705368 svart Art nr 6705369 vit

Omkl. Damer 150 x 150 mm Art nr 6705370 svart Art nr 6705371 vit

Omkl. Herrar 150 x150 mm Art nr 6705372 svart Art nr 6705373 vit

Kapprum 150 x 150 mm Art nr 6705374 svart Art nr 6705375 vit

Dusch 150 x 150 mm Art nr 6705376 svart Art nr 6705377 vit

Rullstol/Dusch 150 x 150 mm Art nr 6705378 svart Art nr 6705379 vit

Rullstol/Hiss 150 x 150 mm Art nr 6705380 svart Art nr 6705381 vit

Hiss 150 x 150 mm Art nr 6705396 svart Art nr 6705397 vit

Hörslinga 150 x 150 mm Art nr 6705382 svart Art nr 6705383 vit

Information 150 x 150 mm Art nr 6705384 svart Art nr 6705385 vit

Grupprum 150 x 150 mm Art nr 6705388 svart Art nr 6705389 vit

Avd. 1 150 x 150 mm Art nr 6705390 svart Art nr 6705391 vit

A-Hall 150 x 150 mm Art nr 6705392 svart Art nr 6705393 vit

Matsal 150 x 150 mm Art nr 6705386 svart Art nr 6705387 vit

Städ 150 x 150 mm Art nr 6705394 svart Art nr 6705395 vit

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

21


Skyltar - Utrymning/Brand

Utrymningsskyltar Det är lätt att bli stressad i en nödsituation vid utrymning och tappa orienteringsförmågan. Tydliga utrymningskyltar minskar risken för panik och kan spara liv. Därför är det viktigt att alla utrymningsvägar och korridorer är markerade med rätt skyltar. För att en utrymning skall kunna genomföras snabbt och säkert, även vid strömavbrott, är skyltarna efterlysande.

Nödskylt Höger 300 x 150 mm Alu. MEGA Art nr 6705501

Nödskylt Vänster 300 x 150 mm Alu. MEGA Art nr 6705502

Nödskylt Ovan 300 x 150 mm Alu. MEGA Art nr 6705503

Brandskyltar Brandskyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Beakta siktavståndet och välj skyltstorlek så att den blir läsbar på längsta avstånd, ta även hänsyn till eventuella hinder såsom t ex möbler och dörrar (se tabell under Läsavstånd på sidan 2). Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Brandredskaps- och brandpostskyltarna finns även i efterlysande utförande, som flaggskyltar eller plogskyltar.

å: Tänk p a krav, änn m ll a s eter n Det fin och skyldigh r e ar. ft lt y ri föresk r av sk å a type k p li o in r å fö g säker, ida. Är du o erkets hems v jö 3 il m 2008:1 Arbets r AFS e ft e k Sö

Brandredskap 200 x 200 mm Plast Art nr 6705504

Inomhusbrandpost 200 x 200 mm Plast Art nr 6705505

Typskylt Skum 200 x 100 mm Plast Art nr 6705510

Typskylt Kolsyra 200 x 100 mm Plast Art nr 6705511

Handbrandsläckare 200 x 200 mm Plast Art nr 6705506

Typskylt Pulver 200 x 100 mm Plast Art nr 6705512

Brandredskap 200 x 200 mm Plast Flaggskylt Art nr 6705507

Inomhusbrandpost 200 x 200 mm Plast Flaggskylt Art nr 6705508

Handbrandsläckare 200 x 200 mm Plast Flaggskylt Art nr 6705509

Skylthållare för flaggskylt 26 x 150 mm Art nr 6700725

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 22 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar - Vägmärken

Vägmärken mm På Unigraphics produceras dagligen unika skyltar i flera olika material och utföranden. En del i vårt sortiment är vägmärken som vi tillverkar i olika kategorier och för flera användningsområden. Exempel kan vara områdesskyltar – med bl.a. hastighetsanvisningar, parkeringsskyltar, hänvisningsskyltar och fasadskyltar. Vi producerar också tilläggstavlor som ger kompletterande anvisningar till vägmärken med t.ex. avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse. Dessutom erbjuder vi stolpar, beslag m.m. för uppsättning av skyltarna. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Art nr 6704210

Art nr 6704215

Art nr 6704220

Art nr 6704211

Art nr 6704212

Art nr 6704213

Art nr 6704216

Art nr 6704217

Art nr 6704218

Art nr 6704221

Stolprör. Diameter 60 mm Art nr 6704226 Längd 2000 mm Art nr 6704227 Längd 2500 mm Art nr 6704228 Längd 3150 mm

Art nr 6704214

Art nr 6704219

Art nr 6704222

Topplock till stolpe i plast Diam. 60 mm Art nr 6704229

Fundament 60 mm, inkl. bussning och krage Art nr 6704230

S-H klammer Diameter 48-60 mm Art nr 6704231 Enkel Art nr 6704232 Dubbel

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

23


Skyltar - Parkering

Parkeringsskyltar Våra parkeringsskyltar tillverkas i aluminium och håller mycket hög kvalitet. De finns i både standardvarianter och i kundanpassade utföranden och hjälper till att hålla ordning på bilarna på parkeringen. Fråga gärna oss om du behöver hjälp och vill veta mera.

Art nr 6704235

Art nr 6704201

Art nr 6704202

Art nr 6704203

Art nr 6704204

Art nr 6704205

Art nr 6704206

Art nr 6704207

Art nr 6704208

Art nr 6704209

Art nr 6704210

Art nr 6704211

Art nr 6704212

Art nr 6704213

Art nr 6704214

Rörbågar i svart lackad aluminium, rördimension 60 mm. Art nr 6704224

Art nr 6705432

Lastplats 590 x 210 mm

Art nr 6705434

Parkering förbjuden 590 x 210 mm

Art nr 6705433

Garage 590 x 210 mm

Art nr 6705435

Utfart 590 x 210 mm

Kund parkering

P Besökande

P

Aluminiumskylt 297 x 105 mm Art nr 6705440

Aluminiumskylt 297 x 105 mm Art nr 6705441

P P

Rörbågar i svart lackad aluminium, rördimension 60 mm Art nr 6704225

Reserverad parkering

P

P Besökande

Aluminiumskylt A4 med text/logotillägg Art nr 6705443

Aluminiumskylt A4 utan text/logotillägg Art nr 6705444

Reserverad parkering

Aluminiumskylt 297 x 105 mm Art nr 6705442

P

P Besökande

Reserverad parkering

P

Kund parkering

P

Kund parkering

Hyrd parkering

Aluminiumskylt 297 x 105 mm Art nr 6705446

Aluminiumskylt A4 med text/logotillägg Art nr 6705447

Aluminiumskylt A4 utan text/logotillägg Art nr 6705448

Aluminiumskylt A4 med text/logotillägg Art nr 6705449

Aluminiumskylt A4 utan text/logotillägg Art nr 6705450

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 24 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Skyltar - Informationstavlor inomhus

Informationstavlor inomhus

Aluminiumram Robusta och lättanvända aluminiumramar för inomhusanvändning med snapframe funktion med skyddande plast utanpå motivet. Ramen är 20 mm tjock och vi har både enkelsidiga och dubbelsidiga ramar för omgående leverans. Affischen köps separat. Art nr se prislistan sidan 15

LED-skylt Belys och lyft fram ditt budskap på ett mycket effektfullt sätt med LED-skylt i aluminium för inomhusbruk. Finns i både enkel och dubbelsidigt utförande och med snapframe ramen byter du snabbt ut motivet. Som motiv kan man använda plastfilm, tyg eller papper. Levereras med skruvar och pluggar för upphängning och på sladden sitter en strömbrytare. Art nr se prislistan sidan 15

Tillval: Lameller

Informationstavla Indoor Informationstavlor för inomhusbruk är eleganta och ekonomiska lösningar för kontoret, konferensrummet eller receptionen. De är tillverkade i aluminiumlegering/stål och har en skyddande skiva av plexiglas. Tillval är lameller för exponering av namn i tex. trappuppgångar, se bild ovan. Dörren är låsbar och skruvar för upphängning medföljer. Art nr 6704301 Storlek: A3 Art nr 6704303 Lameller, tillval för informationstavla Indoor, A3 Art nr 6704302 Storlek: A2

Informationstavla Media inomhus 40 mm enkelsidig aluminiumram. Gångjärnsförsedd dörr i 4 mm säkerhetsglas. Dolt lås som levereras med 2 nycklar. Kan installeras med låset till vänster eller höger. Tavlan är tillverkad med en bakpanel av elförzinkat stål med vitlackerad yta för användning av magneter. Färger: silveranodiserad, svart, rubinröd eller kastanj. Tillval: Korkyta med plattor av 4 mm självhäftande kork eller filtyta. Art nr se prislistan sidan 15

Informationstavla Allure inomhus Enkelsidig informationstavla. 30 mm aluminiumram. Dörr med integrerade gångjärn som kan bytas och vändas utan verktyg och utan att tavlan avlägsnas. 4 mm plexichockglas. Säkerhetslås med 2 nycklar på dörrsektionen. Tavlan är tillverkad med en bakpanel av elförzinkat stål med vitlackerad yta för användning av magneter. Tillval: Korkyta med plattor av 4 mm självhäftande kork eller filtyta. Art nr se prislistan sidan 16 Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

25


Skyltar - Informationstavlor utomhus

Informationstavlor utomhus Låsbara och vattentäta informationstavlor av högsta kvalitet. Dessa monteras direkt på väggen eller levereras komplett med stolpar. Tillval finns med säkerhetsglas och belysning. Vi kan tillverka tavlorna i varierande storlekar, färger m.m.

