Page 1


12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı Program kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla, anne-babaların anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Konu başlıkları: Ergen ve ergen gelişimi (1-2-3), ergenlikte kimlik ve benlik gelişim, ergen ve iletişim (1-2), anne baba tutumları, ergen ve anne-baba anlaşmazlıkları (çatışmaları), ergenlik döneminde riskler ve sorunlar, ergen ve geleceği planlama, ergenlikte ihmal ve istismar, ev kazaları ve ilk yardım, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere duyarlılık geliştirme. Belgelendirme: Eğitime katılan kursiyerlere sözlü-uygulamalı değerlendirme yapılarak katılımcı belgesi verilir.

70 SAAT

4


Bağlama Eğitimi Bu branşta bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilen kişilerin yetiştirilmesi hedeflenir. Konu Başlıkları: Nota bilgisi (solfej ve nazariyat), tavır ve çalış teknikleri, bağlama düzenleri, bağlamanın tarihsel geçmişi, günümüze kadar gelen meşhur bağlamacılar, halk müziğimizde ayaklar. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, hobi edinmenin yanı sıra kendilerini geliştirdikleri takdirde profesyonel icracı olarak gelir de elde edebilirler.

232 SAAT

5


Bahçe Bakımı Bahçe bakımı eğitimlerinde bahçenin tanzimiyle ilgili tüm bilgiler, uzmanların uygulamalı gösterimleriyle verilmektedir. Bu branşta; bahçe dizaynı, çiçeklerin tanıtımı, çiçek dikimi, yetiştirilmesi ve bakımı öğretilmektedir. Konu Başlıkları: Bahçe tanziminin önemi, çiçeklerin dili ve özelliği, çiçek bakımı ve dikimi, bahçedek ve çiçeklerin bakımı, sulanması, fidelenmesi ve korunması, ilaçlanması, bakımı ve temizliği. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; fidanlıklar, peyzaj firmaları, bahçesi olan kurumlarda, tarım sektöründe, dış mekân işletmeleri, süs bitkileri mağazaları, meyve bahçeleri, fidanlıklar, park-bahçeler vb. yerlerde çalışabilirler.

160 SAAT

6


Basit Nakış İğne Teknikleri Branşın eğitimine devam eden kursiyerlere, basit nakış iğne tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilirle ve basit nakış iğne tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, nakış tasarımları, basit nakış iğneleri. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, el nakısı üretimi yapan atölyeler, modaevleri vb. yerlerde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

192 SAAT

7


Bilgisayar Kullanımı Günümüzde bilgisayar kullanabilmek artık zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgisayar işletmenliği eğitimi alan kursiyerler bu eğitimlerle bilgisayarda yazı yazmaktan başlayıp, grafik çizimi, programlama, sunum, animasyon, internet işlemlerini yapabilecek seviyeye gelmektedir. Böylelikle kursiyerlerimiz bireysel gelişimlerine katkıda bulunmakta ve istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır. Konu Başlıkları: Bilgisayara giriş, donanım yapısı, Windows 7, internet ve e-posta yönetimi, Office 2010 (Microsoft Word, Outlook, Excel, PowerPoint) İstihdam Alanları: Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren; ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren; kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren; web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketleri, firma, kamu kurum ve kuruluşları.

160 SAAT

8


Dantel Anglez Bu branşa devam eden kursiyerler; dantel anglez tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve dantel anglez iğne tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi edinir. Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, desen panosu, nakış tasarımları, dantel anglez. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, el nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.

192 SAAT

9


Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Bu branşta, dekoratif ev aksesuarlarına ait teknikleri uygulayabilen; mesleki hesaplamaları ve süslemeleri yapabilme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli kişiler yetiştirilir. Konu Başlıkları: Temel mesleki hesaplama, ev tekstilinde süsleme, dekoratif ev aksesuarları. İstihdam Alanları: Ev Tekstili sektöründe, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmelerinde, çalışabilirler, evlerinde kendileri üretim yaparak gelir elde edebilirler.

