Page 1

DEL 24 SETEMBRE AL 24 NOVEMBRE DE 2013


Un any més Makea Tu Vida obri les portes d’una nova edició de REHOGAR amb l’objectiu de posar en relleu el potencial del disseny per a aprofitar el residu com a matèria primera de noves propostes per a l’hàbitat. En la seua cinquena edició, REHOGAR es posa la bata i es converteix en un espai actiu de transformació i intercanvi de coneixements. Un Laboratori de Recerca i Experimentació que combina l’habitual exposició col·lectiva amb tallers temàtics que treballaran al voltant dels residus i la reutilització. Seguint la filosofia del Do It Yourself, en aquesta ocasió s’ha proposat convertir l’Antic Edifici d’Investigadors del Jardí Botànic de la Universitat de València en la seu de REHOGAR REHOGAR..


L’exposició col·lectiva REHOGAR proposa un recorregut per aquest peculiar Centre de Recerca i Experimentació que combina la residència d’investigadors amb el laboratori de transformació de residus i construcció d’objectes, zones d’emmagatzematge i arxiu. La diferència substancial, no sempre perceptible a primera vista, és que tots els mobles que composen l’espai estan confeccionats amb residus rescatats després de la seua primera vida útil per a donar-los una nova funció. Més de cinquanta objectes que recreen una llar peculiar però possible. Una exposició pensada per a difondre una cultura de la reutilització, mostrant maneres de fer mobles i de veure el residu com a matèria primera, per a cercar una nova forma de crear els nostres propis dissenys d’una forma constructiva. Un disseny unit a la consciència ecològica, que planteja solucions a problemes quotidians, recalcant que la sostenibilitat i el confort no tenen perquè estar dissociats. Una invitació perquè el visitant prenga nota per a repensar el disseny de la seua llar i el de la seua forma de vida a través d’exemples, atrevint-se a experimentar amb allò que troba. L’exposició REHOGAR es reinventa any rere any a través d’un procés obert de participació, que s’inicia amb una convocatòria oberta a dissenyadors, arquitectes, artistes, músics, estudiants, amateurs i tots aquells interessats en els residus a que presenten les seues propostes de mobiliari i accessoris per a l’hàbitat a partir de residus. En les seues cinc edicions, REHOGAR ha exhibit més de 200 peces, teixint una sòlida xarxa de creadors i creadores conscients que desenvolupen la seua feina des del respecte al medi en què viuen.


Un año más Makea Tu Vida abre las puertas de una nueva edición de REHOGAR con el objetivo de poner de relieve el potencial del diseño para aprovechar el residuo como materia prima de nuevas propuestas para el hábitat. En su quinta edición, REHOGAR se pone la bata y se convierte en un espacio activo de transformación e intercambio de conocimientos. Un Laboratorio de Investigación y Experimentación que combina la habitual exposición colectiva con talleres temáticos que trabajaran alrededor de los residuos y la reutilización. Siguiendo la filosofía del Don It Yourself, en esta ocasión se ha propuesto convertir el Antiguo Edificio de Investigadores del Jardí Botànico de la Universitat de València en la sede de REHOGAR. La exposición colectiva REHOGAR propone un recorrido por este peculiar Centro de Investigación y Experimentación, que combina la residencia de investigadores con el laboratorio de transformación de residuos y construcción de objetos, zonas de almacenamiento y archivo. La diferencia sustancial, no siempre perceptible a primera vista, es que todos los muebles que componen el espacio están confeccionados con residuos rescatados después de su primera vida útil para darles una nueva función. Más de cincuenta objetos que recrean un hogar peculiar pero posible. Una exposición pensada para difundir la cultura de la reutilización, mostrando maneras de hacer muebles y de ver el residuo como materia prima para buscar una nueva forma de crear nuestros propios diseños de una forma constructiva. Un diseño unido a la conciencia ecológica, que plantea soluciones a problemas cotidianos, recalcando que la sostenibilidad y el confort no tienen porque estar disociados. Una invitación para que el visitante tome nota para repensar el diseño de su hogar y el de su forma de vida a través de ejemplos, atreviéndose a experimentar con aquello que encuentra. La exposición REHOGAR se reinventa año tras año a través de un proceso abierto de participación, que se inicia con una convocatoria abierta a diseñadores, arquitectos, artistas, músicos, estudiantes, amateurs, y todos aquellos interesados en los residuos a que presenten sus propuestas de mobiliario y accesorios para el hábitat a partir de residuos. En sus cinco ediciones, REHOGAR ha exhibido más de 200 piezas, tejiendo una sólida red de creadores y creadoras concientes que desarrollan su trabajo desde el respecto al medio en el que viven.


