Page 1

buletin

PEMBINA persatuan belia islam nasional | edisi muharam 1432h | isu 5/2010 39-2-2B, jalan medan pb2b, seksyen 9, 43650 bandar baru bangi, selangor. www.pembina.com.my | untuk ahli sahaja

Salam Maal Hijrah 1432H

1

Muharam 1432 Hijrah. Sudah 1432 tahun berlalu

Perkara yang sama juga berlaku jika kita melihat dalam konteks

peristiwa besar dalam sejarah agung umat Islam,

belia Islam di negara Malaysia yang kita cintai ini. Rata-rata

hijrah Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah

belia beragama Islam yang majoritinya berbangsa Melayu,

ke Madinah. Hijrah umat Islam demi menjaga

bersikap seperti hadis di atas. Belia Melayu kita larut dalam

akidah dan syariat telah menjadi titik tolak kepada

dunia mereka yang tersendiri. Mereka sudah tidak ada jati

perkembangan dan penyebaran Islam secara meluas

diri dan halatuju kehidupan yang lurus dan murni. Budaya

keserata dunia. Pengorbanan dan keikhlasan mereka ini telah

gila hiburan yang melampau menjadi fokus utama belia kita

membuktikan lafaz syahadah mereka, Allah adalah Ilah (Tuhan)

buat masa ini termasuklah aktiviti-aktiviti maksiat yang tidak

dan Rasulullah adalah pesuruh Allah. Tanpa iman yang kuat bertapak di hati, sudah tentu mereka tidak mampu menjalankan perintah

"

Hijrah bukan hanya merujuk kepada hijrah dari perkara buruk kepada perkara yang baik sahaja tetapi lebih daripada itu lagi

perlu kita bicarakan di sini. Buktinya adalah berita penangkapan pasanganpasangan belia Melayu Islam kita yang berkhalwat di hotel-hotel murah pada hari cuti sempena Maal Hijrah ini. Hari yang sepatutnya digunakan untuk

Allah dan Rasulullah. Hasil didikan dan ajaran Nabi Muhammad

menghayati peristiwa besar dalam kalendar umat Islam telah

SAW ini telah melahirkan satuumatmanusia yang berpegang

dicemari dengan maksiat yang sedemikian rupa.

teguh kepada Islam dan akhirnya menguasai hampir dua

Oleh yang demikian, saya menyeru diri saya dan para belia

pertiga dunia.

sekalian untuk menghayati sepenuhnya erti disebalik peristiwa

“Hampir-hampir seluruh umat mengelilingi kamu sepertimana

Maal Hijrah ini. Hijrah yang dimaksudkan bukan hanya merujuk

orang-orang yang kelaparan mengelilingi hidangan mereka.”

kepada hijrah dari perkara buruk kepada perkara yang baik

Lantas sahabat bertanya, “Apakah ia disebabkan bilangan kita

sahaja tetapi lebih daripada itu lagi. Hijrah Rasulullah dan umat

yang sedikit?” Nabi SAW menjawab, “Bahkan bilangan kamu

Islam dari Mekah ke Madinah tidak akan berjaya tanpa ada

pada ketika itu ramai, tetapi umpama buih-buih di lautan. Allah

pendidikan Islam yang fokus dan tersusun sebelum itu. Bagi

telah mencabut dalam hati musuh-musuh kamu perasaan

saya, tarbiah dan didikan seperti inilah yang menjadi intipati

gerun terhadap kamudian meletakkan perasaan al-wahn

utama dalam kita menghayati Maal Hijrah ini. Tanpanya, sudah

ke dalam hati kamu” Sahabat bertanya lagi, “Apa al-wahn

tentu umat Islam tidak mampu berhijrah, mengembang dan

itu wahai Rasulullah?” Jawab Baginda, “Cintakan dunia dan

menyebarkan Islam keseluruh pelosok dunia sehingga mampu

bencikan mati.” (Hadith Riwayat Abu Daud)

mentadbir dunia dengan keadilan dan keagungan Islam.

