Page 1

AUDRU KOOLI AASTARAAMAT 2015/2016 1


Kooli visioon Tagada oma kodukohta austava ja armastava kodaniku kasvatamine

Kooli missioon Audru Kooli missioon on tingimuste loomine elus toime tuleva, elukestvalt õppiva, eetilise inimese kujunemiseks

Põhiväärtused Elus hakkamasaav ja motiveeritud õpilaskond Meeskonnatöö ja koostöö lastevanematega Kodukohakeskse õpetuse, loovuse ja uuriva tegevuse toetamine Traditsioonide austamine ja kooli ajaloo väärtustamine

2


D IREK TOR I LE HE KÜ LG AUDRU KOOL

Vaatame kaugele

Taaskord

sellepärast, et püstitada uusi eesmärke, luua võimalusi, mis rahuldaks nii täna kui ka homme kogu koolipere vajadusi.

on

aastaraamatusse

jõudnud

sündmused möödunud õppeaastast. Tegevusi, mis aastaraamatusse said, on palju, kuid on mitmeid üritusi, mis sellel korral siia teed ei leidnud. Nagu ikka on aastaraamatus leidnud

Mõnikord tuleb vaadata ka

erilise tähelepanu meie 9. klassid. Seekordne

kaugemalt,

ajaks meelde. Tänan teid!

selleks et näha tervikut, tajuda kõike meid ümbritsevat. Tahangi soovida kõigile lugajatele julgust vaadata kaugele, aga ka leida hetki, et peatuda ning möödunut tervikuna näha.

3

lend jääb õpetjatele ehk tavapärasest pikemaks

Soovin kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele julgust vaadata kaugemale ja mõnikord sealt kaugelt pilk tagasi heita. Peep Eenraid


4


AUDRU KOOL SISUKORD

06 AINENÄDALAD 10 SÜNDMUSED 24 ÕPILASED 40 ÕPETAJAD 42 HUVIKOOL JA RINGID 44 SPORT 52 ÕPILASESINDUS 64 HOOLEKOGU 64 DIREKTSIOON JA ÕPETAJAD

5


Briti nädal Audru Koolis

I veerandi lõpus peeti Audru Koolis Briti nädalat, mis toimus ürituse Briti päevad Pärnus raames. Esmaspäeva hommikul oli õpilaste imestus suur, kui tavapärane koolimenüü oli asendatud britipäraste toitudega. Näiteks teisipäeval ootas õpilasi krõbe kala ja kartul (fish and chips) ning neljapäeval küttis kirgi Eton mess - imelihtne magustoit, mis maitses kõikidele õpilastele. Nädal algas sportlikult, imiteeriti briti kuulsat pannkoogijooksu (pancake race), pannkookide asemel kasutati CD-plaate. Õpilased pidid etapi läbi jooksma samal ajal „pannkooke“ õhus ringi keerates. Hoolimata jahedast ilmast, oli üritus emotsionaalne ja meeleolu hea. Järgmisel päeval tekitas suurt elevust briti küpsetiste võistlus. Klassidele olid ette antud retseptid ning tulemus koos fotoga tuli tuua žüriile hindamiseks. Parimad küpsetised tegi 7.b klassist Martin Heinluht, aga ka

3. ja 5.b klassi

õpilased. Neljapäeva hommikul võttis õpilasi bussipeatuses vastu Hagrid, kes oli kui Harry Potteri lugudest välja astunud. Kätte oli jõudnud Harry Potteri päev ning võis riietuda oma lemmiktegelaseks. Päeva jooksul valiti välja parimad kostüümid, mille omanikud said auhinna. Ka koolikella helin oli kogu nädala jooksul harrypotterlik, mis esialgu ehmatas nii mõnegi õpilase ära. Nädalale

pani

kogunesid mälumängule,

punkti

viktoriin.

traditsioonilisele mis

seekord

Õpilased

veerandilõpu oli

pühendatud

Inglismaale. Võib öelda, et õpilaste teadmised Inglismaast on väga head. Õpilastele nädal meeldis ning nad soovisid, et selliseid üritusi võiks tihedamini teha.

6


AUDRU KOOL AINENÄDALAD

Vene keele ja kultuuri päevad Detsembrikuu teisel nädalal oli Audru Koolis vene keele ja kultuuri nädal. Esmaspäeval toimusid algklassidele vene muinasjuttude lugemise tunnid. Õpetajad valisid välja vene autorite muinasjutud ja klassid valmistusid üksteisele ettelugemiseks või ettemängimiseks.

Põnev oli nii esinejatel kui

kuulajatel. Peab mainima, et lapsed teadsid peale meile kõigile tuttava viimase aja populaarseima multfilmi “Maša ja karu” ka vanu häid lugusid nagu “Tare-tareke”, “Kakuke” ja “Kuldkalake”.

Kolmapäeval toimusid loengud vene rahvakommetest ja

Vanemad klassid otsisid informatsiooni Venemaa

rahvariietest. Loengu viis läbi meie hea naaber Soomra

suurlinnade,

külast vene talust Ljubov Petrova. Suur aitäh Ljubale!

raha,

vaatamisväärsuste

kuulsate

kohta.

Sellest

inimeste

ja

koostasime

Neljapäeval päädis meie vene keele nädal maakondliku

stendi, mis on kui pisike killuke Venemaast ja

vene keele päevaga. See on traditsiooniline maakondlik

väike õppematerjal, et siis veerandi lõpus näidata

üritus detsembrikuus, mis seekord toimus kolmandat

oma teadmisi klassidevahelises viktoriinis. Kogu

korda Audru koolis. Osales 12 maakonna kooli ja

koolimaja oli sildistatud venekeelsete juhistega ja

külalisesinejaks oli Pärnu Kunstidemaja kittaristide

kabinettide ustel ilutsesid ka venekeelsed sildid.

ansambel.

Samuti olid söökla akendele, seintele kleebitud venekeelsed nimetused, et õpilased teaksid, kust saab молоко`d ja колбасa`d,

või

вилкa’t

ложкa’t.

7


Käsitöö nädal Käsitöö ainenädalal pühendus koolipere isetegemisele. Valmisid erinevad käsitöötooted ja kaunistused .

Delia Kuldsaar ja Kristel-Meriliis Vahtra

Õpetaja Kaja Nurk juhendamas Leo Jamštšinskit ning õpetaja Sirje Aija juhendamas Kristo-Joosep Petersoni

Alar Vendelin, Klaus Oad ja Agur Moppel

Tanel Vaikjärv ja Karl Mumme juhendamas

8


AUDRU KOOL AINENÄDALAD

Saksa keele ja kultuuri nädal Meie Saksamaalt tulnud vabatahtliku eestvedamisel toimus koolis saksa keele ja kultuuri nädal. Õpiti lähemalt tundma nii saksa kultuuri kui ka omandati algteadmisi saksa keelest. Rõõmsameelne vabatahtlik Lena jõudis kõiki huvituma panna saksa kultuurist.

