Page 1

30.05.06 - 02.06.200 6

ZMIANA

/

C H A N G E

/

A B Ă„ N D E R U NG

5PE-P - Program Edukacyjno - Projektowy 5PE-P 0 Educational and Project - oeiented Programm 5PE-P - Design Ausbildung Programme

/ organizatorzy / organizers / Organisatoren

/


5PE-P

>

/ Wystawa zmiana to podsumowanie kolejnej edycji PE-P, projektu realizowanego od pięciu lat przez Pracownię Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Niniejsza publikacja prezentuje prototypy pięciu niezależnych projektów w kilku wariantach materiałowych i dwóch grupach tematycznych: zmiana oraz meble młodzieżowe. Projekt zmiana to poszukiwanie nowych rozwiązań funkcjonalnych. Jego intencją było stworzenie grupy produktów — cechujących się prostotą i minimalizmem — które można by skierować do produkcji masowej. Autorzy proponują nowe formy zabawy aranżacją przestrzeni i nowe zwyczaje w podejściu do mebla. Projekt meble młodzieżowe — zaproponowany przez firmę Black Red White — to poszukiwanie nowych rozwiązań dla masowo produkowanych mebli systemowych, których technologię produkcji studenci poznali podczas cyklu szkoleń i prezentacji producentów mebli i materiałów stosowanych w produkcji mebli w fabrykach w Żarach, Biłgoraju, Mielcu i Tarnowie Podgórnym. Katarzyna Laskowska / The exhibition change is a summary of another edition of the PE-P project, which has been carried out for five years by the Studio of Educational Programs and Cooperation with the Industry of Poznań’s Academy of Fine Arts. The following publication presents prototypes of five independent projects made in several material versions, and in two subject groups: change and youth furniture. The project change searches for new functional solutions. Its intention was to create a group of products characterized by minimalism and simplicity, which could then be directed for mass production. Designers of the project propose some new ways of playing with the arrangements of space and new approaches to the furniture. The project youth furniture – proposed by the firm Black Red White, searches for new solutions for the mass produced systems of furniture. Students were able to learn the production technology of this type of furniture, during the series of training and presentation organised by the producers of furniture and materials used in furniture production, in the factories at Żary, Biłgoraj, Mielec and Tarnowo Podgórne. Dr Katarzyna Laskowska

/ Die Ausstellung Abwechslung ist eine Zusammenfassung laufender PE P-Edition, eines Projektes, das seit fünf Jahren durch die Stelle der Edukationsprogramme realisiert wird, in Zusammenarbeit mit der Industrieabteilung der Posener Akademie der Künste. Vorliegende Publikation präsentiert fünf Prototypen der freien Projekte in verschiedenen Stoffvarianten und in zwei Themenkreisen: Abwechslung und Jugendstil. Das Projekt Abwechslung ist eine Suche nach neuen funktionellen Formen. Seine Voraussetzung war, schlichte und einfache Produktgruppen zu schaffen, die sich für die Massenproduktion eignen könnten. Die Designer schlagen neue spielerische Formen der Raumeinrichtung und neue Möbelgewohnheiten vor. Das Projekt Jugendstil –ein Vorschlag der Firma Black Red White- ist eine Suche nach neuen Formen der Massenproduktion von Systemmöbeln. Die Studenten wurden mit dieser Produktionstechnologie während zahlreicher Schulungen und Möbel-Präsentationen vertraut gemacht, die durch die Firmen Żary, Biłgoraj, Mielec und Tarnowo Podgórne organisiert wurden. Dr Katarzyna Laskowska

/ Celem programu PE-P jest przygotowanie studentów do współpracy z odbiorcą – producentem, przemysłem, klientem. Bezpośrednia współpraca z producentami materiałów i fabrykami mebli umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie złożonego procesu tworzenia nowego produktu, w którym projektant jest jednym z ogniw twórczych jego powstawania, ściśle współpracującym z całym zespołem osób. Dr Katarzyna Laskowska Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Wydział Architektury i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

/ The aim of the Program PE-P is to prepare students for cooperation with the producer, the industry, the consumer. Close cooperation with producers of materials and furniture manufacturers gives the students a possibility to gain knowledge about the complex process of creating and manufacturing a new product, a creative process in which the designer is one of the links, closely cooperating with a group of other people. Dr Katarzyna Laskowska Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Department of Architecture and Design Academy of Fine Arts, Poznan

/ Das Ziel des Programms PE-P ist die Vorbereitung der Studenten auf die Zusammenarbeit mit dem Abnehmer – dem Hersteller, der Industrie und dem Verbraucher. Die direkte Zusammenarbeit mit den Herstellern der Stoffe und den Möbelfabriken ermöglicht den Studenten das Erwerben des Wissens im Bereich eines komplexen Herstellungsprozesses eines Produktes, indem der Designer in der Zusammenarbeit mit dem ganzen Arbeitsteam an der Produktherstellung aktiv teilnimmt. Dr Katarzyna Laskowska Atelier für Zusammenarbeit mit der Industrie Fakultät der Architectur und Design Kunstakademie in Posen

