Page 1

BELGIĂ‹ Pelckmans Pro T : +32 (0)3 660 27 00 E:

uitgeverij@pelckmanspro.be

www.pelckmanspro.be www.pelckmanspro.nl Vertegenwoordiger Joeri Dewallef T : +32 (0)499/ 75 03 09 E:

joeri.dewallef@pelckmansuitgevers.be

Pers & promotie Ellen Peeters T : +32 (0)473/ 20 85 12 E:

ellen.peeters@pelckmanspro.be

Toon Van Mierlo T : +32 (0)473/ 21 46 72 E:

toon.van.mierlo@pelckmansuitgevers.be

NEDERLAND Marketing & sales NolledZ – Marc Bongers Keizersgracht 62-64 1015 CS Amsterdam T : +31 (0)20 261 47 09 E:

marc.bongers@nolledz.com www.nolledz.com

Uitlevering via Centraal Boekhuis

I S B N 978-94-6337-057-8

Pelckmans Pro

9

789463 370578


VOORJAAR 2017

INHOUD

**** VERSCHENEN

GESCHIEDENIS

SOCIALE WETENSCHAPPEN

3 4

WIN FOR LIFE

6

OVER BACH, CEMENT EN DE POSTBODE

7 MANAGEMENT

8 10

ECONOMIE

11 12 13 14

ORTHOPEDAGOGIEK

FILOSOFIE

DE GENOCIDE VAN DE TUTSI IN RWANDA

Filip Reyntjens 

15

Nele Lijnen

Miek De Kepper 

EAT LOVE VOLUNTEER

Joris Piot m.m.v. Marleen Heylen 

DE KLEREN VAN DE LEIDER

Koen Marichal - Jesse Segers

THE CORPORATE WELLBEING COACH Serge Haubourdin

DOEN WIE JE BENT

Charlotte De Mey 

BELASTINGGIDS 2017

Ergo Insurance 

FISCUS OP ZAK 2017

Ergo Insurance

STROOM ONDER STOOM Paul Maertens 

18

SEL: SOCIAAL-EMOTIONEEL LEREN ALS BASIS

19

TROOST IN MUZIEK

RELIGIE

22

TAALKUNDE

23

MAA

MEI

APR

APR

MEI

MEI

MEI

FEB

LEREN ZICHTBAAR MAKEN MET FORMATIEVE ASSESSMENT

AUTISME IS NIET BLAUW. SMURFEN WEL

21

MAA

Shirley Clarke ***

16

20

APR

Peter Vermeulen 

Kees van Overveld 

Hendrik Opdebeeck (red.) 

DENKEN OVER DENKEN

Pieter R. Adriaens 

DENKEN OVER LEVEN

Pieter R. Adriaens

BIJBELSE VROUWEN VAN NU

Kolet Janssen - Filip Naudts (fotograaf) 

SOUNDS PERFECT!

Raf Erzeel - Nadine van den Eynden Morpeth

APR

JAN

APR

FEB

FEB

MAA

APR


GESCHIEDENIS

De genocide van de Tutsi in Rwanda

FILIP REYNTJENS

De genocide van de Tutsi in Rwanda analyseert alle aspecten van de volkenmoord die in 1994 in Rwanda plaatsvond. Het boek gaat op zoek naar wat vooraf ging tijdens de late prekoloniale periode, onder het Belgische bestuur en gedurende de eerste twintig jaar na de onafhankelijkheid. Daarna onderzoekt het de politieke transitie en de burgeroorlog. In 1993 wordt de overeenkomst ondertekend die een einde moet maken aan de oorlog, maar het akkoord stuikt ineen als op 6 april 1994 het vliegtuig van president Habyarimana neergeschoten wordt. Dat is het sein voor de hervatting van de burgeroorlog en het begin van de genocide op de Tutsi. Na het schetsen van de voorgeschiedenis analyseert het boek ook de organisatie, de middelen, het verloop, de dynamiek en de motieven, het verzet en de vermoedelijke dodentol van de volkenmoord. Ook bestudeert het de door het RPF begane misdaden en duidt het de verantwoordelijkheid van de extremistische Hutu, het RPF en de internationale gemeenschap. Ten slotte staat De genocide van de Tutsi in Rwanda stil bij de gevolgen die tot op vandaag zichtbaar zijn: de gerechtelijke afhandeling en de overwinnaarsjustitie, de regionale oorlogen die het gevolg waren en de onopgeloste vragen over de waarheid en de etnische relaties.

Filip Reyntjens is emeritus gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer van de Universiteit Antwerpen. Hij bestudeert sinds veertig jaar politiek en recht in Midden-Afrika.

• Volledig en helder overzicht in kort bestek. • Objectieve analyse van een gepolariseerd dossier.

