Page 1

Private Banking Rabobank Roermond-Echt

Rijker worden door te delen. Dat is het idee.

Jaargang 1, nummer 3, december 2010

Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

20452_RABO_Private Banking_DEC2010.indd 1

09-12-2010 15:55:25


In deze editie

Column “It is always good to dream”

Het hebben van dromen en het doen van wat ervoor nodig is om deze te realiseren, is altijd een essentieel onderdeel geweest van ons mens-zijn. Het bepaalt mede hoe we als mens in het leven staan. Is het wel mogelijk om zonder dromen te leven? Zijn ze geen wezenlijke voedingsbron voor hoop en vertrouwen? Cover Verloskundige Steffie Mooren tijdens een bezoek aan Kumi, Oeganda

2 3 4 6 7 7

Column Marianne van der Stelt

Samen werken aan een duurzame toekomst, dat is het idee Team Effectendienstverlening

Waar maken wij ons druk over? Steffie Mooren

Nieuwbouw kenniscentrum Johan Verhagen

Medewerkster in beeld Lisanne Hendrikx

Kerstgroet Redactie Private Banking

Uitgever: Rabobank Roermond-Echt Willem II Singel 9 6041 HP Roermond Tel.: (0475) 500 500 Redactie: Afdeling Coöperatie Communicatie Marketing

In deze 3e editie van onze Private Banking Nieuwsbrief komen allerlei dromen aan bod, die in hun uitvoering allemaal verband houden met verbeteren, waarde toevoegen, betekenis geven en betrokkenheid tonen. Voor mij is het altijd weer een fascinatie de dromen van anderen te mogen ontdekken en ze soms zelfs mee te mogen beleven. U treft in deze editie niet alleen als hoofdartikel de droom van Steffi Mooren en haar verloskundekliniek in Oeganda aan, maar ook het team effectendienstverlening van onze bank en haar verbinding met aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het interview met Johan Verhagen, statutair directeur Bedrijfsmanagement en primair verantwoordelijke voor onze nieuwbouw, misstaat ook niet in het rijtje van realiseerbare dromen. Onze Lisanne Hendrikx, accountmanager Private Banking en medewerker in beeld in deze editie, neemt u mee in haar betrokkenheid op cultureel vlak. Kortom, waar zouden we zijn zonder onze dromen? Zelfs in een wereld die op een aantal terreinen verder dreigt te verschralen en vervlakken, bieden dromen in mijn beleving altijd uitkomst. Volgens de overlevering zou Robin Hood tegen Marian in hun meest donkere moment hebben gezegd: “It is always good to dream” Ik wens u niet alleen namens de gehele redactie veel leesplezier toe, maar tevens fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar! Wij zullen ons wederom met deze Private Banking Nieuwsbrief presenteren in 2011.

Marianne van der Stelt Adjunct-directeur Private Banking

Reageren? PrivateBanking@roermond-echt.rabobank.nl

Grafi sche vormgeving: Creation Station BV, Roermond Fotografi e: Karel Bingen en Janpath Photography Druk: ARS Grafisch Private Banking

20452_RABO_Private Banking_DEC2010.indd 2

2

09-12-2010 15:55:30


“Samen werken aan een duurzame toekomst, dat is het idee” “De Rabobank wil met haar bedrijfsactiviteiten bijdragen aan het creëren van langetermijnwaarde voor mensen binnen en buiten de eigen organisatie, voor het leefmilieu en voor de economie. We streven ernaar dat onze onderneming niet alleen goed is voor onszelf (profit), maar óók voor onze leefomgeving (planet) en onze samenleving (people)”, aldus Jos Hamers, teamleider Beleggingen.

“Maatschappelijk verantwoord beleggen: al lang geen wollig verhaal meer!” Team Beleggingen, v.l.n.r. Frits Vromen, Gaston Dassen, Jos Hamers en Mart Kessels. “Het imago van maatschappelijk verantwoord beleggen heeft door de jaren heen steeds meer aan kracht gewonnen. Binnen onze bank is maatschappelijk verantwoord beleggen de norm geworden. Zo respecteren wij al jaren het statement van de Rabobank met betrekking tot controversiële wapens. Overigens behoren de meeste ondernemingen binnen ons spectrum tot de duurzaamste in hun sector”. Binnen onze effectendienstverlening houden wij er onder andere rekening mee hoe een bedrijf scoort op niet-financiële criteria in vergelijking met sectorgenoten. “Het spreekt voor zich dat we onze beleggingsklanten ook binnen de nieuwe richtlijnen een passend aanbod kunnen doen. Daarnaast gaan we onze criteria

