Page 9

Katolsk hållning Katolska kyrkans syn på vem som bör få ta emot eukaristin, framställdes tydligt och klart under mitten av andra århundradet av Justinus martyren, som också ger en av de tidigaste skildringarna av eukaristisk liturgi: ”Eftersom detta bröd och vin enligt ett gammalt uttryckssätt har blivit ”eukaristi”, ”kallar vi denna föda eukaristi, och ingen kan delta i den om han inte tror på att det som lärs hos oss är sant, om han inte har tagit emot badet till syndernas förlåtelse och därmed blivit född på nytt, och om han inte lever enligt Kristi bud” ( Justinus, Apologia, 1, 65, 66: PG 5, 6, 428). Justinus nämner tre grundförutsättningar och dessa är normativa för Katolska kyrkan. Här är en kort kommentar om var och en på sin plats.

utvecklad sakramentsteologi, t.ex. Anglikanska kyrkan, diskuteras tanken att välkomna icke döpta till kommunion och människor som inte ger uttryck för en tydlig kristen tro inbjuds till eukaristin. I dessa sammanhang blir detta den logiska följden av att man betonar ”gästfriheten”.

JUSTINUS skriver vidare att de som tar emot ska leva sina liv i enlighet med vad Kristus lärde. Katoliker som tar emot eukaristin måste vara rätt sinnade att ta emot. Detta innebär bland annat att om man vet sig ha begått en allvarlig synd, måste man först ta emot botens och försoningens sakrament innan man nalkas altaret. Här bör det betonas att när Katolska kyrkan lär att ickekatoliker inte kan ta emot eukaristin, är det inte en dom över en perJUSTINUS SKRIVER att den sons lämplighet att ta emot. Det som tar emot måste vara döpt. handlar inte om lämplighet, utan Eukaristin är fulländningen av om ett bejakande av den oupplöden kristnes initiation; var gång sliga relationen mellan Kyrkans vi tar emot kommunion förnyar kommunion och den eukaristiska vi vår delaktighet i Kristi påsk, kommunionen. hans död och uppståndelse, som vi sakramentalt inneslöts i genom DETTA LEDER vidare till Jusdopet. För inte länge sedan var tinus tredje grundförutsättning, grundförutsättningen, att kom- att den som tar emot tror att det munionsmottagaren är döpt, en som lärs ut är sant. Varje kyrkas självklarhet i de allra flesta kristna och samfunds riktlinjer visar hur kyrkor och samfund. Men nu- man i sin speciella tradition tolkar mera, även i traditioner med väl dessa ord. Många protestantisUnum 9

Profile for Stiftelsen Berget

Unum 2015-3  

Om kommunitetens väg, pressmeddelande, taizebrodern Johannes Sandgren berättar om Bangladesh m.m.

Unum 2015-3  

Om kommunitetens väg, pressmeddelande, taizebrodern Johannes Sandgren berättar om Bangladesh m.m.

Advertisement