144 SAAT

10


Halk Eğitim Dekoratif Ev Tekstili Kurs Programı Halk Eğitim Kursları El Sanatları Alanı Altına Eğitim Verilen Dekoratif Ev Tekstili Kursu. Dekoratif Ev Tekstiline İlişkin, Evlerde Kullanılan Tekstil Ürünleri, Çeyiz Ürünleri, Dekoratif Ev Aksesuarlarını Yapabilme, Sanayi Makinelerini Kullanabilme Yeterlikleri Kazandırılır. Kursa Katılabilmek İçin İlköğretim Mezunu Olmak Yeterlidir. İş Olanakları: Perdeciler, Döşemeciler, Ev Tekstili İşletmeleri, Çeyiz Ürünleri Yapan İşletmeler, Turistik Hediyelik Eşya Üreten İşletmelerde İş Olanağı.

704 SAAT

11


Diksiyon Anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarından oluşan bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Diksiyonun anlamı önemi, diksiyon teknikleri ve çeşitleri, uygulamalı tatbikat. İstihdam Alanları: Bir yeterlilik ve meslek kazandırmaya yönelik bir program değildir. Kursiyerlere mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlar.

64 SAAT

12


Ebru Bir kâğıt boyama sanatı olan ebru, tezhip ve hat ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında kullanılmıştır. Programda kursiyere, farklı tekniklerin uygulamaları eşliğinde ebru sanatı yapma bilgi ve becerisi kazandırılır. Konu Başlıkları: Ebrunun tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemeler, ebru çeşitleri ve bunların uygulamalı olarak öğretilmesi, tarihimizdeki ünlü ebru sanatçıları. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, matbaacılık ve ciltçilik yapan işletmelerde çalışabilirler.

160 SAAT

13


Emlak Danışmanlığı Emlak danışmanı, hak sahiplerinin talebi üzerine her türlü taşınmazın kiralanması, pazarlanması, alımı, satımını yapabilen bu işlemler ile ilgili her türlü sözleşmeyi oluşturarak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetleri yerine getiren donanımlı kişidir. Program, bu hizmeti profesyonel bir biçimde gerçekleştirecek kişileri yetiştirmeyi hedefler. Konu Başlıkları: Verilen eğitimler, halkla ilişkiler, hukuk, tapu, şehir planlama, kadastro, emlak pazarlama ve değerlendirme konu başlıkları altında işlenir. İstihdam Alanları: Bu kurs programını başarı ile tamamlayan kursiyerler pazarlama şirketlerinde, emlak komisyonculuğu şirketlerinde, halkla ilişkiler bürolarında vb. yerlerde çalışabilirler.

120 SAAT

14


Filografi Tekniği Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik bir görünüm kazandırılması işlemidir. Belli örgü teknikleri kullanılarak, hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler, çizgi film karakterleri vb. görsel unsurlar panolar haline getirilmektedir. Program, bu tekniği uygulayabilen bireyleri yetiştirmeyi hedefler. Konu Başlıkları: Malzemeler, filografi teknikleri, ürün çeşitleri. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde çalışabilirler.

56 SAAT

15


Dijital Fotografçılık Fotoğraf makinesi ayarlarını yapabilme, farklı mesafelerden fotoğraf çekebilme ve bilgisayarda grafik düzenlemeler yapabilme eğitiminin verildiği bir programdır. Konu Başlıkları: Fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ayarları, fotoğrafta ışık ve kompozisyon, farklı mesafelerdeki konuların çekimi, temel resim işleme, fotoğrafta özel alan çalışmaları, bilgisayarda grafik düzenleme, fotoğraf optimizasyonu ve arşivleme. İstihdam Alanları: Eğitim alan ve kursun gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler gazetecilik sektöründe, yazılı basın kuruluşlarında, medya kuruluşlarında, haber ajanslarında çalışabilirler.

