Page 1

april. 2008 • Nr.1/2, 14. årg.

Vellykket nytenkning i Atmel


SPICE UP YOUR DESIGNS.

Silica, a premier distribution partner for leading suppliers and more than 15,000 customers, concentrates on the best products from some of the best companies on the market today. From simple discrete semiconductors to products requiring a high level of design integration – our linecard offers a focused portfolio that encompasses virtually every aspect of electronic board design. Our experienced team of application specialists and sales personnel will give full attention to your needs – from technical support and logistics services to a full set of value added and supply chain offerings. So, if you have your recipe, contact our local teams and we will support you with the ingredients. Avnet Nortec AS • N-1371 Asker • Phone: +47 66 77 36 00 • silica.norway@avnet.com

SILICA I The Engineers of Distribution.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 3

Suksesshistorien Nr 1/2. 2008, 14. årgang Sjefredaktør: Tor Bergersen Telefon: 67 55 95 55 Mobil: 954 59 000 Mobilfaks: 921 72 120 Email: tor@peakmagazine.no Fagredaktør: Trond Braaten Mobil: 920 14 360 Email: trond@peakmagazine.no Journalist: Terje Høiland Mobil: 950 33 004 Email: terje@peakmagazine.no Annonser: Charlie Bergersen Telefon: 926 17 850 Email: charlie@peakmagazine.no Utgiver: Publitech AS Postboks 122 NO-1300 SANDVIKA Telefon: 67 55 95 55 Telefaks: 67 55 95 56 www.peakmagazine.no ISSN: 0806-7066 Abonnement: Årsabonnement Norge kr 470,Norden kr 530,Europa kr 610,Andre verdensdeler kr 650,Løssalg kr 68,Copyright: PeakMagazine/InsightElectronics Forsidefoto: Lasse Berre, Trondheim Form: PowerHelp Trykk: Merkur-Trykkeri AS

Vi var på jakt etter en partner og dro over til USA og presenterte prosjektet vårt for ledelsen i Atmel, forteller gründer Alf-Egil Bogen i et intervju til Peak. En suksesshistorie som satte Trondheim på kartet i halvlederverden og viser at det går an å lykkes internasjonalt med god ingeniørkraft fra Norge. Suksessen ble bekreftet med Embedded Award prisen som ble gitt av en uavhengig jury på Embedded World i Nürnberg for AVR 32-produktene. AVR32 UC3 CPU er den første 32-bits mikroprosessor som både integrerer single-cycle lese/skriveaksess til SRAM med et direkte interface som går forbi systembussen for å

få raskere aksess og har mer deterministisk oppførsel og lavere strømforbruk. Mikrokontrolleren leverer opptil 1.38 Dhrystone MIPS/MHz når det kjøres fra on-chip flashminne. AVR32 UC3 CPU inkluderer avanserte funksjoner som DSP-aritmetikk, single-cycle multiply accumulate-instruksjoner samt instruksjoner for å manipulere bits og bytes atomisk. De store fordelene er stor regnekraft, deterministisk oppførsel og real-timecontrol, lavt strømforbruk, lav kostnad, høy kvalitet, stabilitet og driftsikkerhet. I dag er nytenkning vesentlig for at Atmel skal opprettholde sin teknologiske ledelse. Målsetningen er at man ved god ingeniørkraft utvikler bedre produkter med høy ytelse og lavt strømforbruk til konkurran-

sedyktige priser, som den nye 32-bits mikrokontrolleren. Salgskurven når det gjelder produkter som er laget i Trondheim viser til omsetningstall i millioner dollars som har steget fra 3 til over 300 siden starten på bedriften. På det meste har det vært en årlig vekst på 69 prosent. De siste årene har salgskurven ligget på rundt 20 – 25 prosent. Det er flere slike historier, som bekrefter at vi har meget god ingeniørkraft her hjemme, men vi må ha ”guts” til å tørre å dra ut av landet. Tor Bergersen

s.4 NOK´s hjørne s.6-8 Vellykket nytenkning i Atmel s.9 En viktig anerkjennelse s.10 Ny stor møteplass lanseres i 2010 s.11 Wi-Fi TV vokser kraftig i USA s.12 Silica i medvind s.14-15 Vårslipp fra Agilent s.16-17 Vil CO2-rense IT-industrien s.18-19 Sanntids HD video transkoderløsning s.20 Ideelle for designere av innbakte systemer s.22-23 Minst og lavest strømforbruk s.24 Vil USAs patentreform forandre strømindustriens arbeidsmetoder? s.25 Ny enkel-brikke korrigeringskrets s.26-27 Lavpris FPGA i 65-nm s.28-29 Små formfaktorer og AdvancedMC systemer s.30 En av de beste arbeidsplassene s.31 Utvider støtte til ARM-design s.32 Kitron i samarbeid med Cyncrona s.34 Større datahastighet med mindre kraft s.36-40 Produktnyheter s.41 Ny adm. direktør i Hadelandprodukter AS s.42-43 Minste strømkrevende zero-crossover s.44-45 Energispareteknikker for Computer-on-Modules s.46 Bransjenytt


4 | Insight Electronics#1/2•2008

NOK´s hjørne....

Kopier med høl Vi har ütte alminnelige A4-ark som vi mü fü kopiert. I den anledning oppsøker vi det kommunale servicetorg hvor de lover all mulig bistand til lokale innvünere. En dame sier blidt at vi selvsagt skal fü lüne en kopimaskin. Vi blir loset inn i et lite rom der maskinen stür, hvorpü damen slür den pü. Det kommer snodige skurrelyder fra den. Et digert display blinker i en mellomgul fargetone. Sü forsvinner den hjelpsomme kvinnen og vi er overlatt til oss selv. Sammen med maskinen. Et digert monstrum. Prøvende legger vi et ark under en oppvippbar plate. Maskinen knurrer. I displayet kommer det opp de merkeligste opplysninger. Systemskjerm, stür det. Og transparent skilleark. Modusminne. Skanner. Vi trykker pü en diger, rund og grønn tast. Ingen ting skjer. Maskinens display bare glor pü oss før nye beskjeder kommer fram: A5R. B5R. Før i verden hadde vi noe som het blüpapir. Og stensilmaskin. Nü stür vi foran en Canon iR2800 med tilgang til fax, mailbox og datasystemer. Det har vi ikke noe bruk for. Vi skal ganske enkelt ha noen kopier. Vi trykker pü knappen for �kopi�. Deretter grønn tast igjen. Da kommer det opp prosentsatser – alt fra null til 800.

Monsteret bare brummer og ingenting rører seg. Vi begynner sü smütt ü forbanne büde maskinen og oppfinneren.

han sin visjon. Den eneste müten ü komme ut av fattigdommen pü var ü gjøre en oppfinnelse. Etter studier i fysikk og med diger gjeld

Og oppfinneren av kopieringsteknologien het Carlson. Chester Carlson. Han ble født i et forfallent skur i Seattle, USA, i 1906. Det skulle ikke forundre oss om han var av svensk avstamning all den stund han fant opp forløperen til det hüpløse apparaturet vi nü stür foran. Familien til Chester levde i stor fattigdom. Han var lite sammen med jevngamle. Han isolerte seg og innen han var 12 ür, utviklet

fikk han jobb hos en patentadvokat. Patentjobben krevde mye papirarbeid og Chester innsü behovet for ü kunne kopiere pü en enkel müte. Han begynte ü eksperimentere med elektrostatiske ladninger og materialer som var ledende nür de ble utsatt for lys. 22. oktober 1938 ble det første Xerografiske bildet skapt. Dermed var det gjort. Snart ble blüpapiret en saga blott. Og Carlson ble en sÌrdeles holden mann.

Her stür vi foran et viderekommet og avansert resultat av hans første oppfinnelser. Og vi vet ikke vür arme rüd. Vi slür av hele maskinen. Og slür den pü igjen. Nye knurr og brum. Og nye, snodige tekster i displayet: Stifte. Gruppere. Sortere. Men definitivt ingen kopier. Etter en del frenetisk tastedytting stür det plutselig �tosidig� pü displayet fulgt av følgende: 2 pil 2. Og jobb-bygging. Kantsletting og bildeseparasjon. Trøste og bÌre. Vi ser oss nødt til ü innrømme vürt totale nederlag for avansert teknologi og pükaller den blide damen. Hun legger alle ütte arkene i en liten bunke foran en slags sprekk eller foringsinntak eller hva vi skal kalle det. Hun spør: - Vil du ha hull? - Om vi vil ha‌ høl? - Du kan fü arkene ferdige hullet og klare for ringpermer, sier hun. Sü trykker hun pü selve displayet og deretter den grønne knappen som vi har fomlet med. Da er plutselig maskinen snill og medgjørlig og lys i mület. BIPP, BIPP, BOPP, sier den. Arkene fyker inn og kommer kjapt ut igjen fulgt av kopiene som legger seg pent til rette i en egen hylle. Med høl. nok

1BTTJWFLPNQPOFOUFS

UMG

XXXUUJFVSPQFDPN


elektronikk • data • telekommunikasjon | 5

Etablerer strategisk samarbeid Sonitor Technologies har antatt Arrow som en av selskapets foretrukne leverandøer for elektronikkteknologi som skal benyttes i deres nyeste ultralyd innendørs posisjoneringssystem (IPS). Arrow halvledere, passive komponenter og kontakter pluss tilgang til teknisk personell i form av applikasjonsingeniører (FAE). Supply Chain-tjenestene omfatter blant annet prising, logistikk og lagerstyring. “Arrow har fått status som foretrukket leverandør ved å gi oss tilgang til et bredt utvalg og avansert teknologi, såvel som teknisk- og utviklingssøtte vi trenger for å identifisere, velge og inndesigne komponenter optimalisert for Sonitor IPS,” sier Ragnar Bø, adm. org_Axxe_elektronikk 1 direktør 10:47 i Sonitor.Side “Samtidig passer Forertrukket leverandør 1-2s. 26-03-08 deres supply chain-løsninger våre Som foretrukket leverandør leverer Samarbeidet med Arrow dekker komponentleveranser, teknisk støtte og avanserte supply chain-løsninger som tar hensyn til Sonitors internasjonale virksomhet. Sonitors ultralyd IPS er spesielt egnet i sykehus og akuttavdelinger, og har egenskaper som automatisk, presis og sanntids lokalisering av utstyr og mennesker i et komplekst innendørs miljø. Arrow har bidratt i forbindelse med utvikling av selskapets nye IPS – fra konsept, via prototyping til ferdig implementering.

Inge Høivik,Field Application Engineer, Arrow Norway; Jørn Husemoen, økonomisjef, Sonitor; Svein Rostad, prosjektleder, Sonitor

krav til et produkt som skal installeres globalt..” Helge Olsen, adm. direktør i Arrow Norway legger til: “Å etablere et strategisk samarbeid med et avansert teknologiselskap som Sonitor

krever mye mer enn bare å levere produkter. Våre produkt-, tekniske- og leveransespesialister vil alle arbeide tett med kunden for å gi en omfattende service som støtter Sonitor fra konsept til produksjon.”

“Ny” kontraktsprodusent innen elektronikk er klar for flere oppdrag! AXXE har kun ett års erfaring som kontraktsprodusent, men vi har til gjengjeld 32 års erfaring fra elektronikkproduksjon. I over 30 år har vi vært eiet av kjente aktører som Telettra, Alcatel, AXXESSIT og Ericsson. Alle har fått, og fortsatt får, sine kvalitetsprodukter produsert av oss. Vi råder derfor over en topp moderne maskinpark og er i besittelse av en bred erfaring og stor kompetanse bygget opp gjennom noen titalls år med leveranser av kompleks elektronikk til krevende kunder – over hele verden. På bakgrunn av dette vet vi hva som teller for sluttkunden, og hva disse krever av deg. Vi lover deg derfor ekstraordinær oppmerksomhet og fleksibilitet, uansett oppdrag. Hvis dette er holdninger du verdsetter hos en kontraktsprodusent, ta kontakt med John-Einar Opsund på telefon 69 17 38 00 eller send en e-post til salg@axxe.com idag. Besøk gjerne www.axxe.com for mer informasjon.


6 | Insight Electronics#1/2•2008

Smarte løsninger og kommersiell suksess

Vellykket nytenkning i Atmel Atmel vant nylig Embedded Award i Nürnberg for sin AVR32 UC3 mikrokontroller. En ny fjær av mange i hatten til iherdige entusiaster i Atmel Norway. Det kreative miljøet i Trondheim har ikke bare klekket ut smarte teknologiske løsninger, men klart å omsette dem en eventyrlig kommersiell suksess. Vi har jo en ganske pen salgskurve når det gjelder produktene som er laget i Trondheim, sier gründer Alf - Egil Bogen til Peak og viser til omsetningstall i millioner dollars som har steget fra 3 til over 300 siden han startet suksessbedriften sammen med Vegard Wollan i 1996. På det meste har det vært en årlig vekst på 69 prosent. De siste årene har den ligget på rundt 20-25 prosent. Hyggelig og motiverende Embedded Award er en veldig bra pris å få. Dette er en av messene der konkurransen om å få den typen priser er størst, i og med at mange lanserer nye ting innen embedded systems. At man da stikker seg ut og vinner, er veldig hyggelig for oss og motiverende for teamet bak AVR 32. Vi har jo fått flere internasjonale priser også for våre 8 bits mikrokontrollere. Det vakte blant annet stor oppsikt da vi laget den raskeste prosessoren i markedet som også krevde minst kode. Vi lanserte forøvrig nye ting innen 8/16 bits også i Nürnberg, produktfamilien XMEGA, sier Bogen. Årsaken til at vi vinner slike priser, er at vi finner smarte løsninger og viser at det går an å tenke nytt også innen etablerte markeder. Grunnen til at vi har lykkes så bra, er at vi har klart å balansere dette med å lage ny teknologi med å klare å tjene penger på det. Og med teamet vi har bygget opp i Trondheim, har det vært målsetningen hele tiden: Ha en teknologisk ledelse uten å være så langt foran at ingen vil betale for det. Vi er veldig fokusert på at det vi gjør skal ha en kommersiell verdi at vi har et potensial i form av omsetning og margin i forhold til selskapet, fastslår han. Gründere fra samme kull Alf - Egil Bogen og Vegard Wollan er begge aktive i selskapet, har

begge tittelen administrerende direktør og deler ansvarsområdet for varemerket AVR nasjonalt og internasjonalt. De gikk sammen i ”gull-kullet” anno 91/92 på NTH som også fostret Fast-gründer John Markus Lervik og Chipcon-gründerne Geir Førre, Svein Anders Tunheim og Sverre Dale Moen. Bogen og Wollan var også med fra starten av i Chipcon og satt i selskapets styret til det ble solgt til Texas Instruments. Vegard og jeg har jobbet tett sammen hele tiden. Etter å ha utviklet en ny måte å lage dataprosessor på i studietiden, begynte vi først i Nordic VLSI (Nordic Semiconductor) og videreutviklet den i prosjekter der. En RISCcomputer (Reduced Instruction Set Computer) er ofte brukt i datamaskiner som skal ha høy regneytelse, men det var jo ganske nytt da vi tok i bruk en sånn computer i en 8-bitsverden. Vi kombinerte fordelene en RISC har med enkle instruksjoner som går fort og egenskapene til en CISC (Complex Instruction Set Computer) der du klarer deg med mindre kode og komplekse instruksjoner som gjør mer. Poenget var å finne frem til en prosessor som gikk fort og samtidig trengte lite kode, så du kunne ha lite minne for å drive den. Og det klarte vi veldig bra! Vi bygget opp et sterkt team i Trondheim og da AVR-prosessoren var ferdig, lå vi milevis foran konkurrentene. Teknologisk hadde vi en kjempeledelse, både på ytelse, kode og programstørrelse. Vi fant en optimalt balanse mellom det å ha en RISC-computer og ha en veldig kompakt kode, sier Bogen. Suksesshistorie Selv om han liker bedre å tenke nåtid og fremtid, informerer han gjerne mer om suksesshistorien som satte Trondheim på kartet i halvlederverdenen og viser at det

Vegard Wollan og Alf - Egil Bogen er begge aktive i selskapet, har begge tittelen administrerende direk

går an å lykkes internasjonalt med god ingeniørkraft fra Norge. Vi var på jakt etter en partner og dro over til USA og presenterte prosjektet vårt for ledelsen i Atmel. De var også på jakt etter en partner med mikroprosessor, og var veldig interessert i det vi hadde å vise dem. Det som var interessant for oss var teknologien de hadde som selskap. De hadde egne fabrikker

og flashteknologi, med elektronisk slettbart minne. Der var Atmel ganske langt fremme. Ingen hadde kombinert dette med mikroprosessorer tidligere, og vi var de første som kom ut med mikrokontrollere som kjørte direkte fra et sånt flashminne. Det var bygget direkte inn i mikrokontrolleren i stedet for å ha eksternt minne i en eller annen krets. Vi koplet det sammen inne


elektronikk • data • telekommunikasjon | 7

som gjør det lett å bruke våre produkter. Rimelig pris er også viktig. Vi gir bort veldig god software, slik at folk skal få kunne leke seg med prosessorene våre. Det gjorde vi veldig tidlig, mens konkurrentene gjerne tok et par tusen dollars for softwareløsningene sine. I tillegg til å ha vært teknologisk ledende på brikkene, har vi også vært ledende på utviklingsverktøy og de tingene som skal til for å ta i bruk et slikt verktøy, sier Bogen. Bedre produkter I dag er nytenking vesentlig for at Atmel skal opprettholde sin teknologiske ledelse. Målsetningen er at man ved god ingeniørkraft utvikler bedre produkter med høy ytelse og lavt strømforbruk til konkurransedyktige priser, som den nye 32-bits mikrokontrolleren. - Kostnadsoptimalisering er viktig. Det vi produserer i dag er rimeligere enn det vi gjorde for en del år tilbake. Og vi satser på å levere strømbesparende prosessorer med lite effektforbruk, opererer på lave spenninger og bruker færre battericeller. Tilbakemeldinger fra kundene er at prosessorene våre er enkle å bruke, raske å komme i gang med og ledende på dette med å bruke lite strøm, sier Bogen og fremhever betydningen av varemerket picoPower, en teknologi som er bygget sten på sten og analysert grundig i håndterbare småprosjekter for å finne systemløsninger der det brukes lite strøm. I nye XMEGA brukes andre generasjon av denne teknologien.

ktør og deler ansvarsområdet for varemerket AVR nasjonalt og internasjonalt. Foto Lasse Berre, Trondheim

i selve chipen og fikk en komplett datamaskin på en brikke, i stedet for å måtte bruke flere. Dermed begynte man å spare strøm. Det ble rimeligere, og også sikrere, fordi du ikke hadde kommunikasjon du kunne hekte deg inn på mellom minne og brikke. I tillegg fikk man den totale fleksibiliteten som ligger i å ha et omprogrammerbart minne. Tidligere måtte

du kjøpe en prosessor som var ferdigprogrammert, eller du kunne programmere den en gang. Med vår løsning kunne du programmere den 10 000 ganger, om du ville! Den fleksibiliteten er mange vant til i dag, for eksempel når det skiftes firmware i kamera og mobiltelefon - det oppgraderes i produktets levetid. Et annet

eksempel kan være at man i en produksjonslinje hos en produsent legger inn et program som tester først, for siden å legge inn den endelige applikasjonen, forklarer Bogen. Vi har også vært opptatt av at prosessoren skal være enkel å bruke og har konstruert den på en sånn måte at den er lett å forstå. Vi har også laget utviklingsverktøy

Konkurrerer med list Det har vært viktig og riktig å tenke annerledes, fordi vi har vært små og har hatt relativt begrensede ressurser. Vi har ikke vært store nok til å konkurrere med makt, så vi har konkurrert med list og brukt penger og ressurser smart. Det har vært vår nøkkel til suksess hele veien og er det fortsatt, sier Bogen og er stolt av det solide teamet han har rundt seg i Trondheim. Vi er blitt en ganske stor organisasjon etter hvert med 180 mann som driver med alt fra markedsføring og strategi og til design av kretser, konstruksjon av kretskort og softwareskriving. Det er blitt en komplett og selvstendig enhet, som dekker de fleste fagfeltene.


8 | Insight Electronics#1/2•2008

det blir en ytterligere vekst i omsetningen på nærmere 25 prosent i år. Investeringer Det tenkes også investeringer i Atmel Norway. Nylig ble britiske Quantum Research Group kjøpt opp, et selskap som blant annet jobber med touchscreen på telefoner og kaffemaskiner. Det er et marked Atmel ønsker å gå tyngre inn i. Vi vil også satse mer på radioløsninger og utvikle ny teknologi via den tyske gruppen vår. I den sammenheng er det nyttig å ha erfaring som styreformann i Chipcon. Det er den samme type teknologi det dreier seg om. Men vi har selvfølgelig funnet enda bedre løsninger, sier Bogen med en liten latter. Han tar seg tid til tenke annet enn jobb også, og er i samtale med Peak mens han følger sin 15-årige sønn i skiskytterløypene på Bardufoss, en av fire barn han har sammen med sin kone Heidi. Hun er i full jobb som førsteamanuensis ved NTNU og tok doktorgrad da han var i ferd med å starte sin virksomhet.

Alf-Egil Bogen sammen med kollega Marius Leine With, Foto Runar Finanger

Virksomheten vår i utlandet – Finland, Frankrike og Tyskland - består stort sett av engeneeringsdelen, med tekniske ressurser på utvikling , sier Bogen som er veldig opptatt av å ta vare på det gode miljøet i Trondheim. For meg er det viktig å understreke at det går an å lykkes fra Norge, og at vi har et ledende miljø på mange måter. Våre undersøkelser viser at medarbeiderne trives. Atmel Norway er en populær og attraktiv arbeidsplass. For at vi fortsatt skal være ledende i teknologimiljøet, er det viktig at de som jobber der yter maks. De gode ideene kommer ikke ved mistrivsel. De kommer der medarbeiderne har et arbeidsmiljø de trives i, der de har kolleger de stoler på og kan utfolde seg i en konstruktiv retning. En krevende, men vennlig arbeidsplass, der man har takhøyde for å få fram alles synspunkt uten at det slår ut negativt ut. Det må kunne gå an å si noe dumt også.

Blant ti dumme ideer er det kanskje to gode, sier Bogen og forsikrer at selv om det også satses på å fordele ressurser til lavkostland som India, vil det aldri bli snakk om noen utflagging. Det skjer som et supplement til den norske arbeidskraften. Enormt marked For å få et inntrykk av markedet for Atmels mikrokontrollere, trenger du ikke snu deg rundt mange ganger. De finnes i veldig mye av det du omgir deg med til daglig: I kaffetraktere, i hvitevarer som kjøleskap, vaskemaskiner, mikrobølgeovner. I batteriledere, verktøy, fjernkontroller, videokameraer, kompaktkameraer, mobiltelefoner, trådløst tastatur, i sensorer, overvåkingssystemer og masse industriell elektronikk. For å nevne noe... Vi har våre prosessorer i stort sett alt. Markedet er enormt. Det gjelder å velge de riktige tingene og prøve å finne på noe ekstra.

