Page 1

Н Е Д Е Љ Н И К Т И М О Ч К Е К РА Ј И Н Е ****БРОЈ 15 14.12.2012.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs ****ISSN 2217-9933 Одмиче реконструкција кривељске флотације

П Р Е К О К Р О ВА У Н О С Е М А Ш И Н Е

СТРАНА 7 Министарка Верица Калановић у Књажевцу са председницима општина југоисточне Србије

НЕЗАПОСЛЕНОСТ ГОРУЋИ ПРОБЛЕМ

СТРАНА 3 Лишен слободе Н.Н. из Бора

ПАО СА ''ЕКСТА З ИЈ Е М'' СТРАНА 11


2

ИНТЕРВЈУ

БРОЈ 15

Зоран Манчић, заменик градоначелника и в.д. председника ГО Демократске странке у Зајечару

ОСТАЈЕМО У ВЛАДАЈУЋОЈ КОАЛИЦИЈИ

Зоран Манчић, заменик градоначелника Зајечара и в.д. председника ГО ДС у Зајечару, каже да спроводи политику централе странке, као и одлуку ГО да ова политичка опција остане у коалицији са актуелном влашћу у Зајечару, коју чини заједно са УРС и коалицијом око СПС. Тренутно је дошло до је важећа постојећа одлука коалиција са оваквим СНС, шава на нивоу Србије, у мноподеле унутар ДС. Ваша два ГО, као и да ја, као в.д. пред- какав је сада у Зајечару, било гим градовима. То што покуодборника су напустила седника, спроводим политику прекрајање воље грађана. шавају да локалне власти владајућу коалицију и своје ГО ДС и легално изaбраних СНС је на предходним избо- раде по рецепту републичке мандате поверили опози- органа. У личним и службеним рима добила три мандата, а није добро. Став ДС је да цији. То је довело до неста- контактима са садашњим пр- Група грађана ’’Дејан Крстић’’ свака средина има своје пробилности у локалном пар- едседником ДС добио сам и Нова Србија по блеме и своје кадрове који ламенту и проузроковало уверавања да ће актуелна један мандат. Да- најбоље знају шта је интерес разне спекулације око са- коалиција остати на власти, и кле, грађани су њихових градова и средина у става будуће скупштинске да ми као одборници ДС треба дали више пове- којима живе. Блокада власти и већине? да се сконцентришемо на порења ДС, него насилно прекомповање до- Став ГО ДС још од сао.Уколико дође до изгласаСНС, иако ми води у питање основне поступре две године, када сам био вања другачије одлуке од сматрамо да су на- лате демократије. Људи припредседник ИО, је јасан и по- стране ГО или пак проши резултати лоши. тиснути тешком материјалном новљен. А, то је да ДС мора мене политике ДС, ДС је од гра- ситуацијом почињу да манипуда преузме одговорност и ГО ће одржати ђана каж- лишу одборничким мандасмогне снаге да уђе у вла- састанак и своју њен и тима. Мој став, као в.д. прдајућу структуру, и из позиције одлуку преинана лоедседника ГО ДС, је да није власти покуша да допринесе чити. До тада, к а л - природно да наша странка, бољем функционисању града. као в.д. предном и која је освојила четири манСамим тим и добије веће по- седник, дужан на дата, добије место градонаверење грађана на наредним сам да спровор е - челника. То што Александар изборима. Такав став је по- дим политику п у б- Бранковић жели да постане тврђен и потписивањем коал- ГО. градоначелник је његова лиције са УРС и СПС. Управо је Како вична жеља, али није озбиљан Александар Бранковић, који је дите решење очин пред грађанима Зајечара. тада обављао функцију пред- ве подељености ДС треба да ради на себи и седника странке, а који је сада унутар странке? докаже се на наредним избосвој мандат дао опозицији, по-Централа рима добијањем поверења тписао тај коалициони спора- странке је имала личком грађана и самим тим места зум. То је био моменат који је своје изборе, али н и в о у . градоначелника. довео до турбуленције у још увек нису конЗаје-чаЗбог страначких престранци и различитих гле- ституисани сви оррци се оч- пуцавања скупштина је тредишта унутар ГО како ДС гани. За председника ито ни-су нутно у блокади, а то никоме треба да учествује у власти. је, као што знате, с л о ж и л и не користи. Самим тим се и Бранковић и одборник Зоран изабран Драган Ђилни са по- функционисање града доАндрејић су, на неки начин, по- ас. После дужег врел и т и к о м води у питање? вукли своје мандате желећи мена, члан Главног ДС, али ни - Мислим да ће скупда формирају скупштинску одбора је човек из нашег Град- са политиком СНС. На локалу штинска већина бити окупвећину са СНС. Али, став ГО ског одбора - Славољуб То- је вођена оштра борба између љена већ у наредном периоду на две одржане седнице је био мић. Остало је да се формира ПРС и УРС, и морам признати и да ће седница бити одржана јасан, а то је да ћемо испошто- ИО странке и то ће се десити да су сви други, па и ДС и и изгласан буџет за наредну вати коалицију коју смо под- на првој наредној седници и СНС, били у потпуно неравно- годину. Не мислим да је град ржали након локалних избора. после тога ћемо имати чистију правном положају. А, ’’преба- у блокади. Сва текућа питања Бранковић и Анд- и јаснију ситуацију. Очекујем цивање’’ 14 одборника из ПРС се решавају нормално. Корирејић наводе да су имали да наша два одборника, која у СНС значи потпуну промену стим ову прилику да изразим одобрење из врха странке су повукла своје мандате, про- воље грађана. Конкретно, ГО задовољство радом свих деда формирају нову коали- мене своје ставове и врате се ДС нема поверења у људе мократа који учествују у влацију? скупштинској већини, или ман- који су на тај начин преварили сти. Захваљујући раду наших - Оно што је свакој дате врате странци. хиљаде Зајечараца. Можда би људи боље функционишу странци најважније, заправо, Због чега мислите да и у коалицији са нама поку- школе, омасовљује се омлајесте одлука са врха. Документ је за вашу странку боље да у шали да ураде нешто што дински спорт, док је грејање у који је потписан од тадашњег власти партиципира са тре- нисмо договорили. граду најбоље у последњих председника ИО ДС размат- нутном владајућом коалиВладајућа коалиција неколико година. Редовне акран је на ГО и није верифико- цијом, него са опозицијом у ова дешавања оцењује као тивности у оквиру нашег делован као документ који може да Градској скупштини? насилно преузимање вла- круга рада одвијају се нооспори коалицију. Напротив. У - Оно што је више пута сти. Због чега тако мислите? рмално и свакодневно. више разговора са водећим поновљено од стране чланова - Мислимо да се наљудима ДС нам је речено да ГО, а и мој лични став је, да би силно преузимање власти деС.К. Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26 Директор Љубиша Маринковић Главни и одговорни уредник Дејана Стојановић Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96 Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com www.timocke.rs


