Page 1

30/01/2012

Діюча система судоустрою Судова палата  у цивільних справах

Судова палата  у кримінальних справах

Верховний Суд України ПЛЕНУМ

Науково­ консультативна рада

Судова палата  у господарських справах

Судова палата в  адміністративних справах

Касаційна інстанція Вищий спеціалізований  Вищий адміністративний Пленум  суд України з розгляду   суд України Науково­ Науково­ цивільних і кримінальних справ (утворюються судові палати  консультативна консультативна (утворюються судові палати  з розгляду окремих   рада  рада з розгляду окремих категорій справ) категорій справ) Пленум

Апеляційні суди з розгляду  •цивільних справ, •кримінальних справ,  •справ про адмін­ні правопорушення (Апеляційні суди областей, міст Києва  і Севастополя, Апеляційний суд АРК)  Можуть утворюватись судові палати  з розгляду окремих категорій справ

Вищий господарський  суд України Науково­   (утворюються судові палати  консультативна з розгляду окремих   рада категорій справ) Пленум

Апеляційна інстанція Апеляційні господарські суди   (утворюються в апеляційних  округах відповідно до указу  Президента) Можуть утворюватись судові палати  з розгляду окремих категорій справ

Перша інстанція

Місцеві загальні суди (районні, районні у містах, міські,  Місцеві господарські суди міськрайонні суди) (Автономної Республіки Крим, розглядають цивільні, кримінальні,  областей, міст Києва та Севастополя) адміністративні справи, а також справи про  розглядають справи, що виникають з господарських адміністративні правопорушення   правовідносин та ін. справи, віднесені до їх підсудності

Апеляційні адміністративні суди  (утворюються в апеляційних  округах відповідно до указу  Президента)

Можуть утворюватись судові палати  з розгляду окремих категорій справ

Місцеві адміністративні суди (окружні адміністративні суди, та ін.  суди, передбачені процес­им законом) розглядають справи адміністративної  юрисдикції (адміністративні справи)

Діюча система судоустрою  

Діюча система судоустрою України