Page 1

Program december 2011 - juni 2012

l Jubi

e

s n i s um

2 1 0 2 S:

vids a D t

g n i l am

50 n e d r

år!

STIFTELSEN BERGET S:t Davidsgården och Meditationsgården i RÄTTVIK


STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK

Kansliets öppettider: Måndag, tisdag, torsdag 10-12.30 och 14-16. Onsdag och fredag 10-12.30 Telefon: 0248-79 71 70 E-post: david@berget.se www.berget.se

S! PRI år utan T DENder 30 rser och U T u n S va

BANKGIRO: 574-3323

k u l de delta i pris: ha . n a r e t ift d n a Stu t ka reducer kursavg s m inko ter till riset + a p retre ensions p hel

STIFTELSEN BERGET I RÄTTVIK

är en ideell s��else på kristen grund som verkar för andlig förnyelse, fördjupning och Kyrkans enhet. S��elsens styrelse förvaltar s��elsens �llgångar och utser en föreståndare som planerar och driver verksamheten �llsammans med övriga medarbetare. På styrelsens uppdrag leder medarbetarna i den ekumeniska kommuniteten “Den Heliga Treenigheten” den dagliga Mässan och �debönerna. Många arbetsinsatser u�örs av medlemmarna i vänföreningen. S��elsen Berget inbjuder var och en �ll begrundan och vila i två mycket spännande miljöer: S:t Davidsgården och Medita�onsgården. 2


BERGETS VÄNFÖRENING

STÖDFÖRENING TILL STIFTELSEN BERGET MEDLEMMARNA stöder verksamheten genom förböner, gåvor och arbetsinsatser. Som medlem får man regelbundet �dskri�en “UNUM” och ”Vänbrev” för a� kunna följa verksamheten. Två gånger om året finns möjlighet a� vara med på arbets- och gemenskapsdagar och varje år möts vi �ll årsmöte då huvudmän och styrelse utses. Nästa gång är 30/5 �ll 3/6, se s. 26. Välkommen som medlem i Bergets Vänförening! Årsavgi� 300 kr. För studerande under 25 år 150 kr. Bankgiro 574-3323 Vill du bli medlem så hör av dig �ll vårt kansli: mejla david@berget.se eller ring 0248-797170

KOM IHÅG ATT BETALA IN ÅRSAVGIFTEN! Vänföreningen (inkl. Unum)

300:150:- (studerande) 150:200:-

Prenumeration Unum Bönegemenskapen Uppge namn och adress för att få våra utslick!

Stiftelsen Berget RÄTTVIK

574-3323

GÅVOR! E� bekymmerslöst sä� a� ge gåvor regelbundet är a� via sin bank lägga in automa�ska månadsöverföringar. Exempelvis kan man varje månad dra 50:-, 100:-, 150:- �ll Bergets bankgiro: 574-3323.

FÖR SENASTE NYTT OM RETREATER OCH KURSER:

www.berget.se 3


FEMTIOÅRSJUBILEUM! S:t Davidsgården invigdes den 18 november år 1962 och därför kommer vi att fira 50 år den:

18 november år 2012 TEMA: DEN HELIGA TREENIGHETENS LIV! Preliminärt program 12-22 november: - 12-15/11 Jubileumsretreat 1 med Peter Halldorf, ledare för kommuniteten på Bjärka Säby. - 16-18/11 Konferensdagar med Peter Halldorf, Bo Brander, Berit Simonsson, den Apostoliske nun�en ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, med flera. - 19-22/11 Jubileumsretreat 2 med Bo Brander, föreståndare på S:t Ansgar i Uppsala. (Inför jubiléet har vi en jubileumsfond via BG 574-3323)

S:T SIGFRIDS BOKLÅDA S:t David

S:t Sigfrid

På Berget �inns S:t Sigfrids Boklåda, som genom sin försäljning av böcker, skivor och ikoner vill spegla vår ekumeniska inriktning. Boklådan är öppen varje tisdag-söndag kl. 14.00-16.00. Boklådan har en vänförening. Genom ditt medlemskap bidrar du till att säkerställa ett fortsatt brett utbud av litteratur med andlig vägledning på kristen grund. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Om du vill bli medlem kan du kontakta oss via e-post: kristina@berget.se 4

S:t Sigfrid och S:t David kom båda från England som missionärer och fick stor betydelse för Sveriges kristnande. På Berget har de sina givna platser. S:t Sigfrid är skyddshelgon för vår boklåda och S:t David för vår retreatgård.


S:t DAVIDSGÅRDEN

MEDITATIONSGÅRDEN

S:t Davidsgården är en retreatgård. Jesus säger till apostlarna: “Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite” (Mark 6:31). I retreaten lämnar du vardagen men inte verkligheten. Du tar en paus från allt du brukar ha omkring dig och får en chans att se på ditt liv i ett nytt perspektiv. Du kan ge efter för din längtan att vända tillbaka från mångfalden till enheten, från det komplicerade till det enkla, från oro till ro. Du har gott om tid att i tystnaden fullfölja dina tankar och lyssna till vad Gud har att säga dig. Ibland kan det vara skönt att gå igenom sina tankar med en medmänniska. Retreatledaren finns alltid till hands för enskilda samtal. Det finns också möjlighet till bikt.

På Meditationsgården hålls kurser som alltid har kvalificerade och erfarna ledare, och som möter dina behov av att förkovra dig, både på det personliga planet och det yrkesmässiga. Här får du möjlighet att möta människor med erfarenheter som kan berika dig. Kurserna i meditation ger rotfäste, avspänning och öppenhet för den andliga dimensionen. Den kroppsliga förankringen i sittställningen hjälper oss till en positiv helhetsupplevelse. Vi lär oss za-zen-metoden: att “sitta sig till stillhet”. Förutom meditation/avspänning finns här ett rikt kursutbud som samlas under fyra rubriker: • “Att finna sig själv” • “Etik och människosyn” • “Andlig vägledning” och • “Ösa ur kulturens källor”

DAGSPROGRAM på S:t Davidsgården 08.30 10.15 12.00 12.45 13.00 16.00 17.30 18.00 20.00 20.45

Mässa Frukost Bibelmeditation Vägledning Middagsbön Middag Bibelmeditation Vesper Kvällsmat Kvällste Aftonbön

Praktisk information finns på s. 29. Kursdeltagare har givetvis möjlighet att ta del av bönerytmen i S:t Davids kapell. Från hösten 2011 arrangeras kurserna i samarbete med studieförbundet Bilda. 5


S:t DAVIDSGÅRDEN december 2011 MEDITATIONSGÅRDEN MÄSSANS DRAMA - i människans centrum. 1-4/12 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Retreatledare är Teol. Dr Leif Nordenstorm, direktor för Fjellstedtska skolan. Helpension 2 220:-

MINDFULNESSRETREAT ”This human being” 2-8/12 Fredag kl 18 till torsdag kl 14. Vi vänder oss till personer som kommit i kontakt med meditation, budo eller mindfulness och tillägnat sig en del egen erfarenhet. Kursen är delvis i tystnad. Vi blandar mindfulnessövningar (MBSR, MBCT) med enklare budoövningar och mental träning. Dagarna inramas med za-zen enligt Bergets tradition. Kursledare är Ingemar Sköld, läkare och psykiater som leder kurser på Maria Beroendecentrum. Kursavgift 1 250:- Helpension 4 800:-

”LÄNGTAN - VÄNTAN.” 5-8/12 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är Magnus Natander, kaplan på stiftsgården Undersvik. Helpension 1 740:-.

