Page 1

Kielce, 25.02.2013 r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 25.02.2013 r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Paulina Dolęga, Paulina 1, 12-345 Dolęga, NIP: 663-12-19-657 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy: Tłumaczenie pisemne POL-ENG doc_karta_praw_ue_ENG – 3 752 słowa Tłumaczenie pisemne POL-ENG pdf_traktat_lizbona_UE_EN - 74 037 słów Tłumaczenie pisemne POL-ENG pdf_traktat_prawo_unijne_eng - 26 493 słowa Tłumaczenie pisemne POL-ENG prezentacja_prawo_ENG – 1 131 słów 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2 635, 57 EUR 2. Kwota uzysku: 1 317, 78 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1 317, 78 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 237, 20 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 2 398, 37 EUR

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem euro 37/100)

Wymienioną kwotę należy przekazać na konto bankowe: 45 1010 3876 1098 0987 2765 2498 Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych.

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy, nauka wystawiania dokumentów księgowych.  

Rachunek do umówy przygotowałam według wzoru :) Znaki zliczyłam w progranmie Anycount 8, ktory wyliczył to bardzo sprawnie. Zadanie poszło m...