Jalgpallurid ja treener Indrek Joost

9


Tunnid Riigikogus ja Stenbocki majas

Audru Kooli 9. klassi õpilased pidasid tunde Riigikogus ja valitsushoones

tööruume Stenbocki majas. Õpilased said teada, et Stenbocki majas toimuvad valitsuse istungid, seal töötavad

20. jaanuaril külastasid Audru Kooli 9. klassi õpilased

igapäevaselt peaminister ja Riigikantselei ning esimese istungi

Riigikogu ja EV valitsushoonet. Riigikogus toimus

Stenbocki majas pidas valitsus 8. augustil 2000. aastal.

giidi juhtimisel ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tund , kus

Sellisest ekskursioonist on kujunenud juba traditsioon meie

keskenduti Riigikogu töö ja Eesti parlamentaarse

9. klasside õpilastele.

demokraatia toimimisele ning selle kirjeldusele. Samas puudutati ka hoone ajalugu, istungisaali arhitektuuri ja sümboolikat. Arutleti ka Riigikogu liikmete paiknemise üle saalis. Vaatluse all olid Riigikogu funktsioonid, mille kohta jätkus küsimusi ka tagasiteele. Edasine päev oli juba korraldatud Pärnumaalt valitud Riigikogu liikme Toomas Kivimägi poolt. Riigikogu liige ja majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi tutvustas oma tööd. Teemaks tulid Riigikogu töö plussid-miinused,

värske

seadusemuudatus,

mis

annab kohalikel valimistel hääleõiguse 16. eluaastast, ning Rail Baltic ja Via Baltica. Õpilastel oli võimalus külastada ka Pika Hermanni torni. Teiseks päeva eesmärgiks oli külastada peaminister Taavi Rõivase

10


AUDRU KOOL SÜNDMUSED Riigikogu hoone ees

Toomas Kivimägi rääkimas Riigikogu tööst

Külastame Stenbocki maja

11


S체ndmusi koolimajas EV kultuuriminister Indrek Saar esinemas Audru Kooli 천pilastele Vabariigi aastap채eva aktusel

J천ulud Audru Koolis

12


AUDRU KOOL SÜNDMUSED

Näiteringi tegemised 3. klassi „näitlejatel“ oli tegus aasta. Õppeaasta algul alustati

võideti festivali „Kooliteater 2016“ Pärnumaa

etenduse „Mutionu pidu“ proovidega. Enne jõule sai

eelvoor ning maakonna esindajatena osaleti Valgas

näitemäng lavaküpseks ning II veerandi viimasel päeval

toimunud algklasside riigifestivalil. Meie väikest

võisid nii osatäitjad kui ka publik etendusest rõõmu tunda.

näitetruppi autasustati leidlike lavaliste lahenduste

Jaanuaris hakati ette valmistama uut näidendit, milleks oli „Väike nõid“. Esietenduseni sel õppeaastal veel ei jõutud, sest II poolaastal kulus suurem osa ajast

kooliteatrite

eest

eripreemiaga. Näidend „Isa sokid“ tuli

esitamisele

ka

Audru

valla

Väikesel

Draamafestivalil.

festivaliks valmistumisele ja Pärnumaa kirjandusmängu

Suur tänu õpetaja Tiia Tammele, kelle hoogne

raames kahe omaloomingulise näitemängu õppimisele

klaverimäng lisas etendusele särtsakust!

Etendusega „Isa sokid“ (A. Kivirähki jutu dramatiseering)

Elisabeth, Günther Andreas Vaaro ja Meribel mänguhoos

Ema, isa ja tütar Pille ehk Elisabeth, Günther Andreas Vaaro ja Meribel Merila

Näitering algklasside kooliteatrite festivalil Valgas 13


Ujumise algõpetusest 2.a ja 2.b klasside tavapärasesse kooliellu tõid palju

selilistiilis. Rinnuli ujutakse kas „koera”,

elevust ja muudatusi ujumistunnid Pärnu linnas.

rinnulikrooli või „konna”. Lisaks vajalikele

Ujumine toimus Pärnu Spordikooli ujulas ning seetõttu oli vaja koolipäevad ümber korraldada. Seda kolm korda nädalas: esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti mindi ujulasse vajalikke oskusi ja teadmisi saama. Kursuse lõpetaja peab suutma ujuda 25 m rinnuli- ja

oskustele

on

ujumine

ka

lõbus

ning

vaheldusrikas, see arendab õpilaste kehalist vormi. Tore,

et

sellel

õppeaastal

sai

kogu

ujumiskursus läbitud. Ujumisega tegelesime nii veebruaris kui mais 2016. “See oli väsitav, kuid väga tore aeg!” sõnavad õpilased ja klassijuhatajad kui ühest suust.

14


AUDRU KOOL SÜNDMUSED

Jõulukontsert Traditsiooniline Audru Kooli jõulukontsert Audru Püha Risti kirikus. Osalejate hulgas oli ka EV kultuuriminister.

Ka punkt tuleb panna! Sel õppeaastal kordas 2. klass juba 1. klassis alustatud traditsiooni, et kooliaasta lõpunädalatel on hea kokku saada nii õpilastel, lastevanematel kui õpetajatel. 5. mail toimus klassiõhtu, kus näidendi, mängude ja tantsude vahepalaks sai maitsta laste enda meisterdatud suupisteid ja torti. Need valmisid tööõpetuse tundides kooli kodundusklassis. Kuigi õpitakse eraldi klassiruumides, oleme sageli ikka koos! Nii sai see ka tordile vahukoorekirjas jäädvustatud.

15


Muusikaelu Audru Koolis 2015/16. õppeaastal Kätte on jõudnud suve algus ja aeg vaadata tagasi

Elisabeth Lindmaa, Selina Lebin, Meribel Merila ja

möödunule.

Hanna-Liisa Sutt. Käisime festivalil „Koolicanto“, kus

See

õppeaasta

oli

muusikutele

veidi

traditsiooniline, veidi väljakutseid pakkuv ja, tore tõdeda, ka edukas!

ja

jõulukontserdil aastapäeva

Audru

vallas

vastsündinute

austamispäeval,

advendilaadal, emadepäeval Audru kirikus. Emilia, Selina ja Meribel olid külalisesinejateks naiskoor

Meie suured kollektiivid: lastekoor „Pääsuke“, mudilaskoor

žürii kiitis meie tüdrukute rõõmsat laulu. Esinesime

poistekoor

Audru

aktustel

kirikus, ja

esinesid vabariigi

kevadel

kooli

46. laulupäeval. Suurim esinemine oli KilingiNõmmes Pärnumaa laste laulupeol. Selgeks sai

„Leelo“ kevadkontserdil Pärnus. Tubli ja tegus ansambel oli ka 4. klassis. Elery Aas, Laura Kurkul, Evelin Mets, Ingrid Pilme ja Merje Toova esinesid advendilaadal, emadepäeval Audru kirikus. Kevadeks said 4. klassi bändipoisid oma pillilood nii

õpitud palju Pärnumaa õpetajate laule. Väga uhke oli koos kõigi poistekooridega laulda meie õpetaja Kersti Põllu kirjutatud laulu „Mu vanaisa“. I poolaastal töötas meie mudilaskooride ja lastekooriga õpetaja Timo Dreimann. Kuna õpetaja Timo uuel aastal ei jätkanud, tekkis II poolaastal uus koor - 1. klassi koor, kus laulsid kõik 1. klassi lapsed. Selgeks sai õpitud palju laule ja ka esinemisi jätkus. Laulsime aabitsapeol, vabariigi aastapäeva aktusel, emakeelepäeval, kooli laulupäeval, tutipeol. 1. klassi tüdrukud Karoliina Kalda, Sireli Kallas, Grete Leas, Meribell Puusild ja Helis Valge esinesid

Võilillefestivalil.