Realiti umat Islam zaman sekarang adalah yang digambarkan

Akhir kata, marilah sama-sama kita mengikut sunnah yang

Nabi Muhammad sebagaimana dalam hadis di atas. Populasi

telah ditunjukkan oleh Rasulullah dalam mencapai kejayaan

umat Islam di seluruh dunia adalah hampir 1.7 bilion orang

di dunia di akhirat iaitu melalui proses tarbiah dan pendidikan

mengikut statistik pada tahun 2009. Apa yang menyedihkan

Islam yang sebenar!Hijrah yang dimaksudkan bukan hanya

adalah bilangan umat Islam yang sebesar ini tidak mampu

merujuk kepada hijrah dari perkara buruk kepada perkara yang

memberi impak yang positif kepada dunia, apatah lagi mahu

baik sahaja tetapi lebih daripada itu lagi

menjadikan Islam sebagai peneraju dunia.

Visi

Menjadi peneraju aktivisme belia Islam melalui memulihara dan membangunkan belia Islam

Misi

1. Membangunkan jatidiri belia berlandaskan kefahaman Islam yang syumul. 2. Menekankan aspek pembangunan potensi belia ke arah yang positif dan bermanfaat kepada negara. 3. Menghindarkan belia daripada elemen-elemen negatif yang boleh merencatkan potensi dan jatidiri. 4. Menyediakan medan alternatif untuk belia menyalurkan potensi diri. 5. Melahirkan generasi belia yang aktif, prihatin, bermatlamat dan memiliki kesedaran yang jelas tentang peranan mereka dalam kehidupan.


Hari Asyura (10 Muharam)

D

alam bulan Muharam terdapat satu fadhilat yang masyhur dengan nama hari‘Asyura. ‘Asyura bererti hari kesepuluh daripada bulan Muharram, sementara hari kesembilan dikenal dengan hari Tasu'a. Barangsiapa yang berpuasa sunat di kedua-kedua hari tersebut, diberi pahala yang banyak oleh Allah SWT di akhirat kelak. Umat Islam disunatkan membaca doa awal tahun atau membanyakkan bacaan ayat Kursi dan doa-doa lain kepada Allah SWT terutamanya agar diampunkan dosa-dosa yang lalu, serta kejayaan cita-cita dan azamnya yang akan datang. Dalam satu hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW telah bersabda, “Puasa yang paling utama selepas puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Allah Muharram (merujuk kepadahari ‘Asyura).” [Hadith Riwayat Muslim] Ulama-ulama salafus soleh mengatakan bahawa Rasulullah SAW mengulang-ulang kalimah istighfar sehingga tujuh puluh kali padahari ‘Asyura. Dan diriwayatkan oleh hadis yang lain mengatakan bahawa barangsiapa membanyakkan bacaan ayat Kursi hingga akhir ayat, orang itu tidak akan mati melainkan dalam iman. Ibnu Abbas menceritakan, ketikaNabi SAW mula-mula tiba ke Madinah, baginda melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura, lantas baginda bertanya tentang amalan mereka itu. Mereka menjelaskan bahawa hari tersebut merupakan hari yang mulia di mana Allah SWT telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir’aun. LantasNabi Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai tanda kesyukuran. Baginda menjawab, “Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa.” Baginda berpuasa dan memerintahkan umat Islam juga berpuasa. Di antara kelebihan hari Asyura, Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, Allah akan memberi pahala — 10,000 haji dan umrah dan 10.000 orang syahid. Sunat pula bagi orang yang berpuasa membanyakkan sedekah kepada anak-anak yatim dan tangannya menyapu kepada anak yatim, nescaya Allah mengangkat darjatnya ke syurga kelak. Hari ‘Asyura juga merupakan hari Allah menciptakan tujuh petala langit dan bumi, bukit-bukau, bintang-bintang di langit, Luh dan Qalam, bapa manusia Adam AS dan isterinya Hawa serta memasukkan keduanya di syurga. Nabi Ibrahim AS juga diputerakan dan diselamatkan dari dibakar api kekejaman Raja Namrud pada hari itu. TaubatNabi Adam AS diterima dan dibukakan bala bagi Nabi Ayub serta diampun dosa Nabi Daud AS, kerajaan Nabi Sulaiman dikembalikan, tenggelamnya Firaun serta peristiwa bahtera Nabi Noh AS didaratkan di atas Bukit Judiy.


