Page 1

Udvalgte moduler på peer-uddannelsen i Region Hovedstaden Hvad er peer-støtte? Formålet med dette modul er, at peers, kollegaer får en grundlæggende forståelse for, hvad peer-støtte er, og hvad det kan. Hvordan startede det, hvad indebærer det, og hvad siger danske og internationale erfaringer om, hvordan og hvornår det virker? Hvordan kan man tale om deciderede peer-kompetence(r), og hvorfor er det vigtigt at være en del af et peer-fællesskab? Formålet med dette modul er ligeledes, at den enkelte kursist sætter egen recovery-proces, personlige og professionelle udvikling samt arbejdsopgaver i relation til denne bredere ramme. Peer-støtte på arbejdspladsen Dette modul har til formål at afdække de organisatoriske rammer for peer-støtte og hvordan peer-støtte kan udfoldes indenfor disse rammer. Modulet skal således dels give viden om kommunale og regionale tilbud, civilsamfund og mulige samarbejdsflader og dels tydeliggøre funktion og rolle for peers-støtten i den eksisterende indsats. Peer-støtte – én af mange udviklingsprocesser Dette modul har til formål at sætte den enkelte i stand til at forstå peer-rollen i relation til generelle udviklinger indenfor psykiatri og socialpsykiatri, herunder spørgsmålet om udviklingen af deciderede peer-kompetencer. I forlængelse heraf skal modulet sætte den enkelte i stand til at bidrage til den faglige udvikling i organisationen og ruste den enkelte til at møde at møde de udfordringer, som både peers og kolleger kan møde i forbindelse med denne udvikling. Den gode peer-relation På dette modul er fokus på etablering og udvikling af den gode peer-relation. Modulet skal afdække kerneelementer i den gode peer-relation, herunder vigtigheden af at kunne sætte sig selv i spil, uden at blive (for) privat og at kunne sætte sig selv til side uden at miste det personlige nærvær. Der arbejdes ligeledes med, hvordan man kan skabe den første kontakt til borgeren, ligesom der introduceres til basal samtaleteknik.

Gruppefacilitering - peer-baserede gruppeforløb Formålet med dette modul er at give den enkelte teknikker til etablering og udvikling af grupper med fokus på samarbejde omkring recovery-understøttende aktiviteter/samtale. Livshistoriefortælling, del 1-2 - livshistoriefortælling som metode Formålet med dette modul er, at den enkelte lærer at anvende livshistoriefortælling på sig selv og sammen med borgere. Fokus er på at skabe mening, sammenhæng og identitet og på at ’høre sin egen stemme’, dvs. få mere øje på, hvem man er, og hvad der er vigtigt i ens liv, og turde give udtryk for dette. Frivillig og peer Formålet med dette modul er at klæde kursisterne på til rollen som frivillig peer-støtte i en kommunal/regional kontekst. Kursisterne opnår viden om kommunale og regionale tilbud samt lokal-/civilsamfundets betydning og om forskelle på og ligheder mellem lønnet og frivilligt peer-arbejde. Herudover rustes kursister til i samarbejde med bl.a. lønnede peers at afklare rollen som frivillig og de opgaver, der knytter sig hertil. Brobygning til hverdagslivet Formålet med dette modul er at klæde kursisterne på til at være brobyggende til lokalsamfundet og fremme opbygning af borgerens sociale netværk. Konkret arbejdes der på modulet med, hvordan man som frivillig eller lønnet peer kan tilbyde individuelt følgeskab i lokale fællesskaber. Netværksgrupper med fokus på læring Formålet med netværksgrupperne er at skabe en selvstændig peer-kultur, dvs. sige et rum, hvor erfaring og viden sættes i spil. I netværksgrupperne skal der desuden skabes et fælles fagligt tilhørsforhold, der styrker den enkelte i at varetage peer-opgaven på arbejdspladsen.

Peer-uddannelse i Region Hovedstaden I januar 2017 slår peer-uddannelsen i Region Hovedstaden dørene op for nye kursister. Uddannelsen er et tillbud til mennesker, der arbejder med peer-støtte enten frivilligt eller lønnet. Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden retter sig mod tre målgrupper: · Lønnede peers i regionale eller kommunale tilbud, herunder peers i praktik · Frivillige peers i regionale eller kommunale tilbud eller i bruger-/pårørendeorganisationer · Kollegaer til lønnede eller frivillige peers i regionale eller kommunale tilbud

