Examensinriktad utbildning -broschyr

Page 1

Examensinriktad utbildning

Ansökningsanvisningar och inträdeskrav:

www.pelastusopisto.fi/sv/

Mera information: Studerandetjänster tfn 0295 453 488 Examensinriktad utbildning Befälsexamen för räddningsbranschen (YH)

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH)

- flerformsstudier

- dagstudier

240 sp

240 sp

Underbefälsexamen

peruskoulutus@pelastusopisto.fi taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi varautumiskoulutus@pelastusopisto.fi

Läroplanerna finns på våra webbsidor.

Räddningsinstitutet PB 1122 (Hulkontie 83) 70821 Kuopio Tfn 0295 450 201 (växeln)

60 sp

Räddnings­ mannaexamen

Nödcentral­ operatörsexamen

90 sp

90 sp

Studentexamen/Gymnasiets lärokurs Yrkesinriktad grundexamen Yrkesexamen

02/2017

Bli en av oss, bli en tuff hjälpare


Räddningsmannaexamen 90 studiepoäng/1,5 Tutkintoon johtavassa koulutuksessaåropetus, asuminen ja ruokailu ovat opiskelijalle maksuttomia.

Räddningsmannen deltar i det förebyggande säkerhetsarbetet, släcker bränder, räddar människor i olyckssituationer, vårdar och transporterar patienter till fortsatt vård samt deltar i stationstjänst. Examen ger behörighet att jobba som brandman och brandmanambulansförare vid räddningsverken. Krav: Antingen gymnasiets lärokurs, studentexamen, yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen.

Underbefälsexamen 60 studiepoäng/1 år Brandförmannen, som jobbar med underbefälsuppgifter vid räddningsverket, agerar som chef under sitt arbetsskift, som räddningsledare, som planerare av och utbildare i utbildningsövningar, och som brandinspektör, informatör och säkerhetsutbildare. Examen ger behörighet att jobba som underbefäl vid räddningsverket, till exempel som brandförman. En person som avlagt underbefälsexamen kan söka till befälsexamen för räddningsbranschen (YH) – flerformsstudier. Krav: Avlagd räddningsmannaexamen

Nödcentraloperatörsexamen 90 studiepoäng/1,5 år Nödcentraloperatören är en expert vid nödcentralen, som kan agera logiskt även i krävande krissituationer. Operatören svarar på nödsamtal som rings till nödnumret 112, så kundservice och samarbetsförmåga är en viktig del av arbetet. Examen ger behörighet att jobba som nödcentraloperatör vid en nödcentral. Krav: Antingen gymnasiets lärokurs, studentexamen, yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen.

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH) 240 studiepoäng/4 år Befälsexamen för räddningsbranschen ger behörighet att jobba med chefs- och ledarskapsuppgifter vid nationella och internationella organisationer inom räddningsbranschen samt med krävande expertuppgifter som förutsätter en stark och tillämpad yrkeskompetens. Utbildningen anordnas i samarbete med Polisyrkeshögskolan. Examen beviljas av Polisyrkeshögskolan. Krav: Antingen gymnasiets lärokurs, studentexamen, yrkesinriktad grundexamen, yrkesinriktad vuxenutbildning enligt vuxenutbildningslagen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en utländsk examen som ger behörighet till högskolestudier.

Räddningsinstitutets uppgifter • Examensinriktad yrkesutbildning • Yrkesfortbildning • Beredskaps- och befolkningsskyddsutbildning • Civil krishantering • Forsknings- och utvecklingsverksamhet