Page 1

Ett sätt  att   stödja  Berget!     Ge  en  gåva  till  någon  vid   födelsedag  eller  annan  högtid.   Här  finns  några  exempel  på   gåvobrev.  


Fader, jag  överlämnar   mig  åt  dig,     gör  med  mig  vad  du  vill.   Vad  du  än  gör  med  mig,     tackar  jag  dig.   Jag  är  redo  till  allt,     jag  är  med  på  allt,   Om  blott  din  vilja  sker   med  mig  och  med  allt  du   skapat.   (Charles  de  Foucauld   1858-­‐1916)  

  En  gåva  har  lämnats  till  Stiftelsen  Berget  från  NN    


Ett Ord  har  Gud  talat.  I  det  har  han  sagt  allt.   (Johannes  av  korset  1542-­‐1591)  

En  gåva  har  lämnats  till  Stiftelsen  Berget  från  NN      


För att  bära  frukt  måste  våra  liv  vara  fyllda  av  Kristus   (Moder  Teresa  1910-­‐1997)    

En gåva  har  lämnats  till  Stiftelsen  Berget  från  NN    


Bär du  korset  villigt,     då  bär  korset  dig     (Thomas  a  Kempis   1380-­‐1471)    

    En  gåva  har  lämnats  till  Stiftelsen  Berget  från  NN  

 


Jag bär  Dig     i  mitt  hjärta   (S:ta  Teresa  av  Jesus   1515-­‐1582)  

En  gåva  har  lämnats  till  Stiftelsen  Berget  från  NN      


Kom ihåg  o  Människa!     Att  värdigheten  finns  inom  dig.   (Påve  Leo  den  store,  död  461)       En  gåva  har  lämnats  till  Stiftelsen  Berget  från  NN    


Herre Jesus,  lägg  dina  händer  på  våra  ögon   Så  att  vi  ser  den  verklighet  som  inte  syns   (Origenes  185-­‐254)        

En gåva  har  lämnats  till  Stiftelsen  Berget  från  NN      


O Guds  kärlek,  dina  höjder   Ingen  jordisk  kärlek  når   Kom  och  tag  din  boning  bland  oss   Fast  det  här  är  trångt  och  lågt.   (Sv.  Ps.  86,  Charles  Wesley  1707-­‐1788)         En  gåva  har  lämnats  till  Stiftelsen  Berget  från  NN  

Gåvobrev  

Ge en gåva till någon vid födelsedag eller annan högtid! Här finnnågra exempel på gåvobrev.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you