Page 1

Enklicksfeedback som sociala poängsystem Förstudie inför examensarbete Petter Karlsson - Projspel07 2009-03-12


Bakgrund

• Enklicksfeedback

- feedback genom ett enda klick


Bakgrund

• Sociala poängsystem

- värden som deltagarna själva kan skapa inom ett system


Bakgrund • Exempel 1: Facebook:s “gilla”-funktion


Bakgrund • Exempel 2: Digg:s “digg”-funktion


Syfte och affärsnytta

• Ett fenomen som blir alltmer vanligt men som ännu är outforskat.


Syfte och affärsnytta

• Vad finns det då för

användningsområden?


Syfte och affärsnytta • Sociala poängsystem som ranking.


Syfte och affärsnytta • Crowdsourcing

- hur deltagarna kan gallra fram bra content tillsammans


Syfte och affärsnytta

• Kommer detta bryta ner webb 2.0:s heliga pyramid?


Syfte och affärsnytta 1% Skapare 10% Aktiva deltagare

89% Åskådare


Syfte och affärsnytta 1% Skapare 10% Aktiva deltagare 20% Deltagare?

69% 89% Åskådare


Syfte och affärsnytta

• Ett mellansteg öppnas mellan att producera och konsumera


Syfte och affärsnytta

/ +1 • Folk som förr inte skapade content - skapar nu content


Mål

• Att analysera flera olika system som innehåller enklicksfeedback.


Mål

• Att ta reda på vilka

användningsområden som finns för denna typ av interaktion.


Mål

• Att undersöka om denna typ av

interaktion förändrar användarnas beteende.


Metod • Intervjuer med forskare och journalister aktiva inom:

‣ Sociala medier ‣ Interaktion ‣ Kommunikation


Metod

• Praktiska studier

- en djupdykning i sociala medier


Källor Intervjuer Fredrik Wass - http://bisonblog.blogs.com/blog/ - 2009-03-09 Webkällor "I Like this" - Facebook inför “Likes”-funktionen http://blog.facebook.com/blog.php?post=53024537130 Friendfeed - Hur Friendfeed fungerar http://friendfeed.com/about/ How Digg Works - Hur digg fungerar http://digg.com/how Pusha - Svensk version av Digg http://www.pusha.se/om Wikipedia - Web 2.0 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 Wikipedia - Social Bookmarking http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking

Enklicksfeedback som sociala poängsystem - Förstudie - Keynote  

Min keynote till förstudien om Enklicksfeedback som sociala poängsystem.