2


Zmiana

Change

Abänderung >

CLUBBER_ / projekt /design / Projekt :

Natalia Groblewska

/ semestr /semester / Semester 5 & 6

n-groblewska@tlen.pl

/ Wyobraźcie sobie… mebel który nie wymaga dużo miejsca, a jednocześnie służy do siedzenia, przechowywania, a nawet można na nim bez obawy o wylanie ustawić napoje. I jeszcze można, zupełnie od nowa, zaaranżować pomieszczenie przed „biforką”. Niemożliwe!? Owszem tak! Oto CLUBBER czyli siedzisko dla młodych, dynamicznych. Zawsze trendy, stingi, jazzy…!

/Imagine… A piece of furniture that doesn’t require a lot of space and at the same time you can sit on it, store something inside it, and even place some drinks on the top of it without any worry that they would spill. And additionally – you can rearrange the whole room before the “pre-party get together”. Impossible!? No – it does exist. This is Clubber – a seat for young, dynamic people. Always trendy, stingy, jazzy…!

/Stellen sie sich vor… ein Möbel, das wenig Platz braucht, das sowohl zum Sitzen als auch zum Aufbewahren dient, wo man Getränke drauf stellen kann, ohne zu befürchten, dass sie verschüttet werden. Darüber hinaus kann man den Raum für eine „Before- Party“ neu einrichten. Umöglich? Doch! CLUBBER ist ein Sitzmöbel für junge und dynamische Leute. Immer trendy, stingy, jazzy…!

>

FIT_ / projekt /design / Projekt : Jakub Czyżewski

/ semestr /semester / Semester 5 & 6 jhczyzewski@o2.pl

/ jest to mebel stworzony z myślą o ludziach młodych, uprawiających aktywny tryb życia, często zmieniających miejsce zamieszkania. Jest niewielki, przeznaczony do małych, niezorganizowanych przestrzeni mieszkalnych. Mebel, składający się z trzech, proporcjonalnie zmniejszających się skrzynek, jest doskonałą propozycją dla ludzi rozpoczynających życie z daleka od domu rodzinnego. Cechuje go zmienność formy. Zamknięta, doskonała do przenoszenia. Otwarta, jest idealnym miejscem do przechowywania najpotrzebniejszych rzeczy z wyodrębnieniem przestrzeni zamkniętej, dostępnej tylko dla użytkownika. Dzięki zastosowaniu do jego budowy laminowanej obustronnie, białej płyty wiórowej i wyeliminowaniu zbędnych okuć jest tani i ogólnodostępny.

/ it is a piece of furniture created for the young / Dieses Möbel ist für junge, aktive Leute living an active life who are often changing their home. It’s not big because it’s designed for a small unorganised living space. The furniture consisting of three boxes, proportionally getting smaller is a perfect proposal for people starting a new life, far away from their family home. Its form can easily be changed. Closed – perfect for carrying. When open – it creates an ideal space for storage of the most necessary things, with a separated closed space available only for the user. Fit is cheap and available for everybody because it was built with double sided laminated white chipboard and avoided any unnecessary cabinet hardware.

gedacht, die oft umziehen. Es ist nicht groß, bestimmt für kleine, uneingerichtete Wohnräume und besteht aus drei, jeweilig proportional kleineren Kästen. Ein idealer Vorschlag für Leute, die ihr Leben weit vom Elternhaus anfangen. Charakterisiert sich durch Formenwechsel. In geschlossener Form leicht zu tragen. Aufgebaut- ideal zum Aufbewahren verschiedener Sachen- in einem Raum, zu dem nur der Benutzer Zugang hat. Dank beidseitig laminierter, weißer Spanplatte und wenigen Beschläge- billig und zugänglich

>

LET’S PLAY_ / projekt /design / Projekt :

Szymon Filoda / semestr /semester / Semester 5 & 6 szymonfiloda@poczta.onet.pl / jest to zbiór mebli otwierających wyobraźnię

odbiorcy. Ich forma daje szerokie możliwości aranżacji. Podczas zmiany formy może nastąpić zmiana funkcji (przechowywanie, spoczynek, praca). Funkcje mogą też występować wspólnie. Projekt inspirowany jest przedmiotami z dzieciństwa (klocki, pudła, walizki), które często służyły do tworzenia własnej przestrzeni. Na początku używaliśmy przedmiotów przypadkowych, potem bardziej dobranych, aż w końcu te, które do tego służą. Let’s play jest właśnie takim przedmiotem.

/ it is a collection of furniture that opens

people’s imagination. Their form provides many different arrangement possibilities. During a change of form, the furniture can also change its function (storage, relax, work). All the functions can also occur simultaneously. This project is inspired by objects from childhood (blocks, boxes, suitcases) which were used in creating one’s own space. At the beginning we were using some incidental objects, then more suitable ones, and at the end, those ones especially designed for the purpose. Let’s play is exactly that sort of object.