АКТУЕЛНО

БРОЈ 15

3

Министарка Калановић са председницима општина југоисточне Србије

КЊАЖЕВАЦ - Министарка регионалног развоја и локалне самоуправе, Верица Калановић, одржала је у уторак, 11.децембра, састанак са председницима општина југоисточне Србије. Разговарало се о различитим темама везаним за функционисање ових општина, али и о дргугим актуелним темама као што је незапосленост. Министарка Калановић, каже да је један од горућих проблема у 12 општина, чији су представници присуствовали састанку, управо незапосленост. -Од ових 12 општина, у четири општине, имамо незапосленост од 40%, а у 10 општина, преко 30%, укључујући и ове четири општине. Сви заједно, морамо да радимо заједно и да побољшамо живот наших људи, да им омогућимо посао, да остану у својим градовима и да примају веће плате. Зато морамо, не само написати стратегију и поставити приоритете, него морамо сваки дан да радимо на довођењу инвеститора. Такође, ми постављамо питање, да ли ће један привредник, који

Фото: Књажевацинфо

НЕЗАПОСЛЕНОСТ ГОРУЋИ ПРОБЛЕМ

Министарка Верица Калановић (десно) и Милан Ђокић (у средини)

плаћа грејање свог пословног простора 550 динара по метру квадратном, моћи да остане у тој општини и да опстане. Цео тај Закон на коме Влада Србије сада ради, усмерен је на смањење намета, на реформе у администрацији, побољшање инфра- структуре , и на подршци инвеститора, рекла је Верица Калановић. Председник општине Књажевац, Милан Ђокић, изузетно је задовољан сарадњом

са Министарством регионалног развоја и локалне самоуправе. Ђокић каже, да општине у овом Министарству, први пут имају партнера који разуме проблеме, и који се њима бави свакодневно, нудећи и решења. Једна од тема овог састанка била је и прекогранична сарадња са Бугарском. -Општина Књажевац, наставља са реализацијом пројекта отварања новог гра-

ничног прелаза на Кадибогазу. Низ активности је већ завршен, од ратификације у обе скупштине, и од стране обе владе. У наредном периоду, очекује нас да завршимо техничке детаље, рекао је Ђокић. Састанку је присуствовао и Бошко Ничић, градоначелник Зајечара, који сматра да је овај састанак од велике важности, и због разговора о повезивању два коридора, о којима се говори већ годинама. -Овај посао је делом већ реализован, реконструкцијом пута Параћин-ЗајечарВршка чука. Потребно је да и Бугарска страна преузме ту обавезу, јер би после завршетка радова у дужини од 90 километара, требало завршити и ту деоницу, која повезује коридор 4 и коридор 10. Сигуран сам да ћемо наћи заједнички језик, када је ова тема у питању, нарочито након завршетка моста КалафатВидин, изјавио је Ничић. Састанку су присутвовали председници општина Трговиште, Бољевац, Сурдулица, Бабушница, Пирот, Књажевац, Владичин Хан, Неготин и града Зајечара. Л.И.

Зашто није афирмативно бити Србин?

СРБИ БЕЖЕ У МАЊИНЕ БОР - Неморалан чин, шпекулација или превара, тек, довољно је да у припадајућој матичној служби поднесете захтев да вас упишу као припадника ромске националне заједнице и остварићете многа права која као припадник српске националности никада не би могли. Афирмативне мере, како се стручно зове поступак позитивне дискриминације, припадницима мањина се омогућава лакши упис у жељену средњу школу, факултет, али и смештај у ученички дом или добијање стипендије од 1.000 евра на годишњем нивоу. Како ''Тимочке'' незванично сазнају, извесна породица из Бора неромске припадности, када им је речено да дете неће моћи да сместе у ученички дом у оближњем граду, ''не трепнувши'' се уписала у бирачки списак мањина, и са потврдом из матичне службе сместила дете у дом. Применом афирмативних мера њиховом детету су додати бодови и проблем је решен. -Дом задржава право

провере, чак и код невладиног сектора, али потврда издата од матичне службе је меродавна,

сходно уставном праву да се свако верски и национално изјасни по св-ом нахођењу. Легализована шпекулација или не, тек, све више има таквих случајева. Афирмативним мерама повећавају се шансе за упис на жељени профил школовања у средњој шко-ли и факултету, а може се остварити и право на неку од стипендија које се додељују припадницима ромске националне заједнице - каже наш извор. Тешка економска ситуација, али и велики трошкови шко-

ловања и плаћање приватног смештаја за образовање ван места пребивалишта, приморава родитеље да одустану од високог образовања своје деце, или, што је за сада тек ретка појава, да прибегавају чак и промени националне припадности. Значајан број житеља овог краја деценијама већ студира у Румунији, јер су финансијски услови изузетно повољни. Према незваничној информацији, услов је да су оба родитеља припадници влашке заједнице, а у последње време допустиво је да само један од родитељ испуњава тај услов. Све ово не дискредитује право појединих држава или фондација да применом одређених критеријума помажу образовање младих, али је, благо речено, нејасна улога државних институција Србије, које, новцем пореских обвезника, имају улогу да створе оптималне услове за школовање свих припадника наше заједнице под истим условима. Б.П.