”BANA VÄG FÖR HERREN” 8-11/12 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Retreatledare är Bo Westergaard, präst i Fuxerna-Åsbräcka församling. Helpension 2 220:-

MEDITATIONSLEDARUTBILDNING DEL 2 9-11/12

STIG IN I VÅR BÖNERYTM OCH LÅT DEN BÄRA DIG 12-15/12 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Lev med i den tidebönsform som burit människor under århundraden i kloster och församlingar. Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En gemensam vägledning per dag och möjlighet till djupmeditation erbjuds. Medarbetarna på Berget leder dessa dagar Helpension 1 365:16-22/12 STÄNGT 6


S:t DAVIDSGÅRDEN december 2011 MEDITATIONSGÅRDEN JULFIRANDE PÅ HELA BERGET 23-27/12 Julfirandet börjar fredagen den 23/12 med ankomst kl 18 och avslutas med middag tisdagen den 27/12 kl 14. Juldagar i vila, enkelhet, gemenskap och glädje inför Kärlekens under, som är mänsklighetens och världens räddning: Gud blev människa. Dagarna ger möjlighet att samla sig, läsa, delta i bibelmeditationerna, öva djupmeditation, delta i julens gudstjänster. Tystnad en del av dagen. Helpension 3 260:NYÅRSRETREAT ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp”. 29/12 - 2/1 Torsdag kl 18 till måndag kl 14. Retreatledare: Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 3 200:-

NYÅR MED QI-GONG 30/12-2/1 Fredag kl 18 till måndag kl 14. Upplev en avspänd och stimulerande nyårshelg i Bergets goda miljö. Förmiddag och eftermiddag ägnar vi åt att under lättsamma former bekanta oss med NeiYang Gong, den form av medicinsk qigong som lärs ut på Bergets ordinarie qigongkurser. Det blir dessutom gott om tid att, om man så vill, delta i Bergets gudstjänster, för vila och för stimulerande samvaro. Ta med lätta, icke åtsittande kläder till qigongen.

LEV, BE OCH ARBETA MED OSS PÅ BERGET! VI SÖKER MEDARBETARE för en kortare eller längre �d. Som medarbetare delar man det andliga livet, det prak�ska arbetet och gemenskapen.

Agneta Sandberg och Eberhard Berg leder oss in i denna hälsobringande, harmoniserande och roliga kropps- och sinnesupplevelse. Eberhard är läkare med långvarig erfarenhet av både kroppens och sinnets funktioner och Agneta är farmaceut med utbildning i TCM (Traditionell Kinesisk Medicin), kinesisk TuiNa massage, taktil beröringsmassage, akupunktur m.m. Kursavgift 700:- Helpension 2 400:-

Ring eller skriv �ll Ingrid Eriksson för mer informa�on: S��elsen Berget, Tempelvägen 10, 795 91 Rä�vik, telefon: 0248-79 71 70, E-post: ingrid@berget.se 7


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN MINDFULNESS 5-8/1 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. En helg fylld med Mindfulness, inramad med stillhet och tystnad. Strävan med Mindfulness är självkännedom och inre harmoni. Ordet retreat betyder ”att dra sig tillbaka i stillhet” och det ger oss möjligheten att stanna upp och lyssna in oss själva.

www.berget.se

FÖR SENASTE NYTT OM RETREATER OCH KURSER:

GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS 5-8/1 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Retreat i Trettondedagstid. Retreatledare är Gunnar Lundgren, präst i Uppsala. Helpension 2 220:-

Du får lära dig grundteknikerna i Mindfulness som är sittande meditation, yoga, kroppskännedom och gående meditation. Dagarna varvas med att vi delar våra upplevelser samt får tid för egen reflektion. Kursledare är Sophia- Stina Levin, certifierad Mindfulnessinstruktör och yogalärare. Kursavgift 850:- Helpension 2 400:-

MEDARBETARDAGAR 9-11/1 FELDENKRAISMETODEN 12-15/1 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Feldenkraismetoden - medvetenhet genom rörelse - är en upplevelsebaserad rörelsepedagogik som löser stressknutar och spänningstillstånd. Genom ledda gruppövningar lär du dig att skilja mellan att bruka och missbruka din kropp. Du inleder en förändringsprocess som minskar stress, spänning och

KONFIRMANDRETREAT 13-15/1 8


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN trötthet. Du frigör din inneboende förmåga. Feldenkraismetoden har visat sig mycket användbar bland annat vid kroniska smärtproblem som fibromyalgi, vid nack- och ryggproblem samt sömnbesvär. Kursledare är Lippe Stuart, leg. psykoterapeut och aukt. feldenkraispedagog. Lippe introducerade feldenkraismetoden i Skandinavien i mitten på 70-talet och är utbildad i USA av dr Moshe Feldenkrais. Kursavgift 1 000:- Helpension 2 400:-

“TANKAR OCH BÖNER - i några av mina psalmer” 16-19/1 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är biskop em. Jonas Jonson Helpension 1 740:-

RETREATLEDARUTBILDNING GRUNDKURS 16-19/1 Måndag kl 13 till torsdag kl 14. För dig som förbereder dig för att bli retreatledare. Kursens innehåll: • Hur man bygger upp en retreatmiljö • Hur man gör dagordningar, bibelmeditationer och vägledningar • Tystnadens kvalitet och riktning • Retreatledarens attityd, hantera enskilda samtal under retreaten. S:t Davidsgården har en lång erfarenhet av retreater. Under kursen får du möjlighet att prova på retreatens byggstenar i denna unika miljö. Den dagliga gudstjänstrytmen strukturerar tiden. Vi utbildar retreatledare i S:t Davidsgårdens kristna tradition. Kursledare är Urban Nordqvist, präst i Robersfors, dominikansyster Veronica, medarbetare på Berget och dominikansyster, Peder Bergqvist föreståndare på Berget. Kursavgift 800:- Helpension 2 500:-

Regelbundet givande! Det finns olika sä�: - månadsöverföringar från din bank. Du kan lägga in automa�ska överförningar �ll Bergets bankgiro: 574-3323. - Autogiro. Ge regelbundet en gåva via din bank. - Gåvobrev vid exempelvis födelsedagar eller andra hög�der. - Testamentsgåva �ll Berget. - Skänka ak�eutdelning ska�efri�. 9


S:t DAVIDSGÅRDEN

januari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN

ENHETENS SÅNG 19-22/1 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Dagar i Taizés anda. Retreatledare är Per Englund. Helpension 2 220:-

MUSIK & INRE UPPLEVELSER - introduktion till den receptiva musikterapin “Guided Imagery & Music”. 19-22 /1 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Genom att göra egna erfarenheter av så kallade “musikresor”, utforskar deltagarna musikens möjligheter att fördjupas personligt och proffesionellt. Arbetet sker i grupp men med fokus på individuellt inre arbete. Musiklyssning, mindfulness och bildarbete är redskap i kursen. Deltagarna får också en introduktion kring teori och metodik i användning av korta musikresor (KMR) i professionellt arbete med grupper och individer. Kursledare: Katarina Mårtenson Blom. leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare, aukt. GIMterapeut och Gudrun Hofsten, psykiater och leg psykoterapeut. Kursavgift 1 500:- Helpension 2 400:-

DEN HELIGE ANTONIUS LIV 23-26/1 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är Stig Petrone, pastor och konstnär, tillhör den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Helpension 1 740:-

l Jubi

e

s n i s um

2 201 S:

vids a D t

KURS I VÅRDANDETS ETIK 25-27/1 Onsdag kl 13 till fredag kl 14. Kursen vänder till alla som på olika sätt har anknytning till vården. Kursen i vårdandets etik kan även avläggas som studieprestation inom valbara vårdvetenskapliga studier i enlighet med examenskraven vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Kursen leds av professorn i vårdvetenskap Katie Eriksson, professorn i klinisk vårdvetenskap Unni Å. Lindström, och Sr Veronica, medarbetare på Berget. Kursavgift 1 950:- Helpension 1 810:-

g n i l am

50 rden

år!

