Page 1

nr. 1

org werken in z n e n e r le r e Alles ov s Nu en strak

en welzijn

IK

BEN BELANGRIJK

!

1

010-201

r2 chooljaa s e v a g - uit

1 - IK

MAGAZINE In dit nummer o.a.: 2 Ervaar

de zorg tijdens een zorgXperience

4 Jij 6

bent belangrijk!

 astlessen en G beeldvorming

12 Een

prima plek om te werken

IK magazine verschijnt twee keer per jaar en maakt deel uit van de imagocampagne Ik ben belangrijk, voor zorg en welzijn in Limburg. Powered by Zorg aan Zet

13

Jongerentrends

14

Werken en leren

15

 oed kiezen is G vooruitzien

19

Open dagen

www.ikbenbelangrijk.nu


IK - 2

Het nieuwe zorgXperience-seizoen 2010-2011 is weer gestart met een ruim aanbod van nieuwe, zeer interessante bijeenkomsten, waarvoor je je via de site

met je Overleg

www.ikbenbelangrijk.nu

decaan

kunt aanmelden.

naar

Wat is zorgXperience

Ervaar de

zorg

Werk je graag met mensen en vind je het belangrijk om een ander te helpen om beter te worden of meer kwaliteit uit het leven te halen?

DIT KRIJG ience: rgXper

Vraag er

zo oesje en bij een , zadelh fietsbel

pen...

claim op en varing tas ijf je er houder ...schr ak of sc website gz ru de de rden op voorwaa lees de

e.indd

1

gxperienc

A2_4_zor

posters_

De zorgXperience van Lisa Meurs

“Het was wel ongeveer wat ik had verwacht.”

Tijdens een zorgXperience kun je

worden door verpleegkundigen,

Lisa Meurs was derdejaars VMBO

ervaren hoe het er écht aan toegaat in

verzorgenden, helpenden of andere

kaderleerling op het Blariacumcollege in

de praktijk. Leerlingen uit het

mensen in de zorg meegenomen op

Venlo, toen ze eind vorig jaar meedeed

voortgezet onderwijs, maar ook andere

een kleine excursie die zorgXperience

aan de zorgXperience bij Groene Kruis

belangstellenden (bijv. zij-instromers)

heet. En dat kan allemaal in de

Kraamzorg. “Ik heb gekozen voor het

organisatie van jouw keuze.

profiel zorg en welzijn omdat ik het leuk vind om met mensen te werken en om

Je praat met mensen uit de praktijk,

echt iets concreets te doen,” verklaart ze.

over hun opleiding, hun beroep en wat

“In het kader van mijn opleiding heb ik

het voor hen betekent te

meegedaan aan de zorgXperience bij

werken in een van de zorgsectoren.

Groene Kruis. Het kwam aardig overeen

Natuurlijk krijg je ook de kans om zélf

met het beeld dat ik had van kraamzorg,

de handen uit de mouwen te steken.

dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. Wat ik wel heb geleerd is dat het bij het verzorgen van de baby belangrijk is alles precies in de goede volgorde te doen zodat je echt niks vergeet. Wat ik ga doen na mijn opleiding weet ik nog niet precies, maar de zorgXperience heeft me wel gesterkt in het idee dat ik met zorg en welzijn de juiste keuze maak.”


3 - IK

Lees alles over de zorgXperience op

www.ikbenbelangrijk.nu

n? mense j voor ? Kies ji e dat is . o h n erience je wete zorgXp n En wil e e r oo v . p n o e k n kij da Geef je ar uit te om na levenis Een be

De zorgXperience is een kijk-en-doe ervaring waarbij nieuwsgierige scholieren een zorgorganisatie bezoeken en ervaringen opdoen die ze helpen bij hun beroepskeuze. Het programma en de dagindeling worden door de

n direct aa Meld je op de website ent bij je doc

nu

ijk.

ngr

la nbe

kbe

w.i

ww

zorgorganisaties bepaald en alle info daarover vind je op: www.ikbenbelangrijk.nu

8:59 10 13:2

15-07-20

KraamzorgXperience bij Groene Kruis

“Leerlingen enthousiast maken”

Annet Rutten is kraamverpleegkundige

zijn geworden. De leerlingen zien dan

worden, Dat vraagt de nodige flexibiliteit,

en stagementor bij Groene Kruis

bijvoorbeeld hoe zij de baby in bad doet.

ook in je privéleven. Het is ook een

Kraamzorg, onderdeel van De Zorggroep.

Ook is er veel aandacht voor borst- en

zelfstandig en solistisch beroep; als je

Twee keer per jaar houden ze daar een

flesvoeding en de begeleiding van de

graag in een team werkt, moet je iets

zorgXperience, interactieve workshops

jonge moeder daarin door de

anders kiezen. Dat zijn dingen die in

waarbij telkens zo’n 20 belangstellende

kraamverzorgende.”

de zorgXperience allemaal naar voren komen. We willen leerlingen enthousiast

VMBO-leerlingen een goede indruk krijgen van wat het werk van een

De leerlingen zien dat al die handelingen

maken, maar we houden het wel

kraamverzorgende inhoudt. “Zo proberen

systematisch op een precies afgesproken

realistisch.”

we ze enthousiast te maken voor het vak,

manier worden verricht. “Als je bij een

dat kan eigenlijk op geen enkele andere

kraamgezin binnenstapt, kun je het

“Aanwezig zijn bij de geboorte

manier,” zegt Annet. “Als je gastlessen

natuurlijk niet doen zoals je het toevallig

van een baby en deel uit

zou geven blijft het te theoretisch, en

leuk lijkt. Iedereen doet het op dezelfde

maken van de start van

bovendien zit je dan met veel leerlingen

manier zodat elk gezin bij ons hetzelfde

een nieuw leven blijft

in de klas die niets met de zorg hebben.

aangeleerd krijgt. De leerlingen moeten

natuurlijk wel de

De leerlingen die meedoen aan een

zich vanaf het begin bewust zijn dat ze als

mooiste baan van

zorgXperience, zijn per definitie al

een professioneel kraamverzorgende aan

je leven!”

geïnteresseerd. Het is ook ontzettend

de slag moeten. Als kraamverzorgende

leuk als je ze later, bijvoorbeeld tijdens

speel je immers een belangrijke rol in

hun stage, weer terugziet.”

een heel belangrijke periode in het leven van het gezin. De zorgXperience moet wat

Tijdens de zorgXperience krijgen de

dat betreft geen verkeerde verwachtingen

leerlingen een realistisch beeld, al kan

wekken.”

zo’n hele groep natuurlijk niet echt bij een gezin terecht. Annet: “Maar we werken

“Het is een hartstikke mooi, maar ook

hier wel met echte baby’s, meestal van

een onvoorspelbaar vak. Je weet nooit

kraamverzorgenden die zelf net moeder

precies wanneer een baby geboren gaat


IK - 4

Wat past bij jou?