Audru

poistelaulu

„Koolitöö lõpeb“ 4. klassi ansambli ja bändi esituses

tüdrukute

Toreda esinemisvõimaluse pakkus meile õpetaja Kaja

esindas seal Andreas Metsla. Ansamblitest

tegutses

3.

klassi

selgeks, et saime poiste pilli saatel muusikat teha. Laul

ansambel „Laulusõbrad“, kus laulsid Aleksandra Altmäe, Emilia Hendrikson, Karoliina Kuura,

lõpetas selle kooliaasta.

Nurk, kes kutsus kooli oma raamatut tutvustama Helle Kirsi. Tekkis idee laulda külalisele mõned

tema

tekstidele kirjutatud laulud. Ideed asusid ellu viima 3. klassi ansambel lauluga „Vallatu pillerpall“, 4. klassi ansambel lauluga „Sulelumi“ ja poistekoor vahva „Poiste lauluga“. Helle Kirsi ütles hiljem, et selline kontsert tema auks oli suur üllatus. 3. ja 4. klassi ansamblite hooaeg ei ole veel lõppenud: ees ootab esinemine Audru valla päevadel augustis. Põhikooli segaansambel tegutses n.ö projekti korras. Kuna suuremates klassides on õpilastel palju tunde ja tegemisi, oli ühist prooviaega keeruline leida. Lõpuks harjutasime väikeste söögivahetunni ajal. Kuigi proove oli vähe, saime laulud selgeks. Laulsime jõulukontserdil,

Tiia Tamm juhatamas koori 16


AUDRU KOOL SÜNDMUSED vabariigi aastapäeval kooli ja valla aktustel, kooli laulupäeval, lõpuaktusel. Kõige uhkem ja edukam esinemine

oli konkursil „Kaunim metsalaul“, kus

saavutasime Pärnumaa põhikoolide ansamblitest I koha! Tublid olete, Katrin Altmann, Elina Elend, Lisette Välja, Triine-Ly Teor, Madlike Eljand, Liisa Usta, Jaan Endrik Kirsi, Tanel Vaikjärv. Tanel Vaikjärv on noormees, kelle suur huvi ja hobi on muusika. Laulab ta ju oma lauluski „Muusika on mu elu“. Tanel laulab teist hooaega vabariiklikus poistekooris „Kalev“. Selle kooriga saavutas ta sügisel Kreekas koorikonkursil hõbemedali. Küllap andis see võit indu

tegime

koostööd

paljude

Pärnu

linna

ja

maakonna

muusikaõpetajate-dirigentidega. Meie pilli järgi on laulnud kõik mudilas-, poiste-, laste- ja lasteaedade koorid ning Liisi Koikson! Vägev! Bemuuda Nurgad sai eelmisel suvel võimaluse osaleda „Bändilaboris“. „Bändilabor“ on projekt, kus noortele ansamblitele antakse võimalus salvestada oma muusikat professionaalse tehnika ja helitehnikuga.

Youtubest

võite

kuulata

eelmisel

suvel

salvestatud Tanel Vaikjärve laulu „Muusika on elu“. Kas sel suvel Taavi Raudkivi laul salvestusvääriliseks saab, selgub peagi.

tegeleda ka soololauluga. Esimese veerandi lõpul tuli

Meie kõigi lauljate selja taga on üks vaikne ja hea haldjas - meie

Tanel mõttele osaleda Pärnu linna ja maakonna laste

hääleseadja Tiina Palmer, kes lisaks õigele laulmistehnikale ja

solistide konkursil „Sügisulg“. Tegime vaheajal mõned

häälehoiule hoiab meid ning võtab oma õlule koolipäeva pinged

proovid Ott Leplandi lauluga „Avatud“. Eelvoorust

ja raskused. Jõudu talle!

otsustas žürii Taneli edasi saata. Järgnes põnev aeg:

Selline sai ülevaade sellest õppeaastast muusikaõpetaja pilgu läbi. Tulevik tundub helge. Meil on tublid laululapsed, mõistvad kolleegid ja toetav direktsioon ning uude bändi on üheksa soovijat.

Tiia Tamm muusikaõpetaja

esinemine Pärnu keskuses, video tegemine ja lõpuks kulminatsioon- „Sügisulu“ finaal Pärnu Kontserdimaja laval. Solistina esines Tanel ka konkursil „Kaunim metsalaul“, kus saavutas II koha. Algklassiõpilased

said

solistina

laulda

klassi-

ja

koolikonkursil. 1. - 2. klassi tublim solist oli Greteli Aavik ja 3. - 4. klassidest Elisabeth Lindmaa. Bermuuda Nurgad on meie kooli ansambel, mille ajalugu algab 2010. aastast. Tol ajal 4. klassi poisid hakkasid õpetaja Boriss Leppsoo juhendamisel tegema bändi. Bändi koosseis on aastatega muutunud. Algusest on bändis mänginud Jaan Endrik Kirsi ja Tanel Vaikjärv. Hiljem on lisandunud Karl Mumme ja Taavi Raudkivi. Viimased aastad on poisse juhendanud õpetaja Jüri Kukk. Selle hooaja suur väljakutse oli võimalus maakondlikul

laulupeol

„Sõit

pilvelaeval“

mängida

kooridele saadet. Õppisime selgeks kolmteist laulu ja 17


Lugemine + näitlemine = kirjandusmäng 2016. aasta kevadel toimus Pärnumaa 2.–4. klassi

Pika mänguperioodi lõpuks olid lapsed veidike väsinud,

õpilastele traditsiooniline kirjandus- ja teatrimäng,

kuid siiski õnnelikud, sest kokkuvõttes saavutati

mis seekord kandis nime „ANNIEmäng“ ning oli

auväärne II koht. Loodetavasti ei jää seekordne

pühendatud hollandi lastekirjaniku Annie M. G.

osalemine kirjandusmängul viimaseks, vaid õpilastel ja

Schmidti 105. sünniaastapäevale.

õpetajatel

Esmakordselt osales põnevas mängus meie kooli võistkond, kuhu kuulus seitse aktiivset 3. klassi õpilast: Viola Hambidge, Emilia Hendrikson, Selina Lebin, Elisabeth Lindmaa, Meribel Merila, HannaLiisa Sutt ja Günther Andreas Vaaro. Õpilasi juhendasid

õpetaja

Kaire

Leetsar

ja

kontrolliti,

kui

raamatukoguhoidja Kaja Nurk. Mälumängu

kahes

eelvoorus

tähelepanelikult on õpilased lugenud A. M. G. Schmidti

lasteraamatuid,

tutvunud

kirjaniku

elulooga ning mil määral ollakse kursis Eesti teatrite lastelavastustega. Poolfinaalis ja finaalis tuli lisaks

mälumängule

lahendada

ristsõna,

täita

loovülesanne ning esitada kaks omaloomingulist näidendit. „ANNIEmängu“ lõpetas Endla teatris toimunud

kostüümipidu

koos

sõprade

ja

klassikaaslastega. Meie võistkonnal avanes seal harukordne võimalus – esitasime suurel teatrilaval etenduse „Suureks saamine“ (katkend raamatust „Viplala“).

