Page 1

Qüestions de VIDEO-AUDIO-IMATGES IMATGES 1.Què és una imatge vectorial? Amb quins progremes podem dibuixar imatges vectorials? Quina extensió tenen les imatges creades amb programes d'imatges vectorials? Una imatge vectorial es aquella que s'elavora a partir de formulacions matemàtiques. Corel Draw, Illustrador, Inkscape... cdr ai svg 2.Què és una imatge de mapa de bits? Amb quins programes podem dibuixar imatges de mapa de bits? Quina extensió tenen les imatges creades amb programes d'imatges de mapa de bits? Una imatge de mapa de bits és una imatge que esta formada per uns punts anomenats píxels. Photoshop, Gimp... psd GIF 3.Indica tres formats d'imatge sense pèrdua de qualitat. GIF, PICT o PCT, TIFF 4.Indica tres formats d'imatge amb pèrdua de qualitat. JPEG, JPG 5.Indica algunes característiques de les imatges TIFF. A més de la imatge, emmagatzema etiquetes per al seu tractament posterior. 6.Què és el format RAW? Per a que s'utilitza? El format RAW és un format brut. Conté la informació de la imatge tal com va ser capturada. Genera un fitxer de grans dimensions. 7.Quina empresa va crear el format PDF? Per a que s'utilitza? El va crear la empresa Adobe Systems. S'utilitza per crear documents electrònics, intercanviar dades, crear documents interactius... 8.Qui va crear el format JEPG? Joint photographic Experts Group. 9.Quina característica principal tenen les imatges GIF? La característica principal és que admet la compressió sense perdua de calitat, un color com a transparent i unir diverses imatges per crear sensació de moviment.


10.Quins elements principals formen una càmara fotogràfica?

AUDIO 1.Què significa que un fitxer d'audio s'hagi obtingut mitjançant mostreig? Significa que cada cert interval, es registra el so analogic. EX: a través d'un micròfon. 2.Què és un codec d'audio? Un codec d'audio és l'agloritme de compressió que s'utilitza per que ocupi menys espai. 3.Quina diferència hi ha entre un format i un còdec d'audio? La diferencia és que el codec és per obrir l'archiu i el format és el tipus d'archiu. 4.Què és un formato de audio? Que fa diferent un format a un altre? Un format és la manera com es genera el fitxer. 5.Indica un format d'audio sense compressió. Wav 6.Indica dos formats d'audio amb compressió. Wma, ogg. 7.Defineix els següents termes: MP3: format de compressió digital que utilitza un algoritme amb pèrdua per conseguir un menor tamany d'arxiu. AAC: format informatic de senyal digital d'audio basat en l'algoritme de compressió amb pèrdua. OGG: és un format contenidor, es a dir, es un tipus de fomat d'arxiu que emmagatzema informació de videos, audio, subtítols, capítols... WMA: és un format de compressió amb pèrdua, encara que s'ha desnvolupat sde compressió sense pèrdua, és propietat de Microsoft. 8.Quines diferències ha han entre els sorolls rosa, blanc i maró? Per a què s'utilitza?

VIDEO 1.Com emmagatzema la informació el format de video AVI? El format AVI emmagatzema la informació per capes, guardant una capa de video seguida d'una d'audio.


2.Quina resolució màxima admet el format de vídeo comprimit MPEG2? 3.El format rm, de quina empresa es propietat? RealNetworks, Inc. 4.Quin és el format de vídeo que utilitza Youtube? Youtube utilitza el format flv. 5.Quin és el format de video propietat de Microsoft? El format de vídeo propietat de Microsoft és wmn. 6.Quina característica diferencía el code DiviX i el Xvid?

QUESTIONS DE VIDEO-AUDIO-IMATGES  

ACTIVITATS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you