Doa Senjata Ampuh Mukmin

Kembali kepada fitrah

Awak, temankan saya ke tandas boleh?” “Emak, adik takut tidur dalam gelap!” “Rumah besar di atas bukit itu berhantu, jangan pergi ke sana.”

Begitulah antara bait-bait yang mungkin saja kita atau sesiapa sahaja pernah menyebutnya. Pemikiran dan ideologi masyarakat kini yang telah diacu oleh acuan-acuan caca-marbakhususnya melalui media massa yang ghairah mengaut keuntungan dengan menayangkan kisah-kisahhantu tahyul berunsur khurafat. Juduljudul siri rancangan atau filem seperti Mayangsari, Jangan Pandang Belakang Congkak, Momok, Mantera dan pelbagai lagi rancak menjadi hiburan santapan masyarakat Islam terutamanya yang berbangsa Melayu kini. Unsur-unsur Islam hanya diguna pakai dalam beberapa babak sahaja seperti hadirnya seorang alim yang cuba menyelamatkan keadaan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang mana babak tersebut hanya mengambil masa beberapa minit sahaja berbanding berpuluh-puluh minit tayangan unsur-unsur khurafat. Allah di dalam jiwa masyarakat Kecintaan, ketakutan dan pergantungan kepada Allah yang sebenar sepatutnya diletakkan di tempat tertinggi dalam sudut hati tetapi telah digantikan dengan kepada hantu dan jembalang. Masyarakat semakin takut kepada hantu tetapi hilang rasa malu bahkan tidak takut untuk melakukan maksiat dan dosa dengan sesuka hati.

"

Doktor falsafah Universiti Texas mendapati terapi doa mampu mengendalikan sel-sel dalam badan

mengeesakan Allah kerana tidak disuburkan. Ibarat seperti benih yang baik, jika tidak dibaja dan disirami air pasti layu, kurus dan kering. Lebih teruk lagi, tunas dari benih tadi kita sirami dengan racun yang disediakan syaitan. Lantas bagaimana lagi mampu benih itu tumbuh melainkan mati dengan sia-sia sahaja. Begitu juga dengan jiwa manusia, jika kecintaan di dalam diri itu tidak disemai dan dibaja kearah yang betul maka cinta itu akan terarah kepada cinta yang membawa keburukan.

Apabila benih-benih cinta itu dibajai dengan sempurna dan disirami dengan didikan dan penjagaan yang bernama tarbiyah secara berterusan, pastinya bunga-bunga dan buah-buah keimanan akan tumbuh mekar. Cinta itu hadir daripada perasaan, dan perasaan itu terletak di hati. Jika hati yang dimiliki itu bersih dan suci maka segala perbuatan dan tindak-tanduk kelakuan kita juga akan berpaksikan kepada syariat Islam yang nyata kerana Islam itu adalah cara hidup. Doa, senjata ampuh mukmin Tiada siapa dapat menyangkal kebenaran pesanan-pesanan Baginda SAW. Manusia wajib, bahkan menjadi kemestian kepada dirinya untuk tunduk dan menyerah diri kepada hakikat bahawa tidak ada kuasa yang lebih besar yang dapat menandingi Allah SWT. Segala yang ada di alam kejadian inihadir dari kebesaran Ilahi.

Seluruh dunia, tidak terkecuali Malaysia kini semakin lama semakin parah diasak dan diancam oleh semua jenis krisis sosial yang kronik. Tidak keterlaluan andai saya simpulkan bahawa di antara faktor yang mempengaruhi adalah apabilajauhnya hubungan manusia dengan Tuhannya dan doa-doa yang merupakan benteng diri seharusnya senantiasa membasahi lidah dan memenuhi jiwa telah bergantikan hiburan-hiburan hangat, sensasi dan terkini sentiasa mengisi ruang minda masyarakat tetapi telah mengosongkan jiwa mereka.

