Page 1

   Et LÌringsPortal om dokumentarfilm youngdocs-learning.dk All content Š 2011 by YoungDocs Learning


 Velkommen til YoungDocs Learning  Grundtanken med denne Portal er, at eleverne arbejder med forskellige undergenrer og små Doku penneprøver, hvor de hermed får opbygget

kompetencer til at producere en hel dokumentarfilm.

I denne e-bog vil du kunne lære mere om 1. Filmpædagogik og didaktik 2. Progression Youngdocs-Learning 3. Dokumentarfilmens definition og opfattelse 4. Undergenrer i dokumentarfilm 5. Dokumentarfilm – en genre med konventioner 6. Dokumentarfilmens historiske udvikling

God fornøjelse!


Filmpædagogik og didaktik - den filmpædagogiske trekant Grundlæggende er eleverne digitale indfødte med almene selvlærte mediekompetencer. Dette bør læreren understøtte og inddrage i undervisningen. Derudover er det oplagt for læreren at udnytte elevernes fascination af medier. Undersøgelser har vist at de selvlærte kompetencer omhandler brugen af forskellige medier, men at unge mangler analytiske færdigheder, tolkningskompetencer og evne til at anlægge kritisk perspektiv, samt tilegnelsen af de håndværksmæssige færdigheder i at producere medieudtryk/film. Derfor er det relevant, at bruge Martin Brandt-Pedersens filmpædagogiske trekant i arbejdet med Dokumentarfilm. Brandts teoretiske filmpædagogisk trekant redegør for hvilke didaktiske grundelementer (filmoplevelse, filmanalyse og filmproduktion), der forholder sig til en samlet filmfaglig kerne (filmæstestik, filmdramaturgi og filmens kontekst). Den filmfaglige kerne er grundlæggende begreber og værktøjer som indgår i alle de filmdidaktiske områder, hvor der ikke er indbygget nogen form for progression i filmarbejdet. Den centrale målsætning i denne model er elevernes mulighed for at udvikle kompetencer til at opleve, forstå og skabe film.


Hvis den filmfaglige trekant skal virke som grundlaget for den filmfaglighed, læreren skal undervise i, og som eleven skal opnå, vil det være nødvendigt at fastsætte konkrete mål og kompetencer for læringen og ikke mindst evalueringen. Følgende kompetencer i filmproduktion vil være relevante, uanset undervisningskonteksten

• Dramaturgiske kompetencer • Tekniske/digitale kompetencer • Æstetiske kompetencer • Kommunikative kompetencer • Samarbejde • Planlægning/logistik Udviklingen af disse kompetencer er omfattende og vil kunne indgå i forskellige sammenhænge i arbejdet med dokumentargenren i den filmpædagogiske trekant


Progression for YoungdocsLearning Overordnet opbygning

1. Introduktion til dokumentargenren 2. Introduktion til undergenrer - produktion af små øvelser 3. Produktion af dokumentarfilm Progression for undergenrerne

1. Kendetegn for undergenrer 2. Analyse og fortolking af dokumentarfilm 3. Øvelser: Doku-Penneprøver 4. Evaluering af Doku-penneprøver

En læringsportal  

Film, dokumentar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you