Another year, Makea Tu Vida opens the door of a new edition of REHOGAR with the aim of highlighting the potential of design to reuse waste as raw material of new products for the habitat. In its fifth edition, REHOGAR gets dressed with the lab coat and turns into an active space of transformation and exchange of knowledge. A Laboratory of Research and Experimentation that will combine the usual collective exhibition with thematic workshops that will work around waste and reuse. Continuing with the philosophy of Do It Yourself, Makea proposes to transform the Researchers’ Old Building of the Botanical Garden of Universitat de Valencia into REHOGAR’s headquarters. REHOGAR proposes a tour around this peculiar Center of Research and Experimentation that combines the reserachers’ residence with the laboratory of transformation of waste and construction of objects, storage areas and archive. The difference, not always perceptible at first sight, is that all furniture is made of waste rescued after its first useful life to give them a new function. More than fifty objects that reproduce a peculiar but a possible home. An exhibition designed to spread reuse culture, showing ways of making furniture and seeing twaste as raw material search for a new way of designing in a constructive way. One design united to an ecological awareness, which suggests solutions to everyday problems, highlighting that sustainability and comfort do not have to be separated. An invitation for visitors to take note to rethink their own home design and their own way of life through examples, daring to experiment with everything they find. The collective exhibition REHOGAR gets reinvented year after year across an open process of participation that begins with a call to designers, architects, artists, musicians, students, amateurs, and everyone interested in waste, to submit their designs of furniture and decorative accessories for the habitat from waste. During its five editions, REHOGAR has exhibited more than 200 pieces, weaving a solid network of conscious creatives that develop their work from the respect to the environment they inhabit.


6.

SPLAsh

Un sonor llum realitzat a partir dels plats de bateria de música.

imanol ossa barcelona

Una sonora lámpara realizada a partir de los platos de batería de música. A resounding lamp made of two cymbals of a drum set.

www.imanolossa.com info@imanolossa.com


7.

Tire Rocking

Una banqueta l’estructura de la qual està feta amb llantes de bicicleta unides per fixació mecànica, i el seient permet diferents tècniques d’acabat: malla tensada amb corda de nylon o teixit de punt de ganxo.

Proyecto aSILO-maria+paula alicante

Una banqueta cuya estructura está hecha con llantas de bicicleta unidas por fijación mecánica, y el asiento permite distintas técnicas de acabado: malla tensada con cuerda de nylon o tejido de ganchillo. A stool whose structure is made of wheel rims of a bicycle united by mechanical attachment, and the seat allows different techniques of finish: stretched mesh with nylon rope or crochet work with fabric.

www.sileros.wordpress.com mujervermetido@gmail.com


8.

Farolillo

Llum fet amb briks de llet. En aquest cas s’ha utilitzat el costat platejat de l’interior del brik i aconseguim un llum amb aspecte metàl·lic. Podem penjar-la o deixar-la sobre una taula.

mercedes moreno sanchez valència

Lámpara hecha con briks de leche. En este caso se ha utilizado el lado plateado del interior del brik y conseguimos una lámpara con aspecto metálico. Podemos colgarla o dejarla sobre una mesa. Lamp made with cartons of milk. In this case we have used the silver side of the interior of the carton, so we obtained a lamp with metallic aspect. We can hang it or leave it on a table.

mercedes.moreno.sanchez@gmail.com


9.

LáMPARA AFEITADORA

Llum de sobretaula realitzada a partir de la base reciclada d’un flexo més una màquina d’afaitar dels anys 70.

toro

Reconversió d’una cadira w.c. en cadirallum. Reconversión de una silla w.c. en sillalámpara. Conversion of a chair w.c. in a chair - lamp.

Lámpara de sobremesa realizada a partir de la base reciclada de un flexo más una máquina de afeitar de los años 70. Reading lamp made with the base of a recycled reading lamp and a razor of the 70’s.

vicente mas fito valència

www.talleresmas.com masfito@yahoo.es


10.

ANJA

Rugs to Rugs és una col·lecció de catifes de punt de ganxo creades a partir de moqueta de fira. Anja, és una de les peces de Rugs to Rugs, el nom de la qual fa referència a qui em va ensenyar a fer punt de ganxo.

alicia Fdz

taradell (Barcelona)

Rugs to Rugs es una colección de alfombras de ganchillo creadas a partir de moqueta de feria. Anja, es una de las piezas de Rugs to Rugs, cuyo nombre hace referencia a quien me enseñó a hacer ganchillo. Rugs to Rugs is a collection of crocheted carpets made from used carpets of fairs. Anja, is one of the pieces of Rugs to Rugs, whose name refers to the person who taught me to crochet.

www.aliciafdz.blogspot.com alicia.fernandez.aumatell@gmail.com


11.

Máscaras

CALAVERAS

Reutilización de las botellas de plástico de los productos de limpieza para hacer máscaras aprovechando las propiedades del material. Reusing of plastic bottles from cleaning products to make masks taking advantage of the properties of the material.