/ Eine Möbelgruppe, die die Phantasie

des Benutzers stark anregt und die große Einrichtungsmöglichkeiten bietet. Mit einer neuen Form ändert sich auch ihre Funktion (Aufbewahrung, Erholung, Arbeit), wobei einzelne Funktionen miteinander verbunden werden können. Inspiriert durch Elemente der Kinderwelt ( Bauklötze, Baukästen, Koffer), die unsere Umgebung gestaltet haben. Am Anfang benutzen wir zufällige Elemente, dann auserwählte, schließlich solche, die wir gut gebrauchen können. Lets´ play gehört ideal dazu.

/ ZMIANA

/ CHANGE

/ ABÄNDERUNG

3


CLUBBER

/ materiały:

>

płyta wiórowa, biały laminat - Kronopol

wykonanie prototypu: student / Material:

chipboard, white laminate – Kronopol cabinet hardware – Hettich.

Prototype carried out by: a student. / Stoff:

Spanplatte, weißes Laminat – Kronopol zz

Ausführung des Prototyps: Student

FIT / materiały: / Material: / Stoff:

> płyta wiórowa, biały laminat - Kronopol chipboard, white laminate – Kronopol Spanplatte, weißes Laminat – Kronopol

/ wykonanie prototypu: Black Red White s.a. student / Prototype carried out by Black Red White s.a., a student. / Ausführung des Prototyps - Black Red White s.a. Student

LET’S PLAY / materiały: / Material: / Stoff:

> płyta wiórowa, biały laminat - Kronopol okucia – Hettich chipboard, white laminate – Kronopol Cabinet hardware – Hettich. Spanplatte, weißes Laminat – Kronopol

/ wykonanie prototypu: student / Prototype carried out by a student. / Ausführung des Prototyps - Student

4


/ ZMIANA

/ CHANGE

/ ABÄNDERUNG

5


> Opinia o PE-P

Opinion about PE-P Meinung über PE-P

Prof. Wojciech Wybieralski ASP w Warszawie / Koncepcja PE-P stanowi uzupełnienie podstawowego, kursowego programu Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu, uzupełnienie o tyle ważne, że prowadzące do realizacji przez studentów przedprototypów i dających im kontakt z dużą gamą doświadczeń, zarówno techniczno-materiałowych jak i socjo-technicznych. Działanie takie jest odpowiedzią na jedną z podstawowych „tęsknot” studentów wydziałów wzornictwa, jaką jest „doświadczenie prawdziwości” ich projektowania. W programach takich jak PE-P mogą oni doświadczyć przemiany projektu w produkt, chociażby w fazie modelu działającego lub przedprototypu. PE-P jest swoistym eksperymentem laboratoryjnym w zakresie promocji tak samego wzornictwa jak i młodych projektantów w przemyśle. Program ukazuje nam sposób uczestnictwa szkolnictwa wzorniczego w realiach przemysłowo-gospodarczych a przez to podnoszenia jakości kształcenia”. / The “PE-P” concept is a supplement to the basic course program of Architecture and Designing Faculty of Academy of Fine Arts in Poznań, an important supplement though, because it leads to the carrying out of pre-prototypes by students and provides them contact with a huge range of experiences, both technical-material and social-technical. That action is a response to one of the basic ”longings” of the faculty of design students, which is “to experience the reality” of their designing. In programs like PE-P they can experience the transformation from a project to a product, at least to the stage of a working model or pre-prototype. PEP is a specific laboratory experiment regarding the promotion of designing itself, and of the young designers in the industry. The program shows us the way of attending the designing education in the industrial and economical reality, and through it raising the quality of education. Professor Wojciech Wybieralski, Academy of Fine Arts in Warsaw

/ Das Konzept PE-P bildet eine Ergänzung des Kursprogramms an der Abteilung: Architektur und Formgestaltung an der Akademie der Künste in Poznań. Es ist sehr wichtig, denn es gibt den Studenten eine Möglichkeit, ihre Vor-Prototypen zu realisieren, und auch viele stofflich-technische und sozial-technische Erfahrungen zu sammeln. Das ist eine Antwort auf die Besterbungen der Studenten, die „Wahrhaftigkeit der Projekte“ zu spüren. Dank dem Programm PE-P können sie schon in der Modell-Phase beobachten, wie das Projekt ins Endprodukt entwickelt wird. Dieses Programm ist ein eigenartiges Laborexperiment, das sowohl die Formgestaltung fördert, als auch junge Industriedesigner selbst. Es deutet auf die Rolle der Formgestaltung auf der industriellwirtschaftlichen Ebene, wodurch die Bildungsqualität erhöht werden kann. Prof. Wojciech Wybieralski, Akademie der Künste in Warszawa

>

Powody przystąpienia do programu. Reasons for joining the program. Gründe sich dem Programm anzuschließen. Hettich International / Jako firma zawsze staramy się być obecni na etapie projektowania mebli. Staramy się wspierać młodych projektantów i studentów zajmujących się meblami. Pragniemy służyć swoim doświadczeniem i możliwościami w tworzeniu nowoczesnej formy mebla, a jednocześnie dzięki doborowi odpowiednich okuć i rozwiązań umożliwić projektantom stworzenie mebli funkcjonalnych mogących być łatwo wykonanymi w procesie produkcji / Our company always try to be present on stage of projecting of furniture. We try to lean young designers and students interesting in furniture . We desire to serve one’s experience and possibilities in create of modern form of furniture , and simultaneously thanks selection of suitable fittings and solutions to make possible of designers to create functional furniture easily executed in process of production.