4

ПОЛИТИКА

БРОЈ 15

Градски одбор ДС у Зајечару затражио од начелника Зајечарског округа

ОСТАВКА ИЛИ ФУНКЦИЈА ЗАЈЕЧАР - Срећко Ћеферјановић, портпарол Градског одбора ДС у Зајечару, оптужио је Владу Пауновића (СНС), начелника Зајечарског управног округа, за кршење закона о борби против корупције и државним службеницима. -Пауновић, који је одборник СНС у Скупштини града Зајечара, морао је, по Закону о државним службеницима, након именовања за начелника Округа, да поднесе оставку на једну од функција – казао је Ћеферјановић. – По Закону о борби против корупције, након три дана од ступања на место начелника Округа, морао је, писмено, да обавести Агенцију за борбу против корупције о томе. Портпарол ДС је казао да је недопустиво да Пауновић, на прошлој седници Градске скупштине, буде присутан у холу и, како је казао, ''незаин-

Срећко Ћеферјановић

тересовано посматра шта се дешава, што је незапамћено у парламентарној пракси''. -Најмање што сада очекујемо је да Пауновић поднесе оставку на једну од две функције и одлучи се да ли ће бити одборник у Градској скупштини или начелник Зајечарског управног округа. Јер, те

Протекле недеље одржана седница Скупштине општине Књажевац

две функције су неспојиве и доводе у сумњу поверење грађана о савесном раду државних службеника – подвукао је Ћеферјановић. Он је додао и да је против два од укупно четири одборника ДС, који су се, заједно са представницима СНС и ЛДП, прикључили захтеву за

смену актуелне градске власти у Зајечару коју чине УРС, СПС и два одборника демократа, покренут дисциплински поступак. -Понашање два одборника демократа, који су се прикључили захтеву за смену актуелне власти, можемо тумачити као њихову самовољу, јер је Градски одбор ДС два пута донео одлуку о коалицији са УРС и СПС, а ни централа странке се није изјаснила да има нешто против те коалиције – додао је Ћеферјановић. – Недопустиво је и да Александар Бранковић, један од два одборника ДС који су потписали захтев за смену власти у Зајечару, мимо Статута странке сам себе промовише у будућег градоначелника. Чак и да постоји таква могућност, питање је да ли би то био он, јер би и о томе коначну реч морао да да Градски одбор. С.К.

Драган Жикић, председник СО Бор и ОО СПС за „Тимочке“

УСВОЈЕН СТАТУТ НЕМА НОВЕ ВЛАСТИ „БАЊИЦЕ“

Са седнице СО Књажевац (фото: Књажевацинфо)

КЊАЖЕВАЦ - На дневном реду нашли су се извештаји о раду Књажевачке гимназије и Општинске управе Књажевац, као и Јавног правобранилаштва за 2011.годину. Тачка у оквиру које је расправљано о Статуту Јавног предузећа „Бањица“, изазвала је оштру полемику одборника владајуће коалиције и опозиционих странака, али је Статут усвојен већином гласова одборника коалиције на власти. Усвојен је и Статут Регионалног центра за стручно усавршавање. На овој седници одборници су, након оставке досадашње директорке Драгане

Милојић, именовали и новог директора Дома културе у Књажевцу. Посао вршиоца дужности директора ове установе, обављаће Урош Станишић, дипломирани графички дизајнер из Књажевца. Станишић је рођен 1983.године, а на Академији примењених уметности у Нишу, дипломирао је 2010.године. Председник Скупштине општине Драган Манчић, рекао је да је ово заседање протекло у коректној размени мишљења. На следећој седници Скупштине општине, главна тачка дневног реда биће буџет за 2013.годину. Л.И.

Драган Жикић

БОР - Иако је, можда, било за очекивати да ће промена власти на републичком нивоу, утицати и на промену владајуће већине у СО Бор, о томе још увек нема говора. Драган Жикић, председник СО Бор тврди да преговори око прекомпоновања власти на локалу нису вођени, као и да актуелна власт коју у Бору чине демократе са УРС и СПС функционише. Међутим, Жикић, који је и председник Општинског одбора СПС, истиче и да су, у последње време, све учесталији напади појединих коалиционих партнера на рад првог човека борских социјалиста, као и на чланове ове политичке опције који су на руководећим функ-

цијама у јавним предузећима. -Поједини коалициони партнери дају себи већа права у односу на остале партнере из власти. Оно што потврђује ову чињеницу су захтеви за смену појединих директора који су кадар СПС, иако они свој посао обављају стручно и по закону. СПС у локалном парламенту који броји 35 одборника, тренутно има пет одборника а одборничка група СПС-ЈС-ПУПС укупно осам. Сматрам да то никако није за подцењивање . Наш једини услов је поштовање коалиционих партнера и постигнутих договора, као што то чине представници наше политичке опције– рекао је Жикић. Он тврди да се иза напада на њега крије жеља појединаца да се ради мимо закона. Такође, он напомиње да је креатор свих атака на СПС један од најмоћнијих људи у граду, који је објединио финансијски и политички утицај. -Нећемо дозволити да се било шта што је у супротности са законом нелегално одради. Реч је инфраструктурним радовима који су у граду извођени а нису на време била расписане јавне набавке. У више наврата смо на састанцима унутар коалиције били јасни да ћемо превасходно поштовати закон када је реч о радовима у граду – додаје Жикић. Д.С.


БРОЈ 15

ОГЛАСИ

5


6

ДРУШТВО

БРОЈ 15

Ј а вн а ра с п ра ва о бу џ е ту О п ш тин е Књ а ж е ва ц з а 2 0 1 3 . годин у

ПАРЕ ПРЕД ГРАЂАНИМА КЊАЖЕВАЦ - У књажевачком Дому културе, протеклог петка, први пут је одржана јавна расправа о буџету за 2013.годину. У општинској каси, наредне године, биће 939 милиона динара. Нацрт буџета грађанима је образложио Милан Ђокић, председник Општине Књажевац. -Буџет се пуни средствима која се издвајају од свих нас, и грађани имају пуно право да знају како се та средства троше. Такође, морају да знају за шта се локално руководство опредељује приликом доделе средстава и како се одређују приоритети за финансирање из буџета, рекао је Ђокић. Присутни грађани били су заинтересовани за могућност квалитетнијег и јефтинијег превоза ђака, а као решење проблема, предложена је куповина мини бусева или аутобуса. Председник Ђокић је рекао да се локална самоуправа бавила том проблематиком. -Ми смо урадили студију о исплативости, која је показала да, уколико би набавили чак и половне аутобусе, не би било јефтиније. Ту се морају узети у обзир и трош-

