Page 6

Hyfforddiant Canolog CENTRAL TRAINING

01437 753 445 | 320

Coleg Sir Benfro Pembrokeshire College

Gwelir rhai o'n cyrsiau byr rydym yn cynnig i gyflogwyr isod. Ffoniwch ni i gael gwybod mwy neu i ofyn am gyrsiau eraill a all fod o ddiddordeb i chi a'ch gweithwyr. These are some of the short courses we currently offer employers. Please call us to find out more or to ask about other courses which may be of interest to you and your employees. • • • • • • • • • • • • • • • •

• Gweithio'n Diogel IOSH • Dyfarniad Lefel 2 CIEH mewn Egwyddorion Codi a Chario • Pasbort Codi a Chario Cymru Gyfan • CCNSG LATs Dyfarniad Lefel 2 CIEH mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith • • Lefel 3 CIEH mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith • Dyfarniad Lefel 2 CIEH mewn Egwyddorion COSHH • TAQA Lefel 3 Cymhwyster Aseswr (AQA) • TAQA Lefel 4 Cymhwyster Dilysydd (ansawdd mewnol) • Uchder & Harnais • Trwydded Bersonol BIIAB Lefel 2 • Gloywi CCNSG • Ymwybyddiaeth Asbestos • Gweinyddu Meddyginiaeth mewn Cartrefi Gofal • Dyfarniad Lefel 3 CIEH mewn Hyfforddi - Egwyddorion ac Ymarfer • Cael gwared ag Eitemau Miniog a Nodwyddau yn ddiogel

SIR BENFRO + COLEG =GRADDPRIFYSGOL

CYRSIAU GRADD MEWN: Gwyddoniaeth Anifeiliaid | Busnes | Cyfrifiaduron | Rheoli Adeiladwaith | Peirianneg | Cynllunio | Hyfforddi Chwaraeon | Tystysgrif Addysg ôl-16 (TAR)

IOSH Working Safely CIEH Level 2 Award in Principles of Manual Handling All Wales Manual Handling Passport CCNSG LATs CIEH Level 2 Award in Emergency First Aid at Work CIEH Level 3 Award in First Aid at Work CIEH Level 2 Award in the Principles of COSHH TAQA Level 3 Assessor Qualification (AQA) TAQA Level 4 Verifier Qualification (IQA) Heights & Harness BIIAB Level 2 Personal Licence Holder CCNSG Refresher Asbestos Awareness Administration of Medication in Care Homes CIEH Level 3 Award in Training - Principles and Practice Safe Disposal of Sharps and Needles

PEMBS + COLLEGE

= UNIGRADUATE

DEGREE COURSES IN: Animal Science | Business | Computing | Construction Management | Engineering | Design | Post-16 Teacher Training (PGCE) | Sports Coaching

2016/17 Part-time Courses  

Cyrsiau Rhan-amser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you