200 SAAT

16


Geleneksel El Nakışı Değişik kumaşlar ve deriler üzerine elde iğne veya tığla değişik iplik, rafya, sim, sırma, pul, boncuk, inci ve çeşitli kıymetli taşların kullanımı ile düz veya kabarık olarak yapılan süsleme ve bezemelere verilen addır. Kursiyerlerimiz el nakışı sanatı ile geleneksel Türk motiflerini yorumlayarak yeni ve özgün çalışmalar gerçekleştirmektedir. Konu başlıkları: Temel bilgiler ve örnek bezi, Çin iğnesi, Türk işi Maraş işi, Antep işi, Hesap işi, Blonya-astragan işi

704 SAAT

17


Girişimcilik Bu programda kursiyerlere yeni iş alanları oluşturmalarına imkan hazırlayan bir eğitim verilmekte; toplam altı haftalık programda, bir işletmeyi kurmak ve geliştirmek için gerekli bütün konular işlenmektedir. Konu Başlıkları: Yükselen iş ve yaşam trendleri, iş fikri bulma yöntemleri, yeni bir ürün veya hizmet geliştirmek, bir iş planı hazırlama, pazarlama stratejisini geliştirme, insan kaynakları planlaması, finansal planlama, yasal mevzuat, muhasebe ve teşvikler.

24 SAAT

18


Halı Dokuma Bu branşta kursiyerlere; ipleri boyama, dokuma araç gereçlerini kullanma, halı dokumaya hazırlık yapma, halı dokuma yapma ve dokumayı bitirme işlemleri öğretilir. Konu Başlıkları: Renk, boya hazırlama, ipleri boyama, halı dokuma 1-2. İstihdam Alanları: Dokuma fabrikaları, dokuma ve boya atölyeleri, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, el halısı dokuyan atölyelerde çalışabilirler, kendileri üretim yaparak gelir elde edebilirler.

320 SAAT

19


Hüsn-ü Hat İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsn-i hat) anlamında kullanılır. Hat, sözün ve ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasıtaları ile resmedilmesidir. Programda, bu sanatı uygulayacak kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Konu Başlıkları: Hat sanatının tanımı ve önemi, hat sanatının tarihi süreci, hat çeşitleri, hattın uygulamalı tatbiki, tarih boyunca ünlü hattatlar. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları üretimi yapan işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan yerlerde çalışabilir ya da ürünlerini kendisi pazarlayarak gelir elde edebilirler.

264 SAAT

20


İğne Oyası Dünya literatürüne “Türk danteli” olarak giren iğne oyaları, tekniği örgü olan bir el sanatıdır. Uygulanan öğretim programında, kursiyerlerin, farklı teknikleri uygulayarak iğne oyası yapma bilgi ve becerisini kazanması hedeflenmiştir. Konu Başlıkları: İşlemeye hazırlık, iğne oyası, teknikler. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan işletmeler ve modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

160 SAAT

21


İngilizce İngilizceye giriş niteliğindeki program kursiyerin, basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilme, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan İngilizcedeki ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma bilgi ve becerisine sahip olmasını hedefler. Konu Başlıkları: Gramer bilgileri, harfleri tanıma, kelime yapısı, yazma becerileri, pratik konuşma teknikleri, karmaşık konular üzerinde çözümleme. İstihdam Alanları: Başlangıç düzeyindeki bu programı tamamlayıp kendini geliştiren kursiyerler, turizm ve konaklama sektöründe, fuar organizasyonlarında, teşrifat düzeyinde ve gündelik sorunların giderilmesine ihtiyaç duyulacak pozisyonlarda iş bulabilirler.