Onderzoek wat voor jou de beste opleiding of baan is

Ik ben belangrijk Weet jij al wat je wil worden? Er zijn zoveel mogelijkheden,

Afwisseling? Doorgroeimogelijkheden?

In Limburg verdienen zo’n 80.000

Een goed salaris? Een schouderklopje

mannen en vrouwen een goede

op z’n tijd? Bij zorg en welzijn in

boterham in zorg en welzijn.

Limburg vind je het allemaal.

Naast helpenden, verzorgenden,

zoveel richtingen. Waar kies je voor? Als jij mensen belangrijk vindt en

verpleegkundigen of begeleiders En je hebt het voor het kiezen, want

zijn er in zorg en welzijn nog een

zorg en welzijn is de grootste werkgever

heleboel andere beroepen. Portiers

in Limburg.

bijvoorbeeld, maar ook administratief

een beroep zoekt waarbij je écht iets

personeel, IT-medewerkers, De uitdaging

betekent voor anderen, dan is zorg en welzijn geknipt voor jou.

Meer dan alleen witte jassen

technische onderhoudsmensen, ambulancepersoneel, magazijn-

In zorg en welzijn werk je voor en met

medewerkers en noem maar op.

mensen en dat maakt het tot een grote

Zorg- en welzijnsorganisaties zijn

uitdaging. Het gaat om verschillende

eigenlijk net moderne bedrijven, waar

mensen met diverse hulpvragen. Soms

ze met de allernieuwste technieken

draai je onregelmatige diensten en

bezig zijn. Maar uiteindelijk draait

vaak is het werk best zwaar, zowel

het wel altijd om mensen.

lichamelijk als emotioneel. Je bent ontzettend belangrijk, zowel voor de

Jij bent belangrijk. Kijk maar!

patiënt/cliënt als voor je werkgever. Op de website ikbenbelangrijk.nu krijg Het geeft veel voldoening om echt iets

je allerlei informatie over werken en

voor anderen te kunnen betekenen en

leren in zorg en welzijn. Je krijgt een

daarvan ook waardering te ontvangen.

beeld van de dagelijkse zaken die


5 - IK

se ct or St icht wel zi jn in g M en sw el,

EchtSuste re n

Weet jij al wat je

WZ_A2_poster_PAT

wil worden?

Denk eens aan een beroep in zorg en welzijn. voor mensen Daar kun je alle die langdurig ziek zijn? Wil kanten uit. Wil misschien dokt je werken met je iets betekene er, of verpleeg mensen met n kundige? Of is een handicap? allemaal bela ambulancech ngrijk werk. Wan Word je auffeur meer t wat je ook kies iets voor jou? t: in zorg en welz Het is ijn kies je voor mensen.

kijk op www.i

kbenbelangri

RICIA.indd 1

jk.nu

15-01-2010

sector welzijn Stichtin g Menswel, Echt-Su steren

12:11:03

zich daar afspelen. Bekijk de filmpjes

nen beteke rden? je iets wil wokun je alle kanteneeuint. haWilndicap? Wu?orHed jet is je t a ar met or jo ensen j al w iets vo lzijn. Da

met medewerkers van verschillende

m r n. Weet jin een beroep in zok rgzijn?en Wweil je weamrkenbulamncet echaufwefelzurijnmkieees je voor mense

zorgorganisaties. Ze vertellen over hun

en ns aa durig zie e? Of is in zorg Denk ee die lang rpleegkundig k kiest: ensen ve t je oo voor m kter, of rk. Want wa ien do ch we k iss rij m l belang aa m alle

beroep en laten zien hoe het er in de

kijk op

praktijk aan toegaat. Je krijgt er het laatste nieuws en ziet waar en wanneer er open dagen zijn. En je kunt je mening

NIZ.indd

oster_DEN

WZ_A2_p

1

geven over allerlei actuele onderwerpen.

Op ikbenbelangrijk.nu kom je erachter hoe belangrijk jij kunt zijn!

www.ikbenbelangrijk.nu

jk.nu

elangri

kbenb

www.i


IK - 6

ambassadeurspool

Waarom ik?

“Mensen met een verstandelijke beperking zijn hetzelfde als jij en ik” Waarom zou je met mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking gaan werken? Omdat het boeiend is, omdat je er echt iets kunt betekenen en het

lesboekje

k Wer e

verschil kunt maken. Omdat je er toekomstperspectief hebt en mogelijkheden

Ambassadeur Geanne Thijssen werkt aan beeldvorming

om je te ontwikkelen.

Het probleem is, dat de meeste

Gastlessen

jongeren een heel ander beeld hebben bij werken met deze doelgroepen.

Dat is dan ook precies de boodschap

Geanne Thijssen, ambassadeur bij

die Geanne uitdraagt tijdens de

Maasveld, ervaart dat dagelijks in

gastlessen die ze verzorgt op scholen

haar contacten met leerlingen, en

in de regio. “Wat ik er precies vertel,

dan maakt het niet zoveel uit of het

hangt natuurlijk af van de school en het

gaat om basisschoolleerlingen, of om

type opleiding. Op de basisschool leg ik

leerlingen van een HBO-opleiding.

vooral uit wat het precies inhoudt om

“Ze denken dat mensen met een

een verstandelijke beperking te hebben,

verstandelijke beperking een stelletje

en dat daarin allerlei gradaties zijn.

gekken zijn, waar je beter niks mee te

Als ik een les verzorg voor leerlingen

maken kunt hebben. Ik probeer in mijn

die al voor zorg en welzijn gekozen

werk als ambassadeur om dat beeld

hebben, kan ik natuurlijk veel dieper

te veranderen, duidelijk te maken dat

op allerlei zaken ingaan. Ik bekijk

het gewoon mensen zijn zoals jij en

informatie uit lespakketten, en neem

ik, die dezelfde behoeftes hebben, die

daaruit ook wel ideeën over, maar ik

ook gaan werken, of andere dingen

werk toch vooral vanuit mijn eigen

doen. Het enige verschil is dat ze een

ervaring van dertien jaar werken op de

verstandelijke beperking hebben,

afdelingen bij Maasveld. Ik ben daar

vaak in combinatie met lichamelijke beperkingen zoals bijvoorbeeld doofheid. Maar het zijn gewoon mensen, met wie je heel prettig kunt werken.”

kje_A4.indd

DEF_Lesboe

1


-eg-- ige e l p d -ver kun ings-l l e t s in kok helpende de---kraa m verz ---orge nde

: WAT IK BEN • Bekwaam • Zorgvuldig

Lespakket

: WAT IK DOE

De inhoud van het lespakket dat ambassadeurs kunnen gebruiken, bestaat onder andere uit een kwartetspel, lesboekje en een webquest.

