Page 1

Ruj. Kami

:

SUKNS.MAKLUMAT.100-16/2(17)

Tarikh

:

21/03/2012

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TAMPIN PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TAMPIN NO. 1794-A PERTUBUHAN PELADANG, JALAN SEREMBAN, TAMPIN 73000 , NEGERI SEMBILAN Tuan, Jemputan Hari Sukan Rakyat NEgeri Sembilan Saya dengan segala hormatnya ingin menarik perhatian tuan mengenai perkara yang tersebut di atas. 2.

Tarikh : 21.3.2012

3.

Masa : 3.00 ptg

4.

Lokasi : Tampin

5.

Sekian, diharap

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

( Nor Azura binti Mohd Azhar ) PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, b.p Setiausaha Kerajaan, Negeri Sembilan Darul Khusus. No. Dokumen: 20120321170

Sukan Rakyat  
Sukan Rakyat  

Suakan Rakyat Negeri Sembi,an