10


S:t DAVIDSGÅRDEN februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN “SALIGA DE RENHJÄRTADE, DE SKA SE GUD” 26-29/1 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Retreatledare är Martin Lennartsson, präst i Ljungby församling. Helpension 2 220:-

MEDITATION & KROPPSKÄNNEDOM Meditationskurs för nybörjare 27-29/1 Fredag kl 18 till söndag kl 14 Kursen hjälper oss att lära känna vår kropp, möta vårt inre och få en positiv helhetsupplevelse av kropp, själ och ande. I meditationen sitter vi oss till stillhet, övar uppmärksamhet och koncentration vilket ökar den mentala närvaron i livet. Vi övar avspänning genom övningar i kroppskännedom. Kursen lägger stor vikt vid att vi lär oss att hitta en anatomiskt riktig position anpassad efter vars och ens förutsättningar. Kursen ger kunskaper för att kunna fortsätta meditera i hemmiljön. Kursledare är Klas Hermansson, sjukhuspräst och Eva Sköndahl, leg sjukgymnast med specialistkompetens i Basal kroppskännedom Kursavgift 700:- Helpension 1 600:-

RETREAT MED DJUPMEDITATION 30/1-2/2 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Även för nybörjare. Retreatledare är Ann-Ida Fehn, medarbetare på Berget och Birgitta Mikaelsson, samtalsterapeut i Gagnef. Helpension 1 950:-

ANDLIGT LEDARSKAP 30/1-1/2 Måndag kl 13 till onsdag kl 14. Det finns en ton av mod och framtidstro i det ledarskap som framträder i Bibeln. Kursen syftar till att ge vägledning i andligt ledarskap i och utanför kyrkan. Kursledare Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Kursavgift 350:- Helpension 1 830:-

11


S:t DAVIDSGÅRDEN februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN FÖRLÅTELSE, FÖRSONING OCH INRE HELANDE. 2-5/2 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. “När de omvänder sig till Herren skall han bönhöra dem och bota dem”. Retreatledare är dominikansyster Veronica, medarbetare på Berget. Helpension 2 430:-

KI, ZEN OCH KRISTEN MYSTIK 3-5/2 Fredag kl 18 till söndag kl 14. Det blir Ki-träning, meditationsövningar, kristen mystik, daglig mässa, föreläsningar och samtal. Utrustning: Varje deltagare bör medföra löst sittande och oömma kläder. Kursledare: Jan Eriksson, Enköping, har i över 30 år undervisat i Ki-Aikido. David Edman, präst. Kursavgift 800:- Helpension 1 740:-

MEDARBETARDAGAR 6-8/2 ”... DÄRFÖR ATT HAN FÖRST HAR ÄLSKAT OSS” 9-12/2 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är Sture Lundqvist, präst i Viby församling. Helpension 2 430:-

MEDITATION OCH VÄGLEDNING - Om Dagmar Norell, modet att vara i Guds skaparkraft 9-12/2 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. I meditationer och vägledning får vi möta Dagmar Norells dikter och egna berättelser. Från barndomen i Söderhamn, via läkarstudier i Stockholm, kom hon till Indien som missionsläkare, där hon startade en psykiatrisk klinik. Under vår kurs där meditationer ingår, ger hon oss näring från dikter och böner. I vägledningen kan vi låta oss inspireras av en stark kvinnas berättelser om ett liv med Gud i centrum. Maj-lis Glindsjö, adjunkt i didaktik och meditationsledare. Kursavgift 700:- Helpension 2 610:-

VID CAESAREA FILIPPI - från yta till djup 13-16/2 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Reteratledare är Teol. Dr. Björn Fyrlund, präst i Björketorps församling. Helpension 1 950:-

MEDITATIONSLEDARUTBILDNING DEL III 13-15/2 12


S:t DAVIDSGÅRDEN februari 2012 MEDITATIONSGÅRDEN “ROPA TILL MIG, SÅ SKALL JAG BEFRIA DIG OCH DU SKALL ÄRA MIG.” (PS 50:15) 16-19/2 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Att be psalmerna: en väg att bli mer och mer människa, en väg till befrielse, en väg till tacksamhet. Retreatledare är dominikansyster Céline, Rögle kloster. Helpension 2 430:-

SESSHIN - Att röra vid hjärtat 17-23/2 Fredag kl 18 till torsdag kl 14. Vi övar att vara närvarande under dygnets alla timmar. Veckan består av za-zen, sittande meditation 7 timmar per dag samt praktiskt arbete, föredrag och enskilda samtal. Vi är i tystnad under hela veckan. Deltagarna bör ha längre erfarenhet av meditation, vara vid god fysisk och psykisk hälsa och närvara under hela kursen. Därför är det viktigt att du i förväg meddelar om du av någon anledning behöver lämna gruppen innan kursen är slut eller inte kan delta i samtliga meditationspass Sesshin är en gruppövning, varför viktiga grundstenar för processen är ett gemensamt ansvar och längtan efter uppvaknande. Kursledare är Martin Nilsson, leg läkare och terapeut. Elev till Ama Samy, jesuitfader, zenmästare och grundare av Bodhi Zendo meditationscenter i Indien. Kursavgift 800:- Helpension 4 860:-

”KÄRLEKENS ANDE... LÄR OSS SOM SYSKON ATT VANDRA” 20-23/2 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget Helpension 1 950:-

”GÖR SOM GUD, BLI MÄNNISKA!” 23-26/2 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreat om Mässans drama i människans centrum. Retreatledare är Torbjörn Ahlund, kyrkoherde i Vadstena och Dals församlingar. Helpension 2 430:-

BÖNEGEMENSKAPENS HELG 24-26/2 Fredag kl 18 till söndag kl 14.00 Dagar för fördjupning och gemenskap. Bergets medarbetare medverkar. Se mer om bönegemeksapen på s. 24 Anmäl dig och betala in en gåva till Berget. Vårt självkostnadspris är 650:per dygn.