op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen steeds breder toepassen in onze toekomstige werkwijze waardoor maatschappelijk verantwoord beleggen binnen de Rabobank de evoluerende norm wordt.” “Ons streven is om beleggingen te laten voldoen aan duurzame criteria op het gebied van mens, milieu en governance. Bij de samenstelling van ons assortiment en de portefeuilles van onze klanten zal structureel meer rekening gehouden worden met niet-financiële indicatoren. Dat betekent niet alleen oog hebben voor de winst maar vooral voor de wijze waarop die winst tot stand komt. Maatschappelijke gerichtheid behoort niet voor niets tot de kern van onze coöperatieve organisatie”.

3

20452_RABO_Private Banking_DEC2010.indd 3

09-12-2010 15:55:34


Soms denk ik “waar maken wij ons druk over” Verloskundige Steffie Mooren

Private Banking

20452_RABO_Private Banking_DEC2010.indd 4

4

09-12-2010 15:55:37


Misschien kunt u het zich nog herinneren. Haar naam en foto prijkten in april op de affi ches voor de spinningmarathon “in 24 uur naar Kumi”. Steffi e Mooren, geboren en getogen in Swalmen, is een graag geziene gast in het Oegandeese dorp Kumi. Toen zij tijdens haar vakantie in 2003 als verloskundige op werkbezoek ging naar het Kumi Hospital, veranderde dat drastisch haar leven. Haar laatste bezoek was afgelopen maand nog, samen met haar dochtertje Timme en fotograaf Jan Janssen. Dat ze ooit een bezoek zou brengen aan Afrika was geen vraag meer voor Steffie. Als kind al keek ze met grote belangstelling naar documentaires over Afrika. Maar dat haar eerste vakantie in het Oeganda zoveel indrukken zou achterlaten had ze niet verwacht. Steffie: “Ik was benieuwd naar de verloskundige zorg in Oeganda en besloot in Kumi het ziekenhuis te bezoeken. Gewoon om te kijken hoe de verloskunde in Afrika in de praktijk wordt gebracht. Ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar toen ik het hospitaal binnenstapte besefte ik hoe goed de zorg in Nederland is geregeld.” Dat besef werd nog groter toen ze ’s nachts werd gewekt om te assisteren bij een bevalling.“Omdat de stroom uitviel hebben we bij het licht van een olielamp moeten werken. Als er geen complicaties optreden is dat allemaal te doen. Maar stel je voor dat er wel iets fout gaat tijdens een bevalling, dan sta je echt machteloos. Achteraf bleek dat de staat de stroom had afgesloten omdat het ziekenhuis de rekening niet had kunnen betalen. Mijn eerste gedachte na de bevalling was “waar maken wij ons in het westen toch druk over”. Op dat moment wist Steffie dat ze op het juiste moment op de juiste plaats was. De manier hoe het personeel van het ziekenhuis en de lokale bevolking omgaat met de realiteit ontroerde haar.“Ik werd gegrepen door hun positiviteit, hartelijkheid en dankbaarheid en hoe ze met de weinige en gebrekkige middelen iets maken van hun dagelijks leven. Dat verandert je eigen kijk op het dagelijks leven en leert je nog meer te relativeren.” Steffie heeft sinds dit eerste bezoek niet meer stilgezeten. Ze startte donateursacties op en legde verbindingen met mensen en organisaties die vervolgens weer hun eigen netwerk inzetten.“Het sneeuwbaleffect was enorm. Er dienden zich spontaan mensen aan die eigen acties op gingen zetten, van particulieren tot onderwijsinstellingen. Met al dat geld dat inmiddels bij elkaar is gebracht hebben we zonnepanelen kunnen plaatsen op het dak van het ziekenhuis, waardoor we in de stroomvoorziening in ieder geval zelfvoorzienend zijn. Verder hebben we de kraamafdeling opgeknapt, een couveuse geplaatst en kennis uitgewisseld.” Steffie hoopt dat het Kumi Hospital over een aantal jaren zelfstandig kan draaien met de inkomsten uit de naastgelegen Kumi Farm, één van de volgende grote projecten. “Het uiteindelijke doel is dat al onze investeringen resulteren in een onafhankelijk functionerende gemeenschap. Als we dat samen kunnen waarmaken, dan ben ik de gelukkigste vrouw op aarde.”