/

Es ist für uns sehr wichtig, an der Entwicklung neuer Möbel teilzunehmen. Wir möchten junge Möbeldesigner und Studenten unterstützten, indem wir unsere Erfahrungen mit ihnen teilen und bei der Wahl der optimalen Beschlaglösungen beraten. Wir möchten dem Möbeldesigner dabei helfen, funktionelle Möbel zu konstruieren die gleichzeitig eine rationelle Fertigung ermöglichen.

Black Red White Black Red White od początku istnienia szuka nowych rozwiązań oraz nowych wzorów, dlatego też przystąpiliśmy do programu. Świeże spojrzenie młodych projektantów zawsze pozostawia ślad w naszej ofercie. Jesteśmy zadowoleni, że możemy pomóc w realizacji wybranych projektów mebli oraz wprowadzić studentów w tajniki produkcji mebli na dużą skalę. Due to the fact that the major goal of Black Red White from the very beginning of its existence is lookig for new solutions and designs we decided to submit for the programme. The fresh look of new designers is constantly remarkable in our offer. It is a great pride for us to participate in the realisation of the chosen furniture projects and introduce students to the arcans of producing furniture on a great scale. Black Red White von Anfang an sucht nach neuen Lösungen und neuen Muster, deswegen haben wir zum Programm beigetreten. Der Blick der jungen Designers lässt immer eine Spur in unserem Angebot. Wir sind zufrieden, damit wir ausgewählte Projekte verwirklichen können und den Studenten in Größenmengenmöbelherstellungsgeheimnisse einführen können.

6


Kronopol Swiss Krono Group / Kronopol po raz pierwszy uczestniczy w programie PE-P. Program ten pozwala zastosować teorię w praktyce, jest więc szansą dla młodych projektantów. Młodzi ludzie, pełni pomysłów, biorąc udział w realizacji konkretnego projektu, napotykają na szereg trudności, zarówno technicznych jak i organizacyjnych, którym muszą sprostać. To już nie jest czysta teoria, ale praktyka, która czeka studentów w ich codziennej pracy. Jak wykazują nasze wspólne działania, rozbieżność między wiedzą zdobytą podczas nauki a praktyką, jest ogromna. Dlatego program PE-P jest bardzo potrzebny. / Kronopol participates in the PE-P program for the first time. The program allows to put theory into practice, therefore it is an opportunity for young designers. Young people, full of ideas, while taking part in an execution of an actual project come across a number of difficulties, both technical and organizational ones, which they have to overcome. It is not sheer theory any more, but the practice awaiting students in their everyday work. As our joint actions show, the gap between the knowledge gained while studying and the practice is huge. That is why the PE-P program is needed indeed. / Kronopol nimmt zum ersten Mal am Programm PE – P teil. Dieses Programm lässt die Theorie in der Praxis anwenden, ist also eine Chance für junge Designer. Junge Menschen, voller Ideen stoßen bei der Teilnahme an der Realisierung eines konkreten Projektes auf eine Reihe von Schwierigkeiten, sowohl technischer als auch organisatorischer Natur, die sie überwinden müssen. Das ist nicht mehr reine Theorie, sondern Praxis, die die Studenten in ihrer täglichen Praxis erwartet. Wie unsere gemeinsamen Handlungen ergeben, ist die Diskrepanz zwischen den während der Lehre eroberten Kenntnissen und der Praxis enorm. Deswegen ist das Programm PE-P sehr erforderlich.

