Page 11

Course Cwrs Engineering Machining Basic|Peirianneg Peiriannu Sylfaenol Handling Refrigerants for Motor Vehicles|Trin Oeryddion mewn Gerbydau Modur In-Service Inspection/Test of Electrical Equipment (PAT) EAL Award|Mewn-Gwasanaeth Arolygu/Profi Offer Trydanol (PAT) Gwobr EAL Inspection, Testing & Certification of Electrical Installations EAL 4337/4338|Dyfarniad Arolygu, Profi & Tystysgrifo Gosodiadau Trydanol EAL 4337/4338 Mechanical Engineering HNC|HNC Peirianneg Fecanyddol Operations Engineering HNC|HNC Gweithrediadau Peirianneg Welding Introduction|Cyflwyniad i Weldio

Lvl Lfl

Site Safle

Lgth Hyd

Start Date Dechrau

Time Amser

Day Dydd

-

College College

10w

04-Jan|Ion 26-Apr|Ebr

18:00-20:00 18:00-20:00

We|Me We|Me

-

College

4w

3

College

4w

05-Jan|Ion

17:00-20:00

3

College

16w

06-Jan|Ion

4

College

34w

4

College

-

-

On Demand|Yn ôl y galw

W26/33416 W26/33416 D49/18495

Th|Ia

£250 ǂ

V40/33337

18:00-21:00

Fr|Gw

£650 ǂ

X65/33332

14-Sep|Med

09:00-20:00

We|Me

**£985

40N/37774

34w

14-Sep|Med

09:00-20:00

We|Me

**£985

41N/37779

MITEC MITEC

8w

19-Sep|Med 23-Jan|Ion

18:00-20:00 18:00-20:00

Mo|Ll Mo|Ll

£320

College

1d

08-Oct|Hyd 18-Mar|Maw 24-Jun|Meh

09:30-14:30

Sa|Sa

£15

Engineering | Peirianneg Workbased Courses | 01437 753 152 | Cyrsiau Galwedigaethol Engineering Maintenance NVQ Diploma|Diploma NVQ Cynnal a Chadw Peirianyddol Install Engineering Construction P&S Mechanical Diploma|Diploma Gosod Peirianneg Adeiladu P&S Mecanyddol Installing Electrotechnical Systems NVQ Diploma|Diploma NVQ Gosod Systemau Electrodechnegol Light Vehicle Maintenance & Repair Competence Diploma 4270-13|Diploma Cymhwysedd 4270-13 Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau Ysgafn

£220

ID Côd

£250

Engineering | Peirianneg STEP & REACH* Community Courses| 01437 753 139/206 | Cyrsiau Cymunedol STEP & REACH* Bicycle Maintenance*|Cynnal a Chadw Beic*

Cost Cost

9N4/05318 22G/05851

BusinessCentral

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

B94/31597

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000 ǂ

G12/24180

3

Work

24m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,950 ǂ

33C/33978

3

Work

24m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,950 ǂ

H32/31594

Light Vehicle Maintenance & Repair Diploma 4270-12|Diploma 4270-12 Cynnal a Chadw a Thrwsio

2

Work

24m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,750 ǂ

H38/31593

Maintenance Engineering Construction P&S Mechanical Diploma|Diploma NVQ Cynnal a Chadw Peirianyddol Adeiladu P&S Mecanyddol

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000

F02/27791

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000

H25/27793

2

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£750

4N5/31428

3

Work

8m

On Demand|Yn ôl y galw

£1,000

Maintenance Engineering P&S (I&C) Diploma|Diploma Cynnal a Chadw Peirianyddol P&S Performing Engineering Operations NVQ DIploma 7682|Diploma NVQ 7682 Perfformio Gweithrediadau Peirianneg Welding Engineering Construction Pipework Diploma|Diploma Weldio Peirianneg Adeiladu Pibellau

J38/31592

GCSEs | TGAU Main College Courses | 01437 753 108 | Prif Gyrsiau’r Coleg English Revision|Adolygu Saesneg

Mathematics Revision|Adolygu Mathemateg Mathematics|Mathemateg Mathematics Resits|Ail-sefyll Mathemateg English|Saesneg Science|Gwyddoniaeth

2

2 2 2 2 2

College

College College College College College

** Price dependant on circumstances. Several funding options available ǂ Subsidies are available to eligible employed learners * Some community courses are subsidised or fully funded by the Big Lottery Fund

5w

5w 30w 8w 30w 30w

01-Oct|Hyd 01-Oct|Hyd 13-May|Mai 13-May|Mai 01-Oct|Hyd 01-Oct|Hyd 06-May|Mai 06-May|Mai 13-Sep|Med 15-Sep|Med 14-Sep|Med 15-Sep|Med

09:00-11:00 11:00-13:00 09:00-11:00 11:00-13:00 09:00-11:00 11:00-13:00 09:00-11:00 11:00-13:00 18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30 17:30-20:00

10D/34042

Sa|Sa

£100

10D/34042 11D/34043 11D/34043 12D/34044

Sa|Sa

£100

12D/37559 13D/34045 13D/37558

Tu|Ma Th|Ia We|Me Th|Ia

£200 £150 £200 £200

40K/01121 C53/01121 41K/18922 6S2/13133

11

2016/17 Part-time Courses  

Cyrsiau Rhan-amser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you