rg o z in ken elzijn t---s i l en w na our

et In h

WAT IK DOE: 07-06-2010

l_135x190.indd

3_Kwartetsspe

09:47:27

• Ik kook voor héél veel mensen WAT • Ik maak van elke maaltijd een feest IK • Vrie BEN: ndelijk • Een lichtpu en behulp zaam ntje

1

WAT IK

6_Kwartetsspel_135x190.indd 1

is--u h ings g r o z ver

DOE: 10:18:50 • Ik he 07-06-2010 • Ik do lp bij de ve rz e het huisho orging uden

7_Kwar

tetsspe

kunnen een verhaal i verhaal begin van en een moo en, die het van deze zinn aantal zinn t die van één zie je een de journalis Hieronder aag ben jij vormen. Vand en. mak mag gaan zijn. haar met r g samen hij wil graa vriendin. Vade in en1 zijn Verhaalk is1 verliefd, op Astrid, engrot hebben geen e broer Rob zijn Luu Down en ´die ook ziet bij room van en... Zoals hij dit Luuk heeft het synd en met Astrid zijn s, sam vindt dit niet hij. Toch wil Luuk zegt vriendin´, niet piekert hij st t hij zich vrij, t. Daarnaa g, dan voel zelf noem iding Verhaaliel2 is graag buiten bezizo zoals hij het de groepsle eldig want…. rom heeft Mich d niet “vol” Michiel gew werken. Daa is zijn hoof dieren te en. Dit vind zoveel en leuk om met erboerderij kan werk vind hij het kind de op en te dat hij te breien geregeld it over te drinken, e koffi honderdu ren vertelt ze met ande oos. Hier gezellig om Verhaalie3is al 70 jaar, ze vindt hetdagelijks naar de ouderens Ann ze bijna gaat rom kienen. Daa chen Dou r. wate haar... je bang voor worden geholpen. is een beet t hij hierbij beperking, ig en eng n kan, moe tandelijke hij het akel maal allee ek omdat Verhaal, 4een jongen met een vers dat niet hele t Thijs in pani Thijs Omdat Thijs n wordt, dan raak g. graa gewasse hen voor doet hij niet om het douc nog zijn haar oplossing Als dan ook en naar een ... Thijs zoek door vindt. van s doen te geleider en dat De groepsbe te maken. Ze denk tiger Thijs pret tekening een mooie mooi met aal extra wordt je verh j! Natuurlijk erbi ? site de web voor de klas of foto van voorlezen wel aal ks jouw verh kun je stra Misschien

90.indd

2_

Kw

arte

14-06-2010

ekje_A4.indd

DEF_Lesbo

ekje_A4.indd

DEF_Lesbo

9

8

zelf erg enthousiast over, en kennelijk weet ik dat ook over te brengen. Ik vertel geen dingen die ik heb ingestudeerd, maar dingen die ik heb meegemaakt en dat blijkt de jongeren toch het meest aan te spreken. Achteraf hoor ik vaak dat ik er inderdaad in geslaagd ben hun idee van de gehandicaptenzorg te veranderen, dat ze er veel positiever tegenaan zijn gaan kijken en dat het echt een optie wordt bij een beroepskeuze. Meer kun je natuurlijk niet willen.” Maasveld, onderdeel van de Koraal Groep, is niet de enige organisatie die zich zorgen maakt over de toekomstige instroom van nieuwe medewerkers. Overal zijn initiatieven om daarop in te spelen. Geanne: “Dat is ook wel noodzakelijk, we moeten samen zorgen voor een betere beeldvorming; met zijn allen uitdragen dat onze sector zo gek nog niet is als het om je beroepskeuze gaat.”

el_1

35

x190

.indd

1

-06-

09:46:09

09:48:19

tssp

07

99

14-06-2010

• A T IK • D ssist BEN e : ol op nt bij kin t de huis ren be v0607Ik all2010 ing10:23:14 • T gee DOE f vo : ee ntje or s t lich ell en ting

1

WA T IK •

pas !---da’s angrijk bel 14-06-2010

WA

l_135x1

uis, verzorgingsh en. zit in een won en jawel je daar ook jaar later tegen die in, het is 65 klasgenoten Denk je eens een paar vroegere je gaan. opeens kom zal dat hoe Bedenk eens

J

8

WAT IK BEN:

er de arts n ngeop • Dol • Ik assiste gezond en lekker eten handeli t medische • Creatief • Ik verrich

09:48:41

20

10

09

:42:

36

7 - IK


IK - 8

Give-aways

Leuke gadgets zijn voor jou als je deelneemt aan een zorgXperience of gastles

Je kunt onder meer kiezen uit

een fietsbel, zadelhoesje en pen.

Als je een leuk stukje schrijft

over je zorgXperience kun je

bovendien een rugzak of

schoudertas krijgen. lees de voorwaarden op www.ikbenbelangrijk.nu

wijzigingen voorbehouden


9 - IK

Jouw

horoscoop

in het teken van de zorg

RAM

LEEUW

BOOGSCHUTTER

Gelijktijdig een aantal handelingen verrichten op een verantwoorde manier. Niets kan op tegen jouw energie, wil en verantwoordelijkheidsgevoel. Jouw betrokkenheid is precies wat men in de zorg zoekt. Werken in zorg en welzijn betekent dat je jouw handelingen en acties weet te verantwoorden, altijd en overal.

Met je kwaliteiten als een geboren leider ben je geknipt voor de zorg. Je kunt op je strepen staan maar weet ook met je charmes mensen voor je te winnen. Al deze eigenschappen maken het je mogelijk om een leidinggevende functie binnen de zorg te vervullen.

Jij zoekt afwisseling in je werk. Jij bent spontaan en hebt humor. Dat kunnen patiënten erg goed gebruiken. Je positieve en opgewekte karakter is jouw drive in het leven. Draag dit ook over aan anderen, die zullen er alleen maar beter van worden.

STIER

MAAGD

STEENBOK

Jouw betrouwbaarheid geeft mensen een veilig gevoel. Mensen vinden het prettig als je er bent. De zorg kan betrouwbare mensen goed gebruiken. Dat je ook nog eens een gezelschapsmens bent is mooi meegenomen. De gezellige dagen komen er aan; voor jou de ideale gelegenheid om weer mensen thuis uit te nodigen.

Je bent secuur en weet structuur te brengen in je werk. Alles wat je doet, doe je met heel veel zorg. Het maakt niet uit of mensen mentale of fysieke hulp nodig hebben. Met jouw kwaliteiten kun je binnen zorg en welzijn alle kanten uit.

The sky is the limit. Jij wilt wat bereiken in het leven! Maar die kans krijg jij ook. Werken in de zorg is blijven specialiseren, écht iets voor jou! In deze sector kun jij je ei kwijt en kun je doorgroeien naar functies die jij graag wilt.