“The journey of a thousand miles, begins with one step” Die eerste stap heb ik in september 2003 gezet en dat is één van de mooiste dingen die mij ooit is overkomen! Kumi Hospital... wat een prachtige mensen, begaan met het lot van de patiënt, hard werkend uit de overtuiging anderen te helpen, ook al wordt dat niet altijd beloond op een financiële manier. Net als hen, haal ik heel veel voldoening uit het werk. Kumi, bedankt!! Steffie Mooren Wilt u ook iets doen voor de mensen in Kumi? Kijk voor meer informatie op www.kumihospital.nl 5

20452_RABO_Private Banking_DEC2010.indd 5

09-12-2010 15:55:39


Johan Verhagen:

“We bouwen aan een kenniscentrum” Driekwart jaar wordt nu gebouwd aan het nieuwe kenniscentrum annex hoofdkantoor van onze bank.

De bouwwerkzaamheden online volgen? De vorderingen zijn goed zichtbaar voor voorbijgangers. Sterker nog, bij het verschijnen van deze uitgave komt het hoogste punt al in zicht. Johan Verhagen is als directeur Bedrijfsmanagement de opdrachtgever vanuit de bank en hij vertelt over de noodzaak van een nieuw hoofdkantoor,

Kijk op www.rabobank.nl/roermond-echt onder nieuw kenniscentrum om meer te lezen over de bouw van het nieuwe kenniscentrum. Hier vindt u ook recent foto- en filmmateriaal van de bouwlocatie.

de zoektocht naar een geschikte locatie en over het begrip kenniscentrum.

“Enkele jaren geleden oriënteerde de bank zich al op de realisatie van een nieuw gebouw dat de hoofdkantoorfunctie zou moeten overnemen. Deze behoefte kwam na enkele fusies voort uit de fysieke beperkingen van de bestaande locaties. Een hoofdkantoor zou aan meer dan 200 medewerkers onderdak moeten bieden. Het huidige hoofdkantoor haalt dat bij lange na niet en uitbreiding bleek niet haalbaar. Hetzelfde geldt voor de parkeergelegenheid. Daarnaast is het huidige pand alles behalve milieuvriendelijk, het kent een te hoog energieverbruik. Kortom, redenen genoeg om te zoeken naar een nieuwe locatie.” Hoe is de keuze voor de nieuwe locatie van het hoofdkantoor bepaald? “Vooruitblikkend op de fusie tussen de Rabobanken Roermond en Echt was het voor de hand liggend om ons te oriënteren op een goed bereikbare locatie centraal in het nieuwe werkgebied. Dan kom je al snel uit op de zuidrand van Roermond. Hier waren sowieso interessante ontwikkelingen gaande: de komst van een nieuw bedrijventerrein en de aanleg van de A73. Het voormalige bestemmingsplan zag er echter minder gunstig uit, het terrein had aanvankelijk een andere bestemming. Gelukkig is besloten het bestemmingsplan te herzien en wordt het nu ontwikkeld tot een kantorenlocatie. De Rabobank is de eerste Private Banking

20452_RABO_Private Banking_DEC2010.indd 6

die heeft besloten zich te vestigen in het gebied, pal naast de afrit van de A73. Nu hopen we op een olievlekwerking, dat we organisaties van eenzelfde kaliber aantrekken. Mijn droom is het om hier het financieel, economisch en duurzaam hart van Limburg te realiseren.” Er wordt steeds gesproken over een kenniscentrum, wat wordt daarmee bedoeld? “In mijn droom zie ik het nieuwe hoofdkantoor voor me als een kenniscentrum. Hiermee bedoel ik dat het geen traditioneel bankgebouw met geldhandelingen zal zijn. We willen een ontmoetingsplek creëren voor onze relaties. We willen fungeren als centrum van kennis, een plek waar we onze financiële expertise bundelen en beschikbaar stellen. Momenteel beraden we ons op de inrichting en wat al vaststaat is dat er een grote variëteit aan ontmoetingsplekken zal komen. Afhankelijk van de aard van het gesprek kan men kiezen voor een formele of juist minder formele omgeving. De spreekkamers zijn gesitueerd midden in het gebouw, waarbij men zicht heeft op de commerciële afdelingen, waaronder Private Banking en Effectendienstverlening. We zijn een levendige en dynamische organisatie en dat is wat we onze bezoekers ook willen laten ervaren.” 6