Jika di zaman moden ini, manusia mengatakan langit sudah terbuka tanda pengaksesan internet dari satelit di angkasa ke perut bumi, sebenarnya sejak dahulu lagi langit itu telah terbuka semenjak turunnya wahyu secara beransur-ansur kepada nabi saw melalui malaikat Jibril. Manusia yang masih menutup hatinya tidak mahu menerima hakikat yang langit telah lama terbuka dengan nur Islam. Namun, kita semakin jelas ditambah lagi dengan ideologi yang dibawa oleh ramai saintis menyampaikan logik akal mereka terhadap perkara-perkara khurafat ini seharusnya tidak wujud masih tidak mampu menyakinkan umat manusia. Apakah hati kita ini sudah terlalu kebal sehinggakan semua perkara tidak mampu diterima dan ditapis sebaik mungkin?

Seawal sebelum manusia dilahirkan ke dunia, ketika di alam roh kesemuanya telah mengaku mempersaksikan keesaan Allah sebagai Tuhan, tunduk, patuh dan takutkanNya,tetapi cinta yang telahlama wujud jauh di lubuk hakiki itu telah kering dari perasaan

Dr. Dossey, doktor falsafah lulusan Universiti Texas, menjelaskan setelah beliau mengumpulkan beberapa penelitian tentang terapi doa, belia mendapati bahawa doa dapat mengendalikan sel-sel kanser, sel-sel darah merah, enzim, bakteria dan sebagainya.


William G. Braud, pengarah penyelidikan di Institute of Transpersonal Psychology di Palo Alto, melaporkan bahawa manusia mampu mempengaruhi secara mental dari jarak jauh pelbagai sasaran biologi, misalnya bakteria, koloni ragi, alga motil (semacam tumbuhan), tanaman, protozoa, larva, bubuk kayu, semut, anak ayam, tikus, kucing, anjing, juga pelbgai sel (sel darah, neuron, sel kanser) dan kegiatan enzim. Dr. Erwin Kusuma, seorang pakar psikologi di Klinik Prorevital, menyatakan bahawa air yang dibacakan doa akan berubah struktur molekulnya dan dapat digunakn sebagai ubat. Hasil laporan yang dilakukan bukan oleh seorang muslim meyakini terhadap apa yang seharusnya dijadikan pegangan kita menyatakan kebenaran tentang kalimah-kalimah cinta Allah yang terakam di dalam kitabNya. Dan seandainya kita masih ragu-ragu, mulalah berdoa dan berasa risau kerana mungkin sahaja hati kita ketika itu sudah terlalu keras akibat dosa dan maksiat, atau mintalah sahaja hati yang baru daripada Allah.

Suatu ketika dahulu, penulis pernah mendapat pengakuan daripada seorang sahabat berbangsa Cina beragama Buddha. Beliau menyatakan ramai orang yang kaya-raya selalu mendermakan duit mereka untuk kebajikan kerana selepas mereka melakukannya, hati dan jiwa mereka berasa lebih tenang walaupun tidak sepenuhnya. Hal ini membuatkan penulis terfikir sejenak betapa kita umat Islam sangat beruntung kerana setiap hari bukan sahaja kita bersolat, kita juga berzikir dan berdoa selepas solat da waktu-waktu lain yang merupakan santapan rohani yang lengkap-melengkapi. Ibarat setiap detik dan ketika kita memberi pelbagai khasiat dan vitamin kepada susuk jiwa dan rohani. Hakikatnya, manusia itu semuanya miliki fitrah yang sama kerana dijadikan dari asal yang sama. Sebarang kebaikan malah ucapan yang dilontarkan berbentuk pujian dan semangat sahaja sudah mampu memberi impak yang sangat besar kepada seseorang individu.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, “Kenangilah Allah sewaktu kamu berada di dalam kesenangan, nescaya Allah akan mengenang kamu sewaktu kamu berada di dalam kesusahan.” Allah juga telah menegaskan di dalam kitabNya, bahawa amal soleh itu akan memberi manfaat di waktu kesulitan dan akan menyelamatkan pelakunya. Seterusnya doa seseorang yang ditimpa kemalangan akan membantu ketika mengalami kesusahan. Ini jelas terbukti dari firman Allah SWT yang menggambarkan tentang kisah Nabi Yunus AS yang bermaksud, “Maka kalau sekiranya dia (Yunus) tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, nescaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat.” (Surah Al-Saffaat:143-144).