Schattdecor / Przystępując piąty raz z rządu do programu edukacyjno –projektowego poznańskiej ASP, Schattdecor Sp. z o.o. umożliwia przyszłym projektantom rozpoczęcie dialogu z producentem. Widząc potrzebę łagodnego przechodzenia z etapu nauki teorii akademickiej do etapu wykonywania zawodu, chcemy przybliżyć studentom warunki produkcyjne, możliwości technologiczne oraz najnowsze trendy w projektowaniu wzornictwa meblowego. Poprzednie edycje programu pokazały, iż edukacja w tym kierunku daje bardzo dobre efekty. Młodzi projektanci uczą się postępowania według określonych założeń projektowych oraz pracy w zespole, która wymusza kompromisy, korekty i konsultacje z specjalistami. Określając precyzyjnie grupę docelowych odbiorców, przedział cenowy, grupę materiałową, student poznaje podstawowe założenia projektowania dla przemysłu. Z kolei producenci mają okazje wykształcić na tej drodze swoich potencjalnych współpracowników. Schattdecor, w poczuciu odpowiedzialności za przyszły rozwój branży, pragnie mieć wkład, poprzez swój udział w kolejnej edycji programu, w edukację przyszłych projektantów . / Entering the educational-design programme of Poznań Fine Arts Academy for the fifth time Schattdecor Sp. z o.o. intends to enable prospective designers to communicate with producers. Since we want to make it easier for students to transfer from the stage of academic theory to practicing their profession in the market, we are aiming to bring the production facilities, the technical capabilities and new trends in furniture design closer to them. The previous editions of this programme showed that such training brings very good results. The young designer learns the principles of planning and team work. That is connected with being ready to compromise, accept corrections and consult specialists. The students have to define the recipient group, the budget and the materials, which are the principles of product development. The producers have an opportunity to educate their future worker. Feeling responsible for the future of the industry Schattdecor is taking part in the fifth edition of the programme to contribute to educating the future designer in the furniture trade. / Indem die Firma Schattdecor Sp. z o.o. das fünfte mal an dem Ausbildungsprogramm der Posener Kunstakademie teilnimmt, möchte sie den zukünftigen Projektanten das Anknüpfen des Dialogs mit dem Produzenten ermöglichen. Da wir uns dessen bewusst sind, dass der Übergang von der Etappe der akademischen Theorie zu der Etappe des Berufsausübung für die Studenten leichter erfolgen sollte, setzen wir uns ans Ziel, ihnen die Produktionsbedingungen, die technologischen Möglichkeiten und die neusten Trends in der Dekorentwicklung näherzubringen. Die vorigen Editionen des Programms zeigten, dass die Ausbildung in der Richtung gute Ergebnisse mit sich bringt. Die jungen Projektanten lernen , wie man nach bestimmten Grundsätzen und Planzielen handelt und wie man in der Gruppe arbeitet. Das schließt die Kompromisse, Korrekturen und Beratungsgespräche mit den Spezialisten mit sich ein. Indem der Student präzise die Abnehmergruppe, das Budget und die Materialien zu bestimmen hat, lernt er die Grundsätze des Produktentwurfes kennen. Die Produzenten auf der anderen Seite bekommen die Gelegenheit, auf die Art und Weise ihre zukünftigen Mitarbeiter auszubilden. Schattdecor möchte, durch seine Teilnahme an der fünften Edition des Programms, zu der Ausbildung der jungen Projektanten beitragen und seine Verantwortung gegenüber der weiteren Entwicklung der Branche zeigen.

BRW / Projektowanie mebli jest zawsze kompromisem pomiędzy pomysłem a możliwościami jego realizacji. Bezpośrednia konfrontacja wizji projektanta z technologią produkcji przynosi korzyści dla obu stron. Projektant poznaje specyfikę produkcji, co jest szczególnie ważne w produkcji seryjnej. Zakład produkcyjny natomiast dostaje możliwość rozwoju poprzez sprostanie oczekiwaniom projektanta, które mogą stanowić inspirację do tworzenia nowych rozwiązań technologicznych. / Commercial design is always a compromise between an idea and its realization’s possibilities. Direct confrontation between designer’s vision and production engineering brings profits to both parties. The designer gets to know specific character of production, what is essential in case of series production. A production plant on the other hand gets a possibility of development by trying to be equal to the designer’s expectations, which may be the inspiration for new technological solutions creating. / Brak wersji niemieckiej

/ O PE-P

/ ABOUT PE-P

/ ÜBER PE-P

7


>

Meble Młodzieżowe Furniture for young people Möbel für Jugendliche TETRIS

>

/ projekt / design / Projekt : Jakub Czyżewski / współpraca / cooperation / Zusammenarbeit Szymon Filoda / semestr / semester / Semester 5 & 6 jhczyzewski@o2.pl szymonfiloda@poczta.onet.pl / TETRIS jest to system mebli inspirowany jedną z pierwszych gier komputerowych. Świadczą o tym prostokątne i kwadratowe formy oraz zasada zestawiania ich w pionach i poziomach. Zastosowanie dwóch kontrastujących ze sobą dekorów uwidacznia podział na pole gry i elementy, którymi gramy. Zarówno młodzi jak i starsi „gracze” znajdą coś dla siebie w szerokiej gamie mebli i układów.

/ TETRIS is a furniture system inspired by one of the earliest computer games. The evidence of this is in its rectangular and squared form and in the way they can be connected together with each other. Two contrasting decors show the division between the game field and elements we use to play. Both young and older “players” will find something for themselves in the wide range of furniture and layouts.

