Page 1


www.pendik.bel.tr Çağrı Merkezi: 444 76 35 www.facebook.com/PendikBelediyesi www.twitter.com/Pendik_Belediye


Değerli Pendikliler; Öz kaynaklarımızın yanı sıra, Avrupa Birliği, Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonlarıyla yürüttüğümüz projelerle de Pendik Halkına hizmet sunma, Pendik’i Avrupa ülkelerine tanıtma ve standartları yükseltme amacı gütmekteyiz. Projelere ve yaptığımız çalışmalara halkımızın katılımları doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Yaşam kalitesi yüksek, çalışmalarıyla öncü, başarılı ve güvenilir bir Pendik için Avrupa Birliği, Ulusal ve Uluslararası hibe fonlarıyla da tüm halkımızı kapsayan projelere imza atıyoruz.

As Pendik Municipality we have aimed at giving a better service together with projects carried out by the European Union, National and International funds, as well as our own funds, and by promoting Pendik to European countries and raising life standards. The public participation shown to the education and training given as part of our projects have shown us that we are on the right path. We have signed many projects that have been carried out by the European Union, National and International funds involving all of our citizens to become a leading city in projects and to become a successful and trustful Pendik with a high-standard of living quality.

Kenan Şahin Belediye Başkanı - Mayor mail@salihkenan.net www.facebook.com/salihkenan www.twitter.com/salihkenan


4

Project on Private Security with Guaranteed Employment A total of 280 people, consisting of 160 Armed Men, 80 Unarmed Men and 40 Unarmed Women, received training and 229 people received security officer certificates as part of the Private Security Officer Training Project which was handled and coordinated by the Pendik Municipality and monitored by İŞKUR (Turkey Work Institution) as part of the EU Active Labour Market Measures 2008 Grant Scheme. Total Budget : 193.378,33 Implementation Period : 01.12.2008 – 31.11.2009 Project Partners : Pendik Industrialists and Businessmen’s Association (PESİAD) Private Security Sector Businessmen Association (ÖGSİAD)


5

AB Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı kapsamında Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen ve İŞKUR tarafından izlenen Özel Güvenlik Görevlisi Yetiştirme Projesinde 160 Erkek Silahlı, 80 Erkek Silahsız, 40 Kadın Silahsız olmak üzere toplamda 280 kişi Özel Güvenlik Görevlisi eğitimi aldı ve 229 kişiye güvenlik görevlisi sertifikası verildi. Toplam Bütçe : 193.378,33 Uygulanma Süresi : 01.12.2008 – 31.11.2009 Proje Paydaşları : Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) Özel Güvenlik Sektörü İş Adamları Derneği (ÖGSİAD)


6

AB Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı kapsamında Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen ve İŞKUR tarafından izlenen “Ekmeğini Camdan Çıkar” Cam İşçiliği Projesi, Pendik’te yaşayan erkek ve kadın işsizlerin mesleki ve girişimcilik niteliklerini geliştirmek amaçlı bir eğitim projesidir. Proje kapsamında toplam 198 kursiyer’e eğitim verildi. Toplam bütçe : 235.055,97 Uygulanma Süresi : 01.11.2008 – 31.12.2009 Proje Paydaşları : Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) Nuh Kuşçulu Cam Anadolu Meslek Lisesi


7

‘Extract Your Bread From Glass’ Glass-Working Project Nuh Kuşculu Glass Anatolian Vocational School The ‘Extract Your Bread From Glass’ Glass Working Project, handled and coordinated by the Pendik Municipality and monitored by İŞKUR (Turkey Work Institution) as part of the EU Active Labour Market Measures 2008 Grant Scheme is a training program aimed to develop the entrepreneurship qualities of unemployed men and women residing in Pendik. 198 course attendees received training as part of the project. Total Budget : 235.055,97 Implementation Period : 01.11.2008 – 31.12.2009 Project Partners : Pendik Industrialists and Businessmen’s Association (PESİAD)


8

Pendik Women Entrepreneur Business Incubation Centre Project (KİŞGEM)

www.pendikkisgem.org

KOSGEB (Small and Medium Industry Development Organization) is the coordinator, Pendik Municipality is the beneficiary and PENTAŞ is the operating body of the project. In the project supported by EU funds, the Women Entrepreneur Business Incubation Centre was set-up in order to ease the establishment of businesses for small entrepreneurs and to increase the survival and growth rates of businesses. Businesses that continue their presence with KİŞGEM earn the right to use an interest free loan up to 70,000 TL and a grant up to 27,000 TL provided by KOSGEB to entrepreneurs.


