__MAIN_TEXT__

Page 1

Volont채r p책 Berget


Lev, be och arbeta med oss på Berget

Berget i Rättvik är en gemenskap som i arbete och bön söker skapa en andlig växt- och rastplats där Kristus är vår mittpunkt. De gäster som kommer hit ska finna tystnad, ostördhet och enkelhet, en plats för vila och begrundan. Vi får ofta höra att Berget är något mer än en vanlig kursgård. Det känns som att komma hem till någon, brukar gästerna säga. Det är så vi vill att det skall vara. För att hålla miljön och hemkänslan levande behöver vi vara många som lever och arbetar på Berget, många som vill bidra till den andliga, avskalade och avstressande miljö som våra gäster möter. Om du vill bli en del av vår gemenskap är du välkommen som volontär för längre eller kortare tid.

Låt allting ske i saligprisningarnas anda – glädje, enkelhet och barmhärtighet


Volontär på Berget

Det som skiljer Berget från en vanlig arbetsplats är att dagsrytmen formas av det regelbundna gudstjänstlivet. Husfolket försöker leva livet tillsammans som en kristen familj i både arbete och relationer. Som volontär blir du en del av gemenskapen och miljön och får möta människor med olika bakgrund. Du får dela ansvaret att tillsammans med de fasta medarbetarna ta hand om de gäster som kommer till retreater och kurser. Dina arbetsuppgifter är främst av praktisk natur, framför allt i kök och städning. Arbetstiden är schemalagd. Vi arbetar fem dagar i veckan med en ledig helg i månaden. Är du här en längre tid har du rätt till semester. Du får viss ekonomisk ersättning för ditt arbete. Du som vill arbeta här gör en provvecka i god tid innan du kommer som volontär.

Om vi efter provveckan kommer överens om att du skall vara volontär på Berget kontrakteras du för en period av tre månader med början 1 september eller 15 januari. Det kan också finnas möjlighet till förlängning av kontraktet. Vi erbjuder även en möjlighet att komma under sommaren. Du kommer då företrädesvis 15 juni och stannar minst en månad. Förutsatt att man har gjort en provvecka kan man komma under en kortare period eller som helgmedarbetare.


Dagar på Berget

Den fasta gruppen medarbetare på Berget – husfolket – kommer från olika kyrkor med en gemensam kallelse att ”leva kyrkan”. En dag på Berget byggs upp av ett regelbundet gudstjänstliv med Mässan – en nattvardsgudstjänst – och tideböner. Gudstjänst, arbete och måltider följs åt. Du som är nyfiken på och har en längtan efter detta liv, och vill bli en del av vår gemenskap, är välkommen som volontär för längre eller kortare tid.

Stiftelsen Berget driver Sankt Davidsgården och Meditationsgården. De båda gårdarna har byggts med insamlade medel, mycket tack vare en hängiven vänförening. Det finns en rik vänskap och gemenskap, som vi får föra vidare. Det finns alltså ett stort gemenskapskapital att förvalta.

För att Berget skall kunna behålla sin karaktär av stillhet och begrundan, kan verksamheten inte drivas kommersiellt och inte som ett konferenshotell. Man skall som gäst inte vara beroende av en god ekonomi för att komma till Berget. Vi måste därför hålla priserna på en rimlig nivå. Detta innebär att allt arbete måste ske på ideell basis eller mot mycket låg ersättning.

Vi är här för att leva tillsammans och växa till i kunskap om Gud. Vår ambition är att upprätthålla och erbjuda Bergets miljö och verksamhet till andra människor, att bära dem och varandra i förbön. Vår vilja är att välkomna och känna igen Kristus i dem som kommer som gäster eller medarbetare.


En av de största förmånerna med att få vara på Berget är att få dela gemenskapen här med alla gäster som kommer hit. Berget betyder så oerhört mycket för så många, och det är väldigt fint att få vara på ett ställe där människor verkligen trivs och får hämta ny livskraft för vardagen./Mikael/

Jag har för en tid dragit mig undan det splittrade och oregelbundna studentlivet, till ett liv med fasta tider och få saker som splittrar uppmärksamheten. Här på Berget finns tystnad och ensamhet när jag vill ha det, och en nära gemenskap med andra när jag inte vill vara själv längre. /Bosse/

Att vara medarbetare är att leva i och med gemenskapen på Berget. Här får jag också utrymme att vara hela mej själv, med ande, själ och kropp. Det har jag längtat efter. /Sofia/ Förra året sökte jag tjänst i Sverige. Jag ville se hur det ''riktiga livet'' är i mitt semesterdrömland. Samtidigt drömde jag om ett hus där människor kan leva tillsammans oavsett vilka de är, varifrån de kommer eller hur mycket de har. Ett hus mitt i skogen där människor kan komma och hitta vila för själen. Efter flera resor till Sverige har jag hittat Berget. /Frauke/

Välkommen! Hör av dig till Berget Tel 0248-79 71 70 (vx) E-post david@berget.se Stiftelsen Berget Tempelvägen 10, SE 795 91 Rättvik www.berget.se


Stiftelsen Berget

SE 795 91 R채ttvik

www.berget.se

Profile for Stiftelsen Berget

Bergets Volontärbrochyr  

Information om vad det innebär att arbeta som volontär på Berget. Här delar vi en gemenskap med tro, bön, arbete, fritid och boende.

Bergets Volontärbrochyr  

Information om vad det innebär att arbeta som volontär på Berget. Här delar vi en gemenskap med tro, bön, arbete, fritid och boende.

Advertisement