/ wersja standardowa / standard version / Standartversion

/ Systemmöbel, inspiriert durch die ersten Computerspiele. Davon zeugen recht- und viereckige Formen und auch Prinzip ihrer vertikalen und horizontalen Aufstellung. Die zwei Kontrast-Dekors stellen die Aufteilung in Spielfeld und Spielelemente dar. Sowohl junge, als auch ältere „Spieler“ werden mit Sicherheit in dieser Auswahl von Möbeln und Möbelformen etwas für sich finden.

>

/ papier dekoracyjny / decorative paper / Dekorschicht :

8


>

/ materiały:

płyta wiórowa, płyta MDF - Kronopol, okucia - Hettich papier dekoracyjny Jabłoń Locarno, Klon Vancouver, Trace- Schattdecor wykonanie prototypu: Black Red White s.a.

/ material:

chipboard, MDF plate, cabinet hardware – Hettich decorative paper Locarno Apple Tree, Vancouver Maple, Trace – Schattdecor.

Prototype carried out by: Black Red White s.a. / Stoff:

Spanplatte, MDF Platte, Eisenbeschlag - Hettich Dekorschicht: Apfelbaum Locarno, Ahorn Vancouver, Trace- Schattdekor. Eisenbeschlag - Hettich Ausführung des Prototyps: Black Red White s.a.

/ wersja młodzieżowa / version for young people / Aufbau im Jugendstil

>

/ papier dekoracyjny / decorative paper / Dekorschicht :

/ MEBLE MŁODZIEŻOWE

FURNITURE FOR YOUNG PEOPLE / Möbel für Jugendliche

9


TETRIS

>

<

/ wersja standardowa / standard version / Standartversion

<

/ Wszystkie okucia nietypowe do projektu TETRIS zostaly wykonane przez firme SIRO. / Wszystkie okucia nietypowe do projektu TETRIS zostaly wykonane przez firme SIRO. / Wszystkie okucia nietypowe do projektu TETRIS zostaly wykonane przez firme SIRO.

10

/ wersja mĹ&#x201A;odzieĹźowa / version for young people / Aufbau im Jugendstil


>

CZEKOLADA projekt / design / Projekt : Natalia Groblewska semestr /semester / Semester 5 & 6 n-groblewska@tlen.pl Weź białą płytę MDF, zalaminuj ją na biało, bielą tak pyszną jak bita śmietana. Dodaj do niej rozpuszczoną czekoladę. Wszystko opraw w papier dekoracyjny Wiśnia Malaga. I teraz się zastanów gdzie chcesz ją umieścić: może w salonie? a może w pokoju nastolatka? Według tego „przepisu” można zaaranżować każdą przestrzeń w Twoim mieszkaniu.

Take a white MDF plate, laminate it white, with white color - yummy as whipped cream. Add chocolate. All together frame in decorative paper Malaga Cherry. And now have a little think where do you want to place it – in the living room? Or maybe in a teenager’s room? According to this “recipe” you can arrange any space in your flat. Everybody likes Chocolate!

Wszyscy lubią Czekoladę!

Systemmöbel Man nehme eine MDF-Platte- so weiß, wie die Schlagsahne. Dazu eine heiße Schokolade. Man lege darauf kirschrotes oder Malaga- Dekorpapier. Überlegen Sie nun mal: wo könnte ein solches Möbel stehen? Im Wohnzimmer? Oder vielleicht im Zimmer eines Teenagers? Nach diesem Prinzip kann man jeden Raum in Ihrer Wohnung beliebig einrichten. Alle haben Schokolade gern!

>

/ ZMIANA

/ CHANGE

/ ABANDERUNG

/ ZMIANA

/ CHANGE

/ ABÄNDERUNG

11


CZEKOLADA

>

/ materiały:

płyta wiórowa, płyta MDF - Kronopol papier dekoracyjny Wiśnia Malaga - Schattdecor okucia - Hettich

/ Material:

chipboard, MDF plate – Kronopol Decorative paper: Locarno Apple Tree, Vancouver Maple. Spannplatte, MDF- Platte- Kronopol.

/ Stoff: / wykonanie prototypu: Black Red White s.a. student / Prototype carried out by Black Red White s.a., a student. / Ausführung des Prototyps - Black Red White s.a. Student