Recuperación de envases plásticos para hacer calaveras utilizando técnicas de termoformado y troquelado. To reuse plastic bottles to make skulls, applying techniques of thermoforming and cutting.

Reutilització de les ampolles de plàstic dels productes de neteja per fer màscares aprofitant les propietats del material.

franco reyes valència

Recuperació d’envasos plàstics per a fer calaveres utilitzant tècniques de termoformat i encunyat.

http://franleonrey.wix.com/franleonrey franleonrey@gmail.com


12.

conciencia

Taula de treball que reutilitza un pedal de màquina de cosir antiga. Accionant-lo, s’aconsegueix en la roda un moviment rotacional que es transmet a una dinamo de bicicleta, generant energia elèctrica que il·lumina una línia de leds.

alberto gorgojo madrid º

Mesa de trabajo que reutiliza un pedal de máquina de coser antigua. Accionándolo, se consigue en la rueda un movimiento rotacional que se transmite a una dinamo de bicicleta, generando energía eléctrica que ilumina una línea de leds. Desk that reuses a pedal of ancient sewing machine. Activating it, we obtain a rotational movement in the wheel that is transmitted to a dynamo of a bicycle, generating electric power that illuminates a line of leds.

www.albertogorgojo.es info@albertogorgojo.es


13.

silla/mesa pale

Cadira i taula de treball fabricades amb fusta de palĂŠ recuperada. Les imperfeccions de la fusta es destaquen i, juntament amb les seues formes, fan que tinguen una personalitat molt marcada.

petula plas zaragoza

Silla y mesa de trabajo fabricadas con madera de palÊ recuperada. Las imperfecciones de la madera se destacan y, junto con sus formas, hacen que tengan una personalidad muy marcada. Work table and chair made of used pallet’s wood. Imperfections of wood get highlighted and, together with their shapes, give them a very defined personality.

www.petulaplas.com petulaplas@petulaplas.com


14.

Tubo

Llums realitzats amb materials sobrants de la reforma de la nostra casa.

colectivo arre godella (València)

LĂĄmparas realizadas con materiales sobrantes de la reforma de nuestra casa. Lamp made with the left over materials of the refurbishing of our house.

www.facebook.com/colectivoarre colectivoarre@gmail.com


15.

viajero

Rescatar una antiga maleta de pell, convertint-ho en un puf on pots guardar coses.

lucía martínez linares (jaén)

Rescatar una antigua maleta de piel, convirtiéndolo en un puf donde puedes guardar cosas. Recovering an old suitcase of leather, and turning it into a pouf where you can keep things.

www.interiorismoartistico.com luciamartinezmoreno@hotmail.com


16.

o rolhas

Llum de paret realitzada a partir de taps de suro de botelles de vi.

andreia tocha lisboa (portugal)

Lรกmpara de pared realizada a partir de tapones de corcho de botellas de vino. Wall lamp from wine corks.

http://cargocollective.com/andreiatocha andreiatocha@gmail.com


17.

globe

Llum penjant de polpa de paper. Aquest llum està fet íntegrament de polpa de paper obtingut utilitzant només vells periòdics. Per açò és 100% reciclada i respectuós del medi ambient.

Maria Fiter

sant pere de ribes

Lámpara colgante de pulpa de papel. Esta lámpara está hecha íntegramente de pulpa de papel obtenido utilizando sólo viejos periódicos. Por esto es 100% reciclada y respetuoso del medioambiente. Ceiling lamp made of paper’s core. This lamp is made entirely of paper’s core only using old newspapers. Because of that, it is 100% recycled and environmentally friendly.

www.crea-re.com majafiter@gmail.com


18.

joyitabasura

Mostrar què es pot fer amb el que rebutgem, tractar-los com si foren materials preciosos i transformar-los per a decorar els nostres cossos. El que estava destinat a ser brossa es converteix en joyitabasura. Mostrar qué se puede hacer con lo que desechamos, tratarlos como si fueran materiales preciosos y transformarlos para decorar nuestros cuerpos. Lo que estaba destinado a ser basura se convierte en joyitabasura. To show what it is possible to do with things we throw away, treating them as if they were precious materials and transform them to decorate our bodies. Things that were destined to be waste, turn into joyitabasura.

distintoo - andrea furlán valència

DESECHOS CON ARTE

Construir amb deixalles. Busque, trobe i transforme allò que per a molts no serveix en obres del meu art. Construir con desechos. Busco, encuentro y transformo aquello que para muchos no sirve en obras de mi arte. To work with waste. I search, find and transform things that for many are not useful into works of my art.

www. joyitabasura.com - www.distintoo.com distintoo@gmail.com


19.

la matrícula

Una còmoda butaca recollida del carrer, que hem transformat, entapissant-la amb fundes antigues de vehicles.