TWEELINGEN

WEEGSCHAAL

WATERMAN

Jij weet precies wannéér je wát moet zeggen. Ook ben je erg tactvol en kun je goed met mensen praten. Mensen met psychische problemen behandelen is weggelegd voor praters. Voor jou is er zeker werk in zorg en welzijn!

Het afwegen van zaken gaat jou goed af. Jouw leven is in evenwicht en je probeert anderen te helpen bij het zoeken naar hun balans. Waar jij mogelijkheden ziet om te helpen zul je dit doen. De zorg is op zoek naar mensen die op lastige momenten hun mannetje kunnen staan en dat kun jij!

Je bent erg zorgzaam. En weet mensen altijd te waarderen zonder bevooroordeeld te zijn. Je opgeruimd en gestructureerd karakter komt goed van pas in de zorg waar ook alles een vaste plaats moet hebben.

KREEFT

SCHORPIOEN

VISSEN

Oplettendheid is een goede eigenschap van de kreeft. Het is een eigenschap die het werken in de zorg mogelijk maken. Je creativiteit en oog voor kwaliteit wordt in de zorg beloond! Jij komt er wel!

Jij kunt goed voor je zelf opkomen. Spreekt mensen direct aan als je ergens mee zit. To the point, dat is een goede eigenschap die de zorg kan gebruiken. Je leeft erg met mensen mee en bent betrokken. Jij zult ook nooit een verjaardag van een vriend vergeten!

Jij wordt gewaardeerd omdat je een collega bent die altijd klaar staat voor anderen. Jij helpt graag mensen om vooruit te komen. Hierbij is jou niets te veel. Je betrokkenheid en hulpvaardige instelling is een eigenschap waar je trots op mag zijn.

(21 maart t/m 20 april)

(21 april t/m 21 mei)

(22 mei t/m 21 juni)

(22 juni t/m 23 juli)

(24 juli t/m 23 augustus)

(24 augustus t/m 23 september)

(24 september t/m 23 oktober)

(24 oktober t/m 22 november)

(23 november t/m 22 december)

(23 december t/m 20 januari)

(21 januari t/m 18 februari)

(19 februari t/m 20 maart)


IK - 10

De toekomst van de zorg zie je in Reuver

Bösdael houdt ouderen

zelfstandig met de nieuwste techniek

In de winter hoeven ze er niet te strooien. Onder de straten loopt een buizenstelsel waardoorheen ‘s winters warm water wordt gepompt, zodat de vorst geen kans krijgt en het niet glad wordt. Datzelfde water verwarmt de huizen via buizen in de vloeren en muren. In de zomer stroomt daar juist koud water doorheen, zodat het binnen lekker koel blijft, ook als buiten de mussen van het dak vallen van de hitte. Dit is de wijk Bösdael in Reuver.

Domotica

De wijk Bösdael bestaat uit gebouwen met koop- en huurappartementen,

De Zorggroep-appartementen zijn

waarvan een aantal door De Zorggroep

uitgerust met allerlei vormen van

is ingericht als zorgappartementen.

huisautomatisering (domotica). Via een

Deze appartementen zijn voorzien

terminal (een soort afstandbediening)

van de modernste technieken op

kunnen allerlei zaken worden

het gebied van communicatie en

geprogrammeerd. Van het automatisch

veiligheid. De bewoners zijn al ouder,

aan- en uitgaan van de lichten als de

want als er ergens een spoedeisende

en hebben een verzorgingshuis- of

bewoners thuis komen of weggaan,

hulpvraag ontstaat zijn er andere

tot open- en dichtschuiven van de

medewerkers die daarop ingaan.

gordijnen.

Ben Stammen: “Die zelfstandige

Teamleider Ben Stammen van Bösdael:

manier van werken betekent dat

jong en oud’ waar

“De appartementen worden verhuurd

we alleen mensen aannemen met

ouderen daadwerkelijk

door de woningbouwvereniging, De

minimaal niveau drie. Het zou niet

verpleeghuisindicatie, maar ze kunnen hier toch zelfstandig wonen in een wijk ‘voor

deel blijven

Zorggroep levert de zorg. Verpleegsters

werken als iemand voortdurend hulp

uitmaken van de

en verzorgenden zie je er niet. Ze

van iemand anders moet inroepen

maatschappij.

zijn er wel, maar je herkent ze alleen

bij het verzorgen en verplegen van

Wat je in Reuver

aan een kleine badge met hun naam.

cliënten.”

ziet, is de toekomst

Voor de rest lopen ze gewoon in

van de zorg.

hun dagelijkse kloffie.” Ze werken

Digitaal

ook op een wat andere manier dan gebruikelijk, meestal alleen en zijn dan

Ook op andere manieren zal het

verantwoordelijk voor alles wat er bij de

wennen zijn voor iemand die hier

cliënt moet gebeuren. Ze kunnen zich

gaat werken. Zo heeft bij Bösdael

daar ook helemaal op concentreren,

bijvoorbeeld niemand meer een


11 - IK

Een bewoner: “Het is een klein dorp en iedereen kent elkaar. Het is maar een kleine organisatie, dus er is ook genoeg personeel en aandacht.”

zelf kunnen, maar ze gaan geen dingen overnemen die de cliënt ook zelf kan.” vaste werkplek of bureau. Ook

Met wat hulp van huisautomatisering

leidinggevenden moeten aanschuiven in

blijkt dat de cliënten inderdaad nog heel

een gemeenschappelijke werkruimte,

wat zelfstandig kunnen blijven doen.

of zorgen dat ze ‘s morgens op tijd

Zelfs via het beeldscherm spreken met

zijn om een cocon (een eenpersoons

een kleindochter die op een Italiaanse

werkplek) te bemachtigen. Ben

camping achter de laptop contact zoekt

Stammen: “We werken volstrekt

met opa of oma. In Bösdael is dit een

digitaal, dus een vaste werkplek is ook

heel gewoon verschijnsel geworden.

niet meer nodig. Iedereen kan vanaf elke plek alle informatie opvragen die

Bezoekje aan Bösdael?

hij of zij nodig heeft.” Zou je wel eens met eigen ogen Zelfstandigheid

willen zien hoe het op Bösdael toegaat - en straks misschien

Bij woon- en zorgcomplex

wel veel meer zorglocaties

Bösdael werken onder meer

in Nederland - vraag dan

verpleegkundigen, ziekenverzorgenden,

aan je vakdocent zorg

voedingsassistenten en managers en

en welzijn, of aan je

teamleiders. Opvallende afwezigen zijn

decaan, of ze een

activiteitenbegeleiders. Ben Stammen:

bezoek aan deze

“Dat zijn nu medewerkers welzijn. De

woonvorm willen

cliënten zijn zoveel mogelijk zelfstandig.

regelen. Bösdael

We gaan geen activiteiten verzinnen, als

ontvangt graag

de bewoners dat zelf heel goed kunnen.

geïnteresseerde

Daardoor blijven er meer uren over

scholen en heeft

voor andere dingen. Medewerkers zijn

een boeiend verhaal

er om cliënten te helpen bij wat ze niet

te vertellen.