Nah, sekarang kita haru yakin bahawa jiwa, akal, hati dan fikiran segalanya adalah milik Allah. Jika Dia tidak mengizinkan salah satu unsur tadi untuk kita, pastinya kita yang sedang membaca artikel ini tiada kewujudan seperti hari ini atau mungkin sahaja nasihat ini juga tidak akan wujud seandainya Allah sendiri tidak mengilhamkan ilmu, buah fikiran dan gerak hati kepada penulis.

Dapatlah kita fahami bahawa seseorang hamba itu tidak wajar sama sekali untuk menggantungkan harapan melainkan kepada Allah SWT. Hendaklah dia bergantung dan bertawakal kepadaNya di dalam semua urursan kehidupan.Hendaklah ia menjadikan sejarah semalam sebagai panduan dan sempadan di dalam hidup kerana mereka yang melupai sejarah akan mengulangi sejarah tersebut. Fikir-fikirkanlah, doa itulah senjata kebal kurniaan Allah kepada kita dan sebagai seorang muslim.Perasaan cinta yang hakiki ini harus disemai dengan carasentiasa berdoa secara berterusan, kerana setiap hari kita pastinya melalui proses-proses kehidupan yang berulang-ulang untuk jasad kita seperti makan, minum, tidur, bersenam dan pelbagai lagi aktiviti. Begitu jugalah dengan unusr rohani dan kejiwaan yang perlukan kepada makanan dan pengisian agar hati dan jiwa kita ini mampu menjadi sihat dan kuat. Tiada guna jika badan sihat tetapi jiwa penuh sengsara dan huruhara.

Berubatlah dengan al-Quran dan ‘berdukunlah’ dengan kalimahNya. Amat benarlah Allah di dalam satu ayat al-Quran berfirman, “Dan kami turunkan dari al-Quran sesuatu yang menjadi penawar.” (Surah al-Isra’:82). Nabi SAW telah besabda, “Apabila seseorang hamba itu mengalami kerunsingan atau berasa dukacita maka hendaklah ia membaca doa ini, “Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, dan anak kepada hamba lelakiMu serta anak hamba perempuanMu. Ubun-ubunku terletak di dalam genggamanMu.Telah berlakulah kepadaku ketentuanMu, keputusanMu keatas ku cukup adil. Aku memohon dengan tiap-tiap nama yang Kau miliki, Engkau telah menamakan diriMu atau Engkau telah turunkan di dalam kitabMu, atau Kau telah ajarkan kepada seorang daripada makhlukMu, atau Engkau telah menyimpannya tersembunyi di sisiMu, bahawa Engkau jadikan al-Quran yang mulia itu sebagai bunga hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku dan penghapus kerunsinganku.” Nescaya Allah Taala akan menghilangkan segala kerunsingan dan dukacitanya serta memberinya satu jalan keluar yang menyenangkan, berkat doa dan tawakkal yang indah kepadaNya. Rujukan: 1. Terapi Ruqyah Pendinding Gangguan Sihir, Jin, Dan Syaitan Dengan Al-Quran Dan Hadis (Rohidzir Rais) 2. Berubat Dengan Al-Quran (Ustaz Muhammad Ibrahim Salim daripada terjemahan buku al-Tadawi bil-Quran) 3. Majalah SOLUSI (Edisi 23) 4. Al-Quran Terjemahan