9

Projede KOSGEB yürütücü, Pendik Belediyesi yararlanıcı ve PENTAŞ işletici kuruluştur. AB fonlarınca desteklenen projede küçük girişimcilerin iş kurmasını kolaylaştırmak, işletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarını artırmak amacıyla Kadın Girişimci İş Geliştirme Merkezi kuruldu. KİŞGEM’ de varlığını sürdüren işletmeler, KOSGEB’in girişimcilere verdiği 27.000 TL’ye kadar hibe ve 70.000 TL’ye kadar faizsiz krediyi kullanma hakkını da elde etmektedir.


10

Women Integration in Business Development Project (WIN-BUS) WIN-BUS, which is the only municipality project amongst the 122 projects in the European Union Lifetime Learning Programme; 2010 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation, aims to increase women entrepreneurship in Pendik by taking advantage of the European partners implementations and experience of women entrepreneurship and also with the contribution of the business market. Total Budget Implementation Period

: 247.408,00 : 01.11.2010 31.08.2010 Project Partners : Turkey, Italy, United Kingdom/England, Slovakia

www.winbusproject.eu/tr


11

İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Projesi (WIN-BUS) Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2010 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri arasında yer alan 122 proje içerisinde tek belediye projesi olan WIN-BUS, Avrupalı ortakların kadın girişimciliği konusunda deneyimlerinden, iyi uygulamalarından faydalanarak, iş piyasasının da katkısıyla Pendik’te kadın girişimciliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Toplam bütçe : 247.408,00 Uygulanma Süresi : 01.11.2010 – 31.08.2010 Proje Paydaşları : Türkiye, İtalya, Birleşik Krallık/İngiltere, Slovakya


12

Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri kapsamında Türkiye’nin koordinatörlüğünde yürütülen projede, yaşlı ve engellilerin bilişim teknolojilerini kullanarak sosyal hayata daha aktif katılmaları için bilgi iletişim konularında eğitim almaları sağlanmaktadır. Ortaklık kurulan ülkelere en az 12 hareketlilik gerçekleştirilecektir. Toplam bütçe : 18.000 Uygulanma Süresi : 01.12.2011 - 30.11. 2013 Proje Paydaşları : Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Fransa

Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında İngiltere koordinatörlüğünde yürütülen projede, üniversite mezunu bayanların desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi, iş başlangıcı ya da işe devam sürecinde kadınların daha iyi temsil edilmesi, üniversite mezunlarının AB ülkelerinde stajyer olarak çalışması ve AB ülkelerinde stajyer almak isteyen girişimci ve KOBİ’lere yardımcı olunması konularında çalışmalar yapılmaktadır. Toplam bütçe : 366,891,00 Uygulanma Süresi : 01.12.2111 - 31.11.2013 Proje Paydaşları : Türkiye İngiltere, Hollanda, İtalya, İzlanda ve Yunanistan proje ortaklarıdır. Proje Koordinatörü İngiltere’ dir.

In the project carried out with the coordination of England as part of the European Union Lifelong Learning Programme; 2010 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation, works are carried out on the areas of support and encouragement of university graduate women, better representation of the women when beginning work or whilst working and helping university graduates to work as interns in EU countries and helping the entrepreneurs and Small and Medium Sized Enterprises that want interns from EU countries. Total Budget : 366.891,00 Implementation Period : 01.12.2011 – 30.11.2013 Project Partners : Turkey, England, Holland, Italy, Iceland and Greece are project partners. The Project Coordinator is England.