å: Tänk p ller för

Informationstavla 1000

gler gä lamOlika re av rek ttning ri uppsä tighete på fas r ada s lt y fa k s n. Alla e d å r . m ygglov olika o äver b r k r a lt sky

Enkelsidig informationstavla med aluminiumram. Tavlan är vattentät med ventiler för att undvika kondens. Säkerhetslås med 4 nycklar och chock-resistent plexiglas eller säkerhetsglas. Integrerade gångjärn i dörren och bakpanel i elförzinkat stål för användning av magneter. Silveranodiserad finish eller lackad enligt våra RAL-färger (grön 6005, blå 5010, svart 9005, mörkröd 3004). Tillval: Stolpar och belysning. Art nr se prislistan sidan 16

Informationstavla Tradition Enkelsidig informationstavla med 30 mm informationsyta. Säkerhetslås med 2 nycklar, chock-resistent plexiglas och dörr med integrerade gångjärn. Bakpanel i elförzinkat stål för användning av magneter. Silveranodiserad finish eller lackad enligt våra RAL-färger. (grön 6005, blå 5010, svart 9005, mörkröd 3004). Tillval: Stolpar och belysning. Art nr se prislistan sidan 16 Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014

26


Skyltar - Gatupratare

Gatupratare

3

1

2

Gatupratare A-Sign Dubbelsidig gatupratare i aluminium och stål för utomhusbruk med plats för affischer i 50 x 70 cm storlek på varje sida för valfri exponering. Skyddande plast utanpå motivet. Vikt 8 kg. Affischerna köps separat Art nr 6704311

1

2

3

å: Tänk p söka om n a åste Man m stånd hos r till eten fö yndigh p en m s li o P a up att sätt utomhus. re ta a r gatup

Gatupratare Windy Dubbelsidig gatupratare i aluminium med fjädring för utomhusbruk och med skyddande plast utanpå motivet. Fjädringen gör att gatuprataren står stadigt även när det blåser. Affischerna köps separat. Art nr 6704312 Gatupratare Windy med plats för affischer i storlek 50 x 70 Art nr 6704313 Gatupratare Windy med plats för affischer i storlek 70 x 100 cm

Gatupratare med rund fot Dubbelsidig gatupratare i svart aluminium med rund fot vilket gör att den är godkänd i de flesta kommuner och är handikappvänlig. För utomhusbruk med skyddande plast utanpå motivet. Foten är 63 cm i diameter och höjden är 131,5 cm. Plats för affischer i storlek 50 x 70 cm. Vikt: 10 kg Affischerna köps separat. Art nr 6704314

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

27

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


aBaB

T RY C K

»

G R AV Y R

»

MÄRKNING

1

T RY C K

»

G R AV Y R

»

MÄRKNING

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel.

Adress: Box 501 1709, 17 Borås Besöksadress: Solvarvsgatan 40 Borås Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Adress: Box 1709, 17501 Borås Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 5074, 40507 Borås Säljkontor Stockholm: 08-7905007 Telefon kundtjänst: Fax: 033-15 23 79 /15 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Telefon kundtjänst: 033-15033-15 11 11 11 11 Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 66 77 Säljkontor Halmstad: 0708-194995 order@unigraphics.se www.unigraphics.se Butik Göteborg: 031-80031-80 15 75 15 75 E-post: E-post: order@unigraphics.se Webb:Webb: www.unigraphics.se Butik Göteborg:

Jan 2014 Jan

2014

1


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Storlek (Bredd x Höjd)

Benämning

Graverad Skylt i Mässing Graverad Skylt i Aluminium Graverad Skylt i Rostfritt 6700145 6700146 6700147 6700148 6700085 6700095 6700086 6700096 6700087 6700088 6700091 6700092 6700082 6700083 6700084 6700079 6700080 6700081 6700120 6702500 6702501 6702502 6702503 6702504 6702505 6702506 6702507 6702508 6702509 6702510 6702511 6702512 6702513 6702514 6702515 6702516 6702517 6702518 6702519 6702520 6702521 6702522 6702523 6702524 6702525 6702526 6702527 6702528 6702529 6702530 6702531 6702532 6702533 6702534 6702535 6702536 6702537 6702538 6702539

GRAVERADE SKYLTAR - SID 4-6 Kontakta oss för mer information

Leveranstid

Antal

Kontakta oss för mer information

Pris/styck

RG

Pris på begäran

DÖRRSKYLTAR - SID 6

Dörrskylt Matt Guld Dörrskylt Borstad Mässing Dörrskylt Blank Mässing Dörrskylt Rostfritt Stål

166x78 mm

2 veckor

160x60 mm

2 veckor

155x60 mm

2 veckor

119x54 mm

2 veckor

1 1 1 1

360,00 360,00 360,00 460,00

GRAVERADE MINDRE METALLSKYLTAR (DIAMANTGRAVYR) - SID 7 Skylt till Pokal 1-rad Text, Aluminium Diamantgravyr max 10 cm² 1-2 veckor 1 250,00 max 10 cm² 1-2 veckor 1 250,00 Skylt till Pokal 1-rad Text, Aluminium Guld Diamantgravyr max 10 cm² 1-2 veckor 1 290,00 Skylt till Pokal 2-rad Text, Aluminium Diamantgravyr max 10 cm² 1-2 veckor 1 290,00 Skylt till Pokal 2-rad Text, Aluminium Guld Diamantgravyr max 10 cm² 1-2 veckor 1 320,00 Skylt till Pokal 3-rad Text, Aluminium Diamantgravyr max 10 cm² 1-2 veckor 1 320,00 Skylt till Pokal 3-rad Text, Aluminium Guld Diamantgravyr GRAVERADE MINDRE METALLSKYLTAR (LASERGRAVYR) - SID 7 Skylt till Pokal 1-3 rader Text, Aluminium Silver Lasergravyr max 10 cm² 1 vecka 1 120,00 max 10 cm² 1 vecka 1 120,00 Skylt till Pokal 1-3 rader Text, Aluminium Guld Lasergravyr max 25 cm² 1 vecka 1 225,00 Skylt - 0,5 mm Aluminium Svart Lasergravyr max 25 cm² 1 vecka 1 225,00 Skylt - 0,5 mm Aluminium Lasergravyr max 25 cm² 1 vecka 1 225,00 Skylt - 0,5 mm Aluminium Guld Lasergravyr max 75 cm² 1 vecka 1 345,00 Skylt - 0,5 mm Aluminium Svart Lasergravyr max 75 cm² 1 vecka 1 345,00 Skylt - 0,5 mm Aluminium Lasergravyr max 75 cm² 1 vecka 1 345,00 Skylt - 0,5 mm Aluminium Guld Lasergravyr GJUTNA SKYLTAR - SID 8 3-4 veckor 1 Begär pris Gjuten Målad Aluminiumskylt max 25 cm² 3-4 veckor 1 188,00 Gjuten oxiderad bronsskylt Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 25 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 521,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 36 cm² 3-4 veckor 1 215,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 36 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 566,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 49 cm² 3-4 veckor 1 248,00 2 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 49 cm modellkostnad 3-4 veckor 1 621,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 64 cm² 3-4 veckor 1 285,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 64 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 683,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 75 cm² 3-4 veckor 1 313,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 75 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 729,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 100 cm² 3-4 veckor 1 375,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 100 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 833,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 150 cm² 3-4 veckor 1 500,00 2 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 150 cm modellkostnad 3-4 veckor 1 1 042,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 200 cm² 3-4 veckor 1 614,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 200 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 1 250,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 250 cm² 3-4 veckor 1 739,00 2 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 250 cm modellkostnad 3-4 veckor 1 1 457,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 300 cm² 3-4 veckor 1 864,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 300 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 1 666,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 350 cm² 3-4 veckor 1 989,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 350 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 1 874,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 400 cm² 3-4 veckor 1 1 114,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 400 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 2 082,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 450 cm² 3-4 veckor 1 12 369,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 450 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 2 290,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 500 cm² 3-4 veckor 1 1 364,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 500 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 2 499,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 600 cm² 3-4 veckor 1 1 614,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 600 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 2 915,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 700 cm² 3-4 veckor 1 1 864,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 700 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 3 311,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 800 cm² 3-4 veckor 1 2 114,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 800 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 3 686,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 1000 cm² 3-4 veckor 1 2 613,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 1000 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 4 164,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 1200 cm² 3-4 veckor 1 3 113,00 2 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 1200 cm modellkostnad 3-4 veckor 1 4 873,00 Gjuten oxiderad bronsskylt max 1400 cm² 3-4 veckor 1 3 613,00 Gjuten oxiderad bronsskylt upp till 1400 cm2 modellkostnad 3-4 veckor 1 5 539,00 OBS! en modellkostnad tillkommer vid varje ordertillfälle Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel

UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4 UG4

UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16 UG16

UG16

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

1

1


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Art.nr

Januari 2014

Benämning

Storlek (Bredd x Höjd)

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

10x8 cm

1-2 vecka

1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50

567,00 125,00 70,00 37,00 26,00 570,00 129,00 74,00 41,00 29,00 576,00 134,00 79,00 46,00 35,00 588,00 146,00 91,00 58,00 46,00 612,00 170,00 115,00 82,00 69,00 655,00 214,00 158,00 125,00 112,00 570,00 128,00 72,00 40,00 28,00 575,00 133,00 78,00 45,00 33,00 585,00 143,00 88,00 55,00 43,00 605,00 163,00 108,00 75,00 63,00 646,00 204,00 149,00 116,00 103,00 720,00 278,00 223,00 190,00 175,00 572,00 131,00 75,00 42,00 31,00

UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9

PLEXIGLAS SKYLTAR MED UV TRYCK- SID 9 6706101 Skylt 3 mm Plexi

max 80 cm²

6706102 Skylt 3 mm Plexi

15x11 cm

1-2 vecka

(max 165 cm²)

6706103 Skylt 3 mm Plexi

15x21 cm

1-2 vecka

(max 315 cm²)

6706104 Skylt 3 mm Plexi

21x30 cm

1-2 vecka

(max 630 cm²)

6706105 Skylt 3 mm Plexi

30x42 cm

1-2 vecka

(max 1260 cm²)

6706106 Skylt 3 mm Plexi

40x60 cm

1-2 vecka

(max 2400 cm²)

6706111 Skylt 5 mm Plexi

10x8 cm

1-2 vecka

max 80 cm²

6706112 Skylt 5 mm Plexi

15x11 cm

1-2 vecka

(max 165 cm²)

6706113 Skylt 5 mm Plexi

15x21 cm

1-2 vecka

(max 315 cm²)

6706114 Skylt 5 mm Plexi

21x30 cm

1-2 vecka

(max 630 cm²)

6706115 Skylt 5 mm Plexi

30x42 cm

1-2 vecka

(max 1260 cm²)

6706116 Skylt 5 mm Plexi

40x60 cm

1-2 vecka

(max 2400 cm²)

6706121 Skylt 8 mm Plexi

10x8 cm max 80 cm²

1-2 vecka

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

2

2

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Benämning

6706122 Skylt 8 mm Plexi

Storlek (Bredd x Höjd)

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

15x11 cm

1-2 vecka

1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 5 10 25 50 1 1 1 1 1 1

581,00 140,00 84,00 51,00 39,00 596,00 155,00 99,00 66,00 54,00 628,00 186,00 131,00 98,00 85,00 692,00 250,00 195,00 162,00 148,00 807,00 366,00 311,00 277,00 261,00 574,00 133,00 77,00 44,00 33,00 585,00 143,00 88,00 55,00 43,00 604,00 162,00 107,00 73,00 61,00 643,00 201,00 146,00 112,00 99,00 721,00 279,00 224,00 191,00 176,00 863,00 421,00 366,00 333,00 315,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00

UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG 9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

(max 165 cm²)

6706123 Skylt 8 mm Plexi

15x21 cm

1-2 vecka

(max 315 cm²)

6706124 Skylt 8 mm Plexi

21x30 cm

1-2 vecka

(max 630 cm²)

6706125 Skylt 8 mm Plexi

30x42 cm

1-2 vecka

(max 1260 cm²)

6706126 Skylt 8 mm Plexi

40x60 cm

1-2 vecka

(max 2400 cm²)

6706131 Skylt 10 mm Plexi

10x8 cm

1-2 vecka

max 80 cm²

6706132 Skylt 10 mm Plexi

15x11 cm

1-2 vecka

(max 165 cm²)

6706133 Skylt 10 mm Plexi

15x21 cm

1-2 vecka

(max 315 cm²)

6706134 Skylt 10 mm Plexi

21x30 cm

1-2 vecka

(max 630 cm²)

6706135 Skylt 10 mm Plexi

30x42 cm

1-2 vecka

(max 1260 cm²)

6706136 Skylt 10 mm Plexi

40x60 cm

1-2 vecka

(max 2400 cm²)

6705150 6705151 6705152 6705153 6705154 6705155

Väggdistanser, Brons Inkl. Skruv och Plugg Väggdistanser, Guld Inkl. Skruv och Plugg Väggdistanser, Krom Inkl. Skruv och Plugg Väggdistanser, Stål Inkl. Skruv och Plugg Väggdistanser, Silver Inkl. Skruv och Plugg Väggdistanser, Matt Koppar Inkl. Skruv och Plugg

1 dag 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

3

3


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Storlek (Bredd x Höjd)

Benämning

Leveranstid

TRYCKTA PLASTSKYLTAR (Skummad plast) 3 mm - SID 10 6706048 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+0 15x11 cm 2 veckor (max 165 cm²)

6706049 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+4

15x11 cm

2 veckor

(max 165 cm²)

6706050 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+0

15x21 cm

2 veckor

(max 315 cm²)

6706051 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+4

15x21 cm

2 veckor

(max 315 cm²)

6706052 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+0

21x30 cm

2 veckor

(max 630 cm²)

6706053 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+4

21x30 cm

2 veckor

(max 630 cm²)

6706054 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+0

30x42 cm

2 veckor

(max 1260 cm²)

6706055 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+4

30x42 cm

2 veckor

(max 1260 cm²)

6706056 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+0

40x60 cm

2 veckor

(max 2400 cm²)

6706057 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+4

40x60 cm

2 veckor

(max 2400 cm²)

6706058 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+0

50x70 cm

2 veckor

(max 3500 cm²)

6706059 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+4

50x70 cm

2 veckor

(max 3500 cm²)

6706060 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+0

70x100 cm

2 veckor

(max 7000 cm²)

6706061 Plastskylt (skummad plast) 3 mm - 4+4

70x100 cm (max 7000 cm²)

2 veckor

Antal

Pris/styck

RG

1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25

679,00 142,00 74,00 31,00 680,00 143,00 75,00 35,00 686,00 148,00 81,00 41,00 688,00 150,00 82,00 42,00 699,00 162,00 95,00 54,00 703,00 165,00 98,00 57,00 727,00 189,00 122,00 81,00 733,00 195,00 128,00 87,00 776,00 238,00 171,00 131,00 787,00 250,00 183,00 142,00 823,00 286,00 219,00 178,00 840,00 303,00 235,00 195,00 975,00 437,00 370,00 330,00 1 008,00 470,00 403,00 363,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

4

4

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Storlek (Bredd x Höjd)

Benämning

Leveranstid

TRYCKTA PLASTSKYLTAR (Skummad plast) 5 mm - SID 10 6706068 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+0 15x11 cm 2 veckor (max 165 cm²)

6706069 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+4

15x11 cm

2 veckor

(max 165 cm²)

6706070 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+0

15x21 cm

2 veckor

(max 315 cm²)

6706071 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+4

15x21 cm

2 veckor

(max 315 cm²)

6706072 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+0

21x30 cm

2 veckor

(max 630 cm²)

6706073 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+4

21x30 cm

2 veckor

(max 630 cm²)

6706074 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+0

30x42 cm

2 veckor

(max 1260 cm²)

6706075 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+4

30x42 cm

2 veckor

(max 1260 cm²)

6706076 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+0

40x60 cm

2 veckor

(max 2400 cm²)

6706077 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+4

40x60 cm

2 veckor

(max 2400 cm²)

6706078 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+0

50x70 cm

2 veckor

(max 3500 cm²)

6706079 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+4

50x70 cm

2 veckor

(max 3500 cm²)

6706080 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+0

70x100 cm

2 veckor

(max 7000 cm²)