Vil du vide mere, så gå ind på www.peerstoette.dk/uddannelsen. Hjemmesiden opdateres løbende med oplysninger om indhold på uddannelsen, datoer for de enkelte moduler, pris og tilmelding. Har du yderligere spørgsmål, kontakt uddannelsesansvarlig Laura Nygaard: Tlf.: 31 14 37 60 Mail: ln@detsocialenetvaerk.dk

For at blive optaget på uddannelsen, skal du arbejde med peer-støtte i et regionalt eller kommunalt tilbud eller i en bruger-/pårørendeorganisation. Har du lyst til at arbejde med peer-støtte og gå på uddannelsen, men er du ikke formelt På uddannelsen klædes kursisterne på til at arbejde med tilknyttet et regionalt eller kommunalt tilbud eller en bruger-/ peer-støtte - enten direkte i kontakten til borgerne eller pårørendeorganisation, der arbejder med peer-støtte, anbesom kollegaer til lønnede eller frivillige peers. Der arbejdes fales du at undersøge om du f.eks. kan komme i praktik som bl.a. med: · Forskellige forståelser af peer-støtte – ud fra både etableret peer. viden på området og kursisternes egne erfaringer · Relevante værktøjer, som kan bruges i arbejdet med For at blive optaget på uddannelsen, skal du arbejde med peer-støtte i et regionalt eller kommunalt tilbud eller i en bruger-/pårørendeorganisation. Har peer-støtte, f.eks. Guide til et godt hverdagsliv og du lyst til at arbejde med peer-støtte og gå på uddannelsen, men er du ikke livshistoriefortælling formelt tilknyttet et regionalt eller kommunalt tilbud eller en bruger-/pårøren· Hvordan peer-støtte bliver en del af organisationen på en deorganisation, der arbejder med peer-støtte, anbefales du at undersøge om god måde, og hvordan den spiller sammen med øvrige du f.eks. kan komme i praktik som peer. udviklingsprocesser i organisationen Undervisningen foregår primært som fællesundervisning på tværs af de tre målgrupper. Uddannelsen er bygget op af en række obligatoriske og valgfri moduler. Der er et basismodul, som skal gennemføres som det første. Herudover tilrettelægger den enkelte kursist selv sit kursusforløb. Obligatoriske moduler skal være gennemført indenfor et år fra kursusstart. Basismodulet udbydes tre gang årligt, første gang i januar 2017. Som en del af uddannelsen tilbydes alle peers plads i en netværksgruppe med fokus på læring. Netværksgrupperne gennemføres i samarbejde med Peernetværket Danmark.

Der er fastsat krav til deltagerantal for de enkelte moduler. Oprettelse af moduler forudsætter tilstrækkeligt antal tilmeldte.

Læs mere om de forskellige moduler på www.peerstoette.dk/uddannelsen/. Her kan du også fra mandag d. 17. oktober finde datoer for de for moduler fra januar 2017 til april 2017.

Læs mere om modulerne på www.peerstoette.dk/uddannelsen


Ud fra de enkelte moduler, sammensætter du selv dit uddannelsesforløb

Læs mere om de forskellige moduler og netværksgrupperne på www.peerstoette.dk/uddannelsen Her kan du også fra mandag d. 17. oktober finde datoer for de for moduler fra januar 2017 til april 2017

Kursusplan Lønnede peers

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Obligatoriske moduler

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Den gode peer-relation

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

De fem veje til et godt liv

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

Obligatoriske moduler

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livshistorie

Gruppefacilitering - peer-baserede gruppeforløb

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livshistorie

Obligatoriske moduler

Basismodul 3 - Peer-støtte på arbejdspladsen

Livshistoriefortælling, del 2: livshistoriefortælling som metode

Basismodul 3 - Peer-støtte på arbejdspladsen

Valgfrie moduler1

Brobygning til hverdagslivet

Styrk din stemme

Valgfrie moduler1

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Robusthed

Juli

Den gode peer-relation

August

September

Oktober

November (-Dec.)

Gruppefacilitering - peer-baserede gruppeforløb

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

Gruppefacilitering - peer-baserede gruppeforløb

De fem veje til et godt liv

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livshistorie

Den gode peer-relation

De fem veje til et godt liv

Livshistoriefortælling, Basismodul 3 del 2: livshistorie- - Peer-støtte på fortælling som arbejdspladsen metode

Styrk din stemme

Brobygning til hverdagslivet

Livshistoriefortælling, del 2: livshistoriefortælling som metode

Brobygning til hverdagslivet

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Robusthed

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Robusthed

Herudover tilbydes deltagelse i netværksgruppe med fokus på læring, 2 timer ca. 8 gange årligt

Eksempel på et uddannelsesforløb over tolv måneder

Januar

Februar

Marts

Obligatoriske moduler

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Den gode peer-relation

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

Obligatoriske moduler

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livshistorie

Obligatoriske moduler

Basismodul 3 - Peer-støtte på arbejdspladsen

X

X

Der vil være mulighed for skiftende udbud af valgfri moduler.