ISBN 978 94 6337 044 8 - ca. 160 blz. - ca. € 19,95 INUR S B 392 N 978-94-6337-044-8 Verschijnt in april

9

789463 370448 3


SOCIALE WETENSCHAPPEN

Win for life Met het basisinkomen naar vrijheid en creativiteit

NELE LIJNEN

Iedereen maandelijks geld geven, levenslang en zonder voorwaarden. Dat is de idee van het basisinkomen. Op het eerste gezicht lijkt dit absurd. Wie zal dat betalen? En wie gaat er dan nog werken? Het basisinkomen gaat in tegen ons traditioneel denkpatroon en alles wat ons is aangeleerd. En toch kent het basisinkomen steeds meer voorstanders. De eenvoud van dit “vrijheidsinkomen” is voor velen een oplossing voor onze complexe sociale zekerheid, met al haar beperkingen en alle controles die ze vergt. Nele Lijnen, al jaren overtuigd van de voordelen van een basisinkomen, geef t in dit boek een duidelijk en eenvoudig antwoord op vragen als “Wat is een basisinkomen en wat is het niet?”, “Wat zijn de voordelen?” en “Kunnen we dit betalen?”. Samen met bekende en minder bekende landgenoten illustreert ze hoe ons land er kan uitzien als we het basisinkomen invoeren. Win for life is bestemd voor iedereen die met een open geest wil meedenken over een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Nele Lijnen is volksvertegenwoordiger voor Open VLD en eerste schepen in Hechtel-Eksel. Als liberaal politica werkt zij rond thema’s als gelijke kansen, flexi-jobs, studentenarbeid, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, gezondheidszorg en pensioenen. Het basisinkomen is haar politieke strijdpunt bij uitstek.

• Een frisse blik op wat het basisinkomen voor België kan betekenen. • Met interviews van mede-believers Peter De Keyzer, Karel Van Eetvelt, Noël Slangen, Kristof Calvo en vele anderen. • Met voorwoord van Françoise Chombar.

4

ISBN 978 94 6337 038 7 NUR 740 - ca. 160 blz. - ca. € 19,95 I S B N 978-94-6337-038-7 Verschijnt in maart

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 94 6337 063 9 I S B N 978-94-6337-063-9 ca. € 14,99

9

9

789463 370387

789463 370639


Het basisinkomen helpt om te streven naar een soort van basisgelijkheid als een vorm van sociale correctie. Gelukkig is niet iedereen met dezelfde talenten en competenties geboren. Maar in gelijk welke omgeving zie je dat bepaalde competenties meer naar boven geduwd worden dan andere. Bepaalde mensen hebben daardoor veel meer kansen dan anderen. Het is vaak onmogelijk om dat systeem op basis van gezond verstand recht te trekken. We moeten dus radicaal durven veranderen. Ik geloof in een basisinkomen omdat het de doelstellingen van vrijheid en stabiliteit creĂŤren en armoede bestrijden kan waarmaken. Karel Van Eetvelt over de voordelen van een basisinkomen

Veel van de kritiek van het basisinkomen is gebaseerd op de veronderstelling dat iets dat je aan iemand geeft bij iemand anders wordt weggehaald. Men denkt dat er een vaststaande hoeveelheid geld en welvaart is die men verdeelt. Dat klopt helemaal niet, want anders zou de welvaart niet kunnen groeien. Eerder dan een verschuiving binnen een vaste hoeveelheid geld, is het basisinkomen een manier om nieuwe welvaart en dus ook nieuw geld te creĂŤren. NoĂŤl Slangen over de kritiek dat het basisinkomen veel kost

5


SOCIALE WETENSCHAPPEN

Over Bach, cement en de postbode 50 jaar lokaal cultuurbeleid

MIEK DE KEPPER

“De postbode luistert naar Bach.” Met dit citaat vatte minister van cultuur Frans Van Mechelen de doelstelling van het nieuwe cultuurbeleid van de jonge Vlaamse Gemeenschap samen. Ruim dertig jaar later verwoordde minister Bert Anciaux zijn visie als “Cultuur is het cement van de samenleving”. Beide uitspraken staan voor twee kantelmomenten in de geschiedenis van het cultuurbeleid voor de steden en gemeenten. Dit boek bestudeert 50 jaar lokaal cultuurbeleid. Het analyseert de werking, de evolutie en de betekenis van de bibliotheken en de cultuur- en gemeenschapscentra en het lokaal cultuurbeleid in hun samenspel met het middenveld en de cultuurraad. Daarbij wordt uitvoerig verwezen naar de historische achtergrond én de recentste ontwikkelingen. Rode draden zijn verzuiling en emancipatie, professionalisering en decentralisering, maar zeker ook de creativiteit en daadkracht van gedreven mensen. Over Bach, cement en de postbode blikt terug en reikt materiaal aan om naar de toekomst te kijken. Waar staan we? Waar hebben we vooruitgang geboekt en waar zijn we gaandeweg iets verloren? Waar liggen open vragen en kansen voor de toekomst? Luidt de nieuwe wetgeving een derde kantelmoment in? Boeiend leesmateriaal voor al wie vandaag en morgen actief is in het lokaal cultuurbeleid.

6

ISBN 978 94 6337 014 1 NUR 740 - ca. 350 blz. - ca. € 29,50 I S B N 978-94-6337-014-1 Verschijnt in maart

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 94 6337 064 6 I S B N 978-94-6337-064-6 ca. € 19,99

9

9

789463 370141

789463 370646

Miek De Kepper is haar hele loopbaan betrokken geweest bij het lokaal cultuurbeleid als directeur in cultuurcentrum de borre in Bierbeek, stafmedewerker bij de Federatie van Vlaamse Erkende Culturele Centra (FEVECC) en directeur van Cultuur Lokaal en vervolgens van LOCUS. 

• Unieke overzichtswerk van de laatste 50 jaar. • Beleid wordt geschetst tegen de sociale en politieke achtergrond.