6706081 Plastskylt (skummad plast) 5 mm - 4+4

70x100 cm (max 7000 cm²)

2 veckor

Antal

Pris/styck

RG

1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25

680,00 142,00 75,00 35,00 681,00 143,00 76,00 36,00 688,00 150,00 82,00 42,00 689,00 151,00 84,00 44,00 703,00 165,00 98,00 58,00 706,00 168,00 101,00 60,00 733,00 195,00 128,00 88,00 738,00 201,00 134,00 94,00 788,00 250,00 183,00 142,00 799,00 261,00 194,00 154,00 840,00 303,00 236,00 195,00 857,00 319,00 252,00 212,00 1 008,00 471,00 404,00 363,00 1 042,00 504,00 437,00 397,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

5

5


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Storlek (Bredd x Höjd)

Benämning

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25 1 5 10 25

676,00 139,00 71,00 31,00 677,00 140,00 72,00 32,00 680,00 142,00 75,00 34,50 681,00 144,00 76,00 36,00 687,00 150,00 82,00 42,00 690,00 153,00 86,00 45,00 702,00 165,00 97,00 57,00 708,00 171,00 104,00 63,00 730,00 192,00 125,00 85,00 741,00 204,00 136,00 96,00 756,00 218,00 151,00 111,00 773,00 235,00 168,00 128,00 840,00 303,00 235,00 195,00 874,00 336,00 269,00 229,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

TRYCKTA KANALPLAST SKYLTAR - SID 10 6706029 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+0

15x11 cm (max 165 cm²)

2 veckor

6706030 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+4

15x11 cm (max 165 cm²)

2 veckor

6706031 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+0

15x21 cm (max 315 cm²)

2 veckor

15x21 cm

2 veckor

6706032 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+4

(max 315 cm²)

6706033 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+0

21x30 cm

2 veckor

(max 630 cm²)

6706034 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+4

21x30 cm

2 veckor

(max 630 cm²)

6706035 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+0

30x42 cm

2 veckor

(max 1260 cm²)

6706036 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+4

30x42 cm

2 veckor

(max 1260 cm²)

6706037 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+0

40x60 cm

2 veckor

(max 2400 cm²)

6706038 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+4

40x60 cm

2 veckor

(max 2400 cm²)

6706039 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+0

50x70 cm

2 veckor

(max 3500 cm²)

6706040 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+4

50x70 cm

2 veckor

(max 3500 cm²)

6706041 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+0

70x100 cm

2 veckor

(max 7000 cm²)

6706042 Kanalplast Skylt 3 mm - 4+4

70x100 cm (max 7000 cm²)

2 veckor

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

6

6

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Januari 2014

Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Benämning

Storlek (Bredd x Höjd)

Leveranstid

Antal

Pris/styck

50x17 cm

2 veckor

25 50 100 250 25 50 100 250 25 50 100 250 25 50 100 250 25 50 100 250

51,00 37,00 30,00 25,00 56,00 41,00 33,00 27,00 70,00 56,00 48,00 42,00 77,00 62,00 53,00 46,00 22,50 21,25 19,60 18,50

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100

676,00 139,00 72,00 32,00 18,00 11,00 678,00 140,00 73,00 33,00 19,00 11,75 681,00 144,00 77,00 36,00 22,00 15,25 683,00 145,00 78,00 37,50 23,50 16,75 690,00 153,00 85,50 45,00 31,00 24,00 693,00 156,00 88,50 48,00 34,00 26,75 709,00 171,00 104,00 63,00 49,00 41,25

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

RG

MÄKLARSKYLTAR - SID 10 6706004 MÄKLARSKYLT - Kanalplast Skylt 5 mm - 4+0

(max 850 cm²)

6706005 MÄKLARSKYLT - Kanalplast Skylt 5 mm - 4+4

50x17 cm

2 veckor

(max 850 cm²)

6706006 MÄKLARSKYLT - Kanalplast Skylt 5 mm - 4+0

50x34 cm

2 veckor

(max 1500 cm²)

6706007 MÄKLARSKYLT - Kanalplast Skylt 5 mm - 4+4

50x34 cm

2 veckor

(max 1500 cm²)

6706000 Skylthållare till mäklarskylt

19x56 cm

2 veckor

TRYCKTA KANALPLAST SKYLTAR - SID 10 6706020 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+0

15x11 cm

2 veckor

(max 165 cm²)

6706021 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+4

15x11 cm

2 veckor

(max 165 cm²)

6706008 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+0

15x21 cm

2 veckor

(max 315 cm²)

6706009 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+4

15x21 cm

2 veckor

(max 315 cm²)

6706010 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+0

21x30 cm

2 veckor

(max 630 cm²)

6706011 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+4

21x30 cm

2 veckor

(max 630 cm²)

6706012 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+0

30x42 cm (max 1260 cm²)

2 veckor

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

7

7


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Benämning

6706013 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+4

Storlek (Bredd x Höjd)

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

30x42 cm

2 veckor

1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100

714,00 177,00 110,00 69,50 55,00 47,00 741,00 204,00 137,00 96,00 81,00 73,00 753,00 215,00 148,00 108,00 92,00 84,00 773,00 235,00 168,00 128,00 112,00 103,00 790,00 252,00 185,00 145,00 128,00 119,00 874,00 336,00 269,00 229,00 211,00 200,00 908,00 370,00 302,00 262,00 244,00 232,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

1 2 3 4 5 10 20 75 200 500

301,00 206,00 184,00 152,00 128,00 100,00 64,00 52,00 47,00 42,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

(max 1260 cm²)

6706014 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+0

40x60 cm

2 veckor

(max 2400 cm²)

6706015 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+4

40x60 cm

2 veckor

(max 2400 cm²)

6706016 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+0

50x70 cm

2 veckor

(max 3500 cm²)

6706017 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+4

50x70 cm

2 veckor

(max 3500 cm²)

6706018 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+0

70x100 cm

2 veckor

(max 7000 cm²)

6706019 Kanalplast Skylt 5 mm - 4+4

70x100 cm

2 veckor

(max 7000 cm²)

LASERGRAVERADE PLASTSKYLTAR - SID 11 6709501 Plastskylt 1,6 mm 2-skikt vit/svart text

6709502 6709503 6709504 6709505 6709506 6709507 6709508

Plastskylt 1,6 mm 2-skikt svart/vit text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt gul/svart text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt röd/vitt text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt blå(safir)/vitt text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt guld/svart text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt silver/svart text Plastskylt 1,6 mm 2 skikt grön/vit text

max 25 cm²

1-2 veckor

Samma pris som art 6709501

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

8

8

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Januari 2014

Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Benämning

Storlek (Bredd x Höjd)

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

max 75 cm²

1-2 veckor

1 2 3 4 5 10 20 75 200 500

357,00 262,00 240,00 208,00 184,00 156,00 120,00 108,00 103,00 98,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

LASERGRAVERADE PLASTSKYLTAR - SID 11 6709751 Plastskylt 1,6 mm 2-skikt vit/svart text

6709752 6709753 6709754 6709755 6709756 6709757 6709758 6709151

Plastskylt 1,6 mm 2-skikt svart/vit text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt gul/svart text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt röd/vitt text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt blå(safir)/vitt text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt guld/svart text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt silver/svart text Plastskylt 1,6 mm 2 skikt grön/vit text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt vit/svart text

6709152 6709153 6709154 6709155 6709156 6709157 6709158 6709301

Plastskylt 1,6 mm 2-skikt svart/vit text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt gul/svart text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt röd/vitt text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt blå(safir)/vitt text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt guld/svart text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt silver/svart text Plastskylt 1,6 mm 2 skikt grön/vit text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt vit/svart text

6709302 6709303 6709304 6709305 6709306 6709307 6709308 6709601

Plastskylt 1,6 mm 2-skikt svart/vit text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt gul/svart text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt röd/vitt text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt blå(safir)/vitt text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt guld/svart text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt silver/svart text Plastskylt 1,6 mm 2 skikt grön/vit text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt vit/svart text

6709602 6709603 6709604 6709605 6709606 6709607 6709608

Plastskylt 1,6 mm 2-skikt svart/vit text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt gul/svart text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt röd/vitt text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt blå(safir)/vitt text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt guld/svart text Plastskylt 1,6 mm 2-skikt silver/svart text Plastskylt 1,6 mm 2 skikt grön/vit text

Samma pris som art 6709751

max 150 cm²

1-2 veckor

1 2 3 4 5 10 20 75 200 500

442,00 347,00 325,00 293,00 269,00 241,00 205,00 193,00 188,00 183,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

Samma pris som art 6709151

max 300 cm²

1-2 veckor

1 2 3 4 5 10 20 75 200 500

612,00 517,00 495,00 463,00 439,00 411,00 375,00 363,00 358,00 353,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

