Page 1

Carta de D. Julian Barrio Bario, Arcebispo de Santiago de Compostela. Presentación do Plan Pastoral Diocesano, setembro 2013.

A Palabra de Deus testemuñada O obxectivo xeral do Plan Pastoral Diocesano para o curso 2013-2014, dentro do marco xeral “Señor, Ti tes palabras de vida de eterna”, é a Palabra de Deus testemuñada co obxectivo de favorecer a vida espiritual dos fieis e a acción pastoral da Igrexa diocesana. O magisterio da Igrexa pon ante a nosa consideración que “o compromiso pola xustiza, a reconciliación e a paz ten a súa última raíz e o seu comprimento no amor que Cristo nos revelou. Ao escoltar os testemuños achegados no Sínodo, prestamos máis atención á relación que hay entre a escóitaa amorosa da Palabra de Deus e o servizo desinteresado aos irmáns; todos os crentes han de comprender a necesidade de traducir en xestos de amor a Palabra escoitada, porque só así se volve crible o anuncio do Evanxeo, maila as fragilidades humanas que marcan as personas. Xesús pasou por este mundo facendo o ben (cf. Feit 10, 38). Escoltando con dispoñibilidade a Palabra de Deus na Igrexa, espértase a caridade e a xustiza para todos, sobre todo para os pobres. Nunca se ha de esquecer que o amor –caritas sempre será necesario, ata na sociedade máis xusta… Quen intenta desentenderse do amor disponse a desentenderse do home en canto home”1 A exhortación apostólica Verbum Domini subliña a relación entre a proclamación da Palabra de Deus e o testemuño cristián cando subliña: “O inmenso horizonte da misión eclesial, a complexidade da situación actual, requiren hoxe novas formas para poder comunicar eficazmente a Palabra de Deus. O Espírito Santo, protagonista de toda evanxelización, nunca deixará de guiar a Igrexa de Cristo neste cometido. Con todo, é importante que toda

1

BENEDICTO XVI, Exhortación postsinodal Verbum Domini, 103.

1


modalidade de anuncio teña presente, ante todo, a intrínsica relación entre comunicación da Palabra de Deus e testemuño cristián. Disto depende a credibilidade mesma do anuncio. Por unha banda, necesítase a Palabra que comunique todo o que o Señor mesmo nos dixo. Por outra, é indispensable que, co testemuño, se dea credibilidade a esta Palabra, para que non aparezca como unha bela filosofía ou utopía, senón máis ben como algo que se pode vivir e que fai vivir. Esta reciprocidade entre Palabra e testemuño volve reflectir o modo co que Deus mesmo se comunicou a través da encarnación do seu Verbo. A Palabra de Deus chega aos homes polo encontro con testemuñas que a fan presente e viva. De modo particular, as novas xeracións necesitan ser introducidas á Palabra de Deus a través do encontro e o testemuño auténtico do adulto, a influencia positiva dos amigos e a gran familia da comunidade eclesial. Hai unha estreita relación entre o testemuño da Escritura, como afirmación da Palabra que Deus pronuncia por si mesmo, e o testemuño de vida dos crentes. Un implica e leva ao outro. O testemuño cristián comunica a Palabra confirmada pola Escritura. A Escritura, á súa vez, explica o testemuño que os cristiáns están chamados a dar coa propia vida. Deste xeito, os que atopan testemuñas cribles do Evanxeo vense movidos así a constatar a eficacia da Palabra de Deus en quen a acollen”2. A Palabra de Deus lévanos a coñecer a nosa identidade e o estilo da nosa presenza no mundo. Vivimos no mundo pero coa conciencia de non ser do mundo. Así os bautizados en Cristo han de ser presenza de “luz no medio das tebras” (cf. Mt 5, 14), presenza activa de “sal incorrupta” no medio da corrupción moral e ambiental do pecado en todas as súas formas (cf. Mt 5, 13), presenza de caridade como transparencia de Cristo no discípulo: “Nisto coñecerán todos que sodes os meus discípulos: se tendes caridade os uns cos outros… se vos amades como eu vos amei”. (Xn 13, 35). Pido a todos os diocesanos asumir o compromiso do Plan Pastoral Diocesano coa súa colaboración e dispoñibilidade, pois estou seguro de que a súa posta en práctica axudará á edificación espiritual na nosa tarefa apostólica.

2

Ibid., 97.

2


Encomendando esta intención ao patrocinio do Apóstolo Santiago e á intercesión da Vires María, saúdavos e bendí no Señor, + Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela

3

Carta Plan Pastoral  

Ésta es la carta de presentación del Plan Pastoral 2013-2014, de nuestro Arzobispo de Santiago de Compostela, Don Julán Barrio Barrio.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you