IK - 12

Sharon Nijs en Noëlle Webers hebben hun draai gevonden!

“Je krijgt volop de kans

“Je wordt gewaardeerd en gerespec-

teerd door de bewoners en de collega’s zijn hartstikke leuk. Het gebouw is niet hypermodern maar wel gezellig en knus. Een prima plek om te werken.”

Wat is het verschil tussen stages en

Sharon Nijs en Noëlle Webers wilden

de praktijk nu?

oorspronkelijk allebei de kraamzorg

Noëlle: “Als leerling word je niet zo

in, maar de soms onvoorspelbare

meteen in het diepe gegooid, je wordt

werktijden daarvan bevielen minder.

een beetje beschermd. Ik heb toen

Nu werken ze als verzorgende IG

bijvoorbeeld nooit echt van dichtbij het

(Indiviuduele Gezondheidszorg) voor de

overlijden van mensen meegemaakt.

ouderen bij Zorgcentrum St. Maarten

Als je dat dan als personeelslid

(onderdeel van Orbis Medisch en

ineens moet begeleiden en de zaken

Zorgconcern) in Born. En daar hebben

daaromheen regelen, dan is dat toch

ze hun draai gevonden. Sharon heeft

wel heftig.” Sharon: “Ik ben zelf

sinds februari een contract voor

stagebegeleidster geworden en probeer

onbepaalde tijd en is inmiddels ook

leerlingen die ik onder mijn hoede heb

stagebegeleidster. Noëlle bemachtigde

meteen ook bij dat soort zaken te be-

haar contract voor onbepaalde tijd in

trekken. Want ik weet wat ik zelf gemist

september jl. en is van plan zich verder

heb toen ik nog leerling was. Ook met

te ontwikkelen.

een opnamegesprek of een zorgplanbespreking probeer ik leerlingen erbij

BOL of BBL: allebei voor- en nadelen

te betrekken, omdat ze dat in het derde leerjaar moeten kennen. Als je er dan

Hun opleiding volgden ze bij Gilde

nog geen ervaring mee hebt, wordt het

Opleidingen in Sittard als BOL-

veel lastiger.” Noëlle: “Dat heeft ook te

leerlingen. Het voordeel ten opzichte

maken met het verschil tussen BBL en

van de BBL is dat je als BOL-leerling

BOL. Als BBL’er heb je een vaste sta-

‘boventallig’ bent, dus niet zoals BBL-

geplaats en daar kom je alles tegen en

leerlingen volledig wordt ingeroosterd.

heb je ook tijd om dingen te leren. Een

Sharon: “Daardoor heb je meer tijd.

BOL-leerling zit in het tweede jaar tien

Om je opdrachten te doen, maar ook

weken op een stageplaats en heeft veel

om een band op te bouwen met de

minder tijd, want na vijf weken ben je

bewoners. Als je als personeel wordt

pas gewend op de afdeling.”

ingezet is de tijd veel schaarser, dan moet je echt profiteren van de momenten dat je bij de mensen op de kamer bent.” Noëlle: “BOL of BBL hebben allebei voor- en nadelen. Bij de BBL doe je veel meer ervaring op, maar bij de BOL heb je eigenlijk toch meer tijd om je bepaalde dingen eigen te maken.”

Sharon


13 - IK

om je te ontwikkelen” Zwaar werk?

gewoon je uren draait, tja dan kom je er niet. Je moet er wel een beetje boven

Het werk is af en toe best zwaar, maar

uitsteken.”

je krijgt er veel voor terug. Noëlle:

Noëlle

“Zowel lichamelijk als geestelijk vergt

Is de zorg een goede keus geweest?

het wel wat van je. Fysiek kan het

Sharon: “Dit is geen baan waarvan je

zwaar zijn. Mentaal kan het moeilijk

zegt: ach, ik ga de zorg in want dat

zijn vanwege alle problemen van de

lijkt me wel leuk. Het moet echt een

mensen waar je mee te maken krijgt,

bewuste keuze zijn. De opleiding is ook

of als mensen met wie je een band hebt

behoorlijk pittig, dus je moet wel weten

opgebouwd overlijden.”

waaraan je begint.” Noëlle: ”Het is een

Sharon: “Op zo’n moment is het fijn

hele goede keuze, maar je moet er wel

als je een goede band met je collega’s

geschikt voor zijn. Je moet open zijn,

hebt en over dingen kunt praten.

met veel verschillende soorten mensen

Communicatie, en dingen samen

om kunnen gaan. Communicatie is

kunnen delen is erg belangrijk.”

sowieso heel belangrijk in de zorg. Als je niet kunt communiceren moet

Kun je ook carrière maken?

je er niet komen werken. Dan wordt

Sharon: “Je hebt jaargesprekken

het moeilijk voor jezelf, je gaat dingen

en aan de hand daarvan wordt een

opkroppen.” Sharon: “Daarom wordt

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

er op de opleiding zoveel aandacht

samengesteld. Ik heb gezegd dat ik wel

besteed aan feedback geven, assertief

verder wil groeien, daarom ga ik nu een

zijn en dat soort dingen. Je krijgt

cursus volgen over gedrag van ouderen,

op school allerlei opdrachten en

gedragsveranderingen en verbale en

werkstukken waarvan je je op dat

nonverbale communicatie. Je krijgt

moment afvraagt waarvoor het zo nuttig

volop de kans om je te ontwikkelen,

is; rollenspellen bijvoorbeeld. Als je in

maar je moet wel echt laten zien dat de

de praktijk komt zie je ineens waar dat

organisatie in je kan investeren. Als je

voor nodig was.”

Wat doet een verzorgende IG? In je werk ligt de nadruk op de persoon en zijn of haar leefomgeving, dus Individuele Gezondheidszorg (IG). Je helpt iemand bijvoorbeeld bij de dagelijkse verzorging en de huishoudelijke taken. Daarnaast mag je als verzorgende IG ook een aantal verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Je kunt aan het werk in een verzorgingshuis, een woonvorm voor ouderen, een verpleeghuis, de thuiszorg, de kraamzorg, op een revalidatieafdeling of in een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Waarvoor je ook kiest, je bent zeker van een uitdagende en afwisselende baan.