Јавна расправа о буџету (фото: Књажевацинфо)

кови одржавања и трошкови људства, које би требало да обавља те послове, и не би било уштеде. Књажевачка општина има 86 села, и једна је од највећих у Србији, па је било и питања везаних за финансирање месних заједница. -За месне заједнице издвојено је 30 милиона динара, плус део инвестиција у инфраструктуру, који је билансиран и код Дирекције за развој, урбанизам и изградњу Општине Књажевац. Са 30 милиона динара, финансираћемо месне заједнице кроз два дела. Први део је фиксни и зависи од

броја становника села, од онога што би била основна инфрастуктурна опремљеност села. Други, варијабилни део је онај који третира активности савета месне заједнице, и то како су савети дефинисали приоритете, образложио је председник Општине. Здравствена заштита грађана, такође је актуелна тема у Књажевцу, па је то и овог пута био случај. Др Љубица Николић, заменица председника Општине, рекла је да ће до краја 2013.године, локална самоуправа бити одговорна за примарну здравствену заштиту. Према њеним

речима, то ће омогућити заиста квалитетно здравство, свим грађанима, не само у граду него и у селима. За спорт је издвојен 31 милион динара, а како је рекао Драган Манчић, председник Скупштине општине Књажевац, за ову област никад није превише новца, с обзиром да у Књажевцу активно ради 36 спортских организација и организује се неколико важних спортских манифестација. Према нацрту буџета за 2013.годину, у инфрастурктуру ће бити уложено највише новца – 300 милиона динара. За образовање (основне и средње школе и Предшколска установа) предвиђено је 140 милиона, а у аграрни фонд, биће уложено 30 милиона динара. Висина социјалних давања за следећу годину износи 42 и по милиона динара. Према речима председника Ђокића, сличних расправа биће више и односиће се на све теме које су везане за живот у књажевачкој општини. Одборници ће коначну реч о буџету дати на следећој седници Скупштине општине, која ће, како сазнајемо, бити одржана 21.децембра. Л.И.

Снежно невреме узрок бројних проблема...

СНЕГ УСПОРИО САОБРАЋАЈ

МАЈДАНПЕК - У општини Мајданпек, снег који већ 10-так дана пада, средином недеље формирао је покривач од око пола метра, успорио је саобраћај, привремено завејавао поједине регионалне путеве, на тај начин и на десетине основаца онемогућио да похађају наставу, али ипак најтеже пао становницима града под Старицом. У понедељак, када је почела и серија ледених дана, на топловоду је дошло до хаварије, коју је одмах после санације заменила друга, већа, тежа, па су скоро два дана радијатори у Мајданпеку били хладни. У среду, током преподнева, грејање је нормализовано. У Мајданпеку проблеми са грејањем појавили су се у понедељак, када се догодила хаварија на главном то-

пловоду, због чега је у 11 часова грејање искључено . Запослени у ЈКП „Мајданпек“ квар су отклонили за само пар сати, али се приликом пуњења система водом испоставило да је дошло до новог пуцања цеви на неких 70-так метара удаљености од првог места квара. Даноноћним радом запослени у ЈКП Мајданпек у изузетно тешким условима, на температури од минус осам, успели су да отклоне квар, а грејање нормализују. У дечјој установи захваљујући свим потезима на плану побољшања енергетске ефикасности, уз помоћ грејалица успевали су да у радним собама постигну температуру прихватљиву за боравак деце, а на сличан начин довијали су се и у мајданпечкој болници. У школама је ме-

ђутим, то било теже, па су часови скраћени на 30 минута. Иако у Предузећу за путеве Зајечар и ЈП за путеве и грађевинско земљиште пуним капацитетом покушавају да ствари држе под контролом, тешкоће у одвијању саобраћаја јавиле су се на регионалним путевима из Мајданпека ка селима Горње реке, Лескову, Јасикову и Влаолу, а из Доњег Милановца до Мироча. Због високог снега, подручне школе на Штрпцу, Копаној главици и Кулма Тополници нису радиле од понедељка, а 13 основаца је принудно одмарало, баш као и мирочки основци, ученици виших разреда, који нису успели да стигну до школе у Доњем Милановцу. Снег у комбинацији са

Интервенције на топловоду

снажним ветром био је узрок и проблема са снабдевањем електричном енергијом на ширем подручју Доњег Милановца, а најтеже је било на Мирочу где су скоро два дана били без струје. С.В.


БРОЈ 15

7

ЕКОНОМИЈА Одмиче реконструкција кривељске флотације

ПРЕКО КРОВА УНОСЕ МАШИНЕ БОР – Све што је ново у погону кривељске флотације - плаво је. У тридесетогодишњем сивилу тако се већ плаве два реда огромних флотационих комора, а и друга нова опрема, сведочећи да реконструкција одмиче и да стижу технологије нових могућности. Линија флотационих машина намењених првом пречишћавању већ је завршена, а друга се поставља. Новинарске екипе имале су прилику шестог децембра да виде како се то ради уз помоћ дизалице носивости 500 тона. Она је са лакоћом подизала велике металне резервоаре тешке 13,5 тона и убацивала их преко зида четвороспратне зграде, кроз отвор на крову, на место будуће линије за основно флотирање руде која ће стизати са друге секције млинова. Циљ ове реконструкције коју РТБ изводи сопственим средствима јесте да се повећа, побољша и аутоматизује прерада руде са кривељског и копа „Церово“ и добије квалитетан концентрат за нову топионицу. - Завршена је прва фаза која подразумева почетак рада првог пречишћавања као дела технолошког процеса

Убациивање машине преко крова

флотирања – каже Љубодраг Бошковић, руководилац пројекта. - Завршена је и хидроциклонска батерија домељавања и инсталиране су нове пумпе како би цео тај процес стартовао. Окончана је и комплетна реконструкција компресорске станице са новим дуваљкама. У току је друга фаза реконструкције, односно убацивање резервоара од 100 кубика за основно флотирање руде која долази са млинова прве секције. Мада све зависи од услова, нарочито временских, очекујемо старт основног флотирања до краја ове године, а завршетак комплетне