H

Kembara Hijrah

idup ini merupakan pinjaman Allah swt semata-mata yang mana tempat persinggahan ini merupakan ladang tanaman amalan, hasilnya akan kita bawa ke akhirat. Usia, rezeki, jodoh dan ketentuan takdir semuanya telah pun tercatat di luh mahfuz dan kita sebagai hamba tugasnya harus menerima dan terusan redha tanpa mengeluh sedikit pun kerana nikmat yang diberi berbanding ujian yang sering diterima lebih besar ibarat kuman dan seisi dunia, sangat kecil dan paling besar sudah jelas jauh perbezaannya. “Mengapa aku diuji?”, acapkali kita sendiri mahupun sahabatsahabat kita mengeluh tatkala ujian dan dugaan menghampiri hidup ini. Saat itu betapa kita telah lupa dan lalai dalam menafsir metafora kehidupan yang sudah pun dijanjikan dengan ujian dan kebahagiaan. Kita juga Keegoan dan sikap keakuan telah mungkin mencantas nilai harmoni dalam semakin diri manusia yang ingin berhijrah lupa dengan ke arah yang lebih baik segala nikmat yang pernah diterima dan berkeluh kesah saat ujian yang setitik merubah kehidupan. Sedarilah tika itu mungkin saja hati kita telah pun berprasangka buruk kepada al-Malik sedangkan Dialah yang memberi kita rasa bahagia dan pelbagai nikmat namun pengakhirannya apabila hakNYA diambil kembali kita seolah-olah tidak redha dengan apa yang berlaku.

"

Teknologi, arus kemodenan dan zaman milenium tidak dapat menjana pemikiran manusia di tahap kecanggihan yang kita miliki sekarang. Bukti? Pastinya pelbagai bukti kita dapat lihat sekarang seperti gejala-gejala sosial yang turut tidak kurang hebatnya dengan pembangunan kemajuan negara. Statisitik kemajuan yang dialami mungkin sahaja selaras mahupun lebih pantas meningkat berbanding pertumbuhan ekonomi dunia. Malah lebih menyedihkan pabila ramai pihak tampil bersuara namun tiada tindakan yang dilakukan seperti tin kosong yang kuat berbunyi namun isinya tiada. Terbaru paling mengejutkan apabila pihak jabatan agama sendiri harus membawa bersama anggota polis ketika ingin menangkap remaja-remaja yang berkhalwat dan jika tidak mereka mungkin saja bisa didakwa malah disaman. Bukan niat saya ingin menegur sistem undang-undang Negara namun segala kebejatan masalah sosial yang melanda ini pokok pangkalnya kepada bagaimana kita menyelesaikannya, jika di kaca televisyen dan majalah begitu banyak sekali pendedahan terhadap hiburan

