Page 1


Презентација Никола Дојчинов  
Презентација Никола Дојчинов  

Презентација на Никола Дојчинов, од Република Бугарија, кој го презентира искуството од спроведувањето на Директивата 94/62/ЕЗ за пакување...

Advertisement