Page 1

Peedu Kooli aastaraamat 2016/17


Sisukord Sissejuhatus................................................................................................................................................................. 3 Õppekorraldusest ..................................................................................................................................................... 3 Töökasvatuslikud ülesanded ................................................................................................................................ 4 Pikapäevarühm.......................................................................................................................................................... 5 Kooliaasta läbi sündmuste..................................................................................................................................... 5 Augustikuu ................................................................................................................................................................................ 5 Septembrikuu ........................................................................................................................................................................... 7 Oktoobrikuu........................................................................................................................................................................... 14 Novembrikuu ......................................................................................................................................................................... 21 Detsembrikuu........................................................................................................................................................................ 27 Jaanuarikuu............................................................................................................................................................................ 35 Veebruarikuu ........................................................................................................................................................................ 39 Märtsikuu................................................................................................................................................................................ 46 Aprillikuu ................................................................................................................................................................................ 51 Maikuu ..................................................................................................................................................................................... 58 Juunikuu .................................................................................................................................................................................. 72

Killukesi omaloomingust ..................................................................................................................................... 75

2


Sissejuhatus Sel õppeaastal alustas taasavatud Peedu kool juba oma neljandat aastat. Koolis õppis 1.-4. klassis kokku 34 õpilast, 21 tüdrukut ja 13 poissi. 1. klassis alustas sel sügisel rekordarv õpilasi, tervelt 11 last. Õppeaasta alguses liitusid kooliperega 1. klassi õpetaja Erika Ridaliste ja 4. klassi õpetaja Lea Sinisaar. Peedu koolil on nüüd olemas ka juhataja, Joosep Tosmin. Ühtlasi õpetab Joosep 4. klassile töö- ja tehnoloogiaõpetust. Tööd jätkasid Helju Sarapuu 2. klassi õpetajana, Imbi Tanilsoo 3. klassi õpetajana, Krista Brusko muusikaõpetajana, Mari-Liis Tosmin inglise keele õpetajana, Helen Gottlob abiõpetajana ja Veiko Haan kehalise kasvatuse õpetajana. Nõuannetega oli vabatahlikuna toeks koolipsühholoog Ülle Särg. Ringijuhtidena juhendasid sel õppeaastal lapsi Imbi Tanilsoo ja Erika Ridaliste (meisterdamine), Liina Luure (loovus- ja teadusring), Jaanus Sinimäe (mudelismiring), Karmen Orlovski (liikumisring), Eneli Essi (lastejooga), Gunnar Ülper (puutööring), Anneli Armus-Juhkam (elektroonikaring), Imbi Tanilsoo (piiblilugude ring), Rein Bleive (klahvpilliõpe), Joosep Tosmin (raadioring).

Õppekorraldusest Õpetamine toimub Peedu koolis jätkuvalt üldõpetuse metoodika järgi. 1. ja 2. klassis on tunniplaanis 16 üldõpetuse tundi, 3. klassis 18 tundi ja 4. klassis 14 tundi. Lisaks sellele on 1. klassis 2 tundi kehalist kasvatust ja 2 tundi muusikat. 2. - 4. klassis on 3 tundi kehalist kasvatust ja 2 tundi muusikat. Inglise keele õpetus algab 1. klassist ning toimus nimetatud õppeaastal 4 tundi nädalas kõigis klassides. 1.-3. klass õppis keelekümblusmetoodika järgi. Esimesel poolaastal toimusid teisipäeva hommikuti kõigile lastele kooritunnid. 4. klass alustas lisaks vene keele õppimist, 2016/17. õppeaastal 2 tunniga nädalas. 4. klassi tunniplaanis on veel töö- ja tehnoloogiaõpetus, käsitöö ning kodundus, mille tegevused jagunevad 3. perioodi peale ja toimuvad paaristunnina korra nädalas. Korra nädalas toimub kõigile klassidele ka huvitund.

2016/17. õppeaastal oli huvitundide valik rikkalik, toimusid järgmised tunnid:

nuputamist nutikaile (õp Lea), innovaatikute tund (õp Joosep), soome keel (õp Imbi), lugude jutustamine (õp Erika) ja elusaladused (õp Mari-Liis). Koolipäev algab kell 9.00 tantsuminutitega kooli saalis. Igal esmaspäeva hommikul on saalis terve kooli ühine hommikuring, kus räägitakse läbi kõige olulisemad teated, mured ja rõõmud. Teistel päevadel järgnevad tantsuminutitele hommikuringid klassides. 1.-3. klassil on igal hommikul 3


üldõpetus paaristunnina, mis tähendab, et kahe tunni vahel eraldi vahetundi ei toimu. 4. klass liigub üldõpetuse ja ainetundide vahel sujuvalt, samuti ilma vahetunnita. Esimene vahetund on peale 2. tundi. Peale 3. tundi kogunevad kõik sööma ja seejärel õuevahetundi. Suur vahetund kestab kokku 45 minutit. Teisest poolaastast alates asendus kehalise kasvatuse õpetaja töökoormuse vähenemise tõttu Peedul 1 kehalise tund 2.-4. klassil tunniplaanis õuetunniga. Ka 1. klassi üks üldõpetuse tund sai ära märgitud õuetunnina. Õuetundi viis läbi klassiõpetaja ja see võis olla seotud füüsilise tegevusega või olla üldõpetuslik tund, mis viidi läbi välitingimustes. Õppeaasta on Peedu koolis jagatud kolmeks õppeperioodiks ja õpilastel on 5 vaheaega. 2016/17. õppeaastal olid need järgmised: sügisvaheaeg 22-30.10.2016, jõuluvaheaeg 22.12.2016-08.01.2017, suusavaheaeg 18.-26.02.2017, kevadvaheaeg 15.-23.04.2017 ja suvevaheaeg 07.06-22.08.2017. Peedu koolis toimub lisaks tavapärasele õppetööle kord kuus teemapäev, mille õnnestumisele aitavad kaasa nii lapsevanemad kui kogukonnaliikmed. Sellel päeval käsitleme terve koolipäeva jooksul mingit kindlat teemat nii, et klasside õpilased on segarühmades ja tavapäraseid õppetunde ei toimu. 2016/17. õppeaastal leidsid aset teemapäevad järgmistel teemadel: Austria, Prantsusmaa, muusika- ja tantsupäev, jõulukojad ja jõulud, sõbrad-võõrkeeled, maapäev, talgupäev ja terviseennetus. Lisaks toimus 2-päevane koolialguse laager, õpipäevad, eesti keele ja keskkonnanädal. Lapsed õppisid palju õues ja käisid tihti õppekäikudel.

Töökasvatuslikud ülesanded Selleks, et aidata kaasa õpilaste korraharjumuste kujundamisele igapäevases elus, sai iga klassi juba õppeaasta alguses endale koolimaja korrashoidu puudutavad ülesanded. 1. klassi ülesandeks on aidata kasta lilli ja jälgida, kas WC-s on piisavalt paberit. 2. klassi ülesandeks on aidata katta toidulauda ja tühjendada WC-dest paberikorvid. 3. ja 4. klassi ülesandeks on aidata katta lauad ja pesta nõud. Igas klassis on olemas ka klassisisesed korrapidajad ning iga laps peab hoolitsema, et tema töökoht näeks alati viisakas välja.

4


Pikapäevarühm Igal koolipäeval saavad soovijad jääda koolimajja kuni kella 16-ni pikapäevarühma. Igal päeval on ka vähemalt üks õpetajatest koolimajas pikemalt. Pikapäevarühmas saavad õpilased ära teha kodused ülesanded ning vajadusel küsida õpetajalt abi. Samuti on koolis olemas valik lauamänge, raamatuid ning võimlemisvahendeid, mida lapsed ka aktiivselt kasutavad. Kauemaks kooli jäävad lapsed saavad soovi korral kööginurgas ka teist korda koolitoitu süüa.

Kooliaasta läbi sündmuste

Augustikuu Koolialguse laager " Vanaaja lood" Lagujal, 29.-30.08 2016 Peedu kooliaasta algas sel õppeaastal laagriga Lagujal. Laagri eesmärgiks oli näidata, kuidas inimesed vanasti elasid ning anda lastele võimalus paljusid asju ka ise proovida. 2.-4. klassi õpilased kogunesid kella poole üheks päeval õpetaja Imbi juurde Koru talusse. Esmalt aitasid vanemad panna üles telklaagri, seejärel jätsime emade-isadega nägemiseni ja kogunesime suurde ühisringi laagrit avama. Õpetaja Imbi rääkis kõigest sellest, mis laagris toimuma hakkab ning tutvustas oma kodupaika. Õpilased jagunesid töötubade jaoks gruppidesse ning peale kosutavat supisöömist ja kiiret nõudepesu asusimegi õppima. Kokku osalesid lapsed kuues töötoas. Paari järgneva tunni jooksul püüti ja uuriti koos Jacobi isa Jaanuse ning Danieli ja Delisa isa Jalmariga tiigikalu, täiendati koos õpetaja Liinaga teadmisi veetaimedest ning korjati ravimtaimi õpetaja Mari-Liisi näpunäidete järgi. Samuti prooviti õpetaja Lea juhendamisel kivimaalimist ning õpiti jutustama Lagujaga seotud muistendeid koos õpetaja Erika ning Kristaga. Õpetajad Imbi ning Helju aitasid mõista koriluse tähendust ning kutsusid lapsi peenramaale taimi uurima. Aeg möödus laagris kiiresti ja heal meelel söödi lõkkesütel valminud pajarooga, mille lapsed ise olid aidanud kokku panna. Ajaviiteks sai meisterdatud pihlakakeesid ning üksteise telkide külastamine tundus lausa vältimatu. Hämaruse saabudes kiskus ilm pisut tuuliseks ja nii kogunesimegi varju alla juba päeval õpitud muistendeid ette kandma-kuulama. Koosviibimine kujunes üsna õdusaks ning mõnusat närvikõdi lisas õpetaja Imbi poolt jutustatud Tõra-lugu. Veel jõudsime lõkkesaia küpsetada ning pilvede vahelt vilksatavaid tähti silmitseda. Päris teleskoobiga tähevaatlust seekord siiski teha ei õnnestunud. Küllap järgmisel aastal!

5


Märkamatult saabuski aeg hambad pesta ning magamiskotti pugeda. Mõnes telgis oli elevus üsna suur ning päris tükk aega kostusid üle laagriplatsi kilked ja hõiked. Peagi seiklesid aga kõik unenägudemaailmas ning Koru talu õuele laskus öörahu. Järgmisel hommikul oli äratus planeeritud kella 9-ks, kuid enamus seltskonnast asjatas juba ammu enne seda ringi. Tuju oli kõigil hea hoolimata varahommikusest kergest vihmahoost, mis telklast üle käis ning hoovi märjaks kastis. Peagi kutsusid õpetajad Helju ja Krista kõiki hommikvõimlema ning tantsu lööma. Õpetaja Imbi oli aga valmistanud hulga maitsvaid võileibu ning potis auras ahvatlev kaerahelbepuder. Kõht mõnusasti täis, pesi igaüks ise jälle omad nõud kenasti puhtaks. Järgnev osa hommikupoolikust meisterdati hundinuialehtedest palmikuid ning vaipu ja lasti fantaasia lendama lille-liivakaarte kujundades. Peale seda jäi veel parasjagu aega, et valmistada ühiselt kartulisalat ja süüa enne laagri lõppu kõht veelkord täis. Ühises lõpuringis jagasime kõigile tublidele lastele tunnistused ning tänasime õpetaja Imbit vahva laagri eest. Järgmisel suvel kohtume juba uues laagris.

Laagriseltskond Lagujal Koru talus punaste pihlakate all

6


Spordipäev, 31.08.2016 Juba järgmisel päeval liitus meiega Peedu kooli uus esimene klass. Enne kella 11 kogunesime Elva linna staadionile. Ilm oli ilus ja tuju hea. Õpetaja Veiko oli välja mõelnud hoogsa soojendusvõimlemise ning teatejooksu, milles ka vanemad said kaasa lüüa. Seejärel asus igaüks oma klassiga koos nn spordibaase läbima. Eelkõige iseendaga sai mõõtu võtta palliviskes, kaugushüppes, 60 m jooksus ja 400 m jooksus. Õpetajad ja vanemad innustasid lapsi ning panid tulemused kenasti kirja. Lõpetuseks kutsus õpetaja Helju kõik osalejad veel ühisesse tantsuringi. Hoolimata tempokast hommikupoolikust ei kurtnud keegi väsimust ning lapsed teatasid veel mitu päeva hiljemgi, et neile meeldis spordipäev väga.

Soojendusvõimlemine Elva linna staadionil

Septembrikuu Esimese koolipäeva aktus, 01.09.2016 1. septembril kogunes koolipere Peedu laululavale pidulikule aktusele. 4. klassil oli seekord tähtis ülesanne - saata käekõrval kooli ka 11 esimese klassi õpilast. Käesolevast õppeaastast on Peedu koolil ka juhataja, Joosep Tosmin. Joosep soovis kõigile ilusat alanud õppeaastat ning tänas kõiki lapsi ja vanemaid usalduse eest. Samuti kutsus ta kõiki üles unistama, sest tänu sellele võib juhtuda suuri ja häid asju. Uhked 1. klassi õpilased said kätte aabitsad ja rinda TERA kooli märgid.

7


Joosep tutvustas ka Peedu kooli kahte uut õpetajat - 1. klassi juhatab õpetaja Erika Ridaliste ning 4. klassi õpetaja Lea Sinisaar. Samuti tänas Joosep kõiki teisi kooli õpetajaid. Kooliperet olid tervitama tulnud ka Elva linnapea Eva Kams ning esimese Peedu kooli asutaja Ilmar Särg. Muusikaõpetaja juhendamisel esitasid õpilased Peedu kooli laulu. Selgi aastal esinesid lauluga ka õpetajad. Ja oligi käes aeg rivistada 1. klassi õpilased lava ette ning kõik kooli õpilased ja õpetajad võtsid kättpidi teretades uued koolipere liikmed vastu. Järgnes ühine tantsuring, mille tulemusena senisest sombusest taevast ka päikesepaiste välja võluti. Tänu Joonase ja Jaani emale said kõik kenasti ka klassipiltidele talletatud. Lõpetuseks viis väike rongkäik koolipere koolimajja klassijuhatajatundidesse. Imeline uus kooliaasta ongi alanud!