“Als iemand de geschiedenis van 50 jaar lokaal cultuurbeleid in al zijn dimensies op schrift kan stellen is het wel Miek De Kepper, een grande dame in de sector.” Sven Gatz in het voorwoord


SOCIALE WETENSCHAPPEN

Eat Love Volunteer Hoe vrijwilligers ondersteunen

JORIS PIOT M.M.V. MARLEEN HEYLEN

Zijn verenigingen het contact met hun lidverenigingen kwijt? Zijn verenigingen te veel bezig met regelen en organiseren, ten koste van hun bezieling? Slagen verenigingen er in om traditie en innovatie te combineren? Kunnen verenigingen hun standaardprocedures loslaten? Moeten we niet meer doen dan praten in verenigingen? Hoe kunnen verenigingen open en toegankelijk blijven voor burgers? Hoe komen we op tijd te weten wat er mis is in verenigingen? In dit handboek neemt Joris Piot de handschoen op en stelt hij zeven modellen voor als antwoord op de hierboven beschreven pijnpunten. Hij doet dit als praktijkmens: concreet en helder, kort en bondig, speels en flexibel. En hij doet het bovenal met liefde voor die mensen die vrijwillig het beste van zichzelf geven. Eat Love Volunteer richt zich tot een breed netwerk van autonome vrijwilligersgroepen, al of niet onder de koepel van een grotere organisatie.

Joris Piot is praktijklector sociaal-cultureel werk en onderzoeker aan University College Leuven-Limburg, campus Sociale School Heverlee. Hij ontwikkelde in 2015-2016 het project “Vrijwilligers in Beweging”. Marleen Heylen is lector dynamische psychologie en maatschappelijke dienstverlener aan University College Leuven-Limburg, campus Sociale School Heverlee. 

• Auteur verzorgt dagelijks vormingen voor ondersteuners van vrijwilligers. • Modellen worden al gebruikt door onder meer Neos, Markant, Unizo, Davidsfonds, VOS Vlaamse vredesbeweging. • Praktisch, helder en meteen toepasbaar.

ISBN 978 94 6337 042 4 NUR - ca. 200 blz. - ca. € 25,00 I S B 740 N 978-94-6337-042-4 Verschijnt in mei

9

789463 370424 7


MANAGEMENT

De kleren van de leider 19 inzichten in leiderschap

KOEN MARICHAL - JESSE SEGERS

Leiderschap is geen vaststaand gegeven. De invulling ervan evolueert mee met de veranderende context, de tijdsgeest en personen. Bovendien is het een sociaal fenomeen: leiderschap is wat mensen tot groep maakt en voor richting, betekenis en steun zorgt. De kleren van de leider wil het in alle openheid hebben over de betekenis van leiderschap, de rollen en verantwoordelijkheden, de overtuigingen en motivaties. Leiderschap is immers niet hetzelfde als een leidinggevende functie hebben of macht uitoefenen. Leiderschap heeft geen functieomschrijving. Het is een persoonlijke keuze en naarmate meer mensen die keuze maken ontstaan teams, organisaties en samenlevingen met meer leiderschap. Dit boek vertelt je niet hoe leiderschap dient te gebeuren, maar wil leiderschap de plaats geven die het toekomt: in het centrum van mensen en organisaties. De auteurs brengen verhalen van leiders die betekenisvol zijn geweest voor hun organisatie. De 19 inzichten bieden niet alleen een actuele, wetenschappelijke stand van zaken over leiderschap, maar nodigen vooral ook uit tot gesprek, debat en reflectie. Zo inspireert De kleren van de leider iedere leider tot actie.

Koen Marichal doceert en onderzoekt leiderschap aan Antwerp Management School. Hij heef t meer dan 20 jaar HRM-ervaring in verschillende organisaties. Jesse Segers is vice-decaan onderwijs en professor leiderschap en organisatiegedrag aan AMS. Samen leiden ze The Future Leadership Initiative van Antwerp Management School dat leiderschap van mensen en organisaties onderzoekt en ontwikkelt.

• Wetenschappelijk en praktisch relevant. • Geeft een originele kijk op wat leiderschap kan betekenen. • Nodigt uit tot (zelf)reflectie.

8

ISBN 978 94 6337 036 3 NUR 801 - ca. 196 blz. - ca. € 26,50 I S B N 978-94-6337-036-3 Verschijnt in april

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 94 6337 065 3 I S B N 978-94-6337-065-3 ca. € 19,99

9

9

789463 370363

789463 370653


Dit boek bevat beeldende en boeiende verhalen over leiderschap. De vertellingen nodigen uit om naar uw eigen leiderschap te kijken, initiatief te nemen en het avontuur aan te gaan. [‌] Achter de verhalen gaan wetenschappelijke inzichten schuil. Daardoor combineert dit boek een uitnodigende speelsheid met wetenschappelijke robuustheid. Juist die combinatie maakt dit boek interessant om met andere ogen naar leiderschap te kijken en om uw eigen leiderschap te ontwikkelen en leiderschap in anderen te zien. In samenspel met anderen komt leiderschap tot bloei en kunnen nieuwe wegen worden ingeslagen naar een aanlokkelijke toekomst. Jaap Boonstra Hoogleraar Organisatieverandering (Universiteit Amsterdam) en professor Organization Dynamics (Esade Business School Barcelona)


MANAGEMENT

The Corporate Wellbeing Coach Een holistische kijk op bedrijfswelzijn

SERGE HAUBOURDIN

The Corporate Wellbeing Coach is een inspiratieboek. Op verhelderende wijze deelt de auteur inzichten over de energetische dynamiek van individuen en groepen wanneer de psyche wordt gecombineerd met een bewuste voedings-, bewegings- en levensstijl. Job crafting, persoonlijke coaching, carrièrecoaching, coachcompetenties, burn-outpreventie, kerntalenten en conflicthantering zijn sleutelbegrippen die aan bod komen. Serge Haubourdin laat ook enkele specialisten aan het woord: Dr. Wilfried Staessens heeft het over voeding en de werking op de psyche, Els Vanbelle over jobcrafting. Presentatiecoach Sylvie Verleye onthult de laatste en meest pakkende presentatietechnieken en Dr. Jutta Borms deelt haar visie over holistische geneeskunde en preventie.