120 SAAT

22


Elde Kurdela İşi Kurdele nakışında ipek ve organze kurdelelerle, kesme katlama, dikme vb.yöntemleri kullanılarak birbirinden güzel çiçek motifleri elde edilmekte ve farklı figürler istenen zemine uygulanabilmektedir. Program bu teknikleri başarıyla uygulama bilgi ve becerisi kazandırılır. Konu Başlıkları: Kurdele işinin tanımı, kurdele işinin özellikleri, kurdele işi yapımında faydalanılan kaynaklar, araç ve gereçler. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı

192 SAAT

23


Makine Nakışları Makine nakışı, üretime yönelik bir çalışma alanı olup, aile ekonomisine de katkıda bulunmayı sağlayan bir üretim dalıdır. Uygulanan uzun soluklu eğitimde, kursiyerlerin makine nakışını, bilinen bütün teknikleri uygulama bilgi ve becerisine ulaşması hedeflenir. Konu Başlıkları: Makinenin tanıtımı ile ilgili genel bilgiler, örnek bezi hazırlama, aplike, Maraş işi. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan işletmeler ve modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

768 SAAT

24


Kitre Bebek Yapımı Doğru araç-gereç kullanarak, kalıp hazırlayan, beden oluşturan, giydiren, süsleyen, tekniğine ve yöreselliğine uygun kitre bebek yapabilen kişiler yetiştirilir. Konu Başlıkları: Anadolu halk kültürü, kitre bebek yapmaya hazırlık, kitre bebek yapımı, kitre bebek giysisi, kitre bebek aksesuarları. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, kendi iş yerlerinde ve evlerinde çalışabilir, üretim yapabilirler.

280 SAAT

25


Vitrin Düzenlemeleri Bu branşta, her tür ürünün tanıtım ve sergilenmesinde vitrin düzenlemek için proje geliştirme, tasarlama, mekân düzenleme, yardımcı hizmetleri temin etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirilir. Konu Başlıkları: Halkla ilişkiler, kurumsal organizasyon, sosyal ve kültürel organizasyon, teknik hizmetler, müşteri özellikleri, reklam ve tanıtım hizmetleri, vitrin düzenleme, masa ve sandalye giydirme, mekân süsleme, proje geliştirme, sosyal ve özel organizasyonlar. İstihdam Alanları: Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanında; halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları, şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri, görsel ve işitsel medya kuruluşları, reklam ajansları, organizasyon ve fuar şirketleri vb. yerlerde çalışabilirler.

1736 SAAT

26


Giyim Siparişe göre giysileri diken, müşteriyi model ve malzeme seçimi konusunda yönlendiren, provalı giysi dikimi yapan, moda ve güncel akımları takip eden nitelikli kişilerin yetiştirildiği bir programdır. İstihdam Alanları: Bu programdan mezun olanlar, atölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevi-butiklerde ve kendi iş yerlerinde çalışabilirler.

100 SAAT

27


Gümüş İşlemeciliği Çalışmaya önce muntaç yapımıyla, yani ana iskelet kurularak başlanır. Muntaçın tel kalınlığı motiflerin tel kalınlığının iki katıdır. Muntaçtan sonra ara boşluklar teker teker büyük bir titizlik ve sabır ile doldurulur. Bütün bu çalışmalar, ceviz ağacından kesilmiş düz yüzeyli bir levha üzerinde yapılır. Bu ceviz levha, üst yüzü yakılarak yağı alındıktan soma, ağır demir levhalar altında iki-üç gün bekletilerek kullanılacak hale getirilir. Son zamanlarda, ceviz levha yerine iletken özellikleri zayıf, yanmaz amyant levhalar da kullanılmaktadır. Gümüş tellerin birleştirilmesinde kullanılması gereken yöntem ‘kaynak’ tır. Milimetrik tellerin kaynak yapılması çok güçtür. Çünkü ısı biraz fazla kaçırılırsa telin kendisi erir. Dolayısıyla bu çalışma büyük titizlik ve sabır ister. Bunun için önce, ayarı belli bir ölçüde düşürülen gümüş, eğelenerek küçük tanecikler halinde bir güderi parçası içine toplanır. Eğelenmiş gümüş bir kaba konur ve içerisine toz boraks katılır. Suya daldırıldıktan sonra amyant üzerine yerleştirilen ana iskeletin her bir parçası bu gümüş-boraks karışımı ile kaynak yapılarak birleştirilir. İskeletin yapımından sonra motif yerleştirme işi, aynı şekilde kaynak yöntemiyle devam eder. Ancak motif yapımı uzun zaman alır. Bu yapım sırasında da büyük bir titizlik ve sabır gereklidir.