Peedu koolipere 1.septembril Peedu laululaval

8


Klassipildid esimesest koolipäevast 1. klass

Vasakult: esireas Minna Li Mäesepp, Jaan Juhkam, Timmo Tedrema, Iti Ülper, tagareas Eliise Kasela, Laura Avi, Hannaliina Luure, Helene Pihlap, Anni Marie Püttsepp, Loviis Lõhmus, Kaari Visnapuu ja õpetaja Erika Ridaliste 2.klass

Vasakult: esireas Laine-Liise Särg, Jonathan Austa, Delisa Loigu, tagareas Rica Aurelia Metsa, Iti Kübarsepp, Elinor Dedov ja õpetaja Helju Sarapuu 9


3. klass

Vasakult: esireas Daniel Loigu, Kaspar Kübarsepp, Ardian Kaziu, Joosep Ülper, tagareas Kevin Kurrusk, Joonas Juhkam, abiõpetaja Helen Gottlob, Karola Õlijas, õpetaja Imbi Tanilsoo, Taavi Suurtee ja Kaarel Koks 4. klass

Vasakult: esireas Jacob Sinimäe, Katariina Luure, Siim Suurtee, tagareas Pauliina Luure, Teele Lepberg, õpetaja Lea Sinisaar, Annabell Post, Katariina Laiva ja Marie Pihlap

10


Õppekäik Tõravere observatooriumisse, 06.09.2016 Ühel päikselisel septembripäeval võttis Peedu kooli 4. klass suuna Tõraverre, et loodusõpetuse tunnis teha tutvust päikesesüsteemi ja planeetidega. Uksel oli meil vastas giid, kes ohtralt selgitusi jagas. Kuulasime selgitusi Päikese, planeetide, tähesüsteemide ning nende uurimise kohta. Erilist huvi pakkus meile aga hiigelsuur teleskoop, mis asus peamajast eemal. Saime vaadata ühte planeeti ja tähte, mis isegi sellisest hiiglaslikust teleskoobist vaadatuna paistsid imepisikestena. Igaüks pani sellest käigust midagi kõrva taha. Oli õpetlik käik!

Teleskoopi uudistamas

Raamatukogutund Elva lasteraamatukogus, 07.09.2016 2. klassis hakkab iga laps lähemalt uurima ühte maismaataime. Käisime raamatukogus vastavat kirjandust uurimas. Iga laps sai endale raamatu kaasa laenutada. Õpetaja pool otsisime oma taime üles ja võtsime lehe kaasa ka. Kuivatame ära ja lisame oma projekti. Igaüks sai põske pista ka maitsvaid vaarikaid, maasikaid ja pihlamarju. Küll oli hea! 11


2. klass Elvas raamatukogutunnis

2. klass Elvas tervisepäeval, 12.09.2016 Algas üle-euroopaline spordinädal. Elva Gümnaasium kutsus meie kooli 2. klassi tervisepäevale osalema. Kogunesime hommikul Tartumaa Tervisespordikeskuse korvpalliväljakule, kus avasõnad ütles direktor Tarmo Post. Seejärel algas virgutusvõimlemine. Meie ühinesime teiste klassidega. Külaliseks oli kutsutud ka Konguta kooli 2. klass. Teised klassid alustasid näitlemise

toas, siis

meditsiini punktis, kus õpetati puugi nahalt eemaldamist.

Tantsisime kõik koos, viskasime korvpalli korvi ja tantsisime limbot. Laine-Liise võitis limbos teiste klasside võistluse 75 cm-ga! Teatejooks algas üle tõkke hüppamisega ja seejärel oli palli täpsusvise. Lõpuks jõudsime tähejooksu teha, kus pidi kokku saama lause- TERVE EESTI EEST! Juba oligi kell 13.00 ja kõik õpilased kogunesid korvpalliväljakule pidulikule lõpetamisele, kus lõpusõnad ütles Jüri Tamm (kaks olümpiapronksi võitnud endine vasaraheitja, praegune Euroopa Olümpiakomitee EL komisjoni esimees) ja anti üle loosiauhinnad kõigile klassidele. Oli väga vahva päev!

1. ja 2. klass Luke mõisapargis õppeprogrammil, 21. 09. 2016 Sõitsime koos bussiga Lukele. Täpselt keskpäeval hakkasime mõisapargis sügisemärke otsima. Täitsa jahe oli. Tuul keerutas puudelt lehti ja õunad ning tammetõrud kukkusid pots ja pots meile lausa krae vahele. Taevas nägime hallide pilvede taustal suurt linnuparve. Ju neil reisiplaanid juba selged!

12


Meie saime teada, et oleme jõudnud kärneri maja juurde. Kärnerid võtsid õunu puude otsast erineva kujuga õunanäppidega. Need õunad pandi talveks panipaikadesse. Õunad, mis juba puude alla kukkunud, tuleb aga mahlaks pressida. Mis siis muud, kui käed taskust välja ja tööle! Korjasime, pesime, purustasime, pressisime ja oligi imemaitsev mahl valmis. Lehtpuude lehtedest oli aga väga tore võlupilti teha. Samuti proovisime õunatrükki. Seejärel otsisime sügisvärve, tuletasime meelde viljapuud, puuviljad ja lehtpuud. Seejärel meenutasime lehtpuude vilju ja vaatasime üle erinevate puude lehed. Ikka mänguhoos! Nii tore oli loodust looduses õppida.

1. ja 2. klass Luke mõisapargis

Haridusliku lõimumise õpipäevad, 26.-29.09.2016 Septembrikuu viimasel nädalal oli Peedu koolis õppimas korraga 45 õpilast. Meile tulid külla 11 last ja nende õpetajad Tartu rahvusvahelisest koolist. 1.-4. klassi õpilased olid pärit Iisraelist, Hollandist, Ameerikast, Taanist, Soomest ja ka Eestist. Teoks sai juba pikalt ettevalmistatud projekt, mille eesmärgiks oli aidata lõimida teistest päritolumaadest lapsi vahetus eesti keelses keskkonnas. Nelja päeva jooksul õppisime koos läbi mitmesuguste tegevuste. Esmaspäeval toimusid tutvumismängud ja külalised osalesid meie lastega ühises koolitunnis. 4. klassi õpilaste juhendamisel käidi ka Peedul orienteerumas. Seekord kasutasime selleks QR-koode. Teisipäeval matkasime koos Vapramäel ja kolmapäeval avastasime toiduvalmistamise võlusid. Valmisid 6 erinevat

maitsvat

toitu,

mille

retseptid

said

jäädvustatud

ka

kokaraamatusse

(http://bit.ly/2d32hox). Neljapäeval õppisime läbi loovainete. Muuhulgas laulsime koos uut 13


vahvat lugu “Meile meeldib”, mille õpetaja Krista oli värskelt loonud. Samuti õppisime ise segama värve ning iga grupp pani oma muljed möödunud päevadest ka paberile. Ei puudunud ka ühistantsud õpetaja Helju juhendamisel. Kõige lõpuks said kõik osalejad pidulikult tänukirja ja šokolaadi. Kui esimesel päeval oli mõne lapse jaoks veel raske uue kaaslasega jutule saada, siis juba teisel päeval oli selgelt märgata, et omadel ja võõrastel pole vahet. Iga koosoldud päevaga kasvas ka tahe aktiivselt kaasa tegutseda ning üksteisega suhelda. Nii Tartu kui Peedu kooli lapsed leidsid omale uusi sõpru ning tõdesid õpipäevade lõppedes, et üheskoos oli väga vahva. Ka õpetajate rõõm õnnestunud nädalast on igati siiras. Usume, et õpipäevade tulemusena on iga osaleja natuke rikkam ning veelgi parem inimene. Tartu rahvusvahelise kooli ja Peedu kooli haridusliku lõimumise õpipäevad said teoks tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna haridusliku lõimumise projektile.

Peedu kooli ja Tartu rahvusvahelise kooli õpilased ja õpetajad kooliõuel

Oktoobrikuu Eelkooli algus, 04.10 ja 06.10.2016 Oktoobri esimesel nädala alustasid Peedu koolis õppetööd ka eelkooli rühmad. Mõlemas rühmas õpib kokku 18 last, 11 poissi ja 7 tüdrukut. Igal koolinädalal toimub kolm 30-minutilist õppetundi, kaks tundi on üldõpetuslikud ja lisaks 1 inglise keel. Teisipäevase rühma juhendajateks on

14


õpetajad Imbi ja Erika ja neljapäeval õpetajad Helju ja Lea. Mõlemal päeval õpetab inglise keelt õpetaja Mari-Liis.

2. klass õppeprogrammil Elistvere loodusmajas ”Jalajälge jätmata”, 05.10.2016 5. oktoobril toimus 2. klassi õppekäik Elistvere looduskeskusesse. Programmi nimi oli "Jalajälge jätmata". Arutlesime kuidas looduses nii käia, et loomade-lindude elupaika inimene oma prügi ei jätaks ega loodusele kahju ei teeks. Samuti mõtlesime, mida oleks mõttekas matkale kaasa võtta. Meie lapsed on taibukad ja oskasid igal teemal kaasa rääkida. Panime kõrva taha mõtte, et kui matkama lähed, siis oma toidujäätmeid ja pakendeid ära pane laagripaika prügikasti. Võta kõik jäätmed endaga kaasa! Prügikasti lähevad ju loomad- linnud uudistama ja siis on metsaalune sodi täis. Lisaks tutvusime loomapargi elanikega. Igal loomal on oma lugu. Saime teada miks need loomad Elistveres elavad. Selgus, et mõned on inimeste poolt loodusest leitud ja siia toodud. Mõned aga liigirikkuse täienduseks lausa teistest loomaaedadest toodud.

2. klassi lapsed ja õpetaja Helju Elistveres

Õpetajate päev, 05.10.2016 “Saladus, mille abil sa elus võid kõike saavutada, on kõigepealt tugev soov midagi saavutada, siis uskumine ja kindlustunne, et saad sellega hakkama, siis peab sul teadvuses olema selge, 15


kindel ideaal ja sa pead nägema, kuidas see sammhaaval teoks saab, ilma et kordagi kahtleksid või lakkaksid uskumast” /Eileen Caddy/ Nõnda oli kirjas kaardil, millega Elva linnapea Eva Kams õnnitles Peedu õpetajaid. On meeldiv näha, et Peedu kool, õpetajad ja lapsed on loonud just sellise kuvandi, mida saab iseloomustada ülalkirjutatud mõttega. Lisaks linnapeale külastasid kooli ka lapsevanemad, kes aitasid sisustada laste õpitunde ajal, kui õpetajad istusid koos, nautisid head kohvi, torti ja üksteise seltskonda. Peedu kooli poolt eriline tänu Sirjele, Jalmarile, Tiiale, Annelile ja Hannahile, kes leidsid aega tollel kenal päeval õpetajaid asendama tulla.

Peedu kooli õpetajad kooli rõdul

2. klass õppeprogrammil “Rabast põlismetsa”, 14.10.2016 Rabast põlismetsa- tegelikult matkasime hoopis põlismetsast rabasse ja siis uuesti põlismetsa tagasi. Retkejuht juhtis tähelepanu taimestiku muutusele. Rabas on taimestik hoopis teistsugune. Kõige rohkem on rabas muidugi turbasammalt. Valgesoo on oma nime saanud hoopis tutt- villpea järgi. Kui taime õitseb, siis olevat rabal nagu valge tekk peal. Tutvusime erinevate sootaimedega, nuusutasime ja maitsesime nii vett kui ka marju. Kukemari oli küll maitsetu, jõhvikas aga päris hapu. Vesi oli natuke sambla maitsega, aga ikkagi täitsa puhas. Väga vahva ja õpetlik retk oli!

16


2. klass Valgesoos

PPAFF Peedu koolis, 17.10.2016 Esmaspäeva hommikul tuli meile külla Mirja Jõgi Elva Avatud Noortekeskusest. Tal oli kaasas valik Euroopa animafilme, mis sobis vaatamiseks just nooremas koolieas lastele. Animafilmide programm oli kokku pandud Priit Pärna Animafilmide Festivali raames. 40-minutiline filmivaatamine oli just parasjagu pikk ja pakkus õpilastele nii meelelahutust kui parasjagu mõtteainet.

Lastevanemate ja Peedu kooli huviliste mõtteõhtu, 17.10.2016 Sel õhtupoolikul kogunes Peedu kooli- ja kogukonnamajja tubli hulk lapsevanemaid, õpetajad ja mõned kogukonnaliikmed. Eesmärgiks oli gruppides arutleda ja valida välja kõige olulisemad Peedu kooli väärtused. Kõik kohalviibijad tegid üle tunni aja mõttetööd ja panid kirja väärtusi, mis erinevas sõnastuses kajastasid üsnagi sarnast sisu. Lõpptulemusena on lisaks senistele kodulehel rippuvatele väärtustele olemas ka kogukonna poolt läbiarutatud ootused. Edasiseks tööks jääb leida ühisosa ning üheselt mõistetav sõnastus.

17


3. ja 4. klass Vapramäel orienteerumas, 18.10.2016 Teisipäeva pärastlõunal sõitsid meie kooli vanemad lapsed orienteeruma naabruses asuvasse Vapramäe metsa. Paistis kena sügispäike, aga ilm oli jahe. Juhendaja Gea juba ootas meid kompasside ja kaartidega. Kaarditundmise kiirkursus tehtud, jagati meid gruppidesse. Pidime omandatud teadmisi kohe rakendama, sest algas liikumine kaardi järgi rühmades. Pidime üles leidma 7 kontrollpunkti, kus igas punktis ootas meid ees küsimus, millele tuli vastata. Ühes punktis oli söödav üllatus. Oli nii liikumist kui ka mõistatamist. Vapramäel loodusmaja juures kokkuvõtteid tehes leidsime, et oli liikumist täis õpetlik pärastlõuna.

Giid Gea jagab näpunäiteid, kuidas kaardi järgi orienteeruda

Teemapäev: Austria, 20.10.2016 Veel enne sügisvaheaega võttis Peedu koolipere ette järjekordse reisi ühte põnevasse välisriiki. Kui eelmisel sügisel külastasime mõttes Jaapanit, siis seekord ahvatles märksa lähem – Austria Vabariik. Kohe päeva alguses olid meile külla tulnud Nõo Vana Tantsu Klubi tantsijad, kes esitasid Austriale omase rahvatantsu. Rõõmuga keerutasid nad jalga ka ühises tantsuringis koos meie lastega. 18


Õpetaja Krista tutvustas kõigile Austria muusikat, tähtsamaid heliloojaid ning joodeldamist. Üheskoos õppisime laulma “Helisevast muusikast” tuntud imekaunist lugu “Edelweiss”. Ülejäänud osa päevast kulges õpilastel segarühmades erinevates töötubades. Koos õpetaja Erikaga kuulati muinasjuttu ja jäädvustati see pildina. Õpetajate Liina ja Lea juhendamisel valmisid kööginurgas magusad hõrgutised. Õpetaja Mari-Liis tutvustas natuke lähemalt Austria tähtsamaid sümboleid ja loodust ning kogutud teadmisi testiti interaktiivses keskkonnas. Eriti põnevaks töötoaks oli seekord aga kindlasti meie külalise Hannah Prettenhofferi saksa keele tund. On oluline märkida, et Luksemburgis elav Hannah on ise Austriaga lähemalt seotud ja nimetab seda oma teiseks koduks. Lõpetasime oma päevase rännaku jälle ühise ringiga saalis. Tänasime oma külalist, laulsime veelkord “Edelweiss`i” ja maitsesime valminud küpsetisi. Jääme pikisilmi ootama järgmisi põnevaid reise.

