Page 2

25%

25%

yw'r canran o fyfyrwyr a raddiodd ym mis Gorffennaf 2016 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ragoriaeth

students who graduated in July 2016 achieving first class honours degrees or distinctions

CANOLFAN LEFEL-A

NEWYDD

£6.6m

Bydd y cyfleusterau newydd yn cefnogi dysgu ysbrydoledig mewn amgylcheddau addysgu sy'n arwain y sector, gan gynnwys labordai gwyddoniaeth newydd, cyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel ac ystafelloedd dosbarth bywiog

NEW

A-LEVEL CENTRE

£6.6m

State-of-the-art facility will support inspirational teaching in sector leading learning environments, including new science laboratories, high quality sports facilities and vibrant classrooms

5,000

O BRENTISIAID CONSORTIWM

5,000

CONSORTIUM APPRENTICES

95%

82%

90%

o'r dysgwyr yn gadarnhaol am eu profiad yn y Coleg*

o'r farn bod eu profiad cyffredinol yn "dda/da iawn" *

o'r farn bod eu cwrs dewisedig naill ai wedi cwrdd â neu wedi mynd tu hwnt i'w disgwyliadau*

95%

82%

90%

of learners were positive about their experience at the College*

rated their overall experience as "good/very good" *

said that their chosen course met or exceed their expectations*

*Cymerodd 1,645 o ddysgwyr Coleg Sir Benfro ran yn arolwg Llais y Dysgwr Cymru 2015 *1,645 Pembrokeshire College learners participated in Learner Voice Survey 2015

2016/17 Part-time Courses  

Cyrsiau Rhan-amser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you