реконструкције најкасније до краја марта наредне. Од седам убачених резервоара, шест су од сто кубика, док је седми резервоар-кондиционер запремине 120 кубних метара. У наредним фазама, према Бошковићевим речима, замениће се хидроциклонске батерије друге и треће млинске секције, потом инсталирати машине од 40 кубика за друго, треће и контролно пречишћавање, па линије за основно флотирање руде са млинова треће и друге секције. -Ово је јединствена прилика да присуствујемо уба-

цивању комора флотационих машина од 100 кубика помоћу овако снажне дизалице – наглашава и Весна Павлов, управница Флотације. - Њима се замењују машине од 14,2 кубна метра, а служиће за основно флотирање. Кад све буде готово искоришћење бакра у крајњем концентрату биће 87 одсто, као што је и пројекат предвидео. Садржај бакра у том концентрату биће 21 одсто. Иако су у кривељској флотацији у току велики захвати на реконструкцији, производња се одвија по плану. Застаје се минимално, тек толико колико је потребно за превезивање нове опреме са старом, док се и она не ревитализује. - Прошлог месеца дали смо 2.130 тона бакра у концентрату – истиче управница. - Имали смо временско искоришћење од 94,15 одсто и искоришћење бакра у крајњем концентрату од 85,2 одсто. То је веома задовољавајуће у односу на ранија остварења од 79 до 80 одсто. Циљ реконструкције је да искоришћење буде 87 одсто, а да концентрат буде са 21 одсто бакра. Љ.А.

У Клокочевцу се гради Рециклажни центар

СЕЛЕКТИРАЊЕ ОТПАДА ЗА КВАЛИТЕТНИЈЕ УСЛУГЕ МАЈДАНПЕК - Општина Мајданпек је у Клокочевцу започела припреме за градњу Рециклажног центра, за који као једна од 16 општина у Србији које су испуниле услове, рачуна на 35 милиона динара вредну финансијску подршку ресорног министарства. После припреме терена која за 10-так повољних радних дана може да се приведе крају, на пролеће би требало да почне изградња објекта, а потом и набавка опреме, након чега би са радом требало да стартује Рециклажни центар. „Ми изводимо радове на првој од три фазе, на припреми платоа, односно равнању, тампонирању и сабијању терена. Око 30 одсто посла је завршено, а ако нас време послужи за 10-так дана

могли би да завршимо предвиђене радове, - каже Љубиша Јовановић, директор ЈКП Доњи Милановац наглашавајући да потом предстоји спровођење још два тендера, за извођење радова на изградњи Рециклажног центра који су процењени на 21,5 милиона динара, а потом и набавка опреме чија је вредност по тендеру 9,5 милиона динара. Тако би после врло вероватне мање паузе, требало очекивати да до маја, јуна проради Рециклажни центар. Он се гради за општину Мајданпек, која је носилац свих активности, а биће у функцији оба јавно комунална предузећа и „Комуналац“ и „Доњи Милановац“. Од самог назива Рециклажни центар, за неупућене би прихватљивији био центар

за одвајање и селектирање отпада јер то је практично његова функција. „Ви знате да ми селекцију радимо и на лицу места кроз контејнере за картон, пет амбалажу, стакло и остали отпад. Међутим, сви ми заједно још нисмо стигли до фазе да потпуно селектујемо отпад због чега се дешава да у комуналном отпаду и даље завршава 50-60 одсто оног што може да буде материјал за неку производњу у будућности“ – истиче Јовановић додајући:-Из тог разлога ми одвајамо и селектујемо тај отпад, како би из њега добили додатне количине пластике, картона и стакла, а касније метала и дрвета, односно свега што будемо сматрали да је потребно одвајати и да има тржишну цену.

Радиће се, дакле, одвајање. Материјал ће бити пресован, уредно лагерован, а у тренутку када се добију количине за отпремање и транспортован, док ће преостали отпад бити вожен на регионалну депонију у Халову код Зајечара, наравно, када буде завршена. У међувремену, користиће постојећу, привремену. Погодност локације у Клокочевцу је што је на пола пута мајданпечком и доњомилановачком комуналном предузећу, до депоније у Халову. До ње се неће одвозити комплетно, већ само део смећа што ће донети уштеду у транспортним трошковима, али и повећати приход кроз продаје селектираног и ускладиштеног отпада пет амбалаже, картона, стакла, а у перспективи и метала. С.В.


8

ОГЛАСИ

БРОЈ 15


9

ДРУШТВО/КУЛТУРА

БРОЈ 15

Одлука Синдикалне организације Mатичног предузећа

Одржани „Дани јабуке“ у Карбулову

ПОМОЋ ЗА ЛЕЧЕЊЕ УЗ ИЗЛОЖБУ ЈАБУКА И ПРЕДАВАЊА САВЕ ЂОКИЋА БОР – Чланови Синдикалне организације РТБ-а Бор Д.О.О. одлучили су да средства, која би иначе потрошили за куповину рекламног новогодишњег материјала (календара, оловки, упаљача), уплате као помоћ за лечење

чиле многе установе и житељи града бакра (организовано је неколико хуманитарних акција), обезбеђен је тек двадесети део потребног новца. -Мали Сава има право на живот и игру достојну сваког детета – казао је Драган

Драган Алексић

трогодишњег Саве Ђокића из Бора. Наиме, за операцију овог малишана оболелог од церебралне парализе његови родитељи треба да издвоје 60.000 евра. Премда су се у прикупљање помоћи укљу-

НЕГОТИН – Село Карбулово угостило је по трећи пут заредом бројне воћаре, али и стручњаке из те области, на едукативно-промотивној манифестацији „Дани Замишљена као јабуке“. својеврсна презентација овогодишњих резултата у воћарству, али и едукација за оне који желе да унапреде своју производњу, „Дани јабуке“ су и ове године оправдали своју сврху, те организатори са правом могу да кажу да им је манифестација и те како била успешна. Уз изложбу јабука овогодишњег рода, а лепших, веле, од карбуловачких нема надалеко, стручњаци Пољопривредне и саветодавне стручне службе Неготин и хемијске куће „Галеника – Фитофармација“ из Земуна одржали су бројна предавања из области воћарства и вођарске производње. Покровитељ ове смотре били су општина Неготин, овдашње Удружење „Воћар“ и месна заједница Карбулово. - Захваљујући изузетно