Arpillera Recicla

Benifairó de les Valls (València)

Un cómodo sillón recogido de la calle, que hemos transformado, retapizándolo con fundas antiguas de vehículos. A comfortable armchair collected from the street, which we transformed, upholstering it with an old cover of a car.

www. arpillera.es info@arpillera.es


20.

estufa de leña

Estufa de llenya estil salamandra per a estar calentets a l’hivern, a partir d’una bombona de butà reciclada i sense soldar.

Re.colectivo

Cabranes (Asturias)

Estufa de leña estilo salamandra para estar calentitos en invierno, a partir de una bombona de butano reciclada y sin soldar. A woodburning stove to be nice and warm in winter, from a butane cylinder and without welding.

www.recolectivo.net info@recolectivo.net


21.

lampaper

Un embalatge de cartó... aprofitant els seus forats es cola una llum càlida que s’escampa pel dormitori.

alex trotta

ancona (ITalia)

Un embalaje de cartón... aprovechando sus agujeros se cuela una luz cálida que se esparce por el dormitorio. A cardboard packaging ... using its holes a warm light seeps and sreads all over the bedroom.

axtraex@hotmail.com


22.

campanuláctea

Llums de sobretaula realitzades amb bases procedents de vells llums a les quals posem tulipes fetes amb botelles de plàstic tallades i superposades de diferents formes que evoquen diferents flors. Lámparas de sobremesa realizadas con bases procedentes de viejas lámparas a las que ponemos tulipas hechas con botellas de plástico cortadas y superpuestas de diferentes formas que evocan diferentes flores. Table lamps made with bases of old lamps and lampshades of plastic bottles cutted in different shapes and superimposed, that remember a flower shape.

Equipo Ah!

Villena (alacant)

láctea

Llum de suspensió fabricada a partir d’un penja-robes de paret i unes botelles de yogurt. Lámpara de suspensión fabricada a partir de un perchero de pared y unas botellas de yogurt. ceiling lamp made from a coat hanger and few bottles of yogurt.

www.equipoah.jimdo.com aherrero63@gmail.com


23.

BarBaHuerto

La BBH, àlies BarBaHuerto, consisteix en la reutilització d’una vella barbacoa en desús com a taula de cultiu, és transportable i a més incorpora un sistema de reg autònom.

Maria Solé Bravo barcelona

La BBH, alias BarBaHuerto, consiste en la re-utilización de una vieja barbacoa en desuso como mesa de cultivo, es transportable y además incorpora un sistema de riego autónomo. The BBH, alias BarBaHuerto, consists of the reuse of an old barbecue as cultivating table, is transportable and, in addition, it incorporates a system of autonomous irrigation.

www.mariasolebravo.com solebravomaria@gmail.com


24.

palabras DE luz Donem cos i llum a les paraules, realitzant un llum amb caixes de vi on aqueixes paraules tindran el protagonisme que es mereixen. Perquè t’acompanyen durant el dia i la nit.

RECREA’NDO zaragoza

Damos cuerpo y luz a las palabras, realizando una lámpara con cajas de vino donde esas palabras tendrán el protagonismo que se merecen. Para que te acompañen durante el día y la noche. We give body and light to words, making a lamp with boxes of wine where the words have the importance that they merit. So they can accompany you during night and day.

www.recreandoestudio.com hola@recreandoestudio.com


25.

barja

Una “Barja” és una caixa de fusta amb dos compartiments que s’usava des de principis de segle passat per a portar el menjar i els utensilis de cuina al camp. Aquesta és la del meu pare reconvertida en taula auxiliar-revister-seient.

Pedro Luís Carretero tomelloso

Una Barja es una caja de madera con dos compartimentos que se usaba desde principios de siglo pasado para llevar la comida y los utensilios de cocina al campo. Ésta es la de mi padre reconvertida en mesa auxiliar-revisteroasiento. A “Barja” is a wood box with two compartments used from the beginning of last century to carry the food and the kitchen tools to the field. This one is my father’s one reconverted to an auxiliary table - magazine rack - seat.

www.pedroluiscarretero.es hola@pedroluiscarretero.es


26.

soda lamps

Una sèrie de llums a partir de palletes de plàstico. La idea és reutilitzar les palletes, aprofitant les seues propietats constructives i formant diverses estructures en 3-dimensions.

Kinga Kubowicz barcelona

Una serie de lámparas a partir de pajitas de plástico. La idea es reutilizar las pajitas, aprovechando sus propiedades constructivas y formando varias estructuras en 3-dimensiones. A series of lamps from plastic straws. The idea is to reuse the straws, taking advantage of its structural properties and making different 3-dimension structures.

www.kingkongdesign.com info@kingkongdesign.com


27.

Cojín Brasil

Amb sacs de cafè traobats a la porta d’un magatzem de cafè, vaig fer aquesta col·lecció de coixins. Potser no són els mes còmodes del món per a fer la migdiada, però són bonics i originals.