Bilapplikasjoner er for eksempel økende, og noe vi vil satse mer på. Det kan være 300 prosessorer i en bil, 300 små datamaskiner som styrer alt fra ABS-bremser til tracking, batterimonitorer og vindusviskere. I moderne hus kommer man fort opp i det samme antallet. Tenk deg alt som finnes rundt deg, som lyskontroll, alarmer, brannvarslere, termostater, hvitevarer, audio/ video, hustelefoner, klokkeradio og motoriserte persienner, sier Bogen. Ericsson ble den første store kunden da Atmel Norway startet i 1996. AVR-prosessoren ble brukt til grunnleggende funksjon med tale inn og ut på GSM-telefonene. – Vi kom også tidlig i kontakt med Sony i Japan. Der var vi nylig og feiret at vi har levert 100 millioner prosessorer til dem. Vi leverer i dag cirka to prosessorer pr. sekund ferdig ut til kunde. Det blir noen hundre millioner prosessorer i året, så vi er jo kommet et stykke på vei(!), fastslår Bogen og satser på at

Godt teamwork Det har vært en tøff tid i så måte. Vi har vært avhengig av godt teamwork i familien. Jeg hadde ikke klart å få til dette uten at min kone hadde støttet meg, sier gründeren og tilføyer at han også er avhengig av å holde seg i god form. Det er jo litt frustrerende å bli gått fra av min sønn på ski, så jeg må jo holde treningen ved like, konstaterer Bogen, som også ofte er å se i stor fart på sykkel. Nå samles familien snart om en ny hobby, seiling. Regelmessig trening er en nødvendighet for at jeg skal ha god energi på jobb, sier han og svarer følgende på spørsmål om hvordan han har opplevd Atmel-suksessen personlig: Det er vel stort sett bare i festtaler vi tar oss tid til å se bakover. Men det er klart det er kjempeartig å vise at det går an å komme så til de grader på radar innen teknologi fra det lille ståstedet vi har i Norge. Vi har tross alt utviklet oss fra å være et lite produkt i Atmel, der vi kom inn to stykker med en ide, til å utgjøre hovedproduktet til hele Atmel Corporation!


elektronikk • data • telekommunikasjon | 9

Embedded Award

En viktig anerkjennelse Vi er veldig glad for å vinne prisen som ble gitt av en uavhengig jury på Embedded World i Nürnberg. Det er en viktig anerkjennelse som viser den teknologiske verdi og betydning AVR 32-produktene har, sier Haakon Skar. Han er markedsansvarlig for AVR 32-satsingen i Atmel Norway og har stor tro på den nye produktfamilien. – Hovedbudskapet er at vi har økt regnekraften betydelig og samtidig senket strømforbruket. Det spesielle er at AVR 32 mikrokontrollere inkluderer funksjoner som man tidligere bare har funnet på spesialiserte digitale signal-behandlingsprosessorer, og har gjort dem tilgjengelige på vanlige lavkostmikrokontrollere, sier Skar. AVR32 UC3 CPU er den første 32-bits mikroprosessor som både integrerer single-cycle lese/skriveaksess til SRAM med et direkte interface som går forbi systembussen for å få raskere aksess og har mer deterministisk oppførsel og lavere strømforbruk. Mikrokontrolleren leverer opptil 1.38 Dhrystone MIPS/MHz når det kjøres fra onchip flashminne. AVR32 UC3 CPU inkluderer avanserte funksjoner som DSP-aritmetikk, single-cycle multiply accumulate-instruksjoner samt instruksjoner for å manipulere bits og bytes atomisk. De store fordelene er stor regnekraft, deterministisk oppførsel og realtime-control, lavt strømforbruk, lav kostnad, høy kvalitet, stabilitet og driftsikkerhet. Vi har også fokus på at det skal være enkelt å bygge systemer med våre produkter. En periferi DMAkontroller og en multilag databusarkitektur, gjør UC3-kjernen ideell for applikasjoner og oppgaver med stor båndbredde. UC3-produktene er perfekte for bærbare og batteridrevne apparater takket være sin gode rate på performance/powerconsumption, opptil 1,08 DMIPS per mW. AVR32 UC3 mikrokontrollerne har opptil 512 KB med Flash, opptil 64 KB SRAM, ethernett-port, full speed USB og alle de vanlige kommunikasjonsinterfacene i en mikrokontroller, forklarer Skar. Krav til produktene Forbrukere og profesjonelle kunder stiller større krav til produktene nå.

De ønsker at produktene skal bli mer intuitive å bruke, og det resulterer i at datamaskinene blir kraftigere, de må kommunisere større datamengder og gjøre mye mer signalbehandling. Moderne, grafisk display er også viktig. Produkter som tidligere hadde en lysdiode og en knapp som brukergrensesnitt, har nå store, fancy display som viser grafikk og tekst i pen blanding, gjerne i sterke farger. Og det er i dette markedet vi har lansert vår nye produktfamilie AVR 32, med en oppgradering av produktene vi allerede har etablert oss med i 8-bits mikrokontrollermarkedet. Vi har det raskest voksende 8-bitsmarkedet i verden, men en årlig vekst på 22 prosent de siste årene. Vi har

investert for å ta produktteknologien inn i fremtiden, og er markedsledere på kombinasjonen høy regnekraft og lavt strømforbruk. Og det at vi har klart å kombinere dette i ett produkt, er jo en revolusjon, i alle fall en evolusjon, fastslår Skar. Han understreker betydningen av lavt strømforbruk blant annet i de mange batteridrevne dupedittene vi går rundt med og nevner bilelektronikk som et eksempel der det har vært en absolutt nødvendighet å bruke lite strøm, fordi antall prosessorer har øket betraktelig. – Når man har opptil 300 prosessorer i bilen, sier det seg selv at hver og en ikke akkurat kan bruke like mye strøm som en gammel PC gjorde. Både i bilelektronikk og forbrukerelektronikk ser vi en voldsom utvikling i hvor mye signalbehandling som må gjøres, og hver og en prosessor må bruke minimalt med strøm, sier Skar. Markedsmuligheter Han ser for seg store markedsmuligheter for den prisvinnende

AVR 32, blant annet innen et voksende marked med touchscreenprodukter. – Vi har for eksempel levert en morsom applikasjon til en kaffemaskin i Sverige. Nå krever forbrukerne mer av en kaffemaskin enn at du bare trykker på en knapp, og så lager den kaffe til deg. Den siste generasjonen kaffemaskiner kommer med et stort grafisk display med touchscreen og viser opp en pen meny av hvilke typer kaffe som er tilgjengelig. Elektronikken som står og behandler den er dobbelt så kraftig som en 486 PC og bruker mindre enn 0,5 prosent av regnekraften til å koke kaffe. Resten brukes til meny og til å kommunisere med brukeren. Det kan spilles pene toner fra en høytaler inne i maskinen i stedet for den kjedelige pipetonen, og det er ikke noe i veien for at maskinprodusenten også legger inn en video som viser hvordan kaffebønnene plukkes i Peru! sier Skar som ser for seg en spennende utvikling og mange anvendelsesmuligheter for den nye produktfamilien.

En stolt Haakon Skar Director of Product Marketing i Atmel og pressens guide Prof. Dr. Matthias Sturm publiserte prisen under en rundvarndring på embedded world i Nürnberg


10 | Insight Electronics#1/2•2008

Ny stor møteplass lanseres i 2010 Den svenske bransjeorganisasjonen IM-foreningen har tatt initiativ til en storsatsing for å presentere elektronikkindustrien tydeligere i årene fremover. Sammen med Stockholmsmässan og Elektronikindustriföreningen er det allerede satt i gang arbeide for et nytt, stort prosjekt: 100 dager med aktiviteter og et spesialarrangement på Stockholmsmåassan fra 13.-15. april 2010. Hensikten er å inspirere til nyutvikling, vise bransjens muligheter samt øke konkurranseevnen. Det satses også på å få

Vi må bli mere synlige og tydelige for omverdenen, sier Lena Norder som er direktør i de to bransjeorganisasjonene IMforeningen og Elektronikindustrien.

flere ungdommer til å ta en teknisk utdannelse slik at de kan arbeide innen elektronikk. SEE Tiltaket har fått navnet S.E.E. = Scandinavian Electronics Event – noe helt nytt for svensk elektronikkindustri. Her blir det ulike aktiviteter som vil belyse aktuelle spørsmålsstillinger, vise hva bedriftene tilbyr i form av produkter og løsninger samt kunnskapsoverføring. Vi må bli mere synlige og tydelige for omverdenen, sier Lena Norder som er direktør i de to bransjeorganisasjonene IM-foreningen og Elektronikindustrien. Elektronikkbedriftene har et enormt potensiale og kommer til å trenge titusentalls ingeniører i de kommende årene. S.E.E. kommer til å bli gjennomført annethvert år fra og med 2010. Selv om hovedarrangementet blir det store treffpunktet, regner man med å gjennomføre løpende aktiviteter i hele toårsperioden. Vårt mål er å skape en ny og større møteplass for elektronikkindustrien, bekrefter Magnus Eriksson fra Stockholmsmässan, som også er prosjektleder for S.E.E. Arbeidet er

Vårt mål er å skape en ny og større møteplass for elektronikkindustrien, bekrefter Magnus Eriksson fra Stockholmsmässan og prosjektleder for S.E.E.

allerede satt i gang og vi diskuerer bl.a. bransjedager, skoleprosjekt, konkurranser, debatter, kampanjer m.m. Når vi kommer til april 2010 håper vi å samle ca. 10 000 besøkende i løpet av 3 dager. Siste gang Når det nå satses på S.E.E. forsvinner samtidig den tidligere messen Elektronik/IP som siste gang ble arrangert 28. – 30. januar i år. Messen hadde 7 400 besøkende fra hele Norden og presenterte en bransje med stor tro på fremtiden.

Vi har gjennomført en bra messe og det er inngått mange kontrakter, sier Magnus Eriksson. Elektronikkindustrien leverer elektronikksystemer, -komponenter og –løsninger til nesten alle bransjer og etterspørselen er sterk. Paneldebatter på messen ga klare signaler om at det er behov for flere ingeniører i de kommende ti-år, noe som bekrefter at satsing på teknikk og en naturvitenskapelig utdannelse er riktig. Det er med stolthet vi nå stenger denne messen og samtidig begynner arbeidet med den nye møtearenaen.

Besøker Nemko i Oslo Kinas Ambassadør i Norge, Gao Jian, besøkte nylig Nemko i Oslo, ut fra et ønske om å møte norske bedrifter som har lykkes med etableringer i Kina. Nemko har opparbeidet en sterk tilstedeværelse i Kina i løpet de siste nær 20 år, både ved etablerte samarbeidsforhold og representasjonkontorer, og senest ved sitt nye selveide elektroteknisk laboratorie i Shanghai som ble offisielt åpnet 7. mars i år. Under besøket ble Ambassadør Gao Jian orientert om Nemko’s utvikling og organisasjon, og fikk samtidig anledning til å se bedriftens hovedkontor og laboratoriefasiliteter i Oslo.

Basert på Kina’s forsatte vekst og stabilitet vil Nemko vurdere etableringer på ytteligere steder i Kina. Ambassadør Gao Jian roste Nemko’s overordnede strategi om økte investeringer i Kina såvel som selskapets forpliktelse til å lære opp sine lokale kinesiske ansatte. Hun noterte seg på den annen side Nemko’s evne til å hjelpe fabrikanter verden rundt med kinesiske godkjenninger som kreves for importerte produkter.

Kinas ambassadør i Norge Gao Jian her sammen med Nemko’s adm.dir. Dag Tørvold.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 11

Wi-Fi TV vokser kraftig i USA Det finnes flere aktører pü marked for IP-basert TV, og et av de firmaene som har hatt en viss suksess i USA sü langt er Wi-Fi TV Inc., noe man kan fü mer informasjon om ved ü gü til deres nettsted www.Wi-FiTV. com, der finner du alt om hva de kan levere eller muliggjøre i en fjernsynshverdag som mer og mer gür bort fra den tradisjonelle formidlingen som de rene kringkasterne har stütt for fram til nü. I en artikkel av David Chartier (arstechnica.com) sies det: �Amerikanere adopterer nye müter ü se sine favorittshow pü fjernsyn raskere enn noensinne, og i den sammenhengen spiller det tradisjonelle fjernsynsformatet en stadig mindre rolle. En ny undersøkelse fra Solutions Research Group slür fast, at i tillegg til de tidsforskyvende underne som DVRer (digital video recorder), sü er amerikanere i stadig større antall i ferd med ü venne seg i retning av bredbündsbasert Internet for ü fü sin dose med fjernsyn.� 80 millioner amerikanere ser Internet fjernsyn I en undersøkelse blant amerikanere fra tolv ür og oppover som ble spurt sist november, og sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse utført høsten 2006, finner man at antallet som sü pü sitt favorittshow pü nettet nesten doblet i antall – fra 25 til 43 prosent. Dette er tall som indikerer

at omkring 80 millioner amerikanere legger fra seg fjernkontrollen og plukker opp musa nür de skal se pü fjernsyn. Ytterligere sü tilsier tallene fra SRG at 20 prosent av amerikanerne som er pü Nettet ser pü nettbasert fjernsyn pü et regulÌrt vis i løpet av uka, mens knapt 14 prosent av de samme gjør nytte av video-on-demand tjenester. Nye forretningsmuligheter Det er i dette farvannet Wi-Fi TV ser sin mulighet til ü utvikle et tilbud til de som har begynt ü dra nytte av de fordelene nettdistribuert fjernsyn gir. De har gjort noen enkle sammenligninger mellom kabelfjernsyn, satelittfjernsyn og Wi-Fi hvor Wi-Fi helt klart kommer ut med ja-svarene hele tida. Det er spørsmül som – om det tillater enkel avspilling pü en bÌrbar datamaskin og trüdløse nettbaserte enheter, om det gjør det mulig ü se pü fjernsyn hvor som helst nür som helst, om det er mulig ü ha en levende chat med andre som ser det samme programmet, om det er mulig med ett-stegs handel pü Nettet, om det er tilgjengelig uten ekstra utstyr som parabolantenner, kabel bokser eller spesialutstyr som mü installeres, om det er tilgjengelig uten forskuddsbetaling eller stadig tilbakevendende innbetalinger, om de samme stasjonene er tilgjenge-

lig over hele verden, om du kan se pü fjernsyn samtidig som du gjør andre ting som ü hente e-post pü samme enhet til samme tid, om ditt eget firma kan eie sin egen stasjon uten begrensninger nür det gjelder salg av annonser eller produkter samtidig som du vet at alle konsumentene i ditt omrüde vil ha enkel tilgang til din stasjon, om du kan ha ubegrenset tilgang hjemme, pü kontoret og pü arbeid for øvrig uten ü betale ekstra, om du kan koble deg til virtuelle telefoner, video partier og on-demand videoer, om det er mulig ü se i alle de formatene som er mest ønsket i de ulike mülgruppene sü vel som neste generasjonen konsumenter vil bruke som sitt primÌre kommunikasjonsverktøy og om det representerer framtidas kringkasting? Dette er problemstillinger som helt klart gir Wi-Fi TV gode argumenter i den tida vi nü gür inn, hvor stadig flere enheter dukker opp pü markedet hvor nettopp mye av dette blir muliggjort. Vi ser det dukke opp i de nye mobilene, MP3 spillere og med stadig flere tilpassede miljøer i form av ulike applikasjoner for datamaskiner ogsü. Med et radiomarked som allerede er godt fylt opp med svÌrt mange stasjoner og tilbud spesielt tilpasset den enkelte forbruker sü er det bare naturlig at dette ogsü flyter over og inn fjernsynsmarkedet ogsü. Ikke minst tilbud som YouTube har jo vÌrt med ü drive nettopp slike ting, og det er smütt fantastisk hvilke ressurser man kan finne fram til pü det viset – de tradisjonelle kringkasterne skal fü noe ü bryne seg pü.

Nye skop med storskjerm "VUIPSJ[FE%JTUSJCVUPS

Nøkkelen til et godt skop er effektivt og dypt minne, raskt oppdateringssystem, (ca 100 000 ganger/sek), høyoppløselig skjerm og en overlegen evne til ü fange uregelmessige signaler. Skopet mü ogsü ha gode triggerfunksjoner og et enkelt brukergrensesnitt. Det mü vÌre lett ü finne de virkelige signalene!

7000 serien 12,1� LCD skjerm 350MHz, 500MHz, 1GHz 2 / 4 kanaler DSO 2+16 / 4+16 kanaler MSO Nye triggerfunksjoner InfiniView program

Kontakt:

80 millioner amerikanere legger fra seg fjernkontrollen og plukker opp musa.

Vil du vite mer? Ring oss pĂĽ 67 10 10 80

www.4test.no 4TEST AS, Fjordveien 1, 1363 Høvik 5MGr'BY XXXUFTUOPrQPTU!UFTUOP


12 | Insight Electronics#1/2•2008

Utvider sin produktportefølje

Silica i medvind Det er god aktivitet i det norske markedet, og vi tar i tillegg markedsandeler, sier Silicas salgssjef for Norge, Petter Skaane. Han ser for seg ytterligere vekst etter at moderselskapet Avnet Inc nylig sikret seg agenturet til en av verdens ledende leverandører av analoge produkter; Maxim. Skaane ønsker velkommen til kontoret i Asker, der 13 ivrige medarbeidere jobber iherdig for å gjøre livet lettere for kundene. Det synes å være en god ordretilgang hos sluttkundene nå, og som resultat blir jo aktiviteten stor også hos underleverandører og kontraktsprodusenter, sier han fornøyd og fremhever betydningen av såkalt FAE (Field Application Engineer) – teknisk kvalifiserte mennesker som snakker med utviklere hos sluttkundene og presenterer nyheter, produkter og løsninger fra Silicas agenturer. Ledende produsenter Som pan-europeisk distributør av halvledere betjener Silica markedet med mer enn 25 ledende halvlederprodusenter. Logistikksystemene er

ledende i bransjen. Silica har 550 ansatte i Europa, fordelt over 38 kontorer i 24 land og er en divisjon av Avnet Inc, verdens største distributør av halvledere, med hovedkontor i Phoenix, USA. Avnet omsetter for mer enn 15 milliarder dollar i året. Silica økte omsetningen til 732 millioner euro i siste regnskapsår, fra 635 millioner året før. Og er den tredje største distributøren i Europa. Virksomheten er fordelt på flere steder. Vi har salgsavdeling her i Norge, regnskapsavdeling i Stockholm, innkjøpsavdeling i Paris og et stort lager i München som betjener hele Europa. Tilgang til et så stort og omfattende lager er et veldig viktig logistikkverktøy med raske leveranser fra en dag til den neste, påpeker Skaane.

Kundenes behov Han viser fram Silicas linecard, en rekke anerkjente produsenter som leverer produkter fra enkle, diskrete halvledere til produkter som krever designintegrasjon på høyt nivå. – Silicas produktutvalg omfatter en fokusert portefølje som favner om nærmest ethvert aspekt ved design og konstruksjon av elektroniske kort. Våre erfarne team av applikasjonsingeniører og selgere gir kundenes behov full oppmerksomhet – fra teknisk støtte og logistikktjenester til et komplett sett av verdiøkende tjenester, forklarer Skaane. Han slår fast at forståelsen for kundenes behov og ønsker om skreddersydde løsninger er en nødvendighet for at man skal ha suksess som distributør: Å oppnå en god omsetning i form av salg av komponenter er kun mulig hvis kunden er fornøyd med den totale pakkeløsningen. De forventer at vi er konkurransedyktige på totalkostnader, time-to-marked og ikke minst at vi har den nødvendige kompetanse når det gjelder problemløsninger. Jeg har et klart inntrykk av at kundene verdsetter oss høyt og er fornøyd med samar-

beidet. De virker også fornøyd med den positive forandringen Avnet har hatt, ved å satse sterkt på spesialisering, fleksibilitet og service, sier Skaane. Økende etterspørsel Silica satser nå på å utvide markedsaktivitetene ytterligere, med spesiell fokus på tekniske løsninger innen programmerbar logikk, analogt og wireless. Å innlemme Maxim i sitt linecard, er et godt eksempel på offensiv satsning. Maxim er en verdensleder innen analoge komponenter og har en av de største porteføljene i sitt segment. Med agenturet til Texas instruments og Analog Devices i tillegg, kan Silica utvilsomt tilby et konkurransedyktig totaltilbud innen analoge løsninger. Et annet eksempel er at Silica også har sikret seg agenturet til Seoul Semiconductor, med tanke på innovative LED-løsninger. – Seoul og Maxim bidrar sterkt til at vi opprettholder et godt fotfeste innen voksende sektorer som Lighting og Analog. Det er økende etterspørsel innen begge disse teknologiene. At vi har fått to så betydelige aktører med på laget, vil bidra til å øke interessen for våre løsninger blant mange av våre kunder, konstaterer Skaane. Nye applikasjonsløsninger Med et utvidet linecard må vi også styrke FAE-teamene våre, slik at ønsker om skreddersydde løsninger innen spesielle områder kan etterkommes. FAE-teamene kan for eksempel samarbeide med andre eksperter i workshops og tilby den nødvendige kompetanse, hardware eller software for å utvikle nye applikasjonsløsninger, sier Skaane og nevner Silicas i.Evolution board som ble utviklet med basis i Freescales i.MX som et eksempel på kreative løsninger. Det er ikke nok å utvide produktporteføljen. For å få ytterligere vekst i markedet, må vi omsette forandringer og utvidelser i vellykkede prosjekter for kundene, understreker Skaane og nevner et annet felt han vil satse sterkere på i fremtiden: seminarer. – Vi har hatt flere vellykkede seminarer med god deltagelse innen aktuelle fokusområder og ønsker å utvide dette tilbudet, sier Silicas salgssjef for Norge med et forventningsfullt smil.


Du har aldri sett maken...

PHEFUIBEEFJLLFWJ IFMMFS %FO OZF /) N3I GSJUUCM├МTFOEF  FS NFS FOO EPCCFM MVGUNFOHEF J GPSIPME UJM iTUBOEBSEwYYNNSBNNFTU┬УSSFMTF .VMJHIFUGPS18.TUZSJOHBWIBTUJHIFU TBNU UVSUBMMTPWFSW├МLOJOHFSTUBOEBSE0HN3I NPU1BNPUUSZLLTKFLLBMUFSOBUJWFOFPH LPOLMVEFSTFMW

Det ямБnnes ikke maken! www.ebmpapst.no Vifteleverand├╕ren 1PTUCPLT)PMNMJB 0TMPt5MGt'BYt&NBJMNBJMCPY!FCNQBQTUOP


14 | Insight Electronics#1/2•2008

Vårslipp fra Agilent Agilent Technologies har i vår sluppet flere ny skop serier. 7000-serien med en XGA-skjerm på tolv tommer og markedets raskeste oppgraderingsrate. Nytt ”State of the art” Infiniium 90000-serien for RF- og mikrobølgemålinger, og til slutt en DC Power Analyzer for elektronikkretser. Vi blir møtt av Jonny Langmyren, daglig leder i 4Test og Teit Poulsen som er European Marketing and Business Planning Manager i Systems Product Divisjonen i Agilent. Teit har akkurat kommet hjem fra Agilent i USA hvor han hadde forretningsansvar og koordineringsansvaret for utvikling og produksjon av skop. InfiniiVision 7000 Agilent Technologies sin nye folkemodell i mellomklassen – 7000-serien digitale oscilloskop, også kalt InfiniiVision. Folkemodellen er basert på de tidligere mestvinnende plattformene 54645, 54600, 5000 og 6000-seriene. Alle de store markedsvinnerne. Rent teknisk er de tidligere suksess parameterne bygget på det som strengt tatt betyr mest for oscilloskop, stort og lett håndterlig minne, god høyoppløselig skjerm med lynrask oppdatering og ingen tidsdeling mellom skjerm minne og skopets eget minne. Trigger funksjoner og skopets egen evne til faktisk å fange opp signal variasjonene, samt å kunne vise de slik at brukeren oppfatter de. Selvfølgelig har MSO Mixed Signalling Oscilloscope vært mye av kjernen her med sine 16 Logikk innganger i tillegg til 2 eller 4 skop innganger, parallelt med rene skop, (DSO), modeller med 2 eller 4 innganger.

