Page 7

STEP & REACH Adult community classes

are held at community centres and village halls across Pembrokeshire as well as at the College. Pembrokeshire College, Haverfordwest | WI House, Haverfordwest | MITEC, Milford Haven Marina | Temeraire House, Milford Haven | Bloomfield Centre, Narberth | Summerhill, Amroth | Albion Square, Pembroke Dock | Crymych Community Learning Centre | Fishguard Community Learning Centre | Tenby Community Learning Centre | Saundersfoot Community Learning Centre

Dosbarthiadau STEP & REACH i Oedolion yn y Gymuned

Mae dosbarthiadau STEP yn cael eu cynnal mewn canolfannau cymunedol a neuaddau pentref yn ogystal â'r Coleg. Coleg Sir Benfro, Hwlffordd | Ty WI, Hwlffordd | MITEC, Marina Aberdaugleddau | Ty Temeraire, Aberdaugleddau | Canolfan Bloomfield, Arberth | Summerhill, Amroth | Sgwâr Albion, Doc Penfro | Canolfan Dysgu Gymunedol Crymych | Canolfan Dysgu Gymunedol Abergwaun| Canolfan Dysgu Gymunedol Dinbych-y-Pysgod | Canolfan Dysgu Gymunedol Saundersfoot

01437 753 139/206 step.pembrokeshire.ac.uk community@pembrokeshire.ac.uk

YN RHEDEG O 9:30YB - 3:30Yp

CLWB gwyliau

Hydref 2016 Gofal Anifeiliaid Coginio & Pobi £20 y dy dd Chwaraeon

neu £5 0 3 diwrnam od

Chwefror 2017 Celf a Chrefft Gofal Anifeliaid Coginio & Pobi

ARCHEBWCH Ffôn: 01437 753 206/139 LE NAWR! Ebost: community@pembrokeshire.ac.uk from 9:30am - 3:30pm

£20 per da for 3 day ys

Mai 2017 Chwaraeon Celf a Chrefft Cynnal a Chadw Beic blant Addas i7-14 oed

Holiday Clubs

October 2016 Animal Care Cookery & Baking All Sports

or £50

wrth, Dydd Maer & Dydd Iau rch Dydd MAeNNER TYMOR H

February 2017 Arts & Crafts Animal Care Cookery & Baking

BOOK Call: 01437 753 206/139 NOW! Email: community@pembrokeshire.ac.uk

e for Suitabl7-14 AGES

ngen bydd acyn bwyd he dod  p

, TuesdayThursday day & RM s e n d e W HALF TE

May 2017 All sports Arts & Crafts Bicycle Maintenance

BRING H E S A E PL ED LUNC A PACK

2016/17 Part-time Courses  

Cyrsiau Rhan-amser

2016/17 Part-time Courses  

Cyrsiau Rhan-amser

Advertisement