Hannah saksa keele tunnis

19


Ohutu liiklemise tund, 21.10.2016 Vahetult enne sügisvaheaega tuli meile külla noorsoopolitseinik Tiit Treial. Aeg oli meelde tuletada, kuidas on ohutu ja mõistlik liigelda kooliteel. Eelkõige kutsus ta kaasa arutlema esimest klassi, kuid ka vanemad õpilased said vajadusel oma teadmistega appi tulla. Tunni lõpuks said kõik esimese tunni õpilased kingituseks liiklusaabitsad.

Noorsoopolitseinik Tiit Treial vestleb õpilastega

2. klassi näitemäng “Seene varjus” 21. 10. 2016 "Seene varjus" on tore etendus ja 2. klass oli seda esitanud juba 1. klassile ja 3. ning 4. klassile. Nii tahtsidki nad oma õpitud näidendit jagada ka lasteaialastega. Jaaniussi osatäitja oli seekord puudu, aga õpetaja Krista oli kohe nõus asendama. Suundutigi Peedu laululavale ja tehti ära! Vaatajate lemmik oli Kärnkonn!!! Olevat tulevane näitleja. Natuke külm oli ja vihma sadas nagu sügisele kohane, kuid etendus läks korda. Suur tänu õpetaja Kristale, kõigile osatäitjatele ja muidugi täname oma rõõmsameelset publikut!

2. klass ja õpetaja Krista Peedu laululaval näitlemas 20


Halloweeni tähistamine, 31.10.2016 Oktoobrikuu lõpus tähistab suur osa inglise keelsest maailmast Halloweeni. Ka Eestis tuntakse seda päeva paljuski tänu Hollywoodi filmitööstusele. Koolinädala esimeses ühises hommikuringis rääkisime Halloweeni tegelikust päritolust. Selleks rändasime mõttes ajaloos üsna kaugele tagasi ja püüdsime ette kujutada mismoodi võis omal ajal kõik alguse saada. Ka inglise keele tundides oli keskseks teemaks Halloween. Päris tavalisi õpilasi koolis nagu polnudki. Selle asemel oli hulgaliselt nõidasid, mõned luukered, zombid, kummitused, nahkhiired, üks Malviina, kõrvits, libahunt, piraat, nõiakass ja isegi Harry Potter. Elevust oli omajagu ning kõigil oli tore olla.

Maagilised Halloweeni tegelased

Novembrikuu 3. ja 4. klassi õppekäik järvemuuseumi, 04.11 2016 Reedel külastasime Võrtsjärve-äärset järvemuuseumi. Saime teada üht-teist Võrtsjärve elu-olu kohta. Nägime valge amuuri koopiat. Mängisime kalateemalisi mänge. Pärast seda toimus töö rühmades. Allkorrusel tutvusime erinevate kalaliikidega: albiino angerjas, aafrika angersäga, haug, säga jne. Nägime ka kilpkonna ja jõevähki. Oli päris tore käik. Läheksime sinna tagasi. 21


3. ja 4. klass järve-elukaid uurimas

Võro kiil om illos, 7.-11.11. 2016 Märdikuu 7.- 11. päeval toimus juba 11. võru keele nädal. Meie mängisime sel nädalal õpetaja Helju juhendamisel võrukeelseid laulumänge “Maamiis võtsõ naase”, “Kilumaril ollivaq väega pikäq hambaq…” ja “Kikas ütel kanalõ…”. 2. klassi lapsed osalesid Võrus ettelugemispäeval “Kullõ, ma loe sullõ”. Iti esitas Jan Rahmani loo “Guuru”.

22


Iti võrukeelset lugu esitama

Peedu lapsed loovad Novembris kuulutas Elva Linnaraamatukogu lasteosakond

välja

võistluse “Kui ma oleksin

võlur…”. Ka mitmed meie õpilased saatsid võistlusele oma pilte ja jutte. Žürii otsusega saavutas Iti Kübarsepp oma luuletusega jutukategoorias esikoha. Laine-Liise Särg sai aga oma raamatu eest eripreemia. Annabell Post jäi oma jutuga jagama 3.-4. kohta. Pildivõistlusel omistati Itile 3.-4 koht ja Pauliina Luurele 2. koht. Järgnevalt Iti vahva luuletus ja Annabelli proosapala. Kui ma oleksin võlur Kui ma oleksin võlur oleksin ma väga võluv. Oleks mul lemmikloomaks ükssarv, kellel on alati pehme karv. ma võluksin endale väga maitsva joogi ja puhtast kullast õunakoogi. Ma kannaksin sädelevat keepi ja pesemisel ei oleks vaja seepi.

23


Müts oleks mul alati peas. Seda märkaks kõigi teiste seas. Mütsi kuju on mul koonus, igas poes hind mul soodus. Olen pealaest jalatallani üleni hea. Minust paremat võlurit keegi ei tea.

“Kui ma oleksin võlur…..” Kui ma oleksin võlur, siis võluks ma endale tiivad. Kui mul oleksid tiivad, siis ei kasutaks ma autot, vaid lendaks. Ma lendaks terve maailma läbi, et näha paljusid kohti. Võluksin endale puu otsa maja, kuhu saavad sisse ainult sõbrad ja pere. Elaksin ma ikkagi Eestis. Lendaks iga päev sinna, kuhu tahan. Lendamine oleks tore, eriti kui ma lendaks üle maade ja merede. Üle maade lennates tahaks ma näha teiste riikide loomi, linde ja vaatamisväärsusi. Üle merede lennates ma tahaks näha kalu, linde ja kui ma vee alla saaks minna, tahaks ma näha veetaimi ja koralle.Võib-olla käiksin üle vee lennates mõnel saarel ka. Mulle meeldiksid tiivad väga.

Tartu Maarja Koolis ja Tartu Maarja Tugikeskuses, 15.11.2017 Varsti pärast mardipäeva, see on 15. novembril, käis kolmas klass vaatamas, kuidas õpivad lapsed Maarja koolis ja kuidas töötavad kooli lõpetanud noored tugikeskuses. Kohtusime kolmanda klassi lastega ja osalesime ühises muusikatunnis. Meie lapsed esitasid koos õpetaja Kristaga toreda kontserdi. Iga laps sai kingituseks ka kauni kunstitunnis tehtud pildi. Järgnes ühine musitseerimine. Kõik lapsed said mängida mingit pilli. Pärast kosutavat lõunasööki läksime vaatama, mida teevad need noored, kes on Maarja kooli juba lõpetanud. Käisime villakojas, kus meisterdati põnevaid asju, kangakojas, kus telgedel ootasid kudumist kirjud vaibad ja lõpuks savikojas, kus riiulitel oli igasugust kaunist keraamikat. Laulsime tänutäheks meeldiva ekskurisooni eest kaks laulu ja tegime suure ühispildi.

24


3. klass ja sõbrad Maarja koolist

Teemapäev: tants ja muusika, 22.11.2016 Mõni päev enne 1. perioodi lõppu toimus Peedu koolis novembrikuine teemapäev. Seekord oli keskseks teemaks muusika ja tants. Kohe hommikul olid meid saalis ootamas päris ehtsad trummid ja õpetaja Krista oma meesperega. Saime näha-kuulda, et nii muusikaõpetaja abikaasa Anton kui poeg Randolf on mõlemad andekad trummarid. Üheskoos selgitasid nad lastele, mida trummide puhul meeles pidada ja julgemad said Randolfi käe all ka ise löökpille proovida. Järgmisena võttis juhendamise üle nooruslik tantsuõpetaja Heljo Made Ruul, kes tuletas meelde, et liikumine on elu alus. Järgnes tempokas tantsutund, kus juba õpitud tantsudele lisaks harjutati “Oige ja vasemba” põimumist ja “Labajalavalsi” sammu. Kohe peale tantsimist saime aga tuttavaks Risto Lehistega. Risto oli tulnud Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumist ja võtnud kaasa suure hulga rahvapille. Saime teada, milliseid pille vanasti ise meisterdada osati ning ka nende kõla kuulda. Lisaks rahvapillidele saime kuulda veel kahte pilli. Peedu lasteaia muusikaõpetaja Siim Jaanson tutvustas vaskpuhkpille, trombooni ja saksofoni. Kõige lõpuks said kõik soovijad omale Risto juhendamisel veel kukepilli meisterdada. 25


Rõõmsad linnuhääli meenutavad helid täitsid peagi terve koolimaja ning kõlasid veel õuevahetunniski. Teemapäeva lõpetasime luuleteksti lugedes. Iga klassi ülesandeks oli sama tekst esitada erineval moel. 1. klass luges teksti koos pillimänguga, 4. klass saatis end kehapillil, 2. ja 3. klass aga said saateks erineva räpirütmi. Tegime kokkuvõtte ka oma päevamuljetest. Ei leidunud kedagi, kes oleks muusikast või tantsust puudutamata jäänud. Räpipisikust nakatunud 3. klass jätkas aga räppimist veel järgnenud inglise keele tunniski.

Anton ja Randolf peamisi trummitarkusi jagamas

Õppenõukogu nr 1, 22.11.2016 Peale koolipäeva lõppu kogunesid õpetajad õppenõukogule. Ajalooliselt on see sündmus oluline seetõttu, et taasavatud Peedu kooli nelja tegutsemisaasta jooksul on see esimene kord pidada ametlikku koosolekut iseseisvalt. Ka edaspidi toimuvad õppenõukogud Peedul ja mitte enam ühiselt Tartus.

Kadripäev ja I õppeperioodi lõpp, 25. 11. 2016 Kadripäeva hommikul tulid meile külla sõbrad Peedu lasteaiast. Rõõmsalt punapõskne kadripere esines lauludega ja esitas mõistatusi. Koos mängisime laulumänge. Kadriema soovis Peedu koolile 26


lasteõnne ja õpetas, kuidas ise nukku teha. Et kadripere teel koju nälga ei kannataks, puistasime neile moonakotti maitsvaid õunu. Samal päeval lõppes Peedu kooli lastel ka esimene õppeperiood. Iga laps sai koju viia tunnistuse. Esimene klass sai aga tunnistuse päris esimest korda.

Peedu lasteaia kadripere koolilastele esinemas

1. advendi tähistamine, 28.11.2016 Esmaspäevases hommikuringis süütasime ühiselt esimese advendiküünla ja õpetaja Imbi jutustas jõululapse sünniga seonduvalt esimese osa jõululoost. Rääkisime algavast jõuluootusest ja jõulukuu plaanidest.

Detsembrikuu Lastevanemate kool, 01.12.2016 Jõulukuu esimese päeva õhtupoolikult kogunesid huvilised lapsevanemad, õpetajad ja kogukonnaliikmed kuulama koolitajat, kes rääkis enesekehtestamisest ja eneseregulatsiooni kujunemisest. Koolituse korraldas MTÜ Peedu Kooli Selts.

27


2. klass Tartu Loodusmajas ja Lille Maja jõulumaal, 02. 12. 2016 2. klass veetis suurema osa koolipäevast õppides koolist väljaspool. Nimelt tutvuti Tartu Loodusmajaga ja mängiti põnevat info-otsimise mängu. Vastused olid peidetud püsinäituse eksponaatide hulka.

Õpilased infot otsimas Järgmiseks suunduti kohe naabruses paiknevasse Lille Majja, kuhu detsembrikuuks oli sisse seadnud end imeline Jõuluvõlumaa. Kohtusime paljude tegelastega. Istusime lõkke ääres ja kuulasime jutuvestjat, meisterdasime sooviketi ja võlupildi koos sädeluste ja võlutolmuga. Lõpuks etendasid lapsed jõuluetendust. Oli väga põnev!

Lõkke ääres juttu kuulamas

28


2. advendi tähistamine, 05.12.2016 Ühises hommikuringis olid seekord vaid 1. ja 2. klass, sest vanemad klassid olid majast väljas. Süütasime 2 küünalt ning õpetaja Erika jutustas jõululapse sünniloo teise osa. Oli üsna vaikne hommikupoolik.

3. ja 4. klass Lukel jõulumaal, 05.12.2016 Ühel vihmasel ja üldsegi mitte jõulukuule omasel

varahommikul viis buss Peedu kooli

kolmandikud ja neljandikud Lukele, et jõulutunnet lähemale tuua. Meie ülesandeks oli üles leida kingitus, mis kuhugi ära peidetud oli. Kingi otsimise teekonnal kohtusime sulase, toatüdruku, nõia ja mõisaprouaga. Pika otsimise peale leidsime kingituse üles - see oli suur kommikott, kust jagus maiustusi kõigile. Õuetegevusele järgnesid tubased tegevused mõisa kärnerimajas. Kõigepealt meisterdasime jõulukaardi, seejärel vaatasime jõuluetendust ning nautisime maitsvat kooki ja kruusitäit kuuma teed. Südant täitis mõnus tunne, et jõulud pole kaugel!

Kingituse otsingul

4. klass sotsiaalsete oskuste olümpiaadil Tartus, 09.12.2016 9. detsembri varahommikul sõitsid meie kooli 4. klassi õpilased Katariina Laiva, Pauliina Luure, Marie Pihlap ja Siim Suurtee Tartusse, et osaleda 4. klasside sotsiaalsete oskuste olümpiaadil. Kui

29


siiamaani on olümpiaadidel ikka võitjaid selgitatud, siis seekord oli teisiti: kedagi pingeritta ei sätitud ning võitjad olidki kõik osalejad õpilased ja nende juhendajad. Igal rühmal ehk igal koolil oli võimalus läbida 5 töötuba: tunnete, koostöö, küberkiusamise, koerateraapia töötuba ning foorumteater. Kõik töötoad olid eriilmelised. Näiteks tuli koostöö töötoas moodustada papptopsidest püramiid, kuid teha tuli seda käteta, kasutades selleks erilist, neljast nöörist koosnevat kummi. Koerateraapia töötoas saime uut teada koerte tundeelu kohta ning paisidki sai koertele teha lõputult. Enim meeldis lastele aga foorumteater. Näitlejad esitasid katkendeid päriselust. Õpilased said ise osaleda probleemide lahendamisel, mängides näitlejate loodud rollides, kuid endapoolt pakutud teksti kasutades. Meie kooli Siim sai ka võimaluse näitleja olla. Lõpus tänati kõiki osalejaid: õpilased said kingituseks nutikindad, juhendajad väikese meene ja tänukirja, organiseerijad šokolaaditahvli. Oli positiivsete tunnete päev!

