Page 19

Telkarİ-Kazazİye Filigree-Kazaziye

İŞİN TANIMI: Gümüş tel işleme sanatı anlamını taşıyan telkari, ince tel haline

tekniğinin MÖ 3000’den itibaren Mezopotamya’da, MÖ 2500’den bu

dökülen gümüşün bükülmesiyle oluşturulan küçük motiflerin bir

yana da Anadolu’da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kazazlık zanaatı

araya getirilmesine dayanır. Tümüyle el işçiliğine dayalı bir sanat

Osmanlı aracılığı ile Anadolu’nun belli yerlerinde yapılmış günümüze

olan telkari ürünlerinde gümüş dışında bir maden kullanılmaz.

ulaşmıştır. Kazazlık işleri ibrişim üzerine burularak sarılmış 008

Telkarî sanatı ile yaygın olarak tütün kutusu, takunyalar, aynalar,

ve 009 mikron saç teli inceliğinde 1000 ayar gümüş 24 ayar

tepsiler, kemerler, küpeler, kolyeler, düğmeler ve yüzükler yapılır.

altın tellerle yapılan Trabzon’da Rumlar da kazazlık yaparlardı.

Kazaziye incecik, dantelvari işlemecilik sanatı olan telkarinin

Kazazlık zanaatına zıtka mintan ile köylülerin giydiği giysiler de

tarihi de oldukça eskiye dayanır. Bilimsel araştırmaların bulguları

girerdi. Osmanlı döneminde ise kaftanları süslerdi. Yine o dönemde

referans alınarak geliştirilen tezlere göre, maden sanatının ilk adresi

kadınların şallarının kenarlarına şerit olarak dikilir, bu şeritlere

Anadolu’dur. 8000 yıldan uzun bir tarihe sahip olan Çatalhöyük’te

püsküller takılırdı. Kazazlık işlerinde halen uygulanmakta olan temel

yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre, telkari

örgü formları dört türlüdür; bunlar balıksırtı, sürgü, top ve ajürdür.

JOB DESCRIPTION: Telkari which means the silver wirework art is based on

in Mesopotamia since 3000 BC and in Anatolia since 2500 BC.

gathering small motives made by twisting the silver molded into

Kazaziye has been made in some places of Anatolia through

thin wire. No metal other than silver is used in the products of

Ottoman period and has reached the present day. Rums performed

filigree that is an art based completely on handicraft. Commonly

kazaziye in Trabzon where this craftwork is made by wrapping

tobacco cases, clogs, mirrors, trays, belts, earrings, necklaces,

1000 carat silver of 24 carat golden wire in 0.08 and 0.09 micron

buttons and rings can be made by the art of filigree. Filigree

thickness (approximately hair thickness) on silk thread by twisting.

that is Kazaziye finely lacework-like craftwork dates back to

Kazaziye craftwork included “zitka shirts” and other clothing worn

old times. According to the theses in reference with the findings

by peasants. They had decorated robes in Ottoman period. Again

of scientific researches the first address of metal craftwork is

at those times they were sown as a strip on the edges of women’s

Anatolia. According to the findings obtained from archeological

shawls and tassels were added to those strips. The principal

digs made in Çatalhöyük which has a history more than 8000

knitting forms that are still applied in kazaziye works are four kinds:

years it is understood that the filigree technique has been used

herringbone, traverse, ball, and hemstitch.

19

9. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması  

Pendik Belediyes 9. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması

9. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması  

Pendik Belediyes 9. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması

Advertisement