368 SAAT

28


Resim Resim, bir insanın bu yığının içinden hoşuna giden renk ve şekilleri seçip onları boya ya da başka malzemelerle bir yüzeye aktarmasıdır. Bu branşta verilen eğitimde, kursiyere resmin temel kavram ve kuralları belletilerek resim yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırması hedeflenir. Konu Başlıkları: Resim ve resim malzemelerini tanıma, desen, çizgi, ışıkgölge, ışığın özellikleri, perspektif, renk kavramı, renklerin birbiriyle etkileşim, farklı resim tekniklerinde dikkat edilmesi gereken kurallar, portre çalışması. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar hobi edinmenin yanı sıra, kendilerini geliştirdikleri takdirde sanat ve tasarım alanında üretim yaparak gelir elde edebilirler.

216 SAAT

29


Rize Bezi Hint keneviri (kendir) ipinden el tezgahında dokunan, Rize kültürüne ait, Rize yöresinde dokunan bir bez türüdür. Bezin orijinal ismi “feretiko”dur. Feretiko bezi ketene göre çok ince aynı zamanda dört kat daha dayanıklıdır. Zira pamuklu kumaşların 6 aylık ömürlerine karşın feretiko’nun ömrü iki yıldır. Feretiko geleneksel Türk el sanatlarından hesap işi, kanaviçe vs.de kullanılmak üzere bu sanatların uzmanları tarafından tavsiye edilen bir üründür. Kumaş; kalitesi, sağlıklı olması ve zarafetiyle gerek giyim alanında, gerekse üzerine işleme yapılmak suretiyle kullanılagelmektedir.

320 SAAT

30


Satranç Satranç, iki oyuncu arasında oynanan bir spordur. Bu oyun satranç tahtası denilen 8x8’lik kare bir alan üzerinde satranç taşlarıyla oynanır. Toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Taraflar beyaz ve siyah renkli taşları alırlar, her oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir. Oyunun başında beyaz ve siyahların 16 taşı bulunur. Bunlar bir şah, bir vezir, iki kale, iki fil, iki at ve sekiz piyondan oluşur. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir.

200 SAAT

31


Şan (Solfej) Şan, bir ses eğitimidir. Eğitimde kursiyerin, sesini, anatomik ve fizyolojik yapısına uygun olarak doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmesi, konuştuğu dilin fonetik özelliklerine uygun olan artikülasyon ve diksiyon alışkanlığını kazanabilmesi hedeflenir. Konu Başlıkları: Nefes egzersizleri, doğru nefes alıp verme, ses egzersizleri, diksiyon eğitimi ve egzersizleri, sesle icra edilen kimi müzikal formların, uygulamalı olarak öğrenilmesi. İstihdam Alanları: Program, daha sonra devam edilecek ses ve şan eğitimleri için başlangıç düzeyindedir. Ancak bu eğitimi alıp kendilerini geliştirenler profesyonel icracı olup gelir elde edebilirler.

150 SAAT

32


Takılar

(Misinalı-Çivili-Örme-Düğümlü) Uygulanan öğretim programında, modeline uygun çeşitli teknikleri kullanarak tel, çivi ve misinalı, örme düğümlü takı yapabilen kişiler yetiştirilir. Konu Başlıkları: Takı tasarımı 1, makramede kullanılan temel düğüm teknikleri, örme ve düğümlü takılar, misinalı takılar, tel ve çivi takıları. İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, çalışabilirler, evlerinde üretim yapabilirler.