4. klassi hakkajad lapsed peale võistluspäeva

30


2. klass postkontoris kirja saatmas, 09.12.2016 Kuna koolis oli nädala pärast toimumas jõuluüritus, plaanis 2. klass oma vanematel kutsed saata. Nad õppisid kenasti kutset kirjutama ja uurisid välja täpse koduse aadressi. Aadress kirjutati kenasti ümbrikule ja mindi lähimasse postkontorisse. Margid olid piparkoogilõhnalised! Kleepisime margid ümbrikule ja teenindaja lubas lastel endil vastava kuupäevaga templi kirjale peale lüüa. Nii läkski kutse teele. Vaja vaid kodupostkasti külastada…

2. klass Elva Postkontori peaukse ees

3. advendi tähistamine, 12.12.2016 Ühises hommikuringis tuletasime meelde mitu nädalat on jäänud veel jõuludeni ning kuulasime ära jõululapse sünniloo teise osa. Küünlavalgus, ehitud kuusepuu ja magus piparkoogilõhn andsid märku, et üsna pea ongi jõulud käes.

Piparkooginädal, 12.12-16.12.2016 Esmaspäeval tõid lapsed kooli kodus valmistatud vahvaid piparkooke. Mõned maiusroad olid ka koolis

koos

klassiga

valmis

tehtud.

Uhkete

kunstiteoste

seas

oli

nii

traditsioonilisi

piparkoogimehikesi, tähekesi, südameid, värvilisi ponisid ja teisi loomi, laev, Pikasuka Pipi, šokolaadist kattega kuusepuu ning näituse absoluutne kroon - põhjapõdrarakendis jõulusaan!

31


Terve nädala suutsid lapsed vapralt kiusatusele vastu panna ja eriilmelisi präänikuid vaid silmadega imetleda. Aitäh kõigile osavatele koogimeistritele!

Piparkooginäitus

Eelkooli jõulutrall, 13.12.2016 Lõppeva aasta viimane eelkooli kohtumine toimus sel korral mõlemale rühmale korraga. Lapsed said tantsida, laulda, mängida, kuulata jõululugu ja ka ise etenduses osaleda. Samuti jagus aega meisterdamiseks, ringis arutamiseks ning inglise keeles lustimiseks. Kohal oli päris suur osa lapsi ja kõik lõid agaralt kaasa.

Eelkool ühiselt meisterdamas

32


Ühiskülastus Ugala teatrisse etendusele “Võlur Oz”, 15.12.2016 See jõulueelne koolipäev oli küll täiesti teistsugune, sest algas alles pärast lõunat. Kõik klassid sõitsid Viljandisse teatrisse imelisele etendusele “Võlur Oz”. Muusikaline etendus jutustas unistuste täitumisest ja sellest, kuidas sõpruse jõud saab jagu kurjuse väest.

Peedu jõulukojad - jõuluootusõhtu peredele, 16.12.2016 Nädala viimane koolipäev oli seekord tublisti pikem kui tavaliselt. Peale tundide lõppu ei kiirustatudki koju vaid jäädi ootama ühist jõuluõhtut. Alates kella 16-st said lapsed koos oma peredega osaleda erinevates töötubades – jõulukodades. Oli suur rõõm, et mitmeid neist aitasid juhendada lapsed ise koos oma vanematega. Toimusid jõulukaartide ja -ehete meisterdamine, piparkoogi- ja puutöökoda, paelte punumine ning vanade kommete ja mängude koda. Teadmisi sai proovile panna jõuluviktoriinis. Muuseas kaeti ka ühine jõululaud. Jõulukodade lõppedes kogunesime ühiselt laulma, sest mis pühad need ikka ilma on. Seejärel esinesid lapsed ning kõige lõpuks lustisid kõik üheskoos tantsuringis. Oli hea ja kodune olla.

Vanade kommete ja mängude koda

Jõulunädal, 19.12-21.12.2016 Lõppeva aasta viimane koolinädal oli kõigest kolme päeva pikkune. Selle aja sees jõudsime aga koos nii mõndagi toimetada. Esmaspäev kulges teemapäeva tähe all. Hommikuringis kuulasime ära jõululapse sünniloo viimase osa ning mõtlesime, kuidas on pööriaeg seotud päikese sünniga. Töötubades said lapsed meisterdada sõpradele jõulutervitusi kaartide näol, dramatiseerida ühe jõulujutu ja osaleda temaatilisel viktoriinil. Samuti vaadati jõulureklaame ning arutati pühadega 33


seotud väärtuste üle nende taustal. Enne lõunapausi käisime korra ka metsas, Peedu kooli valmival õpperajal, loomadele toitu viimas. Päeva lõpus saabus meile aga üllatuskülaline – jõuluvana! Lapsed esitasid oma jõululugusid ning lustisid koos taadiga ühises tantsu- ja lauluringis. Loomulikult ei puudunud ka kingitused. Teisipäeval käisid 2.-4. klass koos Nõo Vana Tantsu Klubiga Uderna hooldekodus esinemas ning said tõeliselt tänuliku vastuvõtu osaliseks. Lapsed olid väga tublid ning võib öelda, et esinesid kogu südamest. 1. klassil möödus see päev aga piparkooke küpsetades. Terve maja oli mõnusat jõuluhõngu täis. Kolmapäeva hommikul kuulasid 2.-4. klass muumitrollide jõululugu. Arutasime koos, mis tunne see võiks olla, kui me alles praegu saaksime teada, et jõulud on saabumas. 1. klassil käis aga külas Anni isa Juhani, kes rääkis lastele lindudest. Pidulikku lõunat kogunesime sööma ühe pika-pika laua äärde, mille 4. klass oli tõeliselt jõululikuks katnud. Enne sööma asumist laulsime veel koos ja õpetaja Joosep tuletas meelde, mis on elus olulisimad väärtused. Lühikesse koolipäeva mahtus erakordselt palju häid soove, kallistusi ja imelisi üllatusi.

Ühispilt jõulutaadiga

34


Õpetajate kollektiiv – vasakult: Veiko Haan, Erika Ridaliste, Helju Sarapuu, Imbi Tanilsoo, Mari-Liis Tosmin, Liina Luure, Lea Sinisaar ja Joosep Tosmin

Jaanuarikuu Vastseliina rühma Kodutütred ja Noored Kotkad meie koolis, 13. 01. 2017 Täna tulid Vastseliina rühma 2 Kodutütart ja 2 Noorkotkast meie lastele organisatsiooni tutvustama. Rait ja Armas on Noorte Kotkaste organisatsiooni kuulunud juba 6 aastat ja Kelly ning Klaudja 4 aastat. Noored tutvustasid organisatsiooni sümboolikat, vormi, kombeid, laagrites toimuvat, üritusi. KT näitasid ka oma järgukatsete vihikut ning

NK oma liikmeraamatut. Poisid olid

koostanud meie lastele võislusmängu - Kahoot'is. Kõik said oma tahvelarvutiga võistluses osaleda. Võitsid kõik ja said autasuks kommi. Seejärel õpetasid noored meie lastele ellujäämise käevõru punumist. Kõik lapsed said kenasti käevõrud valmis.

35


Külalised organisatsiooni tutvustamas

1. ja 2. klass Vellavere matkarajal, 18. 01. 2017 Täna oli tore õuesõppepäev Vellavere matkaradadel. Retkejuht Triin jutustas põnevaid lugusid loomadest ja lindudest. Olime nii vaikselt, et nägime isegi kitse metsas silkamas. Rähn oli ka oma “sepikojas” ametis, aga kuuldes, et keegi tuleb, lendas siiski minema. Vaatlesime hiire ja roti jälgi. Nurmkana jäljed ja "vetsumaja " leidsime ka üles. Väga tore oli Kiigemäel jooksumänge mängida. Iga laps ja õpetaja sai täna targemaks. Suur tänu projekti kirjutajale Kristiinale ja retkejuhile Triinule!

Jänes liigub paremale poole Teemapäev: Prantsusmaa, 20.01.2017 36


Lõppenud koolinädala viimasel päeval olid Peedu kooliperel külalised. Jonathani ema korraldas koos Tartu Ülikooli kursusekaaslastega prantsuse teemapäeva. Hommikusel kogunemisel tantsitigi koos külalistega juba tuttavat prantsuse rahvatantsu Cicapo ning õpiti juurde veel üks ringtants. Samuti kuulati prantsuse hümni ning üliõpilased tutvustasid natuke selle sisu. Järgnesid neli töötuba. Päeva jooksul said kõik õpilased tutvuda prantsuse keele, muusika, kunsti ja kokandusega. Keeletunnis saadi teada, kus Prantsusmaa asub ja õpiti ütlema mõningaid tähtsamaid väljendeid. Samuti tutvuti numbrite, värvuste, pereliikmete ning loomadega. Muusikatunnis õpiti tuntud prantsuse lastelaulu Frere Jacques. Kunstitunnis uuriti, mida kujutab endast kunstivool fovism ja tutvuti Henri Matisse`i töödega. Ühtlasi valmisid laste endi täiesti kordumatud šedöövrid. Kokandustunnis õpiti, kuidas teha lehttaigent ning valmistati croissant saiakesi. Teemapäeva lõpuks kogunesime uuesti saali, et teha kokkuvõtteid ja jagada mõtteid sellest, mis töötubadest meelde jäi. Laulsime üheskoos õpitud kaanonit ja enne veel kui lapsed omavalmistatud saiakestega maiustama asusid, tänasime oma vahvaid õpetajaid. Merci, Jana, Linda, Elisa ja Maria! Meil oli väga vahva ja hariv päev!

Päevast kokkuvõtteid tegemas Peedu lapsed Võrumaal laagris, 27.-28. 01.2017 37


Reedel, 27. 01 kell 14.30, sättisime laagrivarustuse kahe auto peale ja sõit Varstu Keskkooli võis alata. Peedu koolist sõitsid laagrisse Laine-Liise, Taavi, Kaarel, Kaspar, Paula, Kata, Teele, Siim ja Jacob. Enne laagri avarivistust seadsime end oma ööbimiskohta valmis ja jäi veel aega ka koolimajaga tutvumiseks. Varstu rühma Noored Kotkad ja Kodutütred olid ette valmistanud õpitoad: 1. organisatsiooni tutvustus 2. sõlmed 3. teemärgid 4. käeline tegevus - savist voolimine 5. salakirjad 6. esmaabi Peale õppusi ruttasime sööma ja vaatama filmi “Sivi unenäomaailmas”. Märkamatult oligi käes esimese laagripäeva õhtu. Olime päris väsinud. Järgmise päeva hommik algas hommikutantsuga. Peale hommikusööki tutvustati rivistusel teise päeva tegevusi. Eve võttis tüdrukud enda juhendada ning Eva poisid enda juurde. Uuriti ,mis eilsest õppepäevast meelde jäi ja kes soovivad KT ja NK liikmeks hakata. See niisama lihtsalt ei käigi - peab juba üht-teist teadma ka. 6. järgukatse testi sooritasid kõik kohalviibijad väga edukalt. Kuna Varstu koolis on nii suur saal, siis oligi aeg sporditunniks. Varstu rühma noored olid valmis pannud terve rea erinevaid spordialasid. Lapsed said ise valida, millist ala nad proovida soovisid. Tegelikult on sport ja liikumine nii tore, et kõik lapsed proovisid kõiki alasid. Järgnes matk. Iga rühm sai endale ühe matkajuhi ja tutvumine Varstuga võis alata. Peale lõunasööki tuli veel tervele

laagriseltskonnale otsa vaadata ja leida vastus Ingli bingo

küsimustele. Oligi aeg lõpurivistuseks. Täname kõiki laagri korraldajaid ja laagris osalejaid. Plaks ja naeratus veelkord kõigile, ning kohtumiseni uutes laagrites.

38


Peedu lapsed rivistusel (paremal)

Veebruarikuu 2. klass Tõravere ilmajaamas, 01. 02 2017 Loodusõpetuse üks teema on ilm. Õppisime õppekirjandusest kõik mõisted, tegime läbi kõik harjutused, vaatlesime ilma aknast ja kooli õues, uurisime netist EMHI ja ILM.ee lehelt andmeid ilma kohta. Üks asi oli veel puudu. Ilmajaam. Tõravere ilmajaamas käisime uurimas, kust tulevad andmed ilm.ee lehele ja mida ilmajaamas tehakse.

Joosepi ema Ingrid tutvustab, kuidas ilmajaamas töö käib.

39


Küünlapäeva luulekonkurss Luunjas, 02.02.2017 Konkurssil osalemiseks oli vaja õppida peast esitama üks Heiki Vilepi luuletus. Igast klassis valisime üheskoos välja kõige silmapaistvama esineja. Valituks osutusid 1. klassist Jaan, 2. klassist Rica, 3. klassist Taavi ja 4. klassist Katariina Luure. Konkurssi päeval sõitsidki osalejad koos Joosepiga Luunjasse. Kõik etlejad olid tublid ja said väga vajaliku kogemuse osaliseks.

4. klass Valguta koolil külas, 03.02.2017 Peagi toimima hakkav haldusreform on liitnud mitu omavalitsusüksust kokku ning nii ulatuvadki Elva valla piirid Peedult Rõnguni. Rõngu lähedal tegutseb Valguta Lasteaed-Algkool, kus on lapsi kokku koos lasteaiaga samapalju kui Peedu koolis. Otsustasime meie kooli 4. klassiga neile külla minna ning külakostiks kaasa võtta jõuludeks õpitud näidendi ja selgeks õpetada mõned eri rahvaste tantsud. Esitlesime Peedu kooli oma uutele sõpradele. Seejärel panime selga kostüümid ning etendus võis alata. Saal, kus esinesime, oli mitmeid kordi suurem kui meie kooli saal. Lõpetasime oma etteaste eri rahvaste tantsudega: kõigepealt meie eesti labajalg, seejärel austria tants ning lõpuks kreeka tants. Kõige raskemaks kujunes kreeka tantsu õpetamine. Kinkisime oma uutele sõpradele suure kommikoti ning ootame neid külla!

4. klassi lapsed näidendit esitamas 40


4. klass Elva koolis teadustunnis, 07.02.2017 Peedu kooli teadmishimulised neljandikud võtsid ühel külmal ja päikeselisel veebruaripäeval ette käigu Elva Gümnaasiumi teaduslaborisse. Õpetaja Geil Siim ootas meid juba fuajees. Edasi liikusime treppidest ülespoole laborisse. Pannud selga kitlid nagu tõelistel teadlastel, kehastusimegi nendeks. Õpetaja Siim tutvustas lähemalt mikroskoopi ja selle käsitlemist. Edasi pidime tegutsema nagu tõelised teadlased - pidime prepareerima sibula rakke ning neid ka mikroskoobiga vaatlema. Pilt, mis sealt avanes, oli 100-kordne suurendus taimsest rakust. See oli vägev! Nägime raku tuuma ning membraani - kõike seda, mida õpetaja oli loodusõpetuse tunnis rääkinud. Joonistasime nähtud pildi ka paberile. Oli väga õpetlik tund. Saime jällegi hulga targemaks. Tahaksime siia veel tagasi tulla.