Näitemängu proov 18

jätkub

tahet

ning

jaksu

mängudel kaasa lüüa. Algus on tehtud!

järgmistelgi


AUDRU KOOL SÜNDMUSED

Õpime ajalugu 5. klassid alustavad ajalooõpinguid. Selleks, et neid kurssi viia kohaliku ajaloouurimisega külastame ka Pärnu Muuseumi. Õppekäigul Pärnu Muuseumisse õpiti ja uuriti erinevaid ajalooallikaid, saadi teada, kuidas neid ajalooesemeid on taastatud ja millistes tingimustes neid säilitatakse. Sellistesse ruumidesse, kuhu meid viidi, tavakülastaja ei satu kunagi. 5. klasside huvi järgi võib otsustada, et ajalugu on huvitav.

19


Näitused Jätkuvad juba traditsiooniks saanud erinevad näitused meie õpetajate toa koridoris. Sellel õppeaastal oli üks huvitavaimaid Fred Jüssi fotonäitus. Erinevaid näitusi ja väljapanekuid olid ka raamatukogus ning mujal.

9.a klassi õpilase Lauri Tolmatsi valimisreklaami ja -meenete näitus

Näituste koridor õpetajate toa ees. 20


AUDRU KOOL SÜNDMUSED

Eesti ja Läti matemaatikavõistlus

Meie kooli sõpruskool asub Läti Vabariigis Carnikavas. Selle aasta üks kohtumine ja võistlus käis Skypi abil ning lahendati matemaatika ülesandeid. Aprillis toimus mõlemale koolile korraga matemaatika online võistlus. Mõõtu võtsid 3. ja 6. klassid.

21


AUDRU KOOLI TUTVUSTAV LÜHIFILM (pikkus: 1 minut)

Parimad toidud meie sööklast Meie kool ja meie koolikokad on konkureerimas “Eesti parima koolikoka” saatesse. Naudime ise meie koolikokkade tehtud toite ning püüame ka teistele näidata, et meie koolis saab väga hästi süüa. Et toit ei jahtuks ning ka sööjateni jõuaks värske ja soojana, on meil nüüd kasutusel marmiit ehk soe lett

22


AUDRU KOOL SÜNDMUSED

Eelkool

Juba mitmendat aastat toimuvad kooli tulevatele lastele ettevalmistavad tunnid, mida kutsume eelkooliks. Samal ajal saavad lapsevanemad ammutada teadmisi erinevatelt loengupidajatelt.

Eelkooli lõpetajad 2016. aastal

Eelkooli lõpupidu

23


Esimene ja viimane koolikell Esimene koolikell 9. aastat tagasi ja nüüd. Koolikella helistajaks on 1. klassi õpilane Jaan Endrik Kirsi ning üheksa aastat hiljem on viimase koolikella helistajaks samuti Jaan Endrik Kirsi.

Viimane koolikell ehk TUTIPIDU 9. klassidele. Pildil 9.a klass ning nende esimene klassijuhataja Sirje Mölder.

24


Õpilaed ÕPILASED

Lõpuaktusel siseneb 9. klass. Lippu kandmas Karl Mumme

Karl Mumme annab kooli lipu üle järmistele lõpetajatele. Lipu võtab üle 8. klassi õpilane Siim Martin Saarts.

25


9.a 9.a klass ja klassijuhataja Kai Oraste lĂľpuaktusel.

26


AUDRU KOOL ÕPILASED

Reido Nurk ja 1. klassi poisid

Tanel Vaikjärv 27


9.b 9.b klass ja klassijuhataja Kaja Nurk lĂľpuaktusel.

28


AUDRU KOOL ÕPILASED

Tauno Danilov

Gelli Lainet ja Agathe Tallinn

29


Lõpetajad 2016 9.a klass ja klassijuhataja Kai Oraste

9.b klass ja klassijuhataja Kaja Nurk

Sander Alasoo

Tauno Danilov

Helena Jaaniste

Lisanne Engman

Jaan Endrik Kirsi

Ottomar Intsar

Kevin Leibur

Jaanus Kandelin

Casper Gregory Tanner Leies

Gelli Lainet

Rasmus Leinasaar

Ivar Nõumees

Karl Mumme

Kenro Ott

Reido Nurk

Agathe Tallinn

Steve Sepp

Robert Vaher

Lauri Tolmats

Siim Vainult

Mattias Umal

Ahto Viires

Tanel Vaikjärv

8. klass lippu vastu võtmas lõpuaktusel 2015. Nüüd on terve aasta just nemad kõige olulisemad klassid Audru Koolis. Lippu üle andamas Rait Väiko (9.a) ning lippu ja vastutust vastu võtmas Tanel Vaikjärv (8.a). 30


AUDRU KOOL ÕPILASED

31


BERMUUDA NURGAD

Palusime meie Bermuuda Nurkade bändipoistel vastata mõnedele küsimustele, et saada ülevaade nende tegevusest ja vabast ajast, mida neile meeldib teha ja mida nad soovivad Audru Koolile. Karl Mumme (sünnipäev on 15. juuli) Jaan Endrik Kirsi (sünnipäev on 18. jaanuar) Tanel Vaikjärv (sünnipäev on 17. märts) Hobid? Karl: Mängin kitarri, jalgpalli ja võrkpalli. Olen noorkotkas ja lahendan ristsõnu. Jaan Endrik: Minule meeldib tegeleda muusika ja spordiga. Tanel: Kui nüüd magamine ja söömine kõrvale jätta, siis peamiseks hobiks on ikka muusika.

32


AUDRU KOOL ÕPILASED Mida vabal ajal meeldib teha? Karl: Sporti koos sõpradega. Jaan Endrik: Sporti ja muusikat. Tanel: Vabal ajal meeldib sõpradel külas käia, uusi muusiakapalu luua ja vahel lihtsalt elu üle mõelda. Kuidas sattusite muusikaga tegelema? Karl: Otsustasin, et on vaja midagi „ägedat“ teha ja läksin muusikakooli katsetele. Jaan Endrik: Kui ma lasteaia käisin, vaatasin väga palju Shreki ja laulsin selle lõpulaulu kaasa ja sedasi sain pisiku. Tanel: Minu lasteaias muusikaõpetaja avastas, et pean natuke viisi ning sealt see kõik algas.

Juhendaja Jüri Kukk ning Berm.uuda Nurgad — Jaan Endrik, Tanel ja Karl

mul pole. Filmiks arvatavasti „Üksinda kodus 2“. Kuidas sattusite bändi? Karl: Kersti Põllu soovitas. Jaan Endrik: Muusikaõpetaja pakkus ning olin kohe nõus. Tanel: Olin käinud juba paar aastat Audru Kooli huvialakoolis, õppides usinasti kitarri, kui ühel päeval tuli proua Kertsi Põllu ning pakkus sellist võimalust teha bändi.

Jaan Endrik: “Krahv Monte Cristo”. Tanel: Ema tehtud pannkoogid. Lemmijook on vesi. Lemmikfilm on “Titanic.” Parimad sõbrad? Karl: Jaan, Tanel, Mattias jne. Põhimõtteliselt terve klass. Jaan Endrik: Karl, Tanel, Taavi ja Gregory. Tanel: Karl Mumme, Taavi Raudkivi, Jaan Endrik Kirsi. Mida soovite Audru Koolile ja õpetajatele?

Mida arvate Audru Koolist?

Karl: Jõudu ja edu tulevasteks aastateks!

Karl: Väga hea kool toredate õpetajatega.

