Page 1

Ploty Pilecký, volba Vašeho... Doprava

po ÈR zd

Klasické poplastované pletivo

arma

Pletivo ètyøhranné: Ocelový drát pozinkován a poplastován - ZAPLETENÝ* napínací drát. *zapleteným drátem se rozumí již strojovì zapletený napínací drát na obou koncích pletiva. Názvem "Klasické poplastované pletivo" je pojmenováno ètyøhranné pletivo vyrábìné tuzemskými výrobci. Jedná se o vysoce kvalitní pletivo, vyrobeno z ocelových drátù s pozinkovaným a poplastovaným povrchem, který zajišuje jeho dlouholetou bezúdržbovou funkènost. Pletivo je baleno v klasických rolích po 15 a 25m s ochrannými pytli spodku pletiva. K montáži je doporuèeno použít taktéž pozinkovaných a poplastovaných napínacích drátù, vázacích drátù, napínákù, sloupkù kruhového prùøezu a vzpìr.

Použití: Zahrady, továrny a skladištì. Dlouhá životnost: Garance životnosti je 10 let.

Výška (m)

1

1,25

1,5

Oka (mm)

2

1,8

2

50 x 50

Návin role

15

15

15

15

-

-

25

25

25

25

25

25

2,6 mm

Prùmìr drátu Ochrana

Ochrana proti korozi pozinkování a poplastování PVC

Barva Sloupky

Zelená RAL 6073, hnìdá RAL 8019 Kulaté sloupky s PVC úpravou

Napínací drát Støedový napínací drát by se mìl pøidávat od výšky 1,5 m vèetnì Tento drát není technologicky možné zaplétat již pøi výrobì a musí se napínat zvl᚝

PILECKÝ s. r. o. Mokrovraty 177 262 03 Nový Knín

Tel.: 318 593 878 Fax: 318 593 849 Email: obchod@pilecky.cz

www.pilecky.cz www.ploty-kovane.cz www.ploty-pletivo-oploceni.cz


Klasické poplastované pletivo Pletivo ètyøhranné: Ocelový drát pozinkován a poplastován - NEZAPLETENÝ napínací drát. Jedná

o

vysoce

kvalitní

pletivo,

vyrobeno

z

ocelových

drátù

s pozinkovaným a poplastovaným povrchem, který zajišuje jeho dlouholetou bezúdržbovou funkènost. Pletivo je baleno v klasických rolích po 15, 20 a 25m s ochrannými pytli na koncích pletiva. K pletivu je vždy pøibaleno potøebné množství napínacího drátu s

dostateèným

nadmìrkem

potøebným

k

fixaci

na

s l o u p k y.

Pro montáž je doporuèeno použít taktéž pozinkovaných a poplastovaných vázacích drátù, napínákù, sloupkù kruhového prùøezu a vzpìr.

Použití: Zahrady, továrny a skladištì. Dlouhá životnost: Garance životnosti je 10 let.

Výška (m)

1,25

1

1,5

Oka (mm)

2

1,8

2

50 x 50

Návin role

15

15

15

15

-

-

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

2,6 mm

Prùmìr drátu Ochrana

Ochrana proti korozi pozinkování a poplastování PVC

Barva Sloupky

Zelená RAL 6073, hnìdá RAL 8019 Kulaté sloupky s PVC úpravou

Doporuèený materiál k bezproblémové montáži Pro napínání napínacích drátù

Napínák Super

Napínák Klasik

Kleštì ROCAFIX LIG 122 Svorka ROCAFIX

PILECKÝ s. r. o. Mokrovraty 177 262 03 Nový Knín

Pro napínání pletiv

Lanový napínák

Napínací høeben

Pøíchytka napínacího drátu vèetnì šroubku

Tel.: 318 593 878 Fax: 318 593 849 Email: obchod@pilecky.cz

Pøíchytka napínacího drátu zatloukací

www.pilecky.cz www.ploty-kovane.cz www.ploty-pletivo-oploceni.cz

Katalog Pilecký  

Katalog Pilecký

Katalog Pilecký  

Katalog Pilecký