Samma pris som art 6709301

max 600 cm²

1-2 veckor

1 2 3 4 5 10 20 75 200 500

952,00 857,00 835,00 803,00 779,00 751,00 715,00 703,00 698,00 693,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

Samma pris som art 6709601

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

9

9


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Storlek (Bredd x Höjd)

Benämning

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

LASERGRAVERADE TRÄSKYLTAR - SID 11 Träskylt Lasergravyr Tryckt Skylt i Mässing Tryckt Skylt i Aluminium Tryckt Skylt i Rostfritt

Pris på begäran

Kontakta oss för mer information

Pris på begäran

ALUMINIUMPROFILSYSTEM KONVEXA - SID 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

195,00 575,00 205,00 265,00 295,00 225,00 290,00 320,00 295,00 595,00 1 098,00 320,00 635,00 1 138,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

490,00 180,00 280,00 345,00 365,00 395,00 375,00 395,00 395,00 325,00 325,00 195,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

Kontakta oss för mer information Tryckta och graverade paneler i aluminium och plast MASKINSKYLTAR - SID 15 Kontakta oss för mer information Maskinskyltar i metall

Pris på begäran

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

560,00 560,00 656,00 656,00 912,00 912,00 1 125,00 1 175,00 1 175,00 1 225,00 1 325,00 1 450,00 2 050,00 2 325,00 1 200,00 1 550,00 1 325,00 1 750,00 1 675,00 2 075,00 2 900,00 3 225,00 3 625,00 4 125,00 80,00

6702224 6702227 6702230 6702231 6702232 6702233 6702234 6702235 6702240 6702241 6702242 6702243 6702244 6702245

Konvex Bordställ Konvex Flaggskylt 148 mm Konvex skylt - utan text Konvex skylt - utan text Konvex skylt - utan text Konvex skylt - med text Konvex skylt - med text Konvex skylt - med text Konvex skylt - utan text Konvex skylt - utan text Konvex skylt - utan text Konvex skylt - med text Konvex skylt - med text Konvex skylt - med text

6700114 6700116 6700117 6700118 6700119 6705115 6705116 6700710 6700720 6700711 6700712 6700172

Öppetskylt 5-rad Dörrskylt 1-rad Dörrskylt 2-rad Dörrskylt 3-rad Dörrskylt 3-rad Skjutpanel Skjutpanel Flaggskylt Silver Plast Flaggskylt Guld Plast Flaggskylt Silver Plast - utan hållare Flaggskylt Guld Plast - utan hållare Bordsskylt - Aluminium

6702700 6702701 6702702 6702703 6702704 6702705 6702706 6702707 6702708 6702709 6702710 6702711 6702712 6702713 6702714 6702715 6702716 6702717 6702718 6702719 6702720 6702721 6702722 6702723 6702799

Kontakta oss för mer information

TRYCKTA METALLSKYLTAR - SID 12

105x52 mm

1-2 veckor

148x148 mm

1-2 veckor

52x210 mm

1-2 veckor

74x210 mm

1-2 veckor

105x210 mm

1-2 veckor

52x210 mm

1-2 veckor

74x210 mm

1-2 veckor

105x210 mm

1-2 veckor

105x210 mm

1-2 veckor

210x297 mm

1-2 veckor

297x420 mm

1-2 veckor

105x210 mm

1-2 veckor

210x297 mm

1-2 veckor

297x420 mm

1-2 veckor

ALUMINIUMPROFILSYSTEM PLANA - SID 14 210x93 mm

1-2 veckor

210x31 mm

1-2 veckor

210x62 mm

1-2 veckor

210x62 mm

1-2 veckor

210x93 mm

1-2 veckor

200x80 mm

1-2 veckor

200x40 mm

1-2 veckor

213x50 mm

1-2 veckor

213x50 mm

1-2 veckor

213x50 mm

1-2 veckor

213x50 mm

1-2 veckor

150x40 mm

1-2 veckor

PANELER - SID 15

FASADSKYLTAR - ALUMINIUMSKYLTAR - KANTBOCKADE - SID 16 Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 300x210 mm 2-3 veckor 300x210 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 420x300 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 420x300 mm 2-3 veckor 600x400 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 600x400 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 1200x300 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 1200x300 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 1200x400 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 1200x400 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 1200x575 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 1200x575 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 1950x950 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 1950x950 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 2400x300 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 2400x300 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 2400x400 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 2400x400 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 2400x575 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 2400x575 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 2400x1200 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 2400x1200 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad 2950x1450 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 1-3 färger 2950x1450 mm 2-3 veckor Aluminiumskylt kantbockad - 4-färgsprintad Monteringsvinkel, pris per meter 2-3 veckor

Pris på begäran

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 10 10 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Benämning

Storlek (Bredd x Höjd)

Leveranstid

300x210 mm

2-3 veckor

300x210 mm

2-3 veckor

420x300 mm

2-3 veckor

420x300 mm

2-3 veckor

600x400 mm

2-3 veckor

600x400 mm

2-3 veckor

1500x500 mm

2-3 veckor

1500x500 mm

2-3 veckor

1000x1000 mm

2-3 veckor

1000x1000 mm

2-3 veckor

2000x1000 mm

2-3 veckor

2000x1000 mm

2-3 veckor

3000x1500 mm

2-3 veckor

3000x1500 mm

2-3 veckor

Antal

Pris/styck

RG

FASADSKYLTAR - ALUMINIUMSKYLTAR - SLÄTA - SID 16 6702740 6702741 6702742 6702743 6702744 6702745 6702746 6702747 6702748 6702749 6702750 6702751 6702752 6702753 6702494 6702495 6702496 6702497 6702498 6702499

Aluminiumskylt Slät - 1-3 färger Aluminiumskylt Slät - 4-färgsprintad Aluminiumskylt Slät - 1-3 färger Aluminiumskylt Slät - 4-färgsprintad Aluminiumskylt Slät - 1-3 färger Aluminiumskylt Slät - 4-färgsprintad Aluminiumskylt Slät - 1-3 färger Aluminiumskylt Slät - 4-färgsprintad Aluminiumskylt Slät - 1-3 färger Aluminiumskylt Slät - 4-färgsprintad Aluminiumskylt Slät - 1-3 färger Aluminiumskylt Slät - 4-färgsprintad Aluminiumskylt Slät - 1-3 färger Aluminiumskylt Slät - 4-färgsprintad Belysning DAY-LED 45W, 970 mm Vit, svanhals Belysning DAY-LED 45W, 970 mm Silver, svanhals Belysning DAY-LED 45W, 970 mm Svart, svanhals Belysning DAY-LED 45W, 970 mm Vit Belysning DAY-LED 45W, 970 mm Silver Belysning DAY-LED 45W, 970 mm Svart

6702402 6702403 6702406 6702407 6702410 6702411 6702414 6702415 6702418 6702419 6702422 6702423 6702426 6702427 6702430 6702431

Ljuslåda Enkelsidig - Obehandlad 2000x400 mm Ljuslåda Enkelsidig - Lackad 2000x400 mm Ljuslåda Enkelsidig - Obehandlad 3000x400 mm Ljuslåda Enkelsidig - Lackad 3000x400 mm Ljuslåda Enkelsidig - Obehandlad 2000x500 mm Ljuslåda Enkelsidig - Lackad 2000x500 mm Ljuslåda Enkelsidig - Obehandlad 3000x500 mm Ljuslåda Enkelsidig - Lackad 3000x500 mm Ljuslåda Enkelsidig - Obehandlad 2000x600 mm Ljuslåda Enkelsidig - Lackad 2000x600 mm Ljuslåda Enkelsidig - Obehandlad 3000x600 mm Ljuslåda Enkelsidig - Lackad 3000x600 mm Ljuslåda Enkelsidig - Obehandlad 2000x700 mm Ljuslåda Enkelsidig - Lackad 2000x700 mm Ljuslåda Enkelsidig - Obehandlad 3000x700 mm Ljuslåda Enkelsidig - Lackad 3000x700 mm Skyltarna finns även i bredderna: 1550, 2500, 4000 & 5000 mm och i höjderna 800, 900, 1000, 1100 & 1200 mm FASADBOKSTÄVER - SID 17 Fasadskylt Bokstäver & Siffror EMALJSKYLTAR SID 18 Emaljskylt Gatuskylt standard, 140 mm * upp till 600 mm Emaljskylt Gatuskylt tvåradig, 170 mm * upp till 600 mm Emaljskylt Husnummer 125x150 mm

6700862 6700461 6700462 6700463

2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor

LJUSLÅDOR - SID 17

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

440,00 440,00 584,00 584,00 760,00 760,00 950,00 1 250,00 925,00 1 350,00 1 725,00 2 200,00 3 300,00 3 800,00

