Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Izenak: Peio Madrid eta Jon Ituarte

Nola sortzen da informazio zientifikoa eta ezagutza zientifikoa? Binaka ekarpen bat sortu behar duzue honako paragrafo hauekin (Issuu erabili):

*Lana binaka egiteko da, pantaila baten aurrean. 1. Scholarpedia www.scholarpedia.org eta Wikipedia www.wikipedia.org sartu eta biak konparatu. Zein dira bien arteko ezberdintasunak? Zergatik batek du informazio kopuru gehiago eta bestea fidagarriagoa da?. Paragrafo bat idatzi honen inguruan, 100 hitzetakoa. Wikipedia, scholarpediaren antzera, entziklopedia birtual bat da. Wikipediak informazio gehiago dauka bilduta bere datubasean. Zergaitik? Wikipediara edonork igo dezake edozer informazio, berdin da egiaztatu gabe egotea edota guztiz serioa izatea. Scholarpediak informazio gutxiago dauka gordeta bere baitan baina informazio guzti hori errebisio bat pasatu du Scholarpediara igota izan baino lehen. Hau da, informazio ona eta fidagarria dela egiaztatu da lehenfabizi eta ondoren igo egin da sarera. Zer ekartzen du guzti honek? Ba Wikipediak Scholarpediak baino askoz informazio gehiago izatea, baina informazioaren kalitatea eta fidagarritasna baxuagoa izango da. Azken finean, Scholarpediara igotzen den informazio guztia errebisio bat pasatu du eta guztiz fidagarrida da, hau da, informazio zientifikoa da. 2. Dibulgazioko aldizkariak eta aldizkari zientifikoak. 1. Bideo hau ikusi eta gero galdera honi erantzunez testu bat idatzi, 50 bat hitz: Ze ezberdintasun dago dibulgazioko aldizkarien eta aldizkari zientifikoen artean? http://www.youtube.com/watch?v=VeyR30Yq1tA&feature=related


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Desberdintasun batzuk daude, baina nabariena aldizkari bakoitzaren egilea zein den da. Dibulgazio aldizkarien egileak kazetariak izaten dira normalean, aldizkari zientifikoen egileak adituak diren bitartean. Gainera, dibulgazio aldizkariak ez dute helburu zientifikorik, ez dute datu oso zehatzak ematen; aldizkari ientifikoak informazio asko eta ona ematen dute eta horretaz aparte “peer-review” prozezua pasatu dute. “Peer-review” informazioaren berrikusketa eta zuzenketa da, aditu batengatik egina. Honek ekartzen duena infromazioa gero eta hobeaga izatea da, baita fidagarriagoa ere.

2. Testu honen 4. atala (“Proceso editorial” izena duena) irakurri eta laburbildu artikuluak onartzeko aipatzen den prozeduraren inguruan. 50 bat hitz http://www.revistacomunicar.com/normas/00-normativacomunicar-esp.pdf 3. Binakako errebisioa , peer review. a. Bideo hau ikusi eta peer-review prozesua azaldu era laburrean, 50 bat hitz. http://www.youtube.com/watch?v=twogpmMSfY&translated=1 “Peer-review” deitutako prozezua lan zientifikoak zuzentzeko eta egiaztatzeko balio du batez ere. Demagun edozein gaiaren gainean ikertu dugula eta artikulu bat idatzi dugula. Artikulu hori aldizkari batean argitaratu nahi badugu, kazetari abti bidali egingo diogu lehendabizi. Kazetari horrek artikulua ontzat ematen badu, artikuluaren gaiaz asko dakitenei (adituei) bidaliko die artikulua, azken haek “peer-review”-a egiteko. Prozezu honetan arikulua zuzenduko dute eta daukan informazioa eta edukia egiaztatuko dute. Azkenik, adituak artikulua ontzat ematen badute, zenbait zuzenketa egiteko gomendioa jasoko dugu eta aldizkari zientifiko batean argitaratua izateko prest egongo da gure lana. b. Wikipediako sarrera hau irakurri (“Reclutameinto de arbitros” arte), eta galdera hauek erantzun: Zertarako egiten da Binakako Errebisioa? Nola funtzionatzen du? Ze lotura du


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

ezagutzaren sormenarekin? 100 hitz. http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_pares

informazio zientifikoa  
informazio zientifikoa  

informazio zientifikoa nola sortu