• Holistische visie: mentale, fysieke, nutritionele en sociaal nuttige tips.

Met dit boek wil de auteur een lans breken om de holistische benadering uit de topsport ook toe te passen in de bedrijfswereld. Serge Haubourdin toont met concrete voorbeelden aan dat bedrijven die deze visie aanhangen, vaker successen boeken, bijdragen tot een gezondere en menselijke werksfeer, kortom tot meer succesvolle wellbeing leiden.

• Combineert wetenschappelijke basis met vernieuwende praktijkmodellen.

The Corporate Wellbeing Coach richt zich tot leidinggevenden, bedrijfsleiders en managers, alsook coaches.

• Toegevoegde waarde voor werknemer en bedrijf.

ISBN 978 94 6337 047 9 NUR 808 - ca. 160 blz. - ca. € 29,50 I S B N 978-94-6337-047-9 Verschijnt in april

9 10

Serge Haubourdin was topsporter en topcoach van de Belgische en Vlaamse tennisfederatie. Deze ervaringen geven hem, in combinatie met een brede expertise in management, marketing en organisatie van sportevents, een unieke kijk op de verschillende dimensies van het menszijn.

789463 370479


ECONOMIE

Doen wie je bent Self-marketing voor solo-ondernemers

CHARLOTTE DE MEY

Droom jij ook van die projecten waar je in alle vrijheid je ding kan doen? Lig je wakker van dat stemmetje in je hoofd dat je aanspoort meer naar buiten te komen met je werk? Of blijf je twijfelen aan de inhoud van je portfolio? Of misschien overweeg je stiekem om een nieuwe weg in te slaan? Droom jij er als solo-ondernemer van je brood te verdienen zonder het gevoel te hebben aan het werk te zijn, op een manier die helemaal past bij wie jij bent? Dan is self-marketing wat je nodig hebt om te komen tot “doen wie je bent”. In tegenstelling tot “doen wat je kan” vertrekt “doen wie je bent” van jouw volledige identiteit, en niet enkel van je beroep. Self-marketing is gebaseerd op je talentenbeeld, en wordt daarbij niet uitsluitend door winst gestuurd, maar vooral door zingeving. Het gaat niet over jezelf veranderen in functie van de markt, maar wel over het benaderen van jouw markt in functie van wie jij bent. Met dit boek ontwikkel je jouw authentiek merk, trouw aan wie je bent en wat je doet. Het boek zit boordevol inspiratie, inzichten en denkkaders met als doel solo-ondernemers te brengen tot “doen wie je bent”. Wanneer we met z’n allen doen wie we zijn, bouwen we een ondernemerslandschap dat waarde creëert die niet alleen vandaag maar ook morgen nog van betekenis is. En dat niet enkel voor de ondernemers, maar tot ver buiten de ondernemerswereld.

Charlotte De Mey is self-marketing coach voor solo-ondernemers. Wat ze leerde over merken als merkenbouwer en marketeer, past ze nu toe op mensen. Ze zet een opmerkelijke combinatie van expertises in: kunst, marketing en coaching (www.charlottedemey.be).

• Vertrekt vanuit je unieke merkbelofte en merkverhaal. • Laat het talent van soloondernemers bloeien. • Inspirerend voor en gericht naar de creatieve industrie.

ISBN 978 94 6337 058 5 NUR 802 - ca. 120 blz. - ca. € 24,50 I S B N 978-94-6337-058-5 Verschijnt in mei

9

789463 370585 11


ECONOMIE

Belastinggids 2017

FRANSTALIGE EDITIE VERKRIJGBAAR

ERGO INSURANCE

Vul je aangifte zo voordelig mogelijk in en bespaar nu al op je belasting van volgend jaar! Dat bereik je met de Belastinggids 2017, het unieke naslagwerk voor al wie onze fiscaliteit wil kennen. Talrijke dossiers halen het onderste uit de fiscale kan en leiden je door de wirwar van wetten, bepalingen, rechtspraak en circulaires. Deze dossiers blijven ook na de invulling van de aangifte actueel: de Belastinggids 2017 blijft het hele jaar door je trouwe bondgenoot. De Belastinggids 2017 is samengesteld door de Studiedienst van ERGO Insurance met de medewerking van de Fiscale Hogeschool Brussel. Aan deze editie werkten ook specialisten mee van Xerius Sociaal Verzekeringsfonds en SD Worx. Zij garanderen een accurate en tot op de laatste minuut bijgewerkte informatie.

12

ISBN 978 94 6337 049 3 NUR 780, 826 - ca. 800 blz. € 32,50 I S B N 978-94-6337-049-3 Verschijnt in mei

FR Guide Impôts 2017 Ergo Insurance ISBN 978 94 6338 050 9 I S B N 978-94-6337-050-9 € 32,50

9

9

789463 370493

789463 370509

• Volledig geactualiseerd overzicht door specialisten. • Inclusief toegang tot online platform. • 30ste editie van dit standaardwerk.