2 485,00 2 485,00 2 485,00 2 435,00 2 435,00 2 435,00

2-3 veckor

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 300,00 6 100,00 6 500,00 7 500,00 5 950,00 6 900,00 7 850,00 9 125,00 6 350,00 7 350,00 8 625,00 9 975,00 6 750,00 7 800,00 9 375,00 10 850,00 Begär pris

2-3 veckor

1

Begär pris

3-4 veckor

1 1 1

1 795,00 2 645,00 656,00

2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor 2-3 veckor

3-4 veckor 3-4 veckor

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

UG16 UG16 UG16

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

11

11


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Storlek (Bredd x Höjd)

Benämning

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

3 veckor

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

815,00 595,00 2 895,00 3 095,00 3 455,00 2 895,00 3 095,00 375,00 12 225,00 12 225,00 13 275,00 1 395,00 1 745,00 1 945,00 2 075,00 1 645,00 1 845,00 675,00 825,00

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29,00 44,00 59,00 44,00 59,00 69,00 59,00 44,00 69,00 59,00 69,00 69,00 29,00 44,00 59,00 109,00 49,00 69,00 69,00 59,00 129,00 109,00 69,00 69,00 59,00 34,00 29,00 49,00 44,00 69,00 59,00 59,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

VÄGVISARE SID 18 6704050 6704051 6704052 6704053 6704054 6704055 6704056 6704057 6704058 6704059 6704060 6704061 6704062 6704063 6704064 6704065 6704066 6704069 6704070 6705413 6705414 6705415 6705416 6705417 6705411 6705412 6705422 6705426 6705427 6705429 6705428 6705418 6705419 6705420 6705421 6705430 6705431 6705407 6705408 6705409 6705410 6705425 6705406 6705424 6705400 6705401 6705402 6705403 6705404 6705405 6705423 6705300 6705301 6705302 6705303 6705306 6705307 6705304 6705305 6705308 6705309 6705310 6705311 6705312 6705313 6705314 6705315

Knopp diam. 70 mm, höjd 160 mm Knopp diam. 60 mm, höjd 120 mm Vägvisare Original/Multi Diam. 70 mm, 700x110 mm. Vägvisare Original/Multi Diam. 70 mm, 700x130 mm. Vägvisare Original/Multi Diam. 70 mm, 700x150 mm. Vägvisare Original/Multi Diam. 60 mm, 700x110 mm. Vägvisare Original/Multi Diam. 60 mm, 700x130 mm. Delat fäste 70mm Classic Stolpe, Diam. 70 mm, Längd 2700 mm. Classic Stolpe, Diam. 70 mm, Längd 3000 mm. Classic Stolpe, Diam. 70 mm, Längd 3300 mm. Monteringsflens, djup 500 mm Rak Stolpe, Diam. 70 mm. Längd 2600 mm. Rak Stolpe, Diam. 70 mm. Längd 3000 mm. Rak Stolpe, Diam. 70 mm. Längd 3300 mm. Rak Stolpe, Diam. 60 mm. Längd 2600 mm. Rak Stolpe, Diam. 60 mm. Längd 3000 mm. Betongfundament Rak Stolpe, 60 mm. 30 kg. Betongfundament Rak Stolpe, 70 mm. 70 kg. STANDARDSKYLTAR - SID 19 A6 TV/video Bevakning - Plast A5 TV/video Bevakning - Plast A4 TV/video Bevakning - Plast A5 Kameraövervakning - Plast A4 Kameraövervakning - Plast A4 Privat Område - Aluminium A4 Privat Område - Plast A5 I denna lokal får vistas - Plast A4 Tillträde Förbjudet - Aluminium A4 Tillträde Förbjudet - Plast A4 Obehöriga äga ej tillträde - Aluminium A4 Nödutgång får ej blockeras - Aluminium A6 Rökning Förbjuden - Plast A5 Rökning Förbjuden - Plast A4 Rökning Förbjuden - Plast A3 Rökning Förbjuden - Plast A5 Rökning Förbjuden enl. lag - Aluminium A4 Rökning Förbjuden enl. lag - Aluminium A4 Risk För Snöras - Aluminium A4 Risk För Snöras - Plast A3 Risk För Snöras - Aluminium Risk För Snöras - Plast A3 A4 Branddörr skall hållas - Aluminium A4 Varning för hunden - Aluminium A4 Ögonskydd måste - Plast A6 Varning Gasflaskor - Aluminium A6 Varning Gasflaskor - Plast A5 Varning Gasflaskor - Aluminium A5 Varning Gasflaskor - Plast A4 Varning Gasflaskor - Aluminium A4 Varning Gasflaskor - Plast A4 Hörselskydd måste - Plast INFORMATIONSSKYLTAR - SID 20 225x80mm Informationsskylt Toalett Herr 225x80mm Informationsskylt Toalett Dam 225x80mm Informationsskylt Toalett Dam/Herr 225x80mm Informationsskylt Toalett Handikapp 225x80mm Informationsskylt Garderob 225x80mm Informationsskylt För ytterkläder ansvaras ej 225x80mm Informationsskylt Omklädning Dam 225x80mm Informationsskylt Omklädning Herr 225x80mm Informationsskylt Bastu 225x80mm Informationsskylt Skötrum 225x80mm Informationsskylt Lekrum 225x80mm Informationsskylt Vilorum 225x80mm Informationsskylt Lunchrum 225x80mm Informationsskylt Cafeteria 225x80mm Informationsskylt Restaurang Informationsskylt Motionsrum 225x80mm

3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 12 12 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Januari 2014

Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Benämning

Storlek (Bredd x Höjd)

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

225x80mm

2 dagar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,00 100,00 100,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

INFORMATIONSSKYLTAR - SID 20 6705316 6705317 6705318 6705319 6705320 6705321 6705322 6705323 6705324 6705325 6705326 6705327 6705328 6705329 6705330 6705331 6705332 6705333 6705334 6705335 6705336 6705337 6705338 6705339 6705340 6705341 6705342 6705343 6705344 6705345 6705346 6705347 6705348 6705349 6700801 6700802 6700803

Informationsskylt Information Informationsskylt Reception Informationsskylt Garage Informationsskylt Cykelrum Informationsskylt Barnvagnar Informationsskylt Städrum Informationsskylt Soprum Informationsskylt Rökning tillåten Informationsskylt Rökning Förbjuden Informationsskylt Ej Hundar Informationsskylt Privat Informationsskylt Endast Personal Informationsskylt Telefonfritt Område Informationsskylt Telefonfritt Tack Informationsskylt Torkrum Informationsskylt Mangelrum Informationsskylt Tvättstuga Informationsskylt Förråd Informationsskylt Pannrum Informationsskylt Fjärrvärme Informationsskylt Fläktrum Informationsskylt Hissmaskinrum Informationsskylt Elmätare Informationsskylt Elcentral Informationsskylt Grovsoprum Informationsskylt Kontor Informationsskylt Expedition Informationsskylt Verkstad Informationsskylt Vaktmästare Informationsskylt Konferensrum Informationsskylt Trapphuset får ej blockeras Informationsskylt Dörren skall hållas låst Informationsskylt Dörren är larmad Informationsskylt Dusch Toalett Herr, utfräst mässing Toalett Dam, utfräst mässing Toalett Handikapp, utfräst mässing

6705350 6705351 6705352 6705353 6705354 6705355 6705356 6705357 6705358 6705359 6705360 6705361 6705362 6705363 6705364 6705365 6705366 6705367 6705368 6705369 6705370 6705371 6705372 6705373 6705374 6705375 6705376 6705377 6705378 6705379 6705380

Taktil Skylt Damer, svart med vit text Taktil Skylt Damer, vit med svart texrt Taktil Skylt Herrar, svart med vit text Taktil Skylt Herrar, vit med svart texrt Taktil Skylt Toalett, svart med vit text Taktil Skylt Toalett, vit med svart text Taktil Skylt WC, svart med vit text Taktil Skylt WC, vit med svart text Taktil Skylt Rullstol/Toalett, svart med vit text Taktil Skylt Rullsto/Toalett, vit med svart text Taktil Skylt RWC, svart med vit text Taktil Skylt RWC, vit med svart text Taktil Skylt HWC, svart med vit text Taktil Skylt HWC, vit med svart text Taktil Skylt HWC/Skötrum, svart med vit text Taktil Skylt HWC/Skötrum, vit med svart text Taktil Skylt Skötrum, svart med vit text Taktil Skylt Skötrum, vit med svart text Taktil Skylt Omklädning, svart med vit text Taktil Skylt Omklädning, vit med svart text Taktil Skylt Omklädning Damer, svart med vit text Taktil Skylt Omklädning Damer, vit med svart text Taktil Skylt Omklädning Herrar, svart med vit text Taktil Skylt Omklädning Herrar, vit med svart text Taktil Skylt Kapprum, 150x150mm, svart med vit text Taktil Skylt Kapprum, 150x150mm, vit med svart text Taktil Skylt Dusch, 150x150mm, svart med vit text Taktil Skylt Dusch, 150x150mm, vit med svart text Taktil Skylt Rullstol/Dusch, svart med vit text Taktil Skylt Rullstol/Dusch, vit med svart text Taktil Skylt Rullstol/Hiss, svart med vit text