yang melampau, contoh-contoh berpakaian seperti tidak memakai baju layaknya, pergaulan tanpa sempadan seperti internet yang tiada sempadan dan pemikiran yang dicorak akhirnya melahirkan penyakit al-wahn (cintakan dunia dan takut mati). Di hati ini hanya Tuhan yang tahu; sepotong lirik daripada salah satu lagu nasyid kumpulan UNIC membuat saya terpana seketikan akan maksud tersiratnya betapa hati dan niat itu Allah yang mencipta dan hanya Dia yang mampu membacanya. Manusia tetap manusia walaupun betapa kejam dan banyaknya dia melakukan maksiat, mereka tetap manusia yang miliki hati dan perasaan seperti manusia yang lain. Mungkin kita pernah terbaca di dada akhbar berkenaan jawapan-jawapan yang diberikan oleh remaja yang terlibat dengan kehidupan yang berlandaskan nafsu terhadap apa dikerjakan selama ini. Jawab mereka: "Bukan kami tak nak jadi baik, kami nak.. Kami nak masuk syurga.. Tapi kami jahat.. Alang-alang dah buat jahat, biar sampai masuk neraka" "Keluarga pun dah tak nak terima kami. Masyarakat mula menyisihkan kami. Kami hina di mata mereka, kami tak layak untuk berdiri satu barisan bersama pak imam, tak layak nak bersalaman dengan pak lebai" "Ayah dan mak dah tak nak tengok muka saya lagi. Mereka malu atas perbuatan saya. Kekasih saya lari meninggalkan saya dan anak yang saya kandungkan, mak tak nak mengaku saya ni anak dia. Saya dah tak suci, saya dah tak ada apa-apa.." Inilah antara jawapan-jawapan “mereka”. Acapkali kita melihat dan menonton berita-berita di kaca televisyen berkaitan masalahmasalah pemuda pemudi negara namun saya semakin pelik apabila rakyat kita seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Keegoan dan sikap keakuan telah membantut dan mencantas nilai harmoni dalam diri manusia yang ingin berhijrah ke arah yang lebih baik. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah sebegini yang dipaparkan untuk tatapan kita, untuk dijadikan teladan, bukannya ikutan akan tetapi, yang menghairankan saya semakin banyak kisah sebegini didedahkan kepada masyarakat maka, masyarakat seharusnya sedar dan menjadikannya sebagai iktibar, memulakan langkah untuk  mendidik anak-anak kecil yang masih bersih fitrahnya, memantapkan pendidikan bagi anak-anak yang sudah mulai dewasa, dengan pelbagai pengisian agama, agar tidak mengikut jejak langkah "mereka" itu namun sebaliknya pula yang


terjadi.

hambaNya pada malam hari tetapi, melihat keadaan kita pada hari ini, yang masih lagi dengan ego dan sombong yang menebal pada diri cita-cita tinggi dijulang, mengimpi syurga Allah, namun tanpa sedar, amalan- amalan yang kita lakukan itu semakin membuatkan kita jauh dari syurgaNya jauh dari rahmatNya. Amatlah rugi bagi mereka yang telah diberi peringatan, tapi masih bermegah-megah dengan diri sendri, tanpa sedar apa yang kita miliki ini semuanya adalah milik Allah. Alangkah sedihnya Allah, seakan tiada siapa lagi yang memerlukanNya, seakan tiada siapa yang mahukan taubatnya diterima, seakan tiada siapa yang mahu dosanya diampunkan, dan seakan tiada siapa yang berlumba-lumba untuk meraih cintaNya Yang Maha Pengasih, lagi Pemurah itu.