ECONOMIE

Fiscus op zak 2017

FRANSTALIGE EDITIE VERKRIJGBAAR

ERGO INSURANCE

In dit boekje vindt u de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor de aanslagjaren 2017 en – voor zover bekend – 2018 in zakformaat. Aan de hand van symbolen wordt verwezen naar de bijbehorende bladzijde(n) uit de Belastinggids 2017 waar de betrokken gegevens uitvoerig worden besproken.

• Meest relevante cijfers in zakformaat. • Handige aanvulling op de Belastinggids 2017.

ISBN 978 94 6337 051 6 NUR 780, 826 - ca. 70 blz. € 12,50 I S B N 978-94-6337-051-6 Verschijnt in mei

FR Fisc en poche Ergo Insurance ISBN: 978 94 6337 052 3 I S B N 978-94-6337-052-3 € 12,50

9

9

789463 370516

789463 370523 13


ECONOMIE

Stroom onder stoom Elektriciteit vandaag en morgen

PAUL MAERTENS

Vragen rond strategische onafhankelijkheid, buitenlandse investeringen, de energiebevoorrading en financiële aspecten van ons energiebeleid zijn steevast voer voor discussie. Ze tonen aan hoe complex het stroomvraagstuk in ons land is. Is energie te duur of is energie misschien net niet duur genoeg om aan alle verwachtingen van publiek, overheid en bedrijven te voldoen? Hoe moet onze productie er in de toekomst uitzien? Meer, minder of helemaal geen kernenergie? Alles hernieuwbaar? Wie moet dat überhaupt beslissen? Wie zit er echt aan de knoppen in de stroommarkt? Waarom zijn Turtel- en andere taksen niet te vermijden? Voor wie in de mediastormen door de bomen het bos niet meer ziet is er dit boek. Het toont de lezer de basisprincipes van het energiebeleid, de verschillende methoden om stroom te produceren, de belangrijkste spelers op de markt en hoe ze hun brood verdienen, en daaraan gekoppeld hoe de prijzen tot stand komen. Ook de vele overheden in dit land komen aan bod evenals de onmogelijkheid van een coherente energiepolitiek.

ISBN 978 94 6337 007 3 NUR 910 - ca. 200 blz. - ca. € 24,50 I S B N 978-94-6337-007-3 Verschijnt in februari

9 14

789463 370073

Paul Maertens is historicus en econoom en was lid van het managementcomité bij EDF Luminus. De jongste jaren is hij werkzaam bij technologiefederatie Agoria.

• Heldere introductie tot alle aspecten van onze elektriciteitsmarkt. • Optimistische stellingname.


ORTHOPEDAGOGIEK

Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment SHIRLEY CLARKE BEWERKT DOOR ANNEMIEKE VAN GROL MET MARIJE HEIJDENRIJK - JOOST MAARSCHALKERWEERD - BERT WILLE

Laat leerlingen de volgende stap zetten in hun leerproces • Als je iedere leerling wilt laten zien dat hij kan groeien • als je het belangrijk vindt dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces • als je de focus wilt leggen op het leerproces en niet op “het juiste antwoord geven” dan is Formatieve Assessment de juiste benadering! Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld.

Shirley Clarke begon haar carrière als lerares in het basisonderwijs. Ze is nu internationaal freelance consultant, onderzoekster en auteur.

Onder assessment verstaan we de manier waarop je leerlingen vooruit helpt in hun leerproces: door feedback, vragen en heldere leerdoelen, en door aan te geven hoe een “goed” leerresultaat eruit ziet.

De Nederlandse bewerking gebeurde door trainers/adviseurs bij de Bazalt groep.

Leerlingen krijgen terugkoppeling van de leraar, maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te reflecteren over hun leerresultaten. Zo maak je het “leren” samen zichtbaar.

• Praktische vertaalslag van het werk van John Hattie.

In dit boek laat Shirley Clarke zien hoe je Formatieve Assessment concreet in de praktijk brengt. De vele voorbeelden en online video’s bieden inspiratie om meteen in je klas aan de slag te gaan!

• Met praktische tools en korte filmpjes.

Co-editie met Bazalt ISBN 978 94 6337 048 6 NUR 100, 848 - 196 blz. - € 59,00 I S B N 978-94-6337-048-6 Verschenen

9

789463 370486 15


ORTHOPEDAGOGIEK

Autisme is niet blauw. Smurfen wel Politiek incorrecte verhalen over autisme PETER VERMEULEN

Pleidooi voor een ‘klein’ autisme binnen neuroharmonie

In enkele decennia is autisme geëvolueerd van een weinig gekende en nog minder gewenste diagnose tot een alom bekend fenomeen dat geassocieerd wordt met iconen van genialiteit zoals Bill Gates, Albert Einstein en Wolfgang Amadeus Mozart. Autisme heeft veel van zijn negatieve connotaties van zich afgeworpen en is ondertussen wellicht het meest opgeblazen en uitgeholde diagnostische etiket uit de hele DSM. Iedereen kent autisme en meent ook te weten wat het is. Maar nog nooit waren er zoveel misverstanden en vooral stereotiepe ideeën over autisme. Peter Vermeulen hekelt de populaire tendensen in autisme, en gaat tegen de stroom in door kritische vraagtekens te plaatsen bij gangbare ideeën over autisme. Zo ergert hij zich blauw aan het blauw van wereldautismedag, bekritiseert hij de inflatie van het begrip en vindt hij het welletjes geweest met het inzetten van autisme als verklaring en alibi voor elke scheet die een autist laat. Vermeulen doet evenwel meer dan het vertellen van een aantal politiek incorrecte verhalen. Hij biedt ook een oplossing: back to basics! Dat is: autisme reduceren tot wat het was en wat het ook “maar” is: een etiket voor een brein dat niet werkt zoals de meeste. Van hieruit houdt hij een pleidooi voor neuroharmonie waarbij de term autisme niet meer maar ook niet minder aandacht krijgt dan nodig is.

