Page 1

VÝROBA

VIBROLISOVANÁ PREZENTACE CSB - NATURBLOK

28. 7. 2010

www.csbeton.cz


PREZENTACE CSB - NATURBLOK

Obsah: 1. Základní charakteristika 2. Základní dělení systémových prků • KÁMEN • SLOUPEK • STŘÍŠKA 3. Barevná řešení stavebního systému NATURCOLOR 4. Cenotvorba 5. Ukázka vzorových skladeb 6. Některá doporučení pro pokládku

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK Základní charakteristika Systém betonových bloků, z kterých lze zděním na sucho stavět terasové opěrné zdi, okrasné gravitační stěny, schodišťové stupně a ploty. Jednotlivé prvky systému jsou spojovány speciálním elementem do drážky. Jedná se tudíž o stavění bez potřeby malty, betonu či stavebního lepidla. Kombinací štípaného povrchu a specifického procesu ostařování nabývá betonový blok vzhledu nahrubo otesaného přírodního kamene. CSB-NATURBLOK je vyráběn ve dvou tloušťkách, které se dají navzájem kombinovat, a to jak naležato, tak i nastojato. Navíc lze okrasné zdi stavět svislé, mírně šikmé či výrazně odstupňované. Spoj umožňuje taktéž tvořit stěny rovné, zakřivené či do oblouku. Jako ukončovací prvek nabízí tento systém CSB-NATURBLOK STŘÍŠKU. Svým přírodním vzhledem opěrné zdi dokonale zapadnou do krajiny a nijak esteticky nenarušují okolní prostředí.

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK Základní prvky stavebního systému - KÁMEN

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK Základní prvky stavebního systému - KÁMEN Ukázka kamenů - A, B

Technické parametry

skladebné rozměry [mm] kámen

výška

délka

CSB - NATURBLOK 75

A

205

CSB - NATURBLOK 75

B

275

CSB - NATURBLOK 75

B*

CSB - NATURBLOK 75

C

75

300

šířka

250

počet vrstev

10

350

hmotnost

ks/vrstva

ks/paleta

m²/paleta

4

40

8

3

30

10,8

1

10

2

20

2,53

kg/ks

11,7

CSB - NATURBLOK 75

D

362,5

1

10

14,7

D

362,5

1

10

14,7

CSB - NATURBLOK 150

A

205

4

20

16,8

CSB - NATURBLOK 150

B

275

3

15

22,5

CSB - NATURBLOK 150

B*

300

1

5

24,5

CSB - NATURBLOK 150

C

2

10

350

250

5

1328

13,7

CSB - NATURBLOK 75

150

kg/paleta

2,53

28,6

CSB - NATURBLOK 150

D

362,5

1

5

30,2

CSB - NATURBLOK 150

D

362,5

1

5

30,2

1384

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK Základní prvky stavebního systému - SLOUPEK

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK Základní prvky stavebního systému - SLOUPEK

skladebné rozměry [mm]

Technické parametry

výška CSB - NATURBLOK SLOUPEK 75 CSB - NATURBLOK SLOUPEK 75 - PŮLKA

šířka

250

250

ks/vrstva 3

30

10

3

30

3

15

500 150

250

250

hmotnost

vrstev

500 75

CSB - NATURBLOK SLOUPEK 150 CSB - NATURBLOK SLOUPEK 150 - PŮLKA

délka

počet

5

3

ks/paleta

15

m²/paleta -

kg/ks

kg/paleta

20,6

904

10,1 40,4

-

922

19,8

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Základní prvky stavebního systému - STŘÍŠKA

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Základní prvky stavebního systému - STŘÍŠKA

Ukázka kamenů - A, B

skladebné rozměry [mm]

Technické parametry kámen

výška

délka

šířka

počet vrstev

hmotnost

ks/vrstva

ks/paleta

m²/paleta

kg/ks

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA

A

195

2

20

10,5

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA

B

292

3

30

15,7

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA

C

2

20

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA

C*

320

1

10

18,6

CSB - NATURBLOK STŘÍŠKA

D

210

1

10

11,3

75

320

320

10

2,44

18,6

kg/paleta

1369

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Barevná řešení stavebního systému

Systém CSB - NATURBLOK se dodává na trh v pěti základních barevných kombinací pod názvem NATURCOLOR: - Gres - Caoba - Roca - Basanita - Playa

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK Cenotvorba Všimněte si prosím, že v Ceníku u prvku CSB – NATURBLOK je vždy uváděn minimální odběr jednotlivých stavebních prvků, který jsme pečlivě zvážili tak, abychom nenarušili smysl stavebního systému (skladby 6-ti různých kamenů), ale zároveň poskytli zákazníkům možnost menších odběrů při realizaci malých staveb. Naproti tomu ceny jednotlivých prvků jsou uváděny v jednotkách, na které jste zvyklí u obdobných produktů a podle kterých si běžný člověk dokáže přibližně odhadnout celkovou cenu své realizace. povrch / barva / cena [Kč bez DPH] štípaný tumble

EE01 CSB - NATURBLOK

výška

MJ

E

E

minimální

Naturcolor :