In the project that is coordinated by Turkey as part of the European Union Leonardo da Vinci Partnership Project, information communication training is provided for the elderly and disabled in order to be more interactive in social life by using information technologies. At least 12 mobility activities will be provided to the partner countries. Total Budget : 18.000 Implementation Period : 01.12.2011 – 30.11.2013 Project Partners : Turkey, Cyprus (Greek Side), Spain, Poland, Bulgaria and France

www.getmobileproject.eu www.co-ict.aimcy.eu/index.php?lang=tr www.co-ict.aimcy.eu/index.php?lang=bg


13

www.coprointegration.eu

Proje Türkiye’de Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik Belediyesi, Süleyman Şah Üniversitesi, PESİAD, Marmara Eğitimciler Derneği, Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nin desteğiyle yürütülmektedir. Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi projesi olan “CoPro Integration” genç çalışanların sosyal ve mesleki entegrasyonlarını sağlamayı amaçlayıp, gençlerin entegrasyonlarına yönelik rehberlik uzmanları ve meslek öğretmenleriyle eğitim modülleri, sosyal ağlar ve dokümanlar elde etmeyi hedeflemektedir. CoPro Integration Projesi (Çalışan Gençlerin Sosyal ve Mesleki Uyum Projesi) Toplam bütçe : 256.385,30 Uygulanma Süresi : 01.10.2011 - 31.03.2013 Proje Paydaşları : Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Slovenya.

“CoPro Integration” which is a European Union Lifelong Learning Programe; 2011 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation project, intends to provide the social and vocational integration of young workers aiming to obtain study modules, social networks and documents with mentor specialists and vocation teachers, towards the integration of the youth. Total Budget : 256.385,30 Implementation Period : 01.10.2011 – 31.03.2013 Project Partners : Turkey, Germany, Belgium, France, Italy, Slovenia. The project is carried out in Turkey with the support of Pendik County National Education Directorate, Pendik Municipality, Süleyman Şah University, Pendik Industrialists and Businessmen’s Association (PESİAD), Marmara Educators Association, and Sakarya University Technical Education Faculty.


14

Pendik Runs to Future Project The aims of the project, which is carried out as part of the Strengthening Pre-School Education Grant Scheme, are the dissemination of pre-school education in disadvantaged areas, strengthening of the existing pre-school education systems and increasing the number of children benefiting from pre-school education. Two nurseries were formed at the Fuat Köprülü Primary School situated in Kavakpınar District and Child Care and Development training were given to personnel at the Pendik Municipality Children’s Clubs as part of the project. Total Budget : 85.497,75 Implementation Period : 17.12.2010 – 16.01.2012 Project Partners : Fuat Köprülü Primary School and Pendik Industrialists and Businessmen’s Association (PESİAD)


15

AB Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında yürütülen proje, dezavantajlı bölgelerde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mevcut okul öncesi eğitim sisteminim güçlendirilmesi, okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısının artırılması amaçlamaktadır. Proje kapsamında Kavakpınar Mahallesi’nde bulunan Fuat Köprülü İlköğretim Okulu’nda iki ana sınıfı oluşturularak, Pendik Belediyesi Çocuk Kulüplerinde görevli personele Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile ilgili eğitim verildi. Toplam bütçe Uygulanma Süresi Proje Paydaşları Okulu ve PESİAD

: 85.497,75 : 17.12.2010 -16.01.2012 : Fuat Köprülü İlköğretim


16

Avrupa Birliği Gençlik Programı Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri kapsamında yürütülen“Pendik Kütüphane Gönüllüleri Projesi” Pendik’te faaliyet gösteren ve Gençlik merkezlerinden, kütüphaneden yararlanan gençlerin dayanışma, yardımlaşma, işbirliği ve gönüllülük gibi kavramlar etrafında bir araya gelmelerini amaçladı. Proje süresince, gençlerle gönüllülük eğitim seminerleri, kişisel gelişim eğitimleri, tarihi ve kültürel geziler ve kitap toplama kampanyası, gerçekleştirilerek gençlerin farkındalığı arttırıldı. Toplam Bütçe Uygulanma Süresi