4. klass mikroskoobiga tutvust tegemas

Teemapäev: keeltepäev sõpradega, 14.02.2017 Peedu kool tähistas teist aastat sõbrapäeva keeltepeoga. Teadupärast õpivad meie lapsed esimesest klassist alates igapäevaselt inglise keelt. Neljandast klassist lisandub vene keel. Huvitunni raames on võimalik õppida ka soome keelt ja tänu erinevatele teemapäevadele oleme nuusutanud ka saksa ja prantsuse keelt. Peol saidki kõlada kõik need keeled, sekka natuke ka ilusat emakeelt.

41


Sõbrapäeva puhul kutsusime külla sõbrad Tartu TERA-st, Tartu Rahvusvahelisest koolist, Tartu Luterlikust Peetri koolist ja Elva Gümnaasiumist. Kõik osalejad olid ettevalmistanud 1-2 esinemisnumbrit. Teiste seas saime vaadata lühikesi etendusi, kuulata laule ja luuletusi, ise kaasa laulda ja tantsida. Kõik esinesid ja osalesid vahvasti! Publiku reaktsioone arvestades osutusid kõige menukamateks etteasteteks meie 3. klassi poiste ingliskeelne luuletuste räpp ja 4. klassi venekeelne Tare-tareke. Keeltepeo jätkuks tuli meile külla Loviisi ema Kristiina, kes esitas muinasjutu Tsaar Saltaanist. Etendus oli kaasahaarav ja meeldis kooliperele väga. Teemapäeva lõpetuseks koostas iga klass erineval teemal plakati. Tingimuseks oli, et sõnad peavad olema erinevates keeltes. Nii valmisidki põnevad tööd pereliikmetest, värvustest, numbritest ja loomadest. Päris päeva lõpus jagati laiali ka 2 päeva avatud olnud sõbrapostkasti sisu. Iga laps ja ka õpetaja võis rõõmustada heast südamest teele pandud kaardikeste üle.

3. klassi räpparid

Peedu kooli mõtteõhtu vol 2, 15.02.2017 Seekord rääkis Joosep oma muljetest ja mõtetest seoses koolidekülastusega Londonisse. Vanematel ja õpetajatel oli võimalus kaasa mõelda ja arutleda.

42


Kooliöö, 16.02-17.02.2017 Lõppeva nädala neljapäeva õhtupoolikul jäid 2. ja 3. klass koos oma klassijuhatajatega koolimajja kauemaks kui tavapäraselt kombeks. Nimelt olid need kaks klassi veendunud, et koolipäevad on siiski lubamatult lühikesed ja vaja oleks kooliööd. Lepitigi kokku, et vaheaja algusele minnakse vastu ühise laagriga. Laagritegevuste hulka kuulusid rivistus, ühine toiduvalmistamine, jaht muinasjuttudele, teatevõistlused ja mängud, viktoriin ja öölugemine. Üheks vahvamaks õpetajate poolt ettevalmistatud üllatuseks oli kindlasti hiline metsaretk ja lõkkeõhtu. Ka koolimajas ööbimine oli parasjagu elevust tekitav. Ei juhtu ju igapäev, et saab pikutada magamiskotis oma klassiruumi põrandal. Lisaks on ümberringi sõbrad ja juttu jätkub kauemaks. Lõpuks võttis maad siiski väsimus ja saabus kosutav öörahu. Reedese koolipäeva hommikul koguneti saali hommikvõimlema. Eestvedajaks oli seekord Jonathani isa Caspar. Järgnes rikkalik hommikusöök ja oligi aeg ülejäänud koolikaaslastega tantsuminutitel kokku saada. Laagri lõpetuseks arutati üheskoos toimunud sündmuste üle, joonistati pildid ja pandi meeldejäävamad tegevused kirja. Laste kindel soov on tulevikus veelgi sarnaseid laagreid korraldada. Õpetajad tänavad omalt poolt abivalmeid lapsevanemaid, eriti Ardi ema, Danieli- Delisa ema ja Jonathani isa. Samuti kiitus Tõnule, kes oli suureks abiks metsas lõkke juures ja hommikusel pudrukeetmisel.

Hommikvõimlemine koos Jonathani isaga

43


Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulik aktus, 27.02.2017 Kohe peale vaheaega tähistasime koolis Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva. Hommikuringis said lapsed arutada vaheajal televiisorist nähtud presidendi vastuvõtu üle. Kuulasime ka A. Kivirähki humoorikat jutukest “President kinnas”. Koolipäev lõppes aga tõeliselt piduliku sündmusega. Meie aktuse avas koolijuht Joosep luuletaja Ü. Niinemägi tekstiga “Minu Eestimaa”. Seejärel laulsime kõik koos Eesti hümni ja 4. klassi õpilased Siim ning Jacob süütasid küünlad. Lapsed esitasid aktusel õpitud laule ja luuletusi Eestimaast, kodust ja perest. Koosviibimise kõige pidulikum osa oli aga kanda kuuel Peedu kooli õpilasel, kellel oli täna au saada Võrumaa maleva Vastseliina rühma Peedu salga liikmeteks. Kodutütarde tõotuse andsid Kaari, Iti, Laine-Liise ja Pauliina. Noorkotka tõotuse andsid Kaarel ja Kaspar. Salga värsked liikmed võtsid vastu noortejuhid Eve Täht ja Eva Vodi. Aktuselt ei puudunud ka ühine tants “Kungla rahvas”. Piduliku pärastlõuna lõpetas Joosep jällegi Ü. Niinemägi luuleteksti viimase salmiga: Ja tulgu või halvadki ajad, ei läheks ka ajades. Kuni siin mind ükski veel vajab neis madalais – madalais majades. Palju õnne värsketele kodutütardele ja noorkotkastele! Olgem koos rõõmsad ja tänulikud, et meie koduks on Eestimaa!

Esireas värsked kodutütred (vasakult) Laine-Liise, Kaari, Pauliina ja Iti ning noorkotkad Kaspar ja Kaarel. Tagareas Eve Täht, salga juht Helju Sarapuu, Eva Vodi, Joosep Tosmin ja Tõnu Mustjõgi.

44


Vastlahommik, 28.02.2017 Kuna sobivat kelguilma seekord vastlapäevaks polnud ja ilm näitas hoopis varakevadist palet, otsustasime üheskoos väikese matka teha. Rääkisime enne teeleasumist läbi, millele rekel tähelepanu pöörata. Eesmärgiks oli otsida kevademärke ja silmata harakat. Vanarahva uskumise järgi pidavat nimelt vastlapäeval haraka nägemine ennustama ilusaid siidiseid juukseid. Liikusime üle raudtee, piki kasealleed ja möödusime Vapramäe tn majast, kus Peedu kool 4 aastat tagasi õppetööd taasalustas. Varsti jõudsime üle Elva jõe ja suundusime Kerikmäele. Kuna peaaegu olematuks sulanud lume tõttu mäest alla sõita ei saanud, siis tuli seekord leppida mäkke ronimisega. Kerikmäel arutasime selle paiga ajaloo üle ja Kaarel ning Paula rääkisid teistele kohaga seotud legende. Iga laps sai omale ülesandeks mõelda ise üks Peedu, Kerikmäe või Elva jõega seotud tekkelugu. Tagasiteel liikusime piki Elva jõe kallast veskitammini. Kuulasime jõekohinat ja nautisime ilma ning suundusime koolimajja tagasi. Saalis kogunesime ühisesse ringi ja laulsime vastlalaulu, kuulasime veel vastlakommete kohta ning saime katsuda lina. Aga kas me retkel harakat nägime? Esimese klassi tüdrukud olid veendunud, et nemad nägid. Eks jääme nende juuksekasvu jälgima. Ülejäänutel on aga veel võimalus enne päeva lõppu kamm haarata ja ka endale korralik parukas kindlustada.

Kerikmäel jalgu puhkamas ja lugusid mõtlemas

45


Märtsikuu Perevestlused koolitulijatega, 01.-02.03.2017 Perevestlused toimusid kokku 5 perega. Vestlusi viisid läbi Mari-Liis ja Joosep Tosmin. Eelnevalt oli õpetajate ühisel arutelul otsutatud ära juba 9 õpilaskohta, mis täitusid eelkooli lastega. Perevestluste eesmärgiks oli anda võimalus veel kolmele kogukonnavälisele kandidaadile.

Noorkotkad ja kodutütred Vastseliinas laagris, 03.-04.03.2017 3.-4. märtsil kogunesid Vastseliina Gümnaasiumisse kodutütarde ja noorkotkaste rühmad Võrust, Vastseliinast, Kääpalt, Haanjast, Pikakannult ja Peedu koolist. Kahe päeva jooksul läbiti erinevaid õpitubasid - vormikandmiseeskirjad, õhupüssiharjutused, liivatrükk, võtmehoidja meisterdamine, riviõpe, telgi püstitamine, kaardiõpe jne., tutvuti metsavendade ajalooga, põnevust pakkus piirivalvekoerte demo-etteaste.

Meisterdamas

Õppenõukogu nr 2, 07.03.2017 Õppenõukogus tehti kokkuvõtted II õppeperioodi õppetöö tulemustest ja arutati õpilaste käitumist.

46


Ühiskülastus teatrisse Vanemuine etendusele “Lapsepõlvebänd”, 08.03.2017 Hommikul toimusid koolis 2 esimest tundi ja seejärel võttis igaüks välja oma koduse võileiva ning asus kehakinnitama. Koolitoitu sel päeval ei olnudki. Kõht täis, suundusime hoopiski riietuma ning bussiga Tartusse. Seekord vaatasime A. Noormetsa lavastatud humoorikat kogupere etendust “Lapsepõlvebänd”. Teatritükis sai kuulda erinevaid pille ja nautida näitlejate esituses valitud lugusid lastelauludest rokkmuusika hittideni. Etendus oli köitev ja tõeliselt elamust pakkuv. Veel mitu nädalat hiljemgi tuletatakse koolis meelde kuuldud lugusid ja tehakse peale tunde koos bändi.

II õppeperioodi lõpp, 10.03.2017 Lapsed said sel päeval viia koju oma õpinguraamatud nii nende endi hinnangulehtede kui ka õpetajate hinnangutega.

Emakeelenädal, 13.-17.03.2017 Sel nädalal tähistati üle Eesti emakeelepäeva. Sellega seoses toimusid ka meil päris mitmed tegevused. Nädala alguses esitas 4. klass slaidiettekande Eestimaast. Kolmapäeval tutvustasid oma uurimusi teemal “Minu pere koolitee” 2. ja 4. klass. Samuti esines 2. klass humoorika võrukeelse etendusega “Põdra maja”. Neljapäeval testisid kõik õpilased oma teadmisi huvitavatest sõnadest keeleteemalisel viktoriinil. Samal päeval käis väikese üllatusena külas lugemiskoer. Nädala jooksul kirjutati klassides ise luuletusi. 3. ja 4. klass saatsid neid ka “Tere, Kevadesse!” Ka raadioringis arutati sõnade tähenduse üle. Valiti kõige ilusam, naljakam ja koledam emakeelne sõna.

2. klass põdra majaga 47


2. klass Vastseliinas emakeelepäeva tähistamas, 14. 03. 2017 2. klassil oli tore võimalus osaleda emakeelepäeval Vastseliina kooli aabitsapeol. Iti ja Laine- Liise esitasid omaloomingulised luuletused. Samuti oli sealne 1. klass ja nende vanemad publikuks meie “Põdra maja” etendusele. Tutvusime ka Vastseliina koolimajaga ja muusikakooliga. Kuulsime, et Kait Tamra viiuliõpilastel oli just ettemängimine- vaheaeg oli ju tulemas. Enne tagasisõitu põikasime veel kohvikusse keha kinnitama.

Pildil 2. klassi tubli näitetrupp koos Vastseliina aabitsapeolistega.

Känguru võistlus, 16.03.2017 Känguru

on

maailma

populaarseim

matemaatikavõistlus,

mille

eesmärgiks

on

nuputamisülesannete abil populariseerida matemaatikat. Võistlust aitab Eesti poole pealt koordineerida TÜ Teaduskool. Sel aastal said Peedu kooli tublimad nuputajad võtta võistlusest osa päris kohapeal, sest õpilaste arv on kasvanud juba parasjagu suureks. Nuputamas käisid 1. klassist Hannaliina, 2. klassist Iti ja Delisa, 3. klassist Taavi ja Kaspar, 4. klassist Siim, Annabell ja Katariina.

Minigolfiraja valmimine Märtsikuu teisel poolel veetsid kaks Elva Gümnaasiumi 8. klassi noormeest – Karl Reinoja ja Janno Tosmin - terve nädala Peedu koolis. Nende eesmärgiks oli oma loovtöö raames ehitada Peedu lastele minigolfirada. Hoolimata vihmastest ilmadest olid poisid järjekindlad ning tubli töö tulemusena ongi kooli hoovis vahva rada, mida Peedu õpilased suure õhinaga ka kasutavad. Loovtöö valmimist juhendas Joosep Tosmin. 48


Kodutütarde 85. aastapäev, 25. 03. 2017 Laupäeval, 25. märtsi hommikul asusid Laine- Liise ja Pauliina koos Võrumaa kodutütardega Tallinna poole teele. Pidulik aktus algas Rahvusooper Estonia kontserdimajas kell 15.00. Kontserdil esinesid kodutütred igast eesti malevast. Nemad läksid Tallinnasse laule õppima juba neljapäeval. Kontsert oli väga kaunis.

Kodutütred Laine-Liise ja Pauliina salgajuht Helju Sarapuuga

3. ja 4. klass Vapramäe Loodusmajas programmeerimist õppimas, 27.03.2017 Esmaspäeval, 27. märtsil ei alanud koolipäev mitte tavapäraselt Peedu koolis, vaid hoopis Vapramäe loodusmajas. Nimelt kogunesid 3. ja 4. klass programmeerimist tudeerima. “See ongi sama mis robootika,” tõdesid nii mõnedki, kes sellega varem kokku puutunud olid. Juhendaja Külli näitas esitlust ning andis selgitusi ja näpunäiteid edaspidiseks tööks. Töötasime rühmades, igal laual oli üks Lego komplekt EV3.

49


Oluline oli rühmakaaslaste vaheline koostöö, sest ühistööna pidi valmima

tasakaalu robot-

poiss.Hoolikalt tuli jälgida kokkupanemise juhendit. Rühmad lõpetasid erinevatel aegadel-poistel võttis kokkupanemine vähem, tüdrukutel rohkem aega. Lisaks ei hakanud kõik kokkupandud robotid kohe tööle. Kuid lõpuks toimisid kõikide rühmade robotid ning jäi ka aega nendega mängida. Nii mõnelegi oli see esmane kokkupuude robootikaga. Kui järgmine kord midagi samalaadset tuleb teha, on seda juba lihtsam kokku panna. Tagasitee koolimajja tuli läbida jalgsi õpetaja Lea kiire kõnni tempos.

