Page 1

TREBALL D'INFORMÀTICA 1.Busca informació del procés d'engegada d'un ordinador. ·Que és el MBR? Un master boot record (MBR) és el primer sector ("sector zero") de dispsitiu d'almacenatge de dades, com un disc dur. ·Que és el GRUB? GRUB permet als usuaris tenir múltiples sistemas operatius en el mateix ordinador i permet també escollir en cual volem entrar cuan l'ordinador s'engega. ·Que és una distribució Linux? És una distribució de software basada en el nucli Linux que inclou determinats paquets de software per satisfer les necessitats d'un grup especific d'usuaris. ·Que és una instal·lació dual? És tenir més d'un sistema operatiu en un sol ordinador. ·Que és un gestor d'arrancada? És un programa que pren el control de l'ordinador només conectar-se. ·Quin tipus de gestor instal·la la Linkat? GRUB. ·Que és un repositori? És un lloc on s'emmagatzema i manté informació digital. ·Que és Sybaptic? És un programa informàtic que és una interfície gràfica GTK + per a APT, per al sistema de gestió de paquets de Debian GNU / Linux. ·Quins són els sistemes de fitxers més habituals en Windows? FAT, FAT32, NTFS. I en Linux? ext2, ext3, swap. ·Quins tipus d'entorns gràfics podem fer servir a Linux? GNOME,KDE,Xfce,ArtistX,LXDE, etc. ·Quina diferència hi ha entre software lliure i software gratuït? La diferència és que el software gratuït no es pot modificar, estudiar-lo ni millorar-lo, pertany a la persona o empresa que ho va crear. 2.Busca informació sobre les diferents distribucions de Linux, tant genèriques com educatives. S'hi han de reflectir qüestions com: ·L'any d'inici de cada distribució ·Per quina versió es troba ·Quina administració o empresa li dóna suport ·En quina distribució de Linux està basada ·Si utilitza només programari lliure o també inclou progrsamari propietari


ANY

VERSIÓ ACTUAL

EMPRESA

BASADA EN

LLIURE PROPIETARI

Ubuntu

2004

10.04.1

Canonical Ltd Linux

Lliure

Fedora

2003

13

Red Hat

Linux

Lliure

Debian

1993

5.0.6

Linux

Lliure

OpenSUSE

1994

11.3

Linux

Lliure

Slackware

1993

13.1

Linux

Lliure

Gentoo

2002

10.0

Gentoo Project

Enoch Linux

Lliure

Kubuntu

2005

10.04

Canonical Ltd Linux

Lliure

Mandriva

1998

Mandriva 2010

Mandriva

Lliure

Novell

Linux

3.Basant-nos en qualsevol distribució de Linux, respon a les següents qüestions ·Amb quin programa podem escoltar música? XMMS ·Amb quin programa podem veure una peli? Mplayer ·Amb quin programa podem gravar un CD d'audio? K3B ·Amb quin programa podem gravar un DVD? KsCD ·Amb quin programa podem editar una imatge, foto, etc? Gimp ·Amb quin programa podem navegar per internet? Mozilla Firefox ·Amb quin programa podem xatejar? AMSN ·Amb quin programa podem crear i editar una pàgina web? Compozer ·Amb quins programes podem jugar? Cadega, Emugame ·És poden instal·lar més jocs? Com? Si, amb un emulador ·Amb quin programa podem editar un text? Open Office Writer I un full de càlcul? Open Office Calc

ACTIVITATS ADICIONALS  

Treball d'informatica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you