Jaan Endrik: Palju jõudu, edu ja et koolielu läheks sama hoogsalt edasi!

Jaan Endrik: Imeline koht, kus 12 aastat veeta, aga kahjuks veedan ainult 9 aastat.

Tanel: Õnne ja armastust! Ja ka palju jaksu praeguste ja tulevaste õpilaste taltsutamisega!

Tanel: Parim kool, kus seni õppinud olen. :) Lemmiktund? Karl: Matemaatika, sest mulle meeldivad numbrid ja lisaks on Alar Külm ka väga hea õpetaja. Jaan Endrik: Kehaline kasvatus, sest seal saab palli mängida Tanel: Ikka muusika, kuna see oli üks kergemaid tunde. Lemmiksöök või –jook või –film? Karl: Lemmiksööki ega ka lemmikjooki

33


KIITUSKIRJAGA LÕPETAJAD

Gregor Hendrikson (2.a klass)

Pille Parits (3. klass)

Lisete Linke (2.a klass)

Elisabeth Lindmaa (3. klass)

Marili Martinson (2.a klass)

Emilia Hendrikson (3. klass)

Mark Noel Poll (2.a klass)

Kren Vihast (4.a klass)

Jennifer Saar (2.a klass)

Lars Mattias Lanno (4.a klass)

Grettel Vainsalu (2.a klass)

Riko Mattias Pelisaar (4.a klass)

Karl-Hindrik Seling (2.b klass)

Henri Noormets (4.a klass)

Mattias Forsel (2.b klass)

Handero Heinastu (5.b klass)

Kätlin Saarnak (3. klass)

Eliise Ristimets (7.b klass)

Günther Andreas Vaaro (3. klass)

Lisette Välja (7.b klass)

34


AUDRU KOOL ÕPILASED

Viimane koolipäev

35


OLÜMPIAADID Vabariiklike olümpiaadide ja konkursside tulemused: Õpilane

Hendrikson, Emilia Hambidge, Viola Koger, Emily Lindmaa, Elisabeth Merila, Meribel Rammo, Karola Sutt, Hanna-Liisa Vaaro, Günther Andreas Läänemets, Jakob

klass olümpiaad, võistlus, konkurss vm

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 5.a

Vabariiklik Kooliteatrite Festival Vabariiklik Kooliteatrite Festival Vabariiklik Kooliteatrite Festival Vabariiklik Kooliteatrite Festival Vabariiklik Kooliteatrite Festival Vabariiklik Kooliteatrite Festival Vabariiklik Kooliteatrite Festival Vabariiklik Kooliteatrite Festival Matemaatikavõistlus PlussMiinus

koht

eripreemia eripreemia eripreemia eripreemia eripreemia eripreemia eripreemia eripreemia III

juhendaja

K. Leetsar K. Leetsar K. Leetsar K. Leetsar K. Leetsar K. Leetsar K. Leetsar K. Leetsar R. Lindström

Pärnu maakonna olümpiaadide ja konkursside tulemused: Õpilane

Hambidge, Viola

klass olümpiaad, võistlus, konkurss vm

3. Anniemäng

koht

juhendaja

II

K. Leetsar/ K. Nurk

Pärnumaa algklasside kooliteatrite festival

I

Anniemäng

II

K. Leetsar K. Leetsar/ K. Nurk

Hendrikson, Emilia

Pärnumaa algklasside kooliteatrite 3. festival

I

K. Leetsar

Koger, Emily Lebin, Selina

Pärnumaa algklasside kooliteatrite 3. festival 3. Kunstikonkurss "Meri ja inimene"

I III

K. Leetsar Ü. Vares

Pärnumaa algklasside kooliteatrite festival

I

Anniemäng

II

K. Leetsar K. Leetsar/ K. Nurk

Merila, Meribel

Pärnumaa algklasside kooliteatrite 3. festival Anniemäng

I II

K. Leetsar K. Leetsar/ K. Nurk

Rammo, Karola

Pärnumaa algklasside kooliteatrite 3. festival

I

K. Leetsar

Sutt, Hanna-Liisa

Pärnumaa algklasside kooliteatrite 3. festival

I II I

K. Leetsar K. Leetsar/ K. Nurk K. Leetsar

II

K. Leetsar/ K. Nurk

Vaaro, Günther Andreas

Anniemäng 3. Pärnumaa algklasside kooliteatrite festival Anniemäng 36


AUDRU KOOL ÕPILASED

Vihast, Kren Läänemets, Jakob Ilp, Maria Leies, Morgan Remy Sqanto Eljand, Madlike Ristimets, Eliise Tasane, Gemo Usta, Liisa Välja, Lisette

Elend, Elina Linder, Astrid Luukas, Marite Teor, Triine-Ly Umal, Kaileen Altmann, Katrin Saarts, Siim Martin Jaaniste, Helena Kirsi, Jaan Endrik Mumme, Karl Tolmats, Lauri Umal, Mattias

Vaikjärv, Tanel

4.a Kunstikonkurss "Meri ja inimene" 5.a Pärnumaa matemaatikaolümpiaad Pärnumaa eesti keele olümpiaad 6. Pärnumaa inglise keele olümpiaad 7.a MK matemaatikaolümpiaad Nuputa 7.b Kaunim Metsalaul Loodusviktoriin 7.b Nuputa Loodusviktoriin 7.b Loodusviktoriin 7.b Kaunim Metsalaul Loodusviktoriin 7.b Pärnumaa bioloogiaolümpiaad Kaunim Metsalaul Nuputa Loodusviktoriin Pärnumaa vene keele viktoriin 8.a Kaunim Metsalaul 8.a Loodusviktoriin 8.a Loodusviktoriin 8.a Kaunim Metsalaul Loodusviktoriin 8.a Kaunim Metsalaul Koolinoorte MV mälumängus - eelvoor 8.b Pärnumaa vene keele viktoriin Kaunim Metsalaul 8.b Loodusteaduste olümpiaad 9.a Pärnumaa ühiskonnaõpetuse viktoriin 9.a Kaunim Metsalaul Pärnumaa muusikaviktoriin 9.a Koolinoorte MV mälumängus - eelvoor Pärnumaa muusikaviktoriin 9.a Koolinoorte MV mälumängus - eelvoor Pärnumaa ühiskonnaõpetuse viktoriin 9.a Pärnumaa geograafiaolümpiaad Pärnumaa ühiskonnaõpetuse viktoriin Pärnumaa muusikaviktoriin Koolinoorte MV mälumängus - eelvoor 9.a Kaunim metsalaul - solist Kaunim Metsalaul 37

eripreemia III I I II 3.-4. I II 3.-4. II II I II II I 3.-4. II I I III III I III I II-III II-III I III I I III II-III III II-III I I I III II-III II I

M.Tõnismann E. Moppel S. Mölder S. Aija E. Moppel E. Moppel T. Tamm Ü. Vares A. Külm Ü. Vares Ü. Vares T. Tamm Ü. Vares Ü. Vares T. Tamm A. Külm Ü. Vares K. Oraste T. Tamm Ü. Vares Ü. Vares T. Tamm Ü. Vares T. Tamm J. Tael K. Oraste T. Tamm Ü. Vares J. Tael T. Tamm T. Tamm J. Tael T. Tamm J. Tael J. Tael K. Sikkal J. Tael T. Tamm J. Tael T. Tamm T. Tamm