: 5.950,00 : 01.10.2011- 31.05.2012


17

Pendik Library Volunteers Project The “Pendik Library Volunteers Project” carried out as part of the European Union Youth in Action Programme Action 1.2 Youth Entrepreneurs aimed to bring together the youth that are active in Pendik and benefit from Youth centres and the library, around concepts such as solidarity, helping, cooperation and volunteering. The awareness of the youth were increased during the project by carrying out volunteering training seminars, personal development training, historical and cultural visits and book collection campaigns. Total Budget : 5.950,00 Implementation Period : 01.10.211 – 31.05.2012


18

Meeting of the Community Servise Volunteers The project supported by the Center for European Union Education and Youth Programmes (Turkey National Agency) as part of the Youth in Action Programme Action 3.1 Cooperation with Neighbouring Countries was carried out by the Pendik City Council Assembly. The project aimed for the youth with restricted opportunities in various countries that are faced with social, economic, educational or geographic obstacles to participate in voluntary work in another country, strengthen the youth’s active citizenship and reinforce the solidarity and mutual understanding between them. Total Budget : 16.355,00 Implementation Period : 19 – 24 April 2010 Project Partners : Turkey, Germany, Bulgaria, Algeria, Georgia and Kosovo


19

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından Gençlik Programları Eylem 3.1 Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İşbirliği kapsamında desteklenen proje, Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütüldü. Projede sosyal, ekonomik, eğitsel veya coğrafi engellerle karşılaşan farklı ülkelerdeki, imkânı kısıtlı gençlerin başka ülkede gönüllü hizmette bulunması, gençlerin aktif vatandaşlığının güçlendirilmesi, aralarındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın pekiştirilmesi amaçlandı. Toplam bütçe : 16.355,00 Uygulanma Süresi : 19-24.Nisan.2010 Proje Paydaşları : Türkiye, Almanya ,Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan ve Kosova


20

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Letonya ve Portekizden gelen heyet, Avrupa Birliği Gençlik Programı kapsamında Pendik’te incelemelerde bulundu. Kimse Yok Mu Derneği’nin koordinatörlüğünde “Orada Mısın?” projesi için Pendik’teki sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili bilgilendirilme yapıldı. ARE YOU THERE? The committee coming from Bulgaria, the Czech Republic, England, Latvia and Portugal made examinations in Pendik in scope the of European Union Youth Programme. İn the “Are You There” project under coordination of Kimse Yok Mu Association, information was provided related with social aid and services in Pendik.


21

INVOLVE PROJESİ

Avrupa Birliği Gençlik Programı Eylem 4.3 kapsamında İtalya Koordinatörlüğünde yürütülen projede Napoli kentinde faaliyet gösteren STK’ lara ziyaretlerde bulunularak, yeni ortaklık kurulması için proje çalışmaları yapıldı. Uygulanma Süresi : 02-11 Eylül 2010 Proje Paydaşları : Türkiye, Romanya, Fransa, Portekiz, İtalya Hareketlilik : Proje kapsamında kurumumuzdan 1 kişinin etkinliğe katılımı sağlanmıştır.

INVOLVE PROJECT In the project that was carried out with Italy’s coordination as part of the European Union Youth Programme Action 4.3, project work was carried out to form a new partnership by visiting the NGO’s (Non-Governmental Organisations) that are active in the city of Napoli. Implementation Period : 02 – 11 September 2010 Project Partners : Turkey, Romania, France, Portugal, Italy. Activity : One person from our corporation participated in the event as part of the project.


22

Kitchen Ando The project that the non-governmental organisation named MOSAICO in Napoli, of which Italy was the coordinator as part of the European Union Youth in Action Programme 1.1 Youth Exchange aimed for the interaction of youth from different cultures aged 18-25 through cuisine activities and activities such as city games, food quizzes and cultural nights were carried out. Also partnerships were formed and reinforced for projects to be arranged in the future. Implementation Period : 16 – 25 June 2011 Project Partners : Turkey, Romania, Portugal, Italy. Activity : Five people from our corporation joined the activity as part of the project.