ISBN 978 94 6337 059 2 NUR 848 - ca. 96 blz. - ca. € 24,50 I S B N 978-94-6337-059-2 Verschijnt in april

9 16

789463 370592

Peter Vermeulen, pedagoog, is educatief medewerker bij Autisme Centraal. Hij heef t 30 jaar autisme-ervaring op de teller en is een veelgevraagd spreker, zowel in Vlaanderen en Nederland als tot in de uithoeken van de aardbol. Hij schreef heel wat boeken over autisme waarvan een aantal in meerdere talen vertaald zijn en internationaal in de prijzen vielen.

• Doet nadenken over ons beeld van autisme en autisten. • Gedurfd, politiek incorrect. • Met veel humor en leuke, originele cartoons.


Wie tegenwoordig nog denkt dat alle mensen met autisme gelijk zijn of een kopie zijn van Rain Man, die is achterlijk (eh, sorry, anders begaafd). Mensen met autisme verschillen onderling net zoveel als mensen zonder autisme. Wat ons betreft is er niets mis met het woord autisme, maar blijkbaar hebben nogal wat mensen er moeite mee. Steeds vaker krijgen we van ouders en professionals te horen dat een bepaald kind, jongere of volwassene geen autisme heeft maar een autismespectrumstoornis. Of het syndroom van Asperger (het is een ‘Aspie’). Het lijkt er op dat veel mensen een vrij beperkte, enge invulling geven aan de term autisme. En “eng” gebruiken we hier in de beide betekenissen van het woord: nauw en griezelig. Voor ons is de term autisme noch eng, noch griezelig. Autisme interpreteren wij heel breed: het is gewoon synoniem voor autismespectrumstoornis. Het bekt alleen wat makkelijker. In het kastje van verklaringen van iemands gedrag hangen we best niet alles op aan die ene kapstok, autisme genaamd. De meest courante beschrijvingen van de moeilijkheden bij autisme vertellen vooral wat de omgeving van een persoon met autisme lastig vindt en veel minder wat de persoon met autisme zelf lastig vindt. Wie is dan diegene die inlevingsvermogen mist? We kunnen allemaal wel eens autistisch reageren en ook een autistische gedachtegang is niemand vreemd, maar dat betekent nog niet dat we allemaal een beetje autistisch zijn. Wanneer we iets niet begrijpen zeggen we toch ook niet dat we een beetje verstandelijk beperkt zijn? 17


ORTHOPEDAGOGIEK

SEL: Sociaalemotioneel leren als basis

KEES VAN OVERVELD

Het is belangrijk dat scholen zich, als tegenhanger van het schoolse leren, nadrukkelijker richten op sociaal-emotioneel leren (SEL). Door SEL leer je omgaan met jezelf en de ander. Leerlingen die hun eigen emoties begrijpen en zich kunnen inleven in de ander zullen bijvoorbeeld minder snel geneigd zijn anderen te kwetsen of pijn te doen. Wanneer kinderen conflicten leren oplossen en over hun eigen gedrag leren reflecteren, kunnen zij relaties beter onderhouden. Hierdoor werkt SEL preventief: het helpt mee bij het creëren van een positieve en veilige sfeer op school en kan op die manier bijvoorbeeld pesten voorkomen.

Kees van Overveld is gedragsdeskundige. Hij heef t ruime ervaring in het onderwijs als invaller, leraar speciaal onderwijs, intern begeleider, schoolbegeleider, hogeschool(hoofd)docent en onderzoeker. Hij schreef o.a. het standaardwerk Groepsplan Gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs (Pica, 2012).

Dit boek is bedoeld voor het primair onderwijs (lager onderwijs). • Helpt mee pesten en ander ongewenst gedrag te voorkomen. • Met handvatten voor implementatie van SEL-programma.

Co-editie met Pica ISBN 978 94 6337 053 0 NUR 840,848 - ca. 144 blz. - ca. € 19,95 I S B N 978-94-6337-053-0 Verschijnt in januari

9 18

789463 370530


FILOSOFIE

Troost in muziek Een polyfone blik op de Mattheuspassie

HENDRIK OPDEBEECK (RED.)

Kan muziek troost bieden? Is er voor muziek een rol weggelegd in het omkaderen van onze emoties in deze tijd van drama en leed? En indien muziek inderdaad kan troosten, hoe doet ze dat? In dit boek wordt, vanuit een open pluralistische blik op de Mattheuspassie van J.S. Bach, gezocht naar antwoorden op deze vragen. Bachliefhebbers zoals Philippe Herreweghe, Ton Koopman, Sigiswald Kuijken, Werner Trio, Kees van Houten, Jos van Veldhoven en Etienne Vermeersch kruipen in hun pen. Ze zoeken uit wat we ervaren bij het luisteren naar Bachs passie en of de tekst bij die passie maar gewoon “de meest onderdanige dienaar van de muziek” is, zoals Mozart zei over tekst bij muziek. Zo tonen ze hoe je in deze geseculariseerde tijd bewogen kan worden door wat sommigen het laatste levendige christelijke kunstwerk noemen.