Agilent Infiniium DSO/DSA90000A serie

Harde fakta Markedets største XGA LCD skjerm, 12.1”. Med skjerm oppdateringshastighet på 100 000 ganger/sek. (En høyt verdsatt og viktig funksjon). 2 eller 4 kanaler DSO og 2+16 eller 4+16 kanaler MSO. Båndbredder på 350-, 500MHz eller 1GHz. 8Mpts Minnestørrelse InfiniView Analyseprogram. Instrumentet måler 45 cm bred, 30 cm høy og kun 22 cm dyp. Kunde oppdaterbart fra DSO til MSO. Triggere som bl.a. I2C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS232. Rapid core-assistert debug av design basert på Xilinx og Alteras FPGAer. Segmentert minne for analyse av Laserer pulser, Radar burst og serie pakker med mer. Ettertidsbehandlig av måledata på PC. Samkjøring med programvaren VSA, (Vector Signal Analysis), for å plukke ut RF informasjon. LAN og USB tilkoblinger. Markedsandeler 7000-serien med en skjerm på 12 tommer, lett, men samtidig stødig og tilkoblinger i toppen av skopet, og tekniske spesifikasjoner vil gjøre instrumentet til en slager. Så da er det vel bare å si, løp og kjøp. ”State of the art” Flaggskipet Infiniium DSO og DSA 90 000-serien High-Performance Real-Time oscilloskop. Med minne opp til 1 Gpts (minne til 1 bil-

Her har vi 7000-serien som vi har store forventninger til sier, Jonny Langmyren 4Test, Kyrre Berntsen 4Test og Teit Poulsen fra Agilent Technologies.

lion målinger som Agilent ynder å uttrykke det) setter Agilent standarden og viser et gjennombrudd i markedet for high-end produkter. Skop serien er den første med integrert hardware og Software trigger system, InfiniScan Plus, muliggjør 150 pico sekunder hardware-event identifisering og 75 pico sekunder software-event identifisering. Med sitt enorme minne, 6 ganger større en noen andre, vil det si en fangst av hendelser i 25 millisekunder ved samplingshastighet på 40GSa/s på alle 4 kanaler - samtidig. Harde fakta Støygulv på eksempelvis 147 mikrovolt rem støygulv ved 5 millivolt per rute for 2,5GHz modellen. De ovennevnte og unike spesifikasjoner gir nå mulighet for en mye dypere applikasjons analyse. 29 forskjellige måle applikasjoner, som bl.a. DDR, PCI Express, Display Port, HDMI, Serial ATA, Serial Attached SCSI, Ethernet families, USB, wireless USB, jitter analysis, RF signal analysis, eye

pattern og protocol decoding analysis. Data analyse av 150 000 målinger per sekund og 300 000 trigger ”sensorer”. 90 000-serien levers både som DSO og DSA, (Digital Signal Oscilloscope og Digital Signal Analysor). Videre med båndbreddene 2.5-, 4-, 6-, 8-, 12- og 13GHz. 20- eller 40GSa/s samplingshastighet på hver av de 4 kanalene, og minne størrelser fra 10Mpts til 1Gpts. DC Power Analyzer Agilent N6705A representer en ny kategori instrument som kontrollerer sekvensiell av- og påslag, samt pådragskurver av strømtrekk og spenningsforløp i komplekse mønstre for å stimulere og måle strømtrekk og spenningsforløp i elektronikk design. Instrumentet integrerer opp til 4 strømforsyninger, en DMM, en arbitrær generator, to skop kanaler per utgang og en datalogger i et instrument. N6705A er prisbelønnet – med rette. Her er en ny kategori instru-


elektronikk • data • telekommunikasjon | 15

Agilent DC Power Analyzer N6705A

ment som har alt i en boks og den ivaretar måleproblematikk som man tror er enkle, men faktisk er meget komplekse å få målt, og som man tidligere har måttet benytte mange instrumenter for å få det til. I den grad det har vært mulig å få det til ifølge brukere. Enkel å bruke og alle kilder og målefunksjoner har tilgang fra fronten. Med N6705A behøver du heller ikke å utvikle programmer for å styre en instrument ansamling. Spenning og strøm N6705A genererer og viser kritiske DC forspenninger når forsyninger slås av og på. Den måler og viser spenning og strøm kontra tid for å anvise spenning inn i testobjektet. Alfanumerisk og grafisk.

Mønsterkort? Spør oss! Råd, spisskompetanse, service! Vi hjelper deg, 24 timer i døgnet, 365 dager i året!! Elmaticas medarbeidere gir deg gode råd og personlig service når du trenger det. Og de er alltid tilgjengelige, 24 timer i døgnet, selv i fellesferien. Vår filosofi er at vi er til for våre kunder, ikke omvendt. Elmaticas sterke fagmiljø tilbyr både løsninger og tilbud på rekordtid, pluss grundig oppfølging fra bestilling til levering. Kort sagt: ”Riktig kvalitet, til riktig tid!”

Kjøp av mønsterkort er et puslespill! admin@elmatica.no www.elmatica.com Tlf: 22 09 87 00

Måler oppstart strøm, og peak strøm samt spenning. Genererer DC bias med transienter og forstyrrelser for å se testobjektets oppførsel og påvirkning. Logger data for sekunder, minutter, timer og dager for å se strømtrekk og fanger unormaliteter. N6705A er modulær og det kan velges mellom moduler med forskjellige strøm og spenning størrelser. Tar sats Agilent har i de siste årene investert enormt i utviklingsavdelingen for utvikling av nye skop serier. Med 7000-serien, 90000-serien og en ny ”state-of-the art” serie 50000-serie skal vi være nummer 1 i markedet om ikke så lenge avslutter stolte Teit Poulsen og Jonny Langmyren.


16 | Insight Electronics#1/2•2008

Nytt software for miljøvennlig PC-bruk

Vil CO2-rense IT-industrien Beregninger foretatt av Gartner Group viser at IT og kommunikasjonsindustrien står for mer CO2-utslipp årlig enn all flytrafikk på kloden. Det vil britiske CCS gjøre noe med, og lanserer et spennende nytt softwareprodukt som sørger for energisparing og mer miljøvennlig PC-bruk. I første omgang tilbyr vi produktet til firmaer av en viss størrelse, der det er store innsparingsmuligheter. Vi har kjørt pilotmodeller med norske kraftpriser og beregnet et årsforbruk pr. PC på 550 kroner. Målinger foretatt med vårt produkt viser at strømforbruket kan reduseres til mellom 180 og 200 kroner pr. PC. En pilot vi kjørte i Aberdeen, viser en besparelse på hele 67,7 prosent. Og det viser seg at på PC-er som bruker andre energibesparende programmer, blir det en ytterligere reduksjon på cirka 40 prosent med vårt produkt, sier daglig leder for firmaets forretningsvirksomhet i Norge, Nils Koren. God respons CCS står for Carbon Contol Software og har base i Aberdeen, der forretningsidéen ble klekket ut etter et olje-og energiseminar i mai 2007.

Temaet for seminaret var blant annet tilbakeføring og deponering av CO2 på olje og gassfeltene. Og CCS ble en realitet da noen begynte å snakke sammen om energivennlige løsninger for IT-industrien, forteller Koren og melder om god respons fra inviterte norske firmaer da produktet ble lansert på den britiske ambassaden i Oslo nylig. Som en del av tilbudet inviteres brukere til å registrere seg på den internasjonale databasen CarbonEarth for å følge med på eget og andres utslipp eller ”carbon footprint”, som initiativtagerne kaller det. 600 millioner tonn I følge Gartner Groups beregninger slippes det årlig ut svimlende 600 millioner tonn CO2 gjennom energigenerering og bruk og kast av IT-utstyr. Totalutslippet i Norge er på 55 millioner tonn, inkludert

Registrerer du deg på CarbonEarth har vi et tilbud om å laste ned gratis hjemmeversjon av produktet, slik at du kan installere det på egen PC og beregne ditt personlige karbonavtrykk ved hjelp av kalkulatoren sier Stephen Grant operation director, John Gillies comercel director og Nils Koren General Manager Norge.

industri og alt annet. Et års ITutslipp på verdensbasis tilsvarer med andre ord 12 års CO2-utslipp i Norge, sier Koren. I utgangspunktet kan det kanskje være vanskelig å forestille seg at en PC slipper ut CO2, men Koren forklarer at det såkalte karbonfotavtrykket måles i forhold til generert energi. Som alt annet som produseres, har også en PC et visst CO2-utslipp.

National Semiconductors PowerWise-familie Farnell har utvidet utvalget av National Semiconductors produkter med tillegg av to nye produktserier fra selskapets energieffektive PoweWise-familie. Buck switching regulators og høyhastighets differensialforsterkere. Ti nye nedkonverterende svitsjede DC-DC regulatorer (buck switching regulators) pluss tre høyhastighets differnsialforsterkere inneberer at Farnell nå lagerfører mer enn 2000 komponenter fra National Semiconductors portefølje av analoge høyytelsesprodukter. Farnell legger til de siste produktlanseringene fra National Semiconductor hver måned, slik at de nyeste innovasjonene i markedet for analoge komponenter er tilgjengelig umiddelbart. De nye regulatorene fra Nationals LM201xx- og LM202xx-familie tilbyr en kombinasjon av kraftse-

kvensering, justerbar svitsjefrekvens og opsjoner for klokkesynkronisering for å optimalisere design av kraftforsyninger i applikasjoner innen kommunikasjon, datalagring, industri og

automotive. De inkluderer enheter med utganger på 2A, 3A, 4A og 5A. National Semiconductors LMH6552, LMH6515 og LMH6555 høyhastighet differensial forsterkere er egnet for applikasjoner innen kommunikasjon, test, instrumentering, forsvar og romfart. Designet med energieffektivitet i tankene har de industriens høyeste ytelse ved lavest kraft.

Det vårt produkt gjør, er at det går inn og beregner det CO2-utslippet som faktisk foregår vet at det regner ut energiforbruket en PC bruker, basert på den energitypen som er brukt for å generere den energien som skal til. I Storbritannia genereres for eksempel det meste av energien fra olje, kullkraft eller kjernekraft. Basert på bakenforliggende energiproduksjon beregnes det utslipp en PC virtuelt foretar som følge av strømmen den bruker og hvordan den er generert, sier han til Peak. Beregner utslippet Når CCS tas i bruk, installeres det først en administrasjonsmodul på servernivå som registrerer PC-ene i nettverket og sender ut softwaresnutter som blir liggende resident på hver enkelt klient og regner ut energiforbruket. – La oss si at den finner en stasjonær PC og regner ut antall watt den bruker hvis den står på hele døgnet, så regner den om og finner det egentlige utslippet som er foretatt via energiforbruk og CO2-utslippet som foregikk da den ble produsert. Deretter foreslås det ulike måter å redusere utslippet på, ved å sette den på 12 timers aktiv status, i ulike former for hvilemodus og så videre. Det er målinger i forbindelse med dette som i grov forstand er vårt produkt, forklarer Koren. Global database I og med at CO2-utslipp kommer


elektronikk • data • telekommunikasjon | 17

Vicor_general.qxp

mer og mer på dagsordenen i global sammenheng, utgjør en del av programmet en registreringsmodul som gjør at du som bedrift kan laste alle dataene dine til en verdensomfattende database, CarbonEarth (www. CarbonEarth.net). Jeg kan sitte på kontoret i Aberdeen og gå inn på et firma i Oslo for å finne ut hva det har i energiutslipp på årsbasis og sammenlikne det med andre steder i verden. Jeg kan også bruke en kalkulator som er utviklet i systemet og for eksempel finne ut at jeg hjemme har et årsforbruk på strøm på 20 kWh, at jeg har vannkraft som min genererende kraftkilde, at jeg kjører 1500 kilometer i året med et utslipp på 170 gram pr. kilometer. Så legger jeg kanskje til bruk av elektriske artikler hjemme og kan beregne det totale karbonfotavtrykket. Hvis du registrerer deg på CarbonEarth har vi et tilbud om å laste ned gratis hjemmeversjon av produktet, slik at du kan installere det på egen PC og beregne ditt personlige karbonavtrykk ved hjelp av kalkulatoren, forteller Koren. Men hovedmarkedet er bedrifter, og la oss si at en bedrift i NordNorge vil sammenlikne strøm generert fra vann eller gasskraft, da er CCS velegnet til å beregne om det for eksempel lønner seg med bare gasskraft eller å blande energitilgangen. sier han og tilføyer at det foreløpig kan beregnes energibruk fra følgende kraftkilder: vann, gass, kull, kjernekraft, solenergi og vindkraft. Miljøtiltak Prisen på produktet vil ligge på mellom 150 og 200 kroner lisensen. La oss for eksempel si at StatoilHydro kjøper vårt produkt og at prisen vi belaster 75 prosent av det som totalt spares inn ved å bruke det. Da sier vi at vi avsetter av tjue prosent av lisenspengene til energisparende tiltak. Vi spør Statoil: Vil dere bruke det til konkrete klimatiltak eller til forskning og utvikling? Dette gjør vi for å gi noe til bedriften og stimulere til ytterligere innsats for miljøet, fastslår Koren. CCS kan i dag brukes på Windows XP, Windows 2000, Windows Millenium og Windows 98. Det arbeides med å gjøre produktet tilgjengelig på andre operativsystemer som Windows Vista, Mac (Firefox)) og Linux.

2006-09-14

16:39

Sida 1


18 | Insight Electronics#1/2•2008

Krymper formatet med 70 prosen IR’s SupIRBuck familie med integrerte DC-DC regulatorer krymper formatet med 70 prosent, og forenkler designen av innbygde strømkilder Davide Giacomini SMPS FAE og Application Lab Director for International Rectifier i Europa forteller i et intervju at regulatorene er krympet med 70 prosent i forhold til konkurrentene. International Rectifier har introdusert en ny familie med anvendbare synkrone regulatorer med enkel utgang og brede innganger spesielt utviklet for krevende datasentre og konsumentapplikasjoner – navnet på den familien er SupIRBuck. Høyere effektivitet IR38xx SuIRBuck familen med strømregulatorer benytter seg av IR’s HEXFET teknologi MOSFET’er og en synkron styrings IC i en kompakt 5mm x 6mm QFN innpakning, noe som innebærer at de

krymper formatet med 70 prosent sammenlignet med diskrete løsninger, samtidig som de kan tilby et sted mellom 8 til 10 prosent høyere effektivitet ved full last enn sammenlignbare monolittiske IC’er. Krav til plass Designet for fire, sju og 12 ampere utgangslast ved en svitsjingfrekvens på 600kHz, opererer IR38xx over et bredt valg av inngangsspenninger mellom 2,5V til 21V, og kan gi en utgangsspenning så lav som 0,6V. De deler en del felles egenskaper som en pre-bias oppstart, låst 600kHZ svitsjingfrekvens, en spenningsbegrenser, termostatstyrt avslåing og en presis regulering av utgangsspenningen. Den kan leveres med en del andre egenska-

per som opsjon, som sporing og en svitsjingfrekvens på 300kHz for to ampere utgangskapasitet. SupIRBuck har en meget slank design med en profil på 0,9 mm, noe som gjør det mulig å montere den på baksiden av et hovedkort, noe

som gjør den meget anvendelig på plasser hvor krav til plass er meget begrenset. Alle relevante dataark er tilgjengelige på www.irf.com, og produktene leveres nå i pakker på 10.000 enheter.

Sanntids HD video transkoderløsn TIs nye prosessor, TMS320DM6467 DaVinci, tilbyr 10x ytelsesøkning til en tiendedel av kostnaden og også fleksibilitet for HD videoprosessering og multikanal applikasjoner. Elizabete De Freitas Business Development Manager DSP Catalog EMEA fra Texas Instruments ble behørig presentert av TIs Jean-Marc Charpentier under en pressekonferanse forleden. Jean-Marc Charpentier skulle være godt kjent for Peaks lesere hadde denne gangen tatt med seg Elizabete De Freitas fra Texas Instruments i Freising, Tyskland. I to år har dere hørt om DaVinci fra Jean-Marc Charpentier, nå har jeg fått lov til å komme til forteller Elizabete De Freitas. Ti ganger høyere Texas Instruments nye prosessor, TMS320DM6467 DaVinci, tilbyr 10x ytelsesøkning til en tiendedel av kostnaden og også fleksibilitet for HD videoprosessering og multikanal applikasjoner.

Den er ment for video transkoding i media gateways, flerpunkts styringsenheter, digitale media adaptere, video sikkerhetsutstyr og IP set-top bokser. Pakket som den er med et komplett tilbud med utviklingsverktøy og applikasjoner for ulike digitale medier, så er TMS320DM6467 DaVinci prosessoren et DSP basert system på en enkelt brikke (SoC – System-onchip) spesielt avstemt for sanntids, multiformat, høydefinisjons (HD) video transkoding. Den integrerer en ARM926EJ-S kjerne og en 600MHz C64+ DSP kjerne sammen med en høydefinisjons video coprosessor, konverterings motor og et tilpassede video port interfacer noe som sørger for at systemet leverer en ytelse ti ganger høyere enn tidligere generasjoner med prosessorer, noe som tillater

Jean-Marc Charpentier Digital End-Equipment Business Development Manager, DSP Product Group EM Freitas, Business Development Manager DSP Catalog EMEA hos Texas Instruments.

samtidige, multiformat HD koding, dekoding og tanskoding opp til H.264@L4 (1080p ved 30bps, 1080i ved 60bps og 720p ved 60bps).

Kommersielle marked TMS320DM6467 DaVinci er spesielt utviklet for HD transkoding for det voksende markedet når det gjelder produkter på det kommer-


elektronikk • data • telekommunikasjon | 19

nt

5)&03*(*/"- 164)16-- $0//&$503

SMPS FAE og Application Lab Director i International Rectifier for Europa Davide Giacomini kan tilby med sine SupIRBuck et sted mellom 8 til 10 prosent høyere effektivitet ved full last enn sammenlignbare monolittiske IC’er.

ning

MEA i Texas Instruments introduserer Elizabete De

sielle konsumentmarkedet. Ikke minst den voldsomme veksten innenfor alt som inkluderer HDTV er med pĂĽ ĂĽ skyve behovene i konsumentenden av markedet.

Evalueringsmodul For de som ønsker ü komme raskt i gang med utvikling mot TIs TMS320DM6467 sü kan det vÌre greit at alt nü er tilgjengelig fra brikker til de applikasjonene som gjør utviklingsarbeidet langt lettere. TI kan tilby en korresponderende digital video evalueringsmodul (DVEVM), DM6467, som ogsü inkluderer MontaVista Linux, indistristandard og DaVinci applikasjons programmerings interfacer (APIer), DaVinci Codec Engine og en utvalg multimedia kodere for evaluering. I tillegg til standard video, bilder, tale og lyd kodere inkluderer systemet ogsü nye transkodere som MPEG-2 til H.264. DaVinci systemet vil i seg selv forenkle arbeidet med implementering av digital video, men det finnes ogsü et utvalg med applikasjonsspesifikk programvare og designekspertise tilgjengelig fra TIs tredjeparts nettverk. Mer informasjon finnes pü www. ti.com/dm6467pr

.PSFUIBO DPOOFDUPS DPNCJOBUJPOT 5IFNPEVMBSEFTJHOPG -&.0QSPEVDUTQSPWJEF NPSFUIBO EJGGFSFOUDPNCJOBUJPOT PGDPOOFDUPSTXJUIIZCSJE DPOUBDUDPOmHVSBUJPO t)JHIBOEMPXWPMUBHF t$PBYJBMBOEUSJBYJBM t2VBESBY t5IFSNPDPVQMF t'JCSFPQUJD t'MVJEJDBOEQOFVNBUJD t)ZCSJE t$VTUPNTPMVUJPOT

-&.0/038":"4 5FM    'BY    JOGPOP!MFNPDPN XXXMFNPDPN


20 | Insight Electronics#1/2•2008

Ideelle for designere av innbakte systemer De nye DPO3000 tilbyr trigging og dekoding for de mest populære serielle bussene som benyttes i innbakte designapplikasjoner. I tillegg har de nye oscilloskopene hele 5M standard minnelengde på alle kanaler og utnytter Wave Inspector i navigasjon og søk, for å forenkle søking etter interessante forekomster. Nesten all elektronikk som utvikles og produseres i dag er et innbakt system og kan inneholde mikroprosessorer, mikrokontrollere, DSP, RAM, flash, EPROM, FPGA, A/D, D/A og annen I/O. I stadig økende grad erstattes interne parallellbusser i innbakte systemer med serielle busser som I2C, SPI og CAN. På en seriell buss kan signalet inneholde adresse, styring, data og klokkeinformasjon og denne kompleksiteten representerer en rekke utfordringer innen debugging for utviklere. DPO3000 Serien adresserer disse problemene med det mest komplette verktøyet for å jobbe med industristandard serielle busser som I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN og LIN.

Wave Inspector Langt minne er nødvendig for å fange serielle data med høy oppløsning og gjør at utvikleren bruker mindre tid på å stille inn riktige triggere. Som svar på dette har DPO3000 hele 5M dypt minne pr. kanal som standard. Likevel, lange opptak representerer tusenvis av skjermbilder med signalaktivitet, noe som gjør det vanskelig å finne informasjon om et designproblem hurtig. DPO3000 Serien Wave Inspector gjør det enkelt og effektivt å plukke ut svarene som behøves. Kraftigste portable oscillskop Familien består av 6 modeller, fra 100 MHz til 500 MHz. Alle modeller har 2,5 GS/s hastighet med

mer enn 5 ganger oversampling på alle kanaler. 5M minnelengde er standard på alle kanaler slik at man kan fange lange tidsforløp med høy oppløsning. Harde fakta Med kun 13,7 cm dybde tar det også liten plass og veier bare 5 kg. Instrumentet har også stor verdi med sin Wave Inspector, seriell trigging, protokoll dekoding, USB plug-and-play PC tilkobling, 9” WVGA bredformat

Ny sjef for APC-MGE i Norge og Sverige Arild Bjørkedal er blitt ny sjef for APC-MGE i Norge og Sverige. APC og MGE UPS Systems fusjonerte nylig, og det nye firmaet får nå felles ledelse for Norge og Sverige. For våre kunder er det mange fordeler med sammenslåingen. Vi kan nå tilby et bredere produktspekter, utvidede tjenester og komplette helhetsløsninger slik at kunden vil slippe å forholde seg til flere leverandører. I tillegg har vi en unik mulighet til å utvikle enda bedre produkter nå som vi kan hente kompetanse fra to områder, sier Arild Bjørkedal, som tidligere var sjef for MGE UPS Systems i Norden. Han vil nå få det overordnede ansvaret for Sverige og Norge Arild Bjørkedal sier videre at markedet for reservekraft (UPS), effektive kjøleløsninger og verktøy for overvåkning av serverrom øker

kraftig. Samtidig som IT stadig blir viktigere, prioriteres nå også områder som strømforsyning og sikker serverdrift stadig mer. Vi ser en sterk trend mot bladeservere i serverrom. Bladeservere har ikke bare høyere kapasitet enn tradisjonelle servere, men de bidrar også til å øke temperaturen betraktelig i serverommet. Ofte kan temperaturen komme opp på et kritisk nivå og bli en stor risk for avbrudd og driftstopp. Tradisjonelle kjølesystemer har sjelden nok kapasitet, samtidig som elektrisitetskostnadene for å kjøle serveren ofte er høy. På dette området ser vi en økende etterspørsel for

våre helhetskonsepter for datarom og InfraStruXure som klarer de tøffe kravene til bladeservermiljøet og som bidrar til å redusere driftskostnadene, sier Arild Bjørkedal.

skjerm for å vise mer i horisontalplanet som ”glitcher” og små detaljer som ellers kan bli borte. Den nye serien har også USB port på frontpanelet for enkel lagring av skjermbilde, oppsett og måledata til PC. Alle modeller har Ethernet og USB (TMC) porter på baksiden for tilkobling til PC. I tillegg har alle modeller TekVPI probegrensesnitt for kommunikasjon mellom probe og instrument. Det finnes et utvalg spennings- og strømprober med VPI grensesnitt. DPO3VID Video Application Module tilfører oscilloskopet et omfattende sett av HDTV og tilpassede videotriggerfunksjoner. Denne modulen kombinert med innebygget, valgbar 75Ω terminering gjør DPO3000 til et nyttig instrument for utvikling som innbefatter moderne videodesign. Ingen andre tilsvarende instrumenter tilbyr HDTV trigging og innebygget 75Ω terminering. Den nye DPO3000 serien kompletterer DPO4000 og MSO4000 seriene, som ble introdusert i 2006 og 2007, med båndbredder fra 100 MHz til 1 GHz og er således den mest kapable portable oscilloskopserien i markedet. NI LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition LE (basisversjon) er inkludert i DPO3000 serien og brukere kan oppgradere til NI LabVIEW SignalExpress Tektronix utgaven som inneholder mer enn 200 måleoppstillinger, analyse og rapportgenerering. OpenChoice programvaren, som også følger med, sørger for enkelt å kopiere skjermbilde eller måledata til utklipstavlen eller lagre disse på fil.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 21

TDS3000C serien oppgraderes Oscilloskopserier som er mer enn 10 år gamle kan det ikke være noen idé å oppgradere. Til det har utviklingen gått for fort og krav og elektronikk har tatt sjumilssteg i mellomtiden. Samme dag som Tektronix introduserer sin nye DPO3000 serie med en rekke nye funksjoner for dagens krav, med høy ytelse og bruk av det nyeste innen komponenter, lanserer Tektronix også sin oppgraderte TDS3000C serie. Kan det ha noe for seg? Svaret er naturlig nok ja. Etter at TDS3000 serien ble introdusert på slutten av 90-tallet og senere oppgradert kraftig til B-versjon i 2001, har den blitt svært populær. Salget av denne modellen har holdt seg stabilt høyt. TDS3000 serien var unik da den ble introdusert og er fortsatt det. Det eneste store problemet de senere årene har vært lagringsmediet, som var 3 ½” diskettstasjon. Den nye TDS3000C serien har adressert problemet og byttet ut floppydisken med en USB kontakt i fronten for lagring av skjermbilde, måleverdier og måleoppsett. Utover dette finner man stort

sett de kjente funksjonene fra B-serien. Batteri Hvilke funksjoner gjør TDS3000C spesiell? Svarene er mange og ulike, avhengig av hvilken bruker man spør. For mange er batteriet viktig. Det finnes ingen oscilloskop i markedet i dag med tilsvarende ytelse kombinert med batteridrift. TDS3000C har form og vekt som gjør det praktisk for portable oppgaver, der standard digitale lagringsoscilloskop ikke strekker til. Båndbreddene er 100, 300 og 500MHz med 2 eller 4 kanaler. Andre viktige funksjoner er DPO, digital phosphor effekten på signalvisningen, som gir intensitetsgradert visning i forhold til hvor ofte signalet opptrer i de ulike områdene. Denne intensiteten kan justeres fra kort ”etterglødingstid” til kontinuerlig oppdatering av skjermbildet. Denne visningen blir

stående i bildet selv om målingen stanses. Tilleggsmodulen TDS3GV Applikasjonsmodulene, som kan kjøpes som opsjoner, tilbyr tilleggsfunksjoner for telekom masketest, ”limit”-testing i produksjonsmiljøer, avansert analyse og 270Mb/s seriell digital video test. TDS3000C leveres standard med Ethernet grensesnitt for nettverk eller PC tilkobling. Tilleggsmodulen TDS3GV utstyrer oscilloskopet med GPIB,

Mønsterkort med kvalitetssikring. Hele veien! Flere ganger i året inspiserer Elmaticas kvalitetsteam våre mønsterkortprodusenter i Asia og Europa. Da kontrolleres alt fra produksjonsutstyr, til prosedyrer, logistikk og kompetanse. ”Alle steiner blir snudd!” Dermed vet vi nøyaktig hvor vi skal produsere dine mønsterkort, slik at du blir 100 % fornøyd. Dette er en service vi byr på for å sikre fremgang og suksess for nettopp din bedrift.