/ układ młodzieżowy / Arrangements for young people / Aufbau im Jugendstil

12


/ układ indywidualny / Individual arrangements / Individueller Aufbau

/ ZMIANA

/ CHANGE

/ ABÄNDERUNG

13


>

Współpraca Cooperation Zusammenarbeit

/ Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, popartemu nowoczesną technologią i zespołem wysoko wykwalifikowanych pracowników, firma Hettich International stała się największym producentem okuć meblowych. Marka Hettich znana jest na całym świecie. Jest synonimem jakości, różnorodności rozwiązań oraz ukierunkowania na klienta. W okucia meblowe zaopatrujemy przemysł meblowy, hurtownie, producentów mebli, rzemieślników oraz majsterkowiczów. Dla tego kręgu odbiorców od dziesiątek lat rozwijamy, produkujemy oraz sprzedajemy „technikę dla mebli”- systemy okuć meblowych. / Thanks many years of experience, support modern technology and team high qualified workers, Hettich International became largest manufacturer of furniture fittings. Brand name Hettich International is well-known whole of the world. It is synonym of qualities, variety of solutions and customer orientation. We delivers fittings to furniture industry, hardware distributors, manufacturers of furniture, crafts and DIY customers. For our clients, over the years, we have successfully developed, produced and sold “ Technik für Möbel “- furniture fittings systems. / Durch die langjährige Erfahrung, unterstützt durch die moderne Technologie und hoch qualifizierte Mitarbeiter, hat sich die Firma Hettich International zum größten Beschlägehersteller entwickelt. Die Marke Hettich ist heute in der ganzen Welt bekannt. Sie steht für Qualität, Ideenvielfalt und Kundenorientierung. Zu unseren Kunden gehören die Möbelindustrie, der Fachhandel mit dem Handwerk und die Do-it-Yourself Branche. Für diese Abnehmerkreise entwickeln, produzieren und vertreiben wir seit Jahrzehnten erfolgreich „Technik für Möbel“.

/ Kronopol Sp. z o.o. w Żarach jest światowym liderem w branży wyrobów drewnopochodnych, jedynym, który skupia w jednym miejscu trzy linie typu ContiRoll do produkcji trzech rodzajów płyt – płyty wiórowej, MDF i OSB. Spółka Kronopol należy do Szwajcarskiej Grupy Krono Holding AG, której zakłady znajdują się w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz na Węgrzech i Ukrainie. Produkcja Kronopolu to ponad 1 300 000 m3 materiałów drewnopochodnych rocznie, obejmujących płyty surowe oraz produkty uszlachetnione, m.in. płyty laminowane, panele podłogowe, panele boazeryjne, blaty kuchenne, parapety. / Kronopol is one of the world largest manufacturers of wood-based boards and products. Kronopol is a member of Swiss Krono Group AG. In addition to Kronopol, the Krono Group includes plants in Switzerland, France, Germany, Hungary, Russia, Ukraine and USA. As the only plant world-wide, Kronopol possesses continuously operating ContiRoll presses for all the three types of wood-based boards (particle board, MDF, OSB). The total annual output includes about 1,300,000 m3 of boards and panels. Currently, the Kronopol’s offer comprises products to be used in the furniture, construction and interior decoration branches: particle boards, MDF, OSB, laminated boards (particle boards and MDF), shuttering boards, floor and wall panels, worktops, windowsills and mouldings. / Kronopol ist weltweit einer der größten Hersteller von Platten und Holzwerkstoffen. Am heutigen Standort der Kronopol wurden bereits früher Holzwerkstoffe hergestellt. Nach dem Zusammenbruch der Planwirtschaft hat die Schweizer Krono Gruppe das marode Spanplattenwerk in Zary übernommen. Zur Kronogruppe gehören neben Kronopol auch Werke in der Schweiz, in Frankreich, Deutschland, in Ungarn, Ungarn, Ukraine und Russland. Kronopol ist weltweit der einzige Betrieb, der an einem Standort alle drei Arten von Holzwerkstoffplatten (Spanplatten, OSB und MDF) in kontinuierlicher Produktion herstellt. Die jährliche Plattenproduktion beträgt insgesamt etwa 1.300.000 m3 . Die Firma exportiert ihre Waren in über 50 Länder der Welt, u.a. nach Kanada, China, Japan und in die USA, sowie in fast alle europäischen Länder. Zur Zeit umfaßt das Angebot von Kronopol Produkte für die Möbel- und Innenausstattungsbranche wie auch für das Bauwesen: Spanplatten, OSB-Platten, Laminate (MDF- und Spanplatten), Schalungsplatten, Wand- und Fußbodenpaneele, Arbeitsplatten, Fensterbretter und Dekorleisten.