225x80mm

2 dagar

höjd 125 mm

2 dagar

höjd 125 mm

2 dagar

höjd 125 mm

2 dagar

TAKTILASKYLTAR - SID 20 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

13

13


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Storlek (Bredd x Höjd)

Benämning

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

1 1 1

199,00 199,00 199,00

UG9 UG9 UG9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

59,00 59,00 59,00 84,00 84,00 84,00 52,00 52,00 52,00 25,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 779,00 753,00 653,00 540,00 440,00 440,00 440,00 212,00 352,00 442,00 546,00 16,00 242,00 49,00 77,00

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

495,00 440,00 440,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 440,00

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

TAKTILASKYLTAR - SID 20 6705381 6705382 6705383 6705384 6705385 6705386 6705387 6705388 6705389 6705390 6705391 6705392 6705393 6705394 6705395 6705396 6705397

Taktil Skylt Rullstol/Hiss, vit med svart text Taktil Skylt Hörslinga, svart med vit text text Taktil Skylt Hörslinga, vit med svart text Taktil Skylt Information, svart med vit text text Taktil Skylt Information, vit med svart text Taktil Skylt Matsal, svart med vit text Taktil Skylt Matsal, vit med svart text Taktil Skylt Grupprum, svart med vit text Taktil Skylt Grupprum, vit med svart text Taktil Skylt Avd. 1, svart med vit text Taktil Skylt Avd. 1, vit med svart text Taktil Skylt A-hall, svart med vit text Taktil Skylt A-hall, vit med svart text Taktil Skylt Städ, svart med vit text Taktil Skylt Städ, vit med svart text Taktil Skylt Hiss, svart med vit text Taktil Skylt Hiss, vit med svart text

6705501 Nödskylt Höger Alu. MEGA 6705502 Nödskylt Vänster Alu. MEGA 6705503 Nödskylt Ovan Alu. MEGA

150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm

UTRYMNINGSSKYLTAR - SID 22 300x150 mm 300x150 mm 300x150 mm

BRANDSKYLTAR - SID 22

6705504 6705505 6705506 6705507 6705508 6705509 6705510 6705511 6705512 6700725

Brandredskap - plast Inomhusbrandpost - plast Handbrandsläckare - plast Brandredskap - plast Flaggskylt Inomhusbrandpost - plast Flaggskylt Handbrandsläckare - plast Flaggskylt Typskylt skum - plast Typskylt kolsyra - plast Typskylt ABC pulver - plast Skylthållare för flaggskylt, dubbelsidig

6704210 6704211 6704212 6704213 6704214 6704215 6704216 6704217 6704218 6704219 6704220 6704221 6704222 6704226 6704227 6704228 6704229 6704230 6704231 6704232

400x200 mm Tilläggstavla Endast Personal 400x200 mm Tilläggstavla Reserverad 400x200 mm Tilläggstavla Reserverade P-platser 400x200 mm Tilläggstavla XX min 400x200 mm Tilläggstavla P-automat 600x600 mm Områdesskylt Kör sakta nr 1, reflekterande 600x600 mm Områdesskylt Kör sakta nr 2, reflekterande 600x600 mm Områdesskylt Kör sakta nr 3, reflekterande blå/vit Områdesskylt Kör sakta nr 4, reflekterande gul/röd 600x400 mm 900 mm Områdesskylt Kör sakta Barn+Hund, trekant gul/vit 900 mm Områdesskylt Kör sakta Barn+Cykel, trekant gul/vit 900 mm Områdesskylt Kör sakta Hund, trekant gul/vit A4 Rastning av hundar förbjudet Stolprör diam. 60 mm, 2000 mm Stolprör diam. 60 mm, 2500 mm Stolprör diam. 60 mm, 3150 mm Topplock stolpe diam. 60 mm Fundament 60 mm, inkl. bussning och krage S-H Klammer diam. 48-60 mm enkel S-H Klammer diam. 48-60 mm dubbel PARKERINGSSKYLTAR - SID 24 400x400 mm Symbol Rörelsehindrad 400x200 mm Tilläggstavla Pil 400x200 mm Tilläggstavla Dubbelpil 400x200 mm Tilläggstavla Avgift 400x200 mm Tilläggstavla X tim 400x200 mm Tilläggstavla Förhyrda P-platser 400x200 mm Tilläggstavla Förhyrd P-plats 400x200 mm Tilläggstavla Besökande 400x200 mm Tilläggstavla Endast Besökande 400x200 mm Tilläggstavla Endast Personal 400x200 mm Tilläggstavla Reserverad 400x200 mm Tilläggstavla Reserverade P-platser 400x200 mm Tilläggstavla XX min 400x200 mm Tilläggstavla P-automat Parkering , Reflekterande 400x400 mm

6704201 6704202 6704203 6704204 6704205 6704206 6704207 6704208 6704209 6704210 6704211 6704212 6704213 6704214 6704235

200x200 mm 200x200 mm 200x200 mm 200x200 mm 200x200 mm 200x200 mm 200x100 mm 200x100 mm 200x100 mm 26x150 mm

VÄGMÄRKEN - SID 23 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor 1-2 veckor

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 14 14 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Januari 2014

Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Benämning

Storlek (Bredd x Höjd)

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

590x210 mm

2 dagar

590x210 mm

2 dagar

590x210 mm

2 dagar

590x210 mm

2 dagar

297x105 mm

2 dagar

297x105 mm

2 dagar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

135,00 135,00 135,00 135,00 49,00 49,00 49,00 209,00 69,00 49,00 209,00 69,00 209,00 69,00 3 533,00 3 745,00

UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG9 UG16 UG16

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10

150,00 135,00 200,00 180,00 350,00 315,00 225,00 200,00 275,00 245,00 475,00 425,00

UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11

1 1 1 1 1 1

1 000,00 2 000,00 2 800,00 1 500,00 3 000,00 4 200,00

UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11

1 10 1 1 10

1 295,00 1 195,00 600,00 1 395,00 1 295,00

UG11 UG11 UG11 UG11 UG11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 258,00 1 277,00 1 277,00 1 277,00 1 433,00 1 452,00 1 452,00 1 452,00 1 559,00 1 579,00 1 579,00 1 579,00 1 767,00 1 796,00 1 796,00 1 796,00 166,00 244,00 302,00 428,00 166,00 244,00 302,00 428,00

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

PARKERINGSSKYLTAR - SID 24 6705432 6705433 6705434 6705435 6705440 6705441 6705442 6705443 6705444 6705446 6705447 6705448 6705449 6705450 6704224 6704225

Parkering Förbjuden Lastplats Parkering Förbjuden Garage Parkering Förbjuden Parkering Förbjuden Utfart Parkering Besökandet Parkering Kundparkering Parkering Reserverad Parkering Parkering Besökande inkl. 4-färg tillägg Parkering Besökande utan text Parkering Hyrd Parkering Parkering Reserverad inkl. 4-färg tillägg Parkering Reserverad inkl. utan text Parkering Kundparkering inkl. 4-färg tillägg Parkering Kundparkering inkl. utan text Skyltbåge Rektangulär Skyltbåge Rund

297x105 mm

2 dagar

A4

2 dagar

A4

2 dagar

297x105 mm

2 dagar

A4

2 dagar

A4

2 dagar

A4

2 dagar

A4

2 dagar

400x1500 mm

1-2 veckor

400x1500 mm

1-2 veckor

ALUMINIUMRAMAR - SID 25

7603984 Aluminiumram - 20 mm profil 7603985 Aluminiumram - 20 mm profil 7603986 Aluminiumram - 20 mm profil 7603987 Aluminiumram - dubbelsidig - 25 mm profil 7603988 Aluminiumram - dubbelsidig - 25 mm profil 7603989 Aluminiumram - dubbelsidig - 25 mm profil

A4

1 dag

A4

1 dag

A3

1 dag

A3

1 dag

50x70 cm

1 dag

50x70 cm

1 dag

A4

1 dag

A4

1 dag

A3

1 dag

A3

1 dag

50x70 cm

1 dag

50x70 cm

1 dag

LED SKYLT - SID 25 7609091 7609092 7609093 7609094 7609095 7609096

LED Skylt - enkelsidig LED Skylt - enkelsidig LED Skylt - enkelsidig LED Skylt - dubbelsidig LED Skylt - dubbelsidig LED Skylt - dubbelsidig

