Page 1

Grafické práce Peter Valach


Akcia 3%

Zľava na profilovú oceľ typu H,U,I,T a L profily Platí od 01.10. do 31.10.2013

SUPER PONUKA

Kontakt: Dušana Chovancová, tel. +421 249 277 615 mobil: +421 911 823 854, fax. +421 249 277 616 email: dusana.chovancova@bolzano.cz

www.bolzano.cz


Naše služby

KUPÓN NA ZĽAVU

BEZPLATN

Pneuservis

É

TESTOVA

NIE TLMIČ OV

28.05.201

Geometria vozidla

Parkovisk o TES

Výmena rozvodov

CO Zvole n 10:0

Oprava podvozkov a výfukových systémov

4

0 - 18:00

30%

Na náhradné diely v BR-SERVIS do 31.08.2014

Oprava všetkých typov palivových systémov Záručný a pozáručný servis všetkých značiek

Servis snímačov TPMS

Predaj a montáž kvalitných náhradných dielov

Diagnostika riadiacich jednotiek

Oprava a výmena filtrov pevných častíc, katalyzátorov

Príprava vozidla na STK a EK

Opravy a výmeny brzdových systémov-brzdové centrum

Plnenie, čistenie a oprava klimatizácie

Oprava a výmeny prevodoviek, motorov, turbokompresorov

Oprava a výmena štartérov, alternátorov

BR-SERVIS

Telefonické objednávky:

LETISKO OČOVÁ

+421 903 108 006

é n t a l p z Be e i n a v o t s te 30% A V A tlmičov ZĽ PRE K

ADNÉ

parkovis

10:00 - 18

14

ko TESCO

:00 hod.

ZVOLEN

NA NÁHRADNÉ DIELY

úť

!

Objednávky e-mailom:

brepisky@gmail.com

BEZPLATNÉ

TESTOVANIE TL

:00 hod.

28.05.20

ihn

DIELY

MIČOV

10:00 - 18

PRE KAŽDÉHO

str

HO

14 EN 28.0vis5ko.2TE0 SCO ZVOL

Bezplatn testovan é tlmičov ie ZĽAVA 30%

od

AŽDÉ

ÁHR NA N

parko

Tu

28.05.2014

Parkovisko TES CO Zvolen 10:0 0 - 18:0

0

Bezplatné testovanie tlmičov pred TESCO ZVOLEN Vám prináša

BR-SERVIS Letisko Očová Naše služby

Výmena rozvodov

Oprava podvozkov a výfukových systémov

Pneuservis

Oprava všetkých typov palivových systémov

Geometria vozidla

Záručný a pozáručný servis všetkých značiek

Servis snímačov TPMS

Predaj a montáž kvalitných náhradných dielov

Diagnostika riadiacich jednotiek

Oprava a výmena filtrov pevných častíc, katalyzátorov

Príprava vozidla na STK a EK

Opravy a výmeny brzdových systémov-brzdové centrum

Plnenie, čistenie a oprava klimatizácie

Oprava a výmeny prevodoviek, motorov, turbokompresorov

Oprava a výmena štartérov, alternátorov

BR-SERVIS LETISKO OČOVÁ

Telefonické objednávky:

+421 903 108 006

Objednávky e-mailom:

brepisky@gmail.com


www.auto-go.sk

Zimné

prezúvanie

Pripravte Vaše auto na zimu!

M.R. Štefánika 810 960 01 Zvolen

M.R. Štefánika 1696/8, 960 01 Zvolen Siet profesionálnych autoservisov


Platnosť od 01.03. – 30.04.2013

Pri nákupe výrobkov značiek Osram a Philips získate darček zadarmo! Pri obrate nad

200 €

Grátis! Box na žiarovky OSRAM

Akcia pre se Platnosť od 01.05.

– 30.06.2013

Schlaď te sa

Nak pobočke: ujte so Bližšie informácie o ponuke získate u Vášho obchodného zástupcu alebo na príslušnejup Banská Bystrica 048/416 10 30, 31, 34 Bratislava 02/482 090 60, 61, 62

Košice 055/788 18 40, 41, 43 Nitra 037/693 03 80, 81

rvisy

rtiment Moo

na dlhých ce stách! získajte mob ilnú

g a Metelli a

Žilina 041/509 40 01, 02 Trnava 033/290 12 10, 11, 12, 13, 18

Podmienky: po bežnej zľave (príslušný cenník zákazníka). Akcia sa nevzťahuje na iné cenové zvýhodnenia v danom segmente (cenový trhák, netto ceny a pod.). Akcia platí do vypredania zásob. Použité obrázky sú ilustratívne. Právo na zmeny je vyhradené. © TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. · SK · 03 / 13 · 1000 / PDF

chladničku W AECO

Pri obrate 700 €

Grátis! Waeco Mob icool U26 DC

Hmotnosť 3,7 kg

Výška aj pre 2 l fľaše

Banská Bystr ica Bratislava 02 048 / 32 199 77 / 32 199 777

Kontaktujte

Vášho obch

Košice 055 / 32 199 77 Ni

Žilina 041 / 32 odného zást tra 037 / 32 199 77 upcu alebo Trnava 033 / 199 77 objednávajte 32 199 77 cez www.re pdoc.sk