23

Avrupa Birliği Gençlik Eylemleri 1.1 Gençlik Değişimi kapsamında İtalya, Napoli’de MOSAICO adlı sivil toplum kuruluşunun koordinatörü olduğu projede farklı kültürlerden gelen 18-25 yaş arasındaki gençlerin yemek etkinlikleri ile kaynaşması amaçlandı, şehir oyunu, yemek testi, kültürel gece gibi etkinler gerçekleştirildi. Ayrıca ileride düzenlenecek projeler için ortaklıklar kurulmuştur. Uygulanma Süresi : 16–25 Haziran 2011 Proje Paydaşları : Türkiye, Romanya, Portekiz, İtalya Hareketlilik : Proje kapsamında kurumumuzdan 5 kişinin etkinliğe katılımı sağlanmıştır.


24

Avrupa Birliği Yetişkin Eğitim Programı(Grundtvig) kapsamında “Yaşlılara E-Vatandaşlık Bilinci” kazandırmak için kurslar düzenlendi. E-Vatandaşlık eğitimi çerçevesinde yaşlılara bilgisayar kullanımı, internet kullanımı, e-bankacılık ve diğer online işlemlere dair eğitim verildi. Türkiye’den Ömer Türkmen Eğitimciler Derneği’nin koordinatörlüğünü yaptığı proje Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya ve Yunanistan’dan eğitim merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak yürütülecektir.


25

E-Citizenship Awareness for Everyone (Grundtvig) Courses have been organized in scope of the European Union Adult Education Programme (Grundtvig) for “E-Citizenship Awareness of old people�. Training has been provided to old people in scope of the E-Citizenship training about computer usage, internet usage, e-banking and other online procedures. The project coordinated by Omer Turkmen Educators Association of Turkey was organized together with Non-Governmental Organizations and Training Centers of Czech Republic, France, Spain and Greece.


26

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma 2010 Mali Destek Programı kapsamında yürütülen projede Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iştirakçi olarak yer almıştır. Proje kapsamında 9 adet e- belediyecilik uygulaması geliştirilerek, belediyenin arşivleri dijital ortama aktarıldı, vatandaşın belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilçenin muhtelif yerlerine 24 adet kiosk tahsis edildi ve e- işletme portalı geliştirildi. Toplam bütçe Uygulanma Süresi

: 1.211.658,00 TL : 01.07.2011-.31.06.2012

www.pendikvitrin.com/Default.aspx


27

Pendik Interactive Municipality Applications Portal Project Pendik Industrialists and Businessmen’s Association (PESİAD) and Pendik County National Education Management were included as participators in the project carried out by the Istanbul Development Agency as part of the Information-Oriented Economic Development 2010 Financial Support Program Intended for Non-Profit Foundations. As part of the project nine e-municipality applications were developed and the municipality’s archives were transferred to a digital platform, 24 kiosks were assigned to various places in the county and an e-management portal was developed with the intention of easing the citizens’ access to municipality services. Total Budget : 1.211.658,00 TL Implementation Period : 01.07.2011 – 31.06.2012


28

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (İSMEP) The project coordinated by the Istanbul Special Provincial Administration and funded by the World Bank in which our municipality took part as the beneficiary intends to increase the corporate and technical capacities with the intention of supporting the implementations of Istanbul Metropolitan Municipality and two pilot municipalities (Pendik and Bağcılar) construction plans and license durations in a more efficient way. The prevention of data loss in emergency cases was provided by carrying out procedures in a digital context through the document management system and digital signature and the storage and keeping of the transmitted data. Also a call-centre was set up so the citizens can benefit from the municipality services 24/7. Pendik Municipality became the municipality with the first 270001 certificate in Turkey as part of the ISO 27001 Application by providing assurance of the Information Security Management System. Total Budget : 1.725.000 Implementation Period : 07.09.2007

www.ipkb.gov.tr/icerik/Sayfa.aspx?SayfaId=9


29

İstanbul İl Özel İdaresinin koordinatör olduğu, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve belediyemizin yararlanıcı olarak yer aldığı projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iki pilot belediyenin (Pendik ve Bağcılar) imar planlarını ve ruhsat süreçlerini daha etkin bir şekilde uygulamalarını desteklemek amacıyla kurumsal ve teknik kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Doküman yönetim sistemi ve dijital imza ile işlemlerin dijital ortamda gerçekleşmesi, aktarılan verilerin depolanması ve saklanması, acil durumlarda veri kaybı olmaması sağlandı ve vatandaşların 7/24 belediye hizmetlerinden yararlanabilmesi için çağrı merkezi kuruldu. Proje çerçevesinde Pendik Belediyesi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi teminini sağlayarak ISO 27001 Uygulaması kapsamında Türkiye’de ilk 27001 belgesine sahip belediye oldu. Hazırlık Projesi (İSMEP) Toplam bütçe : 1.725.000 Uygulanma Süresi : 07.09.2007