Hendrik Opdebeeck is professor aan de Universiteit Antwerpen, verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Als voorzitter van het actiefpluralistisch SPES-forum voor zingeving in de samenleving is hij er de bezieler van de workshopreeks Bach voor elke dag.

• Filosofische kijk op het laatste levendige christelijke kunstwerk. • Polyfone blik van o.a. Philippe Herreweghe, Ton Koopman, Sigiswald Kuijken en Etienne Vermeersch.

ISBN 978 94 6337 056 1 NUR 665, 730 - ca. 160 blz. - ca. € 22,50 I S B N 978-94-6337-056-1 Verschijnt in april

9

789463 370561 19


FILOSOFIE

Denken over denken Wijsbegeerte voor psychologen

PIETER R. ADRIAENS

Wijsbegeerte is een verwarrende bezigheid. Filosofen zijn immers erg bedreven in het ondermijnen van onze dierbare zekerheden en vanzelfsprekendheden. Ze zijn steeds bereid een tegenstem te vertolken en zijn dol op tegenkanting, tegenvoorbeelden en tegenwerpingen. Maar verwarring is niet hun einddoel. De onzekerheid waarin ze ons achterlaten, moet ons aansporen op zoek te gaan naar betere argumenten, betere concepten en betere theorieën, zowel in het dagelijkse leven als in de wetenschappen. Dit handboek is een voorbeeld van die zoektocht. Het is in de eerste plaats een eigenzinnige inleiding tot de wijsbegeerte voor psychologen, maar het is ook relevant voor artsen en biomedische wetenschappers. Het handboek heeft een dubbele structuur. Enerzijds is er een historisch gedeelte, waarin vijf kopstukken uit de moderne wijsbegeerte de revue passeren: René Descartes, Friedrich Nietzsche, Charles Darwin, Sigmund Freud en Ludwig Wittgenstein. Anderzijds is er een thematisch gedeelte, waarin vijf thema’s worden behandeld die aansluiten bij het gedachtegoed van die kopstukken: het probleem van lichaam en geest, de relatie tussen moraalfilosofie en morele psychologie, de aard en evolutie van de menselijke geest, de eigenheid van seksuele voorkeuren, en ten slotte de relatie tussen (psychische) ziekte en gezondheid. De inleiding van het boek maakt duidelijk dat niemand eigenlijk weet waar wijsbegeerte over gaat.

ISBN 978 94 6337 002 8 NUR 730 - ca. 256 blz. - ca. € 20,00 I S B N 978-94-6337-002-8 Verschijnt in februari

9 20

789463 370028

Pieter R. Adriaens is docent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. In 2016 won hij de Maatschappijprijs voor zijn filosofisch werk over wetenschap en homoseksualiteit en kreeg hij het Gouden Krijtje voor Grappigste Prof van de Vlaamse Technische Kring. Hij doet ook onderzoek naar de geschiedenis en filosofie van de psychiatrie.

• Een eigenzinnige en toegankelijke inleiding tot de wijsbegeerte. • Geschreven voor psychologen, artsen en biomedische wetenschappers. • Behandelt zowel filosofische kopstukken als filosofische problemen (historischthematische aanpak).


FILOSOFIE

Denken over leven Wijsbegeerte voor bio-ingenieurs

PIETER R. ADRIAENS

Wijsbegeerte is een verwarrende bezigheid. Filosofen zijn immers erg bedreven in het ondermijnen van onze dierbare zekerheden en vanzelfsprekendheden. Ze zijn steeds bereid een tegenstem te vertolken en zijn dol op tegenkanting, tegenvoorbeelden en tegenwerpingen. Maar verwarring is niet hun einddoel. De onzekerheid waarin ze ons achterlaten, moet ons aansporen op zoek te gaan naar betere argumenten, betere concepten en betere theorieën, zowel in het dagelijkse leven als in de wetenschappen. Dit handboek is een voorbeeld van die zoektocht. Het is in de eerste plaats een eigenzinnige inleiding tot de wijsbegeerte voor bio-ingenieurs, maar het is ook relevant voor andere levenswetenschappers. Het handboek heeft een dubbele structuur. Enerzijds is er een wetenschapsfilosofisch gedeelte, waarin vier thema’s aan bod komen: het probleem van levende soorten, de filosofische impact van het darwinisme, de relatie tussen wetenschap en pseudowetenschap, en de relatie tussen nature en nurture. Anderzijds is er een bio-ethisch gedeelte, waarin drie actuele thema’s worden behandeld: dierenrechten, klimaatverandering en genetisch gewijzigde gewassen. De inleiding van het boek maakt duidelijk dat niemand eigenlijk weet waar wijsbegeerte over gaat.

Pieter R. Adriaens is docent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. In 2016 won hij de Maatschappijprijs voor zijn filosofisch werk over wetenschap en homoseksualiteit en kreeg hij het Gouden Krijtje voor Grappigste Prof van de Vlaamse Technische Kring. Hij doet ook onderzoek naar de geschiedenis en filosofie van de psychiatrie. 

• Een eigenzinnige en toegankelijke inleiding tot de wijsbegeerte, met unieke cartoons. • Geschreven voor bioingenieurs en andere levenswetenschappers. • Behandelt zowel wetenschapsfilosofische als bioethische thema’s.