Kjøp av mønsterkort er et puslespill! admin@elmatica.no www.elmatica.com Tlf: 22 09 87 00

RS-232 og VGA utgang. Et bredt utvalg av prober med TekProbe grensesnitt, gir en prisgunstig løsning med aktive prober, strømprober, m.m. Applikasjonsmodulene for avansert trigging, FFT analyse og videotest har nå blitt implementert som standardmoduler i TDS3000C serien. I tillegg er prisen redusert, slik at for mange vil dette være et godt alternativ til de enkleste digitale oscilloskopene, med en rekke avanserte funksjoner og ytelse.


22 | Insight Electronics#1/2•2008

Minst og lavest strømforbruk En ny familie med 10 og 12 bit, åtte kanalers (octal) analoge til digitale konvertere (ADC’er) har blitt introdusert av Texas Instruments, og de har det laveste strømforbruket i industrien og den minste størrelsen. Datakonverter markedet har en årlig vekst på 72 prosent, og Texas Instruments vokser årlig 30 prosent i dette markedet, forteller Christoph Gromann, EMEA Business Development Manager High Performance Analog fra Texas Instrument i Freising, Tyskland. De nye datakonverterne muliggjør mindre og langt mer energieffektive medisinske billeddata, trådløs kommunikasjon, militære guidesystemer, automatisk testutstyr og videoutstyr. ADS5281 familien tilbyr høy oppløsning og samplingshastigheter på opp til 65 millioner sampler per sekund (MSPS), lav støy og avanserte digitale egenskaper, noe som er kritisk i sensitive billedapplikasjoner som portabelt ultralyd og MRI utstyr. Komplekse systemer ”Etter hvert som medisinske billedsystemer blir mer og mer portable

og kompakte så er TI forpliktet til å løse utfordringer produsenter møter når de skal designe disse stadig mer komplekse systemene,” fortalte Christoph Gromann, EMEA Business Development Manager High Performance Analog (HPA) under en pressekonferanse nylig. ”ADS5281 ADC familien og TIs octal forsterker tilbyr den strømknappe og samtidig høye tettheten som disse systemene krever, uten å gå på akkord med ytelse eller billedkvalitet.” Lavere en konkurrentene Hele familien med ADC’er, fra ADS5281 via ADS5282 til ADS5287 forbruker veldig lite strøm, hele 30 prosent lavere enn konkurrerende systemer. Ved den høyeste samplingsfrekvensen på 65 MSPS forbruker ADS5281 familien så lite som 77 milliwatt (mW) per kanal. Med dynamiske skalering,

og ved en samplerate på 30 MSPS, er strømforbruket per kanal så lavt som 48 nW. ADS5281 familien er designet for å benyttes sammen med TIs nye octal forsterker med variabel forsterkning, VCA8500, som tilbyr 0,8 ny/ square root Hz inngangsstøy ved bare et strømforbruk på 63 mW per kanal. Når de kombineres, ADC’en og octalforsterkeren, tilbyr de en komplett medisinsk signalkjede

med bedre støyytelse og et kombinert strømforbruk på mindre enn 130 mW per kanal ved 50 MSPS, noe som er mindre enn noe annet konkurrerende system på dagens marked. Tilgjengelig ADS5281 familien er tilgjengelig i plassbesparende 9 x 9 mm, 64 pinns QFN pakker. ADS5281 er også tilgjengelig i en 80 pinns TQFP

Avansert utviklingsplattform for motorstyrin “MotionFire” FPGA-basert plattform kombinerer kommunikasjonsgrensesnitt, flere motordrivere og kontrollalgoritmer som støtter hurtig og fleksibel utvikling av motorstyringer Arrow kommer med en avansert, FPGA-basert utviklingsplattform for design, prototyper og test av motorstyringer. Plattformen MotionFire er utviklet av Arrows referansekort-team i samarbeid med flere nøkkelleverandører og partnere. Plattformen består av all nødvending maskinvare, programvare og dokumentasjon nødvendig for rask og kosteffektiv implentering av motorstyringssystemer. Automotiv og industri MotionFire er sammensatt av

en FPGA og kommunikasjonsbasekort kjent som FireFighter, FireDriver kraftmoduler, det siste innen motorkontrollalgoritmer og kommunikasjons-IP. Plattformen kan benyttes til å styre alle typer motorer eller en miks av motortyper. Det gjør den egnet for motorstyringer av en mengde utstyr innen områder som automotive, industri, medisin, instrumentering og forbrukerelektronikk. Basekortet FireFighter inneholder en Altera Cyclone-III laveffekt 65nm FPGA, og flere kommunikasjons-

opsjoner, inkludert CAN porter, Ethernet-grensesnitt, RS232-tilkopling og 40 beskyttede bruker-I/ Oer. Strømforsyningen er levert av

en National Semiconductor, mens hukommelse på kortet består av 256Mbit, 200MHz DDR2, en 16Mbit konfigurasjonshukommelse og


elektronikk • data • telekommunikasjon | 23

”Etter hvert som medisinske billedsystemer blir mer og mer portable og kompakte så er TI forpliktet til å løse utfordringer produsenter møter når de skal designe disse stadig mer komplekse systemene,” fortalte Christoph Gromann, EMEA Business Development Manager High Performance Analog (HPA) under en pressekonferanse nylig.

versjon som tilbyr en meget enkel overgang til disse neste generasjons ADC siden TQFP versjonen er pinne for pinne kompatibel med TIs forrige

generasjon ADS527x familie med octal ADC’er. Mer informasjon om dette kan du finne på www.ti.com/ads5281-pr

16Mbit seriell flash-hukommelse for lagring av kode.

fleksible NIOS II konfigurerbare soft-prosessor. Avanserte regulatorer er implementert i maskinvare med VHDL-kildekode som en del av plattformen, mens egenskaper som banegenerator er implementert i programvare. Teknikere har også tilgang til sanntid Ethernet protokollIP.

Vi gir gode idéer luft under vingene!

ng

Sponsorer All MotionFire maskinvare er designet av Arrow’s europeiske referansekort-team, med Altera og National Semiconductor som sponsorer for henholdsvis det digitale og analoge delen av designet. Spesialtilpasset motorkontroll-IP er utviklet av den svenske motorkontrollspesialisten Unjo AB. Kundespesifisert kommunikasjons-IP kommer fra Softing AG, en spesialist i maskin- og programvare for industriautomatisering og bilelektronikk. www.arrowne.com.

Kitron er et av Skandinavias ledende selskaper innen utvikling, industrialisering og produksjon for kunder i markedssegmentene Forsvar/Marine, Data/Telekommunikasjon, Medisinsk utstyr og Industri. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige og Litauen. Kitron omsatte for nær 2 milliarder NOK i 2007, og har om lag 1.300 ansatte, hvorav over 600 i Arendal. For ledige stillinger, sjekk våre nettsider. Vår visjon: Våre løsninger gir suksess!

www.kitron.com

Fra jagerfly til medisinsk utstyr. Og alt i mellom. tvers / foto: arild de lange nielsen / animidas

Pulsbreddemodulasjon Opp til seks galvanisk isolerte FireDriver kraftmoduler kan koples til basekortet. Disse generiske 4-fasedriverne gir opp til 10A pr kanal med en DC busspenning på 50VDC og er tilgjengelig med beskyttet- og filtrert koding og/eller halleffekt sensorinnganger. EMF-sensorer (elektromagnetisk felt) på baksiden på tre faser sørger for implentering av sensorfrie motorer, mens synkronisert ADC-sampling er mulig på alle faser innenfor samme PWM-syklus (pulsbreddemodulasjon). Hver FireDriver har sin egen National Semiconductor strømforsyning. For å understøtte implementering av maskinvare er MotionFire-plattformen utstyrt med nøkkelprogramvare og IP inkludert et komplett referansekortdesign basert på Altera’s


24 | Insight Electronics#1/2•2008

Vil USAs patentreform forandre strømindustriens arbeidsmetoder? Nyere presseutsendinger fra strømforsyningsselskaper som er i gang med søksmül for patentovertredelser, og strømindustriens oppmerksomhet rundt disse prosessene, har fütt frem reaksjoner og betenkeligheter vedrørende müten USAs patentsystem arbeider. Patrick Le Fèvre, marketingdirektør Ericsson Power Modules AB

I Europa har det amerikanske patentsystemet alltid blitt betraktet med en viss grad av forsiktighet og nysgjerrighet. I mangfoldige tilfeller innen forskjellige industriomrüder finnes det tegn pü bevis at USAs patentsystem har blitt brukt pü en annen müte enn det opprinnelige formület, nemlig ü beskytte �oppfinnere� og deres �oppfinnelser�, noe som resulterer i et bredt spekter med patentsøknader som søker ü patentere grunnleggende prinsipper istedenfor virkelige oppfinnelser. Pü toppen av det hele har nye industrigrener, sü som den biomedisinske, nye teknologier, internett og mange andre innført taktiske müter ü bruke det amerikanske patentsystemet pü for ü styrke sine taktiske markedsposisjoner ved ü søke om veldig generiske patenter, hvilket gjør det nesten umulig ü styre alle patentsøknader pü en effektiv og Ìrlig müte. Meucci mot Bell I slutten av 2005 resulterte alle derivasjoner i USAs patentsystem med at det amerikanske patentbyrüet (PTO) sto ovenfor et historisk høyeste nivü pü nesten 400.000 nye søknader, mens de samtidig bearbeidet et rekordhøyt etterslep pü ca. 620.000 søknader. Noen av disse sakene hadde ventet i seks ür før granskeren hadde mulighet ü gjennomgü dem. Som tidligere nevnt, har flere tilfeller av betydningsfulle derivasjoner

,POOFLUPSFS

UMG

XXXUUJFVSPQFDPN

blitt omtalt i pressen, hvilket ga ny nÌring til hissige debatter om �enemerker� og hvordan slike �enemerker� var definert i veldig generiske patenter. Det er interessant ü legge merke til at den brede majoriteten av veldig generiske patenter kun er registrert og/eller bevilget for det amerikanske patentsystemet, dog aldri i Europa eller Japan, der slike veldig generiske søknader ikke er i overensstemmelse med det strengere patentsystemet som beskytter �oppfinnelsen� og �oppfinnere�. Før vi kan ta i betraktning hva som vil skje nür den amerikanske patentreformen trer i kraft, mü vi huske pü at USAs patentsystem alltid har vÌrt preget av diskusjoner, og vi mü heller ikke glemme den historiske saken som undervises i universitetenes juridiske fakulteter om hvordan Meucci tapte mot Bell ved søknaden pü telefonpatentet. Dette er lenge siden, og lite ble gjort skriftlig eller dokumentert av advokatene denne gangen, men historien forteller oss at Bell fritt konstruerte patentpapirer og sendte dem inn kun noen timer før Meucci sendte inn sin søknad pü telefonpatentet. Historieeksperter blir veldig ofte forledet til ü tro at Bell har fütt et vink av noen i patentbyrüet eller i det minste av noen som sto dem nÌrt. Rettsaken startet i juni 1885 og ble avsluttet i november 1897 med verken vinnere eller tapere. Å fremme innovasjon Helt siden november 1897 har hundrevis av artikler, avhandlinger og undersøkelser blitt utarbeidet for ü overprøve denne saken, og først i juni 2002 ble Antonio Meuccis forrangsstilling i telefonoppfinnelsen anerkjent av U.S. House Resolution 269, og dette var avgjørende for vedtaket. Mens Meucci saken dreier seg om dürlige fremgangsmüter og adferd,

Patrick Le Fèvre, marketingdirektør, Ericsson Power Modules AB

noe som bare er en veldig liten del av erstatningsklager som omtales i dagens presse, har mange andre saker, som er koblet til nye arbeidsmetoder under forskjellige markedsbetingelser og konkurranselandskap, motivert Federal Trade Commission til ü overveie om det amerikanske patentsystemet skulle reformeres. Meninger om tidspunktet for den offisielle starten av denne prosessen varierer, noen mener at patentreformen allerede var under utvikling sent i 80-ürene, men det er min mening at den ble tatt opp i oktober 2003, da Federal Trade Commission utga en rapport pü 315 sider med tittelen: �To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy� (oversettelse: Å fremme innovasjon: Den riktige balansen mellom konkurranse og patentrett og politikk). For alle de som la merke til de etterfølgende debatter og diskusjoner, har det vÌrt en meget interessant prosess, og argumenter fra begge sider - pro og kontra reformen - tas frem for ü illustrere hvor kompleks en slik reform ville bli, og hvorfor ethvert tidligere forsøk ü reformere det amerikanske patentsystemet har vÌrt mislykket. Men ettersom mange selskaper nü virkelig er globale med virksomheter og aktiviteter i hele verden og forretninger pü fem kontinenter, har slike selskaper begynt ü støtte ideen om ü re-formere og harmonisere det amerikanske patentsystemet med de

som gjelder i Europa og Japan, og ü overveie helt seriøst hvordan opphavsrett kan beskyttes i nye ledende nasjoner, sü som Kina og India. HR1908 Fredag, den 7. september 2007, vedtok U.S. House of Representatives (USAs representanthus i kongressen) et lovforslag om patentreformen. HR1908 sikter ü styrke patentenes kvalitet og ü redusere patentrettstvister og -misbruk. Parallelt med HR1908 har de amerikanske og japanske patentbyrüene lansert et testprogram i juli 2006 som kommer til ü vare frem til 2008, og den 4. September har patentbyrüene i USA og England kunngjort et testprogram for ü strømlinjeforme prosessen for patentoppnüelse i disse land. Slike prosesser kommer helt sikkert til ü vÌre til hjelp for ü redusere antall veldig generiske patenter, og ü føre det amerikanske patentsystemet tilbake til sin opprinnelige oppgave; nemlig ü beskytte �oppfinnelser og oppfinnere�. Tatt i betraktning det økende antall søksmül ved patentovertredelser i strømindustrien, samt den voksende opinionen at veldig generiske patenter ikke tjener noen, ansees den amerikanske patentreformen ü vÌre et stort hüp om at man kommer til ü vende tilbake til en vanlig konkurransesituasjon mellom de forskjellige partene for ü beskytte sine opphavsretter som er basert pü ekte forskning og sanne oppfinnelser.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 25

Ny enkel-brikke korrigeringskrets Texas Instruments ved Francois Malléus viste nylig fram industriens første enkel-brikke korrigeringskrets for større strømkilder (PFC – Power Factor Correction), en styringskrets for multikilowatt kommunikasjon, tjenere og industrisystemer. Den nye UCC28070 to-fase, kontroller for spenningsmodus gjør det mulig for designere å forenkle strømdesign, øke systemets holdbarhet og også oppnå større enn 0,9 kraftfaktor rating, noe som forbedrer energieffektiviteten. TIs UCC28070 bygger på mer enn tjue års erfaring med PFC kretsutvikling, og dens egenskaper gir en meget fin ytelse og reduserer samtidig system kostnader i applikasjoner hvor høy grad av effektivitet og høye kraftfaktorer er viktige. Dette gjelder alt fra kommunikasjon i det øvre skiktet

til innbygde motordrivverk i frysebokser og friskluftanlegg til HID lysballaster, fortsetter Malléus. I systemer med strømkrav fra 75 W opp til 1 kW og mer bidrar UCC28070 til å redusere den totale harmoniske forvrengningen, noe som gjør det mulig for dagens systemer å bedre utnytte den tilgjengelige strømmen og tillater ekstreme variasjoner og forstyrrelser in ulike AC kilder som finner brukt over hele verden. Mer informasjon finner du på www.ti.com/UCC28070-pr

Francois Malléus EMEA Business Development Manager High-Performance Analog (HPA) Det fokuseres hele tiden på kraftforbruket, og vi ønsker å forbedre energieffektiviteten gjennom vår nye korrigeringskrets.

Tektronix

NYHET

DPO3000 serien Ny teknologi gir ny funksjonalitet, uten kompromisser! Den nye DPO3000 serien har kraftige funksjoner for generelle måleanvendelser kombinert med debuggingsverktøy som man tidligere bare har sett på de kraftigere modellene • 100, 300 og 500MHz båndbredder • 2 eller 4 kanaler med TekVPI grensesnitt • Målehastighet 2,5GS/s pr. kanal • 5Mpkt minnedybde pr. kanal • Wave InspectorTM for enkel og intuitiv navigasjon og søking ....i dypt minne • Bred 9” WVGA skjerm med 50.000 wfms/sek • Seriell buss trigging og debugging for I2C, SPI, CAN, LIN, ....RS232/422/485/UART • Kompakt fysisk størrelse, vekt 4,1 kg • Moderne PC tilkobling og VGA utgang • Programvare for enkel PC håndtering Kontakt oss for mer informasjon!

www.nortelco.no/ne tel 22576100 fax 22576130


26 | Insight Electronics#1/2•2008

Lavpris FPGA i 65-nm For å presse prisene ytterligere ned kommer Altera her med sin Cyclone III-serie der 65 nm-teknologien er benyttet. Alt dette for ytterligere å være i teten innenfor konsumentmarkedet. Robert Blake vice president for produkt planering forteller til Peak at programerbar logikk i forbrukerelektronikk har eksplodert, og for å holde tritt med markedet presenterte han Cyclone III-serien som er bygget på 65-nm. I dag finner man FPGA-kretser med NIOS-prosessorer til og med i GPS navigatorer. Cyclone III FPGA leverer en til nå ukjent kombinasjon av kraft, funksjonalitet og kostnad for trådløs, video, skjermer og andre kostsensitive applikasjoner. Styringsprogram for motorer Altera kan nå levere sin nye Cyclone III familie med produkter, industriens første lavpris serie FPGA bygget på 65-nm. Cyclone III FPGA bruker 75 prosent mindre strøm enn konkurrerende FPGA’er og leverer 5K til 120K logiske elementer (LE’s), opp til 4 Mbits med minne og opp til 288 digitale sig-

nalprosesserings (DSP) multiplikatorer. Med en pris 20 prosent lavere per logisk element sammenlignet med den tidligere generasjonen, gjør Cyclone III familien det mulig for designere å benytte FPGA’er i flere kostsensitive applikasjoner enn tidligere. ”Vi har mottatt våre første Cyclone III enheter og er travelt opptatt med å inkludere dem for vårt avanserte styringsprogram for motorer”, sier Eric Wildi, elektronikkdirektør hos Emerson Climate Technologies. ”Den imøtekommende og innovative arkitekturen i Cyclone III FPGA’er, som ytelse og minne i massevis gjør det mulig for oss å levere langt større funksjonalitet til en hyggelig pris sammenlignet med konvensjonelle mikrokontrollere og DSP løsninger.” Kommunikasjon Noen eksempler på hva ingeniører

DM355 fra DaVinci Texas Instruments med ny, rimelig, DaVinci prosessor rettet mot et voksende markedet for portable HD video applikasjoner. Vi vil være i front sier, Jean-Marc Charpentier fra Texas Instruments når han presenterer DaVinci prosessoren med en ARM basert vertskontroller. Som en sentral leverandør til markedet for neste generasjon portable HD video produkter, har Texas Instruments annonsert tilgjengeligheten av en ny DaVinci prosessor med en ARM basert vertskontroller og komplette utviklingsverktøy. Til en pris under $10 tilbyr den nye TMS320DM355 digital media prosessor HD video ytelse og dobbelt så god batteriytelse som dagens HD produkter.

Utviklingsverktøy Framstilt som den er for applikasjoner som digitale kameraer, IP videokameraer, digitale fotorammer og overvåkningskameraer for babyer, så består DM355 prosessoren av et integrert videoprosesserings subsystem, en MPEG-4-JPEG coprosessor (MJCP), en ARM926EJ-S kjerne og en del andre egenskaper. Det tilhørende utviklingsverktøyet, DM355 Digital Video Evaluation Module (DVEVM), vil bidra til å hjelpe utviklere til å skape rimelige portable digitale videoenheter med HD video kapasitet både

Robert Blake Vice President Produkct Planning i Altera her under en presentasjon av Cyclone III-serien.

kan oppnå utelukkende ved hjelp av Cyclone III enheter, er: Software Defined Radio (SDR), hvor Cyclone III enheter muliggjør integrasjon av SDR bølgeformer i

en enkel enhet for mindre enn 0,5 watt med statisk strøm. Rockwell Collins har allerede utviklet en del løsninger basert på Cyclone III for sikker militær kommunikasjon.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 27

Cyclone III er dessuten også meget godt egnet for trådløse løsninger på grunn av sitt lave strømforbruk, stor tetthet og omfattende DSP egenskaper. Video Også for video vil Cyclone III egne seg meget godt med sin kombinasjon DSP multiplikatorer, minne og logikk for video inn/ ut, video komprimeringskoding og video og billedprosessering. I realiteten kan det utvikles en komplett H.264 koder for under $20 eller man kan implementere høyoppløst video skalering for under $5. Det samme gjelder for skjermer som Cyclone III er optimalisert for, og hvor de leverer den første rimelige FPGA som møter alle kravene til 1080p HDTV ytelse. I tillegg kan kunder begynne å designe for Cyclone III familien allerede i dag ved hjelp av versjon 7.0 av Quartus II design applikasjonen. Cyclone III EP3C25 er alt ute hos de første kundene. Alle åtte medlemmene av Cyclone III familien er tilgjengelig. Mer finner du hos www.altera.com/c3

raskt og enkelt. Prosessoren er tilgjengelig med klokkehastigheter på 216MHz eller 270MHz, noe som muliggjør en serie med skalerbare produkter. Ytterligere kan utviklere nyttiggjøre seg gjenbruk av det utviklingsarbeidet som har gått inn i TIs DaVinci teknologiportefølje, www.thedavincieffect.com, eller nyttiggjøre seg omfattende åpen-kilde ressurser for ARM basert prosessering for å gjøre det mulig å komme raskere gjennom utviklingsprosessen. Andre applikasjoner som vil kunne finne nytte i anvendelse av DM355 inkluderer kommersielle produkter som medisinsk sektor, meget rimelig digitale videoopptakere og portabelt testutstyr. Mer informasjon vil du kunne finne på www.ti.com/dm355pr

Cyclone III die som viser hvordan logikkelement, minne og multiplikatorer ligger i rader.

27.–29. oktober 2009

Cyclone III die som viser hvordan logikkelement, minne og multiplikatorer ligger i rader.