TALLER re - eva masoliveR barcelona

Con sacos de café encontrados en la puerta de un almacén de café, hice esta colección de cojines. Quizás no son los mas cómodos del mundo para echar la siesta, pero son bonitos y originales. With coffee sacks found in the door of a coffee store, I made this collection of cushions. Probably they are not the most comfortable ones do the siesta, but they are nice and original.

www.facebook.com/TallerRe taller_re@yahoo.es


28.

banco cabecero

Banc per a asseure’s realitzat a partir del capçal d’un llit.

MARIA MARTíNEZ IGLESIAS valència

Banco para sentarse realizado a partir del cabecero de una cama. Bench to sit down made with the headboard of a bed.

maria2065533@hotmail.com


29.

FUNDA PINCHOS

Deu samarretes oblidades tenim tots! algunes amb forats, altres estirades, destenyides, malament cosides o passades de moda. Dins del projecte “Deu samarretes oblidades cerquen el seu protagonisme”, les fundes Pinchos utilitzen samarretes velles per a la seua fabricació. Diez camisetas olvidadas tenemos todos! algunas con agujeritos, otras estiradas, desteñidas, mal trazadas o pasadas de moda. Dentro del proyecto “Diez camisetas olvidadas buscan su protagónico”, las fundas Pinchos utilizan camisetas viejas para su fabricación. We all have ten forgotten t-shirts! Some with little holes, stucked-up, faded, badly sewed or out of style. In the project “Ten forgotten t-shirts looking for its prominence“, the Pinchos covers use old t-shirts for its making.

INVISIBLE THINGS STUDIO valència

Funda My Nest

Dins del projecte “Deu samarretes oblidades cerquen el seu protagonisme”, les fundes My Nest que reutilitzen els colls de les samarretes per a la seua confecció. Dentro del proyecto “Diez camisetas olvidadas buscan su protagónico”, las fundas My Nest que reutilizan los cuellos de las camisetas para su confección. Inside the project “Ten forgotten t-shirts looking for its prominence“, the covers My Nest reuse the necks of the t-shierts for its preparation.

www.invisiblethingstudio.com invisiblethingstudio@gmail.com


30.

lámpara flor

Creada a partir de la tècnica del rotomoldeig amb escaiola i utilitzant de motlle una botella de vinagre, mitjançant el qual obtenim una sèrie de llums amb forma de flor que fan d’embolcall de la virolla de la bombeta. Creada a partir de la técnica del rotomoldeo con escayola y utilizando de molde una botella de vinagre, mediante el cual obtenemos una serie de lámparas con forma de flor que sirven de envolvente del casquillo de la bombilla. Created with the technique of rotomoulding with plaster and using a vinegar bottle as a mould, we obtain a series of lamps with a flower shape.

mímesis - alba + anabel madrid

biluz

Llum d’ambient amb un petit semàfor (que dóna llum de color roig i verd, per separat o tots dos alhora, com es desitge), al que li hem afegit uns llistons formant un trípode. Luz de ambiente con un pequeño semáforo (que da luz de color rojo y verde, por separado o ambos a la vez, como se desee), al que le hemos añadido unos listones formando un trípode. Ambient light with a small traffic light (that makes red and green light, separately or simultaneously, as you wish), to which we have added few strips making a tripod.

mimesisdesigninfo@gmail.com


31.

fauna

Llum de paret realitzada a partir de palets. Amb el cap d’aquest animal fictici vull mostrar la meua oposició a la caça i als seus trofeus.

spinatrah-guido puccioni Livorno (it)

Lámpara de pared realizada a partir de palets. Con la cabeza de este animal ficticio quiero mostrar mi oposición a la caza y a sus trofeos. Wall lamp made from pallets. With the head of this fictitious animal I want to show my opposition to hunting and to its trophies.

ninaspina@libero.it


32.

naturaleza mutante

Reutilización de espejo y flores con técnica mixta vinilo/spray. Reuse of a mirror and flowers with mixed technique of vinyl / spray.

Reutilització d’espill i flors amb tècnica mixta vinil/spray.

Mónica Martí Riesco valència

artmonika7@gmail.com


33.

Luz diapositivas

Il·luminació a partir d’una composició de diapositives i una llum de neó.

LiDón Artero valència

Iluminación a partir de una composición de diapositivas y una luz de neón. Lighting from a composition of slides and a neon lights.

lidona@gmail.com


34.

Birdhouse Project

Construir una caseta d’ocell amb un palet que ja no té vida útil.

Construir una casita de pájaro con un pallet que ya no tiene vida útil. Making a little birdhouse with a pallet that has not a useful life.