Naturcolor:

odběr

gres basanita caoba roca

playa

kámen A,B,C,D 75

75

m2

1290,-

1690,-

1 paleta

kámen A,B,C,D 150

150

m2

1290,-

1690,-

1 paleta

stříška kámen A,B,C,D

75

bm

249,-

299,-

1 vrstva

sloupek 75

75

ks

56,-

68,-

1 vrstva

sloupek 75 půlka

75

ks

28,-

34,-

1 vrstva

sloupek 150

150

ks

112,-

132,-

1 vrstva

sloupek 150 půlka

150

ks

56,-

68,-

1 vrstva

A - šedá B - červená, hnědá, okrová, černá, javor C - blá, žlutá (Modrá a zelená nejsou součásti standardní nabídky. Vyrábí se pouze na přáni zákazníka po předchozí konzultaci s technickým oddělením.) D - colormix: HARMONY, NOARBLANC, RUSTIKAL, ACERO, DESERTO, MATTONE (Colormix MATTONE je používán pouze pro povrch Antiko.) E - naturcolor: GRES, CAOBA, BASANITA, PLAYA, ROCA * - cena podléhá individuální cenové nabídce ▪- pouze naturcolor PLAYA

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK Vzorové skladby

CSB – NATURBLOK 75 – horizontální vzor

Kombinace CSB – NATURBLOK 150 a CSB – NATURBLOK 75

CSB – NATURBLOK 150 – horizontální vzor

Kombinace CSB – NATURBLOK 150 a CSB – NATURBLOK 75 horizontální vzor s vertikálními prvky

CSB – NATURBLOK 75 – horizontální vzor s vertikálními prvky

CSB – NATURBLOK 150 – horizontální vzor s vertikálními prvky

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK Vzorové skladby

CSB – NATURBLOK Odhad použití stavebních prvků v kombinaci kamenů různých výšek.

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK Vzorové skladby

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK Vzorové příčné řezy

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Doporučení pro pokládku ZPŮSOB KOTVENÍ – PLASTOVÉ SPOJKY CS – BETON Firma CS – BETON s.r.o. navrhla kotevní systém, který umožňuje spojování jednotlivých kamenů systému opěrných zdi CSB – NATURBLOK dohromady bez nutnosti použití mokrých procesů (stavební lepidla, malta apod.). Jedna se o plastové vymezovací spojky, které zapadají do drážek. Plastové spojky jsou součástí každé palety a standardně je spotřeba jedné spojky na jeden kámen. Na povrchu a na spodni straně každého kamene naleznete dvě drážky. Do těchto drážek jsou vkládány vymezovací spojky. Pokud je spojka umístěna do přední drážky, zeď bude svislá. Pokud je spojka umístěna do zadní drážky, bude zeď šikmá (odskočena).

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Doporučení pro pokládku – DRUHOTNÉ OPRACOVÁNÍ ZPŮSOB DRUHOTNÉHO OPRACOVÁNÍ

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Doporučení pro pokládku – ROHY STAVBA VNĚJŠÍHO OBLOUKU

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Doporučení pro pokládku – OBLOUK STAVBA VNĚJŠÍHO OBLOUKU

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Doporučení pro pokládku – OBLOUK STAVBA VNITŘNÍHO OBLOUKU

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Doporučení pro pokládku – TERASY REALIZACE TERAS Pokud tvoříte terasovité zdi ve svahu ze systému CSB - NATURBLOK, je důležité si nechat odbornou osobou posoudit působeni zatížení vyvolaného od horní opěrné zdi na zeď nižší. Obecně platí, že pokud je vzdálenost mezi zdmi nejméně dvojnásobek výšky zdi spodní, pak působení od horní zdi na zeď spodní je zanedbatelné. Ovšem pokud tato podmínka není splněna, nižší zeď musí být postavena na základě statického posouzení tak, aby zohlednila zatížení od vyšší zdi. Je možné, že budou vyžadovány geomříže.

Pokud plati H1 > H2 a D > (H1x2), pak vliv zatížení od horní zdi na zeď dolní je zanedbatelné.

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Doporučení pro pokládku – PLOTY REALIZACE PLOTŮ Systém opěrných zdí CSB – NATURBLOK umožňuje taktéž výstavbu plotových sloupků. K dispozici jsou sloupkové kameny obou výšek 75 i 150 mm a lze je při realizaci sloupku vzájemně kombinovat. Sloupkové kameny jsou buď základní a nebo půlené. Tím je zaručena možnost skladby sloupků na vazbu či tvorbu rohových sloupků. Sloupek je relativně úzký stavební prvek, který nesplňuje dostatečně podmínku tížného efektu jako je tomu u souvisle opěrné zdi a proto musí být kotven do spodních vrstev kamenů ve stěně. K tomuto účelu jsou ve sloupkových kamenech vytvořeny kruhové otvory O 26 mm, do kterých se zasouvá závitová tyč, která je protažena celým sloupkem a ukotvena do spodních řad kamenů opěrné zdi.

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Připravovaná výstavka typu V Tyto vzorové výstavky budou k vidění na vybraných stavebninách v celé republice. Seznam míst bude postupně doplňován na těchto webových stránkách.

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

I naši obchodníci si postavili svou zeď

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

I naši obchodníci si postavili svou zeď

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Vítězný tým sestavil výstavku za 2 hod 10 min ,o)

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

Připravovaná výstavka typu V

www.csbeton.cz


CSB – NATURBLOK

www.csbeton.cz

CS Beton  

CS Beton - Naturblok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you