Norges Varemesse, Lillestrøm

Bransjens største møteplass for prosess, elektronikk og automatisering Meld deg på som utstiller på www.pea-messen.no

Jean-Marc Charpentier Digital EndEquipment Business Development Manager, DSP Product Group EMEA i Texas Instrument.

92x265 pea.indd 1

04-04-08 11:39:17


28 | Insight Electronics#1/2•2008

Trender i innvevd databehandling

Små formfaktorer og AdvancedMC Introduksjonen av flerkjerneteknologi for to år siden har fått stor innflytelse på innvevd datateknologi. Og dette er fortsatt et hett tema, ettersom programvareutviklerne nå står overfor utfordringen med å gjøre sine applikasjoner kompatible med flerkjerneteknologien. Norbert Hauser, Vice President Marketing i Kontron AG

Dette er den eneste måten å dra full nytte av potensialet som ligger i flerkjerneprosessering. I så måte ser 2008 ut til å bli et spennende år for både programvareleverandører og –utviklere. I løpet av året skal det legges et grunnlag f.eks. for fremtidig bruk av hybridsystemer med forskjellige operativsystemer. Det finnes allerede hypervisor- eller VMM(Virtual Machine Monitor) løsninger for nærmest enhver mulig kombinasjon, men de optimale kombinasjonene er ikke blitt testet. Dessuten er ikke alle selskaper i posisjon til å implementere den optimale løsningen, ettersom eksisterende applikasjoner, hvor det allerede er investert hundrevis av mannetimer, simpelthen ikke bare kan restartes over natten. Nettopp derfor vil eksisterende løsninger fortsatt bli brukt. Når det gjelder nye applikasjoner derimot, spår analytikere en trend mot åpne løsninger som f.eks. Linux. Gjennom de siste årene er dette operativsystemet blitt stadig mer pålitelig og mer populært. For sju år siden ville tilhengere av Linux blitt betraktet som “eksotiske”. I dag er imidlertid Linux en virkelig opsjon, og ser ut til å bli

det foretrukne OS for fremtidige prosjekter. Dette vil gi et stort antall utviklere sjansen til å bruke applikasjoner med åpen kildekode for første gang. Fremtidig utvikling er dermed sikret, i det minste for behovene til det store brukermiljøet. Snart 35nm På samme måte som flerkjernetrenden er integrasjonsnivået en viktig faktor som påvirker innvevd datateknologi. Dette har for tiden størst innvirkning på de minste formfaktorene. Etter at integrasjon i brikkesett har funnet sted, blir brikkesettene nå integrert i System-On-Chips (SoCs) ettersom man oppnår økende integrasjonsgrad på silisiumskivene. De kommer nå i 45nm prosessteknologi, og vil snart være tilgjengelig i 35 nm. Vi er derfor i en situasjon der vi f.eks. kan utvikle datamaskinmoduler (computer-on-modules – COMs) på størrelse med et kredittkort, som inneholder de nyeste prosessorene i et enda mer energibesparende design, se figur 1. Dette leder oss til kjernekompetansen hos produsenter av innvevd datateknologi – formfaktorer og systemer. I 2008 vil vi også se

Figur 2. Det nye JRexplus fra Kontron muliggjør PC/104-utvidelser for 3,5 tommer SBC.

Norbert Hauser, Vice President Marketing i Kontron AG

nyutvikling på dette området, spesielt innen de såkalte små formfaktorene. Men på lang sikt vil knapt nok noen selskaper være i stand til å differensiere seg utelukkende i form av formfaktorer, og må vurdere andre tjenesteområder for å kunne forbli konkurransedyktige. Ikke desto mindre vil formfaktorer spille en viktig rolle innen utvikling av langtidstilgjengelige og robuste innvevde datasystemer. Så la oss se litt nærmere på de viktigste formfaktortrendene for 2008. Flatt design SoCer vil i 2008 bli utstyrt med prosessorer fra ulike produsenter, og vil ha en avgjørende betydning

for bruken av nanoETXexpress datamaskinmoduler, som ble lansert i 2007. Videre kan man ikke utelukke at en ny standard for moderkort eller ettkorts datamaskiner (SBC) vil etablere seg. Men det gjenstår å se hvorvidt de PC/104-standardene vil kunne tilby den rette migrasjonsveien, eller om en enda mindre standard vil vokse frem fra spekteret av ATX-kompatibelt utstyr. Kontrons siste nyvinning, det 3,5 tommers JRexplus-kortet som kan utstyres med PC/104-plus ekspansjonskort, vil trolig være av spesiell interesse for mange utviklere, se figur 2. Går du videre her, og begynner å tenke i retning PCI Express, kan dette


elektronikk • data • telekommunikasjon | 29

C systemer danne basis for å pakke SBC-funksjoner med flate ekspansjonskort inn på den minste plass. Tross alt er det flate designet ideelt for miniatyrisering. Men mer om dette ved en senere anledning. Akkurat nå er det viktigere for utviklerne å vite hva som helt sikkert kommer i 2008. Bakplan Sammen med de små formfaktorene, som nanoETXexpress, foregår den viktigste utviklingen innen MicroTCA- eller AdvancedMC-systemer. For øyeblikket holder Kontron disse begrepene adskilt for å kunne differensiere markedet for telekombaserte plattformer fra plattformer som brukes til andre applikasjoner. Dette fordi MicroTCA-systemer blir benyttet med redusert funksjonalitet i andre segmenter, som f.eks. i industrielle applikasjoner. Hvorvidt begrepet “AdvancedMC systemer” eller “MicroTCA systemer” kommer seirende ut er irrelevant. Hovedsaken er at MicroTCA nå er klart for å brukes i systemer der systemdesign basert på elektronisk keying syntes å bli for komplekse. Dette inkluderer konvensjonelle CPUkort via MCH (MCH - MicroTCA Carrier Hub) såvel som intelligente kraftmoduler. Det vil derfor komme løsninger som bringer alle disse funksjonene ut på bakplan og AdvancedMC moduler, og gjør at MicroTCA kan introduseres i lavere prissegmenter. Dette vil bidra til lanseringer av pakkesvitsjede bakplan med PCI express og/ eller Gigabit Ethernet for høyt tilgjengelige portsystemer innen automatisering, medisinsk teknikk og transportsektoren, for å nevne noen, se figur 3. Kontron er i ferd

Figur 1. Datamaskinmodul på kredittkortstørrelse, med høy funksjonstetthet for energieffektive applikasjoner på minst mulig areal.

med å introdusere slike løsninger. De kan drives av standard kraftforsyninger, noe som innebærer en besparelse på rundt 900 Euro. Selv løsninger med kort keying er mulig å få til. Men det er viktig å holde seg innenfor spesifikasjonsområdet til AdvancedMC og MicroTCA. Først når alle disse markedene kan betjenes av de samme AdvancedMCene vil det være mulig å nyttiggjøre seg den økonomiske fordelen som ligger i storskalaproduksjon. Til slutt vil dette også komme brukeren til gode i form av et optimalt pris/ ytelse forhold. Formfaktorer og standarder Som den seneste utviklingen viser er soloutspill og nisjeløsninger, slik som PCI Express utvidelse for CompactPCI, ikke særlig gode opsjoner. I lys av dagens trend med sammenslåinger og oppkjøp kombinert med en årlig vekst i industrien på omkring ti prosent, er risikoen involvert i nisjeløsninger altfor høy for OEMs. Dette er også bakgrunnen for at Kontron utvikler på basis av uavhengige standardiseringsorganisasjoner, som PICMG, for det er bare slike organisasjoner som kan garantere fortsatt eksistens selv etter et oppkjøp. Den tiden da man kunne nedsette standarder egenhendig er definitivt over. Kanskje dette er synd for lydhøre trendsettere som Kontron, men det er en stor fordel for kundene. Det eneste unntaket er UGM (Universal Graphics Module), den nye langtidstilgjengelige standarden for grafikkmoduler, som Kontron og

Figur 3. Kontron arbeider med kosteffektive MicroTCA-løsninger for å kunne tilby pakkesvitsjede bakplan med PCI Express og/eller Gigabit Ethernet for portsystemer innen automatiserings-, medisinsk utstyrog transportsektorene.

XGI unnfanget og la åpen, ettersom det ikke finnes noen organisasjon for denne typen standard, se figur 4. Til gjengjeld arbeider Kontron sammen med de viktigste aktørene innen grafikkmarkedet, noe som gir tilsvarende sikkerhet. Som nevnt ovenfor gir dette leverandørene av innvevd datateknologi en høy grad av sammenlignbarhet med konkurrentene. I utgangspunktet vil formfaktorer og standarder være noe som leverandørene simpelthen må kunne tilby. Langt mer avgjørende vil service og oppfølging være – fra valg av formfaktor til ettersalgstjenester og teknisk støtte, og ikke minst den rette løsningen for kundens applikasjon, med hensyn til den aktuelle industrien og nødvendige sertifisering. Dette gjelder for alle markeder. For eksempel påberoper det medisinske markedet seg sine egne standarder for medisinsk utstyr, inkludert sporbarhet og sertifiserte produsenter. Andre sektorer som transport, automatisering, energi og forsvar har andre standarder. Derfor vil den generiske porteføljen hos produsenter av innvevde datasystemer i økende grad konsentrere seg om disse vertikale markedene, og tilby dedikerte design- og sertifiseringstjenester. Time-to-market Parallelt med dette kommer trenden mot at OEMs outsourcer all elektronikkmontering med hensyn til datafunksjonalitet: OEM-bedriftene konsentrerer seg i økende grad om sine egne spesifikke applikasjoner. Innvevd datateknologi vil ikke lenger leveres som komponenter, men som komplette, funksjonelle enheter/

Figur 4. Med UGM tilbyr Kontron langsiktig tilgjengelighet for avansert grafikk i innvevde applikasjoner.

plattformer, inkludert mekanikk og (kundespesifiserte) kabinetter. Produktporteføljen kalles ikke lenger “et bredt spekter”, men istedet en “individuell modul, kort eller systemplattform”. I tillegg har du den profesjonelle, effektive og fullgode støtten som tilbys via den globale organisasjonen nær kundens egne lokaliteter. Kontron ser betydningen av dette ut fra eksemplet med bærerkort som leveres til OEMs sammen med datamaskinmoduler. Etterspørselen har økt konstant de siste årene, og Kontron er blant de største leverandørene av bærerkortdesign for datamaskinmoduler. Og Kontron er 40 prosent et designhus for kundespesifiserte løsninger basert på moduler som funksjonelle komponenter. Fordi selskapet arbeider på alle verdiøkende nivå, fra datamaskinmoduler til systemplattformer for vertikale markeder, forbedrer Kontron time-to-market og total cost of ownership (TCO) for OEMs. Dermed oppnår både Kontron og deres OEM-kunder fordeler, og styrker sin konkurransedyktighet i markedet. Kontron utvikler og produserer standard-baserte og skreddersydde innebygde- og kommunikasjonsløsninger for OEM-er, systemintegratorer og applikasjonsleverandører i en rekke markeder. Kontrons installasjoner for utvikling og produksjon, lokalisert rundt i Europa, Nord-Amerika og i Asia/Oseania, arbeider sammen med en strømlinjeformet global salgs- og støttetjeneste som hjelper kunden til å redusere deres tid-til-marked og til å skaffe seg konkurransemessige fortrinn. Kontrons store produktportefølje inkluderer: Computer-på-moduler, SBC-er/ blader, åpne og modulære plattformer og systemer, HMI-er og skreddersydde kapasiteter. Kontron er Premier-medlem av Intel Embedded and Communications Alliance og ble utnevnt til Årets Intel-medlem 2006. Selskapet ble nylig, for tredje år på rad, utnevnt til VDC Platinumleverandør av Innebygde Computerkort. Kontron er oppført på den tyske børsen TecDAX under symbolet «KBC». For mer informasjon, nordic.kontron.com.


30 | Insight Electronics#1/2•2008

En av de beste arbeidsplassene Texas Instruments Norge har blitt anerkjent som en av landets beste arbeidsplasser i 2008. TI ble ranket på tiendeplass av totalt 81 norske selskaper som var med i målingen som er Europas største arbeidsplassundersøkelse gjennomført av ”Great Place to Work Institute”. Over 4500 ansatte i Norge svarte på undersøkelse og disse representerte en base 30.000 ansatte i landet. The Great Place to Work Institute har lyttet til og vurdert ansatte siden 1980 for å forstå hva som gjør en arbeidsplass flott. Det hjelper organisasjoner i alle sektorer å oppnå varige forbedringer i sine arbeidsplassrelasjoner for å kunne produsere målbare forretningsfordeler samt forbedre ytelsen til selskapet. “Ved Texas Instruments mener vi at ansatte og deres talenter er nøkkelfaktoren til et selskaps suksess,” sa

Laurent Giai-Miniet, General Manager, Low Power Wireless Products, Texas Instruments Norge AS. ”I en tid da vi aktivt søker å tiltrekke oss talentfulle nye ingeniører til vårt norske team er denne utmerkelsen en oppmuntrende bekreftelse på våre fokuserte tiltak innen TI Norge for å systematisk forbedre arbeidsmiljøet som i tillegg opptrer som en merkbar milepæl for TI og andre selskaper i landet.” ”TI Norge føles som et lite norsk selskap inne i et stort amerikansk et,” sa Arne Nettum, en ingeniør i TI Norge. ”Du får tilgang til alle

Texas Instruments mottar ”Great Place to Work Institute Award” i Norge fra venstre, Øyvind Birkenes, Manager, Strategic Marketing and Systems Engineering, TI Low Power RF, Merethe Jørgensen, HR Manager, TI Low Power RF, Arve Austad, Manager, IC Design, TI Low Power RF, Jannik Falck, CEO, Great Place to Work Institute Norway, Hal Adler, President, Great Place to Work. Inc. USA

muligheter, kunnskap og sylskarp teknologi som et stort amerikansk selskap kan tilby uten å måtte ofre

den kollegiale følelsen og lagånden som er typisk for en liten norsk bedrift.”

Strategisk samarbeid med Eltek Valere Eltek Valere, spesialist i energisystemer for industriog telekommunikasjonsapplikasjoner, har valgt Arrow som strategiske leverandør av elektronikk som skal brukes i alle telekom kraftprodukter. I avtalen heter det at Arrow skal levere produkter og skreddersydd leverandørkjedestøtte globalt. Samarbeidet mellom Eltek Valere og Arrow startet i Norge for over tyve år siden. Siden den gang har det vokst til å omfatte leveranser av halvledere, passive komponenter, koplingsprodukter og flere andre teknologier, både avanserte produkter og proprietære deler. Produktene benyttes i utvikling og produksjon av Eltek Valeres produkter som er alt fra likerettere og omformere til kontroll- og overvåkingsmoduler. I tillegg til å kunne tilby et bredt utvalg av produkter, er en viktig faktor for å ha oppnådd status som strategisk leverandør, at Arrow kan skreddersy løsninger for en leverandørkjede som møter Eltek Valeres krav til logistikkstøtte på høyt nivå til alle utviklings- og produksjonssteder rundt om i verden.

“Komponenter fra Arrow blir brukt i alle våre kjerneprodukter som leverer kraft til kritisk telekomutstyr, og våre krevende kunder gjør oss til en krevende kunde overfor våre leverandører. I tillegg til et bredt linjekort, er det service og logistikkstøtte som gjør Arrow til en verdifull leverandør – spesielt når det blir økt etterspørsel og mindre komponenter i markedet,” sier Sukhman Grewal, Eltek Valere’s outsourcing-direktør. Fortsatt i Norge Hovedkontoret til Eltek Valere’s forskning og utvikling er fortsatt i Norge og Arrow Norway fortsetter å spille en viktig rolle i forbindelse med samarbeidet. Helge Olsen, adm. direktør i Arrow Norway, sier i en kommentar: “Et bredt linjekort er ekstremt viktig for Eltek Valere, siden det betyr at de fleste komponentene kan komme fra én leverandør.

Marianne Andreassen, Field Sales Executive Arrow Norway, og Arne Steinstad, Manager Strategic Indesign, Eltek Valere.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 31

Utvider støtte til ARM-design Arrow har utvidet støtten til ARM-baserte applikasjoner ved å lage et nytt utviklingsmiljø som sørger for enkel og rask evaluering, prototype- og testdesign bygget rundt STMicroelectronics STR710 ARM7 mikrokontroller. Det nye utviklingssettet, designet og utviklet av Arrows eget ingeniørteam, bruker komponenter fra Arrows portefølje og bringer sammen selskapets eksisterende ‘Bitfire’ sett med en PMEE (Processor Module with Extended Expansion connector) utvidelsesmodul. Denne ‘Atmosfire’ modulen inneholder STMicroelectronics mikrokontroller. Resultatet er en løsning som kan tilby vesentlig mer funksjonalitet enn konvensjonelle startsett og demonstrasjonskort, siden det har all nødvendig maskin- og programvare, og støtteverktøy for å evaluere og utvikle STR710 applikasjoner. Utviklingssettet Bitfire inneholder en ARM7TDMI prosessor som målprosessor, en Altera Cyclone FPGA med konfigurerbar hukommelse, og en stor 40 x 16, høy intensitets tofarget LED-matrise. Den nye Atmosfire PMEE

modulen har STMicroelectronics STR710 helintegrerte ARM7 MCU, 1MB fast SRAM, 16Mbit seriell Flash, en USB mini-B konnektor og en CPLD-enhet for ”glue logic”. Når Atmosfiremodulen er tilkoplet konfigureres STR710 automatisk til å bli målprosessor. FPGA designet på Bitfire-kortet består av høyytelses LED-skjermdriver som støtter 8-bit dybde på hver farge og piksel i den innebygde skjermen. Doble CANkanaler tilbyr programmerbar terminering, mens integrert JTAGverktøy forenkler programmering og debugging. Ytterligere konnektivitet besørges av et fleksibelt UART-grensesnitt og programmerbare RS232 og RS485. Når det gjelder programvare har settet en komplett suite av utviklings- og debuggingsverktøy basert på GNU og Eclipse IDE/

Scanditest ... viser veien

Debugger; et komplett sett FPGA utviklingsverktøy sammen med en ”Board Support Package” (BSP) med komplett dokumentasjon; grafikkbibliotek, og en liten LUAoversetter. Eksempler i både C

og assembler er inkludert. Et full dokumentert FPGA referansedesign leveres i VHDL, og brukeren kan velge mellom flere operativsystem (eCos, FreeRTOS, µC/ OS-II and µ-Velosity).

SUNRISE & DISCOVERY To nye kammerserier fra ACS

- Dør i metall med nytt låsesystem - Nytt steam generator system - Nytt touchscreen kontrollpanel Det nye KeyKratos Plus styresystemet kan lagre testprogrammer, måleresultater og alarmer på tre måter: Compact Flash, USBminnepinne eller til internminne.

Scanditest Norge AS, Postboks 244, Langgt 21, 3080 Holmestrand Tlf: 33 05 34 50 - e-post: roar@scanditest.no - www.scanditest.no


32 | Insight Electronics#1/2•2008

Hoveddistributøravtale med Astrodyne Arrow Electronics er utnevnt som “Master Distributor” for Europa av kraftforsyningsspesialisten Astrodyne Corporation. Avtalen vil øke Arrows eksisterende kraftforsynings-portefølje med ytterligere 1800 produktlinjer. Samtidig som Astrodynes kunder får fordel av Arrows globale virksomhet når det gjelder store innkjøp, lagerhold, frakt og avansert logistikk. Den nye avtalen er i tråd med Arrows strategi om å øke sin fokus på subsystemer og innvevde systemløsninger gjennom å kunne tilby

et stort utvalg av plattformorienterte teknologier. Astrodynes produkter inkluderer standard og kundekonfigurerte AC/DC svitsjede kraftforsyninger og DC/DC-omformere - både isolerte og punktlastede. Viktige applikasjoner er industristyring, medisinsk utstyr og TV kringkastingssystemer.

Teknologier på plattformnivå Produktporteføljen til Astrodyne vil inngå i Arrows nylig etablerte “European Embedded Solutions Group”. Ansvarlig for gruppen, Chris McAneny, sier i en kommentar: “Denne avtalen viser at vi går lenger enn bare til komponenter og kan også levere teknologier på plattformnivå, noe våre europeiske kunder etterspør stadig mer.” Steve Nolan, Astrodyne Corporations salgs- og markedsdirektør, legger til: “Avtalen med Arrow hjelper oss til å nå vårt mål om rask vekst i Europa, ved å arbeide med en partner som bidrar med et

Chris McAneny, leder for European Embedded Solutions Group, Arrow; Dave Carley, European Distribution Manager, Astrodyne; Steve Nolan, salgs- og markedsdirektør, Astrodyne; Wolfram Vom Heu, leder for PSU Technology Leader, Europe, Astrodyne.

høyt nivå på teknikere, design og logistikk over hele regionen.”

Kitron i samarbeid med Cyncrona For å kunne imøtekomme utviklingen av nye komponenter og produkter velger Kitron å oppgradere sin maskinpark med nyeste generasjon av produksjonsutstyr fra Fuji. Maskinene vil imøtekomme deres krav til fleksibilitet, nøyaktighet, hastighet, plassbesparelse og vil også reduserer omstillingstiden for deres produksjon i fremtiden, sier adm.dir Kjell Gunnar Koppangen hos Cyncrona.

Vi valgte Cyncrona som vår samarbeidspartner med bakgrunn i at de er tilstede i nærheten av våre produksjonsenheter i Norden og Baltikum, de har tett dialog med brukermiljøene og produksjonsenhetene hos Kitron, samt at de har

et stort nett av servicepersonell/ reservedeler i nærmiljøet. Fuji er fremtidsrettet ved nye produksjonsprosesser og metoder for oppstart av nye komponenter som kommer på markedet uten større investeringer, sier Jørgen Bredesen, konsernsjef for Kitron. Den første produksjonslinjen består av Fuji NXT, SMT reflow loddemaskin og Nutek boardhandlig. Systemet skal leveres til Kitron Arendal i begynnelsen av mai.

Fuji er fremtidsrettet ved nye produksjonsprosesser og metoder for oppstart av nye komponenter som kommer på markedet uten større investeringer, sier Jørgen Bredesen, konsernsjef for Kitron.

(CCC) og Limited Power Source (LPS). Serien møter også EN55022 og FCC Part 15C Level B standardene for både ledningsbundet og utstrålt støy uten behov for ekstra filter komponenter. Alle modeller har klasse I isolasjon, og dessuten kan 20 Watt modellen også fås med klasse II isolasjon som opsjon. Strømforsyningene har innebygget overvoltage, overload og kortslutnings beskyttelse. XP Power’s laboratorium i Singapore er godkjennt av Californias Energy Commission til utmåling av energi effektivitets test som tillater firmaet å sertifisere egne produkter. XP Power er samtidig Energy Star partner, hvilket betyr at de kan bruke avtalte test metoder til å fastsette og sertifisere produkter som er Energy Star kompatible. AEL serien, som overholder

effektivitets standarder, kompakte størrelse og lave pris, er ideell til bruk sammen med bærbart kommunikasjons utstyr, computer applikasjoner og nettverks utstyr, instrumenterings, test og måleutstyrs applikasjoner.