RETREAT FÖR DEN KRISTNA STUDENTORGANISATIONEN NY GENERATION 27/2-1/3 13


S:t DAVIDSGÅRDEN

mars 2012

”KÄRLEKEN ÄR STÖRST, OCH HOPPET ÄR STARKAST” 1-4/3 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är Allan Willny, präst, musikant och författare, Åker-Länna. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN

IGNATIUS AV LOYOLA - och hans andliga övningar 1-4/3 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Ignatius, som föddes för omkring 500 år sedan, är en av portalgestalterna i den moderna tidens början och en förnyare av den kristna spiritualiteten. Genom sin andliga erfarenhet och sin lidelsefulla och samtidigt nyktra livsinställning blev han en vägvisare för många. Hans Andliga övningar tog långsamt gestalt som en frukt av hans egen dramatiska personliga utveckling. Dessa Andliga övningar som skall hjälpa människan att finna Guds vilja i det egna konkreta livet har i den nyare tiden fått en allt större betydelse som en motvikt mot vissa meditationsformer, som inte tar Guds konkreta möte med och Guds kallelse av den enskilda människan på allvar. Naturligtvis kan ett sådant veckoslut endast ge en viss överblick över Ignatius Andliga övningar och tjäna som en kort introduktion i det ignatianska sättet att meditera. Kursledare är jesuitpater Rainer Carls, Stockholm. Kursavgift 500:- Helpension 2 610:-

DET EKUMENISKA LIVET PÅ BERGET Till målsättningen för såväl stiftelsen som kommuniteten på Berget hör att verka för att alla kristna skall samlas i en synlig enhet genom synlig vänskap och gemenskap. Medarbetarna på Berget kommer från olika kyrkor och samfund. Den ekumeniska kommuniteten Den heliga Treenigheten ansvarar för gudstjänstlivet. I S:t Davidsgårdens kapell firas gudstjänster enligt Svenska kyrkans ordning. På området finns också ett katolskt kapell, där mässan firas varannan fredag samt då det finns katolsk präst på Berget. Övriga dagar delas i regel kommunionen ut av kommunionsutdelare.

MEDITATION & KROPPSKÄNNEDOM 8-11/3 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Självinsikten kan fördjupas genom övande av meditation enligt zazen. Övningar i kroppskännedom övar samspelet mellan kropp och tankevärld. Övningarna syftar till avspänning och därigenom erhålls en

Retreatledare och kursledare finns från såväl frikyrkligt, svenskkyrkligt, som katolskt och ortodoxt håll. 14


S:t DAVIDSGÅRDEN

mars 2012

MEDARBETARDAGAR 5-7/3

MEDITATIONSGÅRDEN

ökad kontakt med kroppen och dess känslor, upplevelser och förnimmelser. Mindfulness har sitt ursprung i zenmeditationen. Denna värdefulla information kan sedan användas vid hanterande av till exempel stress, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och smärta. Gruppsamtal kommer att belysa meditationens inverkan på kropp, själ och ande. Korta föredrag om stress och smärta, därtill föreläsning om mystik, i huvudsak den kristna mystiken. Kursen vänder sig till både nybörjare och till dem som söker fördjupning i sin meditation. Kursen uppmuntrar till fortsatt eget övande av meditationsmetoden Kursledare är Eva Sköndahl, leg tandläkare och leg sjukgymnast med specialistkompetens i Basal kroppskännedom Kursavgift 900:- Helpension 2 610:-

FASTERETREAT 8-11/3 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 En retreat där vi på ett pedagogiskt sätt lär oss att be och fasta. Fastemåltider med nybakat härligt bröd och gott te. Inriktning på bön och bibeltexter om fasta. Retreatledare är medlemmarna i Bergets kommunitet Den heliga Treenigheten. Helpension 2 430:-

“JAG KALLAR ER VÄNNER” 12-15/3 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är Martin Valman, präst i Knivsta pastorat. Helpension 1 950:-

STILLA DAGAR 12-15/3 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Du lägger upp dagarna som Du själv önskar. Vi inbjuder Dig att delta i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i boklådan, besöka Kulturum, vandra i den vackra naturen och bara vara. Tystnad råder under dagarna. Meditation erbjuds 2 gånger per dag Helpension 1 950:15


S:t DAVIDSGÅRDEN

mars 2012

”PÅSKEN SOM LIVSTOLKNING” 15-18/3 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är Fredrik Lautmann, kyrkoherde i Leksands församling och kontraktsprost i Falu- Nedansiljans kontrakt. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN

MEDITATIVT MÅLERI 15-18/3 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Genom att måla och forma kan vi få möta våra egna inre bilder och i skapandet öppna dörren till den inre vägen. Vi kan få hjälp till en personlig konkretisering i livet som kristen. I stillhet, bön och genom vägledd meditation/visualisering får vi ta emot inspiration.

DEN DAGLIGA BÖNEN I TIDEGÄRDENS FORM

Vi upptäcker modet, öppenheten och lusten i att skapa, som hos barnet. Ingen erfarenhet av att måla är nödvändig. En meditativ hållning, trygghet och respekt för varandra är en viktig förutsättning för att låta bilder och egna reflektioner växa fram.

Tidebönerna hör till livet på Berget och är en del i den världsvida kyrkans dagliga bön. Här finns utrymme för både vila i det förtrogna och variation. Grundrytmen i Tidegärden är växelläsning av Psaltaren. Psaltaren är vår mest anlitade bönbok och har varit det i tusentals år. Dess böner är tidlösa, allmängiltiga och inspirerade av den helige Ande. Här finns alla mänskliga känslor, inte bara de ”vackra”. Vi kommer inför Gud med hela vårt jag, med tacksamhet, glädje och förundran, men också med vrede, besvikelse och förtvivlan. Att be Psaltaren är att ta del i all glädje och sorg och förvandla detta till bön. Tidegärden har fått sitt namn av att den helgar dygnets tider. ”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus” (1 Thess 5:16-18).

Efter varje dag har vi gemensamma reflektioner över övningen och bilden. Begränsat antal platser. Kursledare är Birgitta Löwendahl, konstnär, bildterapeut, leg. psykoterapeut, redaktör för tidskriften Jungfru Maria. Kursavgift 850:- Helpension 2 610:-

16


S:t DAVIDSGÅRDEN

mars 2012

”ETT LJUS LYSER I MÖRKRETHANS NAMN ÄR JESUS! 19-22/3 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är Inga Pagreus, diakonissa i S:ta Clara kyrka, Stockholm. Helpension 1 950:-

MEDITATIONSGÅRDEN FÖRUNDRAN 19-22/3 Måndag kl 18 till torsdag kl 14

Naturen och allt skapat är en källa till upptäckter. Att se, höra och uppleva, kanske överraskas, kan väcka förundran hos oss. Och förundran kan leda till tacksamhet som ger glädje, tro och mening. Under kursen vill vi ge möjlighet att undersöka, reflektera, samtala och lyssna – till oss själva, varandra och naturen. De som vill har möjlighet att delta i Bergets andaktsliv. Kursledare är Torbjörn Andersson leg psykolog och leg psykoterapeut samt Patricia Tudor-Sandahl författare, leg psykolog och leg psykoterapeut. Kursavgift 1000:- Helpension 2 610:-

JUBILEUMSINSAMLING 2012! S:t Davidsgården fyller 50, år 2012. Gården är unik och har bety� mycket och betyder for�arande mycket för väldigt många. Behovet av tystnad och s�llhet ökar år från år och sam�digt blir gården äldre och äldre. Behoven av åtgärder för a� bevara S:t Davidsgården är stora. Vi behöver bland annat: - Renovera taket - Ny belysning i kapellet - Renovera gästrum och toale�er - Få ner energiförbrukningen - Se över innergårdens stora glasfönster Vi tackar för rikliga gåvor de�a jubileumsår! Jubileumsgåvor sä�s in på bankgiro 574-3323. 17


S:t DAVIDSGÅRDEN

mars 2012

”JOSEF I BRUNNEN” 22-25/3 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är Björn Helgesson, präst i Olaus Petri församling, Örebro. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN

YOGARETREAT - en förberedelse för den inre bönen 22-25/3 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Under några dagar i tystnad upplever vi hur yoga kan förbereda oss för den öppna och emottagande kontemplativa hållningen. Yoga gör oss medvetna och lyhörda -för oss själva, vår omvärld och Guds ständiga närvaro. Under retreaten övar vi uppmärksamhet på vår kropp, våra känslor, tankar och vår själ. Vi förflyttar oss från våra tankar och intellektet till medvetenhet i nuet. Yoga förbereder oss även fysiskt inför den inre bönen genom att mjuka upp vår kropp så att vi kan vara i stillhet. Dagarna fylls med yogiska övningar, såsom fysiska positioner, andningsövningar, meditation, uppmärksamhetsträning och vila. Varje dag hålls ett kort teoripass om yogisk filosofi och den inre bönen, samt gemensam delning varje kväll. Ingen förkunskap i yoga krävs, du behöver inte vara vig, men du behöver kunna sitta och ligga på golvet. Medtag mjuka kläder.

BERGETS NYHETSBREV Några gånger om året skickar vi ut informa�on via e-post �ll de som finns på vår nyhetsbrevslista.

Kurs- och retreatledare SophiaStina Levin är utbildad yogalärare och mindfulnessinstruktör. Idag lever Sophia-Stina på Berget. Hon är utbildad inom hatha- och kundaliniyoga och utövar yoga och meditation regelbundet. Kursavgift 850:- Helpension 2 610:-

Mejla �ll david@berget.se för a� anmäla dig �ll Bergets nyhetsbrev! Då får du aktuell informa�on från Berget.

MEDARBETARDAGAR 26-28/3 18


S:t DAVIDSGÅRDEN

april 2012

MEDITATIONSGÅRDEN

LYSSNA TILL KROPPEN 29/3 till 1/4 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Ibland kan det vara svårt att lyssna till och ta kroppens signaler på allvar; vi kan tycka att de begränsar och motarbetar oss. Men tänk om signalerna faktiskt står i Guds och livets tjänst? Att de visar oss vägen och leder oss till det som bejakar oss, och låter oss vara som de vi är, helt och fullt? Du får vägledning om kroppens signaler som bärare av Guds tilltal, stillhet, lyssnande och om att vara närvarande i ditt eget liv. Avspänning och djupmeditation. Tystnad råder under dagarna. Ledare: Åsa Wallström, arbetar med retreater och andlig vägledning, leg arbetsterapeut. Kursavgift 800:- Helpension 2 610:-

RETREAT I STILLA VECKAN 31/3-4/4 Lördag kl 18 till onsdag kl 10. Retreatledare är Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 2 920:-

PÅSK PÅ HELA BERGET 5-10/4 Torsdag kl 18 till tisdag kl 10 Fira påsk i gemenskap i vår fina miljö med tideböner, mässa, möjlighet till kristen djupmeditation. Leder retreaten gör Peder Bergqvist, föreståndare på Berget och Tommy Hällkvist, präst i Västerbotten. Helpension 4 050:-. Den som reser måndag 3 650:-

STIG IN I VÅR BÖNERYTM OCH LÅT DEN BÄRA DIG 12-15/4 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Lev med i den tidebönsform som burit människor under århundraden i kloster och församlingar. Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön. Vi följer S:t Davidsgårdens rytm med mässa och tideböner. En gemensam vägledning per dag och möjlighet till djupmeditation erbjuds. Medarbetarna på Berget leder dessa dagar. Helpension 1 950:19


S:t DAVIDSGÅRDEN

april 2012

”DAG EFTER DAG VILL JAG PRISA DIG” (Ps. 145) 16-19/4 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är prästen Nils-Erik Åberg, Uppsala. Helpension 1 950:-

MEDITATIONSGÅRDEN

ATT SÖKA EFTER GUD - Personligt vägledd retreat 14-19/4 Lördag kl 18 till torsdag kl 14. I retreatens stillhet söker vi oss närmare Gud. Ofta finns det hinder på vår väg och vi går vilse. Du får en personlig följeslagare som hjälper dig på vägen. Retreaten grundar sig på Ignatius av Loyolas andliga övningar men anpassas helt efter dig. Du behöver inga förkunskaper, ingen tidigare träning i andligt liv och bön. Det enda du behöver är en stark vilja att möta Gud och en tro på Jesus Kristus. Varje dag får du ett samtal med din andliga följeslagare och bibeltexter att meditera över. Retreatledare är Eva Basch Kåre, psykoanalytiker och dipl. andlig följeslagare (Spiritual director). Kursavgift 300:- Helpension 4 350:JU-JUTSU – MENTAL TRÄNING - ZEN 19-22/4 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Ju-jutsu är en gammal japansk kampsport. Här på kursen prövar vi grundövningar som kroppskontroll, förflyttningsteknik och grundläggande självförsvar. Mental träning går ut på att lära sig avslappning, hantera stress, att förstå sina problem och på ett positivt sätt lära sig hantera dem. Meditationen ger en upplevelse av kroppslig förankring, som hjälper oss till en positiv helhetsupplevelse. Inga förkunskaper behövs. Kursledare: Ingemar Sköld, läkare, psykiater, har tränat Ju-jutsu i mer än 40 år och har 9:e graden av svart bälte. Kursavgift 850:- Helpension 2 610:-

“GENOM SINNENA MEN BORTOM DEM.” 20-22/4 Fredag kl 18 till söndag kl 14 Tankar ur Dag Hammarskjölds Vägmärken. Retreatledare är Carl-Göran Amnell, präst och leg psykoterapeut. Helpension 1 620:-

20


S:t DAVIDSGÅRDEN

april 2012

”LED MIG GUD” 23-26/4 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är prästen Bo Zetterlund, Hedemora. Helpension 1 950:-

BERGETS PRÄSTKONVENT 23-24/4 Måndag kl. 13 till tisdag kl 14. Se mer på sidan 23. DET STORA I DET LILLA - Att leva i världen 24-29/4 Tisdag kl 18 till söndag kl 14. Detta är en mindfulnessbaserad kurs /retreat för dig som vill komma i kontakt med livet här och nu. Vi utforskar individuellt och gemensamt detta nu, med acceptans för alla olikheter som manifesteras i varje människa. Ett nu där kropp möter själ, hjärta möter tankar och tid möter evighet. Retreaten är en komprimerad 8veckorskurs i mindfulnessbaserad stressreducering (MBSR) vilken är utarbetad vid University of Massachusetts Medical School sedan 70-talet och börjar etablera sig som ett fungerande sätt att lära sig hantera stress, stressrelaterade sjukdomar, och som återfallsprevention vid beroende och depression. Innehåller bland annat: • Meditation (sittande och gående) • Yoga • Kroppskänning • Gruppsamtal och övningar • Undervisning om mindfulness, stress. • Ett dygns tyst retreat • Möjlighet till att delta i den dagliga mässan på S:t Davidsgården. Kursledare är John Pååg kyrkomusiker och utbildad instruktör i MBSR av Center of Mindfulness/ University of Massachusetts. Kursavgift 950:- Helpension 4 050:-

“KRISTUS VANDRAR BLAND OSS ÄN” 26-29/4 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är Anders Göth, stadsmissionär i Malmö. Helpension 2 430:-

Jubi

i s m leu

2 201 S:t D

av

lin m a ns

n 50 e d r å idsg

MEDITATIONSGÅRDEN

g

år!