ном производњом. У области воћарске производње, а пре свега јабука, квалитетом, приносима и количинама, ви воћари из Карбулова већ сте то и постигли, а ова манифестација јесте на посредан начин и признање на досадашњим резултатима. Посао који успешно развијате прави је доказ да је перспектива Неготинске Крајине управо у коришћењу природних потенцијала којима наш крај, на срећу обилује. То је и велика развојна шанса, али и прилика за запошљавање младих и њихов повратак на село. А то ће се догодити онда када та производња буде исплатива, стабилна и песпективна. Због тога ће локална власт увек подржавати ваше напоре да постигнете боље резултате и тако својим породицама омогућите квалитетније услове за живот и рад – рекао је Дамир Ракић, председник Скупштине општине Неготин отварајући ову смотру на којој је пригодан културно-уметнички програм извели чланови културно-

Алексић, председник Одбора Синдикалне организације Матичног предузећа, и притом апеловао и на остале синдикалне организације да истим хуманим гестом гласају за здравље и победе болест. Ј.С.

Одбојкаши ''Ђердапа'' дружили се са особама са инвалидитетом

МОМЦИ ВЕЛИКОГ СРЦА У УДРУЖЕЊУ "НАДА" КЛАДОВО - Одбојкаши ''Ђердапа'' су момци великог срца. Ову констатацију они су потврдили дружењем са члановима кладовског удружења "Нада" које окупља 117 особа са инвалидитетом. Лопта са потписима свих играча била је главни реквизит коме су се обрадовали штићеници удружења основаног пре 11 година. Деца су добила обиље слаткиша и сокова и радо прихватила позив да буду гости на одбојкашким утакмицама ''Ђердапа''. Малишани су са одушевљењем прихватили позив својих спортских миљеника и

нису скривали радост што су одбојкаши кладовског суперлигаша увеличали породицу њихових пријатеља. Заузврат, уследиле су рецитације и бројна питања на која су одбојкаши радо одговарали. - Драго нам је што смо успели да деци пружимо радост и задовољство. Неки од њих су наши верни навијачи и зато је време које смо провели дружећи се са малишанима најмање што смо могли да учинимо за особе са инвалидитетом - није крио задовољство Драган Светозаревић, играч и тренер одбојкашког клуба из града на Дунаву. М.Р.

Са изложбе у Карбулову

погодним природним условима, општина Неготин, претендује да буде општина са интензивном пољопривред-

уметничког друштва из Карбулова и њихови гости из КУД-а „Мокрањац“ из Мокрања. С.М.Ј.

Изложба у Књажевцу

„РОК 2012“ КЊАЖЕВАЦ - Љубитељи фотографије, а пре свега љубитељи рок музике, од прошлог четвртка, могу да у холу Дома културе у Књажевцу, погледају одличну изложбу „РОК 2012“. Изложба се већ осам година успешно организује као пратећа манифестација зајечарске „Гитаријаде“. На овогодишњи конкурс, стигло је 7.167 фотографија, 411 аутора из 56 земаља. Л.И.


10

ХРОНИКА

БРОЈ 15

Пронађено смрзнуто тело жене у Доњој Белој Реци

ПРЕМИНУЛА ОД ИНФАРКТА

Место где је Душко пронашао тело своје супруге

БОР – У шуми у снегу Ухапшена А.А. из Књажевца

КРАЛА КАБЛОВЕ КЊАЖЕВАЦ – Полицијски службеници из Књажевца лишили су слободе своју суграђанку А.А. (20), која је осумњичена да је са три телефонска стуба, у селу Доње Зуниче, украла телефонски кабл, укупне дужине 150 метара. Како се сумња, А.А. се, са помагачем М.М., коме је, такође, одређен притвор, по мрклом мраку попела на три телефонска, дрвена стуба и са сваког понаособ маказама исекла телефонске кабле, које је, касније спалила ради одвајања бакарног проводника од изолације. Тиме је Телекому Србија, ПТТ Књажевац, причинила штету од близу 100 хиљада динара. Л.Л. Пријава против малолетног С.М.

МАРИХУАНА У ЏЕПУ СОКОБАЊА - Службеници Полицијске станице у Сокобањи поднели су Вишем јавном тужилаштву у Зајечару кривичну пријаву против, малолетног С.М. (15),. из Сокобање, због сумње да је извршио кривично дело ''неовлашћено држање опојних дрога''. Код њега је, у градском парку, у задњем левом џепу панталона, пронађен један пакетић опојне дроге марихуане, бруто тежине 0,8 грама. С.К.

недалеко од борског села

Доња Бела Река пронађено је беживотно тело Живице Рашковић (56). Смрзнуто тело Живице пронашао је њен супруг Душко, који је у понедељак око пет сати ујутру кренуо из села да је тражи. Супруг несрећне жене од шока једва проговара. Док је корачао кроз шуму тражећи своју супругу умало се није онесвестио од призора који је угледао, када је наишао на Живицу која је непомично лежала у снегу. -Живица је кренула у недељу ујутру око 11 сати на појату која је удаљена од села око три километра, да повеже воћке. Нисам ни могао да

Пресуда против службенице ИПМ ''Мајданпек'' и њеног супруга

ОЈАДИЛИ “ЗЛАТАРУ” ЗА 20 МИЛИОНА ДИНАРА МАЈДАНПЕК– А пел а цио н и суд у Београду осудио је Андријану Ђ. (55), ру к о вод и о ц а финансија и обрачуна у мајданпечкој Индустрији прераде метала, у оквиру које послују “Златара Мајданпек и “Мегапласт”, на четири, а њеног невенчаног супруга Ранка М. (47) на три године затвора. Суд је, на основу изведених доказа, установио да су они ИПМ оштетили за више од 20 милиона динара. Прва пријава против овог пара била је поднета због сумње да су њих двоје, од 1. јануара 2008. до 14. септембра 2010. године оштетили ово предузеће за 5,3 милиона динара. Овај двојац имао је разрађен систем. По првом, Андријана Ђ. је, приликом обрачуна исплате зарада радницима, уносила неистините податке и увећавала износ нето личног дохотка. На тај начин, на свој и рачуне Ранка М. у том периоду “пребацила” је тачно 2.973.941 динар.

