Page 1

.

.

.

Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr COFRESTRU

.

.

CYRSIAU Rhan . amser 2013.


Cyrsiau 2013 Hydref / Gaeaf

Croeso

Mae gan y Coleg ystod eang o gyrsiau rhan-amser ar gael i’ch helpu i fuddsoddi yn eich dyfodol. Beth

Mae gennym y cwrs iawn i chi pa un a ydych chi am:

Beth sydd ar gael? Ymwadiad

Ewch i gyrsiau STEP tudalen 15

Busnes.


s.Pleser.Cymuned.Dysgu’n y Gwaith.Graddau


Cost y Cwrs

01437 753 183

Sut ydw i’n talu?


Ad-daliadau

Beth fydd yn digwydd os bydda i’n newid fy meddwl? Fydda i’n gymwys i gael ad-daliad?

Fyddwn i’n gymwys i dderbyn cymorth ariannol?

A oes angen i mi ddarparu prawf o bwy ydw i?


Dechrau

Dydd

** **

Mer **

**

Llun Mer

**

Mer

**

Llun **

Mer ** ** **

Mer

** **

Mer

** ** ** **

Mer

Cost


Dechrau

Dydd

Mer

Llun Mer

* Cost ostyngol

Cost


Dechrau

Dydd Llun Llun

**

Mer

Cost


Dechrau

Dydd

Llun

Mer Llun Mer

* Cost ostyngol

Cost


Dechrau

Dydd

Cost


Dechrau

Dydd

Mer

Mer

Cost


Dechrau

Dydd Llun

Llun

Mer OCN Lefel 2 Cymraeg

Mer Mer Mer

Cost


Dechrau

Dydd Llun Llun

Llun

Mer

Mer

* Cost ostyngol

Cost


Dechrau

Dydd

Mer

Llun Mer

Mer Mer

Cost


Dechrau

Dydd

Cost

Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer

Cyrsiau STEP Cymunedol Hydref | Gaeaf Dechrau

Cost


Dechrau

Hanfodion Photoshop

Cost


Dechrau

Hermon Hermon

Crosio Canolradd Neuadd Bentref Broad Haven Neuadd Bentref Broad Haven

Cost


Dechrau

Crochet Canolradd

Cost


Mwy na Choleg

01437 753 153 Gwallt a Harddwch 01437 753 020

LEARNONLINE 01437 753 175


sog

iau Cyrs

Do sba rth nos RHS Y sgrifen nu crea dig ol Gwneu d dill ad Gwneu d ffil mia u sylfaen ol er my fyrwyr TG AU Tiwtori ala u gwydd oni aet h ar gyf ar gyfer eich bus nes bach Datblygu strateg aet hau hyrwy dd o nes Datblygu gwefa n ar gyfer eich bus Gofal Cw sm er me wn ma nwerth u Arwein yddiaeth a rhe ola eth ILM Cyn llun io gyrfa Seicole g iechyd System au’ r corff dyn ol Cym deitha seg

Tim Myn ediad au, Co fre strwch eich did do rde b gy da ’r wch ffo niwch 0800 9 776 788 ne u anfon c.u k e-bost: ad mi ssions@pem bro ke shi re.a

a

aet

edol

diri Ymd

ywy hyT

A C RY F/D S e fe l 1 R Y A e l 2 R Y A H V R a dio u Hwy lio L lfa e n o l L e f Cy m ru y S De ch ra - Sg ili a u S Sy rf f io SL rf f io SLS o – Sy li d y – y w H By w b By w y d r w b A ch u d w r A ch u R Y A rd h Hy f fo Pwe r U wc e l 2 R Y A Y A f d o Cy ch M od u r L e d M od u r R o d o c h Cy c n i a d i Gy h A y R w l h YA c Y Cy f iog e lw ch od Pe r R D h c Cy Cw YA rd d w r Hy f fo h Cy nt af R t r i wch Cy m o y ffon w m d bo l g wy I g a e 22013 6 01646

2013 Rhan-amser Gaeaf  
2013 Rhan-amser Gaeaf  

Ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan-amser o fis Medi i fis Rhagfyr 2013

Advertisement