21


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj 2012

”GENOM LUGN OCH TILLIT VINNER NI STYRKA” 30/4-3/5 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är Martin Boström, teolog och förkunnare. Bor på Frösön och arbetar som bibellärare på Hållands folkhögskola. Helpension 1 950:-

MEDITATIONSGÅRDEN

”DET SANNA, DET GODA, DET SKÖNA” - Ortodoxa kyrkans tro, lära och liv. 30/4-3/5 Måndag kl 18 till torsdag kl 14. I ett östkyrkligt perspektiv framträder verkligheten i en triad - det sanna, det goda och det sköna. Det sanna handlar om det som vi tagit emot av tidigare generationer, det goda framträder i dialogen och gemenskapen människor emellan, men främst det sköna som frigör människan att vara den hon är i Kristus, människan som Guds avbild. Kursledare är Joachim Främberg, folkhögskolelärare och Daniel Öhrvall, båda anknutna till St Ignatios teologiska seminarium Kursavgift 1 000:- Helpension 2 610:-

“ATT SÖKA GUD... OCH FINNA SIG SJÄLV” 3-6/5 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Kursledare är prästen Lars-Gunnar Ottestig. Helpension 2 430:-

GUDS VILJA MED MITT LIV - Introduktion till Ignatius. 3-6 /5 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Jesus Kristus kallar människor till efterföljelse och var och en får ett alldeles personligt uppdrag. Men hur vet jag vilken min kallelse är? Ignatius av Loyola (1491–1556), mystiker och grundare av jesuitorden, har utvecklat en pedagogik som hjälper människor att komma underfund med Guds vilja i det stora såväl som i det lilla. Hans vilja med hela mitt liv men också med mina vardagsbestyr är intressant. Introduktionskursen till Ignatius Andliga övningar är både praktisk och teoretisk. Vi prövar några av Ignatius böneformer: reflektion över dagen och rytmisk bön med andningen 22


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj 2012

MEDITATIONSGÅRDEN

samt meditation över en bibeltext. Vi stiftar bekantskap med kyrkohistorien på 1500talet och Ignatius biografi, samt de första jesuiternas verksamhet. Teologiska frågeställningar som Guds kommunikation med världen, nåd, andlig urskillning, människans frihet och tillväxtmöjligheter berörs. Kyrkans roll i ignatiansk spiritualitet och ekumeniska frågeställningar.

BERGETS PRÄSTKONVENT Ett sammanhang för dig som präst, pastor och retreatledare som vill fördjupa samhörigheten med Berget och kommunitetens liv. Som präst och andlig ledare behöver man hjälp i sitt andliga liv och ett andligt sammanhang som ger riktning och kvalitet.

Boktips inför kursen: Stefan Kiechle, Ignatius av Loyola: Mästare i andlig vägledning, Artos & Norma bokförlag, 2007. Den som önskar delta i en 8-dagars ignatiansk retreat som arrangeras på Berget måste ha deltagit i en introduktionskurs av det här eller liknande slaget.

Vår intention är att varje halvår bjuda in till Bergets prästkonvent. Den 2324/4 bjuder vi in till en 25timmarssamling. Hösten 2012 planerar vi dagar då man får mer tid för tystnad och retreat.

Kursen leds av jesuitpater Fredrik Heiding, Uppsala Kursavgift 800:- Helpension 2 610:-

KOMMUNITETENS RETREAT 7-10/5

UNUM

Berget ger ut en �dskri� som heter Unum (betyder enhet). Unum kommer ut 4 gånger per år och är en �dskri� för retreat, medita�on och de kristnas enhet. Unum ingår i medlemsförmånerna i Bergets Vänförening (se s. 3). Annars är prenumera�onspriset 150:-. Anmäl intresse �ll david@berget.se 23

Unum NR 1 ÅR 2011 ÅRGÅNG 28

tidskrift för ekumenik, retreat och meditation

Tema: Meditation Detta nummer är tillägnat Per Mases


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj 2012

TAIZÉRETREAT 10-13/5 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är prästen Lasse Parkman, Härnösand. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN

TANKAR UR TYSTNADEN 10-13/5 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Dagar för hela dig med Basal kroppskännedom, meditation och Tomas Merton som andlig vägledare. Du som uppskattar regelbunden meditation inbjuds att delta. Vi mediterar tjugo minuter, fyra gånger per dag. Dagarna börjar med morgonmeditation. Under förmiddagarna berättar Carl-Göran om Tomas Merton och hans betydelse som andlig vägledare och kristen mystiker. Eftermiddagarna ägnas åt Basal Kroppskännedom då Eva guidar oss i enkla övningar som utföres i sittande, stående och liggande ställning. Dessa övningar passar alla. Syftet är att öka medvetenheten om kroppens betydelse i meditationsprocessen. Kvällarna ger möjlighet till samtal, sammanfattning av dagen och avslutande meditation. Förhoppningen är att dagarna ska inspirera till fortsatt meditation och i förlängningen ge en ökad öppenhet för det andliga livet.

BÖNE� GEMENSKAPEN Som medlem i Bergets vänförening (se s. 3) kan man även bli en del av S:t Davids bönegemenskap. Det innebär att man åtar sig att varje dag be bönegemenskapens bön samt att på lördagar kl 20.45 be med i Bergets completorium. Då tänder vi ett välsignat ljus som ett synligt tecken för gemenskapen med Berget och övriga medlemmar i bönegemenskapen. Man förbinder sig, om det är möjligt, att gå till mässan varje vecka och komma till Berget en gång per år. Medlemsavgiften är 200:- och inkluderar ett bönebrev samt välsignade ljus. Stiftelsen Bergets bg 574-3323 Vill Du bli medlem? Anmäl Dig till: ingrid@berget.se

Kursledare är Eva Sköndahl, tandläkare, sjukgymnast med specialistkompetens i Basal Kroppskännedom därtill verksam som meditations och retreatledare. Carl-Göran Amnell präst och leg psykoterapeut. Kursavgift 1 000:- Helpension 2 610:-

OBS! Bönegemenskapens dagar 24-26/2 (s. 13).

14-16 MAJ MEDARBETARDAGAR 24


S:t DAVIDSGÅRDEN

maj 2012

“DEN DAGEN SKALL NI FÖRSTÅ ATT JAG ÄR I MIN FADER OCH NI I MIG OCH JAG I ER.” 17-20/5 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är Per Åkerlund, präst och förläggare. Helpension 2 430:-

MEDITATIONSGÅRDEN

QI-GONG - Ro genom rörelse 17-20/5 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Vårdagar på Berget med qigongträning omväxlande med lite teori samt avslappning. Kursdagarna är avsedda för nybörjare likaväl som för dem som tidigare tränat steg 1 eller 2 och vill fördjupa sin qigong. Metoden vi använder oss av är Nei Yang Gong, en serie mjuka, långsamma och harmoniska kroppsrörelser som syftar till att bibehålla, eller återställa, kroppsfunktion och själsbalans, öka kroppens smidighet, minska stress, ge energi och leda till inre ro och glädje. Kursledare är Agneta Sandberg (utbildad i TCM- Traditionell Kinesisk Medicin) och Eberhard Berg (leg. läk.), båda certifierade i Nei Yang Gong metoden från Beidaihe Qigong Hospital Center, Kina. Kursavgift 800:- Helpension 2 610:-