IK - 14

De nieuwste trends

IK magazine spot voor jou de nieuwste jongerentrends Bewegingsgaming: fit blijven achter je computer De must-have van Zeeman: breien is weer in Discomoe: het gaat goed met de festivals in Nederland, maar de disco’s trekken minder publiek

Gamen is niet altijd slecht voor je conditie. Uren stilzitten achter de computer is namelijk voorbij met de nieuwste generatie games. Het

Na de boxershort-hype komt

begon met de Nintendo Wii in 2006

winkelketen Zeeman opnieuw met

en deze markt groeit nog steeds.

een origineel initiatief: de muts-

Bewegingsgames zijn immens populair.

have. Breien is, als het aan Zeeman

Spellen als Eyepet, Kinectimals en

ligt, de trend van de komende

Just Dance spreken ook mensen aan

De klassieke disco met een discobal,

winter. In hun winkels koop je de

die anders helemaal niet gamen. Ook

bar en dj voldoet steeds minder

wol en op zeeman.com kan je

de consoles worden geavanceerder.

aan de behoeftes van het moderne

breipatronen downloaden voor de

Helemaal nieuw zijn sneakers waarmee

uitgaanspubliek. Waren er in 1995 nog

Muts Haves: een speciale collectie

je een game kunt besturen. De console

453 discotheken, in 2010 zijn dit er nog

hippe mutsen en sjaals. Daar staan

is dan ingebouwd in je gympen en volgt

maar 271. Hoe dat komt?

ook handige instructiefilmpjes

vanzelf de bewegingen van je voeten.

Waarschijnlijk door verschillende

voor beginnende breiers en kan

Zo blijf je in topvorm met fitnessgames

redenen tegelijk, zoals het rookverbod,

je zelfs iemand anders vragen

als Your shape en de Wii Fit.

de economische crisis en sociale

om voor je te breien via een ‘brei-

media als Hyves. En discotheken

request’. Zeeman wil Nederland

hebben er allerlei concurrenten

massaal aan het breien krijgen.

bij gekregen. Vooral festivals en

Want wat is nou origineler dan een

dorpsfeesten tijdens de zomer-

zelfgemaakte muts of sjaal? De

maanden zijn steeds populairder, net

keuze om iets oubolligs als breien

als geheime buitenraves op vooraf

nieuw leven in te blazen past goed

onbekende locaties zoals op boten of

binnen de huidige modetrends:

onder bruggen. Spanning, exclusiviteit,

persoonlijk, handgemaakt en

entertainment en ongecompliceerd

warm. Nu maar afwachten of de

dansen vind je niet meer alleen in de

komende winter het straatbeeld

discotheek.

gevuld is met gebreide sjaals en mutsen. Een beetje van jezelf, een beetje van Zeeman.

Copyright: YoungWorks, bureau voor jongerencommunicatie.


15 - IK

Wil je werken en leren binnen zorg & welzijn? Het BBL of Duaal traject biedt mogelijkheden voor je op MBO of HBO niveau! Bezemen

Ben je een doener (op MBO-niveau)

Solliciteren? Hoe doe ik dat?

Nee, we hebben het niet over

dan is een BBL (Beroepsbegeleidende

schoonmaken, maar over pesten op

Leerweg) voor je de meest geschikte

Vanaf januari 2011 kun je solliciteren

internet. Waar vroeger het school-

opleiding. Ongeveer 70% van

via ZorgnetLimburg.nl; dé website voor

plein de bron van pesterijen was,

de studietijd werk je dan in een

werken en leren in Limburgse zorg

verschuift dit steeds meer naar het

zorgorganisatie. De rest van de tijd

en welzijn. Op deze portal vind je het

internet. Bedreigingen via MSN of

werk je op school aan je theoretische

Centraal Aanmeldpunt, waar jij je snel

Hyves had je al langer, nieuw zijn de

kennis. Op HBO-niveau combineer je

en gemakkelijk digitaal kunt aanmelden

pestfilmpjes op internet, de

werken en leren als je voor een Duaal-

en solliciteren bij één of meerdere

zogenoemde bezemfilmpjes. ‘Bezem’

opleiding kiest. Beide opleidingen kun

zorgorganisaties tegelijk.

is straattaal voor ‘hoer’ of ‘sukkel’.

je via verschillende varianten volgen,

Klik op de button Centraal Aanmeldpunt

Bij een bezemfilmpje plukken jonge-

afhankelijk van je vooropleiding,

op de homepage, daarna wijst het

ren foto’s van de Hyves- of Facebookpagina van het slachtoffer, zetten

Om te kunnen starten met je BBL

deze in een filmpje met beledigende

of Duaal- opleiding moet je zelf

of bedreigende teksten en plaatsen

solliciteren bij een zorgorganisatie.

Kijk op de achterzijde van dit magazine,

het vervolgens op YouTube. Daar

Als je daar wordt aangenomen, krijg je

hier vind je een overzicht van de

wordt het vaak honderden keren

een leer-/werkovereenkomst.

deelnemende organisaties!

zich vanzelf.

bekeken, tot het zo ver gaat dat de slachtoffers er in het ‘offline leven’ ook last van krijgen. Heel vervelend als het je overkomt. Dat cyberpesten

Zorgnavigator

een serieuze zaak is blijkt ook uit het in het leven roepen van de

Wil je graag zelfstandig werken of juist liever in een team? Veel afwisseling,

“digitale agent”. Zuid-Limburg

doorgroeimogelijkheden en een goed salaris? Een baan of opleiding in zorg en

heeft sinds kort een internet-

welzijn is dan misschien iets voor jou.

rechercheur die twee keer per

Maar welke sector binnen zorg of welzijn is voor jou de beste? En welk soort

week online chatsessies houdt

beroep past het best bij je? Om hier achter te komen kun je het beste de

waarin je met allerlei vragen en

Zorgnavigator gebruiken. Dit is een online test die jouw voorkeuren vergelijkt

problemen over cyberpesten bij

met de eigenschappen van verschillende beroepen en sectoren in zorg en

hem terecht kunt: www. politie-hn.nl.

welzijn. Via stellingen geef je aan wat jij belangrijk vindt in je werk. De Zorgnavigator zet de sectoren en beroepen voor jou in volgorde van geschiktheid. Zo kun jij je gericht verder oriënteren, bijvoorbeeld via een zorgXperience. Via ikbenbelangrijk.nu kom je bij de Zorgnavigator uit. Doe de gratis test!