Møter effektivitets standarder XP Power annonserer AEL serien av energi effektive, kompakte, eksterne AC/DC strømforsyninger designet for applikasjoner som krever lav til medium effekt. Serien inkluderer 15, 20, 40, 60 og 80 Watt modeller, som alle møter de energi effektive standardene som er fastsatt av den amerikanske regjerings Energy Star initiativ, samt de som er fastlagt av Californiske Energy Commission (CEC). Serien tilbyder i alt 40 single-output modeller, med output spenninger fra +5 til +48 VDC. Non-standard output spenninger er også mulig. Med en størrelse på kun 91 x 38 x 36 mm har 15 Watt modellene med 85 % virkningsgrad et mindre energi tap enn konkurrerende produkter. De andre modellene innenfor serien møter også mini-

mums effektivitet på 85 %, og har et meget laft standby forbruk på typisk 0,3 W. Enhetene har et økt operating temperatur område, med full effekt fra 0 til +40 grader C, og med derating til halv effekt ved +70 grader C. Sikkerhets godkjennelser inkluderer UL 60950-1 / EN60950-1:2001, China Compulsory Certification


"MUJFUUoGPSTNÌCVETKFUU

347FDUPS/FUXPSL"OBMZ[FS;7-FSM“TOJOHFO 347FDUPS/FUXPSL"OBMZ[FS;7-FS FONFHFULPNQBLUPHSJNFMJHOFUU WFSLTBOBMZTBUPSNFEFHFOTLBQFSPH GVOLTKPOFSTPNFSGPSCVOEFUNFEMBOHU NFSLPTUCBSFOFUUWFSLTBOBMZTBUPSFS &OGVMMWFSEJH34'4-TQFLUSVNT BOBMZTBUPSLBOTPNPQTKPOJOUFHSFSFT NFEOFUUWFSLTBOBMZTBUPSFOTPNJHKFO HK“SBUNBOIBSUPJOTUSVNFOUFSJFUU

7JGSFNIFWFS U 'SFLWFOTPNSÌEFL)[UJM()[ U E#EZOBNJL U 'VMMUPQPSU4QBSBNFUFSNÌMJOHFS TUBOEBSE

U 7FLULH U *OUFSOCBUUFSJPQTKPO U 5JMLPCMJOHBWFLTUFSOFGGFLUTFOTPSGPS  QSFTJTFFGGFLUNÌMJOHFS 34/31

U 'VMM34'4-TQFLUSVNTBOBMZTBUPS PQTKPO

U 'KFSOTUZSCBSWJB91SFNPUF1$

5BLPOUBLUGPSJOGPSNBTKPO FMMFSFOEFNPOTUSBTKPO

XXXSPIEFTDIXBS[OP 3PIEF4DIXBS[/PSHF"4 &OFCBLLWFJFO# 0TMP 5MG'BLT'JSNBQPTU!STOPSSPIEFTDIXBS[DPN


34 | Insight Electronics#1/2•2008

Større datahastighet med mindre kraft Superdatamaskiner gjør alt fra modellering av klimaforandringer til å løse kompleks matematiske problemer, men på grunn av størrelsen bruker de store mengder energi, er dyre i drift og bidrar til den globale oppvarmingen. Nå skal verdens kraftigste datamaskiner kjøres raskere og mer effektivt takket være et halvlederfirma basert i Bristol, England som heter ClearSpeed Technology. Firmaet ble etablert for seks år siden og er allerede blitt anerkjent som en verdensleder innen akselerasjonsteknologi. ClearSpeed konstruerer høyytelses akseleratorer som arbeider sammen med konvensjonelle databehandlingsenheter (CPUer) i verdens mest krevende applikasjoner. Firmaets avansert teknologi gir større datahastigheter enn de kraftigste CPUene, men bruker mye mindre kraft. Økt ytelse Tokyo Institute of Technology installerte 360 avanserte akselerasjonskort fra ClearSpeed i deres superdatamaskin som følgelig ble i stand til å foreta mer enn 47 trillioner beregninger i løpet av et sekund – noe som tilsvarer at hele verdens befolkning bruker håndkalkulatorer i 16 timer. Teknologien til ClearSpeed har bidratt til at superdatamaskinen i Tokyo har rykket opp på niende plass blant verdens raskeste superdatamaskiner. Teknologien har økt ytelsen ved 24 prosent mens kraftforsyningen bare har økt med en prosent. I 2007 vant firmaet en del av en

“Nøkkelen til suksessen vår er at vi skjønte for fem år siden at høyeffektive høyytelsesdatamaskiner skulle bli meget viktige for mange industrier,” sier konsernsjefen Tom Beese på ClearSpeed.

kontrakt verdt 1,4 millioner dollar for leveransen av Sør-Afrikas aller første superdatamaskin på Centre for High Performance Computing (CHPC) i Cape Town. Det forventes at ved å installere Multiple Advance akselerasjonskort i IBM superdatamaskiner kan ytelsen fem- eller tidobles. Hurtigste i Storbritannia Direktør Llew Jones på CHPC sier: “Leveransen av landets første superdatamaskin som er forsterket med akselerasjonsteknologien til ClearSpeed betyr at vi kan tilføye akademiker og forskere i vårt samfunn mer datakrefter og dermed utvike vårt samarbeid med andre lignende institusjoner i Sør-Afrika og over hele verden. I tillegg til utlandet bidrar ClearSpeed også til å øke ytelsen av superdatamaskiner i Storbritannia. Firmaet inngår i et konsortium sammen med ClusterVision og IBM som installerer tre superdatamaskiner på Universitetet i Bristol – den største av disse kommer til være en av de hurtigste akademiske forskningsmaskiner i Storbritannia. Klimatolog professor Paul Valdes på universitetet sier: “Disse høyytelses datamaskiner vil gi oss muligheten til å utvikle en ny generasjon med numeriske modeller som vil gi en mye mer sofistikert representasjon av klimasystemet og dermed øke tilliten til regionale meldinger om fremtidige klimaendringer.” Sparer energi og plass I samarbeid med IBM og AMD har ClearSpeed nylig lansert deres første serieprodusert teknologi innen finansiell tjenesteyting. Advance akselerasjonskort gir finansielle institusjoner som kjører innviklede analytiske og handelsprogrammer muligheten til å oppnå bedre ytelse mens de samtidig sparer energi og plass. Det er to CSX600 brikker fra Cle-

Tokyo Institute of Technology installerte 360 avanserte akselerasjonskort fra ClearSpeed i deres superdatamaskin som følgelig ble i stand til å foreta mer enn 47 trillioner beregninger i løpet av et sekund – noe som tilsvarer at hele verdens befolkning bruker håndkalkulatorer i 16 timer. Teknologien til ClearSpeed har bidratt til at superdatamaskinen i Tokyo har rykket opp på niende plass blant verdens raskeste superdatamaskiner.

arSpeed ved kjernen av Advance akselerasjonskortet. Hver av disse har 96 prosessorkjerner som arbeider parallelt for å løse komplekse matematiske problemer. En enkel CSX600 brikke kan utføre mer enn 37,5 milliarder presisjonsberegninger per sekund mens den samtidig bruker mindre enn 10W. “Nøkkelen til suksessen vår er at vi skjønte for fem år siden at høyeffektive høyytelsesdatamaskiner

skulle bli meget viktige for mange industrier,” sier konsernsjefen Tom Beese på ClearSpeed. “Vi klarte å koble sammen en gruppe som kunne møte dette behovet.” “Nå har mange industrier et behov for stadig økende ytelse fra deres datamaskiner. Utfordringen for disse er at kraftforsyningen er også stadig mer viktig på grunn av kostnadene og virkningen på global oppvarming,” tilføyer han.

Det er to CSX600 brikker fra ClearSpeed ved kjernen av Advance akselerasjonskortet. Hver av disse har 96 prosessorkjerner som arbeider parallelt for å løse komplekse matematiske problemer. En enkel CSX600 brikke kan utføre mer enn 37,5 milliarder presisjonsberegninger per sekund mens den samtidig bruker mindre enn 10W.


elektronikk • data • telekommunikasjon | 35

Newtests kolestrolmonitor Arrow Northern Europe har spilt en vesentlig rolle ved ĂĽ hjelpe spesialist i treningsteknologi, Newtest, i utvikling og produksjon av et nytt instrument som overvĂĽker fysisk aktivitet der hensikten er ĂĽ redusere farlig kolestrol. Nyere studier har vist at riktig aerobisk fysisk aktivitet er viktig i kampen mot LDL (eller “farligâ€?) kolestrolnivĂĽ. Newtest Cholesterol Exercise Monitor som ble lansert denne mĂĽneden, overvĂĽker og registrerer brukerens fysiske aktivitet og gir tilbakemelding om hvorvidt aktiviteten vil redusere kolestrolnivĂĽet. Tilbakemeldingen kan motivere brukeren til ĂĽ tilpasse og sette opp et riktig treningsopplegg. Elektroniske komponenter Som en av Newtests strategiske partnere, har Arrow vĂŚrt ansvarlig for ĂĽ levere det meste av elektroniske komponenter til den nye monitoren. Det omfatter blant annet prosessorer, akselleratorer og

hukommelsesbrikker, samt passive komponenter og kontaktprodukter. I tillegg til ĂĽ levere produkter har Arrows feltapplikasjonsingeniører og tekniske team støttet Newtests ingeniører i utviklingsfasen. Arrowansatte har ogsĂĽ arbeidet nĂŚr produsenten av det ferdige produktet. “Den nye Cholesterol Exercise Monitor er en utvidelse av en innovativ teknologiplattform som gjør brukeren i stand til ĂĽ skreddersy treningsopplegg for spesifikke mĂĽlsetninger som reduksjon av kolestrol,â€? sier Marko Ala-Ketola, Newtests adm. direktør. “Vi har arbeidet tett med Arrow som har støttet oss i hvert eneste utviklingstrinn til det nye produktet, fra konsept til ferdig produksjon.â€? Veikko Sohlman, adm. direktør i

Veikko Sohlman, adm. direktør, Arrow Finland og Marko Ala-Ketola, adm. direktør, Newtest Oy

Arrow Finland legger til “Arrows kombinasjon av global styrke og lokal fokus er perfekt for Newtest. Ved ĂĽ arbeide tett med Newtests designteam og kontraktprodusent

Ny distributør av FeinFocus

har vi vÌrt i stand til ü skreddersy vürt tilbud med hensyn til produkt, støtte og logistikk slik at det passer perfekt til selskapets krav til design og produksjon.�

1BTTJWFLPNQPOFOUFS

Cyncrona tok i januar over agenturet for Feinfocus i følgende syv land; Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland og Litauen.

Gylling Teknikk AS arbeider i dag med tre hovedsegmenter: Batterier til industri, nødlys, Forsvaret og start av kjøretøy. Elektromekanikk til grossister og industribedrifter. Sol- og vindenergi, komplette systemer leveres fra vürt eget datterselskap SUNWIND.

UMG

XXXUUJFVSPQFDPN

Ny generasjon Lithium ION batterier Gylling Teknikk AS har blitt utnevnt til autorisert skandinavisk produsent av A123systems batteripakker. Batteriteknologien har pü rekordtid blitt en �snakkis� til alt fra hybridbiler, modellfly og batteriverktøy til militÌrt og medisinsk utstyr.

• Perfekt til høystrøm bruk • Over 1000 opp/utladinger (10C/100% utladinger) • Ikke brannfarlig • Kan lades pü 15 minutter

Rudssletta 71, Pb. 103, 1309 Rud Tlf. 67 15 14 00. Fax 67 15 14 01 e-mail: gylling@gylling.no www.gylling.no

Inn i fremtiden med A123systems nanoteknologi fra USA. Nanosulfat teknologien i disse batteriene er basert pü grunnforskning fra Massachusetts Institute of Technology. (MIT). Batteriene er beregnet til alle bruksomrüder hvor kravene til høy strøm, kort ladetid hvor lang levetid er et ønske. Batteriene er ikke brann og eksplosjonsfarlige og trenger derfor ingen sikkerhetskretser.

• Ingen miljøgifter • Kan brukes fra -30°C til 70°C

Deadline AS 1/07

mikro, utvikling- og prototypeindustri. Feinfocus tilbyr ogsü system for inspeksjon i høyere volum. Den avanserte mikrofocus røntgen-teknikken gir et skarpt bilde og raskt inspeksjonsresultat. Feinfocus tilbyr ogsü en fullstendig Feinfocus er en ledende produlasjoner over hele verden. demonstrasjon, support og opplÌsent av høyoppløst røntgen og Feinfocus produktfamilie og stür forSide innovativ datatomografisystem med 25-üris (Y.Cougar, Y.Fox, Y.Tiger) møter de Ann. 1-4 s. 123 Syst.:Ann. 1/4 s. Schrack/Tele 20072222ring11:22 1 high-tech røntgen og datatomografiløsninger. erfaring og med over 2 500 instalkrav som stilles innen elektronikk,


36 | Insight Electronics#1/2•2008 Produktnyheter

AC/DC strømforsyning

er nødvendige. Enhetene er ogsü godkjente til industrielle, kommersielle og IT utstyrs sikkerhets godkjennelser spesifisert i UL60950 & EN60950. XP Power AS, tlf. 63 94 60 18

XP Power annonserer SDR250 serien av kompakte 250W AC/DC strømforsyninger i büde single og dual output versjoner. U-frame versjonen müler kun 81.2 x 127.0 x 38,10 mm (3.2 x 5 x 1.5 tommer), har en effekt tetthet pü 10.4 Watt per kubikk tomme og krever kun 16CFM kjøling, for ü levere en output pü 250W. Andre mekaniske formater inkluderer en U-frame med ventilert deksel, samt en modell med deksel og vifte montert. Ved konveksjons kjøling alene, er single output versjonene ratet opp til 135W. Serien er ideell for wireless, datakom og industrielle applikasjoner. Enhetene kan levere opp til 600W peak power i korte perioder som tillater enhetene kan erstatte lang større og høyere reita strømforsyninger. Serien füs i 11 single output og 6 dual output utgaver, med output spenninger for single output versjonene i omrüdet fra + 5 VDC til +60 VDC, mens dual output füs med kombinasjoner med +3.3, +5, +12, +24 and +48 VDC. Hoved output spenningen pü begge versjoner kan trimmes med +/- 5 %. Temperaturomrüdet er fra 0 til +70 grader Celsius, med lineÌr derating over +50C. Alle modeller overholder FCC Part 15 & EN550022 Level B standardene for ledningsbüret støy. Ingen ekstra filter komponenter

ModulĂŚr UPS

Megaline er en meget kompakt modulÌr UPS i effektomrüdet 1,25 – 10 kVA. Hver modul er pü 1250VA, og i ett kabinett kan monteres opptil 8 kraftmoduler, eller 4 kraftmoduler og 4 batterimoduler. Hvert kabinett har gulvmül pü kun 270x570mm og høyde pü 475mm. Megaline har statisk bypass, LCDdisplay og et meget lavt støynivü. Ekstra ladekort kan leveres som opsjon for lange batteritider, hvor batteriene leveres i eksterne kabinetter. www.metric.no, tlf. 22 76 40 01 Trimod

En modulÌr UPS i effektomrüdet 8 – 30 kVA. Den kan bestykkes med inntil

9 moduler pü 3,4 eller 2,8 kVA. Den kan ogsü programmeres for følgende faser inn/ut: 3/3, 3/1, 1/3 eller 1/1. Avgitt støy fra UPS til inngüende er minimal, med effektfaktor > 0,99 og THDI < 3%. Trimod har ogsü LCD-display for monitorering, alarmer og justering av parametre. Den er enkel og idriftsette og har et meget lavt støynivü. www.metric.no, tlf. 22 76 40 01 UMF-sikring i 1206-kapsling

Schurter USI 1206, markedets første IEC-godkjente Universal Modular Fuse (UMF) i 1206-størrelse, er nü tilgjengelig fra Arrow. I tillegg til ü møte standarden IEC 60127-4/2, har komponenten internasjonale godkjenninger fra cURus, METI og CCC. Den nye sikringen har høye I²t smelteverdier, noe som gir bedre motstand mot innkoblingsstrøm og strømpulser. I forhold med lavere overstrømsverdier kan üpningstiden sammenlignes med type 1206 tidsforsinkelser i henhold til UL, men den reagerer ogsü svÌrt hurtig pü høyere overstrømmer. Merkestrøm og -spenning er pü henholdsvis pü fra 0,5A til 6,3A og 63VDC og 32VAC. Brytekapasiteten er pü 63A ved merkespenningene og driftstempera-

turomrüdet er fra -55°C til +90°C. USI-serien er designet for ü gi sekundÌr overstrømbeskyttelse (OCP) i kraftinverterere og lavspennings strømforsyninger i en ekstremt liten 1206-kapsling (3,2mm x 1,6mm x 0,6mm). Den passer ogsü godt til beskyttelse av integrerte skjermer og lagringssystemer, bÌrbart medisinsk utstyr og bilelektronikk med mange sensorer, der pülitelighet og ytelse er kritiske faktorer. Tynnfilmprosessen som benyttes til ü fremstille sikringene gir svÌrt forutsigbare og stabile ytelsesresultater, siden hver sikring gjennomgür en testprosedyre for ü kunne kvalifiseres for bruk i de mest sensitive elektronikksystemer. Komponenten er forberedt for blyfri lodde- eller dampsoneprosesser og er RoHSkompatibel i henhold til EU-Directive 2002/95/EG. Den leveres pü tape og rull i henhold til IEC 60286-3. www.arrownordic.com, tlf. 52 76 30 00 Stort minne

Infiniium DSO og DSA 90 000 serien High-Performance Real-Time oscilloskop. Skopet er et teknologi gjennombrudd med minne opp til 1Gpts. (minne til 1 billion mülinger som Agilent ynder ü uttrykke det). Skop serien er den første med integrert hardware og Software trigger system,

InfiniScan Plus, muliggjør 150 pico sekunder hardware-event identifisering og 75 pico sekunder softwareevent identifisering. Med sitt enorme minne, 6 ganger større en noen andre, vil det si en fangst av hendelser i 25 millisekunder ved samplingshastighet pĂĽ 40GSa/s pĂĽ alle 4 kanaler - samtidig. Om andre harde fakta kan vi nevne: støygulv pĂĽ eksempelvis 147 mikrovolt rem støygulv ved 5 millivolt per rute for 2,5GHz modellen. De ovennevnte og unike spesifikasjoner gir nĂĽ mulighet for en mye dypere applikasjons analyse. 29 forskjellige mĂĽle applikasjoner, som bl.a. DDR, PCI Express, Display Port, HDMI, Serial ATA, Serial Attached SCSI, Ethernet families, USB, wireless USB, jitter analysis, RF signal analysis, eye pattern og protocol decoding analysis. Data analyse av 150 000 mĂĽlinger per sekund og 300 000 trigger â&#x20AC;?sensorerâ&#x20AC;?. Serien levers bĂĽde som DSO og DSA, (Digital Signal Oscilloscope og Digital Signal Analyser). Videre med bĂĽndbreddene 2.5-, 4-, 6-, 8-, 12- og 13GHz. 20- eller 40GSa/s samplingshastighet pĂĽ hver av de 4 kanalene, og minne størrelser fra 10Mpts til 1Gpts. www.4test.no, tlf. 67 10 10 80 Miniatyr jointed O-ringer

Leverandøren TC Shielding kan nü levere miniatyr O-ringer, med innerdiame-

-PEEFVUTUZS 3FOTFQSPEVLUFS

1BDFMPEEFBWMPEEFVUTUZS

5MGtJOGP!DZOUFDIOP

XXXDZOUFDIOP


elektronikk • data • telekommunikasjon | 37

ter ned til 12 mm. Miniatyr O-ringene kan også leveres som hule profiler. Miniatyr O-ringene leveres enten i ledende eller ikkeledende silikon og ledende eller ikke-ledende fluorosilikon Nøyaktigheten og automatiseringen i den nyutviklede skjøteprosessen, som også benyttes på hule pakninger, gjør skjøten sterk og optimal, samtidig som risikoen for dårlige skjøter reduseres. Andre fordeler med denne prosessen er: Reduksjon av verktøykostnader, bedre kompresjon ved bruk av hule pakninger, fleksibilitet i materiale, minimal fare for lekkasje i skjøten og kort leveringstid www.nortelco.no, tlf. 22 57 61 00 Fluke 9640A

nøyaktig nivå, dynamisk område og frekvensytelse, for å dekke et bredest mulig område av RF instrumenter. Fluke 9640A gir deg den nøyaktigheten og ytelsen du har behov for i ett og samme instrument. At instrumentet er kompatibelt med kalibreringsprogramvaren MetCal Plus fra Fluke, innbærer at deler eller hele kalibreringsprosessen kan automatiseres. Noe som igjen innbærer at en kan spare mye tid når en kalibrerer komplekse instrumenter som f. eks. spektrumanalysatorer. Leveres for 50ohm- og kombinasjon av 50-og 75ohm system. www.instrutek.no, tlf. 33 16 57 00

ning for bakplan hvor EMI lekkasjer kan skape problemer. Terminalblokkene har både UL og CSA godkjenning for DC spenninger og er godkjent for opp til 20 Amp og med filterverdier fra 2,500pF til 5,200pF. Leveres med fra 2 til 6 terminaler, og har en solid konstruksjon som gir god beskyttelse av filterelementene. www.nortelco.no, tlf. 22 57 61 00

Terminalblokker med EMI filter og ben i 90° vinkel

En ny serie med 24 V inngang, både i VI-J00 og VI-200 familiene med DC-DC omformere. Modulene, som har et inngangsområde fra 10 til 36V, er rettet mot applikasjoner som drives av 12V eller 24V inngangsforsyninger. Lavstøy ZCS topologien reduserer designarbeidet og filtreringskostnadene kraftig for kraftomformere som skal møte spesifikke støyog utstrålingskrav. Begge familiene tilbyr 16 ulike utgangsspenninger, fra 3,3V til 48V, med maksimal effekt på 75W for VI-200 serien og 50W for VI-J00. Det er tilgjengelig fire ulike omgivelsesgraderinger, fra -10oC (E gradering) driftstemperatur til -55oC (M gradering). Kapslingsløsninger omfatter en flensløs modell (SlimMod), en flensløs modell med en integrert kjølefinne (FinMod), og en chas-

EMI terminal blokker med filter og 90º ben Spectrum Control lanserer filtrerte terminal blokker med ferdig bøyde ben i 90º vinkel, for rask og enklere montering på kretskort, (PCB), ettersom kretskortet normalt ligger parallelt med En ny RF referansekilde bunnen på chassiset. som forenkler kalibrering Disse nye terminalblokkene av spektrumanalysatorer, med 90º vinklede ben er RF effektmetere m/sensorer, spesielt godt egnet for filtremodulasjonsmeter, tellere, ring av power for telekom dempeledd og mye mer. applikasjoner, måleutstyr, Fluke 9640A emulerer instrumentering og kontroll HP3335A level generator panel. og kan derfor gå inn som Terminalblokkene gir en dirrekte erstatning for utmerket EMI/RFI filtrering HP3335A i Aviv et testoppfor AC og06-02-08 DC power-11:12:25 og Capinor-185x55mm.pdf sett. Instrumentet innehar kontroll-linjer, og er en en unik kombinasjon av meget konstnadseffekiv løs-

sismontert kapsling med skrue/hake ledningsgrensesnitt chassis (BusMod). Modulene, som kan fåes i RoHS-kompatible modeller har kompakte mål på 117 x 56 x 12.7 mm for VI-200 og 57.9 x 61.0 x 12.7 mm for VI-J00. Craftec AS tlf. 67 16 44 00 Acal Norway tlf. 32 16 20 60 Nye presisjonsmultimeter

Nye DC-DC omformere

Fluke 8845A og 8846A er to nye 6,5 siffer presisjonsmultimetre fra Fluke. Toppmodellen 8846A leveres med mulighet for å lagre måleresultat på USB minnepinne, samt mulighet for 2000 målinger pr. sekund, kapasitans- og temperaturmålinger. Ethernet, IEEE/ GPIB og RS-232 grensesnitt er standard utrustning for begge modellene og det grafiske displayet kan f. eks. vise trendanalyse og historikk. Instrumentene emulerer også Fluke 45 og Agilent 34401 slik at testrutiner skrevet for disse ikke har behov for omskrivning. www.instrutek.no, tlf. 33 16 57 00 Compact PCI Flerkjerne CPU-kort Det nye Kontron 3U CompactPCI kortet, som er basert på brikkesettet Intel Mobile 945GM Express og ICH7-R Southbridge, og har integrert PCI Express for høye I/O båndbredder, oppnår uovertruffen

ytelse-per-watt selv i det utvidede temperaturområdet fra -40°C til + 85°C. Med fastloddet prosessor og minne for å kunne håndtere de tøffeste omgivelser, er det kraftige Kontron CP307-E2 CompactPCI-kortet ekstremt attraktivt for en rekke markeder der kortene skal møte, og gjerne overgå, de mest krevende spesifikasjoner. Designere bør eksempelvis vurdere denne Kontron CompactPCI plattformen for industrielle roboter, maskinsynssystemer og mobile datainnsamlingssystemer. I tillegg er Kontron CP3 07-E2 ideelt innen luftfart, jernbane og maritime applikasjoner. Den integrerte grafikkakseleratoren i Intel Mobile 945GM Express gir utmerkede 2D, 3D videoegenskaper for VGA og DVI, med mulighet for samtidig operasjon. Kontrons nyeste 3U CompactPCI-kort er tilgjengelig som enkeltport (4HP) eller dobbelt port (8HP). I 8HP versjonen tilbys ekstra støtte for eksisterende systemer, COM, DVI, og en 2.5 tommers SATA bærer. Kontron CP307-E2 støtter også bakside I/O systemer, som gir designerne fleksibilitet når det gjelder systemdesign. Det tilbys kortstøttepakker for Windows XP, XP