Kevin, Siim ja Jacob tööhoos.

Valguta kool külas, 29.03.2017 Teatrikuule pani väärika punkti muusikaline etendus “Kuldhani” Valguta seltsimaja näitetrupi esituses. Selleks, et näidend saaks selgeks õpitud, eelnes projekti ”Appi! Ooper?” kirjutamine. Näitetrupp käis Vanemuise teatris lastemuusikali vaatamas. Vanemuise ooperilauljad korraldasid õpilastele 2 õpituba. 50


Juba sügisel hakati õppima vendade Grimmide ainetel kirjutatud muusikalist näidendit “Kuldhani”. Proovid toimusid seltsimajas õhtupoolikutel. Osatäitjaid oli väga erinevas vanuses koolieelikust kuni 8. klassi poisini. Juhendajaks-õpetajaks oli seltsimaja muusikaringi juht Airi Pedaja. Lavastamise poole pealt aitas õpetaja Lea Pung. Peedu õpilased tänasid näitetruppi sooja aplausiga.

Valguta seltsimaja näitetrupp esitamas muusikalist näidendit ”Kuldhani”

Naljapäev, 31.03.2017 Vahetult enne naljakuu algust tähistasime koolis naljapäeva. Kõik soovijad said tulla kooli ilma koolivormita ja valida selle asemele mõne toreda kostüümi või naljaka riietuse. Lustakaid tegelasi jagus igasse klassi. Ka hommikune tantsuring kujunes tavapärasest meeleolukamaks - õpetaja Helju juhendamisel tantsiti tantse “Meil on üks tore tädi” ja “Lapaduu”.

Aprillikuu Kirjumunapäev, 13.04.2017 Traditsiooniliselt toimus ka sel aastal koolis kirjumunapäev. Lapsed said võtta kodust kaasa keedetud muna ja selle koolis ära kaunistada. Kasutati erinevaid tehnikaid. 2. klass õppis aga koos lisaks, kuidas munasid õigesti kõvaks keeta. 4. klass õppis samal päeval lauakatmist ja igaüks kasutas oma muna enda pühadelaua kompositiooni osana. Söögivahetunnis oli aeg panna proovile

51


munade vastupidavus ülekoolilisel koksimisvõistlusel. Võitsid kõik need, kes said oma maitsvad kirjumunad ära süüa.

Eelkooli lõpupidu, 13.04.2017 13. aprillil jõudsid lõpule selle õppeaasta eelkooli kohtumised. Kaks rühma särasilmseid tulevasi koolilapsi alustasid õppetööd oktoobris ja käisid ühtekokku koolis 23 korda. Igal eelkoolipäeval toimus kolm 30-minutilist tundi. Kaks tundi olid üldõpetuslikud ja ühes tunnis õpiti inglise keelt keelekümbluse põhimõttel. Mängulisel lõpupeol toimetasid 2 rühma koos. Ühiselt lauldi, tantsiti, meisterdati ja mängiti. Iga laps sai kaasa oma õpimapi ja eelkooli tunnistuse. Kokku lõpetas eelkooli 17 last – 10 poissi ja 7 tüdrukut. Peedu eelkooli lõpetasid: Tõnis Aomets, Lee Ariva, Katarina Kuuli Haller, Minna Juhkam, Kalle Kreizberg, Karolin Kurrusk, Säde-Ly Lille, Lasse Lõhmus, Annaliis Makotkin, Martin Erik Mogom, Henry Mõttus, Andreas Mäesalu, Laurits Mägi, Riko Pennar, Markus Raud, Saara Tosmin ja Marcus Tõnisson. Kuna koolipäeva osaks on kindlasti ka söögivahetund, siis maiustati veel enne koduteele asumist maitsva kringliga. Vahvat peagi algavat kooliaega kõigile lastele!

Ühistööna valminud plakat

52


NK ja KT jüripäeva matkamängul Võrus, 21.04.2017 Reedel, 21. 04, vaheaja viimasel päeval sõitsime Võrru Tamula järve äärde KT ja NK igakevadisele Jüripäeva matkamängule. Matkamängule oli registreerunud 14 poiste ja tüdrukute võistkonda vanuses 7- 12 aastat. Igas võistkonnas oli 4 last. Meie salgast osalesid Laine-Liise, Pauliina ja Kaarel. Hannaliina tuli ka meid toetama ja vaatas, et kas tema tahab ka ikka kodutütreks astuda. Kõik võistlejad asusid kaardi järgi punkte otsima, kus pidi lahendama väga erinevaid ülesandeid: jalgrattaga vigursõit, teadmised kodutütardest ja noortest kotkastest, katelokiga vee keema panemine, sõlmed, rippumine, täpsusvise, ilmakaarte tundmine, teadmised jüripäevast, mälu treening, hümni laulmine, paadisõit. Kõik ülesanded pidi lahendama terve võistkond koos. Meie võistkonda täiendasid Vastseliina noored. Meie noored olid matkamängul väga tublid ja vahvad kaalased. Kiitus kõigile!

Kõik osalejad rivistusel

Paadisõit Tamula järvel

53


3. ja 4. klass Vapramäel vidinaprogrammil, 24.04.2017 Esimene vaheajajärgse koolipäeva hommik algas 3. ja 4. klassile hoopiski Vapramäe loodusmajasolime tulnud osa saama vidinaprogrammist, mis kujutas endast orienteerumist maastikul GPS-i kaasabil. Juhendaja Lauri rääkis satelliitidest ning selgitas meile GPS-i töötamise põhimõtteid. Vajalikud teadmised kõrva taha pandud, jagunesime gruppidesse ning vidinaprogramm võiski alata. Asja tegi põnevaks see, et lisaks GPS-idele said mõlemad rühmad kaasa ka tahvelarvutid QR-koodide lugemiseks. Nimelt peitis igas kontrollpunktis olev QR-kood endas looduseteemalist küsimust. Tunni aja jooksul tuli leida kuni 10 kontrollpunkti. Nendeni jõudmiseks kasutasime GPS-sse. Kontrollpunktide leidmine oli põnev ning tekitas rühmas isegi vaidlusi, kummas suunas liikuda. Mõnikord tuli nende leidmiseks lausa läbi paksu võsa tungida. Lõpetuseks kogunesime loodusmajja, et kontrollida QR-koodide küsimuste ning vastuste õigsust. Selles mängus ei olnud kaotajaid - võitsid kõik osavõtjad, kes said värskes õhus eesmärgistatult liikudes uusi teadmisi kasutada.

Järjekordset kontrollpunkti avastamas

54


Keskkonnanädal, 24.-29.04.2017 22. aprillil tähistati mitmel pool maailmas Maa päeva. Maa päev on alguse saanud Ameerikast ja selle eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu neid ümbritsevale keskkonnale. Ka Peedu koolis toimus keskkonnateemaline nädal. Sellega seoses arutati üldõpetuse tundides teemaga seonduvalt. Samuti meisterdati taaskasutatavast materjalist. Kesknädalal alustasime koolipäeva hoopiski Elva lauluväljakult. Eesmärgiks oli teha väike retk ümber Arbi järve ja märgata, mis on linnakeskkonnas hästi ning mis vajaks parandamist. Ühtlasi olime ennast varustanud töökinnaste ja prügikottidega, et vajadusel koguda kokku rännuteele jääv prügi. Lapsed oli väga tähelepanelikud ning järve luhalt ja kraavidest leiti muu prügi hulgas üks vana äratuskell, taldrik, vana autorehv ja kasutuskõlblik haamer. Suurem osa prügist lõpetas oma teekonna linnavalitsuse prügikonteinerites, osa leitud saagist jätsime aga linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti hoolde. Seejärel suundusime läbi Kesk tänava ning raudteejaama Peedu poole tagasi. Ka linnatänavalt õnnestus meil natuke prügi leida. Lapsed märkisid, et linn näeb üsna korras välja. Küll aga sooviti, et korda saaks “tondilossi” asupaik ja jaama lähedal paiknev ajalooline hotell-restoran “Elwa”. Viimane osa teekonnast, Peedu kergliiklustee, pakkus uusi üllatusi. Kui pealtnäha tundub kõik ilus ja viisakas, siis lähemal uurimisel selgus, et olukorra rahuldavaks lahendamiseks jääb puudu abivahenditest. Kohe tee alguses piki raudteeäärt kulgeva kraavi korrastamiseks oleks vaja olnud rehasid, et prügi sealt välja riisuda. Natuke maad eemal võsa vahele “isetekkinud” prügimäe äravedamiseks olnuks vaja aga juba tõsisemat transporti. Kuna peagi said täis kõik kaasas olnud prügikotid, hakkasime ringi vaatama kohalike prügikastide järele. Tuli välja, et neid oli terve pika tee peale vaid mõni. Tundub, et ka see asjaolu vajab linnas parandamist. Lõpuks koolimajja jõudes, arutasime nähtu-kuuldu üheskoos läbi ja valmis terve rida ettepanekuid, kuidas olukorda linnas parendada. Peale lõunasööki kuulasime Marie ettekannet maa- ja linnaelu võrdlusest, vaatasime üheskoos videolõike ookeani prügisaartest ja mõtlesime, mis juhtub loodusesse sattuva plastikuga. Samuti saime teada, et meie imeline koduplaneet hingab ning mõtisklesime, kas tal võiks olla ka süda. Päevast kokkuvõtteid tehes saime aru kuivõrd selle nädala teema meid tegelikult puudutab ja rõõm oli tõdeda, et lapsed mõtlesid-tegutsesid kogu hingega kaasa. Nädala kokkuvõtted tegime reedel. Iga klass esitles oma ideid, kuidas saaks igaüks ise aidata keskkonna säästmisele kaasa. Laupäeval oli meil plaanis üheskoos ette võtta talgud, kuid ilmast tulenevalt lükkusid need nädala võrra edasi.

55


Väsimatud “keskkonnaaktivistid” isetekkelist prügimäge avastamas.

2. klass Soomaal, 27.04.2017 Peale igahommikusi tantsuminuteid istusime autosse ja seadsime suuna Soomaa rahvuspargi poole. Sõita oli päris pikk tee. Delisa asus autojuhile kaardilugejaks. Teised lapsed jälgisid autos ka oma kaarte, et õpetaja valesti ei sõidaks. Jälgisime loodust, jõgesid, millest üle sõitsime. Nägime tee ääres turbakaevandust, istandust, raielanke... Vahepeal olime nagu puudest kõrgemal ja siis laskusime jälle alla. Võrtsjärve tipp ja Suure -Emajõe algus. Viljandi linn nagu pildi peal- Viljandi jõe jätame paremale poole ja sõidame ikka Soomaa poole. Triin Saluste ootas meid. Jõudsime isegi natuke enne 11 kohale. Sõime oma võileivad ja jõime Triinu keedetud maitsvat teed kõrvale. Uurisime loomade kevadisi jälgi. Kõige rohkem nägime kopra tegevuse jälgi. Põdrad olid ka oma puukoorte maiustamise jälgi puudele jätnud… Nägime, et torm ja äike on ka siin kandis kõvasti tegutsenud. Meie retke saatjaks oli peamiselt punarinnu ja metsvindi laul. Saime teada, et kõige kõrgem veetase oli Soomaal 2010. ja 2011. aastal - meie lastele kaelani. Täitsa jube! Suur tänu Triin Salustele väga toreda retke eest! Lastele meeldis õppepäev väga, väga!

56


2. klass keha kinnitamas

1. klass matkal, 27.04.2017 Osalesime esimese klassiga Orava programmis. Retkejuht Anna-Liisaga rändasime läbi metsa ja saime osa orava tegemistest läbi aasta. Saime end ise oravatena tunda läbi õppetegevuste ja mängude. Orava kõrvadega mütsid andsid lastele vunki juurde ning vahel oli õpetajal keeruline vahet teha, kes on laps ja kes orav. Rääkisime oravate elukohast, liikumisviisist, toidulauast, tema kombest talvevarusid peita. Kõike õpitut aitasid kinnistada oravamängud. Täname toreda matka eest retkejuhti Anna-Liisat.

TÜ õppejõud tunde külastamas, 28.04.2017 Kuuldused vahvast Peedu koolis on jõudnud kodust kaugemalegi. Seekord külastasid teiste Tartu Ülikooli õppejõudude seas tunde Hasso Kukemelk, Piret Luik, Airi Niilo, emeriitprofessorid Edgar Krull ja Jaan Mikk. Hommikupoolikul toimunud tunnivaatlustele järgnes traditsiooniline koolilõuna ja Joosepi juhendamisel arutelu. Tartu Ülikool on väga huvitatud edasisest koostööst. Jääme põnevusega ootama.

57


Maikuu Teemapäev: terviseennetus, 03.05.2017 Seekord olid koolil külas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid ja nende juhendaja Marit Kiljako, kes on ühtlasi meie Minna Li ema. Tublid üliõpilased viisid läbi kolm töötuba. Kätepesu töötoas õpiti, kuidas tuleks põhjalikult käsi pesta. Igaüks sai oma käte peale “mikroobid”, mis tuli võimalikult hästi maha pesta. Lõpuks sai käte puhtust kontrollida spetsiaalse masina abil. Suhkru töötoas osalesid kõik suhkruviktoriinis, mis on leitav ka toitumine.ee kodulehelt. Samuti uuriti koos näitlikult kui palju suhkrut võib esineda erinevates toitudes. Vigastuste ennetamise töötoas mõtlesid lapsed, missugused võiksid olla võimalikud ohud kodus ja kuidas saaks teha nii, et oleks väiksemate õdede-vendade jaoks turvalisem. Samuti mängiti läbi häirekeskusesse helistamine ning õnnetusjuhtumist teavitamine. Lapsed olid terve hommikupooliku hästi kaasatud ning tegutsesid aktiivselt kaasa. Lõpetuseks tänasime Minna Li ema, kelle algatusel teemapäev toimus. Samuti tänasime kõiki rõõmsaid tudengeid, kes koolipäeva eriliseks ja mõtlemapanevaks muutsid.

Minna Li ema selgitab, kuidas tuleks käsi pesta.

58


2. ja 3. klass õppeprogrammil” Orava aastaring” Vapramäel, 04.05.2017 Õppeprogramm “Orava aastaring” algas Vapramäe matkarajal kohe koolipäeva alguses. Õpetajaretkejuht, Anna- Liisa, ootas meid juba orava kostüümidega. Nii vahva! Lapsed said terve matka kevadest suvesse, suvest sügisesse, sügisest talve ja talvest uuesti kevadesse, matkata nagu päris oravad- oravate kõrvad peas. Talve tulles tuli karvavahetus- lapsed vahetasid kõrvadele heledama poole peale. Oravad on ju pisikesed. Kükitasime maha ja vaatasime kõrgeid puid, põõsaid, inimesi alt üles. Põnev ja üllatav. Saime teada, millal oravatel pojad sünnivad, kuidas ja mida nad söövad, kes on nende vaenlased ja kelle vaenlasteks on nemad ise. Anna- Liisal oli matk kokku pandud väga toredatest mängudest- seetõttu möödus aeg tuttaval matkarajal märkamatult. Suur tänu Anna- Liisale väga vahva matka ettevalmistuse ja läbiviimise eest!