José García+carmen albert madrid - segorbe

colador de luz

Reutilitzar els coladors que ja no serveixen per a la cuina a manera de llums, suspeses o de paret. La llum directa no reflecteix als usuaris, ja que es tamisa pel colador o es projecta al sostre, que la difumina. Reutilizar los coladores que ya no sirven para la cocina a modo de lámparas, suspendidas o de pared. La luz directa no refleja a los usuarios, ya que se tamiza por el colador o se proyecta al techo, que la difumina. To reuse colanders that are already not in use in the kitchen as lamps, hanged up or in the wall. Direct light does not reflect the users, because it is sifted by the colander or is projected to the ceiling, which blurs it.

www.birdhouseproject.tumblr.com jose@garciasoriano.es


35.

uhbench

Un banc de codi obert fet a partir d’un palet estàndard EPAL-EUR. Amb petites eines i amb solament un parell de fàcils passos, podràs convertir un palet de fusta en un banc.

Julien Deswaef bruselas (belgica)

Un banco de código abierto hecho a partir de un palet estándar EPAL-EUR. Con pequeñas herramientas y con solo un par de fáciles pasos, podrás convertir un palet de madera en un banco. An open source public bench made out of a standard EPAL-EUR pallet. With little tools and in just a couple of easy steps, you’ll be able to turn a wooden pallet into a bench.

www.xuv.be juego@requiem4tv.com


36.

zootropo

Joguet òptic realitzat a partir de terrines de CDs o DVDs. En fer-lo girar, podrem veure a través obertures la seqüència d’imatges en moviment. Juguete óptico realizado a partir de tarrinas de CDs o DVDs. Al hacerlo girar, podremos ver a través aberturas la secuencia de imágenes en movimiento. Optical toy rmade of CDs or DVDs tubs. By spining it, we will be able to see through the openings the sequence of images in movement.

reutilizarte - maite julià alboraia (València)

pelotas re

Un joc-sonall que aprofita pedaços de tela per a la seua confecció. Un juego-sonajero que aprovecha retales de tela para su confección. A toy-rattle that uses remnants of fabric for its making.

www.facebook.com/REutilizaconarte reutilizaconarte@gmail.com


37.

chaparrona

Capa de pluja amb caputxa i bossa de pluja realitzats a partir de paraigües. La pluja et sorprèn en qualsevol moment. Cal estar preparat. Els paraigües es trenquen. Millor un impermeable. Millor aquesta chaparrona. Capa de lluvia con capucha y bolso de lluvia realizados a partir de paraguas. La lluvia te sorprende en cualquier momento. Hay que estar preparado. Los paraguas se rompen. Mejor un chubasquero. Mejor esta chaparrona. Rain cape with hood and rain bag made from an umbrella. Rain catches you at any time. It is necessary to be prepared. Umbrellas break. Better a raincoat. Better this chaparrona.

cota-2.85 - clara lópez + jorge león madrid

la nuit etoilée

Llum d’ambient amb bombetes de baixa intensitat feta a partir d’estructures metàl·liques de paraigües. Lámpara de ambiente con bombillas de baja intensidad hecha a partir de estructuras metálicas de paraguas. Ambiental lamp of with bulbs of low intensity made from the metallic structures of umbrellas.

www.cota-285.blogspot.com.es cotamenos285@gmail.com


38.

mangas sortea manchas

Ens arromanguem i cuinem, pintem, llaurem la terra, canviem la roda del cotxe, modelem el fang... Unes mĂ nigues fetes amb teixit reutilitzat.

Silvia Molinero valència

Nos arremangamos y cocinamos, pintamos, labramos la tierra, cambiamos la rueda del coche, modelamos el barro... Unas mangas hechas con tejido reutilizado. We roll up and cook, paint, work the land, change the wheel of the car, shape the mud... Sleeves made from reused clothes.

lacacerolaabollada@gmail.com


39.

Telefoniaca caffe Taules de cafè, desenvolupades a partir d’un palet i dos cristalls de cabina de telèfon trobats en el carrer.

Duesenzatre-macarena+filippo valència

Mesas de café, desarrolladas a partir de un pallet y dos cristales de cabina de teléfono encontrados en la calle. Coffee tables made of a pallet and two glasses of a telephone box found in the street..

olivierifilippo@yahoo.it


40.

camaralfombra

Catifa trenada amb càmeres de bicicletes. Una catifa aïllant tèrmic, amortidor de caigudes, decorativa, delimitador d’espais....

la trastería granada

Alfombra trenzada con cámaras de bicicletas. Una alfombra aislante térmico, amortiguador de caídas, decorativa, delimitador de espacios.... Carpet plaited with inner tubes of bicycles. A carpet that is thermal insulating, shockabsorbing, decorative, space limit....

www.latrasteria.org elenaqj@gmail.com


41.

Zipper Light

Làmpara de sostre feta amb una ampolla industrial d’oli i un kit de llum. Lámpara de techo hecha con una botella industrial de aceite y un kit de luz. Ceiling lamp made of an industrial oil containerand a light kit.

la caixa verda valència

Green Rack

Un penja-robes fet amb fusta de palet, pals i pilotes de golf usats i un retall d’herba artificial de jardí. Una peça original i divertida per a donar un toc de vida a qualsevol lloc. Un perchero hecho con madera de palet, palos y pelotas de golf usados y un recorte de hierba artificial de jardín. Una pieza original y divertida para dar un toque de vida a cualquier lugar. A coat hanger made of pallet’s wood, stick, secondhand golf balls and a piece of artificial grass. An original and funny piece to give a touch of life to any place.

www.lacaixaverda.com info@lacaixaverda.com


42.

Chainwork

Un video de doble projecci贸 de productes vs. el fluix de residus.

basurama + Johan Stevenson madrid

Un v铆deo de doble proyecci贸n de productos A side by side video of vs. flujo de residuos. product vs. waste flow.

www.basurama.org info@basurama.org


43.

chumberal

Com unir indústria, disseny, paisatge i reciclatge en una mateixa peça??... chumberal!

Land30-amaia rincón madrid

Cómo aunar industria, diseño, paisaje y reciclaje en una misma pieza??...chumberal! How we can join industry, design, landscape and recycling in the same piece?? ... chumberal!

www. land30.com a.rincon@land30.com


44.

botero militar

Les llandes de refresc són la matèria primera d’aquestes obres.

Jose Vicente Gonzalvo sedaví (valència)

Las latas de refresco son la materia prima de estas obras. Soft-driks tins are the raw material of these works.

www.josevicentegonzalvo.blogspot.com vicentepinarello@hotmail.com


45.

wiery

Butaca a partir de les fustes de dos palets i el tub de condensador d’una nevera. Les fustes, una vegada pegades amb cola ecològica i retallades, constitueixen els costats de la butaca, mentre el tub de condensador serveix de respatler i seient.

Transfodesign barcelona

Sillón a partir de las maderas de dos pallets y el tubo de condensador de una nevera. Las maderas, una vez pegadas con cola ecológica y recortadas, constituyen los costados del sillón, mientras el tubo de condensador sirve de respaldo y asiento. Armchair from the wood of two pallets and the condenser of a fridge. The wood, once glued with ecological glue, becomes the sides of the armchair, while the pipe of the condenser is the back and the seat.

www.transfodesign.info taller@transfodesign.info


46.

Radio-Reloj-mp3

Ara amb la tecnologia hi ha aparells que solament serveixen per a decoració retro. Se’m va ocórrer col·locar un rellotge en l’espai dels cassettes ja que no funcionava i a més poder aprofitar l’altaveu per a col·locar un Mp3 o un mòbil. Ahora con la tecnología hay aparatos que solo sirven para decoración retro. Se me ocurrió colocar un reloj en el espacio de los cassettes ya que no funcionaba y además poder aprovechar el altavoz para colocar un Mp3 o un móvil. Now with the technology there are devices that only are used for retro decoration. It ocurred to me to place a clock in the space of the cassettes which was alredy not working and also to use the speaker to place an Mp3 or mobile phone.

RECIKLA2 GRANADA

Pizarrín Calendario 1957

Un dia la curiositat em va fer descobrir que els calendaris es repeteixen cada 28 anys i múltiples de 28. Per tant 28 x 2 = 56 i 2013 - 56 = 1957. Un día la curiosidad me hizo descubrir que los calendarios se repiten cada 28 años y múltiples de 28. Por tanto 28 x 2 = 56 y 2013 - 56 = 1957. One day curiosity made me discover that calendars get repeated every 28 years and multiple of 28. Therefore 28 x 2 = 56 and 2013 - 56 = 1957.

www.recikla2.com r2.recikla2@gmail.com


47.

alika

Els bols Alika pertanyen a “decafé”, una col·lecció d’objectes que aprofiten els pòsits de cafè, que barrejats amb un aglutinant natural i sotmesos a pressió i temperatura s’aconsegueix donar-li la consistència suficient per a aplicar-ho en multitud de productes. Los cuencos Alika pertenecen a “decafé”, una colección de objetos que aprovechan los posos de café, que mezclados con un aglutinante natural y sometidos a presión y temperatura se consigue darle la consistencia suficiente para aplicarlo en multitud de productos. The Alika bowls belong to “decafé”, a collection of objects that uses ground of coffee which, mixed with a natural agglutinating agent and exposed to pressure and temperature, gets enough consistency to use it in multitude of products.

raúl laurí IBI (ALICANTE)

koji-s

Llum de suspensió realitzada de “decafé”. Gràcies al material i la seua elaboració semiartesanal fan que cada llum siga únic amb acabats exclusius en cadascuna. La seua aroma la fan atractiva i amb personalitat. Lámpara de suspensión realizada de “decafé”. Gracias al material y su elaboración semiartesanal hacen que cada lámpara sea única con acabados exclusivos en cada una. Su aroma la hacen atractiva y con personalidad. Pendant lamp made of “decafé”. Thanks to the material and its semihandcrafted production, every lamp is unique with exclusive finishings in each one. Its aroma makes it attractive and with personality.

www.rlauri.com rlauri@rlauri.com


48.

