Page 1

3.CONFIGURACIÓ DE LA XARXA. PROTOCOLS TCP/IP.

ACTIVITATS 1.Que succeeix en una xarxa en anell quan un ordinador deixa de funcionar? Que s'obre el circuit i no pot passar la senyal. Se t'acut cap situació en que resulti útil aturar el funcionament de la xarxa després que s'hagi averiat un dels trminals que hi estan connectats? Sempre que s'hagi de fer una separació. Quan s'ha d'incorporar un nou equip. 2.Pensa i respon: a-Quina topologia fa servir una xarxa formada per un router al qual es connecten dos ordinadors de sobretaula, un portàtil i una consola de joc? En estrella i cel·lular. b-Per què una xarxa cel·lular està formada per esferes? Perque és omnidireccional. 3.Quina és la diferència entre un hub i un switch? El hub emmet les dades a tots els ordinadors que composen la xarxa, mentre que el switch només emmet a l'ordinador desitjat.


4.Quan volguen un alt rendiment en la transmissió de les dades, què escollirem, un hub o un switch? Per què? Un switch, perque el switch nomes envia la informació a l'ordinador que l'ha de rebre. 6.Calcula el temps que fa falta per transmetre la informació continguda en un DVD(4,7GB).Recorda que 16B equival a 8Gb. a-100Mb/s 4,7GB x 1024MB x 8Mb x 1s = 376s 1GB 1MB 100MB b-16b/s 4,7GB x 8Gb x 1s = 37,6s 1GB 1Gb c-54Mb/s 4,7GB x 1024MB x 8Mb x 1s = 713s 1GB 1MB 54Mb 12.Investiga a internet i inenta esbrinar quants equips hi pot haver a les xarxes amb les màscares següents: a-255.255.255.0 - 254 b-255.255.255.128 - 126 c-255.255.255.64 – 62 14.Per esbrinar quina adreça de xarxa té un equip, tant a Linux com a Windows, hem d'accedir a la consola del sistema i executar un comandament: a-A Windows escriu: ipconfig/all.

15. Esbrina l'adreça MAC de la teva targeta de xarxa. Executa el comandament ipconfig/all (Windows) o ifconfig (GNU/Linux). 22.Transforma els nombres decimals següents al sistema binari: 2 – 10 4 – 100 8 – 1000 16 – 10000 32 – 00000 64 – 1000000


23.Quants dispositius pot tenir una xarxa amb la mascara 255.255.255.128? 126 24.A l'adreça IP del host els numeros 0 i 255 no es poden utilitzar. Esbrina per què. Perque estan reservats a la red i prodcast. 25.Pots configurar un equip perqué en cas de no obtenir adreça IP dinàmica,treballi amb una d'estatica? Com es faria a windows? Sí Panell de control – propiedades de red – propiedades – protocolo... - usar la siguiente IP 26.Si un equip no disposa d'accés a internet, però sí que pot veure la resta dels equips de la xarxa, i fins i tot el router, què pot pasar? Com ho esbrinaries? Que tingui igual l'adreça IP que un altre. Al menú de 'opcions en la xarxa'. 28.Esbrnina el codi de color d'un cable de xarxa Ethernet. a-Quina utilitat té cada fil? Fes-ne un esquema. Taronja – blau – verd – marró – 4 blancs a ratlles amb els colors anteriors. Cada fil porta un tipus d'informació. b-En que es diferencia d'un cable creuat? En el trenament del cables. 33.Busca informació i digues què és una xarxa adhoc. Quan pot resultar útil una xarxa d'aquest tipus? És una xarxa inalàmbrica descentralitzada. Pot resultar útil quan ha pasat un desastre natural.

activitats  

activitats

activitats  

activitats

Advertisement