3. klassi “oravad”

Talgupäev, 05.05.2017 Kui aprillikuu viimasele laupäevale planeeritud talgupäev ilmataadi vingerpussi tõttu edasi lükkus, sai juba ennetavalt lastele lubatud, et päriselt ära tegevused siiki ei jää. Nii saigi möödunud reedest tavapärasest pikem koolipäev, mis peale ainetunde jätkus värskes õhus koristamisega. Lapsed tõmbasid omale selga helkurvestid ja kätte töökindad ning suundusid prügikottidega varustatult 59


koos õpetajatega Peedu ümbrust korrastama. Vabatahtlikud lapsevanemad jäid aga koolimaja juurde toimetama. Talgute tulemusena said prügist koristatud sõidutee ääred Mahlamäest kuni Loodusmaja ristini ja Peedu kergliiklustee. 1. klass käis ära ka Peedu veski juures ja vaatas tähelepanelikult üle lähedusse jäävad tänavad. Rõõmuga tõdesid nad, et Peedu inimesed hoolitsevad oma kodukoha eest hästi ja laokile jäänud prügi leidus vähe. Vanemate klasside õpilaste saak oli aga suurem. Tagasi kooli juurde jõudnud, said usinast tööst näljased lapsed piknikku pidada ja vahetuslaadal askeldada. Kodudest oli kaasa toodud põhiliselt mänguasju ja riideid, mis nüüd omale uusi omanikke igatsesid. Päris palju kaupa sai vahetatud ja lapsed arvasid, et järgmisel aastal võiks korrata. Töise koolipäeva lõpetas ühine tantsuring. Samal ajal kui lapsed ümbrust korrastasid, sai täiskasvanute abil korda koolihoov. Tänu tublidele talgulistele on õuel sirgumas vaarikavarred ja mustsõstrapõõsad, maitse- ja ilutaimed. Samuti sai kohendatud liikumisvõimalust spordiplatsi ja maja vahele. Oleme uhked ja rõõmsad, et meil on selline väärt kogukond, kelle ühise nõu ja jõuga sai nii palju ära tehtud.

Talgulised on valmis koristama.

60


Tantsulapsed Elvas esinemas, 06.05.2017 Elva linnal oli sünnipäev. Meie kooli tublid tantsijad said võimaluse piduliste ja enda rõõmuks tantsida “Kukku sa kägu” ja Kalli, kalli”.

Vahvad tantsulapsed ja õpetaja Helju Elva kultuurikeskuse ees

4. klass TÜ loodusmuuseumis, 09.05.2017 4. klass otsustas veel enne kooliaasta lõppu külastada vastremonditud TÜ loodusmuuseumi Tartus, et sel õppeaastal õpitud teemade raames leida tuttavaid väljapanekuid. Paljud meist polnudki muuseumi pärast remonti külastanud. Eksponaate on kaasajastatud, kasutusel on puutetundlikud ekraanid. Sel hommikul võis näha paljusid Tartu koole oma loodusõpetuse tunde läbi viimas just muuseumis. Leidsimegi tuttava temaatikaga väljapanekud: maa siseehitus; vulkaanid; inimese põlvnemine jne. Hästi palju oli maakera erinevates kohtades elutsevate loomade ja lindude topiseid. Tüdrukud nautisid keni liblikaid ja kivimeid, poisse köitsid rohkem loomad. Saime teada, et aasta liblikas 2017 on sini-paelöölane.

61


Üks nurgake aga meeldis kõigile - see oli nn “elavnurk”, kus võis elusaid madusid, kilpkonni ja mõningaid roomajaid näha. Enne äraminekut käisid kõik veel uudistamas “rotikuningat”- see oli sabapidi kinni jäänud rottide pundar, kuhu kuulus 16 rotti. Saime kinnitust mõttele, et siia tasub tagasi tulla koos perega.

Aasta liblikas 2017

Sügisel 1. klassi astuvate laste vanemate koosolek, 09.05.2017 Esimest korda tulid kokku peatsed uued koolipere liikmed. Vanemad said kohtuda sügisest alustava 1. klassi õpetaja Auli Mäesaluga. Jagasime infot eesootavast ja Peedu kooli õppekorraldusest.

Kevadine mõtteõhtu vanematele, 10.05.2017 Kohe järgmisel päeval peale uue 1. klassi vestlusringi olid kooli oodatud senised koolipere liikmed. Rääkisime ümberkorraldustest järgmisel õppeaastal ja arutasime vanemate ettepanekute üle koolining kogukonnaelu parendamise osas.

62


Pildistamine, 11.05.2017 Tänu Silvale said lisaks klassipiltidele kõik sõbrad ja portreed ka ülesvõetud. 4. klass tegi ajalugu ja poseeris koos Paula kukega.

Kogu koolipere ühel pildil

Õuesõpe Koru talus, 17.05.2017 17. mail veetis kolmas klass kolm esimest tundi maal. Vaatlesime põldude kohal lendavaid linde ja nägime, kuidas kiivitajad võitlesid varestega, ajades neid põllult minema. Sööti jäetud heinamaal proovisime noori puid hiirekõrvus lehtede järgi ära tunda, kusjuures noore kase ja lepa eristamine ei olnudki nii lihtne. Põhitegevuseks oli kartulipanek. Iga laps oli juba kaks nädalat varem oma kartulid sooja ja valgesse kohta idanema pannud, vaatlusvihikut täitnud ja idusid loendanud. Lapsed kaevasid nende jaoks jäetud vakku augu, kuhu panid veel kühvliga kõdusõnnikut ja mulda. Iga laps sai oma kartuli maha panna ja juuni alguseks on need juba ka üleval. Õpetaja proovikartulid said pandud muru sisse ja väga niiskesse pinnasesse. Sügisel on näha, kuidas saak tuleb.

63


Kartuleid panemas

KT ja NK Vastseliinas laagris 20- 21.05 2017 Laupäeval, 20.05 kogunesid Kodutütred ja Noored Kotkad oma rühma laagrisse. Seekord toimus laager Vastseliina Noortekeskuses. Kell 12.30 rivistusime laagri alustamiseks teisele korrusele. Laager algas töötubadega, mille staazikamad KT ja NK olid ette valmistanud. Noored õppisid malet, kabet, sõlmede tegemist, sportmänge, rivis marssimist

ja said täiustada teadmisi

kaitseliidust, noorte kotkaste ja kodutütarde organisatsioonist Kahoot-mängu abil. Ükski laager ei saa mööduda öise luuremänguta metsas. Oli natuke jube aga väga põnev! Samuti said meie noored külastada Muuseumiöö raames Vastseliina Piiskoplinnust. Tõesti oli põnev!. Tornis saime nautida päikseloojangut. Oli väga mõnus tuulevaikne ja parajalt soe õhtu. Enne uinumist vaatasid lapsed filmi ning sõid omavalmistatud pitsat. Hommikul, kell 9.00, asusime Urmas Juhkami ja Anu Jõgeva juhatusel rännakule Puutliküla metsavendade mälestusmärgi juurde ja metsavendade punkri koha juurde. Matk oli väga mõnus, sest oli paras tempo, paras ilm ja meeldivad kaaslased. Üks külamees sõitis meile oma muruniidukiga järele ja tõi väga- väga maitsvaid kuivatatud õunu. Urmas ütles, et metavennad said ka külarahvaga hästi läbi ja aitasid neid igati. 64


Meenutused metsavendade elust ja nende hukkumisest olid päris koledad. Anu ja Urmas selgitasid, et me peame tänapäeval olema hoolivad ja sallivad ja abistama üksteist. Kõige olulisem, et oskaksime elada rahus ja sõbralikes suhetes. Et poleks sõda ega vaenu ei riikide ega rahvaste vahel. Matka sihtpunkti jõudsime kell 13.30. Läbisime üle 11 km. Tagasisõiduks oli kutsutud suur sõjaväeauto. Väga põnev oli nii suure auto kastis sõita. Suur, suur tänu laagri korraldajatele ja õpitubade ettevalmistajatele ning noortele õpitubade juhendajatele. Eks nüüd tule Peedu rahval laagrit ette valmistama hakata??!!

Peale rännakut teel veoauto kasti

1. ja 2. klass aastaaegade programmil Vitipalus, 23.05.2017 Käisime Vitipalus aastaaegade õppeprogrammil. Ilm oli suurepärane: soe ja tuuletu. Matkarada oli tuttav, sest talvel käisime samal õpperajal. Taimestik ja ilm olid aga hoopis teistsugused. Vaatlesime metsas kasvavaid lilli, rohttaimi, puid ja põõsaid. Kõige põnevamad oli kuslapuu ja lehis. Kuslapuu pungad meenutasid talvel vanakuradi sarvi ja lehisel olid nii pehmed okkad! Leidis

65


kinnitust, et kuuse okkad kinnituvad oksale ühekaupa, männil kahekaupa aga lehisel 130-kaupa (Jaan luges üle!). Saime teada, et kuslapuu põõsas kasvab sageli koos magesõstraga. Magesõstra marjad on punased ja söödavad aga kuslapuu marjad mürgised. Ka sinilille varred on mürgised. Peale sinilillede korjamist tuleb käsi pesta. Vaatetornis oli hiiglama põnev. Saime suuri puid nende ladva poolt vaadata. Kuusel olid punased käbid - nii kaunid! Kuuskede alt neid näha pole, sest need punased käbid on kõrgel, kõrgel. Mängisime väga toredat täringumängu. Kordasime kõik varem õpitud loodusõpetuse teemad üle. Kõige toredam vastus küsimusel- Nimeta lind, kellele ehitab inimene pesakasti?- oli... Kotkale! Umbjärv oli talvega võrreldes põnevam, sest sild kaldus sinnapoole, kuhu rohkem lapsi kogunes. Oleme retkejuhile väga tänulikud.

Üheskoos Umbjärve kohal

Kevadkontsert, 24.05.2017 “Sel aastal tuleb kevad teisiti…” Nende laulusõnadega juhatas Kaarel sel maikuu kolmapäeva õhtupoolikul sisse kooli kevadkontserdi. Publik sai nautida väikest valikut sellest, mida toredat on lapsed aasta jooksul selgeks õppinud. Erinevas võtmes kõlasid laulud, luuletused ja instrumentaalpalad. Näha sai erinevaid tantse ning ka ühte võimlemiskava. Kogu kontserdi taustaks oli Aimar Alaveri humoorikate piltidega kangas, mis lõi õhtule täiesti erakordse

66


atmosfääri. Lapsed esinesid väga säravalt ja südamega. Oleme uhked, et Peedu koolis on nii andekad õpilased!

Kaarel kontserti sissejuhatamas

Meile meeldib Sõnad ja viis: Krista Brusko (Lugu valmis esmakordselt septembris 2016)

Tikk, takk, tik-ti-takk, düü, dü-dü, düü. Tikk, takk, tik-ti-takk, düü dü-dü düü. Jälle, kui tulime kooli, hakkasime õppima Kõike, mis meile nüüd loodi, selles maailmas. Ref.

Mulle meeldib Sulle meeldib Meile meeldib Teha kõike koos.

Vaatan, kuulan ja märkan. Toidan tarkust mõttega. Hoian looduse sära, oma sõbraga. Oma käega palju saan luua. Tuua rikkust maailma. Mõtte, sõna ja teoga - teeme kaunimaks päeva!

67


Kooli ühine väljasõit Tartusse, 26.05.2017 Kooliaasta viimane kogu kooli hõlmav väljasõit toimus sel kevadel Tartusse Lodjakotta. Meile tutvustati lühidalt laevaehitustõdesid ja julgemad said proovida jõudu ning osavust viikingite kahevõitlust matkides. Seejärel jagunesime kaheks grupiks ning samal ajal kui pooled kaldal lõkkesaia küpsetasid ning meisterdasid, seilasid ülejäänud viikingilaeval Turm mööda Emajõge. Kapten Albert rääkis viikingitest, Emajõest ja laevasõidust. Sooja villasesse keepi mähitult oli väga mõnus jõe kaldaid uudistada ning päiksepaistest rõõmu tunda. Kooliperele meeldis väljasõit väga. Mine tea, võibolla seilame ühel päeval kõik koos Võrtsjärvest Peipsini välja!

Viikingilaeva Turm pardal

2. klass kevadisel väljasõidul, 29.05.2017 29. mail seadsime suuna Pühajärve spa ujulasse. Ujulas selgitas treener, mida suvel veekogude ääres tähele panna. Suplesime ja saunatasime 1,5 tundi. Kõhud läksidki juba tühjaks. Edasi sõitsime Laine-Liise koju. Tema ema ja isa olid meile valmistanud väga maitsva tatrapudru. Laine- Liisel on väga-väga vahva laste mänguõu. See polnud veel kõik. Kella 15. 00 ootas meid Valgjärvel Kitseoja veehoidla juures Veiko oma kanuudega. Kolmanda klassi lapsed ühinesid meiega. Kõik lapsed said ise kanuuga sõita, ise sõuda. Ilm oli fantastiline - seega ei saanud ju ujumata. Suitsusaun oli ka soojaks köetud, kel külm hakkas, sai end saunas soojendada. Oli üks väga vahva koolipäev!

68


2. klass ja õpetaja Helju vees mõnulemas

Lapsed jagunevad kanuudesse

3. klass Võrumaal, 29.05.2017 29.05 käis kolmas klass koos vanematega Võrumaal ekskursioonil. Olime koolis hoolega õppinud Eesti kaarti ja nüüd oli vaja need kõige kõrgemad ja madalamad kohad üle vaadata. Et sõit paremini sujuks, alustasime hoopis Hinni kanjonist. Olime kui muinasjutumaal ja poisid olid valmis veel maid avastama minema, kuid puidust rajake kõrgete liivakivist seinte vahel lõppes otsa ja tuli tagasi pöörduda. Ööbikuorus pakkusid huvi vesioinad. Rõuges käisime Rõuge Suurjärve ääres, lugesime ka Rõuge järvede kohta lähemalt. Enne Suurele Munamäele minekut piilusime veel Rõuge kunstikuuri, kus oli näha väga erinevat käsitööd. Hakkas tibama peenikest vihma ja Munamäe vaatetornis jäi vaade veidi kahvatuks ja uduseks. See andis põhjust tulevikus tagasi tulla, et kaugemale näha. Edasi liikusime Valgjärvele, kus lapsed said kanuuga sõita, suitsusaunas käia ja vees möllata. Oli üks tegus päev.