30

EUROCITIES MEMBERSHIP EUROCITIES, which was established in 1986 and brings together the city managements and municipalities of around 181 cities from over 30 European countries, is a platform where the member cities information, opinions and experiences are shared and common problems are analysed and solutions are generated through forums, working groups, projects and activities. Pendik Municipality has been a member of this international union since 2006.


31

1986 yılında kurulan, 30’dan fazla Avrupa ülkesinden yaklaşık 181 şehrin şehir yönetimlerini ve belediyelerini bir araya getiren EUROCITIES, forumlar, çalışma grupları, projeler ve faaliyetlerle üye şehirlere ait bilgilerin, fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı, ortak problemlerin analiz edildiği, çözümlerin üretildiği bir platformdur. Pendik belediyesi 2006 yılından itibaren bu uluslararası ağın bir partneridir.

www.eurocities.eu


32

Avrupa Birliği hibe ve fonlarıyla birçok başarılı projeye imza atan Pendik Belediyesi, fonlar kapsamında daha fazla proje için, eğitimler düzenledi. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği Fon ve Hibe Uzmanları tarafından verilen eğitimler neticesinde katılımcılara AB Hibe Programları Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi Katılım Belgesi verilerek Pendik genelinde proje yazma kapasitesi geliştirildi.


33

Explore Innovations on Site We made study visits in order to explore on-site the works and techniques carried out in European Union countries. Training For More Projects with European Union Grants and Funds. Pendik Municipality which carried out many successful projects with European Union grants and funds organised trainings for more projects as part of the funds.


34

• 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’a yakışan kültürel ve sanatsal organizasyonlara imza attık. • Yurt dışında bir çok şehirle Kardeş Şehir İlişkileri kuruldu. İlişkiler kapsamında İşbirliği protokolleri imzalandı. • KOSGEB, PESİAD, TSE ve TOBB gibi bir çok kurum ve üniversitelerle iş birliği yapılarak Pendikteki özel kurum, kuruluşlarla STK’ların çeşitli dış finansman ve eğitimlerden faydalanması sağlanıldı. • Başbakanlık, TİKA, Kızılay ve TDBB ile işbirliği yapılarak yurt dışında çeşitli sosyal, ekonomik ve teknik yardım çalışmaları yapılmıştır. • We carried out cultural and artistic organisations befitting Istanbul; the 2010 European Capital of Culture. • Sister City relationships were established with many cities abroad. Cooperation protocols were signed as part of the relationships. • It was ensured that the private institutions, establishments and NGO’s in Pendik benefitted from various external financing and training by cooperating with many universities and institutions such as KOSGEB, PESIAD, TSE and TOBB. • Various social, economical and technical aid works were carried out abroad by forming liaisons with the Prime Ministry, TIKA, Red Crescent and TDBB.


35

Uluslararası Pendik Kültür Sanat Festivali Uluslararası Pendik Çocuk Festivali ile Pendik’in uluslararası platformlarda tanınması için, festivaller ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Projelerle kültür aktarımını hedeflerken, kültürümüzü tanıtmak için bir çok öncü çalışmaya imza attık.

We Hosted Various Festivals

International Pendik Culture and Art Festival International Children Festival We hosted many festivals and cultural organisations in order for Pendik to be recognised in international platforms.We carried out many leading works to promote our culture while aiming for cultural transfer with projects.


Ulusal ve Uluslararası Projeler  
Ulusal ve Uluslararası Projeler  

Pendik Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ulusal ve Uluslararası Projeler Broşürü

Advertisement