1

Maj

Juni Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Valgfrie moduler1 Netværksgruppe

April

X

Robusthed

Juli

August

September

Gruppefacilitering - peer-baserede gruppeforløb

November (-Dec.)

De fem veje til et godt liv

Styrk din stemme X

Oktober

Brobygning til hverdagslivet X

X

X

X


Ud fra de enkelte moduler, sammensætter du selv dit uddannelsesforløb

Læs mere om de forskellige moduler og netværksgrupperne på www.peerstoette.dk/uddannelsen Her kan du også fra mandag d. 17. oktober finde datoer for de for moduler fra januar 2017 til april 2017

Kursusplan Frivillige peers

Januar

Februar

Marts

Obligatoriske moduler

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Brobygning til hverdagslivet

Sådan kan du afholde recovery-caféer

Obligatoriske moduler

Frivillig og peer

Valgfrie moduler2

April

Maj

Juni

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Sådan kan du afholde recovery-caféer

Juli

Frivillig og peer

De fem veje til et godt liv

Den gode peer-relation

Valgfrie moduler2

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Valgfrie moduler2

Robusthed

Robusthed

Den gode peer-relation

August

September

Oktober

November (-Dec.)

Brobygning til hverdagslivet

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Brobygning til hverdagslivet

Sådan kan du afholde recovery-caféer

De fem veje til et godt liv

Frivillig og peer

Den gode peer-relation

De fem veje til et godt liv

De fem veje til et godt liv

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Robusthed

Herudover tilbydes deltagelse i netværksgruppe med fokus på læring, 2 timer ca. 8 gange årligt

Eksempel på et uddannelsesforløb over tolv måneder

Januar

Februar

Marts

Obligatoriske moduler

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Brobygning til hverdagslivet

Sådan kan du afholde recovery-caféer

Obligatoriske moduler

Frivillig og peer

Valgfrie moduler2 Netværksgruppe

X

X

Der vil være mulighed for skiftende udbud af valgfri moduler.

2

April

Maj

Juni

Juli

August

Robusthed

Den gode peer-relation

De fem veje til et godt liv

X

X

X

September

Oktober

November (-Dec.)

Dialog om diagnoseforståelse og recovery X

X

X


Januar

Februar

Marts

April

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte? Tillægsmodul: Peer-støtte på arbejdspladsen

Obligatoriske moduler

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livsObligatoriske historie moduler - Tillægsmodul: Introduktion livshistoriefortælling som metode

Læs mere om de forskellige moduler og netværksgrupperne på www.peerstoette.dk/uddannelsen Her kan du også fra mandag d. 17. oktober finde datoer for de for moduler fra januar 2017 til april 2017

Kursusplan Kollegaer til lønnede/frivillige peers

Ud fra de enkelte moduler, sammensætter du selv dit uddannelsesforløb

Valgfrie moduler3

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

De fem veje til et godt liv

Valgfrie moduler3

Livshistoriefortælling, del 2: livshistoriefortælling som metode

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Valgfrie moduler3

Styrk din stemme

Maj

Juni

Juli

August

September

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte? Tillægsmodul: Peer-støtte på arbejdspladsen

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte? Tillægsmodul: Peer-støtte på arbejdspladsen

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livshistorie - Tillægsmodul: Introduktion livshistoriefortælling som metode

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livshistorie - Tillægsmodul: Introduktion livshistoriefortælling som metode

Oktober

November (-Dec.)

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

De fem veje til et godt liv

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

De fem veje til et godt liv

Styrk din stemme

Livshistoriefortælling, del 2: livshistoriefortælling som metode

Livshistoriefortælling, del 2: livshistoriefortælling som metode

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Eksempel på et uddannelsesforløb over tolv måneder

Obligatoriske moduler

Januar

Februar

Marts

April

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November (-Dec.)

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte? Tillægsmodul: Peer-støtte på arbejdspladsen

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livsObligatoriske historie moduler - Tillægsmodul: Introduktion livshistoriefortælling som metode

Valgfrie moduler3

Der vil være mulighed for skiftende udbud af valgfri moduler.

3

Styrk din stemme

Livshistoriefortælling, del 2: livshistoriefortælling som metode

De fem veje til et godt liv

Peer stoette kursusplan 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you