Page 1

Ud fra de enkelte moduler, sammensætter du selv dit uddannelsesforløb

Læs mere om de forskellige moduler og netværksgrupperne på www.peerstoette.dk/uddannelsen Her kan du også fra mandag d. 17. oktober finde datoer for de for moduler fra januar 2017 til april 2017

Kursusplan Lønnede peers

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Obligatoriske moduler

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Den gode peer-relation

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

De fem veje til et godt liv

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

Obligatoriske moduler

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livshistorie

Gruppefacilitering - peer-baserede gruppeforløb

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livshistorie

Obligatoriske moduler

Basismodul 3 - Peer-støtte på arbejdspladsen

Livshistoriefortælling, del 2: livshistoriefortælling som metode

Basismodul 3 - Peer-støtte på arbejdspladsen

Valgfrie moduler1

Brobygning til hverdagslivet

Styrk din stemme

Valgfrie moduler1

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Robusthed

Juli

Den gode peer-relation

August

September

Oktober

November (-Dec.)

Gruppefacilitering - peer-baserede gruppeforløb

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

Gruppefacilitering - peer-baserede gruppeforløb

De fem veje til et godt liv

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livshistorie

Den gode peer-relation

De fem veje til et godt liv

Livshistoriefortælling, Basismodul 3 del 2: livshistorie- - Peer-støtte på fortælling som arbejdspladsen metode

Styrk din stemme

Brobygning til hverdagslivet

Livshistoriefortælling, del 2: livshistoriefortælling som metode

Brobygning til hverdagslivet

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Robusthed

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Robusthed

Herudover tilbydes deltagelse i netværksgruppe med fokus på læring, 2 timer ca. 8 gange årligt

Eksempel på et uddannelsesforløb over tolv måneder

Januar

Februar

Marts

Obligatoriske moduler

Basismodul 1 - Hvad er peer-støtte?

Den gode peer-relation

Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

Obligatoriske moduler

Basismodul 2 - Livshistoriefortælling, del 1: fortæl din livshistorie

Obligatoriske moduler

Basismodul 3 - Peer-støtte på arbejdspladsen

X

X

Der vil være mulighed for skiftende udbud af valgfri moduler.

1

Maj

Juni Peer-støtte - én af mange udviklingsprocesser

Dialog om diagnoseforståelse og recovery

Valgfrie moduler1 Netværksgruppe

April

X

Robusthed

Juli

August

September

Gruppefacilitering - peer-baserede gruppeforløb

November (-Dec.)

De fem veje til et godt liv

Styrk din stemme X

Oktober

Brobygning til hverdagslivet X

X

X

X

Eksempel kususplan 2017 lønnede  
Eksempel kususplan 2017 lønnede  
Advertisement