Page 1

Els elements centrals d´ un ordinador

-Microprocessador .Controla la funció de la resta del dispositiu. .Pren derivacions lògiques. .Efectua els càlculs matemàtic -Un microprocessador té altres parts que efectuen una funció diferent: -Unitat de control .Dirigeix el funcionament dels dispositius de l´ ordinador. -Registres .Es guarden temporalment les dades de les operacions efectuades. -Unitat aritmetico-lògica .Realitza càlculs matemàtics i operacions lògiques. - Bussos interns .Comuniquen els registres amb la unitat arimetico-lògica i la unitat de control. -Busos .Connecten diferents dispositius de l´ ordinador. -Els bussos tenen diferents funcions: -Bus de dades .Dóna l´ ordre de deixar de transmetre informació. -Bus de control .Controla les dades e informació.


-Bus d´ adreces .Dona l´ ordre al disc, on a de buscar l´ informació.

-Rellotge del sistema -Marca el ritme de treball als diferents components del sistema. -Font d´ alimentació -Subministra l´ energia adient per fer funcionar els sistemes de l´ ordinador. -Memòria -Es guarden elements, programes, informació... -La memòria es divideix en: -central .Formada per circuits electrònics. .La memòria central conté dos parts:

Memòria Central

Memòria Ram

Es on s´ executen els programes

Memòria Rom

Conserva dades, no es pot canviar la configuració ni guardar


-Externa .Formada per dispositius magnètics i òptics. .La memòria externa es divideix en dos parts:

Memòria Externa

Magnètics

D´ accés sequencial

D´ accés directe

Per accedir a una dada cal passar per les anteriors.

No cal passar per les dades anteriors.

Optics

CDROM

Només es pot llegir.

CD R

CDRW

DVD

Es pot grabar les vegades que es vulgui

Es pot grabar un vegada

BLUE RAI

Cap 25 GB, s´ utilitza per grabar arxius que ocupen molt.

Cap 14 vegades mès que un cd


1.Xarxes d´ area local -Una xarxa d´ area local, és un conjunt d´ ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb objectiu de compartir recursos.

2.Arquitectura de xarxa -Arquitectura de xarxa:

Bus

Tipus de connexions

anell

Els ordinadors surten d´ un punt central.

estrella

Els ordinadors que comparteixen la xarxa, formen un anell.

Cel-lular

Els ordinadors es connecten a través d´ un dispositiu.

Es compon d arees circulars, xarxes sense fil

-Adaptadors de xarxa: Connexions

Connexió sense fil

Tipus USB, per a ordinadors que tenen la connexió directa lluny.

Tipues PCMCIA, per connectar a la xarxa els ordinadors antics

Connexió directa

Tipus PCI, permet connectar en xarxa als ordinadors que no inclouen la presa de xarxa a la placa base.

Acoblat a l´ equip,tots els ordinadors incluen un.


3.Configuració de la xarxa -Adreça Mac -Adreça diferent i única per cada Mac i identifica la xarxa. -El protocol TCP/IP és el més utilitzat per configurar un Lan. -Amb una adreça IP es controla cap a on es transmetex les dades i cap a quin ordinador.

4.Procediment

4

-Un ordinador també serveix per configurar un router, es pot possar automàticament o manualment.

5. Procediment 5 -No pots connectar un ordinador a una Lan si no disposa d´ una tarjeta De xarxa instal-lada i configurada correctament.

6.Procediment 7 -IP

192.168.1.X

-Mascara

255.255.255.0

-Passarel-la

192.168.1.1

-DNS

80.58.61.250 (Primari) 80.58.61.254 (Segundari)


-EXERCICIS -Decimal-binari .18

10010

.128

10000000

.257

100000001

-Binari-decimal .1001111

158

.11110111

247

.111100000

480

-Hexadecimal-binari .A4B5

1010010010110101

.13FE

0001001111111110

.5ADC

0101101011011100

-Binari.hexadecimal .1100111001111

19CF

.1110000011111

1C1F

Resums i treball fet a classe  

teoria unitat 1

Advertisement