OLÜMPIAADID

Audru valla olümpiaadide ja konkursside tulemused: Õpilane Titson, Kevin Indrek Linke, Lisete Poll, Mark Noel Saar, Jennifer Hendrikson, Emilia Lebin, Selina Vaaro, Günther Andreas Lanno, Lars Mattias Noormets, Henri

Seos, Siim Silver Tohv, Kadri-Liis Orasmäe, Laura

klass olümpiaad, võistlus, konkurss vm 1.a Audru valla Koidulaulik 2.a Audru valla Koidulaulik 2.a Audru valla Variaviktoriin 1.-3. klass 2.a Audru valla Variaviktoriin 1.-3. klass 3. Audru valla Variaviktoriin 1.-3. klass 3. Audru valla Koidulaulik 3. Audru valla Variaviktoriin 1.-3. klass 4.a Audru valla inglise keele olümpiaad Audru valla eesti keele olümpiaad 4.a Audru valla matemaatika olümpiaad Audru valla inglise keele olümpiaad Audru valla eesti keele olümpiaad 4.a Audru valla inglise keele olümpiaad 4.b Audru valla matemaatika olümpiaad 5.a Audru valla Koidulaulik

38

koht III eripreemia III III II I II III III III I I II II eripreemia

juhendaja S. Mölder S. Tolmats S. Tolmats S. Tolmats K. Leetsar K. Leetsar K. Leetsar S. Aija A. Tamm A. Tamm S. Aija A. Tamm S. Aija E. Kobolt S. Mölder


AUDRU KOOL ÕPILASED

Audru valla parimad on kutsutud maavanema vastuvõtule. Audru Koolist osalesid: õpetaja Tiia Tamm, Mattias Umal, Karl Mumme, Lisette Välja, Jaan Endrik Kirsi, Jakob Läänemets

39


KAI ORASTE Mis aastast olete õpetaja (Audru Koolis)?

üksteisel sünnipäevadel ja klassiõhtutest võtsid kõik osa. Tegutseda tahtsid, koos olla ja rännata. Iganädalane

Töötan Audru koolis 1982. aastast.

küsimus oli, millal meil klassiõhtu on. Iga noor oli oma

Miks valisite õpetaja ameti?

nägu, aga sporti ja muusikat armastasid kõik. Ja nalju

Minul endal oli kooli ajal õpetaja, kes oli mulle eeskujuks.

ning anekdoote.

Lapsed on toredad, nendega koos saab teha põnevaid tegemisi. Vahva on näha laste arengut ja suurepärane tunne, et ise saan nende arengut tibake suunata. Õpetaja amet on imeline: raske, vastutusrikas, aga annab ka palju vastu. Mis on teie lemmiktegevus vabal ajal? Igal vabal hetkel püüan lugeda. Mulle meeldivad reisikirjeldused ja muidugi naiselikud armastusromaanid. Nimetage oma lemmiktoit või lemmikjook või lemmikmuusika! Lemmiktoit on kartulipuder sibulaga ja kala. Muusikat kuulan vähe, aga autos mängib klassikaraadio. Iseloomustage paari lausega oma 9. klassi. 9.a klass oli ühtehoidev klass. Igast võimalikust ettevõtmisest võeti maksimum, kunagi ei olnud, et lähme ja osaleme, vaid ikka lähme ja toome võidu. Need noored olid juba lasteaias ühes rühmas (peaaegu kõik), käidi

Pärnumaa tunnustatud õpetajad ja hariduse toetajad. Kai Oraste on paremalt teine.

40


AUDRU KOOL ÕPETAJAD KAJA NURK Mis aastast olete õpetaja (Audru Koolis)? Asusin Audru kooli tööle 1996. aastal abiõpetajana, 4. klassis olin õpetaja Sirje Aija abiliseks. Aastate lisandudes tuli töökohustusi järjest juurde. Andsin asendustunde ja mitu aastat olin pikapäevarühma õpetaja. Ennast koolitades ja täiendades muutusid ka tööülesanded. Mulle usaldati klassi juhatamine ja olen endiselt õpiabi õpetaja. Peale TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetamist raamatukogunduse erialal avanes mul võimalus oma koolis raamatukoguhoidjana tööd alustada. Praegu on jäänud õppida üks aasta Tallinna Ülikoolis klassiõpetaja erialal.

Iseloomustage paari lausega oma 9. klassi.

Miks valisite õpetaja ameti?

9.b klass jääb meelde vaidlushimulisena, oma tõe eest võitlejatena, kohati valjuhäälsetena. Mul on siiralt hea meel, et

Põhikooli viimases klassis õpetajate päeval meeldis mulle 3.

nad olid ühtehoidvad ja valmis üksteise eest sõna võtma. Kui

klassile tunde anda. Selle klassi õpetaja ütles, et mul tulid

nad püstitasid eesmärgid, siis need täideti. Edu neile uute

tunnid hästi välja ning ma võiksin kaaluda edasist õppimist

valikute tegemisel!

õpetajaks. Põhikooli klassijuhataja Tiina Mälk (eesti keele õpetaja) kirjutas pühendusena kingitud raamatusse, et näeb mind matemaatika õpetajana, kes ei unustaks ka lugemist. Olgugi, et minu tee õpetajaks saamisel on olnud päris pikk, õppimine tööülesandeid täites ja töö kõrvalt, täituvad viimaks minu klassijuhataja soovitused. Mulle tõesti meeldib õpetada, eriti matemaatikat, ja lugemiseta ei kujuta ma oma elu ettegi. Mis on teie lemmiktegevus vabal ajal? Nagu eespool kirjutasin, meeldib mulle väga lugeda. Tunnen kogu aeg, et selleks ei jätku piisavalt aega. Tantsimine on minu teine lemmiktegevus, tegelen rahvatantsuga. Samuti meeldib mulle hobi korras sõrmed mulda pista ja potipõllumees olla. See tegevus on väga hea stressi maandaja. Looduses liikumine, metsas marjul käimine, loodusmärkide jälgimine - neidki võib ju hobideks nimetada. Nimetage oma lemmiktoit või lemmikjook või lemmikmuusika! Mul meeldivad erinevad toidud, lemmikut on raske nimetada. Olen avatud ja proovin julgelt uusi maitseid, kuid tundub, et kui laual on kartulipuder hakklihakastme ja rohke salatiga, siis sobib see mulle alati. Muusikas on mul eklektiline maitse, see sõltub meeleolust. Kuulan meeleldi klassikalist muusikat, võin kodus rõõmsalt kaasa laulda muusikalidest tuttavaid laule, autos sõites kuulan pidevalt tänapäevast popmuusikat. Praegu meeldib mulle eriti Fransi „ If I were Sorry“.