IK - 16

Karin Grispen,

decaan VMBO Connect College Echt:

“Mijn doel is dat leerlingen een goede keuze maken in klas 4”

“De belangrijkste eigenschap van

zorgvuldig gebeuren. Toch is

pubers? Ze denken niet zo ver vooruit.

het gelukkig niet zo dat je

Wat over twintig jaar de gevolgen zijn

je met een bepaalde keuze

van een keuze die ze nu maken, daar

helemaal vastlegt. Ik ben

kunnen ze zich niets bij voorstellen.

altijd blij geweest dat we in

Daar willen ze ook helemaal niet mee

Nederland het systeem hebben van het

bezig zijn.” Dat zegt Karin Grispen,

VMBO; het Voorbereidend Middelbaar

sinds dit schooljaar decaan VMBO

Beroepsonderwijs. Ook al heb je hier

(BBL, KBL en GL/TL) bij het Connect

een keuze gemaakt voor een bepaalde

College in Echt. Naast studie- en

sector, op het MBO kun je toch altijd

beroepskeuzevoorlichting aan ouders

nog een andere richting uit. De keuze

en leerlingen speelt de decaan een

die je hier in klas twee maakt voor

belangrijke rol bij de keuzebegeleiding

een sector, hoef je niet tot het einde

in leerjaar 2. Onder begeleiding van de

van je opleiding te volgen. Kom je er

mentoren, vakdocenten en de decaan

in klas drie of vier achter dat je toch

maken de tweedejaars leerlingen een

niet de goede keuze gemaakt hebt, dan

keuze voor een leerweg, sector en een

krijg je op het MBO nog de kans om te

afdeling. Allemaal zaken dus die van

switchen. Gelukkig constateren we wel

belang zijn voor de langere termijn, voor

dat het grootste deel van de leerlingen doorgaat met wat ze eerder gekozen

de toekomst van

hadden. Dat ze dus het gevoel hebben

leerlingen die daar

de goede keuze gemaakt te hebben.”

zelf nog helemaal niet zo mee bezig zijn.

Bij het kiezen speelt de decaan dus een belangrijke rol, maar die steunt daarbij nadrukkelijk op de inzet van de

Het ligt niet vast

mentoren. Karin: “De mentor kent de leerling van binnen en van buiten, is op

Karin: “Zo’n keuze maken

de hoogte van de thuissituatie, voert

is moeilijk en moet heel

oudergesprekken en kan de leerling


17 - IK

De wereld verandert Vervolgens zorg ik ervoor dat die leerling de informatie krijgt die nodig is om een verantwoorde keuze te maken.”

Het is belangrijk om goed na te denken over de keuze van je opleiding, je beroep en de sector waarin je dat gaat

Naast individuele begeleiding

uitoefenen. Maar wees niet

zorgt Karin er als decaan voor dat

bang dat je dan nooit meer

alle leerlingen informatie krijgen en

een andere kant uitkunt of iets

mee kunnen doen aan meeloopdagen,

anders kunt gaan doen.

stages, onderwijsbeurzen en dat soort

Karin Grispen: “Op een

activiteiten. Daarnaast organiseert ze

ouderavond stelde ik laatst de

voorlichtingen op school en een MBO-

vraag wie nu nog het beroep

voorlichtingsavond op het Connect College. Ook zoekt ze naar de beste

had dat hij wilde doen toen hij zestien was. Dat bleek nog

informatiepakketten en lesmethoden

geen 10% te zijn. Daardoor

om leerlingen te informeren over

wordt het ook voor de ouders

de verschillende sectoren en

duidelijk dat de keuze die hun

vervolgopleidingen. Methodes

kind nu maakt vaak helemaal niet voor het leven is. Ze

dus veel persoonlijker begeleiden dan

die bijvoorbeeld worden gebruikt

de decaan. Als decaan krijg je vooral

tijdens de mentorlessen in klas 1 t/m

komen later weer in contact

leerlingen en ouders aan je bureau die

4. Karin: “Ik zoek naar methodes die de

met hele andere opleidingen,

veel meer uitleg willen, meer de diepte

leerlingen zelf aan het denken zetten.

raken geïnteresseerd in een

in willen, of juist helemaal niet weten

Ze moeten erover in gesprek gaan met

leuke baan op een heel ander

wat ze willen.”

elkaar, met de docent, met hun mentor

terrein, of worden gedwongen

en liefst ook thuis met hun ouders. Het

iets anders te kiezen door

heeft geen zin om ze alleen maar plat

een reorganisatie, et cetera.

te bombarderen met informatie.”

Ongetwijfeld zullen veel

Wat doet de decaan in zo’n geval?`

leerlingen die nu op school

“Het begint altijd met gesprekken waarin je probeert uit te vinden

Het doel van de decaan

zitten straks ook een beroep hebben dat nu nog niet bestaat.

waar zijn of haar interesses liggen, dus dat is in eerste instantie vooral

“Mijn doel is dat leerlingen een

In feite is het Nederlandse

aftasten. Eventueel gebruik ik er een

goede keuze maken in klas 2 en 4,

onderwijssysteem

beroepskeuzetest bij, maar daar moet

zodat de uitval op het MBO zo laag

(VMBO) daar ook

je wel heel zorgvuldig mee omgaan,

mogelijk is. Ik streef ernaar dat ze

op ingericht.

zowel wat invullen betreft als met

goed geïnformeerd zijn en zodanig

Je leert niet meteen

het beoordelen van de resultaten.

uitgedaagd om er over na te denken,

echt een vak op het VMBO,

Ook moet je heel goed weten welke

dat ze er op het MBO niet na een paar

je wordt voorbereid op

testen je gebruikt, want er zijn nogal

maanden achter komen dat ze een

een beroepsrichting.”

wat verschillende op de markt en die

verkeerde keuze gemaakt hebben.

zijn niet allemaal even goed. Daarom

Als ze dan de opleiding stoppen en gaan

zie ik het meeste in praten; op een

werken wordt het heel moeilijk om

zeker moment geeft de leerling dan

daarna weer opnieuw met een opleiding

vanzelf aan wat hij of zij leuk vindt.

te beginnen.”


IK - 18

De Ophovenerhof is een oude Limburgse carrĂŠ boerderij gelegen aan de rand van Sittard met ca. drie hectare grond. Deze boerderij is sinds 1988 in gebruik bij de Stichting Boerderij Ophovenerhof (SBO) die er een plek voor werk- en dagbesteding realiseert voor mensen met een beperking.

Zorgen op zorgboerderij

Ophovenerhof Een team van beroepskrachten,

het bakken van broden en vlaaien

vrijwilligers en stagiaires ondersteunt

in de bakkerij, productverwerking,

de deelnemers bij de dagelijkse

het werken in het huishouden, de

activiteiten.

boerderijwinkel of op het terras.

Samenwerking vindt onder andere

Daarnaast zijn er ook activiteiten zoals

plaats met de gemeente Sittard-Geleen

schilderen, houtbewerking, muziek,

(eigenaar van de boerderij) en tal van

computergebruik en zwemmen.

instanties gericht op dier en natuur,

Waar mogelijk wordt gewerkt op een

zorg, cultuur en educatie.

ambachtelijke, biologisch verantwoorde, en milieuvriendelijke wijze.