Semakin diselusuri semakin pincang masyarakat kita kerana daripada kes-kes yang kita anggap remeh-temeh sehinggalah yang membawa kepada tali gantung semuanya dipandang sepi dan bisu oleh masyarakat kita khususnya melayu. Malah, mereka seakan berlumba-lumba untuk mencari publisiti murahan, memenuhi dada-dada akhbar, gembira melihat wajahnya ditayangkan di kaca televisyen, tersenyum megah kerana dia dikenali ramai, namanya menjadi bualan di sana- sini kerana terbabit dengan kes rasuah, bunuh, rogol, dan tidak kurang juga yang sibuk memenuhi lebuh raya, merempit sana sini tidak tentu hala, kononnya hendak mati di "jalan yang lurus". Belum termasuk lagi kes-kes haruan makan anak, pelajar sekolah agama buang anak, di tambah lagi dengan masalah “Hidup ini adalah satu perjalanan sama ada dalam kebahagiaan dan politiknya, dan  bermacam- macam jenis 'penyakit' lagi yang kini kesengsaraan. Hari semalam adalah sejarah, hari esok adalah masa sedang menular di kalangan masyarakat depan, dalam menempuh perjalanan kita, di mana kelajuan penularannya  yang penuh dengan pengharapan, kita Hari semalam adalah mengalahkan penularan virus H1N1. teroka perasaan suka dan duka serta sejarah, hari esok adalah gembira. Mungkin sebagai hamba masa depan Masya Allah, pernahkah kalian kepada yang Esa, kita sering kali tertanyamendengarkan kisah tentang seseorang tanya apakah hikmah disebalik semua yang kehilangan untanya di padang pasir? ini? Yang pasti setiap perkara yang Seseorang yang berkenderaan di tengah-tengah padang pasir, kita tempuhi membuatkan diri kita lebih matang dan mengerti kemudian haiwan yang ditungganginya itu lari meninggalkannya, hakikat kehidupan sebelum semua terlambat, sebelum matahari sedangkan di atas haiwan itu terdapat bekalan makanan dan terbit sebelah barat, bertaubat sebelum terlambat, hargai dan minumannnya.Dia berputus asa untuk menemui haiwan dan bersyukurlah dengan nikmat yang kita dapat, hargailah mereka bekalannya, lalu dia duduk berteduh di bawah sebatang pohon yang berada di merata tempat kerana yang pergi tetap akan pergi dan berbaring kerana dia benar-benar berputus asa untuk yang ada teruskan keidupan dan ingatlah, perjalanan ini hanya menemui haiwan tunggangannya itu. Kemudian dia tertidur. tempat persinggahan menuju ke alam yang abadi.” Sejurus dia bangun dari tidurnya, dia mencari lagi untanya itu dengan berjalan kaki namun dia tidak menjumpainya. Dia berjalan Rujukan : artikel “Manisnya Taubat” dari http://iluvislam.com lagi, namun gagal menjumpainya. Dia mencarinya untuk kali ketiga, namun usahanya itu masih gagal. Apabila dia kembali ke tempat tidurnya sebelum itu, tatkala dia duduk termenung, tanpa diduganya, tiba-tiba unta tunggangannya yang hilang itu muncul kembali, lengkap dengan bekalan yang dibawanya. Kemudian, dia segera memegang tali tambatannya. Bayangkan kalau kita berada di tengah padang pasir yang luas dan panas yang terik, hampir berputus asa untuk mencari unta yang hilang, tetapi tiba-tiba unta itu muncul kembali di hadapan kita. Mana mungkin kita tidak gembira, gembira yang bukan kepalang. Namun sahabatku, sesungguhnya Allah s.w.t itu lebih jauh lagi gembiranya dengan taubat seorang hamba berbanding dengan musafir yang menemui untanya di padang pasir itu tadi.

"

Sungguh, Allah telah membukakan pintu rahmatNya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambaNya dan membukakan pintu rahmat pada malam hari untuk menerima taubat hamba-


'Uthman bin 'Affan ‘Uthman bin ‘Affan adalah khalifah Islam ketiga selepas Umar bin Al-Khattab. Nama sebenar beliau ialah ‘Uthman bin ‘Affan bin Abil ‘As bin Umayyah bin ‘Abdul Syams bin ‘Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah. ‘Uthman juga terkenal dengan gelaran "ZunNurayn" kerana mengahwini dua orang puteri Rasulullah SAW iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Beliau juga adalah seorang daripada sepuluh sahabat yang diberitakan akan memasuki syurga dan merupakan salah seorang daripada enam orang anggota majlis syura. ‘Uthman seorang yang mempunyai rupa yang elok, lemah lembut, mempunyai janggut yang lebat, berperwatakan sederhana, mempunyai tulang persendian yang besar, berbahu lebar, berambut lebat, mempunyai bentuk mulut yang bagus yang berwarna sawo matang.

Sudut Fiqh Rasulullah saw melaknat tentang arak, sepuluh golongan iaitu:

1 2 3 4 5

Yang memerah Yang minta diperahkan untuknya

Yang meminum Yang membawa

Yang minta dihantarkan kepadanya

6 7 8 9 10

Yang menuangkan

Yang menjual Yang memakan hasil jualan Yang membeli Yang minta dibelikan

- Riwayat al-Tirmizi, #1295 dan IbnMajah #3381

Buletin PEMBINA Muharram 1432H  

Buletin PEMBINA Muharram 1432H

Buletin PEMBINA Muharram 1432H  

Buletin PEMBINA Muharram 1432H

Advertisement