Tutipidu 41


HUVIKOOLI ÕPETAJAD

Anne Paiste

huvikooli klaver, plokkflööt, muusikateooria

Grünet Trumsi

huvikooli klaver, muusikateooria

Ivi Sutt

huvikooli kunst

Jüri Kukk

huvikooli bändiõpetaja

Kersti Põllu

huvikooli muusikateooria

Marina Tsarkova

huvikooli klaver

Merje Tõnismann huvikooli kunst Tiina Janno

huvikooli klassikaline kitarr

Ülle Vares

huvikooli kunst

Huvikooli õpilased esinemas Audru Männituka lasteaias Toimunud sündmused 2015/2016 õppeaastal

          

muusikaosakonna sisseastumiskatsed 1. oktoober Rahvusvahelise Muusikapäeva raames kontsert Audru Lasteaia Männituka ja Vikerkaare majas 7. november - Pärnu Klaverimuusikapäevad oktoober-november - Laste tervise kuu joonistusvõistlus 18. detsember - jõulukontsert 7. mai - Kevadkontsert 31. mai - kontsert Audru Kooli õpilastele 2. juuni - eelkooli kunstilaager Audru Koolis 3.-4. juuni - noorema rühma kunstilaager Lindil 6.-7. juuni - vanema rühma kunstilaager Vahemurrus 2. juuli 2016 - muusikaosakonna õpilased Lindi Meie Küla Peol

Karl Mumme esinemas Meie küla peol

42


AUDRU KOOL HUVIKOOL JA RINGID

Muusikaosakonnas saab individuaal- ja ansamblitundides õppida klaverit ja klassikalist kitarri Audrus ja Jõõpres ning Lindil plokkflööti ja klaverit. Lisaks individuaaltundidele toimuvad ka muusikateooria ja muusikaajaloo tunnid. Õppetöö toimub eelklassis ning 7 aastat põhiõppes. Muusikaosakonna sisseastumiskatsed toimuvad septembri esimesel nädalal.

Kunstiosakonnas on avatud 8 rühma Audrus ja 3 rühma Jõõpres. Õppetöö toimub kuni 2 aastat eelklassis, 4 aastat põhiõppes ning lisaaastatel. Õppeaineteks on joonistamine, maal, kompositsioon, vormiõpetus ja kunstiajalugu.

Muusikaosakonna kevadkontsert

Kitarriõpilased ja juhendaja Tiina Janno

43


Pärnu Maakonna spordivõistluste tulemused: Õpilane Hambidge, Viola

klass võistlus 3. Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks Pärnumaa MV krossiteatejooks 3x300m Pärnumaa Kevadkross 300m

Hendrikson, Emilia Lainet, Tom

Mõttus, Markus Lemmo Pelisaar, Riko Mattias Lepik, Raido Orasmäe, Laura Tänav, Trevor Veskimägi, Kaspar

Heinastu, Handero

Kallas, Laura

Kästik, Alvar Saunanen, Hindrek Seling, Kaarel-Martin

Ojakäär, Patric Rokk, Rihard

koht II III I

juhendaja V. Lass V. Lass/ M. Puust V. Lass/ M. Puust V. Lass/ M. Puust V. Lass H. Lelle

Karu Kati-Mati - kaugushüpe 3. Pärnumaa MV krossiteatejooks 3x300m 3. Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks Pärnumaa meister suusatamises 1 km

II III II I

3. Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks 4.a Pärnumaa MV rahvastepallis 4.-5. kl 5.a Pärnumaa MV rahvastepallis 4.-5. kl Pärnu maakoolide võrkpalli miniliiga 5.a Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks 5.a Pärnumaa MV rahvastepallis 4.-5. kl 5.a Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks Pärnumaa MV teatejooks 3x500m Pärnumaa Kevadkross 500m 5.b Pärnumaa MV rahvastepallis 4.-5. kl Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnu maakoolide võrkpalli miniliiga 5.b Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks Pärnumaa MV sisekergejõustik kuulitõuge

II III III I II III II II I III II I II I

H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle V. Lass H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle V. Lass V. Lass

5.b Pärnumaa MV rahvastepallis 4.-5. kl 5.b Pärnumaa MV rahvastepallis 4.-5. kl Pärnumaa MV teatejooks 3x500m 5.b Pärnumaa MV rahvastepallis 4.-5. kl Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks Pärnumaa MV teatejooks 3x500m Pärnumaa MV sisekergejõustik kuulitõuge

III III II III II II I

H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle

Pärnumaa MV kergejõustikus - 100m Pärnumaa MV kergejõustikus - odavise Pärnumaa MV kergejõustikus - pallivise Pärnu maakoolide võrkpalli miniliiga 5.b Pärnumaa MV rahvastepallis 4.-5. kl 5.b Pärnumaa MV rahvastepallis 4.-5. kl Pärnu maakoolide võrkpalli miniliiga

II II II I III III I

H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle

44

K. Madissoo (Jõulumäe SK)


AUDRU KOOL SPORT Lepp, Evo Orissaar, Dener Peterson, Kristo Joosep Nõumees, Merje Eljand, Madlike Leas, Kenter Tasane, Gemo

6. Pärnu maakoolide võrkpalli miniliiga 6. Pärnu maakoolide võrkpalli miniliiga 6. Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnu maakoolide võrkpalli miniliiga 7.a Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl 7.b Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks 7.b Pärnumaa MV sisekergejõustik-60m 7.b Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks

I I II I II II II II

H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle V. Lass V. Lass H. Lelle H. Lelle

Pärnumaa MV sisekergejõustikkaugushüpe Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks

III II II II II II II II II II

H. Lelle V. Lass H. Lelle V. Lass V. Lass V. Lass V. Lass V. Lass V. Lass H. Lelle

II II I

H. Lelle V. Lass M. Puust

Pärnumaa MV sisekergejõustkuskuulitõuge Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnumaa MV kergejõustikus - odavise

III II I

M. Puust /H. Lelle H. Lelle M. Puust

Pärnumaa MV kergejõustikus kuulitõuge Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnumaa MV orienteerumises Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl Pärnu maakoolide MV pendelteatejooks

III II III II II II

Pärnumaa MV sisekergejõustik-1000m Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl

I II

Pärnumaa Kevadkross 3000m

I

Usta, Liisa Välja, Lisette Linder, Astrid

7.b 7.b 8.a

Seos, Keitlin

8.a

Umal, Kaileen Altmann, Katrin Prii, Hargo

8.a 8.b 8.b

Rehe, Liisbeth Kirsi, Jaan Endrik

Pärnumaa MV kergejõustikus kuulitõuge 8.b Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl 9.a 13.mitmevõistlused Kilingi Nõmmes

Leibur, Kevin Mumme, Karl

9.a 9.a

Umal, Mattias Danilov, Tauno

9.a 9.b

Lainet, Gelli

Pärnumaa MV kergejõustikus - odavise

III

Pärnumaa MV kergejõustikus - 1500m 9.b Pärnumaa MV võrkpallis 8.-9. kl

I II

45

M. Puust H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle H. Lelle M. Puust /H. Lelle H. Lelle M. Puust /H. Lelle M. Puust /H. Lelle M. Puust /H. Lelle V. Lass


Sõjalis-sportlikud mängud Õpilane Seling, Kaarel-Martin

klass võistlus 5.b Kivid ja Kännud

koht I

juhendaja J. Tael

Klaassepp, Karl-Kristohver

6. Vändra Sprint Kivid ja Kännud

III I

Lepp, Evo Lõõbas, Ragne

6. Vändra Sprint 6. Kivid ja Kännud Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) 6. Kivid ja Kännud Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) 6. Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) 6. Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) Kivid ja Kännud

III II I II I I I I

K. Oraste/ J. Tael K. Oraste/ J. Tael K. Oraste V. Lass K. Oraste V. Lass V. Lass V. Lass J.Tael

Vändra Sprint 6. Kivid ja Kännud 6. Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT)

