Page 2

innehåll

dans på gottorp 18

den reviderade läroplanen 4-7

Världskonferens om förskola och skola i Malmö

Malmö stad börjar det nya året med att tillsammans med Malmö högskola arrangera en internationell konferens om skolutveckling och forskning, Den 25:e ICSEI-konferensen (International Congress of School Effectiveness and Improvement) pågår den 5-8 januari.  

3 I anslutning till kongressen hålls en förkonferens om förskola som riktar sig till dokliselott malik omslag & 4

ledare

nattis 16

ute är inne 12

torander, seniora forskare och yrkesverksamma förskollärare. Förkonferensen har rubriken ”New challenges in Early Education and Care” och äger rum 4 Januari 2012. Förkonferensen är gratis och anmälan (senast 3 december) sker på hemsidan: www.icsei.net/icsei2012

Det är med glädje jag läser om förskolan i Malmö stad!

temalekplatser: Spindellekplatsen Spindelrädsla botas kanske bäst på lekplatsen. På spindellekplatsen i kanten av Pildammsparken mot Roskildevägen kan barnen träffa en jättestor svart spindel, som man kan klättra på och leka i och kring.

Vår förskola ska skapa lärandemiljöer där barnen är delaktiga och utvecklas. I vår förskola ska det synas att omsorg och lärande är ett. Vi ska stimulera och utmana barnens utveckling i en innehållsrik och inbjudande miljö, ta tillvara och främja lek och kreativitet på de sätt som stärker barnens intresse och vilja att lära och erövra nya erfarenheter.

L

äroplanen har idag betydligt fler mål än tidigare. Det kan finnas en risk i det, tänker jag. En risk att vi glömmer leken, att vi blir ämnesinriktade och bockar av mål. Den reviderade läroplanen talar inte om ämnen utan om fyra kunskapsområden som vi ska integrera och tillsammans med barnen fånga, erövra och utveckla i ett öppet och lustfullt lärande. Visst är vi igång, en del av oss sedan länge. Likväl behöver vi alla inta ett lyssnande förhållningssätt. Ett förhållningssätt där vi ser det kompetenta barnet, är nyfikna på och vill förstå det barnen vill utforska och bygger verksamheten på just det. I våras gick 300 förskollärare en processtödjarutbildning som ett led i arbetet att förankra den reviderade läroplanen. Arbetet är igång ute i

förskolorna på arbetsplatsträffar, på studiedagar och i vardagen. I denna tidning kan ni läsa om den nytändning det ger kollegorna på Södra Sommarstadens förskola. Snart har vi vår första förskolelektor, smått fantastiskt eller hur! Läs om Kristina Westlund. Läs också om Christel Olsson och hennes imponerande resa till pedagogista! Förskolan i Malmö växer och vi rekryterar många nya medarbetare. Hur skulle du som nyanställd vilja bli mottagen? Fosie utvecklar arbetet med introduktion, om det och om mycket mera står att läsa i detta, det fjärde numret av Fokus Förskola! inga.sandstrom@malmo.se ”Kompetensförsörjning i förskolan i Malmö stad”

fokus förskola ges ut av malmö stad och är en tidning för dig som arbetar inom eller är intresserad av förskola och utbildning utgivare inga sandström, telefon 040-34 33 45 produktion redaktionen.nu: mikael ringman, maria sehlin och inga sandström, malmö stad grafisk form benny mårtensson, www.gregory.se fotograf peter kroon, www.peterkroon.net tryckeri jms ab, sandra svensson beställ fler ex av tidningen genom att mejla till inga.sandstrom@malmo.se

2 n oktober 2011

I Malmö stad går utvecklingen det senaste året åt två olika håll. Andelen grupper med 17 eller färre barn blir flera och samtidigt växer grupperna med äldre barn. Läs mer om undersökningen på s 8.

Spindeln har även en insektskompis i form

Manstätare än genomsnittet i Malmö stad 3,5 procent. Det är den genomsnittliga andelen män på svenska förskolor, alla yrkeskategorier inräknade. Detta enligt Ekot på Sveriges Radio som har tagit del av uppgifter från Skolverket från 2010.

3 I den omgivningen står sig Malmö stads siffror väl. Statistiken för 2010 visar att Malmö stad har gått upp från 6 till 7 procent manliga högskoleutbildade medarbetare och har 8 procent manliga barnskötare.

Män med pedagogisk högskoleutbildning:

2011

7 %

2010

6 %

2009

6 %

Män med annan utbildning för arbete med barn:

2011

8 %

2010

8 %

av en tusenfoting som det går att leka följa John på. Tusenfotingen föddes efter en tävling

2009

6 %

bland barn på förskolorna omkring. Vinnaren, en barngrupp på Roskilde förskola, fick rita en kompis åt spindeln.

Andelen män inom förskolan har ökat något jämfört med föregående år. Källa: Stadskontoret.

Ett nytt centrum för pedagogisk inspiration Pedagogisk Centralen byter namn till Centrum för pedagogisk inspiration, CPI, och får samtidigt en kommun­gemensam styrning för att verksamheten ska komma närmare ­skolorna och medarbetarna. 


Beslutet har fattats av kommunstyrelsen. Syftet med förändringen är att verksamheten ska bättre ska anpassas efter de behov som finns och att skolpersonalen får mer stöd i sitt arbete. – Med de här förändringarna tar vi fasta på vad skolpersonalen behöver i sitt pedagogiska arbete, som är stöd och, inte minst, inspiration, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd. Källa: www.malmo.se

Pedagoger på egna fötter 3 ”På egna fötter” är en utställning som

arbetet i kursen som leds av genuspedago-

berättar om processen som pedagogerna på

gen Elizabeth Flórez.

förskolorna Berga och Karl Johan, Ellstorp

Utställningen har visats på Centrum för

och Rörsjön har genomgått i kursen ”Genus

pedagogisk inspiration (f d Pedagogiska cen-

i praktiken”.

tralen) i höst. Möjlighet finns för intresserade

Utställningen berättar i foto och bild om

stadsdelar att visa utställningen.

”Vilka berättelser bär jag med mig och hur påverkar de mina möten med andra?” är rubriken för utställningen ”På egna fötter”. Foto: Chris Munsey

oktober 2011 n 3

Fokus Förskola, nr 2 2011, Malmö stad  

Tidningen Fokus förskola kommer ut två gånger om året och visar på hur verksamheterna inom förskolan i Malmö stad arbetar.

Fokus Förskola, nr 2 2011, Malmö stad  

Tidningen Fokus förskola kommer ut två gånger om året och visar på hur verksamheterna inom förskolan i Malmö stad arbetar.

Advertisement