Page 1

stolar, lite f ika 63några

bra frågor

och

Föreningen Film- och mediepedagogik bjuder in till sitt årliga seminarium under BUFF Torsdagen den 15 mars 2012, kl.13.00-15.00 på Victoriateatern, S. Förstadsgatan 18 Temat för årets evenemang är berättande... Alla har egna berättelser och alla är vi del i andras berättelser. Att berätta om något är ett sätt att förvandla det till kunskap. När man kan berätta om något så förstår man det verkligen. Berättelsens dramaturgi är grundläggande för vårt sätt att tänka, förstå och arbeta oavsett vilken form vi väljer för själva berättandet. Seminariet fokuserar på berättelsens roll i det lärande sammanhanget. Vad är det som gör berättelsen central för lärandet? Hur kan vi använda berättelser och berättande i en lärande process? Vi har bjudit in: Bob Ferguson: tidigare knuten till Institute of Education, University of

London, som delar med sig av sina tankar utifrån en lång och bred erfarenhet som bildlärare och lärarutbildare. Bob började sin yrkesbana som bildlärare och har även arbetat med �lm. Han har undervisat och hållit workshops internationellt inom bildspråk och mediepedagogik på alla nivåer, ämnesövergripande och med formellt liksom informellt lärande i fokus.

Veronica Grönte: grundskollärare, läromedelsförfattare och

fortbildningsledare, föreläser utifrån det konkreta skolvarsdagsperspektivet. Hon har arbetat fram en språkutvecklande metodik för konstruktion och analys av berättelser där �lmens dramaturgi är utgångspunkten. Arbetssättet som riktar sig till alla åldersgrupper har fått namnet MaketeMetoden och �nns förklarat i skrivhandledningen Pennvässaren / Argument förlag.

Moderator: Carolina Falk, Film i Skåne Seminariet är kostnadsfritt - och vänder sig till lärare och pedagoger i alla skolformer, skolledare, lärarstuderande, �lm- och mediepedagoger och andra som har en yrkesmässig koppling till �lm- och mediepedagogik.

Inbjudan till FOMPs 2012 BUFF seminarium  

Inbjudan till Film- och Mediepedagogiks årliga seminarium under BUFF - 15 mars 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you