Ранко М., који се теретио за кривично дело злоупотребе службеног положаја у помагању, отворио је рачуне код више банака и ставио их на располагање Андријани Ђ. Тако му је она на основу “обуставе из зарада”, пребацила додатних 600.073 динара, а “на основу зараде”, додатних 1.772.653 динара. Међутим, након додатних истрага, Ранко М. и Адријана Ђ. су осумњичени и да су, пре 2008. године, ојадили ИПМ за додатних више од 15 милиона динара. Њихови адвокати су, за време трајања судског процеса, нудили нагодбу у замену за признање кривице, али је Више тужилаштво у Неготину тај предлог одбило. Е.Т.

предпоставим да је овако нешто могло да се догоди, будући да је и раније ишла на појату сама. Пуно пута је, пошто нахрани стоку, остајала тамо и да преспава , па се изјутра враћала у село – говори кроз сузе Рашковић. Живица је боловала од повишеног притиска. На путу од појате ка селу несрећна жена је доживела инфаркт па је пала у снег где се и смрзла. -Шта сада да радим без моје Живице. Није могла да ме позове и каже шта се дешава, с обзиром да није умела да се јави на мобилни телефон, па га зато није ни понела - додаје Рашковић. Д.С. У две саобраћајне несреће у Бољевцу

ПОВРЕЂЕНО СЕДАМ ОСОБА БОЉЕВАЦ – Малолетни М.Б. (17), из Бољевца, задобио је тешке телесне повреде, опасне по живот, када се ауто ''хонда акорд'', којим је управљао његов суграђанин С.П. (22), свом силином закуцао у бетонску бандеру у улици Драгише Петровића, код броја 98. До саобраћајне незгоде је дошло на тај начин што је С.П. управљајући возилом пре стицања права, кретајући се из правца пута Зајечар-Параћин, ка центру града, у близини кућног броја 98, услед неприлагођене брзине условима и стању пута, изгубио контролу над возилом, прешао на леву страну коловоза у правцу кретања, и након заношења, десном бочном страном ударио у бетонску бандеру поред пута. Неколико дана потом, пет особа је повређено у саобрађајној несрећи код бољевачког села Мирово. До несреће је дошло када је Г.Ј. (44), који је управљао ''заставом поли'', приликом скретања у десно преко бетонског моста, услед клизавог коловоза, неприлагодивши брзину условима и стању пута, изгубио контролу над возилом и са возилом упао у пропуст дубине око четири метара преврнувши се на кров. У возилу се на месту сувозача налазила М.С. (57),. из Мирова, док су се у товарном простору превозиле П.С. (29), из Бољевца, и И. С. (41), из Алексинца, као и Р.Н. (33), из Бољевца. Сви су задобили телесне повреде. З.М.


ХРОНИКА/ФЕЉТОН

БРОЈ 15 Лишен слободе Н.Н. из Бора

ПАО СА ''ЕКСТАЗИЈЕМ''

БОР – Припадници Полицијске управе из Бора лишили су слободе свог суграђанина Н.Н. (25), у чијем су фрижидеру, у сутерену радње за поправку и сервис рачунара у овдашњем насељу ''Црновршких бригада'', пронашли близу 620 грама синтетичке дроге ''екстази'', вредности око седам хиљада евра. По досадашњим сазнањима, полиција је дуже време пратила Н.Н. за кога се сумњало да се бави препродајом дроге и да му, као покриће за тај ''посао'', користи радња за поправку и сервис рачунара. Полиција је упала у његову радњу за поправку и сер-

вис рачунара и у сутерену затекла несвакидашњи призор у подруму радње затечено је неколико лица који су користили опијате. Одмах је обављен претрес просторије, а у фрижидеру је пронађено, уредно запаковано, око 620 грама синтетичке дроге, познате по називима ''голубица'' и ''веселе таблете'', спремних за даљу продају. Дрога је одмах заплењена и послата на вештачење у Београд. Н.Н. је лишен слободе, одређен му је дводневни притвор и поднета му је пријава због недозвољеног држања и стављања у промет опојних дрога. T. Т.

Саобраћајна несрећа у Бору

ПОКОШЕН ПЕШАК БОР – Ч.Д. (59), из борског села Брестовац, задобио је тешке телесне повреде, опасне по живот, када је на њега колима, на низбрдици код градске пекаре, налетео његов комшија С.О. - Пацијент је примљен са тешким повредама и његово стање је критично – казала нам је др Снежана Симић, начелница Одељења

анестезије ЗЦ Бор. - Он је прикључен на апарате за одржавање живота и његово стање се прати. С.О. је, како сазнајемо, на саслушању изјавио да су га заслепила светла возила које је наилазило из спротног правца, након чега је, како је казао, ''видео пешака на хауби свог аутомобила''. Р.Т.

ПРОДАЈЕМ!!! Апартмане на Борском језеру у сивој фази од 36m до 49m2 - цена 400 еура/m2 2

Плачеве на Борском језеру са комплетном инфраструктуром (струја,вода,пут,канализација) цена 1000 еура/m2 Телефон: 064/ 14 06 986

11

РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

( 14.ДЕО )