256 SAAT

33


Tezhip Tezhip, el yazması eserlerinin, hüsn-i hat levha ve albümlerinin altın yaldız ve boya ile süslenmesi sanatına verilen addır. Bu eğitim programında tezhibi, kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştirebilme bilgi ve becerini kazanan bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Konu Başlıkları: Basit motifler, basit ve gelişmiş yaprak motifleri, kır çiçekleri motifleri, hatayi motifler, ağaç ve hayvan motifleri, bitki motifleri, rumî motifler, geometrik motifler gibi uygulamalı konu başlıklarının yanı sıra tezhibin tanımı ve önemi, tezhibin tarihi süreci gibi başlıklar da yer alır.  İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, geleneksel el sanatları üretim ve satışı yapan atölye ve işletmelerde çalışabilir, eserlerini kendileri pazarlayarak gelir elde edebilirler.

640 SAAT

34


Uygulamalı Türk Halk Müziği Türk halk müziği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra, bu müziğe ilişkin kültürel birikimin de yer aldığı, uygulamalı bir programdır. Farklı yörelerden derlenen eserler eşliğinde gerçekleştirilen program Türk halk müziği eğitimine giriş niteliğinde olup genel eğitime temel teşkil edecek özelliktedir. Konu Başlıkları: Genel Türk halk müziği bilgisi, temel müzik bilgisi, ses eğitim bilgisi, repertuar bilgisi. İstihdam Alanları: Program, Türk halk müziğine başlangıç düzeyindedir; bir yeterlilik ve meslek kazandırmaya yönelik değildir. Ancak bu temel eğitimi aldıktan sonra eğitimlerini bu alanda ilerletenler, kendilerini geliştirdikleri takdirde profesyonel icracı olarak gelir de elde edebilirler.

80 SAAT

35


Uygulamalı Türk Sanat Müziği Kursiyerlere; Türk sanat müziği ile ilgili genel teorik bilgilerin yanı sıra, bu müzik türündeki makamların, formların ve usullerin, eserler eşliğinde bu müzik türünde temel teşkil edecek düzeyde verildiği bir eğitim programıdır. Konu Başlıkları: Müzik ve tarihi gelişimi, Türk sanat Müziği’nde form ve makamlar, Türk sanat müziğinde usuller ve nota, Türk sanat müziğinde dinleme, söyleme ve usul vurma. İstihdam Alanları: Program, Türk sanat müziğine başlangıç düzeyindedir; bir yeterlilik ve meslek kazandırmaya yönelik değildir. Ancak bu temel eğitimi aldıktan sonra eğitimlerini bu alanda ilerletenler, kendilerini geliştirdikleri takdirde profesyonel icracı olarak gelir de elde edebilirler.

80 SAAT

36


Halk Oyunları Türk folklorunun önemli bileşenlerinden biridir. Köy ve kasabalarda oynanan yöresel oyunları ve yöresel kostümleri inceleyen bir bilim dalıdır. Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini taşıyan, fertlerin müşterek duygu düşünce ve davranışlarını sergileyen, başkasına göre yalnızca güzel, ama kendi içinde ilgilenen kişinin dünyasını aydınlatma özelliğine sahip bir kültürel kimliktir. Halk oyunları içinde barındırdığı melodi, ritim ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Birlikte oynamanın avantajı ile kişiye kaynaşmayı, beraber hareket etmeyi, paylaşmayı ve kendini ifade etmeyi öğreten Halk Oyunlarının bu özelliklerinden yola çıkarak, uygulanacak etkinliklerle ülkemiz insanının bireysel gelişiminin yanı sıra toplumsal gelişiminin de sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Yöreye göre 440-600 arası değişkenlik gösteren ders saati uygulamaları var.

37


Pendik Belediyesi Kurslar Broşürü  

Pendik Belediyesi Kurslar Broşürü