09-12-2010 15:55:42


Medewerker in beeld Lisanne Hendrikx werkt al jaren binnen de Rabobank. Haar Rabo-carrière begon aan de balie in haar woonplaats Herkenbosch. Lisanne bleek ambitieus te zijn en haalde naast haar werk nog het diploma HAS-bedrijfskunde. Ze stroomde door van Adviseur Hypotheek&Vermogen naar teamleider binnen het segment Particulieren. Ruim drie jaar geleden nam ze haar volgende stap

“Ik ben altijd het gezicht van de bank”

binnen de Rabobank en werd ze accountmanager Private Banking. Als accountmanager komt ook haar gedreven aard naar boven. Lisanne: “Ik wil altijd het beste voor een klant en ga tot het uiterste voor een goed advies.” Midden in de samenleving “Werk en privé houd ik niet zo strikt gescheiden”,vertelt Lisanne.“In principe ben ik altijd het gezicht van de bank. Aangezien ik woon en recreëer in het werkgebied van onze bank kom ik ook buiten werktijd in contact met klanten. Ik vind dat wel prettig, voor mijn gevoel sta ik dan echt midden in de samenleving.” Lisanne is zowel Bourgondisch als sportief. Ze houdt van lekker uiteten, al wordt ze thuis ook culinair verwend door haar man Maurice. Verder houdt ze van wandelen in de natuur en staat ze ’s winters graag op de lange latten. Daarnaast gaat ze doorgaans maar liefst drie keer per week spinnen. Uiteraard maakte ze eerder dit jaar deel uit van het Raboteam tijdens de spinningmarathon voor de stichting Kumi Hospital Oeganda. Wereld Cultuur Parade De afgelopen tijd heeft Lisanne nog iets aan haar lijstje van bezigheden toegevoegd. Ze maakt deel uit van de werkgroep financiën van de stichting Wereld Cultuur Parade. Deze stichting organiseert van 1 tot en met 4 september 2011 een groots opgezet evenement in de binnenstad van Roermond. Vier dagen lang zal de stad in het teken staan van muziek, dans en theater uit de hele wereld. Hierbij draait het om de kennismaking met diverse culturen. Lisanne:“Het wordt gewoon één groot internationaal feest!”

De redactie wenst u fijne feestdagen toe en veel inspiratie voor 2011! v.l.n.r.: Marianne van der Stelt, Giovanni Buijsers, Mieke Huijs, Gaston Dassen, José Zentjens 7

20452_RABO_Private Banking_DEC2010.indd 7

09-12-2010 15:55:50


Hetidee ideeisisdat dathet hetbijbijons ons Het niet om geld alleen draait. niet om geld alleen draait. we geld geld als als een een middel. middel. Een Een middel middeldat datde deambities ambitiesvan vanonze onzeklanten klantenkan kan Bij de Rabobank zien we Of het het nu nu gaat gaat om om een eenhypotheek hypotheekvoor vooreen eeneigen eigenwoning, woning,een eenspaarrekening spaarrekeningals alsappeltje appeltje verwezenlijken. Of microfinanciering aan aan een een boerengezin boerengezinin inParaguay; Paraguay;de deklant klantstaat staatbij bijons onscentraal. centraal. voor de dorst of een microfinanciering gevolgen voor voor het het milieu milieu en ende demaatschappij maatschappijniet nietuit uithet hetoog. oog.Sterker Sterkernog, nog, En we verliezen daarbij de gevolgen verantwoord ondernemen ondernemen isis de de toetssteen toetssteenvoor vooralalons onsdoen doenen enlaten. laten.Niet Nietvoor voorniets niets maatschappelijk verantwoord Rabobank zien wewe behoren we al al jarenlang jarenlang tot totde dewereldtop wereldtopvan vanmeest meestduurzame duurzamebanken. banken.Want Wantbijbijdede Rabobank zien geld als middel, niet als doel. Dat Dat isis de de gedachte. gedachte. Dat Dat isis het het idee. idee.

Samen werken werken aan een Samen duurzame toekomst. duurzame Rabobank. Rabobank.Een Eenbank bankmet metideeĂŤn. ideeĂŤn.

www.rabobank.com/mvo Deze Private Banking is een uitgave van Rabobank Roermond-Echt en verschijnt drie maal per jaar. Disclaimer: Hoewel de uiterste zorg aan deze uitgave is besteed, kan de Rabobank geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele onvolkomenheden. Ook kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend.

20452_RABO_Private Banking_DEC2010.indd 8

09-12-2010 15:55:50

Rabobank Private Banking nr3 - 2010  

Rabobank Private Banking nr3 - 2010

Rabobank Private Banking nr3 - 2010  

Rabobank Private Banking nr3 - 2010

Advertisement