38 | Insight Electronics#1/2•2008 Produktnyheter

Embedded, Linux, og VxWorks. http://nordic.kontron.com, tlf. +45 45 76 10 16 Vifteløse CPU kort Kontron lanserer tre vifteløse CPU-kort, utstyrt med den energibesparende og kosteffektive 600 MHz prosessoren Intel Pentium M, 512KB L2 cache og brikkesettet 852GM. De tre kortene er bygget opp på formfaktorene PC/104plus, EPIC og Jrex, og møter behovet til de fleste mindre, innvevde applikasjoner som krever mellomklasse ytelse med lavest mulig effektforbruk. Utstyrt med Intel 852GM GMCH og Intel ICH-4 southbridge, leverer de tre nye ettkorts datamaskinene en optimalisert, integrert grafikkløsning med en energieffektiv 400 MHz systembuss og integrert 133 MHz 32-bit 3D kjerne. Samtlige kort støtter opp til 1GB med DDR 333 systemminne. Disse nye PC/104, EPIC og JRex designene er spesielt attraktive for bruk i innvevde applikasjoner. Fordelen med denne teknologien er selvsagt høyere prosesseringshastighet, uten høyere effektforbruk. For tre år siden var denne notebookprosessoren del av den nye og spennende Intel Centrino teknologilanseringen. OEMs kan velge mellom de tre formfaktorene, avhengig av kravene i deres

applikasjon. Det 90mm x 96mm Kontron MOPS-PM PC/104-plus designet er ideelt for bruk i de fleste plassbesparende PCI- og ISA design. Kontron EPIC/ PM er på sin side det beste valget for PCI- og ISAapplikasjoner som krever eksterne standard PCgrensesnitt loddet fast på CPU-kortet. I tillegg leveres Kontron EPIC-PM nå med en enkelt kraftforsyningsløsning for ATX og 5V via et medfølgende adapter. Applikasjoner som er avhengig av JFLEX-baserte ekspansjonsmuligheter derimot, er best ivaretatt av Kontron JRex/PM. Denne 3.5-tommers ettkorts datamaskinen har som EPIC standard PC-grensesnitt på basekortet, og er utelukkende PCI-basert. http://nordic.kontron.com, tlf. +45 45 76 10 16 8-bit MCU XC886

Et trefaset motordriverapplikasjons-sett som har all maskin- og programvare nødvendig for raskt å kunne utvikle energieffektive design med variabel motorhastighet basert på motorer opp til 750W. Det nye applikasjonssettet som er utviklet av

Infineon, kan brukes som referanseplattform for både PMSM (permanent magnet synchronous motor) og induksjonsmotorer. Resultatet er en vesentlig enklere implementasjon av motorstyringer i applikasjoner fra husholdningsapparater til industrielle pumper og vifter. Maskinvaren er bygget rundt Infineons XC886 8-bit mikrokontroller og CIPOS, en intelligent kraftmodul (IPM) som gir systemintegrasjon på høyt nivå. En kraftforsyning på kortet, basert på Infineon COOLSET, gir rask oppstart, mens integrert beskyttelse sørger for høy systemtilgjengelighet. Programvaren som leveres med settet er optimalisert for sensorfri feltorientert styring (field orientated control - FOC) for PMSMdesign, samt kildekode for spenning og freksvensstyring av induksjonsmotorer. Et sanntids verktøy for kontroll og overvåking, en USB-CAN-bro og gratis verktøy som SDCC-kompilator og IDE leveres også, samt programvare for Flashprogrammering via JTAG. Infineon 8-bit XC886 er designet for FOC-applikasjoner, og sørger for 16-bit motorstyring med innebygget vektordatabehandling. Et kraftig styringssett for motor-periferienheter inkluderer CAPCOM6 og en 10-bit ADC. CIPOS single inline IPM er en full isolert pakke med TrenchStop

IGBT’er med en lav VCEsat på 1,6V ved 25°C. Den supplerende kraftforsyningen Coolset integrerer PWM og sikkerhetsstyring med en høyspennings-MOSFET. www.arrowne.com, tlf. 52 76 30 00 Storslipp med monstergrafikk

Grafikkprodusenten NVIDIA viser muskler med vårens produktslipp. GeForce 9800 GX2 er verdens raskeste grafik�kort. Det er tilpasset dagens grafikkrevende spill, 3D programmer og Blu-Ray/ HD DVD filmer. Kortet er opptil 60 prosent raskere enn nærmeste konkurrent på markedet. Ved å koble to GeForce GX2-kort sammen, får brukeren maksimal grafikkopplevelse med NVIDIA Quad SLI for Windows Vista. GeForce 9800 GTX er selskapets spennende nykommer for forbrukeren. Det støtter både 2- og 3-veis SLI. nForce 790i Ultra SLI er et overklokket monster av et hovedkort for Intel prosessorer, inkludert de som støtter 160MHz FSB (Frontside bus). Brikkesettet støtter DDR3 minne, PCI 2.0, og det nye systemet

ESA (Enthusiast System Architecture) Kortet er allerede beskrevet som en av de raskeste spillplattformene som noensinne er testet. www.nvidia.co.uk tlf. +44 11 89 03 30 78 Dispensering i kompakt format

Den nye DispenseMateserien tilfører en ny dimensjon for dispensering i kompakt format. Systemet kan benytte mange av dagens mest avanserte dispenseringsfunksjoner og er ideell både for serieproduksjon og prototypeutvikling. Det tilbys to modeller med ulike dispenseringsområder. Modell 583 har et dispenseringsområde på 325 x 325 mm, og modell 585 tilbyr 525 x 525 mm. DispenseMate benytter samme dispenseringsteknologi som Asymteks mest avanserte system. Automatisk siktemerkeregistrering og CAD-import gjør systemet meget brukervennlig innenfor dagens avanserte elektronikkproduksjon. www.cyncrona.no, tlf. 32 21 05 80 Arrow Wireless Solutions-brosjyre En ny brosjyre for ingeniører og teknikere involvert i utvikling av trådløs styring


elektronikk • data • telekommunikasjon | 39

og maskin-til-maskin (M2M)-applikasjoner, i tillegg til trådløs funksjonalitet i eksisterende design. Den nye 36-siders brosjyren Arrow Wireless Solutions er et enkeltdokument som inneholder informasjon om trådløse moduler og brikkesett fra noen av verdens fremste produsenter av halvledere og trådløse moduler. Det inkluderer ISM sender og mottaker brikkesett, brikkesett og løsninger for 802.15.5/ ZigBee-applikasjoner, og

moduler for Bluetooth, trådløst LAN (WLAN), GSM/GPRS og implentering av 3G mobil. Antenneprodukter og tilleggsutstyr til trådløse moduler omtales også. Halvlederprodusenter som er omtalt i den nye brosjyren er Analog Devices, Atmel, Freescale, Infineon, Micrel, National Semiconductor og Renesas. Modulære løsninger inkluderer Bluetooth moduler fra connectBlue og National Semiconductor, WLAN moduler fra connectBlue, og GSM/ GPRS og 3G moduler fra Telit. www.arrownordic.com, tlf. 52 76 30 00

måten å ta hånd om elektronikkprodusentenes utstyr introduseres nå Cyncronas supportprodukter Cyncrona Care. Med Cyncrona Care tilbys nye og eksisterende kunder et bredere utvalg av fordeler som serviceinspeksjon i følge sjekkliste, kalibreringscertifikat, reservedelslagerkontroll, telefonsupport, forlenget garanti, part data hjelp samt rabatt på reservedeler og opplæring. www.cyncrona.no, tlf. 32 21 05 80

med luftfuktighet og/eller med ulike kombinasjoner av CO2/UV-lys til en transparent lakk. Produktet er en spraybar lakk som beskytter elektroniske kretser fra miljøpåvirkning. Spesielle egenskaper, uten løsningsmiddel, spraybar, CO2/UV akselerende,dette øker prosesshastigheten, flammebestandig, UL 94V-0 og utmerket vedheft til de fleste substrater. www.cyncrona.no, tlf. 32 21 05 80

Ny UV-herdende silikonlakk

Network Master MT9090A

SEMICOSIL 964 UV er et RTV-1 amin kretskortlakk som herder ved kontakt

En micro OTDR som tester GPON, dvs gigabit passivt optisk nettverk, det vi

Lanserer Care produkter

For ytterligere å forbedre

kan kalle aksessnettet. Det som er spesielt med denne testeren er at den tester med bølgelengder som ikke forstyrrer trafikken på nettene. Den tester med bla 780nm som er en svært rimelig og god løsning med muligheter for feilsøkning i aksessnettet opp mot 2,5 km. Instrumentet er sværet enkelt og bruke og tester automatisk lengder og avstand til feil. Det er samtidig muligheter for å installere en WDN module på dette instrumentet.Dette for en enkel kanalanalyse, spektrum analyse i 1550nm båndet. Testeren har også som OTDR en svært god oppløsning og kort dødsone. Oppløsningen er typisk ned mot 3 cm på det beste. Den tester med en fast utgangspuls og dette gir enkle og høyoppløselige målinger. Instrumentet er i størrelse litt større en en playstation DS 2 tester og veier ca


40 | Insight Electronics#1/2•2008 Produktnyheter

800g med batteri installert. Rapporter kan gjøres i SOR format og alle Anritsu sine OTDR emuleringspakker leser formatet her beskrevet. Kan og leveres med synlig rødt lys samt effektmeter for ytterligere test og feilsøkning.Instrumentet er for fiber to the home personell. www.blomkvistas.no, tlf. 66 90 11 90

de kompakte dimensjoModulbasert nene og maksimaliserer kraftforsyningsplattform betraktningsareale. Med en lysstyrke på 200cd/ m2 (typisk) og en kontrast på 200:1 blir lesbarheten svært god under varerierende ovmgivelsesbelysning, inkludert utendørs bruk. MC20E2D er en toraders DC-DC omformere med punktmatriseskjerm med høy strømtetthet, et stort integrert antistatiske kretser spekter av meget effektive Ny LCD-teknologi for å redusere designinnbussomformere – PRM og satsen og redusere antall VTM – både for regulering eksterne komponenter og transformering. for sluttprodukter som VI BRICK BCMs er en skal inn i miljøer der man svært effektiv løsning for kan forvente store statiske kraftbussarkitekturer eller ladninger. Et utvalg av lastpunkt (POL) design som bakgrunnsfarger, inkludert krever flere utgangsspenEverbouquet gul-grønt, rødt, amber og ninger. De er tilgjengelige MF240320B24-BFW er en oransje, er tilgjengelig, med med nominell inngangs2,4 tommer transmissiv 5.0cd/m2 lysstyrke for god spenning på 48 Vdc (11 TFT LCD-enhet som har lesbarhet. modeller) og høyspenning samme strømbesparende MF240320B24-BFW har opptil 380 Vdc (tre modelegenskaper som et 240mW en standard 80-system ler) og et stort spekter av hvitt LED baklys, mens 8-, 9-, 16-, 18-bit buss utgangsspenninger, fra 1,5 Everbouquet MC20E2D CPU/RGB grensesnitt, for til 48 Vdc. Effektiviteten og er en to-raders punktenkel integrasjon med nye den kompakte størrelsen i matriseskjerm laget for systemdesign såvel som disse modulene gir effektlaveffektdrift fra en 5V direkte erstatning av mer tetthet på opp til 390 W/ kraftforsyning. kostbare enheter i eksistomme³, og rask transienMF240320B24-BFW 2,4 terende design. Typiske trespons betyr mindre kapatommer LCD har 262k applikasjonsområder for sitanser for lagring av energi farger, 240 piksler x 320 LCD’en er håndholdt utstyr nær lasten. piksler QVGA oppløsning og bærbart datautstyr. VI BRICK PRM og VTM og et stort betraktningsPotensielle applikasjoner moduler innebærer en flekområdet. Den har også for Everbouquet MC20E2D sibel og skalerbar arkitektur sove- og ventemodus for inkluderer industri-, medifor DC-DC kraftomforming å forlenge batterilevetid sinsk-, test- og måleutstyr ved bruk av såkalt Factoog intervallene mellom og kontormaskiner. rized Power i en robust nortronicom 07/08:ANNONSEMAL MP 25-03-08 14:49 Side 1 kapsling, hver lading. Chip-on-glass www.arrownordic.com, “blokklignende” (COG)-teknologi forsterker tlf. 52 76 30 00 designet for effektiv termisk

Stand D05-04 Få en demonstrasjon av FLUKE IR-kamera og bli med på trekningen av en Ti-10

www.nortronicom.no Ryensvingen 5, 0680 OSLO Telefon: 23 24 29 70 Telefax: 23 24 29 79

styring. Den svært fleksible arkitekturen åpner for flere designkonfigurasjoner, inkludert flere utganger, høyeffekt matriser, høy strøm/lav spenning, høy spenning samt separering av regulering og transformering for designhensyn og termisk styring. Disse modellene omfatter seks PRM reguleringsmodeller som utfører reguleringsfunksjonene, og tolv VTM transformeringsmoduler som henter den “faktoriserte busspenningen” fra PRMen og ivaretar transformering og isolasjon. VI BRICK-modellene har en basetemperaturgradering på -40 til +100 ºC under drift, og -40 til +125 ºC for lagring, med med en flenskontakt baseplate og pinner for hullmontering. Alle modulene i VI BRICKfamilien er i samsvar med RoHS, og kompatible med blyfri loddeprosesser. Acal Norway tlf. 32 16 20 60 Craftec AS tlf. 67 16 44 00

Elektronikk må pakkes inn. Plastposer er rimelig men har en del åpenbare svakheter. For mer seriøs anvendelse er det godt å ha sertifiserte alternativer. Guardbox 33 fra Elma Electronic AG i Sveits er en velprøvd konstruksjon som nå også er godkjent ihht EN 50155 for bruk i tog. En togtur er koselig men krevende for materiellet. En slik bestått test gir en god attest for anvendelser i alle tøffe miljø og ikke bare på skinner. Boksen klarer i tillegg den ultimate test; Skosåle str. 44 med 100kg ingeniør plassert på lokket, uten deformasjoner. Elma Guardbox 33 har god skjerming for EMC, og mulighet for IP54 eller IP65 tetting. Flere fargekombinasjoner og mange alternative standard størrelser. Kundespesifikke versjoner er også en enkel sak for den som vil ha skreddersøm. Mye standard tilbehør gir gode muligheter for kreative løsninger. www.foxelectronics.no, tlf. 98 26 21 24

På skinner Registrerer digitale signaler Den nye Fieldline Modularbusskoblere fra Phoenix Contact med åtte digitale innganger, kobler en Fieldline Modular-lokalbusstasjon til et Profinet IO-nettverk og brukes også for å registrere digitale signaler. Den integrerte manageable treportswitschen gjør det mulig å bygge opp linjeformede nett. Overføringshastigheten er 10 MBit/s og 100 MBit/s og velges av apparatet automatisk (autonegotiation). Grensesnittene kan skifte mottaker- og sendeledningene automatisk (Autocrossover). Busskobleren FLM BK PN M12 DI8 M12-2TX støtter dessuten protokollene SNMP v2c, TFTP og LLDP. Som underlagret buss er Profinet-busskobleren en ytelsessterk lokalbuss med en omkoblingsbar overføringshastighet på 500 kBaud og 2 MBaud. Lokalbussens totale lengde er 20 m. Fieldline Modular er et modulært feltinstallasjonssystem i beskyttelsesgrad IP 65/67 fra Phoenix Contact. www.phoenixcontact.de/ PP/3422


elektronikk • data • telekommunikasjon | 41

Ny adm. direktør i Hadelandprodukter AS Han har teknisk bakgrunn og har innehatt både tekniske og ledende stillinger i Raufoss Industripark. Erik Lundbekk kommer nå fra stillingen som daglig leder i Steertec Raufoss AS og har bred erfaring fra industriproduksjon, de siste 15 år innen internasjonal bildelindustri. Hapro er en bedrift som har vist en imponerende utvikling under Per Sønstebys ledelse. Det er med stor grad av ydmykhet jeg tar oppgaven med å videreutvikle bedriften sammen med de ansatte og styret. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sier Erik Lundbekk. Hapro er en av Norges ledende leverandører av tjenester til det profesjonelle elektronikkmarkedet –

telecom, data, offshore, medisin og industri. Selskapet tilbyr tjenester innen industrialisering, innkjøp, produksjon, sammenstilling, test, service og distribusjon. Kraftig vekst Hapros Senter for Yrkeskvalifisering dekker kundenes behov for tjenester innen verdiskapende yrkeskvalifisering. Selskapet tilbyr

skreddersydde, individuelle utviklingsløp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeidsforhold. Hapro har de siste årene hatt en kraftig vekst og tatt markedsandeler i det norske markedet, samtidig som man også retter fokus mot nye markeder utenfor Norge. Styreleder Jørn Prestkvern uttaler at det har vært en interessant og krevende prosess å finn ny adm. direktør til Hapro. Per Sønsteby har sittet som adm. direktør siden starten i 1973 og har ledet selskapet på en for selskapet meget tilfredsstillende måte. Sønsteby går i løpet av året over i pensjonistenes rekker, men vil stå til disposisjon i en overgangsfase Styret er derfor godt fornøyd med at deres førstevalg har takket ja til stillingen som ny adm. direk-

Erik Lundbekk kommer nå fra stillingen som daglig leder i Steertec Raufoss AS og har bred erfaring fra industriproduksjon, de siste 15 år innen internasjonal bildelindustri.

tør i Hapro. Erik Lundbekk har en bakgrunn fra industri og internasjonal virksomhet som styret mener er av stor verdi for Hapro, sier styreleder Jørn Prestkvern. Erik Lundbekk vil tiltre stillingen etter sommerferien i år.

Fleksible system for morgendagens krav

Fuji AIM – Designet for produksjon av små serier, mange varianter og prototyper

Fuji NXT – Utviklet for å møte de nye kravene innen moderne elektronikkproduksjon

CYNCRONA AS Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110 P.B. 2144 Strømsø 3003 Drammen Tlf 32 21 05 80 Fax 32 21 05 81 info@cyncrona.no www.cyncrona.no

Fuji XP 1.2. – Monteringsmaskin for mellomstore bedrifter

Nordson – Maskeringsfri lakkeringssystem


42 | Insight Electronics#1/2•2008

Minste strømkrevende zero-cross Texas Instruments kommer her med en en Zero-Crossover Op Amp med meget lave strømkrav for batteribaserte portable applikasjoner. EMEA Business Development Manager, High Performance Analog (HPA), Christoph Gromann forteller at dette markedet hadde en vekst på 15 prosent i 2005 og 2006, og at Texas Instruments hadde en vekst på 29 prosent i disse årene. Løser inngangsforvrengning Pressise 1µA forsterlere forenkler høyytelse design. Med OPA369 har Texas Instruments introdusert industriens minst strømkrevende zero-crossover Op Amp. Den kommer med en unik enkelt-inngangs arkitektur og den leverer en ytelse tvers igjennom uten inngangs crossover som løser vanlige design problemer med inngangsforvrengning som gjerne oppstår i enheter

med lave strømkrav. Kombinert med an 1µA sovende spenning, SC70 pakke og operasjon ned til 1,8V forenkler OPA369 høyytelses design for batteribaserte portable produkter. Enkelt-inngangs arkitekturen leverer en offset spenning på 750µA over den komplette rail til rail inngangen og har en CMRR på minimum 100dB, noe som utøker den maksimale brukbare inngangsdynamikken for applikasjoner med lave krav til spenning. Andre egenskaper inkluderer en lav støy på 120nV/rtHz, en forsterkningsbåndbredde på 12kHz ved 1µA, lav inngangsbasis med en spenning på 50pA maksimum, lav spenningsoffset på 1,75µV/°C (max), PSRR på

94dB og lav 1/f støy på 3,6µVp-p (0,1 til 10Hz). Medisinsk utstyr OPA369 gir den presisjonen, det lave strømforbruket og de kom-

pakte målene som er påkrevd for applikasjoner som portabelt medisinsk utstyr (glukose og oksygen målere), portabel instrumentering (gassdetektering/monitoring, håndholdt testutstyr), tilpassing av

HD-DVD eller Blu-ray? Inntil ganske nylig var dette noe alle måtte ta stilling til dersom man hadde et ønske om å gå inn i HD tidsalderen i sitt eget hjem. Det har riktignok dukket opp noen kombinasjonsspillere som kan håndtere begge formater. Inntil nylig annonserte Toshiba (som holder alle rettigheter for HD-DVD) at de ville avslutte sitt arbeid med det formatet, og at de bestillingene de hadde inne ville bli betjent ut våren og at de vil tilby støtte og service for de enhetene som har blitt produsert så langt. Enkelt betyr dette at Blu-ray vil ha markedet for seg sjøl i den tida som kommer, noe som absolutt gjør dette langt enklere for konsumenten i oss. Amazon kan i dag allerede tilby nær innpå 700 Blu-ray titler, så det skulle være en hel del å velge fra allerede nå (sjekk dog den regionale kodinga i tilfelle kjøp da noen av produsentene kan ha lagt inn en begrensning i så måte). Har eid ledertrøya Blu-ray har lenge mer eller mindre eid ledertrøya i dette feltet, og gjennom det året som har gått har dette bare blitt mer og mer klart. Spike-

ren i kista kom på mange måter i forbindelse med det siste CES (Consumer Electronics Show) i Las Vegas hvor det ble annonsert noen meget viktige avtaler som entydig pekte ut Blu-ray som preferansen. Dermed var det på mange måter gjort. Markedet ble liksom ryddet klart for den leiren, en mulighet de med en gang valgte å dra så mye nytte ut av som overhodet mulig. Blu-ray har dessuten helt klart hatt en meget stor fordel av det faktum at Sony har vært meget dyktige i det å kunne levere en noe mer komplett løsning på et tidlig tidspunkt, kombinert med det faktum at de gjennom siste generasjon av PlayStation har vært i stand til å få svært mange Blu-ray spillere ut i de tusen hjem. For langt de fleste har det blitt den absolutt rimeligste veien inn til HD filmer i hjemmet. I tillegg har de i en god stund nå vært i stand til å levere brennere til det formatet også, med

plater som har vært i stand til å holde enten 25 eller 50 GB med data (som enkel- og dobbeltlagsversjoner), og med støtte for brenning til Blu-ray i forbindelse med redigering av HD video så har man med en gang hatt tilgang til en mulighet som har gitt Blu-ray et forsprang HD-DVD ikke har vært i stand til å ta igjen. Det har ikke en gang hjulpet å ha Microsoft med på laget – det har heller ikke vært et bidrag at noen av de sentrale PC-leverandørene har valgt å gå Blu-ray veien, som Apple også valgte å gjøre det fra første dag. Kan hende kan man nå begynne å se enheter dukke opp på markedet med Blu-ray brennere installert som standard, både i stasjonære og bærbare enheter. Regional koding Det er helt opp til det enkelte filmselskap om de ønsker å legge inn en regional kode på en Blu-ray plate. Blu-ray blir delt opp i tre regioner, A, B og C, hvor region A inkluderer Nord-Amerika, Sentral-Amerika, Sør-Amerika, Korea, Japan og Sørøst-

Asia. Region B inkluderer Europa, Midt-Østen, Afrika, Australia og New Zealand mens region C inkluderer Russland, India, Kina og resten av verden. Dersom du kjøper en kodet plate må spilleren din være satt opp for å spille av fra den regionen. Kommer plata uten regionskoding kan den spilles av på alle spillere. I hvor stor grad dette er innført i dagens marked vites ikke, men ha det i alle fall i bakhodet slik at problemer kan unngås – det er alltid litt kjedelig å stå der uten mulighet for å spille av en film når det er elt man er giret for å gjennomføre. Et alternativ kan jo være å kjøpe inn en spiller med støtte for en annen region – for med tanke på det som nå skjer vil helt klart disse spillerne komme kraftig ned i pris ganske raskt. Kapasitet på platene Så lenge man kun tenker på data er det jo enkelt siden brennbare Blu-ray plater vil holde enten 25 eller 50 GB med data. Er det video eller lyd


elektronikk • data • telekommunikasjon | 43

sover som REF33xx. OPA369 er dessuMSP430 ten også optimalisert for å fungere Texas Instrument tilbyr sine sammen med TIs MSP430 familie kunder også sideprodukter for med mikrokontrollere. portable applikasjoner: analog til digital konvertere som ADS1100; Morten23 04/03/05 1:34 PM Page 1 Tilgjengelig digital til analog konvertere som DAC8811; og presise voltreferanser Både OPA2369 og OPA369 er

tilgjengelig for levering nå. Og i tillegg er også TINA-TI-SPICE basert analoge simuleringsprogramvare med et enkelt-i-bruk program tilgjengelig for kretssimulering Mer informasjon finner du på www.ti.com/opa369-pr

The fastest hand-held analyser available EMEA Business Development Manager, High Performance Analog (HPA), Christoph Gromann forteller at dette markedet hadde en vekst på 15 prosent i 2005 og 2006, og at Texas Instruments hadde en vekst på 29 prosent i disse årene.

sensorsignaler og portable konsumentprodukter.

du skal spille inn på disse platene er det helt andre ting som gjelder, og da er det graden av kompresjon på signalet som skal brennes som vil være det avgjørende. I snitt kan en 25 GB plate romme 135 minutter med HD video ved bruk av MPEG-2 koding (som brukt i et HDV kamera) pluss to timer med bonusmateriale i standard oppløsning eller ti timer med video i standard oppløsning. En 50 GB plate kan romme omtrent tre timer med HD video pluss ni timer med bonusmateriale i standard oppløsning. Om man benytter seg av noen av de nye AVC formatene kan disse tallene kraftig endres. Alt i alt kan det se ut som om den delen av dette markedet langt på vei er avklart nå, noe som gjør det langt lettere for den enkelte konsument å foreta et valg. Det neste spørsmålet blir mer hvor lenge man vil måtte forholde seg til nye formater som kommer pakket inn i fysiske løsninger som man må kjøpe inn for å ha glede av det – vil Nettet både møte og overta dette på sikt? Etter hvert som kapasiteten økes vil det uansett åpnes opp for distribusjonsmuligheter som frittstående fysiske enheter ikke kan komme i nærheten av.