Als klein gemengd bedrijf biedt de Ophovenerhof een ruim aanbod van

De diversiteit van activiteiten maakt het

activiteiten voor de deelnemers,

mogelijk dat mensen van verschillende

zoals dierenverzorging bij de

niveaus en vormen van beperking op

kinderboerderij, de tuin (groenten en

een prettige en zinvolle wijze bezig

fruit), onderhoudswerkzaamheden,

kunnen zijn. Het concrete resultaat van


19 - IK

ROC Nijmegen www.roc-nijmegen.nl

OPEN DAGEN

Locatie: Datum: Tijd: Datum: Tijd: Datum: Tijd: Datum: Tijd:

Boxmeer, Druten, Nijmegen zaterdag 27 november 2010 10.00 tot 15.00 uur donderdag 10 februari 2011 15.00 tot 21.00 uur maandag 16 mei 2011 18.00 tot 20.00 uur dinsdag 21 juni 2011 18.00 tot 20.00 uur

ROC Eindhoven www.roc-eindhoven.nl

Kom en beleef de zorg

Landelijke Open Dag van de Zorg

nen zorgorganisaties In heel Nederland ope deuren voor het op 19 maart 2011 hun temd voor iedereen bes is publiek. Deze dag t de zorg. Van jong die kennis wil maken me harte welkom. Ook tot oud, iedereen is van s nemen deel aan veel welzijnsorganisatie www.opendagzorg.nl deze unieke dag. Kijk op organisaties. voor de deelnemende

Locatie: Datum: Tijd: Datum: Tijd:

Eindhoven (Karel Martelweg 2) Eindhoven (Van Vorststraat 50) zondag 23 januari 2011 11.00 tot 16.00 uur donderdag 17 maart 2011 18.00 tot 21.00 uur

Arcus college Heerlen www.arcuscollege.nl Locatie: Datum: Tijd:

Alle units in Heerlen zaterdag 22 januari 2011 10.00 tot 15.00 uur

Hogeschool Zuyd www.hszuyd.nl Locatie: Datum: Tijd: Datum: Tijd: Locatie: Datum: Tijd:

Heerlen zaterdag 26 maart 2011 10.00 uur tot 15.00 uur (open dag) donderdag 9 juni 2011 16.00 uur tot 20.00 uur (infomarkt) Academie Verloskunde Maastricht zaterdag 26 maart 2011 11.00 uur tot 14.30 uur

Fontys Hogeschool www.fontys.nl Locatie: Datum: Tijd:

Eindhoven dinsdag 1 februari 2011 15.00 uur tot 17.00 uur

Leeuwenborgh Opleidingen www.leeuwenborgh.nl

de werkzaamheden geeft voldoening en

Locatie: Datum: Tijd: Locatie: Datum: Tijd:

is stimulerend. Dit alles draagt bij tot maatschappelijke waardering en een positief zelfbeeld voor de deelnemers.

Sittard zaterdag 29 januari 2011 10.00 tot en met 14.00 uur Maastricht zaterdag 5 februari 2011 10.00 tot en met 14.00 uur

Open dag Gilde Opleidingen www.gildeopleidingen.nl

Sinds 2008 biedt de Ophovenerhof ook

Locatie: Roermond, Venlo, Geleen, Venray en Weert Datum: zondag 6 februari 2011 Tijd: 11.00 tot 16.00 uur

woonbegeleiding aan mensen met een beperking. Hierbij wordt de dagelijkse woonproject dat op initiatief van ouders is opgezet. De boerderij is een kwaliteitsgecertificeerde organisatie en een erkend leerbedrijf voor stagiaires van diverse beroepsopleidingen. Daarnaast biedt zij de mogelijkheid voor maatschappelijke stages. Meer informatie over de zorgboerderij is te vinden op www.ophovenerhof.nl

COLOFON

IK magazine is een uitgave van Zorg aan Zet en maakt deel uit van Ik ben belangrijk, de imagocampagne voor zorg en welzijn in Limburg. Het magazine verschijnt in een oplage van 7000 exemplaren en wordt verspreid onder leerlingen van het voortgezet onderwijs VMBO, HAVO en VWO in de regio Limburg. Met medewerking van: Orbis Medisch en Zorgconcern; Ans Janssen, De Zorggroep Bösdael; Ben Stammen, Connect College; Karin Grispen, Zorgboerderij Ophovenerhof; Gerald Evertz, Zorgcentrum St. Maarten (onderdeel van Orbis Medisch en Zorgconcern); Sharon Nijs en Noëlle Webers Eindredactie: Zorg aan Zet; Loes Claessen Redactie: Zorg aan Zet; Salihe Barsboga

Interviews: Tekstbron; Wim van Grinsven Fotografie: Hans van der Beele Ontwerp, opmaak en productie: Creation Station, Roermond

IK

BEN BELANGRIJK

begeleiding verzorgd binnen een

Postadres:                              Zorg aan Zet Postbus 204 6040 AE Roermond   Godsweerdersingel 77 6041 GK Roermond   T (0475- 577 555)        F (0475- 577 556)  E info@zorgaanzet.org I   www.zorgaanzet.org


IK - 20

Op zoek naar een BBL of Duaal-opleidingsplaats? Steek je licht eens op bij een van deze zorgorganisaties 1. Atrium MC - Heerlen 2. academisch ziekenhuis Maastricht - Maastricht

5.

3. Cicero Zorggroep - Hoensbroek

Gennep

4. Daelzicht - Heel 5. Dichterbij - Gennep, Venray, Venlo, Helden 6. GGZ NML - Venray

5.

7. Koraal Groep Maasveld - Maastricht

6. 24. 26.

Venray

16.

8. Koraal Groep Op de Bies - Landgraaf 9. Koraal Groep St. Anna - Heel

Helmond

10. Land van Horne - Weert

5.

11. Laurentius Ziekenhuis - Roermond

13. 23. 29.

Venlo

12. MeanderGroep Zuid-Limburg - Heerlen

28.

13. Mensana alle locaties - Venlo PMS 519

PMS 877

5.

14. Mondriaan Zorggroep - Heerlen 15. Orbis Medisch en Zorgconcern - Sittard

Weert

16. Oro - Helmond

4.

17. Pergamijn - Echt

Tegelen

Helden

10. 30.

9.

11. 22. 27.

Heel

Roermond

18. Radar - Heerlen 19. Radar - Maastricht

17.

20. Sevagram - Heerlen

Echt

21. SGL - Sittard 15. 21.

22. PSW ML - Roermond

Sittard

23. VieCuri Medisch Centrum - Venlo

3.

24. VieCuri Medisch Centrum - Venray

8.

25. Vivre - Maastricht 26. De Zorggroep - regio Horst/Venray - Horst 27. De Zorggroep - regio Roermond - Roermond 28. De Zorggroep - regio Tegelen - Tegelen

1. 12. 14. 18. 20. 2.

7. 19. 25.

Landgraaf

Heerlen

Maastricht

29. De Zorggroep - regio Venlo - Venlo 30. De Zorggroep - regio Weert/Helden - Weert en Helden

IK magazine maakt deel uit van de imagocampagne Ik ben belangrijk, voor zorg en welzijn in Limburg. Powered by Zorg aan Zet

IK magazine - 01  
IK magazine - 01  

IK magazine is een uitgave van Zorg aan Zet en maakt deel uit van Ik ben belangrijk, de imagocampagne voor zorg en welzijn in Limburg.

Advertisement