Page 8

Energiahuolto

KAUKOLÄMMÖN MYYNTI (MWH) 2014-2018

TUOTANTO TORANGIN LAITOKSET JA RUKAN BIOLAITOS:

112 725

Vuosi 2018 oli Torangin voimalaitoksen 25. käyttövuosi. Laitoksen omistaa Adven Oy. Kaukolämpö tuotetaan pääasiassa Torangin voimalaitoksella. Kesäseisokin ajan lämmön tuotanto tehtiin omalla kpa-laitoksella ja lisäksi sitä käytetään kulutushuippujen tasaamiseen. Rukan alueen energia tuotetaan biolämpökeskuksessa. Kaukolämpöenergian kokonaistuotanto vuonna 2018 oli 123.327 MWh ja bruttosähkön tuotanto 28.070 MWh. Torangin voimalaitos tuotti kaukolämmöstä 85 %. Biopolttoaineilla (puru, puunkuori, hake) ja turpeella tuotettiin 96,8 % vuosienergiasta. Rukan kaukolämpötuotannossa biopolttoaineiden osuus oli käytännössä 100 %. Turpeen osuus tuotannosta oli 22 %. Kotimaisia polttoaineita käytettiin lämmön ja sähkön tuotantoon yhteensä n. 198.000 i-m3. Lisäksi kaukolämpöenergiaa ostettiin Kuusamon Juusto Oy:ltä ja Biotermo Oy:ltä yhteensä 1.441 MWh.

VARAÖLJYLAITOKSET: Kaikki öljylaitokset ovat varalla ja ne on otettavissa käyttöön tarvittaessa. Öljylaitoksia ei ole käytetty energian tuotantoon.

LAUHDUTIN: Voimalaitoksen savukaasulauhdutin on ollut käytössä 7 vuotta. Kaukolämpöenergiaa tuotet-

KAUKOLÄMPÖVERKKOON LIITETTYJEN RAKENNUSTEN KUUTIOMÄÄRÄT

tiin 18.372 MWh.

469 433 m3 1 700 907 m

3

MYYNTI Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2018 aikana 112 725 MWh. Lisääntyneestä kuluttaja-

2,9 MILJ.m3

määrästä huolimatta myynti laski 1,5 % eli 1 686 MWh. Vuoden keskilämpötila oli + 2,23°C, joka oli 1,11 astetta korkeampi kuin edellisenä vuotena. Talvi oli leuto ja kuuma kesä kesti toukokuun alusta pitkälle syyskuuhun. Kaukolämmön myyntituotot olivat 5,401 milj.€, jossa laskua

766 350 m3

edelliseen vuoteen verrattuna 2,5 %. Energia- ja perusmaksuhinnat säilyivät samoina edelliseen vuoteen verraten. Joulukuussa asiakkailta ei peritty perusmaksua ja se pienensi liikevaihtoa 0,129 milj.€

Omakotitalot 1 029 kpl

eli 2,3 %.

Rivi- ja kerrostalot 187 kpl

KULUTTAJAT

Liike- ja julkiset rakennukset 213 kpl

Kaukolämpöverkostoon on liitetty yhteensä 2 935 690 rakennuskuutiometriä ja mittauspisteitä on 1 429 kpl. Tilausteho oli vuoden lopussa 89 486,5 kW ja tilausvesivirta 1 873,13 m3/h. Vuoden 2018 aikana liitettiin verkostoon 39 uutta kuluttajaa, yhteensä 130 034 rakennuskuutiometriä.

RAKENTAMINEN Vuoden 2018 aikana rakennettiin kaukolämpöverkostoa 825 m ja talohaaroja 901 m. Lämmön-

LÄMPÖINDEKSIT

toimituksen varmentamiseksi tehtiin normaaleja huolto- ja korjaustöitä verkostossa.

Normeeratut lämpöindeksit rakennustyypeittäin: kWh/rak.m3/a

8

Omakotitalot

71

Rivitalot

82

Kerrostalot

67

Liike- ja julkiset rakennukset

54

KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 2018

Profile for pekka kahkonen

EVO Vuosikertomus 2018  

EVO Vuosikertomus 2018