III II I

K. Oraste/ K. Oraste V. Lass

Soomets, Sandra Umal, Kaileen

6. Vändra Sprint Kivid ja Kännud Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) 6. Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) Kivid ja Kännud 6. Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) 8.a Gaidide-Skautide matkamäng

III I I I I I III

K. Oraste/ J. Tael V. Lass V. Lass K. Oraste V. Lass K. Oraste

Kirsi, Jaan Endrik

Vändra Sprint 9.a Gaidide-Skautide matkamäng

II III

K. Oraste/ K. Oraste

II II

K. Oraste/ J. Tael K.Oraste/ J. Tael J. Tael J. Tael J. Tael K. Oraste/ J. Tael J. Tael J. Tael

Matteus, Milana Moppel, Agur Oad, Klaus

Oja, Karmen Orissaar, Dener Peterson, Kristo Joosep

Saunanen, Triin

Vändra Sprint Kivid ja Kännud Leies, C.G.T Mumme, Karl

Umal, Mattias Vaikjärv, Tanel

9.a Vändra Sprint Kivid ja Kännud 9.a Gaidide-Skautide matkamäng Kivid ja Kännud

II II III II

Vändra Sprint 9.a Gaidide-Skautide matkamäng 9.a Kivid ja Kännud

II III II

46


AUDRU KOOL SPORT

Audru Kooli kodutĂźtred ja noorkotkad

47


J체rip채eva jooks

J체rip채evajooksu start 2016

48


AUDRU KOOL SPORT

Spordringid Audru Koolis V천rkpall (poisid)

treener Tamar Nassar

V천rkpall (t체drukud)

treener Vivika Lass

Rahvastepall

treener Vivika Lass

Kergej천ustik

treener Mati Puust

Jalgpall

treener Indrek Joost

49


SPORT Eesti Võrkpalli Liidu miniliiga Pärnumaa etapi I koht

Pärnu maakoolide meistrivõistlused kergejõustikus

Jaan Endrik Kirsi ja Tauno Danilov

50


AUDRU KOOL SPORT

Paul Kerese 100. sünniaastapäevale pühendatud maleturniir

51


Foorumteater

Sõbrapäeva moeshow

52


AUDRU KOOL ÕPILASESINDUS

ÕPILASESINDUSE LIIKMED Madlike Eljand Lisette Välja Liisa Usta Trino Marii Slugen Sandra Soomets Ragne Lõõbas Milana Matteus Triin Saunanen Õpilasesinduse liikmed on jüripäeva jooksu

Kristi Jürviste

autasustamisel jagamas meeneid

Jaan Endrik Kirsi

53


Jüripäeva jooks

54


AUDRU KOOL HOOLEKOGU Hoolekogu liikmed Rainer Ristimets

- vilistlaste esindaja, hoolekogu esimees

Margit Merila

- kooli toetavate organisatsioonide esindaja, hoolekogu aseesimees

Jekaterina Kuru

- kooli pidaja esindaja

Merje Tõnismann - õppenõukogu esindaja, kes esindab huvikooli õpetajaid Allan Lainet

- lastevanemate esindaja

Martin Linke

- lastevanemate esindaja

Jüri Hendrikson

- lastevanemate esindaja

Reet Peterson

- lastevanemate esindaja

Maigi Luukas

- lastevanemate esindaja

Katrin Mumme

- huvikooli lastevanemate esindaja

Sirje Aija

- õppenõukogu esindaja

Madlike Eljand

- õpilasesinduse esindaja

Karl Mumme

- huvikooli õpilaste esindaja

Hoolekogu eestvedamisel ja suurel toetusel sai ellu viidud üks unistus rajada õuesõppeks sobilikumad tingimused.

55


AUDRU KOOLI DIREKTSIOON Peep Eenraid

direktor

Peep.Eenraid[at]audru.edu.ee

Kersti Põllu

õppejuht

Kersti.Pollu[at]audru.edu.ee

Marje Haljasmets

majandusjuhataja

Marje.Haljasmets[at]audru.edu.ee

Reelika Rüütli

huvijuht

Reelika.Ryytli[at]audru.edu.ee

Sirje Mölder

õpetajate esindaja direktsioonis

Sirje.Molder[at]audru.edu.ee

AINEÜHENDUSTE JUHID Reaal- ja loodusained

Alar Külm

Andeained

Vivika Lass

Sotsiaal- ja humanitaarained Kai Oraste Klassiõpetajad

Sirje Mölder

ÕPETAJAD JA KOOLITÖÖTAJAD Alar Külm

bioloogia, matemaatika

Anu Tamm

klassiõpetaja

Ege Altmart

pikapäevarühma õpetaja

Ena Mägi

klassiõpetaja

Ene Kobolt

klassiõpetaja

Ene Moppel

matemaatika

Evi Klamas

väikeklassi õpetaja

Harri Lelle

kehaline kasvatus

Helle Nõmm

koristaja

Jaan Palmer

remonditööline

Jana Jaanoja

koristaja

Jarmo Tael

ajalugu, ühiskonnaõpetus

Kai Oraste

vene keel

Kaire Leetsar

klassiõpetaja

Kait Vesik

eesti keel ja kirjandus

Kaja Nurk

raamatukoguhoidja, abiõpetaja

Karin Sikkal

geograafia, loodusõpetus

Kersti Põllu

muusika, õppejuht

Liivi Metsoja

kokk

Maie Kalbus

ringijuht, pikapäevarühm

Marje Haljasmets

majandusjuhataja 56


AUDRU KOOL DIREKTSIOON JA ÕPETAJAD

PARIMAD SPORDITULEMUSED

Margarita Nevidemskaja

inglise keel

Tiia Tepp

söökla juhataja

Mari Raap

koristaja

Tiina Palmer

ringijuht

Mari-Liis Rehe

ringijuht

Tiiu Nikulina

väikeklass

Mati Puust

võimla administraator, kergejõustiku treener

Tiiu Rätsep

füüsika

Merike Meidra

klassiõpetaja

Urve Tiron

riidehoidja

Merje Tõnismann

käsitöö, kunst

Vaike Raja

sekretär

Merle Joonsoo

psühholoog

Vivika Lass

kehaline kasvatus, inimeseõpetus

Peep Eenraid

direktor, ajalugu

Õie Tornius

logopeed

Pille Raudla

eesti keel ja kirjandus

Ülle Vares

keemia, loodusõpetus, bioloogia

Raul Kirss

tööõpetus

Reelika Rüütli

huvijuht

Reet Aija

koristaja

Ruti Kond

koristaja

Ruth Kalde

klassiõpetaja

Silvi Tolmats

klassiõpetaja

Sirje Aija

inglise keel

Sirje Järvet

sotsiaalpedagoog

Sirje Mölder

klassiõpetaja

Sten Sang

IT-juht, arvutiõpetus

Tiia Paju

koka abi

Tiia Tamm

muusika

Audru Kooli õpetajad Kahe Silla jooksul 57


58


AUDRU KOOL DIREKTSIOON JA ÕPETAJAD

59


60


AUDRU KOOL PILDID

61


Aadress: Lihula mnt 10 Audru vald Pärnumaa 88301 Telefon : 44 64 421 E-post: kool@audru.edu.ee www.audru.edu.ee

62

Profile for Peep Eenraid

Aastaraamat2016  

Audru Kooli Aastaraamat 2015/2016

Aastaraamat2016  

Audru Kooli Aastaraamat 2015/2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded