Page 1

5 0 godini GOD. L

26 JUNI 2013 GODINA BROJ 2508 IZLEGUVA VO SREDA - CENA 20 DENARI

Osmoto po red Bitolsko kulturno leto so nad 240 nastani

SO KONCERT NA RADE [ERBEXIJA NA HERAKLEJA OTVOREN "BITFEST 2013# Sino}a, so golem koncert na Rade [erbexija i #Zapadni kolodvor bend#, na anti~kiot lokalitet Herakleja, sve~eno

be{e otvoreno osmoto po red Bitolsko kulturno leto "Bitfest 2013#, koe godinava, spored najavite na organizatori-

te, }e gi nadmine site o~ekuvawa i }e go zadovoli vkusot na publikata od site vozrasti. Svetski poznatiot film-

ski, televiziski i teatarski glumec, najgolemiot {armer od ovie prostori, poet, {ansonier i akter so holivudska slava,

golemiot Rade [erbexija, ja voodu{evi publikata na Herakleja. [erbexija odr`a ekskluziven intimen koncert za bitolskata publika, pridru`uvan od "Zapadni kolodvor bend# od Zagreb. Koncertot be{e nepovtorliva no}, prikazna ispolneta so mnogu qubov i iznenaduvawa. Koncertot be{e vistinsko u`ivawe vo muzikata na Rade, a intimnata atmosfera be{e nadopolneta so negovite recitali koi doprea do sekoj prisuten vo publikata. Na scenata na Herakleja, Rade [erbexija go pridru`uvaa pette vrvni muzi~ari koi go so~inuvaat "Zapadni kolodvor bend#, me|u koi e i negoviot sin Danilo, so koi toj odr`a nekolku koncerti niz Evropa i na Balkanot. Pokraj negovite "Ne daj se Ines#, "Barbara#, novata "Panonske tre{we#, so ogromno zadovolstvo, kako {to samiot toj ka`uva, vo Bitola Rade ispea i nekolku makedonski pesni. (Poop{irno na str. 8-9)

Intervju: Emilija \eroska, rakovoditelka na Centarot za razvoj na Pelagoniskiot planski region

SO "FIRESHIELD# PROEKTOT DO EFIKASNA ZAEDNI^KA PREKUGRANI^NA PROTIVPO@ARNA ZA[TITA Str. 4

BOLNICA #PLODNOST# Lav~anski pat bb Bitola 7000 Makedonija info@plodnost.com.mk +389 47 208 880 +389 47 208 883 +389 47 208 881 http://www.plodnost.com.mk

Op{tina Bitola i firmata Stenton-gradba

POTPI[AA DOGOVOR ZA ZONSKO PARKIRAWE Op{tinata Bitola i bitolskata privatna firma Stenton-gradba od Bitola, vo ponedelnikot go potpi{aa dogovorot za javno-privatno partnerstvo, so koj se regulira zonskoto parkirawe vo Bitola. Spored dogovorot za najdocna tri meseci }e treba da startuva so naplata parkiraweto vo gradot. Spored dogovorot, firmata Stenton e obvrzana da vraboti 70 rabotnici vo tekot na godinata i da izdvojuva pove}e od 1 milion i 700 iljadi denari kako nadomestok za Op{tinata Bitola. -Parkiraweto }e opfa}a tri zoni. Prva, vtora i treta zona i gra|anite }e imaat mo`nost da odlu~uvaat kade }e parkiraat. Ova e golema pridobivka za gra|anite na Bitola, soobra}ajniot haos vo gradot }e bide reguliran, ima mnogu vozila koi so godini se stacionirani na edni te isti mesta i zafa}aat so godini prostor. @itelite na mestata koi se opredeleni za parkinzite }e pla}aat dveste denari za prvoto vozilo, a trista za vtoroto vozilo, na mese~no nivo - izjavi Blagoj Krstevski, upravitel i sopstvenik na firmata Stenton-gradba od Bitola. Dolg period se podgotvuva{e zonskoto parkirawe vo Bitola. Od nego maksimalno gra|anite }e imaat benefit koi site ovie izminati godini reagiraa do Op{tinata za soobra}ajniot mete` i nedostigot od parking-mesta vo gradot, izjavi gradona~alnikot na Bitola,

Vladimir Taleski. -Gradovite kako {to e Bitola, so stari gradski jadra, za{titeni objekti imaat problem so parking-prostorot za vozilata. Maksimalno gi kanalizirame uslovite za parkirawe na vozilata niz op{tinata Bitola. Parkiraweto opfa}a tri zoni, se e doneseno so odluka na Sovetot i cenovnikot za parkirawe i kolku parkingmesta }e ima. Site va`ni parametri se vo potpi{aniot dogovor. Rokot e tri meseci, kade }e se dade period na prilagoduvawa i za firmata koja }e upravuva so parkinzite i za voza~ite na avtomobilite - objasni prviot ~ovek na bitolskata lokalna samouprava Taleski. Inaku, biten segment e {to so zonskoto parkirawe predvideno e 15-minutno besplatno parkirawe na vozilata, vo bilo koja zona, vo slu~aj na kuso parkirawe. Potoa parkiraweto se opredeluva spored cenovnikot. -Gi sobravme najdobrite iskustva od organizacijata na parkiraweto vo op{tinite od Makedonija i drugite zemji. O~ekuvame odli~no da funkcionira, ako e potrebno }e se vnesat odredeni korekcii. Vo letnite denovi }e se dade prostor na koncesionerot da gi sredi parkinzite, }e se vrabotat gra|ani, i se }e se sredi za maksimalno dobro da funkcionira zonskoto parkirawe vo Bitola na zadovolstvo na site, ubeduva gradona~alnikot na Bitola, Vladimir Taleski. V.M.Ml.

Bitolski intervju 1  
Advertisement