Oppdag... Den ledende felt-analysator for RF og Microwave-test Anritsu, den ledende utvikler og produsent av håndholdte radiofrekvenstestere har satt en verdensstandard med Sitemaster. Med en solid og teknisk overlegen utgave av en felt-tester har Sitemaster blitt instrumentet teknikere verden rundt benytter som antenne- og kabeltester daglig. Instrumentet er: Solid, lite og lett Meget god sporbarhet Enkelt i bruk Norsk manual og kursing Anritsu kvalitet For mer informasjon om Anritsu S332D eller andre produkter i Sitemaster serien, ta kontakt med Blomkvist AS, ring 66901190 eller e-post til morten@blomkvistas.no


44 | Insight Electronics#1/2•2008

ECO-designs med COM

Energispareteknikker for Compute Den som ønsker energieffektive design med lav tapseffekt, basert på Computer-on-Modules (COM), bør være omhyggelig ved valg av COM-løsning og eget design. På grunn av mangfoldet i applikasjonsspesifikke krav finnes det tallrike kriterier som kan føre til gode eller dårlig ECO-design. Dr.-Ing. Christoph Stark, R&D Hardware Kontron Embedded Modules GmbH

COM-systemenes energieffektivitet har stor betydning ikke bare ved mobile applikasjoner men ved samtlige embedded-applikasjoner: På grunn av normer og krav til omgivelser kan mange industrielle applikasjoner ikke drives uten tilpasset tapseffekt. Fullstendige kapslinger, begrenset rom, dårlige klimaforhold, høyt MTBF, vibrasjonsfasthet og evt. ingen roterende deler samt mange andre faktorer, krever allerede fra gammelt av et ECO-design. At et COM er utviklet for embedded computing er ikke ensbetydende med at det er et passende og vellykket ECOCOM. Det samme gjelder for det til enhver tid nødvendige og dedikert utviklede baseboard. Bedømme COM-standarden mht. energi Valg av rett COM-standard er av stor betydning for et optimert ECO-design. Den definerer forsyningsspenningen, som har eksplisitt innflytelse på systemenes tapseffekt: Ved chipsettets gitte effektbehov (P) bestemmes strømstryken (I) av forsyningsspenningen (U). Samtidig avhenger tapseffekten (PV)

Dr.-Ing. Christoph Stark, R&D Hardware Kontron Embedded Modules GmbH

ved korrekt design og ved enhver motstand, induktivitet, kondensatorer og transistorer hovedsaklig av strømmens kvadrat. Formelen PV ~ I² gjelder her, og den nødvendige effekt P leverer strømmen I=P/U. På grunn av sine forskjellige forsyningsspenninger må de tilbudte løsninger som ETXexpress/ COM Express og ETX derfor vurderes forskjellig hva energi angår. Tabell 1 viser de enkelte løsningers fordeler og ulemper mht. deres energetiske muligheter, se figur 1 energetisk vurdering av COMstandardene. Denne enkle sammenlikning viser at det er relevant, hvilken COMløsning man bruker til et ønsket chipsett og en dedikert applikasjon. Hvis man ekstrapolerer beregningen for alle komponenter i en COM og et baseboard viser det seg, at utviklere bør teste de forskjellige COM reelt på forhånd, for å kunne foreta et fornuftig valg. Dette kan gjøres med en vanlig effektmåler ved sammenlignbare testbetingelser. Ved slike tester er det viktig å overholde identisk omgivelsestemperatur, bruk av sammenlignbare RAM-brikker, deres taktfrekvens, andre lagringsmedia – og ikke minst at testen utføres med den samme programvaren. Dessuten må man sørge for identiske monteringsbetingelser, fordi strømforbruket ved elektronikkomponenter på silisiumbasis øker merkbart ved stigende omgivelsestemperaturer, og også den kjølende luftstrømmen må være sammenlignbar. Intelligent powerdistribusjon reduserer tapseffekten Powerdistribusjonen er i tillegg til riktig valg av passende COM-standard for low/mid-power eller high-performance en avgjørende faktor for et vellykket ECO-design. Avhengig av applikasjonen må primærforsyningsspenningen generere opptil åtte eller flere forskjellige spenninger. I denne

Figur 1

sammenheng oppstår det hver gang en uunngåelig tapseffekt. Optimering av rekkefølgen til spenningene som må produseres, og kvaliteten på de anvendte regulatorer, koblingstransistorer, spoler og kondensatorer, gir bemerkelsesverdige innsparingspotensialer. Til organisering av forsyningsspenningen brukes koblingsregulatorene og de lineære regulatorene. Figur 1 viser et eksempel på strukturen for powerdistribusjonen av et COM-modul. For den lineære regulator fremkommer tapseffekten PV av følgende forhold: PV = (inngangsspenningutgangsspenning)*utgangsstrøm. Koblingsregulatorens tapseffekt beregnes ut fra effektiviteten h på arbeidspunktet og utgangseffekten PO. Her gjelder relasjonen PV=PO*(1/ h - 1). In en slik kobling kan tapseffekten angis og optimeres vha. utveksling av reguleringsmetode og evt. spenningskontaktenes rekkefølge for hver regulatortyp, se figur 2. BU:: Temaet Intelligent Power Distribution for redusert tapseffekt er komplekst og må ikke undervurderes. Dette fremgår tydelig av den eksemplariske koblingsplan for alle mulige spenninger og koblinger på en COM. Energisparemodus – minimert effektopptak ved «tomgang» En ytterligere viktig energisparefunksjon er omfattende implementering av standby-modusen Suspend-to-RAM (S3). Ved idealløsningen suspendto-RAM «cold» er kun en del av standby-spenningen for opprett-

holdelse av RAM-innholdet aktiv. Alle andre komponenter er strømløs (cold). I denne tilstand er det viktig at også hovedspenningen til strømforsyningen kobles ut. Hele apparatet skal kun forsynes med suspend-spenning fra strømforsyningen. Modusen Suspend-to-RAM «hot» er enklere å bruke, men langt mindre effektiv. I så fall er samtlige spenninger i powerdistribusjonen fortsatt tilgjengelig, og/ eller strømforsyningen er i full drift, hvilket medfører unødvendig høy hvilestrøm og tapseffekt. Utviklere bør derfor passe på at powerdistribusjonen og ACPI-funksjonen (Advanced Computing and Power Interface) er godt integrert i COM-en og i standby-modusene. For effektiv energisparing er det i denne sammenheng like viktig at brukeren benytter funksjonen hyppig. Ved bruk av standby-modus er systemets brukervennlighet svært avgjørende: Ved siden av automatisk aktivering av suspend-modus ved idle-tider hos brukeren/programmet er også en hurtig manuell omkobling til normaldrift svært positiv for energisparing. Kun ved rask reaksjon aktiveres og nyttes sparefunksjonen av brukeren. Ingen orker å vente. Dermed må man vurdere hvilke funksjoner som skal koblet ut når og hvordan, for å oppnå en samlet optimal energispareeffekt. COM-er og baseboards som ikke støtter S3 er i hvert fall ikke førstevalget. Batterieffektivitet hos mobile systemer I mobile applikasjoner gjelder alle ovennevnte punkter potensiert. Hver


elektronikk • data • telekommunikasjon | 45

er-on-Modules milliwatt av unødvendig tapseffekt reduserer nemlig systemets løpetid. I tillegg kommer kravene til batteristyringen som skal integreres, med korrekt ladings- og utladingsfunksjon, som har direkte innflytelse på batterienes levetid og energieffektiviteten. I tillegg til omhyggelig valg av optimal batteritype (her henvises det til faglitteraturen) bør også andre aspekter angående batteristyring tas hensyn til: Strømforsyningen og ladekretsen bør ideelt sett konstrueres slik at det er nok strøm igjen til lading selv ved full bruk av CPU-en. Begrensning av inngangseffekt (f.eks. for maksimalt effektbehov CPU-modul + 25%) reduserer på den ene siden hele systemets effektopptak, men kan på den annen side redusere ladingen og over tid redusere NiCd-batteriers levetid, fordi det ikke er nok ladestrøm igjen ved høy CPU-utnyttelse. Ladingen må tilpasses nøyaktig til batteritypen som skal benyttes, slik at batteriet behandles på en måte som utnytter dets maksimale levetid. I denne forbindelse bør man åpne for å definere lade-/utladingsvilkårene på applikasjons-/programmnivå, samt å foreta en kalibrering av batterielektronikken og tilsvarende utlading ved Smart Battery-systemer. Ved mobile applikasjoner som ikke er tilkoblet fastnettet er det ofte fordelaktig med to batterier, hvis det brukes f.eks. Li-Ion-batterisystemer. På den måten kan en eller to batterier byttes etter hverandre under full drift. Utover dette anbefales en parallell utladingsmodus, fordi brukstiden ved parallell bruk av batteriene økes med 10 % i motsetning til sekvelsiell bruk (pga. optimerte kjemiske utladingsprosesser i batteriet). Økologisk og økonomisk sett er dette et mye bedre valg, selv om anskaffelseskostnadene er høyere. Det er imidlertid en forutsetning at systemet for batteristyring tillater denne mulighet. To alternative batteristyringssytemer Ved valg og utlegning av et batteristyringssystem for en dedikert COM-applikasjon må det foretas en grundig nytte-kost-analyse. Prinsipielt finnes det flere muligheter for å konstruere et slikt system. To aspekter er særlig viktige i denne sammenheng: Hvis en mikrocontroller står til

rådighet ved utviklingen bør man vurdere om Smart Battery kan sløyfes. På grunn av den kombinerte maskin- og programmvareløsning er det mulig å droppe batteriets funksjonsenhet. Med mikrocontrollerens integrerte intelligens kan man uansett oppnå batteriets maksimale levetid. Utviklingskostnadene for en slik løsning er ekstremt høy, samenlignet med den økonomisk nytte (ca. 25 % billigere enn rimelige standardbatterier), og derfor er det mest vanlig å bruke batterier med Smart Batteri-maskinvare i COMapplikasjoner. Dermed unngår man samtidig risikoene ved slik utvikling (f.eks. potensiell brannfare). Standardiserte Smart Batterysystemer (SBS) og rene maskinvareløsninger for systemets managerfunksjon ved embeddedsystemutvikling gir imidlertid som regel klare fordeler mht. teknisk sikkerhet og ved utviklingstid og –kostnader. Derfor er et ECO-design også her den optimale løsning. Den svarer seg mht. tekniske og økonomiske krav. I slike systemer bør det i alle fall Smart Batteries, som gir en omfattende funksjonalitet av Smart Battery-standarden. Før bruk bør de tilpasses grundig til Smart Batterymanagerens muligheter. Sistnevnte foreligger i form av maskinvare som IC-er, og de kan derfor brukes til å lage hurtige og effektive – og ikke minst sikre systemer, som bidrar til god ECO-design. Hvis det f.eks. er behov for spesifikke powermanagement-funksjoner utover ren SBS-funksjonalitet, som f.eks. ATX-strømforsyningskarakteristikk, eller inngangsspenninger i området 5 til 28 VDC, ved f.eks. lastebiler, må man også påregne utviklingskostnader ifm. Smart Battery. Med Battery Management-plattformen MARS (Mobile Application platform for Rechargeable Systems) tilbyr Kontron nå muligheten for å utvikle individuelle design, se figur 3. MARS baserer seg på en ren maskinvareløsning for batteristyringen, og den betjener opptil to Smart Batteries i «Stand-Alone»- eller «System Management Bus»-drift, utvidet med optimerte referansedesign for ytterligere powermangement-funksjonalitet (f.eks. suspend-mode), som overgår den rene SBS-funksjonalitet. Ved hjelp av Evaluations Boards kan man teste den ønskede design direkte mht. til applikasjo-

Figur 2

nens behov. Til slutt, og bare hvis det er nødvendig, foretas det kun dimensjonering av de anvendte koblingsmoduler iht. de individuelle effektkrav. Layout- og koblingsdata i kurante formater (f.eks. OrCAD) kan dermed enkelt overføres det det egne baseboard. På denne måte kan det kompliserte powermanagement til et mobilt COM-design limes direkte inn i COM-designen vha. copy & paste, fra konsept og helt til kretskortlayout. Dermed tilbyr Kontron nok en standardkomponent for COM-er, som ikke bare drastisk reduserer utviklingstiden, men som også er ideell for energibesparende ECO-design. Fasit Egen utvikling av ECO-design medfører ofte ekstremt store kostnader, som ikke står i noe forhold til potensiell inntekt. Derfor lønner det seg å bruke forhåndslagde løsninger. Dette gjelder for ECO-COM-er som microETXexpress og optimerte design som ETX og ETXexpress. Dette gjelder også for løsninger som Smart Battery-styringssystemet MARS, som Kontron tilbyr med IP for layout- og koblingsdata for kundedesign. IP som layout- og koblingsdata leveres på forespørsel. MARS-starterkit kan leveres omgående. Starterkit SBS MARS-starterkit leveres av Kontron som standardisert IP-løsning. Det består av et systemkretskort for

to SM-batterier og en håndbok med funksjonsbeskrivelse. De enkelte koblingsmoduler, som SMART Battery System (SBS), Input Buck Boost Converter (fra 19V-28V til 5V-28V utvidet inngangsspenningsområde), Dual Buck Converter (ATX-konform styring av COM-komponentene) og Buck Boost Converter (utvidet spenningsområde for batterier med Umin <12V) er integrert på systemkretskortet og kan brukes individuelt. Starterkit kommuniserer via SM-Bus-grensesnitt med ETX, ETXexpress og microETXexpress baseboards. Slik får man tilgang til statusinformasjon om Smart Batteries, som f.eks. ladetilstand og temperatur, se figur 4.

Figur 3

Figur 4


46 | Insight Electronics#1/2•2008 Bransjenytt

Bransjenytt Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

har ansatt Knut Godager som selger ved det Norske salgskontoret i Oslo. Knut har lang er faring i bransjen, og tidligere jobbet for distrubutører som HCA Melbye AS, Ericsson Components, Acte Components, EC componets og Silica. Med sin erfaring i det Norske markedet, og gode produktkompetanse, passer Knut Godager godt inn Rutronik`s planer om et langsiktig engasjement i Norge. Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH er nr. 3 i Europa, med fokus på elektronikk-distribusjon, med ca 1200 ansatte og 25 salgskontorer. Elfa solgt Industri Kapital har solgt Elfa til det det Sveitsiske selskapet Daetwyler Group. Elfa har i den senere tiden vokst mye organisk og igjennom Industri Kapitals selskaper som Tevalo Group i Baltikum og Ukraina, CLL i Sverige og Øistein Røed i Norge. Elfa har en sterk posisjon i Polen og Russland. Elfa har hovedsete i Stockholm, godt over 56 000 kunder og distribuerer ut 130 000 kataloger årlig, omsetningen for 2007 i underkant av en milliard kroner. Ny direktør i Arrow Nordic

Reino Suonsilta, adm. direktør, Arrow Nordic

Arrow annonserer utnevnelse av Reino Suonsilta som adm. direktør for den nordiske regionen. I sin nye rolle som adm. direktør i Arrow

Nordic vil Suonsilta ha ansvar for Arrows virksomheter i Danmark, Finland, Norge, Sverige og de Baltiske stater. Suonsilta starter sin nye rolle med en sterk bakgrunn fra Arrow som går tilbake til 1991. I løpet av sine 17 år i selskapet har han seniorstillinger innen salg, markedsføring og ledelse, inkludert som adm. direktør for Arrow Finland fra 1998 til 2007. Før sin siste utnevnelse var han direktør for marketing og engineering ved Arrow Nordic. I tillegg har han de siste årene spilt en viktig rolle i flere av Arrows globale og europeiske prosjekter. “Jeg gleder meg til å lede den nordiske virksomheten inn i neste evolusjonsfase, og er stolt av å arbeide med et team som er klar for og vil gripe alle muligheter i markedet,” sier Reino Suonsilta. Pris fra FCI Electronics

Gitte Iversen, markedssjef, konnektorer og elektromekanikk hos Arrow Nordic, mottar prisen for fjerde år på rad av Ronald Velda, europeisk distribusjonssjef, FCI Electronics.

Arrow Electronics har igjen gått forbi andre FCI Electronics distributører ved å vinne distributørpris fra kontaktspesialisten for fjerde år på rad. FCI Electronics’ ”Best Supporting Distributor”-pris ble gitt som en anerkjennelse av Arrows resultater i Norden og de Baltisk stater. Prisen er basert på salgsvekst i forhold til det totale distribusjonsnettverket, sammen med andre kriteria som kundestøtte, designinn, markedsplaner og en samlet vurdering av samarbeidet. Ronald Velda, distribusjonssjef, FCI Electronics European, sier: “Arrow Nordic har igjen gjort det bedre enn andre distributører for å vinne denne ettertraktede prisen. Prisen reflekterer en kombinasjon av teamarbeid og dedikasjon fra både Arrow og FCI Electronics, og understreker det sterke samarbeidet vi har utviklet med Arrow.”

Gitte Iversen, markedssjef, konnektorer og elektromekanikk hos Arrow Nordic, som tok i mot prisen, sier i en kommentar: “Samabeidet med FCI Electronics har nådd et veldig høyt nivå, og løpende initiativ og prosjekter vil fortsette å vokse i regionen for oss begge.” For fjerde år på rad

Jari Pärnänen, Sales Director, Susanna Beckvid, Marketing & Sales Manager og Sverre Iversen, President.

Stockholm som gladelig forteller oss at selskapet har etablert seg i Sverige. Med seg på laget har han Jari Pärnänen som vil forestå salget og Susanna Beckvid som tar for seg marketing. Selskapet har flyttet inn i kontorer i Danderyd. Distribusjonsavtale med Ohmite Richard Dines, markedssjef, Panasonic, Kristin Golf, markedsspesialist, Arrow og Joanne James, salg, Panasonic.

Panasonic Industrial har gitt prisen ‘Nordic Distributor of the Year’ til Arrow Nordic for fjerde år på rad. Arrow selger Panasonics fulle bredde av passive- og elektromekaniske komponenter inkludert alle kondensatorer, induktorer, motstander, brytere og vifter. Selskapet lagerfører og markedsfører også viktige produktlinjer og teknologier fra Panasonics omfattende batteriportefølje Catrin Kristensen, Arrows markedsdirektør for passive-, elektromekaniske- og konnektorprodukter, sier: “Å vinne denne prisen fire år på rad er en stor prestasjon.. Det reflekterer vår løpende investering i salgsvekst og evnen til å gi lokal support til våre kunder i Norden og de Baltiske stater.” Andy Cranke, distribusjonssjef Nord-Europa, Panasonic Industrial Europe GmbH, legger til: “Vårt samarbeid med Arrows nordiske team blir bare bedre og bedre. Tildelingen er en anerkjennelse av hva suksessen med dette samarbeidet leverer for Panasonics produktlinjer, kombinert med Arrows kundefokus og tekniske styrke.” Gylling Teknikk etablerer seg i Sverige Det mest vanlig er at svenske selskaper etablerer seg i Norge, denne gangen er det omvendt. Gylling Teknikk har etablert seg i Sverige. Vi treffer en stolt Sverre Iversen på elektronikk/EP messen i

Farnell har undertegnet en ny distribusjonsavtale med Ohmite slik at de kan tilby teknologisk avanserte resistorprodukter globalt. Den nye avtalen gjør at Farnells forhold til Ohmite blir verdensomspennende, i og med at Newark, den amerikanske distributøren som inngår i Premier Farnell Group, allerede har Ohmites produkter og har dem listet som største leverandør innen motstandere. Ohmite, som er spesialist på kraft motstandere, tilbyr trådelement-, tykkfilm- og karbonbaserte konstruksjoner for bruk i høyspenningog høyenergi-applikasjoner. Farnell har allerede lagt til over 2.500 Ohmite-produkter i sin portefølje som nå er tilgjengelig via Farnells Internett-sider. Det inkluderer noen av Ohmites nyeste og mest avanserte produktserier, som LVK, TK/ TN, OX/OY og 2010 SMD. “Den nye avtalen med Ohmite vil gjøre det aller siste innen resistiv produktteknologi tilgjengelig for designingeniører i Europa. Vi har til hensikt å gjenta det suksessrike samarbeidet som eksisterer mellom Ohmite og Newark i Nord-Amerika,” sier Claire Doyle, Director European Supplier Management, Farnell, i en kommentar.


.n o på ro sk ild e 20 07 m co et @n kc © e dr or ss in g og

Med Exce l regne ark: • Kan

jeg lage en liste over alle jobber

Med en FileMaker Pro database: • Kan

jeg lage en oversikt over alle jobber styr på kalender og avtaler • Følge med på salget • Organisere kontakter • Lage leverandørlister og sortere tilbud på pris • Sortere fotomodeller etter profil • Vise arbeidsordre til klienter over web • Dele “casting sheets” med kolleger over nettverket • Holde oversikt på leid utstyr • Skrive ut etiketter og pakksedler • Lage detaljerte fakturaer og sende purring pr. epost etter 10 dager mm. • Lage Adobe PDF - og Excel dokument, direkte fra min databaseløsnig. • Holde

Enkel å bruke. Lett å tilpasse. Med FileMaker® Pro kan du styre butikken på din måte. Last ned en 30-dagers testversjon og se hvorfor av FileMaker® Pro er det mest solgte desktop database programmet. Gå til www.egress.no/filemaker/ og last ned en gratis startløsning i FileMaker som umiddelbart gir deg kontroll på salget, kontakter og mye mer.

FileMaker Business Tracker gratis, klar til bruk business tracking system, www.egress.no/filemaker/

©2005, FileMaker, Inc. All rights reserved. FileMaker is a trademark of FileMaker, Inc., registered in the U.S. and other countries. The file folder logo is a trademark of FileMaker, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. All persons and companies listed in the examples are purely fictitious, and any resemblance to existing persons and companies is purely coincidental.


Returadresse: PeakMagazine Postboks 122, N-1300 Sandvika

P C B - A L L I A N C E

HANSEN & NILSEN

J O I N T H E

B-Economique

Speed - Elegance - Agility

Macaos Enterprise versjon II - Verdens eneste e-handelsløsning for mønsterkort. - Gir online priser og levering fra en rekke produsenter. (PCB-alliance) - Importerer filer fra alle Cad-systemer. - Lagrer produksjonsklare filer tilgjengelig for andre etter ditt ønske.

www.macaos.com www.elprint.com Vil du vite mer, ring 32 17 17 32

http://peakmagazine.no/res/Peak2008-1_2  

http://peakmagazine.no/res/Peak2008-1_2.pdf