Page 1

Projektorienteret undervisning Skabelsesorienteret dannelse


Folkeskolen anno 2012

Følgende dilemmaer og ønsker gør sig gældende i den danske folkeskole:                  

Et ønsker om at arbejde mere med it og medier i undervisningen Et ønsker om at eleven bliver mere aktiv og engageret i undervisningen. At eleven får mere medejerskab ift. sin læringsproces Eleven skal oplever mere sammenhæng mellem den formelle og uformelle skole Meget undervisning foregår stadigvæk som for 50 år siden- en tavle en lærer. At det eleverne afleverer af opgaver bliver kun set og rettet af læreren Eleven får hovedsageligt kun evalueret de produkter, der bliver afleveret til læreren fx prøver, stile og matematikaflevering Eleverne har en naturlig færden på nettet, men har ikke digitale kompetencer til produktion. Skal udvikle digitale kompetencer Eleven skal arbejde mere produktorienteret med fokus på processen For at ændre disse forhold og skabe sammenhæng, må vi først tage et Helikopter view på følgende områder: Samfunds- og dannelsesperspektiv. Derved kan vi skabe en metodik, der implementerer ovenstående dilemmaer og ønsker samt synliggøre læringsrummet og læringsformer


Samfundsperspektiv    

 

Samfundsperspektiv A. Giddens modernitetsanalyse redegør for en forståelse af vores samfund som individualiseret – refleksiv, hvor individet ikke er bundet til adfærd eller reaktion fra andre, men mere den enkeltes evne til at udvikle fortællingen om sig selv. En selvdannelsesproces, hvor individet reflekterer i forhold til det samfund, man er en del af. Gennem valg og fravalg foretager individet en realisering af sig selv ud fra relative mål, der løbende kan skifte retning. Massekommunikationsmidlerne er en af hovedaktørerne for denne ”at udvikling fortællingen om sig selv”- form. Gennem brug af medier udvikler vi vores egen historie, hvor vi lægger små former for multimedieproduktioner(film, billeder, tekst osv.) ud om os selv som bekræftelses af vores eksistens, og hvis formål er, at udvikling af personlig og kulturel identitet.

 


Brugen af medier i folkeskolen anno 2012Â

Fagfaglig trĂŚning med lĂŚringsportaler

Medieproduktion


Dannelse


Skabelsesorienteret dannelse   Gennem

projektorienteret undervisning med fokus på medieproduktion, skaber eleven en bedre og aktiv forståelse af den læring, eleven har gennegået


Projektopgaven        

Eleverne var meget engageret Jeg var mere med i elevens læringsproces via daglig vejledning Eleverne var meget opmærksomme på at andre skulle se deres produkt og fremlæggelse Jeg kunne yde ekstra hjælp ift. svage elever, elever, der har svært ved at skabe stuktur og udfordre andre elever


LĂŚringspyramiden


Skabelsesorienteret dannelse


Opgaven


Kursus og opstart


Vidensindsamling VidensCenter


Bearbejdelse


Formidling og evaluering


Didaktiks metodik for skabelsesorienteret lĂŚring

Projektorienteret undervisning  

Undervining og medier

Projektorienteret undervisning  

Undervining og medier

Advertisement