Page 1

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E O.U.

CEIP As Covas - Meaño Rúa Herminia Fariña s/n 36968 Meaño (Pontevedra) Telf./fax: 986747262 ceip.meanho.ascovas@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/ceipdemeanhoascovas/

MANUAL DE CREACIÓN DUNHA CONTA DROPBOX PERSOAL

Vídeos titoriais: http://www.slideshare.net/lbarriocanal/tutorial-dropbox-6164477 http://www.youtube.com/watch?v=1rhf8ymGHHg

Comisión Tic do Ceip As Covas-Meaño


Primeiro paso Entrar na páxina de Dropbox: www.dropbox.com

Segundo paso Deberemos completar cada un dos campos correspondentes: nome, apelido, e-mail e contrasinal. Por último dámoslle clic a Crear unha conta.


Terceiro paso Automaticamente 谩brese a fiestra para descargar o arquivo de Dropbox. Facemos clic no bot贸n Gardar arquivo.


Cuarto paso Cando remata a descarga o executamos. Aparecerá a fiestra de benvida de Dropbox así que solo lle damos clic a  Seguinte.


Quinto paso Despois de instalado o Dropbox no PC. Dropbox pregúntanos si temos unha conta, como xa creamos a conta simplemente seleccionamos a segunda opción e lle damos clic a seguinte.

Si empregades a conta da escola para compartir documentos lembrade que está vinculada á conta: ceip.ascovas.meanho@gmail.com e a contrasinal correspondente. (Preguntar ao Director)


Sexto paso Completamos os datos do e-mail e contrasinal, e de novo lle damos clic en  seguinte.

Sétimo paso Seleccionamos a cantidade de almacenamento que desexamos, neste caso a opción gratuíta é de 2 Gb. A da escola é de 3 Gb. Logo outra vez facemos clic en seguinte.


Oitavo paso Escollemos o tipo de configuracion típica e dámoslle clic en  Instalar.

Noveno paso Dásenos unha especie de titorial que explica detalladamente onde se atopara a carpeta de Dropbox e onde deberemos copiar os arquivos na carpeta Dropbox que estará nos meus documentos.


Décimo paso Neste paso explícase que tamén temos aceso directamente dende a web de dropbox (www.dropbox.com) onde tamén poderemos subir, descargar arquivos, compartir carpetas e moito máis.

Onceavo paso Teremos dispoñible na nosa “Área de Notificación” unha icona correspondente ao Dropbox, tal e como se ve na imaxe inferior.


Doceavo paso Poderemos compartir unha carpeta no Dropbox simplemente dende o noso menĂş contextual facendo clic dereito sobre a carpeta que desexamos compartir e despois vamos a Dropboxďƒ Compartir esta carpeta.

Treceavo paso Engadimos unha icona de acceso directo ao noso escritorio e podemos empregar Dropbox


Sa煤dos e que vos preste. A Comisi贸n Tic

Unha de Dropbox  

titorial de dopbox