69


3. klassi retkelised

2. klass Kiidjärve sipelgariigis, 31.05.2017 Õppeprogrammil olime koos Vastse-Kuuste lastega. Meie sõitsime Kiidjärvele autoga, aga VastseKuuste 4. klass tulid ratastega. Sipelgate Kuningriiki sisenemiseks pidi saama loa - templi. Kes on töösipelgas, amm-sipelgas, printsess-kuninganna, prints, valvur ja varusipelgas. Iga laps sai olla keegi sipelgariigist. Saime jalaga katsuda lohku maas. Siin oli kunagi sipealgapesa. Lohku astudes tundsime, kuidas maapind vetrub - seal maa all olid sipelgate käigud. Sipelgapesa jälgides saab ilma ennustada - kui sipelgatel on pesa aknad-uksed lahti- siis tuleb ilus ilm, kui kinni, siis hakkab peagi sadama. Retkejuht Lisette jutustas palju põnevat sipelgate elust. Lõpuks said lapsed suure

puust

sipelgapesa pusle kokku panna. Päris keeruline oli. Lõpuks tuli kontrolltöö. Iga õpilane pidi 70


endast, st sellest sipelgast rääkima, kelleks ta sipelgariiki sisenedes hakkas. Väga tore ja õpetlik päev oli!

Peedu lapsed retkel koos Vastse-Kuuste õpilastega

Õppenõukogu nr 3, 31.05.2017 Lõppemas oli 3. õppeperiood ja aeg teha kokkuvõtteid. Iga klassijuhataja rääkis, kuidas on tema klass arenenud ja tegi ettepanekud tunnustamiseks. Kiidukiri hea ja väga hea õppimise eest väljastatakse järgmistele õpilastele: 1. klassist: Eliise Kasela, Loviis Lõhmus, Minna Li Mäesepp ja Kaari Visnapuu; 2. klassist: Iti Kübarsepp, Delisa Loigu, Rica Aurelia Metsa, Laine-Liise Särg; 3. klassist: Taavi Suurtee ja Joosep Ülper; 4. klassist: Katariina Luure, Pauliina Luure, Annabell Post ja Siim Suurtee. Ka ülejäänud õpilastele väljastatakse kiidukirjad vastavalt otsusega viiakse kõik õpilased edasi järgmisesse klassi.

71

nende tugevustele. Õppenõukogu


Juunikuu TERA kooli 10. sünnipäev, lastekaitsepäev 01.06.2017 Lastekaitsepäeva hommikut alustasime ühise laulmisega. Eriti uhkelt kõlas TERA kooli 10. sünnipäevale pühendatuna Peedu kooli laul. Peagi tulid meile külla Peedu Õnneseene lasteaia lapsed. 2. klassi õpilased esitasid neile etenduse “Põdra maja” ning koos lauldi ja löödi tantsu. Päris õhtupoolikul osalesid Peedu kooli tantsulapsed Elvas purskkaevu avamisel. Tantsijad olid väga rõõmsameelsed ja kergejalgsed külmast ja tuulisest ilmast hoolimata. Oli väga uhke meie lapsi seal näha!

Tantsulapsed purskkaevu avamisel esinemas

Spordipäev, 02.06.2017 Spordipäevale kogunesime traditsiooniliselt Elva staadionile. Koolijuht Joosep tervitas osavõtjaid ja õpetaja Helen aitas noored sportlased soojaks võimelda. Seejärel läksidki võistlusalad lahti. Iga klass tegi läbi palliviske, kaugushüppe, 60- meetri ja 400-meetri jooksu. Spordipäeva lõpuks toimus Veiko juhendamisel segavõistkondades teatevõistlus. Kuigi ilm ei olnud ideaalne, sest suur tuul ei mõjunud igal alal just soosivalt, olid lapsed hakkamist ja lusti täis. Võisteldi eelkõige iseendaga. Päris viimasel koolipäeval saavad lapsed kätte ka diplomid, millel on kirjas nii sügisese kui kevadise spordipäeva tulemused.

72


Õpetaja Helen tegemas soojendust

3. klassi väljasõit Lukele ja lõpupiknik, 02.06.2017 Pärast spordipäeva said lapsed veidi kodus hinge tõmmata, et siis soojemalt riidesse panna ja uuesti kokku saada. Seekord sõitsime koos lastevanematega Lukele Aigar Breti juustumaailmaga tutvuma. Meie lastele meeldib väga juust. Seda oli tore näha, kui meelsasti ja vaikselt kõik kuulasid, mida hallitusjuustudest räägiti. Lapsed esitasid ka asjalikke küsimusi. Erinevad sinihallitusjuustud ja valgehallitusjuustud olid maitsmiseks laua peale pandud. Kaarel oli eriti vapper, sest suutis silma pilgutamata süüa ära eriti mehistele meeste mõeldud suure juustuampsu. Viskas veel pärast naljagi. Pärast juusturetke sõitsime Lagujasse, et maha pidada üks mehine lõpupiknik. Hoolimata vingest tuulest ja jahedast ilmast, oli lastel väga lõbus.

Kooliaasta lõpuaktus, 06.06.2017 Kooliaasta viimase päeva hommikul siras taevas suvine päike. Tõotas tulla rõõmus algus suvevaheajale. Enne veel kui lapsed said kingad ja koolikotid nurka tolmu koguma unustada, kogunesime suviselt pidulikule lõpuaktusele. Lapsed laulsid ja koolijuht Joosep ning klassijuhatajad jagasid kätte kiidukirjad ning õpinguraamatud. Iga lapse tugevused said esile toodud, sest me kõik oleme milleski väga tublid ja osavad. Joosep tänas õpetajaid ja lapsevanemaid. Taavi esitas omatehtud südamliku luuletuse, millega meenutas oma kolme 73


möödunud kooliaastat ja tänas Peedu kooli. Järgmisest õppeaastast õpivad Taavi ja Siim edasi Tartu TERA-s. Lõpetuseks tantsisid kõik lapsed koos õpetaja Heljuga rõõmsa tantsu “On meie keskel suvi” ja oligi aeg suurde suvesse sukelduda.

Hetk veel ja juba tantsivadki kõik lapsed end suvesse...

Külas Emili Kooli õpetajad, 12.06.2017 Siis kui lapsed on juba mõnusasti suvepuhkusele saadetud, teevad õpetajad veel tööd. Aeg sobib suurepäraselt ka teistest koolidest pärit kolleegidega kogemuste vahetamiseks. Seekord tulid meile külla Tallinnast Emili Kooli õpetajad ja koolijuht Indrek. Jagasime üheskoos väikese kooli loomisega seotud rõõme ja muresid, tutvustasime oma koole ja tõdesime, et oleme oma erinevast asupaigast hoolimata sarnasemad kui oodata oleksime osanud. Loodetavasti saame veel kokku tulevikuski ning leiame võimalusi huvitavaks koostööks.

74


Killukesi omaloomingust Võlur Villemi võlumised Võlur Villem võitis võlumise võistlused. Võlur võlus vana vaasi vasikaks, varese varblaseks.Villem võlus vana voki, vuntsid vanamehele, varbad varsale.Võlumise võistluse võit võimaldas Villemil viibida Vietnamis. Ühistöö (4. klass) Kaelkirjaku kompotitegu Kaelkirjak keetis köögis kompotti.Kuidas kaelkirjak kompotti keetis? Kompott koosnes karusmarjadest- kikritest.Kaelkirjak kallutas kompoti kulbiga kastrulisse. Kulp kukkus kastrulisse. Kaelkirjak kutsus külalised kompotile.”Küll kokkab kaelkirjak kihvtilt!”kostsid külalised kadedalt. Ühistöö (4. klass) Rebase Reinu rattasõit Rebase Reinu rattarajal rassisid rebased. Rebase Rein ruttas rattaga rattarallile Rootsi. Rattakumm rebenes, ratas ragises. Rein ruttas rattaga remonditöökotta. Rebase Reinu roheline ratas remonditi reedeks. Rebase Rein rahunes. Reporter reklaamis rattarallit Rootsis. Rebane reklaamis ratast. Rattaralli rikastas rebast. Katariina Luure (4. klass) Ühe kassi varjupaika sattumise lugu Ma sündisin ühel päeval Pilgu tänaval. Minu nimi on Poltemaios. Selle nime pani mulle perenaine. Ma olen 6-kuune, musta värvi ja natuke kõhn kassipoeg. Minu perenaise pere pidi ootamatult sõitma Aafrikasse inimesi aitama. Sinna jäävad nad ilmselt pikaks ajaks. Nad leidsid, et on parem, kui saan endale uue kodu. Ma pean siin puuris olema, aga sellest pole midagi, sest ma tunnen end hästi ja mu eest hoolitsetakse. Üks pere, kus on üks laps, käis mind vaatamas. Nad rääkisid minu puuri ees, et võtavad minu. Ma olen väga-väga õnnelik, et saan uude koju. Pauliina Luure (4. klass)

75


Õpetajale

Heategu

Õpetajate päev on tore päev

Heategu! Heategu!

Siis õpetajatel puudub vaev

Sina pole taigna segu.

Kui õpetajal on rõõmus meel,

Heateo võiksid Sina vähemalt ühe teha.

Siis lapsed tahavad õppida veel.

Tee nii, et võiksid teha heateo kohe.

Meie õpetaja on hea,

Sa ju pole mingi lohe.

Temast paremat ei tea!

Heategu,

Tänu talle targemaks saan.

Sina oled see, kes lubab mul teha hästi.

Head õpetajate päeva soovin ma!

Ma loodan, et teed mulle heateo püsti.

Iti Kübarsepp (2. klass)

Kui ma teeksin mõne heateo, Siis korraldaksin heateopeo.

Minu isa

Iti Kübarsepp (2. klass)

Me lähme koos kooli

Talv

Ja õhtul lähme poodi. Siis lähme mängima

See ei ole mingi uni,

Ja varsti lähen sängi ma.

maha sadanud on lumi.

Delisa Loigu (2. klass)

Panen selga jope sooja, kuni päike läheb looja.

Coca – cola maitseb talle Auto on tal uus ja ilus

Küll on, küll on mõnus lumi!

Sõidame koos kelgutama

See on meie kõigi huvi.

Pannkooke teeme koos

Lumes on tore mängida,

Abivalmis on isa ka

selle tooks ma sängi ka.

Rasket tööd teeb ta. Jonathan Austa (2. klass)

Krõbistame piparkooke, peale joome kuumi jooke.

Minu isa on visa.

Aega pole mängida,

Ma armastan teda

aeg on minna sängi ka.

Ja ta teab seda. Ei tea, kas talle meeldib sport,

Ühistöö (4. klass)

Aga talle maitseb tort. Ta on natuke paks Ja ta naise vanus on 32 Iti Kübarsepp (2. klass)

76


Jõuluvana

Jõuluootus

Jõuluvana on tore mees

Jõuluvana kinke toob.

Tal on mitu abimeest.

Vanaema talvel koob.

Jõuluvanal habe ees.

Kui ma kingituse saan,

Tal mitu põhjapõtra saani ees.

Siis rõõmus olen ma.

Jõuluvana puhkab päeval.

Jõuluvana koputab ja hõikab “Ho- hoo!“

Abimehed seda näevad.

Ja lapsed hõikavad

Õhtul jälle sõit on ees.

„Lähme talle vastu! Go-go!“

Lapsed ootvad kuuse ees.

Jõuluvana tore mees,

Jonathan Austa (2. klass)

Temal süda soe on sees. Jõulukuusk on suur ja ilus, Kingitused tema vilus. Mina mängin talvel Ja olen jõuludel vana peale valvel. Iti Kübarsepp (2. klass)

Jõuluvana haigestus Ühel ilusal hommikul oli Jõuluvana haige. Ja ka Päkapikud olid haiged. Jõuluvana, kui ka Päkapikud olid kurvad, sest kartsid, et lapsed on pettunud. Jõuluvana nuttis, sest ta ei saanud lastele kinke viia. Päkapikud lohutasid, et küll Sa terveks saad. “Aga te ei saa ju ikka komme vedada,” arvas Jõuluvana. “Küll me selle korda ajame!” lubasid Päkapikud. Järgmisel päeval olid kõik terved ja läksid tööle. Kõik olid rõõmsad nagu alati. Laine-Liise Särg (2. klass)

Elinor Dedov (2. klass) 77


Mäger

Kevadehaikud

Mäger on öö loom

Lendab lind väike

Tema päeval koob

Paistab kevadepäike

Nii kui peitu poeb

See on meie kevade.

Raamatut ta loeb

Katariina Luure (4. klass)

Triipe on tal kaks Ta ei ole paks

Lilled õitsevad,

Siis kui sajab lund

Puud muutuvad rohekaks,

Mäger magab talveund.

Käes on kevade!

Kevadel ta ärkab,

Siim Suurtee (4. klass)

Sest putukaid ta märkab Delisa Loigu (2. klass)

Kevad käes!

Kallis kodumaa

Lumi läinud. Jõulumees ka külas käinud.

Kallis on mul kodumaa,

Jalajälgi pole.

Sulle on ta kallis ka.

Lund ja jääd ei ole.

Elavad siin õed ja vennad,

On vaid ilus linnuke

Jumal hoidku meid ja ennast.

ja väike ilus kelluke.

On meil kodumaa

Linnud tulid bussist maha .

Meie armas Eestimaa!

Mina läksin selle taha.

Eestimaad me hoiame ja armastame,

Nalja tegin.

Reisilt tulles tervitame!

Elinor Dedov (2. klass)

Sinine ja must ja valge, Ilus olgu sinu pale!

Keskkonnakaitse Iti Kübarsepp (2. klass) Ma ei viska prügi maha

Minu Eesti lipp

Vaatan oma selja taha Ega seal ei ole prahti

Eesti lipul on kolm värvi.

Prügi peale pean ma vahti

Üks on sinine- see on taevas.

Kui ei ole, siis on hea,

Teine üldse must- see on mullapind.

Sest siis me trügima ei pea.

Kolmas, ilus, valge. See on austus,

Delisa Loigu (2. klass)

Kokku on nad Eesti lipp. Delisa Loigu (2. klass)

78


Peedu kooli õpetajad kevadisel lõpupeol Istuvad (vasakult) Lea Sinisaar, Helju Sarapuu, Mari-Liis Tosmin, Helen Gottlob, Imbi Tanilsoo, Krista Brusko ja Erika Ridaliste. Ees pikutavad Joosep Tosmin ja Veiko Haan.

Aastaraamatu valmimisele aitasid kaasa Peedu kooli klassiõpetajad Erika Ridaliste, Helju Sarapuu, Imbi Tanilsoo, Lea Sinisaar ja 4. klassi õpilased. Materjalid liitis tervikuks inglise keele õpetaja Mari-Liis Tosmin. Toimetamisele aitas kaasa koolijuht Joosep Tosmin. Fotode autorid on Peedu kooli õpetajad, lapsevanemad, Tõnu Mustjõgi, fotograafid Marko Hõrak ja Silva Meos.

79

Peedu kooli aastaraamat 2016-17  
Peedu kooli aastaraamat 2016-17  
Advertisement