Документ под називом “Регионална стратегија развоја Тимочке крајине за период 2011 – 2015. године, који је израдила Регионална агенција за развој Источне Србије (РАРИС), а који је усвојен на Скупштини РАРИС-а, 23. септембра 2010. године, између осталих области развоја, туризам апострофира као један од стратешких регионалних развојних приоритета Тимочке крајине. По усвајању овог стратешког документа, израђен је Регионални план развоја у којем су дате смернице о начину реализације (кроз индикаторе, мере и активности) циљева и приоритета Регионалне стратегије развоја током периода њеног важења (2011 – 2015), а потом је дата и ИНДИКАТИВНА ЛИСТА ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА ( 2. део) Индикативна листа пројектних идеја представља примере пројеката за реализацију сваке од приоритетних мера Регионалног плана развоја. Ова листа треба да служи РАРИС-у и свим развојним партнерима у Тимочкој крајини као пример пројеката за имплементацију Регионалне стратегије развоја. Како и само име каже, ова листа даје само кратке описе пројеката, примере активности, могуће носиоце пројекта и процене вредности и ни у ком случају се не треба сматрати коначном или једином листом пројектних идеја. ТУРИЗАМ Назив пројекта: Валоризација културних и природних туристичких атракција у источној Србији Конкурентност туризма источне Србије темељи се на културним и природним атракцијама, од којих су неки стари више хиљада година, или потичу од почетка Христове ере или средњег века. Увођењем ових места у туристичку понуду, радови на очувању и побољшању ових места се морају обавити. Поставља се питање, који је то или који би требало бити ниво улагања у ове објекте и атракције који се може валоризовати кроз туризам. Циљ пројекта је подизање конкурентности туризма у источној Србији валоризацијом културних и природних туристичких атракција. Активности: Израда студије ревитализације и очувања археолошких налазишта и културних споменика источне Србије, израда програма за рестаурирање и конзервирање археолошких налазишта и културних споменика у источној Србији, израда програма промоције туристичких атракција Назив пројекта: Постављање туристичке сигнализације у источној Србији Туризам источне Србије значајно заостаје за конкурентским дестинацијама у недостатку туристичке сигнализације Циљ пројекта је подизање конкурентности туризма источне Србије унапређењем туристичке сигнализације. Активности: Припремање студије развоја туристичке сигнализације у источној Србији, развој туристичке сигнализације у источној Србији, развој тематских туристичких путовања за свих шест праваца развоја туризма, (културни туризам, здравствени туризам, планински туризам, наутички туризам, сеоски туризам, специјализираних облика туризма), изградња сигнализације тематских туристичких тура (путеви вина, путеви римских царева, манастирска тура, UNESCO итд.) Назив пројекта: Развој капацитета запослених у туризму Туристичка и хотелијерска индустрија у свету и у Србији се све чешће сусрећу са проблемом људских ресурса којима су потребна нова знања, вештине и компетенције како би управљали туристичком дестинацијом, успели да препознају њене снаге и слабости те да је позиционирају на туристичком тржишту. Главни циљ пројекта је подизање конкурентности источне Србије као туристичке дестинације путем обуке кадрова. Активности: Обука туристичких кадрова и запослених у туризму (оn thе јоb training), обука за домаћине у руралном туризму и еко-туризму, размена искустава и примера добре праксе/студијска путовања у развијене туристичке регионе у земљи и иностранству Назив пројекта: Увођење туристичког система квалитета За подизање конкурентности туризма источне Србије потребно је увођење туристичког система квалитета у јавни и приватни сектор. Систем квалитета треба прилагодити савременим стандардима који се примењују у развијеним туристичким земљама Главни циљ пројекта је подизање конкурентности источне Србије као туристичке дестинације увођењем туристичког система квалитета. Активности: Израда студије увођења туристичког система квалитета у источној Србији, представљање јавном и приватном сектору студије увођења туристичког система квалитета, израда типске техничке документације за увођење туристичких система квалитета. Назив пројекта: Унапређење система категоризације смештајних објеката у источној Србији Категоризација смештајних објеката у источној Србији није прилагођена међународним стандардима. Категорија објекта варира у зависности од типа објеката и најнеуређенија је код приватних станодаваца. Главни циљ пројекта је подршка развоју туризма источне Србије унапређењем система категоризације смештајних објеката. Активности: Анализа тренутног стања категоризације смештајних објеката у руралном туризму источне Србије, едукација о међународним стандардима категоризације смештајних објеката у руралном туризму, израда студије са препорукама за унапређење система категоризације смештајних објеката у руралном туризму у источној Србији. Приредио : Бора Станковић


12

ВЕСТИ/ОГЛАС

Ра с п ис а н к он к у рс з а у ре ђе њ е а дмин с тра тивн ог це н тра Књ а ж е вца

ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ РАДОВЕ НОВЧАНА НАГРАДА

Књажевачки кеј (фото: Књажевацинфо)

КЊАЖЕВАЦ - Општина Књажевац расписала је јавни анонимни архитектонско-урбанистички конкурс за идејно решење партерног уређења административног центра и платоа испред Дома културе. Правна и физичка лица позвана су да учествују у конкурсу за идејно уређење простора око објеката бивше Југобанке и Општинског суда, Трга Димитрија Туцовића (од административног центра до пресека са Улицом Књаза Ми-

лоша) и платоа код Дома културе. Конкурс почиње да тече од 10.децембра, а радове треба предати најкасније до 25.јануара 2013.године до 15,00 часова Дирекцији за развој, урбанизам и изградњу, где се може подићи конкурсни материјал. Најуспешнији радови биће награђени новчаним наградама. Конкурс је објављен на сајту Општине, а ближе информације могу се добити у Дирекцији, на телефоне 731015 и 731-553. Л.И.

БРОЈ 15 У Кладову новац од саобраћајних прекршаја нашао практичну примену

ОД КАЗНИ БИЦИКЛИ ЗА ШКОЛЕ

КЛАДОВО - Део новца прикупљеног на име казни за саобраћајне прекршаје, које су начинили возачи на друмовима у кладовском крају, усмерен је за куповину по једног бицикла за сваку од пет основних школа у овој општини. То је у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја који предвиђа да се трећина новца наплаћена почониоцима прекршаја у саобраћају стави на располагање локалним самоуправама. По један бицикл марке "Цаприоло" награда је малишанима за досадашње резултате у традиционалној акцији АМСС и МУП "Шта знаш о саобраћају". Донација је обрадо-

вала директоре школа. - Обећање које су нам пролетос дали службеници саобраћајне полиције на измаку године добило је практичну примену. С обзиром да деца воле да учествују у акцији чија је намера да увећа њихово знање о безбедности у саобраћају, бицикли су прави поклон. Једна од дисциплина је и вожња спретности на полигону, а пошто сва деца немају нове двоточкаше, донација ће помоћи да се добро припреме и равноправно учествују у такмичењу са вршњацима - указује Михајло Сидерис, директор ОШ "Светозар Радић" у МЗ Текија. М.Р.

TIMOCKE BR.15  

NEDELJNIK TIMOCKE KRAJINE, TIMOCKE, TIMOCKE NOVINE

TIMOCKE BR.15  

NEDELJNIK TIMOCKE KRAJINE, TIMOCKE, TIMOCKE NOVINE