14


/ Grupa firm Schattdecor z siedzibą w Górnej Bawarii, w Thansau, ze swoimi zakładami produkcyjnymi w Niemczech, Polsce(2), we Włoszech , w Rosji(2), w Chinach oraz w Brazylii jest światowym liderem w zadruku papierów dekoracyjnych. Na polskim rynku firma obecna jest od roku 1993. Produkt firmy- papier dekoracyjny zadrukowany wzorami drewno - i kamieniopodobnymi oraz fantazyjnymi znajduje zastosowanie w przemyśle uszlachetniania powierzchni płyt wiórowych oraz w produkcji mebli, paneli podłogowych i ściennych. Poprzez kreatywną pracę Schattdecor kształtuje otoczenie, wprowadzając do mieszkań i miejsc pracy koloryt i wzornictwo. Firma wprowadziła na rynek w Polsce wiele hitów wzorniczych, wśród których należy wymienić Buk Bawaria, Jabłoń Locarno, Wiśnię Oxford, Olchę Górską . / The Schattdecor Group, headquartered in Thansau in Upper Bavaria, has production facilities located in Germany, Poland (2), Italy, Russia (2), China and Brazil and is the world’s leading maker of printed decorative papers. Schattdecor has been present on the Polish market since 1993. The company’s product – decorative paper printed with wooden, stone-like and abstract patterns is widely used in the wood industry for facing chipboard as well as in the surface embellishment of kitchens, furniture and laminate flooring. Through its creative work Schattdecor transforms the world around you bringing colour and innovative design to your life and workplace. The company has introduced numerous bestselling designs such as Bavaria Beech, Locarno Apple, Oxford Cherry, Mountain Alder to the Polish market. / Die Unternehmensgruppe Schattdecor mit dem Hauptsitz im oberbayerischen Thansau, ist mit ihren Produktionsstätten in Deutschland, Polen(2), Italien, Russland (2), China und Brasilien ein Weltmarktführer für bedruckte Dekorpapiere. Das Engagement von Schattdecor auf dem polnischen Markt startete im Jahr 1993. Das mit den Holz-, Stein – und Fantasiedekoren bedruckte Dekorpapier wird in der Holzwerkstoffindustrie weiterverarbeitet und anschließend von Unternehmen der Möbelindustrie, Laminatfu߬boden¬industrie und im Innenausbau verwendet. Durch die Kreativität in der Dekorentwicklung gestalt Schattdecor die Umgebung und bringt Farbe und Design in den Wohn- und Arbeitsbereich. Die Dekore Buche Bavaria, Apfelbaum Locarno, Oxford Cherry und Bergerle sind nur einige der Dekore, die auf dem polnischen Markt zu den Verkaufsschlagern zählen.

/ BRW Sp. z o.o. jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, specjalizującym się w produkcji mebli oraz frontów meblowych. Działalność prowadzimy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Wysoka jakość wyrobów, uzyskana dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i wysokich kwalifikacji naszych pracowników sprawiła, że w krótkim czasie staliśmy się znaczącym producentem w branży meblarskiej. / BRW Sp. z o.o. BRW Limited Company is a modern dynamically developing company. BRW specializes in manufacturing of furniture and front furniture sets. We act in the Special Economic Zone in Mielec. High quality of our products achieved thanks to the applied modern technology and high qualifications of our employees caused that we became well-known manufacturer of furniture. / BRW GmbH ist ein modernes und sich dynamisch entwickeltes Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Möbeln und Frontmöbeln spezialisiert. Das Unternehmen ist in der Ökonomischen Sonderzone tätig. Hochqualitative Produkte dank dem Einsatz der modernen Technologie und Fachkräfte haben dazu beigetragen, dass sich das Unternehmen in kürzester Zeit zu einem bedeutsamen Hersteller in der Möbelbranche entwickelte.

/ Black Red White to firma z 15 letnią tradycją, a od 5 lat lider sprzedaży na rynku polskim oraz jeden z największych polskich producentów mebli. W naszej ofercie znajdziecie Państwo meble pokojowe, meble kuchenne, krzesła, stoły, meble tapicerowane. Zróżnicowana stylistyka, modne kolory, wysoka funkcjonalność i jak zawsze przystępna cena czynią nasze produkty popularnymi i dobrze się sprzedającymi. / Black Red White is the company with 15 years of tradition and for the recent five years not only the leader of sales in the Polish market but also the biggest Polish furniture manufacturer. In our offer you will find room and kitchen furniture, chairs, tables and upholstery furniture. Variable stylistics, fashionable colours and high functionality together with always attractive price make our products popular and well selling. / Black Red White ist die Firma mit 15 jährigen Tradition, seit 5 Jahren Tabellenführerin auf dem polnischen Markt und ein der größten polnischen Möbelhersteller. In unserem Angebot finden Sie Gästezimmer, Küchenmöbel, Tische, Stühle und Polstermöbel. Unterschiedliche Stilistik macht, dass unsere Produkte populär und gut verkauft sind.

/ ZMIANA

/ CHANGE

/ ABÄNDERUNG

15


/ fotografie / photos / bilds: Igor Drozdowski / projekt graficzny /graphic design / graphische design : Michał Mierzwa x.mierzwa@gmail.com współpraca / cooperation / zusammenarbeit : Mateusz Witkowski / kierownik pracowni / head master of the workshop / Atelier Leiter dr Katarzyna Laskowska / asystent / assistant / asystenten : Przemek Pstrokoński p_pstrokonski@o2.pl

www.asp.poznan.pl www.brw.com.pl www.schattdecor.com www.hettich.com.pl www.kronopol.com.pl www.brwmielec.pl www.mtp.com.pl

16

/student - projektant /student - designer /student Designerung: Natalia Groblewska /student - projektant /student - designer /student Designerung: Szymon Filoda /student - projektant /student - designer /student Designerung: Jakub Czyżewski

Katalog 5 PE-P  
Katalog 5 PE-P  
Advertisement