”LOVAD VARE DU MIN HERRE” - en retreat om Franciskus Solsång 21-24/5 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är Torbjörn Larsson, präst i Kungsör. Helpension 1 950:-

PINGSTRETREAT “Att beröra den gudomliga klädnaden.” 24-27/5 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Biskop Martin Lönnebo vägleder oss, likt Paulus, via brev. Retreaten berör frälsarkransen, dikter och Gud. Peder Bergqvist, föreståndare på Berget, förmedlar biskop Martins texter och tankar. Helpension 2 430:-

VÄGAR TILL ANDLIG MOGNAD Stilla dagar med meditation & samtal. 24-27/5 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Jesuitpater Erwin Bischofberger och Lisbeth Gustafsson, biträdande rektor vid Studieförbundet Bilda, bjuder in till tyst meditation, andlig undervisning och angelägna samtal om vägval i livet. Tystnad råder under dagarna och vi lyssnar till klassisk musik under måltiderna. Kursavgift 1 000:- Helpension 2 610:-

25


S:t DAVIDSGÅRDEN

juni 2012

MEDITATIONSGÅRDEN

30/5-3/6 ARBETSDAGAR OCH VÄNHELG Onsdag kl 13 till söndag kl 14. Arbete, gemenskap, gudstjänster, föredrag och mycket mer! Se mer s. 3. PILGRIMSVANDRING 4-7/6 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Pilgrimsvandring från S:t Davidsgården till Ensro för övernattning och sedan vandrar vi vidare till Styggforsen och tillbaka till Berget. Samarbete med Svenska Missionskyrkan. Ledare för pilgrimsvandringen är Ann-Kristin Vårbacka pastor i Missionskyrkan och konstnär, Kristina Andersson medarbetare på Berget, Peder Bergqvist föreståndare på Berget. Helpension 1 950:-

STILLA DAGAR på Meditationsgården 4-7/6 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Många önskar att få komma till Bergets miljö och ”bara vara”. Nu kan du lägger upp dagen som du själv önskar. Vi inbjuder dig att delta i S:t Davidsgårdens gudstjänstliv, ströva i den vackra naturen. Tystnad råder under dagarna och vi lyssnar till musik vid måltiderna. Meditation erbjuds morgon och kväll. Helpension 1 950:MEDITATION OCH YOGA 7-10/6 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Kursen vänder sig både till nybörjare och till dem som söker fördjupning i sin meditation. Genom zen-metoden lär vi oss ett sätt att ”sitta oss till stillhet”. Vi går igenom grunderna och övar in ett kort program som deltagaren själv kan fortsätta att göra hemma. Vi upplever en förbättrad kroppsmedvetenhet, balans, smidighet i kroppen, avspänning och en ökad närvaro. Det finns inga krav på speciell fysisk styrka eller vighet. Föredragen orienterar om meditationens inverkan fysiskt och psykiskt samt om mystik, särskilt den kristna mystiken. Kursledare är Martin Nilsson, läkare, terapeut & Sophia-Stina Levin cert. mindfulnessinstruktör, yogalärare. Kursavgift 900:- Helpension 2 610:-

EN RETREAT OM MARIA 7-10/6 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. - Maria i vår tro - Maria i vår bön - Maria i våra liv Retreatledare är dominikansyster Veronica, medarbetare på Berget. Helpension 2 430:-

26


S:t DAVIDSGÅRDEN

juli 2012

”NÄRMARE GUD, TILL DIG...” 11-14/6 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är Christian Braw, präst, författare och Docent vid Åbo Akademi. Helpension 1 950:-

MEDITATIONSGÅRDEN KOM-SAMS 12/6 (samarbete mellan kloster och kommuniteter i Svenska kyrkan)

GLÄDJE 14-17/6 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är Komminister emeritus i Torsång, Björn Nordlund. Helpension 2 430:-

GÖR DIN EGEN SALVA MED BIBELNS DOFTER 14-17/6 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Många av oss känner till berättelsen om Maria i Betania som låter huset fyllas av nardusdoft när hon smörjer Jesu fötter och torkar dem med sitt hår men vi vet inte hur det luktar på riktigt! Nardusens intensiva karaktär står i stark kontrast till myrran, Jesusbarnets födelsedagspresent, med en mer diskret doft. Tänk om vi hade kunnat vandra genom Salomos tempel, byggt av cederträ, och fått känna doften av ceder. Doft ger en djupare förståelse och helhet. Under kursen umgås vi med bibeln genom meditationer och bibelstudier. Vi tillverkar salva med bibelns dofter. Vi använder endast naturmaterial och ursprungsmärkt eterisk olja till tillverkningen. I kursavgiften ingår ett grundpaket. Där kan vi upptäcka de andliga sinnen vi fått när vi döptes. Tack vare dem kan vi förnimma Herrens närvaro. Vi kan se honom, höra hans röst och till och med känna hans ljuva doft ”en doft av liv till liv” skriver Paulus. Vi kan till och med själva bli ”en kristusdoft” (2 Kor 2:15). Ledare är Anna Arvidsson, lärare och dominikansyster Veronica. Kursavgift 950:- Helpension 2 610:-

VOLONTÄR PÅ BERGET! Vi söker VOLONTÄRER för en kortare eller längre �d. Som medarbetare delar man det andliga livet, det prak�ska arbetet och gemenskapen. Det kan handla om en begränsad �d eller om a� pröva sin kallelse �ll kommunitetslivet här på Berget. Ring eller skriv �ll Ingrid Eriksson för mer informa�on: telefon: 0248-79 71 70, E-post: ingrid@berget.se 27


S:t DAVIDSGÅRDEN

juni 2012

MEDITATIONSGÅRDEN

RETREAT PÅ HELA BERGET FADERNS BARN 18-21/6 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är katolske biskopen Anders Arborelius OCD. Helpension 2 430:DET NYA LIVETS ANDEDRÄKT 21-24/6 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Midsommarretreat om bönen med förre stiftsadjunkten Bertil Hanberger, Bollebygd. Helpension 2 430:-

KI, ZEN OCH KRISTEN MYSTIK 21-24/6 Torsdag kl 18 till söndag kl 14. Det blir Ki-träning, meditationsövningar, kristen mystik, daglig mässa, föreläsningar och samtal. Utrustning: Varje deltagare bör medföra löst sittande och oömma kläder. Kursledare: Jan Eriksson, Enköping, har i över 30 år undervisat i Ki-Aikido. David Edman, präst. Kursavgift 800:- Helpension 2 610:-

“HELIG, HELIG, HELIG, ÄR HERREN SEBAOT” - Tillbedjan i ord och ton 25-28/6 Måndag kl 18 till torsdag kl 10. Retreatledare är Hanna Brander, musikpedagog och socionom, Peder Bergqvist, föreståndare på Berget. Helpension 1 950:-

”I DITT ANSIKTES LJUS” – kurs i ikonmåleri 25/6-1/7 Måndag kl 18 till söndag kl 14. Årets kurs i ikonmåleri ägnas åt olika Kristus-ikoner. Deltagarna väljer bland motiv av varierande svårighetsgrad och förfärdigar under veckan sin ikon. Förutom praktiskt måleri innehåller kursen fördrag kring ikonografi och ortodox spiritualitet. Kursen riktar sig så väl till nybörjare som till den som vill fördjupa sina kunskaper i ikonmåleri och ortodox spiritualitet. S:t Davidsgårdens gudstjänstliv ingår i kursen. Tomas Åberg är teolog i Malmberget och har målat ikoner i över 15 år. Kursavgift 950:-. Helpension 4 860:(I kursavgiften ingår pannå)

“DEN VÄN SOM ÖVERALLT JAG SÖKER” 28/6-1/7 Torsdag kl 18 till söndag kl 14 Retreatledare är prästen Göran Kåring Helpension 2 430:-

28


FAMILJEDAGAR PÅ HELA BERGET

4-8/7, onsdag kl 18 till söndag kl 14. Möjlighet för familjer att vara på Berget och få ta del av tystnad, fördjupning, gudstjänster, lek- och friluftsaktiviteter. Dagarna är speciellt anpassade för barnfamiljer. Med prästen Leif W. Östborg, Sr. Veronica och husfolket på Berget. Vuxna 2 600:-, barn 5-14 år 1 160:-, 0-4 år gratis.