ISBN 978 94 6337 003 5 NUR 730 - ca. 216 blz. - ca. € 20,00 I S B N 978-94-6337-003-5 Verschijnt in februari

9

789463 370035 21


RELIGIE

Bijbelse vrouwen van nu Over Maria, Lea, Susanna en de anderen

KOLET JANSSEN - FILIP NAUDTS

(FOTOGRAAF)

Maria, Lea, Susanna en de anderen. De vrouwen in deze bundel hebben het Bijbelse stof van zich afgeschud. Ze leven in onze tijd en onze samenleving en toch worden ze geconfronteerd met dezelfde vragen en uitdagingen als hun Bijbelse zusters. Wie de Bijbelverhalen kent, zal verrast zijn over de actuele invulling. Wie zich herkent in de vrouwen uit deze verhalen, zal nieuwsgierig worden naar de Bijbelverhalen aan de oorsprong. Het zijn verhalen voor iedereen die inspiratie zoekt om zijn of haar plek in het leven te vinden.

Kolet Janssen schrijf t fictie en non-fictie voor kinderen en volwassenen, over levensthema’s zoals samen leven, troost, liefde en geloof. Filip Naudts is een freelance fotograaf en fotorecensent. Met zijn rondreizende tentoonstellingen verwierf hij naam en faam in binnen- en buitenland.

• Gekende en minder gekende bijbelverhalen in een eigentijds jasje. • Met knappe foto’s van Filip Naudts.

ISBN 978 94 6337 043 1 NUR 700 - ca. 100 blz. - ca. € 24,50 I S B N 978-94-6337-043-1 Verschijnt in maart

9 22

789463 370431


TA ALKUNDE

Sounds perfect! A shortcut to British English pronunciation INCLUSIEF AUDIOOPNAMES

RAF ERZEEL - NADINE VAN DEN EYNDEN MORPETH

Sounds Perfect! is een praktische, gebruiksvriendelijke handleiding voor niet-moedertaalsprekers van het Engels die vrij snel en met een beperkte inspanning een Brits-Engels accent willen verwerven. Zonder de gebruikers met onnodige theoretische details te overstelpen, geven de auteurs in deze doeltreffende gids een gestructureerd overzicht van alle klanken van de “Received Pronunciation” of RP: de medeklinkers, de klinkers en de tweeklanken van het standaard Brits-Engels. Elke klank wordt met veel voorbeelden geïllustreerd, zowel in woorden als in zinnen. De audio-opnames maken het voor de gebruikers mogelijk om niet alleen de juiste uitspraak van de klanken, woorden en zinnen te beluisteren, maar ook om ze in te oefenen. Door die opzet is het doelpubliek van dit boek zeer breed en gevarieerd, van leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs over hogeschool- en universiteitsstudenten en lesgevers die een beknopt referentiewerk zoeken, tot gemotiveerde individuele studenten, zelfstandigen en zakenlui die hun uitspraak willen vervolmaken. Het boek is bovendien zo opgevat dat het toegankelijk en nuttig is voor een waaier van gebruikers met verschillende moedertalen.

Raf Erzeel doceert Engels in het hoger onderwijs, eerst aan de vertalers-tolkenopleiding van de Katholieke Vlaamse Hogeschool (later Lessius) en nu aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Nadine Van den Eynden Morpeth doceert Engels in het hoger onderwijs (KU Leuven, Université Catholique de Louvain en momenteel KU Leuven/Campus Antwerpen). In 2013 heef t ze English Matters opgericht, een zaak die taaldiensten aanbiedt. 

• Praktische, zeer gebruiksvriendelijke handleiding met tal van voorbeelden en oefeningen. • Voor alle niet-moedertaalsprekers van het Engels. • Geschikt voor zelfstudie en gebruik in een lescontext.

IISBN 978 94 6337 046 2 NUR 632 - ca. 80 blz. - ca. € 24,50 I S B N 978-94-6337-046-2 Verschijnt in april

9

789463 370462 23


Onze e-books WIN FOR LIFE

ISBN 978 94 6337 063 9 Ca. € 14,99

OVER BACH, CEMENT EN DE POSTCODE

ISBN 978 94 6337 064 6 Ca. € 19,99

DE KLEREN VAN DE LEIDER

ISBN 978 94 6337 065 3 Ca. € 19,99

24


BELGIĂ‹ Pelckmans Pro T : +32 (0)3 660 27 00 E:

uitgeverij@pelckmanspro.be

www.pelckmanspro.be www.pelckmanspro.nl Vertegenwoordiger Joeri Dewallef T : +32 (0)499/ 75 03 09 E:

joeri.dewallef@pelckmansuitgevers.be

Pers & promotie Ellen Peeters T : +32 (0)473/ 20 85 12 E:

ellen.peeters@pelckmanspro.be

Toon Van Mierlo T : +32 (0)473/ 21 46 72 E:

toon.van.mierlo@pelckmansuitgevers.be

NEDERLAND Marketing & sales NolledZ – Marc Bongers Keizersgracht 62-64 1015 CS Amsterdam T : +31 (0)20 261 47 09 E:

marc.bongers@nolledz.com www.nolledz.com

Uitlevering via Centraal Boekhuis

I S B N 978-94-6337-057-8

Pelckmans Pro

9

789463 370578

Voorjaarsaanbieding 2017  
Voorjaarsaanbieding 2017