Issuu on Google+

PAPAN CERITA PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB Nama

: Tan Pei Wen

Opsyen

: BC Kumpulan 2

Ambilan

: PISMP JAN 2012

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 6

Topik

: Bola Keranjang

Nama Pensyarah : Encik Zelkepli Bin Shahrom(70489355) papan cerita(1)