PRAKTISKA ANVISNINGAR STUDENTPRIS

Anmälan görs via: - vår hemsida: www.berget.se. - telefon: 0248-79 71 70. - mail: david@berget.se - brev: Tempelvägen 10, 795 91 RÄTTVIK

Studerande under 30 år utan inkomst kan delta i kurser och retreater till reducerat pris: halva helpensionspriset + kursavgift.

Uppge all�d kursdatum, telefon, namn och postadress.

Av hänsyn �ll allergiker ber vi Dig a� undvika starka do�er och parfym.

När anmälan kommit in sänds informa�on och faktura ut med posten. Avgi�en betalas på Bergets bankgiro 574-3323

Sänglinne ingår i priset.

Taxi från Rä�viks sta�on �ll Berget med “Taxi Stor och Liten”: 0771 - 10 70 00.

Reserva�on för prisjusteringar, ändringar i programmet och feltryck.

Återbud skall lämnas i god �d. Avbeställningsavgi�en är 500 kr.

29


IGNATIANSKA ÖVNINGAR SOMMAREN 2012 30 DAGAR IGNATIANSK RETREAT 11/7-15/8 Onsdag kl 18 till onsdag kl 10. Denna retreat följer den visdom som den spanske 1500-talsmystikern Ignatius av Loyola har presenterat i boken Andliga övningar. Ignatius grundade den katolska jesuitorden och helgonförklarades av påven Gregorius XV år 1622. Ignatius hjälper den som vandrar i Kristi efterföljelse att lära känna igen Herrens röst, så att man beredvilligt kan svara ja på det han kallar en att vara och göra. En grundförutsättning är därför en öppen och storsint hållning gentemot Guds kallelse. Retreaten som omfattar 30 dagar är i standardmodellen indelad i fyra veckor. Den första veckan (ca 7 dagar) går igenom Guds frälsningshistoria med världen och med mig. Skapelsen och min egen biografi behandlas i ljuset av Kristi frälsningsgärning. Den första veckan kan innehålla en så kallad generalbikt. Den andra veckan (ca 7 dagar) mediterar över Guds människoblivande; hur Jesus kallar sina lärjungar och mig; samt orienterar sig kring större eller mindre val som man kan stå inför. I förekommande fall genomförs valet (beslut att låta sig väljas och kallas) eller motsvarande omdaning av mitt liv. Den tredje veckan handlar om Jesu lidande och bland annat de utmanande konsekvenser som mitt beslut att följa Jesus Kristus kan få. Den fjärde veckan berör uppståndelsen och glädjen att få vara Jesu lärjunge i tjänsten för andra. Ignatiansk spiritualitet utgår från den kristna tron på en treenig personlig Gud. Den ligger i linje med den Katolska Kyrkans katekes (katekesen.se) och är öppen för kristna från olika trossamfund. Den som vill delta i en 30-dagars ignatiansk retreat behöver vara förtrogen med och beredd på att lära sig mer av den romersk katolska kyrkans lära och liv. Ignatiansk spiritualitet är en kyrklig mystik, det vill säga inte lösryckt från Kristi Kyrkas gemenskap. Upplägget under retreaten består av fyra eller fem meditationer per dag (omfattande en timme vardera), samtal med en andlig vägledare dagligen, helig mässa och tillfälle till bikt. Texter ur den heliga Skrift är normalt sett basen i meditationerna. Vägledaren bistår med andlig urskiljning. Tystnad råder under dagarna. Ingen kontakt med omvärlden förutom två lediga dagar. Mycket begränsad egen läsning av böcker, inga föredrag. Att göra andliga övningar under en hel månad är för de flesta en mycket krävande historia fysiskt, psykiskt och existentiellt. Därför måste man vara i tillräcklig balans, väl förberedd, utvilad och målmedveten. 30


Den som önskar delta i denna 30-dagars retreat måste ha deltagit i en ignatiansk introduktionskurs eller liknande och läst viss ignatiansk litteratur som vägledarna kan ge upplysning om. Man bör redan vara förtrogen med den ignatianska metoden och dess andliga vägledning från en 8-dagars ignatiansk retreat. Antalet deltagare är begränsat, och antagning sker efter att man fyllt i ett längre frågeformulär och fört grundliga samtal med en av vägledarna. Ledare är jesuitpater Fredrik Heiding, Uppsala, och Susanne Carlsson, retreatledare och präst i Svenska kyrkan, Edenbridge, England. Pris 24 950:Studenter under 30 år utan inkomst kan vid behov ansöka om ekonomisk subvention.

8 DAGAR IGNATIANSK RETREAT Vid två tillfällen: • 10-19 (preliminärt) juli, ledare jesuitpater Ulf Jonsson, Uppsala. • 6-15 augusti, ledare jesuitpater Andreas Bergmann, Uppsala och komminister Lars Törnqvist, Sjöbo. Utgår från Ignatius av Loyolas bok Andliga övningar. Retreatens innehåll ligger i linje med Katolska Kyrkans katekes och är öppen för kristna från olika trossamfund. Retreaten består av fyra timslånga meditationer per dag, samtal med en andlig vägledare dagligen, helig mässa och tillfälle till bikt. Texter ur den heliga Skrift är normalt sett basen i meditationerna. Fullständig tystnad råder under dagarna, ingen kontakt med omvärlden, inga föredrag. Man bör redan ha gått en introduktionskurs och vara förtrogen med den ignatianska metoden och dess andliga vägledning från kortare retreater. Antalet deltagare är begränsat, vuxna under 40 år prioriteras. Antagning sker efter att man fyllt i ett litet frågeformulär och fört ett samtal med en av vägledarna. Kursavgift 1.200:- Helpension 5 760:Studenter under 30 år utan inkomst betalar halva priset. Studenter under 30 år kan vid behov ansöka om ytterligare ekonomisk subvention. 31


STIFTELSEN BERGET Tempelvägen 10 795 91 RÄTTVIK Kansliets öppettider: Måndag, tisdag, torsdag kl 10-12.30 och 14-16. Onsdag och fredag kl 10-12.30 Telefon: 0248-79 71 70 E-post: david@berget.se Senaste nytt: www.berget.se

Våra kurser på Meditationsgården sker i samarbete med Bilda

Program 2012 VT  

Stiftelsen Bergets program för våren och sommaren 2012. Vårt retreat- och kursutbud på S:t Davidsgården och Meditationsgården.

Program 2012 VT  

Stiftelsen Bergets program för våren och sommaren 2012. Vårt retreat- och kursutbud på S:t Davidsgården och Meditationsgården.

Advertisement