Ceny v akcii sú ceny a pod.). po bežnej zľave (príslušn Akcia platí do ý cenník zák azníka). Obr vypredania atová hladina zásob. Pou žité obrázky je uvedená sú ilustratív bez DPH. Akc ne. Právo na ia sa nevzťah zmeny je vyh radené. © TRO uje na iné cenové zvýh odnenia v dan ST AUTO SER om segmen VICE TECHNI te (cenový trhá K s.r.o. · SK k, netto · 05 / 13 · 100 0 / PDF


Špeciálna akcia

sku n i v o l S v i s e t j u t Zaraf . – 30.06.2013

Platnosť od 01.05

R získa

Ú DIVO INSK KÚ OV V SL

ZDOLA J

U OD

TE

N FILTE v sortimente MAN jvyšším obratom na s v íko . zn ne ka zá ob Prvých 25 divokú vodu os Slovinsko a jeho možnosť spoznať

11.07. - 14.07. NAVŠTEVA VODOPÁDOV BOKA

py Odměňte se za náku ER! T IL F N N A M tů k u d ro p bez DPH R v hodnotě 1 200 Kč

20

13

NÁVŠTEVA VEľKÝCH KORÝT

-FILTE Za nákup filtrů MANN Kč SODEXO v hodnotě 50 ss obdržíte Dárkový Pa

PRAMEŇ RIEKY SOČA

NN FILTER v sortimente MA Minimálny obrat 13: .20 06 30. do 05. od 01.

Špeciálna

200 € SERVISY - obrat t 400 € PREDAJNE - obra - obrat 500 € LKW ZÁKAZNÍCI

Platnosť od 11.09.

akcia

– 30.09.20 12.

Dielenský vozík VIGO R 1000 s 77a 2013 o 199 ětn s /32 kv . 041 o 31 na do r Žili t/32 i m 77tí od 18. března 033 77nto 199pla 199e ce Ak ice 055/32 Koš ava m Trn O bj .č. V1894 426 dielov 77 /32 199 77 k Nitra 037/32 199 Banská Bystrica 048 777 cez www.repdoc.s 199 bo objednávajte Bratislava 02/32 ého zástupcu ale b v síti smluvních úhradu zboží a služe naleznete Poukázky platí pro partnerů smluvních podSeznam partnerů. ití poukázky se řídí použ ěže: ob sout způs z, idla ass.c a 2013 Prav www na.darkovyp března – 31. květn na 18. Právo že: TER e. soutě atívn N-FIL í ky sú ilustr Doba trván p itéfiltrů obrázMAN jejich vydavatele. ý b.náku za Použ ami každ mínk itelná záso Za směn xo že: dania Sode soutě do vypre otě a není ínkyplatí Podm Akcia žíte Dárkový Pass čerpat v plné hodn netto cien. Kč bez DPH, obdr bez DPH vrátane Poukázku je nutno v hodnotě 1 200 hladina je uvedená zníka). Obratová hotovost. ušný cenník záka / 13 · 1000 / PDF v hodnotě 50 Kč. st.

o obchodn

Kontaktujte Vášh

05 bežnej zľave (prísl NIK s.r.o. · SK · SERVICE TECH Ceny v akcii sú po . © TROST AUTO zmeny je vyhradené

Účastníci soutěže: osoba být každá fyzická Ku - účastníkem může ci firmy každej se vylučují zaměstnan obje dnávke - z účasti v soutěži Z) s.r.o. MANN+HUMMEL(C EL (CZ) s.r.o. eři MANN+HUMM partn odní obch a velko

Možnosti uplatnění

Zdarma!

: ázekili dárkových poukPh ps HD-

Tel.: +420

kamera

PL V YP ATÍ DO R

ED rado Z Á S A NI A m dárkem si uděláte Je pouze na vás, jaký celé OB! 12 500 partnerů po Vyberte si v široké síti Technické údaje CAM1 02BL: České republice. • Funkcia Full-HD • Prehráva nie obrazu pr • Slot má MicroSD do iamo na TV cez US B 32 GB • Rozmer y (Š x V x H) 55,3 x 99,4 x 17,13 mm

1.099,-

Česká republika 66, 675 21 Okříšky, //www.mannfilter.cz (CZ) s.r.o., Nová Ves hummel.com, http: MANN+HUMMEL e-mail: cz.info@mann+420 568 898 351, 568 898 111, fax:

Bližšie info rmácie o po nuke získ Banská By ate u Vášh st o obchodné Bratislava 02 rica 048/416 10 30, ho zástup 31, 34 /482 090 60 cu alebo na Košice 055/ , 61, 62 príslušnej Akcia plat í iba na úze pobočke: Nitra 037/69788 18 40, 41, 43 mí SR v obd číslo z elek obí 3 od 11. 09. Žilina 041/ tronického 03 80, 81 do 30. 09. katalógu spo © TROST 509 201 ločn 2 AUTO SER alebo do vyp osti TROST VICE TEC redania zás Trn AUTO SER ava 033/29 40 01, 02 HNIK s.r.o ob. VIC Cena je uve E TECHNI . · SK · 09 0 12 10, 11, / 12 · 100 K s.r.o.: www dená netto / PDF bez DPH, .repdoc.sk. 12, 13, 18 bez inštalác Použité obrá ie a nev zky sú ilustratív ne. Právo

zťahujú sa na ňu iné zákaznícke na zmeny je vyhrade zľavy. Na označenie né.

produktu je použité


August 2013

Osobná doprava | Náhradné diely | Vybavenie dielne

7,30 Motorový olej 5W-40 • Pre vozidlá s dieselovým partikulárnym filtrom (DPF) Špecifikácia: ACEA C3, API SN / CF, MB 229.31 / 229.51, FIAT 9.55535-S2, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, OPEL GM DEXOS2, VW 502 00 / 505 00, VW 505 01, FORD WSS M2C 917A, BMW LL-04 Objem 1 l Obj.č. 102786

29,40 33,- 33,-

Motorový olej 5W-40

Špecifikácia: ACEA A3 / B3 / B4, API SN / CF, BMW LL-01, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, MB 229.5, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N, OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, VW 505 00/502 00, (07/05) Objem 5 l

Obj.č. 102870

Motorový olej 5W-30

Motorový olej 5W-30

• Pre vozidlá s dieselovým partikulárnym filtrom (DPF)

Špecifikácia: ACEA A5/B5, API SL/ CF, Ford WSS M2C 913C, Renault RN0700

Špecifikácia: ACEA C2, API SM / CF, PSA B 71 2290, RENAULT RN 0700, FIAT 9.55535-S1

Objem 5 l Obj.č. 102898

Objem 5 l

Obj.č. 101545

Nákladná do prava |

Náhradné di ely | Náradi e

August 20

13

Cool Air R T

880

Kompresoro vá klimatizá v kabíne vo cia na zníže dič a v čase nie teplot y komponen parkovania ty integrov . Všetk y ané v tele pre uľahč en klimatizácie ie montáže . montážnu sadu podľa Potrebné doobjedna ť typu vozid Technické la. údaje: • Chladiac i vý • Napájacie kon 10 00 W napätie 24 V DC • Chladivo R134a • Rozmery (V x Š xD) 160 x 830 • Kompres x 629 mm or rotačný HITACHI • Hmotnos ť 21 kg Obj.č. 91 05

305551

1 199,-


150 000 položiek na jednom čísle Od apríla Vaše požiadavky vybavíte prostredníctvom nového callcentra a operátorov na našich pobočkách rýchlejšie a na jednom čísle.

Pobočka Banská Bystrica

048/32 199 77 www.trost.com

HOTLINE LINKA

+421 800 876 078 Nová predvoľba, pôvodné číslo! ú linku neváhajte využit technick h technických problémov ozícii Na riešenie každodennýc REPLINE je pre Vás k disp v! nero part vých epto pre konc predvoľbou REPLINE určenú výlučne pôvodnom čísle s novou Na . hod 0 17:0 do 0 09:0 počas pracovných dní od +421 800 876 078

www.trost.com


Sú ťa ž

S portálom autoservice.com zostanete pojazdný!

+

S portálom autoservice.com

Sú ťa ž 10 %

z

ľa Vy va vo hraj Vy te w so el ký lne ch ss Ta po trá b ch yt . VIAC

zostanete pojazdný!

AJTluExusné VYHR s pobyt a wellnes end. auto na vík

hej strane

Viac na dru

letáku.

Viac ako 200 autoservisov z najlepšími cenami vo Vašej blízkosti.

ZĽAVA 1ne0j % sumy.

Plaíte veľa za servis Vášho auta? Neviete nájsť vhodný servis pre Vaše auto? Týchto starostí sa zbavíte pri návšteve portálu autoservisov autoservice.com. Tu nájdete najlepšie nezávislé autoservisy vo Vašom okolí!

z fakturovchapartnerov autoservice.com rvisný

Žiadajte u se

Portál autoservisov

Portál autoservisov


Vyšší obrat – väčší bonus


1.cena I

Panasonic TX L42E5E V HODNOTE

500€ 2.cena

Google Nexus by ASUS 7 16GB V HODNOTE

230€ Dokáž, že si MAČO! Predaj najviac produktov Castrol a získaj vecné ceny od spoločnosti Castrol Slovensko.

3.cena Sony PSP E1004

ˇ sa môže zapojitˇkaždý zamestnanec Do sútaže zákazníckeho oddelenia TROST.

Charcoal Black

V HODNOTE

100€

Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhraj dačo, ak si mačo!“ je spoločnosť Castrol Slovensko.

Každý nákup môže vyhrať!

Najlepší hrajú s

TU ZOTRIEŤ

nami!

Grafické práce  
Grafické práce  
Advertisement