Page 9

Course Cwrs

Lvl Lfl

Site Safle

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

Business & Management | Busnes a Rheoli Workbased Courses | 01347 753 152 | Cyrsiau Galwedigaethol

Cost Cost

ID Côd

BusinessCentral

Business Admin NVQ Diploma 04706|Diploma NVQ 04706 Gweinyddu Busnes

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

6Y1/15427

Business Admin NVQ Diploma 04708|Diploma NVQ 04708 Gweinyddu Busnes

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

8Y3/33696

4

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,250 ǂ

90C/34013

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

A31/18923

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

28N/36228

5

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,500 ǂ

90M/35429

ILM Diploma Management 8621-31|Diploma ILM 8621-31 Rheoli

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

59F/35428

Internal Quality Award 6317-41|Dyfarniad 6317-41 Ansawdd Mewnol

4

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,250

V50/34019

Internal Quality Certificate 6317-42|Tystysgrif 6317-42 Ansawdd Mewnol

4

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,250

03D/34020

Team Leading Diploma 8620-31|Diploma 8620-31 Arwain Tîm

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750 ǂ

85F/35420

E87/18717

Business Admin NVQ Diploma 10385|Diploma NVQ 10385 Gweinyddu Busnes Customer Service NVQ Certificate|Tystysgrif NVQ Gofal Cwsmer Customer Service NVQ Diploma|Diploma NVQ Gofal Cwsmer ILM NVQ Diploma in Management 8623-41|Diploma ILM NVQ 8623-41 Arwain a Rheoli

Computing | Cyfridiadura Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg Computing HNC Year 1|HNC Cyfrifiadura Blwyddyn 1 Computing HND (Top Up)|HND Cyfrifiadura (Atodol)

4 5

College College

30w 30w

22-Sep|Med 23-Sep|Med

11:30-20:00 09:00-17:00

Th|Ia Fr|Gw

£985 £985

Apple Mac: Essential Guide*|Apple Mac: Arweiniad Hanfodol*

-

College

1d

25-Oct|Hyd 21-Feb|Chw 30-May|Mai

09:30-14:30

Tu|Ma

£15

26-Sep|Med

13:00-15:00

Mo|Ll

Let’s Get Digital*|Dysgu Sgiliau Digidol*

-

Pembroke Dock Narberth Crymych Fishguard Tenby

5w

13:00-15:00 19:00-21:00 12:30-14:30 18:00-20:00

Mo|Ll Tu|Ma We|Me Mo|Ll

Photoshop|Photoshop

-

College

8w

18:00-20:00

Tu|Ma

£60

Using your Mobile Device*|Defnyddio eich Dyfais Symudol*

-

College

1d

26-Sep|Med 27-Sep|Med 28-Sep|Med 26-Sep|Med 27-Sep|Med 24-Jan|Ion 02-May|Mai 27-Oct|Hyd 23-Feb|Chw 01-Jun|Meh

09:30-14:30

Th|Ia

£15

Computing | Cyfridiadura STEP & REACH* Community Courses| 01437 753 139/206 | Cyrsiau Cymunedol STEP & REACH*

Construction - Building & Craft | Adeiladwaith - Adeiladu a Chrefft Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg 2D CAD 7689-04 Award|Dyfarniad 7689-04 CAD 2D 3D CAD (Parametric Modelling) 7579|Dyfarniad 7579 CAD 3D (Modelu parametrig) Construction Management Foundation Degree Year 1| Gradd Sylfaen Rheoli Adeiladu Blwyddyn 1 Construction Management HNC Year 1|HNC Rheoli Adeiladu Blwyddyn 1 Plastering Skills Introduction|Cyflwyniad i Sgiliau Plastro Fire Sprinkler Installation Certificate|Tystysgrif Gosod Ysgeintellau Tân

E85/35185

Free

2

MITEC

30w

19-Sep|Med

18:00-20:00

Mo|Ll

£520

21J/01372

1

MITEC

30w

20-Sep|Med

18:00-20:00

Tu|Ma

£520

78A/33125

4

College

30w

22-Sep|Med

09:00-18:30

Th|Ia

£985

A62/18103

4

College

30w

22-Sep|Med

09:00-18:30

Th|Ia

£985

29C/33956

-

College

10w

20-Sep|Med

17:00-20:00

Tu|Ma

£350

6T2/13345

2

College

25w

04-Oct|Hyd

17:30-20:30

Tu|Ma

£900

26N/37752

ǂ Subsidies are available to eligible employed learners * Some community courses are subsidised or fully funded by the Big Lottery Fund

9

2016/17 Part-time Courses  

Cyrsiau Rhan-amser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you