Jardinera

Taula - jardí amb un vell carretó i una reixa de finestra.

de bigot enrotllat valència

Mesa - jardín con una vieja carretilla y una reja de ventana. Table - garden made of an old cart and window grille.

www.debigotenrotllat.com debigotenrotllat@gmail.com


49.

Coolmena

Col·lecció de cadires construïdes a partir del reciclatge de palets.

Arquitectura Se Mueve valència

Colección de sillas construidas a partir del reciclaje de palets. Collection of chairs made of used pallets.

arquitecturasemueve.org arquitecturasemueve@gmail.com


50.

domo

Domo realitzat amb pals de granera i mĂ nega.

freedome valència

Domo realizado a partir de palos de escoba y manguera. Domo made of brush sticks and hose.

www.freedome.es info@freedome.es


51.

mesa tres

Taula auxiliar realitzada a partir de quatre senyals de tràfic triangulars en desús. Proposta realitzada al taller Señalario Universal (Rivas Vacíamadrid).

makea tu vida

barcelona / valència

Mesa auxiliar realizada a partir de cuatro señales de tráfico triangulares en desuso. Propuesta realizada en el taller Señalario Universal (Rivas Vacíamadrid). Side table made of four reused triangular traffic signals. Made in the workshop Señalario Universal (Rivas Vacíamadrid).

www.makeatuvida.net.com hola@makeatuvida.net


52.

Ω

Llum de peu realitzat a partir d’un focus recuperat, tubs de coure i acer reciclats, fusta sobrant de l’obra i sorra de la Malvarosa.

fábriq valència

Lámpara de pie realizada a partir de un foco recuperado, tubos de cobre y acero reciclados, madera sobrante de la obra y arena de la Malvarosa. Floor lamp made of a rused spotlight, recycled copper and steel tubes, wood and sand from the Malvarosa beach.

www.fabriq.es info@fabriq.es


53.

CACHITO

Col·lecció de tamborets realitzats a partir de la reutilització de marcs de porta i altres llistons de fusta.

flou flou d.a. valència

Colección de taburetes realizados a partir de la reutilización de marcos de puerta y otros listones de madera. Stools’ series made of used door frames and other wood strips.

www.flouflou.es piensa@flouflou.es


ues receptes!

te mparteix les Participa i co


L’exposició col·lectiva REHOGAR, organitzada pel col·lectiu Makea Tu Vida, s’ha dut a terme gràcies a les ganes de fer i a col·laboració especial de: Antonio Ariño, Norberto Piqueras, Eva Pastor, Eli Caballer, Ariadna Andani, Elliot Alcaide, Fran Palau, María Gil, Ana Pérez, Eva del Cotillo, Litolema, Alberto Gorgojo, Alex Trotta, Alicia Fernández, Amaia Rincán, Andrea Furlán, Andreia Tocha, Arpillera Recicla, Arquitectura Se Mueve, Basurama, Carmen López Albert + José García Soriano, Clara López Reynolds, Colectivo Arre, De Bigot Enrotllat, Duesenzatre, Equipo Ah, Eva Masoliver, Fabriq, Flou Flou, Franco Reyes, Guido Puccioni, Imanol Ossa, Invisible Things Studio, Jorge León, Jose Vicente Gonzalvo, Julien Deswaef, Kinga Kubowicz, La Caixa Verda, La Trasteria del Metacau, Lidón Artero, Lucía Martinez Moreno, Maia Fiter, Maite Juliá, Manolo Blanca, Maria Martínez, Maria Solé Bravo, Mercedes Moreno, Mímesis Design, Mónica Martí, Pedro Luís Carretero, Petula Plas, Proyecto Asilo, Raúl Laurí, Re.Colectivo, Recrea’ndo, Silvia Molinero, Transfodesign, Vicente Más Fito, i als treballadors i treballadores del Jardí Botànic de la UV... La selecció de propostes per a aquest REHOGAR ha estat realitzada per Alberto Flores, Francesco Intrieri y Mireia Juan, membres de Makea Tu Vida. Des de Makea Tu Vida agraïm tot el suport mostrat per les persones i els col·lectius que s’han involucrat i han fet real aquesta exposició, que sense ells no haguera sigut possible. Gràcies a tots i totes.


UN ALTRE MOBLE ÉS POSSIBLE.

imprès a: impresum.es

www.makeatuvida.net

Rehogar2013 catalogo  
Rehogar2013 catalogo  

Catálogo de la exposición Rehogar 5

Advertisement