1 dag 1 dag

70x100 cm

1 dag

A3

1 dag

50x70 cm

1 dag

70x100 cm

1 dag

INFORMATIONSTAVLA "INDOOR" - SID 25

6704301 Informationstavla Indoor 6704303 Lameller, tillval för informationstavla Indoor 6704302 Informationstavla Indoor

6704147 6704148 6704149 6704150 6704151 6704152 6704153 6704154 6704155 6704156 6704157 6704158 6704159 6704160 6704161 6704162 6704163 6704164 6704165 6704166 6704167 6704168 6704169 6704170

A3 50x70 cm

A3

1 dag

A3

1 dag

308x210 mm

3 dagar

A2

1 dag

A2

1 dag

INFORMATIONSTAVLA "MEDIA" SID 25 Informationstavla "Media", Aluminium, säkerhetsglas 512x382 mm Informationstavla "Media", Brun, säkerhetsglas 512x382 mm Informationstavla "Media", Rubinröd, säkerhetsglas 512x382 mm Informationstavla "Media", Svart, säkerhetsglas 512x382 mm Informationstavla "Media", Aluminium, säkerhetsglas 679x512 mm Informationstavla "Media", Brun, säkerhetsglas 679x512 mm Informationstavla "Media", Rubinröd, säkerhetsglas 679x512 mm Informationstavla "Media",Svart, säkerhetsglas 679x512 mm Informationstavla "Media", Aluminium, säkerhetsglas 722x715 mm Informationstavla "Media", Brun, säkerhetsglas 722x715 mm Informationstavla "Media", Rubinröd, säkerhetsglas 722x715 mm Informationstavla "Media", Svart, säkerhetsglas 722x715 mm Informationstavla "Media", Aluminium, säkerhetsglas 722x976 mm Informationstavla "Media", Brun, säkerhetsglas 722x976 mm Informationstavla "Media", Rubinröd, säkerhetsglas 722x976 mm Informationstavla "Media", Svart, säkerhetsglas 722x976 mm Informationstavla "Media", korkyta 512x382 mm Informationstavla "Media", korkyta 679x512 mm Informationstavla "Media", korkyta 722x715 mm Informationstavla "Media", korkyta 722x976 mm Informationstavla "Media", filtyta 512x382 mm Informationstavla "Media", filtyta 679x512 mm Informationstavla "Media", filtyta 722x715 mm Informationstavla "Media", filtyta 722x976 mm

6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

15

15


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

6704171 6704172 6704173 6704174 6704175 6704176 6704177 6704178 6704179 6704180 6704181 6704182 6704183 6704184 6704185 6704186 6704187 6704188 6704189 6704190 6704191 6704192 6704193 6704194 6704195 6704196 6704197 6704198 6704199 6704200 6704100 6704101 6704102 6704103 6704104 6704105 6704121 6704122 6704123 6704124 6704142 6704143 6704144 6704145 6704146 6704139 6704110 6704111 6704112 6704113 6704125 6704126 6704140 6704141 6704236 6704237 6704238 6704239

Storlek (Bredd x Höjd)

Benämning

INFORMATIONSTAVLA "ALLURE" SID 25 Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc 550x400 mm 550x400 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc 550x750 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc 550x750 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc 750x750 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc 750x750 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc 750x1050 mm 750x1050 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc 550x400 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med filtyta 550x400 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc med filtyta 550x750 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med filtyta 550x750 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc med filtyta 750x750 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med filtyta 750x750 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc med filtyta 750x1050 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med filtyta 750x1050 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc med filtyta 550x400 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med korkyta 550x400 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc med korkyta 550x750 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med korkyta 550x750 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc med korkyta 750x750 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med korkyta 750x750 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc med korkyta 750x1050 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med korkyta 750x1050 mm Informationstavla "Allure", Lackad Plexichoc med korkyta 1200x750 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med 2 dörrar 1050x1400 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med 2 dörrar 1000x750 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med skjutdörr 1400x750 mm Informationstavla "Allure", Aluminium Plexichoc med skjutdörr 1000x750 mm Informationstavla "Allure", Alu Plexichoc skjutdörr & korkyta 1400x750 mm Informationstavla "Allure", Alu Plexichoc skjutdörr & korkyta INFORMATIONSTAVLA "1000" SID 26 750x1000 mm Informationstavla"1000", Lackad, Plexichoc 750x1300 mm Informationstavla"1000", Lackad, Plexichoc 1000x1350 mm Informationstavla"1000", Lackad, Plexichoc 1350x1000 mm Informationstavla"1000", Lackad, Plexichoc 1000x1600 mm Informationstavla"1000", Lackad, Plexichoc 1000x2010 mm Informationstavla"1000", Lackad, Plexichoc Stolpset Quatro "1000", för 750&1000 mm höjd,lackad,gjutning Stolpset Quatro "1000", för 1350 mm höjd,lackad,gjutning Stolpset Quatro Plus "1000", för 750&1000 mm höjd,lackad,gjutning Stolpset Quatro Plus "1000", för 1350 mm höjd,lackad,gjutning Informationstavla Belysningspaket "1000" 750x1000 mm 750x1350 mm Informationstavla Belysningspaket "1000" 1000x1350 mm Informationstavla Belysningspaket "1000" 1350x1000 mm Informationstavla Belysningspaket "1000" 1000x1600 mm Informationstavla Belysningspaket "1000" 1000x2010 mm Informationstavla Belysningspaket "1000" INFORMATIONSTAVLA "TRADITION" SID 26 550x400 mm Informationstavla"Tradition", Lackad. Plexichoc 550x750 mm Informationstavla"Tradition", Lackad. Plexichoc 750x750 mm Informationstavla"Tradition", Lackad. Plexichoc 750x1050 mm Informationstavla"Tradition", Lackad. Plexichoc Stolpset "Tradition", 60x40mm,lackad,gjutning Stolpset "Tradition" Plus, 60x40mm,lackad,gjutning Informationstavla Belysningspaket Tradition B 550 Informationstavla Belysningspaket Tradition B 750 1200x750 mm Informationstavla"Tradition", 2-dörr, Plexichoc 1400x1050 mm Informationstavla"Tradition", 2-dörr, Plexichoc Informationstavla Belysningspaket Tradition B 1200 Informationstavla Belysningspaket Tradition B 1400

Leveranstid

Antal

6 veckor

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 442,00 1 646,00 1 568,00 2 075,00 1 880,00 2 358,00 2 362,00 2 819,00 1 939,00 2 037,00 2 086,00 2 241,00 2 241,00 2 446,00 2 576,00 2 916,00 1 939,00 2 037,00 2 085,00 2 242,00 2 242,00 2 446,00 2 576,00 2 916,00 3 725,00 4 652,00 2 829,00 3 503,00 3 199,00 3 962,00

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 837,00 4 811,00 5 478,00 6 880,00 8 269,00 9 034,00 3 510,00 3 754,00 2 575,00 2 936,00 774,00 1 114,00 1 251,00 1 056,00 1 182,00 1 258,00

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 640,00 1 903,00 2 176,00 3 087,00 1 806,00 1 134,00 677,00 764,00 4 090,00 5 260,00 880,00 925,00

UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16 UG16

6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor 6 veckor

Pris/styck

RG

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 16 16 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

Jan 2014


Prislista Produktblad: Skyltar och Informationststavlor Moms tillkommer

Januari 2014

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel Art.nr

Benämning

Storlek (Bredd x Höjd)

Leveranstid

Antal

Pris/styck

RG

50x70 cm

1 dag

1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10

900,00 800,00 700,00 1 500,00 1 400,00 1 300,00 2 200,00 2 000,00 1 800,00 1 500,00 1 400,00 1 300,00

UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11 UG11

GATUPRATARE - SID 27 6704311 Gatupratare A-Sign - 50x70 cm

1 dag 1 dag

6704312 Gatupratare Windy

50x70 cm

1 dag 1 dag 1 dag

6704313 Gatupratare Windy

70x100 cm

1 dag 1 dag 1 dag

6704314 Gatupratare med rund fot

50x70 cm

1 dag 1 dag 1 dag

Vi reserverar oss för att produkter kan vara slut eller ersatta av nya, samt för eventuella prisändringar som tillkommit i efterhand. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 2014

Adress: Box 1709, 501 17 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11 E-post: order@unigraphics.se

Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 Webb: www.unigraphics.se

Säljkontor Stockholm: 08-98 14 70 Säljkontor Halmstad: 035-22 82 11 Butik Göteborg: 031-80 15 75

17

17

Skyltar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you